Braun CoolTec CT2cc handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun CoolTec CT2cc. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: CoolTec CT2cc
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 36
37
Nederlands
Onze producten zijn ontwikkeld om te voldoen aan
de hoogste kwaliteitseisen, de beste functionaliteit
en design. Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen
in de kwaliteit van Braun en we hopen dat u ten volle
van uw nieuwe Braun scheerapparaat zult genieten.
Dit scheerapparaat verkoelt de huid en zorgt door de
verkoelende huidsensatie voor een plezierige
scheerervaring.
Lees a.u.b. de gebruikershandleiding
zorgvuldig en in zijn geheel door alvorens het
apparaat te gebruiken.
Waarschuwing
Dit apparaat is uitgerust met een speciale
snoerset met een geïntegreerde Safety Extra Low
Voltage netvoeding. Verwissel geen onderdelen
en haal ze niet uit elkaar. Hierdoor loopt u risico
op een elektrische schok. Gebruik uitsluitend de
speciale snoerset die bij uw apparaat geleverd
wordt.
Dit apparaat is geschikt voor gebruik in
bad of onder de douche. Omwille van de
veiligheid kan dit apparaat alleen snoerloos
gebruikt worden.
Wij raden aan het product niet met scheerschuim
of gel te gebruiken zodat u:
– optimaal het koelingseffect ervaart,
– de schoonmaak door het Clean&Charge
optimal is (voor de CC modellen),
– eventuele schade aan het apparaat vermijd.
Scheer niet indien het scheerblad of het snoer
beschadigd is.
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te
worden door kinderen of door personen met
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten, tenzij ze onder supervisie staan van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Over het algemeen adviseren we het
apparaat buiten bereik van kinderen te houden.
Kinderen dienen onder toezicht te staan zodat ze
niet kunnen gaan spelen met het apparaat.
Olieflesje (uitsluitend bij de modellen CT4s/
CT2s)
Buiten bereik van kinderen houden. Niet inslikken.
Niet op de ogen aanbrengen. Wanneer het leeg is
weggooien bij het restafval.
Clean&Charge Station (uitsluitend bij de
modellen CT6cc/CT5cc/CT4cc/CT3cc/CT2cc)
Zet het Clean&Charge station op een vlak opper-
vlak om te voorkomen dat de reinigingsvloeistof
gaat lekken. Wanneer u een navulling installeert,
zorg er dan voor dat u het het station niet schuin
houdt, voorkom plotselinge bewegingen en
verplaats het station voorzichtig zodat er geen
vloeistof uit de navulling kan vloeien. Plaats het
station niet in een spiegelkastje, noch op een
gepolijst of gelakt oppervlak.
De cartridge bevat een zeer ontvlambare vloeistof
en dient dus weggehouden te worden van ont-
stekingsbronnen. Stel de navulling niet bloot aan
direct zonlicht, of brandende sigaretten en berg
hem ook niet op boven een radiator. Buiten bereik
van kinderen houden.
De cartridge niet zelf navullen en alleen de
originele navullingen van Braun gebruiken.
Scheerapparaat
1 Scheerblad- en cassette
2 Koelelement
3 Aan- en uitknop voor coolingfunctie
4 Display scheerapparaat
5 Aan- en uitknop
6 Trimmer voor langere haren
7 Contactpunten van scheerapparaat naar
oplaadhouder/-station
8 Ontgrendelingsknop voor de lange
harentrimmer
9 Modelnummer
10 Speciale snoerset
11a Borsteltje
11b Etui
11c Beschermkap
12a Oplaadhouder
12b Stopcontact oplaadstation
12c Standaard voor oplaadhouder
12d Contactpunten van oplaadhouder naar
scheerapparaat
Eerste gebruik en opladen
Sluit het scheerapparaat zoals hieronder beschreven
door middel van het oplaadstation of door middel
van het Clean&Charge station voor de modellen
CT6cc/CT5cc/CT4cc/CT3cc/CT2cc, aan op een
stopcontact alvorens het voor het eerst in gebruik
te nemen. (Zie ook hoofstuk «Clean&Charge
station»)
NB: Het scheerapparaat kan alleen opge-
laden worden via de oplaadhouder of het
Clean&Charge station. De modellen CT4s/
CT2s kunnen niet gebruikt worden met het
Clean&Charge station.
