Braun DigiFrame 1585 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun DigiFrame 1585. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Braun
 • Product: Digitaal fotolijstje
 • Model/naam: DigiFrame 1585
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 42
N E D E R L A N D S 4 1
Inleiding:
Vriendelijk dank voor de aankoop van de digitale
fotolijst. Het is ontworpen om snel en gemakkelijk
foto's van uw digitale camera, mobieltje of een
geheugenkaart te tonen. Lees deze handleiding
zorgvuldig door om een juist gebruik van de digi-
tale fotolijst te kunnen waarborgen.
INHOUDSOPGAVE:
1. Neerzetten ...................................................42
2. Product-diagram..........................................43
2.1 Afstandsbediening .......................................43
2.2 Knoppen aan de achterkant ..........................43
2.3 Linker kant van de fotolijst ...........................43
3. Plaatsen en vervangen van de batterij...........43
4. Eerste stappen.............................................44
5. Gebruiksaanwijzing ......................................44
5.1 Geheugenkaart en USB.................................44
5.2 Beeldmodus.................................................45
5.3 Muziekmodus ..............................................45
5.4 Videomodus ................................................45
6. Kalender ......................................................46
7. Bestanden kopiëren en wissen .....................46
8. Instellingen..................................................46
9. PC-verbinding (optioneel) ............................47
10. Technische specificaties ..............................47
11. Hulp bij problemen ......................................47
Inhoud van de verpakking:
1. 38 cm (15 inch) digitale fotolijst
2. Netspanningsadapter
3. Afstandsbediening
4. Gebruiksaanwijzing
5. Beugel
6. USB-kabel lang (optioneel)
Opmerking: Indien het apparaat over een intern
geheugen beschikt, is onderdeel 6 onderdeel van de
levering, controleer alstublieft de meegeleverde
accessoires.
BELANGRIJKE INFORMATIE:
Voorzorgsmaatregelen en onderhoud
• Alleen voor gebruik binnenshuis
• Om brand of een elektrische schok te voorkomen,
mag het apparaat niet blootgesteld worden aan
vocht of condensatie.
• Om oververhitting te voorkomen, mogen de venti-
latieopeningen aan de achterkant van de digitale
fotolijst niet afgedekt worden.
• Stel de digitale fotolijst niet bloot aan direct zon-
licht.
• Maak de digitale fotolijst niet open. Er bestaat een
risico op een elektrische schok en er zijn geen
onderdelen die door de gebruiker gerepareerd
kunnen worden.
• Door het openen van de digitale fotolijst komt de
garantie te vervallen.
Reiniging van het LCD-scherm
• Ga voorzichtig om met het display. Omdat het
display van de digitale fotolijst gemaakt is van
glas, kan het breken of kunnen er krassen op het
oppervlak ontstaan.
• Als er vingerafdrukken op het LCD-display staan
of als er zich stof ophoopt, raden wij u aan een
zacht, niet-schurend doekje, bijvoorbeeld een rei-
nigingsdoekje voor cameralenzen, te gebruiken
om het LCD-display te reinigen.
• Maak het reinigingsdoeke met een reinigingso-
plossing een beetje vochtig en maak er vervol-
gens het display mee schoon.
OPMERKING:
Schakel het apparaat voor het plaatsen of verwijde-
ren van een geheugenkaart of USB-apparaat uit.
Anders kunnen er beschadigingen aan de geheu-
genkaart of het USB-apparaat en het apparaat ont-
staan.
Om het risico van brand of een elektrische schok te
verminderen, stelt u het apparaat niet bloot aan
regen of vocht.
Opmerking:
Dit apparaat is alleen bedoeld voor eigen gebruik en
niet voor commercieel gebruik.
BN, BA_DF1580_NL.qxd 14.11.2013 20:04 Uhr Seite 1
Pagina: 43
N E D E R L A N D S
4 2
Functies:
1. Ondersteunde beeldformaten: JPEG
2. Ondersteunde audioformaten: MP3 en WMA
3. Ondersteunde videoformaten: MPEG1, MPEG2,
MPEG4, M-JPEG en AVI
4. Ondersteunde geheugenkaarten:
SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-aansluiting: Mini-USB en USB 2.0
6. Ingebouwd flash-geheugen maakt de opslag
afbeeldingen mogelijk
7. Ingebouwd geheugen ter ondersteuning van
een computerverbinding en de opslag van
bestanden Optioneel, let alstublieft op de infor-
matie op de verkoopverpakking.
