Braun DigiFrame 1560 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun DigiFrame 1560. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Digitaal fotolijstje
  • Model/naam: DigiFrame 1560
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 34
N E D E R L A N D S 3 3
Belangrijke veiligheidsinstructies ........................33
Inhoud ...............................................................33
Introductie..........................................................34
De functies .........................................................34
Geheugenkaarten................................................34
Opstellen van de digitale fotolijst ........................35
Bediening ...........................................................35
Weergave voor de menuselectie..........................35
Weergave voor de modusselectie ........................35
Afstandsbediening ..............................................35
Video bekijken (alleen model met videofunctie) .......36
Muziek afspelen (alleen model met MP3-functie).....36
Foto’s weergevenn..............................................36
Gemengde bestanden gebruiken
(alleen model met video- en MP3-functie)...........37
Werken met bestanden .......................................37
Kopiëren van bestanden......................................37
Wissen van bestanden ........................................38
Aan een computer aansluite ................................38
Fotolijst instellen ................................................38
Kalender en klok/alarm instellen
(alleen model met deze functie) ..........................38
Lijst met menu’s en functies ...............................39
FAQ’s .................................................................40
Technische gegevens..........................................40
Belangrijke veiligheidsinstructies
• De fotolijst mag niet met water, vocht of stof in
aanraking komen.
• De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0-40°C.
De fotolijst niet aan sterke hitte of koude
blootstellen.
• Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot
aan stoten.
• Open de fotolijst niet. Laat het apparaat alleen
door een gekwalificeerde klantendienst
onderhouden.
• Sluit de netadapter aan op de fotolijst en een
stopcontact.
• Alleen door de fabrikant goedgekeurde
accessoires voor de fotolijst gebruiken.
• Trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer u
de fotolijst langere tijd niet gebruikt.
Attentie: ·De fotolijst mag niet met vocht of water in
aanraking komen omdat dit kan leiden tot elektrische
schokken.
Inhoud
• Digitale fotolijst ...................................................
• Afstandsbediening ...............................................
• Netadapter...........................................................
• USB-kabel (optioneel)..........................................
Aanwijzing!
Deze digitale fotolijst is in verschillende versies verkri-
jgbaar. De precieze functies van het betreffende model
staan op de verpakking vermeld.
BN_ BA_DF1560_0310.qxd 12.03.2010 16:21 Uhr Seite 35
Pagina: 35
N E D E R L A N D S
3 4
Introductie
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw
DigiFrame!
Met dit apparaat kunt u uw digitalen foto’s direct
van een geheugenkaart bekijken, zonder gebruik te
maken van een computer. Plaats gewoon uw
geheugenkaart in de DigiFrame, schakel deze aan
en u ziet uw foto’s direct in een diapresentatie.
Zo gemakkelijk is dat!
Met de DigiFrame kunt u afzonderlijke foto’s beki-
jken, videoclips afspelen of achtergrondmuziek bij
een diapresentatie weergeven (alleen model met
video- en MP3-functie).
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om
alle functies van uw nieuwe DigiFrame te leren ken-
nen en optimaal te kunnen gebruiken.
Aanwijzing!
Deze DigiFrame is in verschillende versies verkri-
jgbaar. De precieze functies van het betreffende
DigiFrame-model staan op de verpakking vermeld.
De functies:
• Digitale foto’s in een diapresentatie met achter-
grondmuziek weergeven (alleen model met MP3-
functie)
• Muziek en videobestanden afspelen (alleen model
met video- en MP3-functie)
• Kalenderfunctie met klok- en alarmfunctie (alleen
model met deze functie)
• Beelden draaien en zoomen
• Instelling van helderheid, contrast en kleur
• Geïntegreerd geheugen
• Eenvoudige bediening van de menu’s en bestu-
ringselementen
Geheugenkaarten
• Secure Digital (SD)
• Multi Media Card (MMC)
• Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo,
MS Pro Duo
• Secure Digital High Capacity (SDHC)
• Compact Flash (CF)
• MS Duo adapter noodzakelijk
Functietoetsen
Stroomaansluiting
Verstelbare
standaard
Aan-/Uit
schakelaar
Luidsprekers
(alleen model met
MP3-functie)
Secure Digital™
MultiMedia Card™
Memory Stick™
CompactFlash™
Mini-USB
USB-Host
BN_ BA_DF1560_0310.qxd 12.03.2010 16:21 Uhr Seite 36
Pagina: 36
N E D E R L A N D S 3 5
Opstellen van de digitale fotolijst
1. Sluit de netadapter aan op de fotolijst en een
stopcontact.