Oplaadhouder (zie afb. B)
• Klik de oplaadhouder (12a) op de standaard (12c
– uitsluitend de modellen CT4s/CT2s). Sluit het
stopcontact van de oplaadstandaard (12b) door
middel van de speciale snoerset aan op een wand-
stopcontact.
• Plaats het scheerapparaat in de oplaadhouder. De
contacten (7) aan de achterkant van het scheer-
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 37
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 37 11.10.12 10:42
11.10.12 10:42
Pagina: 37
38
apparaat dienen op één lijn te zitten met de con-
tacten (12d) van de oplaadhouder. Een piepje
geeft aan dat het scheerapparaat op de juiste
manier in de houder ziet.
• Het scheerapparaat wordt automatisch opge-
laden.
Opladen en basisinformatie over gebruik
• Een volledige oplaadbeurt zorgt voor 45 minuten
scheertijd (tot 15 minuten indien de cooling-
functie is ingeschakeld). Dit hangt af van uw
baardgroei en de omgevingstemperatuur.
• De aanbevolen omgevingstemperatuur voor op-
laden is 5 °C tot 35 °C. Het kan zijn dat de batterij
niet behoorlijk of helemaal niet functioneert onder
extreem lage of hoge temperaturen. De aanbe-
volen omgevingstemperatuur tijdens het scheren
is 15 °C tot 35 °C.
• Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen
hoger dan 50 °C gedurende langere tijd.
• Wanneer het scheerapparaat aangesloten is op
het stopcontact, kan het eventjes duren voor het
display oplicht.
Display van het scheerapparaat
Oplaadstatus
Gedurende het opladen knippert het symbooltje in
de aan-/uitknop (5) groen. Wanneer het apparaat
volledig is opgeladen zal het een paar seconden
oplichten, tenminste wanneer het scheerapparaat
aangesloten is op een stopcontact.
Lage status
Het symbooltje in de aan-/uitknop (5) licht rood op
als de batterij bijna leeg is. U kunt uw scheerbeurt
nog afmaken. Wanneer u het scheerapparaat uit-
schakelt zal een piepje u eraan herinneren dat de
batterijstatus laag is.
Reinigingsstatus (alleen bij de modellen CT6cc/
CT5cc/CT4cc/CT3cc/CT2cc)
De reinigingsindicator licht op wanneer het
scheerapparaat gereinigd dien te worden in het
Clean&Charge Station.
Reisslot
Het slot-symbooltje licht op wanneer het scheer-
apparaat op slot zit om per ongeluk opstarten van de
motor te voorkomen (bijv. wanneer het apparaat in
een koffer wordt opgeborgen).
Het gebruik van het scheerapparaat
(zie afb. A)
Druk de aan-/uitknop in om het scheerapparaat aan
te zetten.
Tips voor perfect droog scheren
Voor het beste resultaat adviseert Braun u de
volgende 3 eenvoudige stappen te volgen:
1. Scheer altijd alvorens uw gezicht te wassen.
2. Houd het scheerapparaat altijd in een rechte
hoek (90°) ten opzichte van uw huid.
3. Rek de huid een beetje op en scheer tegen de
haargroeirichting in.
Cooling
NB: De sensatie van de coolingfunctie kan
verschillen van persoon tot persoon. Het wordt
beïnvloed door persoonlijke en omgevingsfactoren
(bijv. huidtype, omgevingstemperatuur).
Activering: Druk op de coolingknop (3) om de
coolingfunctie te activeren. Het symbool in de
coolingknop licht blauw op. Voor de beste koel-
prestatie, raden we u aan enkele seconden te
wachten nadat de coolingfunctie is geactiveerd.
Ga dan door met scheren zoals gewoonlijk.
Lage batterijstatus: Het symbool in de cooling-
knop (3) licht op wanneer de batterij bijna leeg is
en er niet genoeg energie over is voor de cooling-
functie. U kunt uw scheerbeurt afmaken zonder
coolingfunctie.
U kunt de coolingfunctie deactiveren door de
coolingknop nogmaals in te drukken.
Lange haren trimmer
Om bakkebaarden, snor of baard te trimmen, druk
op de ontgrendelingsknop (8) en schuif de lange
harentrimmer (6) naar boven.