8. Automatische slideshow bij het plaatsen van
een geheugenkaart
9. Beelden en muziek: Slideshow-foto's met
muziek
10. Weergave van beelden in minibeeld-modus
11. Ingebouwde klok en kalender met slideshow-
venster, tijdgestuurde aan/uitschakeling.
12. Functies in beeldweergavemodus: Slideshow,
image preview, zoom, draaien.
13. Instelbare snelheid van de slideshow en
verschillende overgangseffecten
14. Instelbare helderheid, contrast, kleurintensiteit,
tint
15. Kopiëren van bestanden naar het interne geheu-
gen en verwijderen van bestanden op de geheu-
genkaart en het interne geheugen
16. Ingebouwde stereo luidsprekers (2 x 2 W) en
hoofdtelefoonaansluiting
17. Variabele plaatsing (verticaal en horizontaal),
de digitale fotolijst kan aan de muur opgehan-
gen worden
18. Taal van het displaymenu: Engels, Duits en
andere talen kunnen uitgekozen worden
1. Neerzetten
Bevestig de beugel in de sleuf van de digitale fotoli-
jst en draai de beugel met de klok mee vast. Zorg er
alstublieft van tevoren voor, dat de beugel vast zit,
vervolgens kunt u het apparaat op een stevige en
stabiele ondergrond neerzetten. Let op de afbeel-
ding beneden.
BN, BA_DF1580_NL.qxd 14.11.2013 20:04 Uhr Seite 2
Pagina: 44
N E D E R L A N D S 4 3
2. Product-diagram
2.1 Afstandsbediening
1 BGM – Slideshow met begeleidende
muziek..
2 POWER: aan/uitschakelaar.
3 MENU: Menu voor Kopieer, Verwjideren,
Roteren, Zoom.
4 Functiekeuzeknop, pijl naar links
5 OK: Ter bevestiging of om naar de pauze/play-
functie in de muziekmodus te wisselen
6 SETUP: Direct naar de instellingen
7 VOL +/-: Volume harder/zachter.
8 l Naar het voorafgaande muziek- of vide-
obestand
9 l Naar het volgende muziek- of videobestand
10 DRAAIEN (ROTATE): Met de klok mee in
90° stappen, in de beeld-pauze-modus bij iede-
re keer drukken.
11 ZOOM: tot 5-voudige verandering van de ver-
groting. In beeld-pauze-modus bij enkel beeld.
12 ll Drukken start de weergave bij gestopte
weergave of bij pauze; drukken activeert pauze
bij lopende weergave
13 Functiekeuzeknop, pijl naar beneden
14 Functiekeuzeknop, pijl naar rechts
15 RETURN: Terugkeren naar de voorafgaande
instellingen
16 Functiekeuzeknop, pijl naar boven
17 GELUIDLOOS(MUTE): Druk op de geluid-
loos (mute)-knop om het geluid kortstondig uit
te schakelen.
3. Plaatsen en vervangen van de batterij
Met de bovenkant van de afstandsbediening naar
beneden, drukt u op het geribbelde oppervlak van
het batterijvak en trekt het naar u toe om het vak
eruit te halen. Plaats een CR2025 lithium-knoopcel-
batterij in het batterijvak met de pluspool (“+”-kant)
in uw richting wijzend. Plaats het vak weer in de
afstandsbediening
2.2 Knoppen aan
de achterkant
1. Exit
2. PLAY/PAUZE/OK,
ENTER lang: Aan/uit
3. Vorig/Omhoog
4. Volgende/Omlaag
5. Links, Zachter
(Muziek/Video)
6. Rechts, Harder
(Muziek/Video)
7. Set Up
2.3 Linker kant
van de fotolijst
1. SD/MMC/MS-geheu-
genkaart
2. Hoofdtelefoon-
aansluiting
3. MINI-USB
4. USB 2.0
5. Stroomaansluiting
EXIT
1
ENTER
2
UP
3
DOWN
4
LEFT
5
RIGHT
6
SETUP
7
1
2
3
4
5
BN, BA_DF1580_NL.qxd 14.11.2013 20:04 Uhr Seite 3
Pagina: 45
N E D E R L A N D S
4 4
4. Beginnen
4.1. Trek de armen aan de achterkant van het digi-
tale fotolijst zo ver mogelijk uit elkaar om de
grootst mogelijke stabiliteit te bereiken. Vervolgens
steekt u het ene uiteinde van de meegeleverde AC-
adapter in een elektrische 110-240V AC-standaard
stopcontact en het andere uiteinde in de verkeerde-
kant van de lijst.