2. Bij digitale fotolijsten met een aan-/uitschakelaar
de schakelaar op de inschakelpositie zetten.
3. Schuif een geheugenkaart in de betreffende
steekplaats. De kaarten pasten slechts in één
richting. Niet met geweld invoeren. Correct
ingevoerd past de kaart precies in de steekplaats.
Bediening
Weergave voor de menuselectie
In deze weergave kunt u het gewenste menu
selecteren.
1. NAND, SD/MMC, CF, …
Type van gebruikte geheugenkaart selecteren
2. Set-up
Instellingen van fotolijst adapteren
3. Kalender
Kalender met klok en alarm weergeven
Menu selecteren
Geheugenkaart selecteren
Weergave voor de modusselectie
De weergave voor de modusselectie verschijnt na
de selectie van de gegevensbron. Hier kunt u het
bestandstype van de weer te geven of af te spelen
bestanden selecteren.
1. Film: Videobestanden worden afgespeeld (alleen
model met videofunctie)
2. Muziek: Muziekbestanden worden afgespeeld
(alleen model met MP3-functie)
3. Foto: Foto’s worden in een diapresentatie weer-
gegeven
4. Combo: Afspelen van een diapresentatie met achter-
grondmuziek (alleen model met MP3-functie)
5. Afspeellijst: Bestanden kunnen gekopieerd of
gewist worden
Modus selecteren
In-/uitschakelen
Omhoog
Instellingen openen
Naar links
Omlaag
Audio- of videobestand terugspoelen
Vorige bestand
Diashow met achtergrond muziek
Anhouden/afspelen
Stop
Weergave verlaten
Weergave for kopieren/
ENTER wissen von bestanden, menu
Naar rechts
Audio- of videobestand
Beld draaien voor uitspoelen
Volgend bestand
Volume +
Volume –
Stomschakelen
BN_ BA_DF1560_0310.qxd 12.03.2010 16:21 Uhr Seite 37
Pagina: 37
N E D E R L A N D S
3 6
Video bekijken
(alleen model met videofunctie)
Selecteer in de weergave voor de modusselectie
“Film” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er
wordt een lijst met de beschikbare videobestanden
weergegeven.
1. Selecteer het gewenste bestand met de pijltoets
[]/[] en druk op ENTER. De fotolijst speelt
de video.
2. Om de infobalk tijdens de weergave te tonen,
drukt u op OSD.
3. Druk op [
]/[] en ENTER, om een functie van
den infobalk te selecteren.
Muziek afspelen
(alleen model met MP3-functie)
Selecteer in de weergave voor de modusselectie
“Muziek” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er
wordt een lijst met de beschikbare muziekbestanden
weergegeven.
1. Selecteer het gewenste bestand met de pijltoets
[]/[] en druk op ENTER. De fotolijst speelt
het bestand..
Opmerking: ·Om het volume te veranderen, druk op de
toets VOL / van de afstandsbediening.
Foto’s weergeven
1. Selecteer in de weergave voor de modusselectie
“Beeld” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er
wordt een lijst met de beschikbare beeldbestan-
den weergegeven.
2. Selecteer het gewenste bestand met de pijltoets
[]/[] en druk op ENTER. Het beeld wordt
weergegeven.
3. Om den infobalk weer te geven, druk op OSD.
4. Druk op [
]/[] en ENTER, om een functie van
den infobalk te selecteren.
