Braun DigiAlbum 7 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun DigiAlbum 7. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Digitaal fotolijstje
  • Model/naam: DigiAlbum 7
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 22
A.u.b. lezen
Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voor het gebruik van het album. Neem in elk
geval deze veiligheidsinstructies op het album en in de handleiding in acht en bewaar ze goed.
Systeemeisen: Windows 2000/XP/Vista
Inhoud:
Digitaal USB-kabel Netadapter Bedienings-
fotoalbum handleiding
Belangrijke veiligheidsinstructies
Attentie:
Geen hoge Geen stof Geen hoge Niet
luchtvochtigheid temperatuur demonteren
Beschrijving van het digitale fotoalbum
N E D E R L A N D S
23
1.LCD-beeldscherm
2.EXIT: Actuele modus verlaten en naar menu
terugkeren.
3.Toets SLIDESHOW/ENTER:
ENTER: Foto weergeven of selectie bevestigen.
SLIDESHOW: Diapresentatie starten of be-
ëindigen, weergaveduur van de afzonder-
lijke foto's selecteren.
4. Toets PREVIOUS/16:9/4:3:
1) Druk op de toets om de vorige foto
weer te geven.
2) Toets ingedrukt houden om tussen weer-
gaveformaat 16:9 en 4:3 om te schakelen.
5. Toets NEXT/AUTO ZOOM:
1) Druk op de toets om de volgende foto
te weer te geven.
2) Toets ingedrukt houden om tussen weer-
gaveformaat Original en Auto Zoom om te
schakelen.
6. LED In/Uit
7. Album aan-/
uitschakelen.
8. USB-aansluiting
9. Kaartensleuf SD/MMC/MS/xD
10. Stroomingang
11. Tas
12. Gat voor staander
13. Staaf staander
14. Sluitstrip
BN, BA DigiAlbum 0410.qxd 16.04.2010 9:56 Uhr Seite 23
Pagina: 23
Fotoalbum opstellen
Het fotoalbum kan op een bureau worden neergezet met de meegeleverde staander.
1. Neem het album uit de tas.
2. Neem de staaf van de staander uit de achterzijde van het album.
3. Schroef de staaf in het desbetreffende gat.
4. Plaats het fotoalbum horizontaal op de tafel.
Kaartlezer gebruiken
1. De geheugenkaart in de sleuf van het album steken. Let erop dat de metalen contac-
ten van de SD/MMC/MS/xD-geheugenkaart naar de voorkant van het album wijzen.
2. Voor het verwijderen van de kaart, trekt u
deze er gewoon uit.
Opmerking:
Met een Memory Stick Pro kaart is een overeenkomstige Memory Stick adapter nodig.
Anders kan de kaart in de sleuf blijven steken.
Aan PC aansluiten
Er is een Mini USB-USB adapterkabel nodig om de Mini USB aansluiting van het album
met de standard USB-aansluiting van de PC te verbinden.
Aanwijzing: Als het album is aangesloten, kunnen bestanden tussen PC, geheugenkaarten
en intern geheugen worden overdragen.
N E D E R L A N D S
24
Metalen con-
tacten van de ge-
heugenkart
Mini USB-USB adapterkabel
USB
Mini-USB
BN, BA DigiAlbum 0410.qxd 16.04.2010 9:56 Uhr Seite 24
Pagina: 24
Netadapter gebruiken
Het album kan met de meegeleverde netadapter aan het stopcontact worden aange-
sloten. De netadapter aan het album aansluiten zoals hieronder weergegeven.
Aanwijzing:
• Voor het aansluiten/verwijderen van het netsnoer het album uitschakelen.
• Alleen de meegeleverde netadapter met dit album gebruiken. Een andere adapter kan
functiestoringen veroorzaken of het album beschadigen.
• Bij langdurig gebruik kan de netadapter warm worden. Dat is normaal en geen rede
tot bezorgdheid.
• Wanneer de adapter niet wordt gebruikt, het netsnoer uit het stopcontact trekken.
Accu laden
1. Voor het laden van de accu de netadapter gebruiken. De netadapter op de boven
getoonde manier aansluiten.
2. Schakelaar POWER op OFF zetten (voor het laden van de accu het album uitschakelen).
3. Het laadproces begint en word automatisch beëindigd zodra de accu volledig is geladen.
LED-indicator
1. Tijdens het laden, knipperen de rode en groene LED beurtelings.
2. Wanneer de accu volledig is geladen, brandt de groene LED permanent.
3. Wanneer het album op de accu werkt, brandt de groene LED.
Bij dalend accuvermogen knippert de groene LED.