4.2. Verwijder de beschermende film die zich op het
LCD-scherm bevindt.
4.3. Verwijder de plastic batterij-isolatie uit het
batterijvak en zorg ervoor dat er een batterij in de
afstandsbediening is geplaatst. Voor het plaatsen
van een nieuwe batterij leest u alstublieft "Plaatsen
en vervangen van de batterij".
4.4. Zet het apparaat aan door op de „Power“-toets
van de afstandsbediening of Enter lang aan de
voorkant van het apparaat te drukken.
5. Gebruiksaanwijzing
Na het inschakelen van het apparaat verschijnt het
startscherm. Druk op RETURN, om naar het menu
van de kaartkeuze te geraken.
5.1 Kaart en USB
Ondersteund worden SD / SDHC / MS / MMC / MS
en USB 2.0. Na het plaatsen van een kaart of een
USB-apparaat wordt automatisch een slideshow
getoond. Druk vervolgens tweemaal op RETURN om
in het menu foto's, bestand, kalender en instellingen
te geraken. Druk op OK (II) om te bevestigen
Opmerking:
1. Zorg ervoor dat er zich ondersteunende foto-
bestanden, muziek- en videobestanden op de
kaart of het USB-apparaat bevinden.
2. Indien ondersteunde foto- en muziekbestanden
op de geheugenkaart of het USB- apparaat aan-
wezig zijn, wordt de diashow automatisch met
achtergrondmuziek afgespeelt.
5.2 Beeldmodus
Druk op RETURN om in het hoofdmenu „GEHEU-
GENKAART“ uit te kiezen. Markeer de foto en druk
op OK (II) om naar de 9-foto’s modus te geraken,
maak hiervoor gebruik van , om een foto
uit te kiezen druk u op OK (II), om de foto in een
individueel venster te tonen.
BN, BA_DF1580_NL.qxd 14.11.2013 20:04 Uhr Seite 4
Pagina: 46
N E D E R L A N D S 4 5
Druk op OK (II) om de foto's in een slideshow in
de gekozen slidemodus weer te geven.
Wijzig de slidemodus als volgt: Sekecteer
INSTELLINGEN om de SLIDEMODUS (één venster/
drievoudig venster / vier vensters) uit te kiezen,
kies met behulp van . Druk op OK om te
bevestigen.
Functie kopiëren & verwijderen
Gebruik in de 12-foto’s modus  om de foto,
die u naar het geïntegreerd geheugen wilt kopiëren,
uit te kiezen en druk vervolgens op OK (II) om
terug te keren naar de modus voor individuele
foto's. Druk op MENU, om naar het kopieermenu te
geraken en OK om te bevestigen.
Gebruik in de 12-foto’s modus  om de foto,
die u wilt verwijderen, uit te kiezen en druk op
MENU om naar het verwijdermenu te geraken. Druk
vervolgens op OK om te bevestigen.
5.3. Muziekmodus
Druk op RETURN om "MEMORY CARD" in het hoofd-
menu te kiezen. Kies Music, druk op OK (II) om
naar de muziek interface te gaan, druk op om
muziek uit de lijst te kiezen, druk dan op OK (II)
om te bevestigen. Druk VOL+/- om het volume te
verhogen/verlagen.
Delete functie
Gebruik om de te wissen muziek te kiezen,
druk dan op MENU om de wissen- functie te kiezen,
druk op OK om te bevestigen.