BN_ BA_DF1560_0310.qxd 12.03.2010 16:21 Uhr Seite 38
Pagina: 38
N E D E R L A N D S 3 7
Gemengde bestanden gebruiken
(alleen model met video- en MP3-functie)
Selecteer in de weergave voor de modusselectie
“Combo” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er
wordt een lijst met de beschikbare bestanden weer-
gegeven.
1. Selecteer met de pijltoetsen []/[] de
gewenste beeld- en muziekbestanden en druk op
ENTER, om een diashow met achtergrondmuziek
te starten.
Opmerking: ·Om het volume te veranderen, druk op de
toets VOL / van de afstandsbediening.
Werken met bestanden
1. Selecteer in de weergave voor de modusselectie
“Afspeellijst” met de pijltoetsen en druk op ENT-
ER. Er wordt een lijst met de beschikbare bestan-
den en mappen weergegeven.
2. Selecteer het gewenste bestand met de
pijltoetsen []/[].
3. Druk op [] om een bestand te markeren. Er
wordt een haakje  achter de bestandsnaam
weergegeven.
4. Om een markering te verwijderen, drukt u
opnieuw op [].
Kopiëren van bestanden
1. Indien het bestand gemarkeerd is drukt u op
OSD, vervolgens selecteert u COPY en u beve-
stigt dit met ENTER.
2. Selecteer de bestemmingsplaats met de pijlt
etsen []/[]. en bevestig dit met de rechter
pijltoets []. Druk op ENTER om het bestand in
de aangegeven doelmap te kopiëren.
BN_ BA_DF1560_0310.qxd 12.03.2010 16:21 Uhr Seite 39
Pagina: 39
N E D E R L A N D S
3 8
Wissen van bestanden
1. Indien het bestand gemarkeerd is, drukt u op
OSD, u kiest vervolgens DELETE en bevestigt dit
met ENTER.
2. Selecteer met de linker pijltoets[] het schakel-
veld met het haakj .
3. Wanneer u op ENTER drukt, wordt het bestand
gewist.
Aan een computer aansluiten
Via een USB-kabel kunt u de digitale fotolijst op een
computer aansluiten zodat u de bestanden op de
geheugenkaart op de computer kunt bewerken.
Fotolijst instellen
Selecteer in de weergave voor de menuselectie
“Set-up” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er
wordt een lijst met de beschikbare opties weerge-
geven.
De instellingen en parameters worden als volgt
geselecteerd:
[]/[]: Registratie verplaatsen of parameter
selecteren
[]/[]: Parameterwaarde veranderen
ENTER: Instelling bevestigen
EXIT: Naar de lijst met instellingen terugkeren
Kalender en klok/alarm instellen
(alleen model met deze functie)
Selecteer “Kalender” in de weergave voor de menu-
selectie “Set-up” met de pijltoetsen en druk op
ENTER. Er verschijnt een weergave waarin u de
instellingen kunt vastleggen.
[]/[]: Vorige of volgende jaar weergeven
[]/[]: Vorige of volgende maand weergeven
ENTER: Instelling bevestigen
BN_ BA_DF1560_0310.qxd 12.03.2010 16:21 Uhr Seite 40
Pagina: 40
N E D E R L A N D S 3 9
Weergaveoptie Instellingen Beschrijving
Menuselectie NAND Intern geheugen
Setup Lijstinstellingen uitvoeren
Kalender kalender, tijd en alarm uitvoeren
USB
SD/MMC Beschikbare geheugenkaarten en opslagplaatsen
MS
CF
Modusselectie Film Videobestand afspelen
Muziek MP3-Datei afspelen
Beeld Diashow weergeven
Combo Diashow met achtergrondmuziek weergeven
Afspeellijst Bestanden kopiëren/wissen
Set-up menu Taalinstelling De gewenste taal selecteren
Dia tijd Legt de weergaveduur van de afzonderlijke foto’s vast.