Reisslot
• Activeren: Door de aan-/uitknop 3 seconden
ingedrukt te houden wordt het scheerapparaat
afgesloten. Dit wordt bevestigd door een piepge-
luidje en het slotsymbooltje in de display.
Naderhand gaat het display uit.
• Deactiveren: Door de aan-/uitknop 3 seconden
ingedrukt te houden, wordt het scheerapparaat
weer geopend.
Handmatige reiniging van het
scheerapparaat (zie afb. C/D)
Het scheerapparaat is geschikt voor reiniging onder
stromend kraanwater. Haal de stekker uit het stop-
contact voordat u het apparaat reinigt met water.
• Schakel het apparaat aan en spoel de scheerkop
af onder warm stromend water. U kunt vloeibare
zeep zonder bijtende substanties gebruiken.
Spoel zorgvuldig alle schuim af en laat het scheer-
apparaat enkele seconden werken.
• Schakel het scheerapparaat vervolgens uit, ver-
wijder het scheerblad- en cassette en laat hem
drogen.
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 38
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 38 11.10.12 10:42
11.10.12 10:42
Pagina: 38
39
• Wanneer u het scheerapparaat regelmatig met
water reinigt, dient u een keer per week een
druppeltje lichte machineolie aan te brengen op
de bovenkant van de scheerblad- en cassette.
U kunt het scheerapparaat ook met een borsteltje
schoonmaken:
• Schakel het scheerapparaat uit. Verwijder de
scheerblad- en cassette (1) en klop hem uit op
een plat oppervlak. Reinig met een borstel-
tje het binnenste gedeelte van de draaiende
scheerkop. De cassette mag u niet met een
borsteltje schoonmaken, aangezien dit schade
kan veroorzaken!
Clean&Charge Station (uitsluitend bij de
modellen CT6cc/CT5cc/CT4cc/CT3cc/CT2cc)
Het Clean&Charge Station is ontwikkeld om uw
Braun scheerapparaat te reinigen, op te laden, te
smeren, te desinfecteren en op te bergen.
13 Stopcontact station
14 Knop voor het vervangen van de cartridge
15 Contactpunten van station naar scheerapparaat
16a Niveau indicator
16b Statuslichtje
17 Startknop
18 Reinigingscartridge
Het installeren van het Clean&Charge Station
(zie afb. E)
• Verwijder de beschermfolie van het Clean&Charge
station display.
• Druk de knop (14) aan de achterkant van het
Clean&Charge station in om de behuizing omhoog
te schuiven.
• Leg de reinigingscartridge (18) op een vlak, stabiel
oppervlak (zoals een tafel).
• Haal voorzichtig het dekseltje van de cartridge.
• Schuif de cartridge via de achterkant in de basis
van het station tot hij op zijn plaats klikt.
• Sluit de behuizing door er voorzichtig op te duwen
tot hij vast klikt.
• Sluit het stopcontact van het station (13) door
middel van de speciale snoerset (10) aan op een
wandstopcontact.
Het opladen van het scheerapparaat in het
Clean&Charge station
Zet het scheerapparaat met de scheerkop naar
beneden in het reinigingsstation.
Belangrijk: Het scheerapparaat dient droog te
zijn en vrij van schuim- of zeepresten!
De contacten (7) op de achterkant van het scheer-
apparaat dienen zich op één lijn te bevinden met de
contacten (15) in het station. Druk het scheerappa-
raat in de juiste positie. Een piepgeluidje klinkt als
het scheerapparaat op de juiste manier in het station
is geplaatst. Het oplaadproces start automatisch.
Het reinigen van het scheerapparaat in het
Clean&Charge station
Zet het scheerapparaat op zijn kop en met de voor-
kant zichtbaar in het Clean&Charge Station wanneer
de reinigingsindicator oplicht in het display van
het scheerapparaat.
Start automatische reiniging
Start het reinigingsproces door de startknop (17) in
te drukken. Wanneer het statuslichtje (16b) niet
oplicht (Het Clean&Charge Station schakelt na circa
10 minuten op stand-by), druk dan twee maal op de
startknop. Anders zal het reinigen niet starten.
Voor het beste scheerresultaat, adviseren wij
u het scheerapparaat na elke scheerbeurt te
reinigen.