BN, BA_DF1580_NL.qxd 14.11.2013 20:04 Uhr Seite 5
Pagina: 47
N E D E R L A N D S
4 6
5.4 Videomodus
Druk op RETURN om "MEMORY CARD" in het hoofd-
menu te kiezen. Kies Video, druk op OK (II) om
naar de video interface te gaan, druk om een
video uit de lijst te kiezen, druk dan op OK (II) om
te bevestigen. Druk VOL+/- om het volume te
verhogen/verlagen.
Delete functie
Gebruik om de te wissen video te kiezen, druk
dan op MENU om naar de wissen- functie te gaan,
druk op OK om te bevestigen.
6. Bestand
Druk op RETTURN om in het hoofdmenu „GEHEU-
GENKAART“ uit te kiezen. Druk op BESTAND en
vervolgens op OK (II) om toegang tot het
bestandmenu te krijgen. In deze modus kunt u door
alle bestanden op de geheugenkaart bladeren en
bestanden uit het geïntegreerde geheugen of van
een extern apparaat verwijderen.
Functie verwijderen
Gebruik om het bestand dat u wilt verwijderen,
uit te kiezen en druk vervolgens op MENU om naar
het verwijdermenu te geraken. Druk vervolgens op
OK om te bevestigen.
7. Kalender
Kies in het hoofdmenu Kalender en druk op OK
(II) om toegang tot de kalender te krijgen. De tijd
wordt weergegeven in de linkerbovenhoek. Onder
de tijd worden de foto's van de geheugenkaart
automatisch weergegeven als slideshow.
BN, BA_DF1580_NL.qxd 14.11.2013 20:04 Uhr Seite 6
Pagina: 48
N E D E R L A N D S 4 7
8. Instellingen
Druk in het hoofdmenu op INSTELLINGEN en druk
vervolgens op OK (II) om naar het instellings-
menu te geraken. Gebruik om dat gedeelte dat
u wilt instellen, te selecteren. Druk op OK om het
submenu weer te geven. Selecteer met en druk
vervolgens op OK om te bevestigen.
8.1 Taal: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans,
Nederlands, Portugees, Zweeds, Grieks en andere
8.2 Beeldsequentie: sequentie / random
8.3 Start modus: Slideshow / Muziek / Video /
Beelden / Kalender
8.4 Slidemodus: Een venster, vier vensters of drie-
voudig venster
8.5 Snelheid van de slideshow: 3/5/15/30 seconden,
1/5/15/30 minuten en 1 uur
8.6 Fotoeffect: Kleur, mono, sepia
8.7 Slide-effect: random, aan / uit horizontale verde-
ling, jaloezie, aan / uit verticale verdeling, fade,
volgende verversen, uit
8.8 Fotomodus: Automatische aanpassing, optimaal,
full-screen
8.9 Music Play Mode: single herhalen, circulair, geen
herhalingen
8.10 Video Mode: original, screen
8.11 Weergave
Contrast: Gebruik om tussen 00 (laag) en 40
(hoog) te kiezen.
Helderheid: Gebruik om tussen 00 (laag) en
40 (hoog) te kiezen.
Verzadiging: Gebruik om een punt tussen 00
(laag) en 40 (hoog) uit te kiezen.
Kleur: Gebruik om tussen 00 (meeste kleur)
en 40 (minste kleur) te kiezen.
8.12 Datum/tijd instellen: Druk op OK en selecteer de
in te stellen punten op de volgende manier met
: jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde. Druk
op OK,  om in te stellen en druk op tijd opslaan
om te bevestigen.
8.13 Tijdformaat instellen: 12/24, druk OK, selecteer
met , druk op OK en maak vervolgens gebruik
van voor het instellen en druk op OK om te
bevestigen.
8.14 Alarm: druk op OK, kies setup items met 
zols aangegeven: status, nummer, uur, minuut,
modus, druk op OK, gebruik voor instellingen,
druk op OK om te bevestigen.
8.15 Auto Power On/Off: druk op OK, kies setup met
 zoals aangegeven: uur, minuut, status, druk op
OK, gebruik voor instellingen, druk op OK om
te bevestigen.