3s, 5s, 15s, 1 minuut, 15 minuten, 1 uur
Modus diashow 14 speciale effecten voor de overgang van een foto
naar de volgende in een diapresentatie
Muziekherhaling modus Een enkel muziekbestand of alle muziekbestanden
worden herhaald of het beschikbare bestanden worden
maar een keer afgespeeld. Herhaling een, herhaling alle,
herhaling uit
Filmherhaling modus Een enkel videobestand of alle videobestanden worden
herhaald of de beschikbare bestanden worden maar een
keer afgespeeld. Herhaling een, herhaling alle, herhaling uit
Displaymodus Normaal: zijverhouding van het originele beeld wordt
aangehouden
Afsnijden: weergave volledig beeld (hoogte-/breedte-
verhouding van de beeldinhouden wordt aangehouden,
beeld wordt afgesneden)
Uitstrekken: het beeld wordt tot op beeldschermgrootte
uitgestrekt (hoogte-/breedteverhouding wordt vervormd)
Tijd Klok instellen (jaar/maand/dag/uur/minuut)
Alarminstelling Alarm instellen
Helderheid Helderheid instellen
Contrast Contrast instellen
Kleurverzadiging Kleurverzadiging instellen
Tijdinstelling (aan) Tijd instellen waarop de lijst automatisch moet
inschakelen, AAN/UIT
Tijdinstelling (uit) Tijd instellen waarop de lijst automatisch moet
uitschakelen, AAN/UIT
Splitscreen functie Er worden meerdere beelden tegelijkertijd weergegeven;
AAN/UIT
Auto Play Het bestandstype selecteren dat bij het inschakelen van
de lijst gepeeld moet worden: film, beeld, muziek
Fabrieksinstellingen Met ENTER worden alle instellingen onmiddellijk op de
fabrieksinstellingen teruggezet. Er verschijnt geen
waarschuwing.
Lijst met menu’s en functies
BN_ BA_DF1560_0310.qxd 12.03.2010 16:21 Uhr Seite 41
Pagina: 41
N E D E R L A N D S
4 0
FAQs
Vraag: Waarom kunnen met de digitale fotolijst
niet alle beeld- en videobestanden afge-
speeld worden?
Antwoord: De digitale fotolijst ondersteunt afhanke-
lijk van de productspecificaties JPEG- en
MP3-formaten en enkele videoformaten.
Bestanden die van het internet gedown-
load werden, kunnen eventueel niet
gelezen worden.
Vraag: Ik heb een geheugenkaart in de fotolijst
ingevoerd. Waarom wordt de kaart niet
gelezen?
Antwoord: Controleer eerst of de fotolijst de inge-
voerde geheugenkaart ondersteunt. Con-
troleer of de geheugenkaart correct en
volledig in de juiste richting in de steek-
plaats is ingevoerd. Controleer of in de
fotolijst het juiste symbool voor de
geheugenkaart geselecteerd is.
Vraag: Waarom worden sommige foto’s langza-
mer of sneller weergegeven?
Antwoord: De laadtijd van foto’s met hoge resolutie
is langer.
Dit symbool op het product of in de
gebruiksaanwijzing betekent dat het
elektronische apparaat niet bij het huis-
vuil mag worden verwijderd maar in de
gehele EU bij speciale inzamelplaatsen
moet worden afgegeven. Nadere infor-
matie krijgt u bij uw gemeente of bij de
handelaar waar u het product heeft
gekocht.
Technische gegevens
Foto’s: JPEG tot 16 megapixels
resolutie
Video: MPEG 1/2/4, Motion JPEG
(alleen model met videofunctie)
Audio: MP3 (alleen model met
MP3-functie)
USB-aansluitingen:
USB 2.0-unit
USB 2.0 host
Netadapter:
Ingang: AC 100 V – 240 V, 50-60 Hz
Uitgang: DC 12 V, 2,0 A
Opmerking: ·
Technische en designwijzigingen voorbehouden.
BN_ BA_DF1560_0310.qxd 12.03.2010 16:21 Uhr Seite 42

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun DigiFrame 1560.

Stel een vraag over de Braun DigiFrame 1560

Heb je een vraag over de Braun DigiFrame 1560 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun DigiFrame 1560. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun DigiFrame 1560 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.