Braun Cruzer 2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Cruzer 2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: Cruzer 2
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 24
26
Nederlands
Onze produkten zijn ontworpen om te voldoen aan de
hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en design. Wij
wensen u veel plezier met uw nieuwe Braun scheerapparaat.
Belangrijk
Uw scheerapparaat is voorzien van een speciaal snoer
met een geïntegreerd veiligheids laag-voltage aanpassings-
systeem. Om deze reden mag u geen enkel onderdeel
vervangen of bewerken, om het risico van een elektrische
schok te voorkomen.
Beschrijving
1 Beschermkap
2 Scheerblad
3 Messenblok
4 Roterende tondeuse
4a Brede tondeusekam (28 mm)
4b Smalle tondeusekam (14 mm)
5 Oplaad indicatielampje
6 Aan/uit schakelaar
7 Snoer
Opladen
De beste omgevingstemperatuur voor het opladen ligt
tussen de 15 °C en 35 °C. Stel het apparaat niet voor langere
tijd bloot aan temperaturen boven de 50 °C.
Gebruik het speciale snoer, sluit het scheerapparaat aan
op het net en zorg ervoor dat het apparaat uit staat.
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer oplaadt, dient
u het apparaat tenminste 4 uur op te laden. Het groene
oplaad indicatielampje (5) geeft aan dat het scheerappa-
raat wordt opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is
opgeladen, zal het oplaad indicatielampje gaan knipperen.
Dit geeft aan dat de batterij op maximale capaciteit is
Wanneer het apparaat volledig opgeladen is kunt u,
afhankelijk van de baardgroei, ongeveer 30 minuten
snoerloos scheren.
Wanneer het scheerapparaat volledig is opgeladen, kunt u
snoerloos scheren totdat het apparaat ontladen is. Laadt
het apparaat vervolgens op tot maximale capaciteit.
Volgende opladingen duren ongeveer 1 uur.
De maximale capaciteit zal pas behaald worden na een
aantal oplaad/ontlaad sessies.
Als de accu leeg is, kunt u zich tevens scheren door het
scheerapparaat met het snoer aan te sluiten op het
lichtnet.
•
•
•
•
•
•
5734320_Cruzer2778_MN.indd 26
5734320_Cruzer2778_MN.indd 26 22.09.2006 11:17:28 Uhr
22.09.2006 11:17:28 Uhr
Pagina: 25
27
Scheren
Verwijder de beschermkap (1). Zet de aan/uit schakelaar aan
(6). Het zwenkend scheerblad past zich automatisch aan aan
de contouren van uw gezicht voor een glad en comfortabel
scheerresultaat.
Voor de beste resultaten:
Scheer u altijd voordat u uw gezicht wast.
Houd het scheerapparaat altijd in een rechte hoek op de
huid (90°) (b).
Trek de huid strak en scheer tegen de haargroeirichting in.
Voor het voorscheren als u zich enkele dagen niet heeft
geschoren, gebruikt u de brede tondeusekam (4a) om
lange haren korter te scheren. Voor een glad scheerresul-
taat scheert u zich daarna met het scheerblad.
Om een 100% scheerprestatie te houden, adviseren wij
uw scheerblad en messenblok iedere 1½ jaar te vervan-
gen of eerder indien nodig.
De roterende tondeuse gebruiken (4)
De brede tondeusekam (4a) scheert gelijkmatig grotere
oppervlakken (c).
Hij is ideaal voor het in model brengen van bakkebaarden,
snorren en kleine baarden. De brede tondeusekam is
voorzien van veiligheidsopeningen en een glij-strip voor
minder huidirritatie en het gemakkelijk glijden van het
apparaat over de huid. Druk op de groene strepen om de
roterende tondeuse omhoog te schuiven (4).
Trek de huid strak en beweeg de brede tondeusekam tegen
de haargroeirichting in.
De smalle tondeusekam (4b) is geschikt voor het scheren
van scherpe lijnen en hoeken (d), en daarom ideaal voor het
nauwkeurig in model brengen van gezichtshaar.
Om de smalle tondeusekam te gebruiken, schuift u de
roterende tondeuse omhoog en draait u deze 180°.