8.16 Geïntegreerd geheugen formatteren: Druk op OK,
kies met behulp van Nee / Ja. Druk op OK om
te bevestigen.
8.17 Instellingen resetten: Druk op OK invoer,
gebruik om deze te markeren of de markering
op te heffen of om alle instellingen te resetten.
Druk op OK om te bevestigen.
8.18 Exit: Druk hier om het instellingsmenu te
verlaten.
BN, BA_DF1580_NL.qxd 14.11.2013 20:04 Uhr Seite 7
Pagina: 49
N E D E R L A N D S
4 8
9. PC-verbinding (optioneel)
U kunt het apparaat aan externe apparaten via een
USB-kabel aansluiten, en zodoende bestanden
kopiëren, wissen of bewerken.
A. Schakel de digitale fotolijst aan en verbindt deze
met behulp van een USB-kabel aan uw computer
met Windows 2000/XP/Vista/WIN/ aan.
B. Het apparaat wordt automatisch herkend en het
symbool verbinden verschijnt, dan kunt u de
bestanden tussen het interne geheugen en ande-
re geheugenmedia kopiëren, wissen en bewer-
ken. U moet de digitale fotolijst opnieuw starten,
nadat u het kopieer/wissen, invoegen of bewer-
ken-proces hebt afgesloten.
OPMERKING:
Verbreek de USB-verbinding nooit, wanneer
bestanden worden overgedragen of afgespeeld. Dit
kan uw digitale fotolijst beschadigen. Het juiste
proces is op het symbool „Hardware veilig verwij-
deren“ op uw computer te klikken.
10. Technische specificaties
• Ingang AC 100-240V 50/60Hz
uitgang DC: 12 V/1.5 A
• Beeldformaat: JPEG
• Audioformaat: MP3 en WMA
• Videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG
en AVI
• Geheugenkaarten: SD/SDHC/MS/MMC
• USB: USB-host; mini-USB(verbinding door lang
USB-kabel)
• Displayparameters:
Displayformaat: 38 cm, 15 inch TFT
Resolutie: 1024 x 768 pixels
Contrast: 500:1
Dimensieverhouding: 4:3
Luminantie: 350 cd/m2
Kijkhoek: 60°(links/rechts/verticaal/horizontaal)
Bedrijfstemperatuur: 0~40
Luchtvochtigheid: 10-85%
• Gewicht: 1660g
• Dimensis: 366 x 292 x 32 mm (BxHxD)
11. Instructies voor het verhelpen
van storingen
Indien u problemen hebt met uw apparaat, kunt u
zowel deze gebruiksaanwijzing als ook het handlei-
ding raadplegen. Voor verdere hulp kunt u contact
met de technische support opnemen.
Geen stroom:
• Controleer alstublieft, of de stekker correct is
aangesloten.
Afstandsbediening werkt niet
• Controleer alstublieft of de batterij (de batterij kan
bij normaal gebruik een half jaar gebruikt worden)
nog voldoende spanning heeft. Vervang deze
indien nodig door een nieuwe batterij.
Lezen van geheugenkaart of USB is niet mogelijk:
• Controleer of er opgeslagen bestanden op de
geheugenkaart of het USB-apparaat bevinden.
• De fotolijst kan geen bestanden van een leeg ops-
lagmedium lezen.
Bestanden kunnen niet weergegeven worden:
• Controleer alstublieft of het bestandformaat door
het apparaat ondersteund wordt.
Display is te licht of te donker:
• Pas de helderheid of het contrast met behulp van
het menu instellingen in.
De kleur is flets of er is helemaal geen kleur:
• Pas alstublieft de kleur- en contrastinstellingen
aan.
Geen geluid:
• Controleer alstublieft of het volume juist is inge-
steld en of de fotolijst niet in geluidloos (mute)-
modus staat.
BN, BA_DF1580_NL.qxd 14.11.2013 20:04 Uhr Seite 8

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun DigiFrame 1585.

Stel een vraag over de Braun DigiFrame 1585

Heb je een vraag over de Braun DigiFrame 1585 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun DigiFrame 1585. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun DigiFrame 1585 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.