Foto's bekijken
1. Schakelaar POWER ON/OFF op ON
zetten. De bedrijfsindicator brandt en
het album start de diapresentatie
automatisch.
2. De geheugenkaart in de SD/MMC/MS/
xD-sleuf schuiven en op EXIT drukken
om de geheugenmedia weer te geven.
3. De 4-in-1-kaartensleuf of het intern
geheugen met PREVIOUS of NEXT sel-
ecteren.
N E D E R L A N D S
25
Aan stopcontact
aansluiten
BN, BA DigiAlbum 0410.qxd 16.04.2010 9:56 Uhr Seite 25
Pagina: 25
Aanwijzing:
1. Het album leest eerst de 4-in-1-kaartensleuf en vervolgens het interne geheugen.
2. Wanneer er geen gegevens op het geheugenmedium aanwezig zijn, geeft het album
„Geen bestand gevonden" aan.
Drie weergavemodi
Er zijn drie weergavemogelijkheden voor de foto's: Bladeren (Browse), beeldoverzicht
(Thumbnail) en diapresentatie (Slideshow).
Weergavemodi voor foto's
Browse: Foto's stuk Thumbnail: Beeldoverzicht Slideshow: Foto's
voor stuk hand- van de foto's in een automatisch
matig weergeven. kleiner formaat. weergeven.
Foto's bladeren
Methode 1: In de diapresentatie-modus herhaaldelijk op SLIDESHOW drukken om "Sli-
deshow off" te selecteren. Om de diapresentatie te beëindigen en de bladeren-modus te
openen, NEXT voor de volgende foto en PREVIOUS voor de vorige foto indrukken.
Methode 2: In de beeldoverzicht-modus, de foto selecteren en op ENTER drukken. Ver-
dere foto's met PREVIOUS en NEXT selecteren.
Beeldoverzicht
Geeft het album in de bladeren- of diapresentatie-modus weer, druk gewoon op EXIT
om het beeldoverzicht te openen.
Diapresentatie weergeven
Op SLIDESHOW drukken om de diapresentatie te starten. Herhaaldelijk op SLIDESHOW
drukken om de weergaveduur van de afzonderlijke foto's vast te leggen (3 sec, 5 sec, 10
sec, 15 sec, 30 sec, 1 min, 1 uur, 1 dag). Om de diapresentatie te beëindigen, herhaal-
delijk op SLIDESHOW drukken om "Slideshow off" te selecteren.
Weergaveformaat wijzigen
Toets PREVIOUS/16:9/4:3 ingedrukt houden om tussen weergaveformaat 16:9 en 4:3
om te schakelen.
Toets NEXT/AUTO ZOOM ingedrukt houden om tussen weergaveformaat Original en
Auto Zoom om te schakelen.
N E D E R L A N D S
26
BN, BA DigiAlbum 0410.qxd 16.04.2010 9:56 Uhr Seite 26
Pagina: 26
Probleemoplossing
Probleem Mogelijke oorzaken
Geen weergave 1.Accu leeg.
2.Controleer of schakelaar POWER op ON staat.
Geen foto weerge- 1. Geheugenkaart of USB-stick verwijderen en opnieuw
geven ofschoon ge- inleggen. Controleer of deze correct zit.
heugenkaart of USB- 2.Controleer of de beeldbestanden in het correcte
stick is ingelegd. JPG-formaat zijn.
Opmerking: Met Microsoft Paint kunnen bestanden met een verkeerd formaat worden
weergegeven en als standaard-JPEG-bestanden worden opgeslagen zodat ze met dit
album kunnen worden bekeken.
Technische gegevens
Weergave 800 (H) x 400 (V)
Intern Flash-geheugen 1 GB
Compatible geheugen-
kaarten SD, MMC, MS, xD
Compatibel bestands-
formaat JPG
Bedrijfstemperatuur 0-45 °C
Netadapter 12 V DC, 1,25 A
Gewicht 450 g
Afmetingen (B x L x H) 208 x 153 x 31 mm
Technische wijzigingen voorbehouden. Dit document werd uiterst zorgvuldig opgesteld.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden of fouten.
Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat het
elektronische apparaat niet bij het huisvuil mag worden verwijderd maar in
de gehele EU bij speciale inzamelplaatsen moet worden afgegeven. Nadere
informatie krijgt u bij uw gemeente of bij de handelaar waar u het product
heeft gekocht.
N E D E R L A N D S
27
BN, BA DigiAlbum 0410.qxd 16.04.2010 9:56 Uhr Seite 27

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun DigiAlbum 7.

Stel een vraag over de Braun DigiAlbum 7

Heb je een vraag over de Braun DigiAlbum 7 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun DigiAlbum 7. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun DigiAlbum 7 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.