Regelmatig gebruik van de tondeuse (4) zal de snoerloze
werkingscapaciteit doen verminderen.
Schoonmaken
Dit apparaat is geschikt voor het reinigen onder
stromend water.
Waarschuwing: Haal het snoer uit het apparaat
(en uit het stopcontact) voor u het apparaat reinigt in water.
Regelmatig schoonmaken zorgt voor betere scheerprestaties.
•
•
•
•
•
5734320_Cruzer2778_MN.indd 27
5734320_Cruzer2778_MN.indd 27 22.09.2006 11:17:28 Uhr
22.09.2006 11:17:28 Uhr
Pagina: 26
28
Het afspoelen van het scheerhoofd onder stromend water na
iedere scheerbeurt is een snelle en eenvoudige manier om
het apparaat schoon te houden:
Zet het scheerapparaat aan (snoerloos) en spoel het
scheerhoofd af onder heet stromend water (e). Een zeep
op natuurlijke basis kunt u ook gebruiken, mits deze geen
schurende substanties bevat. Spoel al het schuim af en
laat het scheerapparaat nog een paar seconden aanstaan.
Schakel het scheerapparaat uit, verwijder het scheerblad
en messenblok. Laat de onderdelen apart drogen.
Als u het scheerapparaat regelmatig met water schoon-
maakt, dient u eenmaal per week een druppel naaimachine
olie op de tondeuse en het scheerblad aan te brengen (g).
U kunt het scheerapparaat ook schoonmaken met het
bijgeleverde borsteltje (f):
Schakel het apparaat uit. Verwijder het scheerblad.
Maak het messenblok en de binnenkant van het
scheerhoofd schoon met het borsteltje. Maak nooit het
scheerblad schoon met het borsteltje, dit kan het
scheerblad beschadigen.
Uw scheerapparaat in topconditie houden
De scheeronderdelen vervangen
Om een 100% scheerprestatie te houden, adviseren wij uw
scheerblad en messenblok iedere 1½ jaar te vervangen of
eerder indien nodig. Vervang beide onderdelen tegelijkertijd
voor een gladder scheerresultaat met minder huidirritatie.
(Scheerblad en messenblok: 2000 serie)
De oplaadbare batterijen bewaren
Om de maximale capaciteit van de oplaadbare batterijen
te bewaren, dient u het scheerapparaat ongeveer iedere
6 maanden (door scheren) volledig te ontladen. Laadt het
scheerapparaat hierna op tot de maximale capaciteit.
Mededeling ter bescherming van het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen. Ter
bescherming van het milieu mag dit product aan
het einde van zijn nuttige levensduur niet met het
gewone huisvuil worden weggegooid. Verwijdering
kan plaatsvinden bij een Braun Service Centre of bij
de bekende verzamelplaatsen.
•
•
•
•
•
5734320_Cruzer2778_MN.indd 28
5734320_Cruzer2778_MN.indd 28 22.09.2006 11:17:28 Uhr
22.09.2006 11:17:28 Uhr
Pagina: 27
29
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen volgens de
EEG richtlijn 89/336 en aan de EEG laagspannings
richtlijn 73/23.
Voor electrische specificaties: zie de speciale
zwakstroomadapter.
5734320_Cruzer2778_MN.indd 29
5734320_Cruzer2778_MN.indd 29 22.09.2006 11:17:28 Uhr
22.09.2006 11:17:28 Uhr
Pagina: 51
53
necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro,
insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza
autorizzato Braun.
Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul
Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.
Nederlands
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend
vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen
eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door
ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
onderdelen of omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat
wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde
vertegenwoordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
normale slijtage (bijv. aan scheerblad of messenblok) en
gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende
service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw
aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Braun Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra
købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen
regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn
gennem reparation eller ombytning af apparatet. Denne
garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.
5734320_Cruzer2778_MN.indd 53
5734320_Cruzer2778_MN.indd 53 22.09.2006 11:17:32 Uhr
22.09.2006 11:17:32 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun Cruzer 2.

Stel een vraag over de Braun Cruzer 2

Heb je een vraag over de Braun Cruzer 2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Cruzer 2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Cruzer 2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.