Het reinigingsprogramma bestaat uit verschillende
cycli waarbij reinigingsvloeistof door de scheer-
kop wordt gespoeld. Het reinigingsproces duurt
3 minuten. Gedurende deze tijd knippert het status-
lampje van het Clean&Charge Station.
Laat het scheerapparaat in het station staan om
te drogen. Afhankelijk van de klimatologische
omstandigheden duurt het enkele uren voordat
het overgebleven vocht verdampt is. Hierna is het
scheerapparaat klaar voor gebruik.
Na het afronden van het reinigings- en oplaad-
proces, schakelen de indicatoren van het
Clean&Charge Station uit.
Het scheerapparaat uit het Clean&Charge
Station verdwijderen (zie afb. F)
Houd het Clean&Charge Station met een hand vast
en kantel het scheerapparaat lichtjes naar voren om
hem los te maken.
Reinigingscartridge/vervangen (zie afb. G)
Wanneer de niveau-indicator permanent rood
oplicht, is de resterende vloeistof in de cartridge
nog voldoende voor zo’n 3 cycli. Wanneer de
niveau-indicator rood begint te knipperen, dient
u de cartridge te vervangen (ongeveer om de
3–4 weken bij dagelijks gebruik).
Nadat u de knop (14) om de behuizing te openen
hebt ingedrukt wacht u enkele seconden voordat u
de cartridge verwijdert om druppelen te voorkomen.
Gebruik het dekseltje van de nieuwe cartridge om
de oude te sluiten voordat u die weggooit, aange-
zien de cartridge vervuilde reinigingsvloeistof bevat.
De hygiënische reinigingscartridge bevat ethanol of
isopropanol (afhankelijk van het land, voor specifi-
catie zie cartridge), die, eenmaal geopend, op een
natuurlijke manier langzaam zal verdampen.
Indien niet dagelijks gebruikt, dient elke cartridge na
circa 8 weken vervangen te worden om een optimale
desinfectie te garanderen.
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 39
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 39 11.10.12 10:42
11.10.12 10:42
Pagina: 39
40
De reinigingscartridge bevat tevens smeermiddel
voor het scheersysteem, wat vlekken kan maken
op de behuizing en de reinigingskamer van het
Clean&Charge Station. Deze vlekken kunnen
eenvoudig verwijderd worden door er met een
vochtige doek zacht over te wrijven.
Accessoires
Braun adviseert de scheerblad & cassette elke
18 maanden te vervangen om de maximale prestatie
van uw scheerapparaat te behouden.
Verkrijgbaar bij uw verkooppunt of de Braun Service
Centra:
• Scheerblad & cassette: 40S/40B
• Reinigingscartridge Clean & Charge: CCR
Milieuwaarschuwing
Dit product bevat oplaadbare batterijen.
Gooi dit apparaat aan het einde van de
levensduur met het oog op de bescherming
van het milieu niet weg bij het normale
huishoudelijke afval.
U kunt het inleveren bij een Braun Service Centrum
of bij een ander afvalverzamelpunt in uw land.
De reinigingscartridge mag bij het normale
huishoudelijke restafval worden gedeponeerd.
Deze informatie kan zonder nadere aankondiging
veranderen.
Voor elektrische specificaties zie de tekst op de
speciale snoerset.
Probleemoplossingen
Probleem Mogelijke reden Remedie
SCHEERAPPARAAT
Scheerkop geeft
een onaangename
geur af.
1. De scheerkop is gereinigd
met water.
2. De reinigingscartridge is
meer dan 8 weken in
gebruik.
1. Wanneer u het scheerapparaat alleen met water
reinigt, gebruik dan warm water en van tijd tot tijd
wat vloeibare zeep (zonder bijtende bestand-
delen). Verwijder de scheerblad- en cassette om
hem goed te laten drogen.
2. Vervang de reinigingscartridge tenminste elke
8 weken.
De werking van de
batterij is duidelijk
afgenomen.
1. De scheerkop is regelmatig
gereinigd met water, maar
niet geolied.
2. Het scheerblad en de
trimmer zijn versleten, wat
meer kracht van de batterij
vergt bij elke scheerbeurt.
1. Wanneer het scheerapparaat regelmatig met
water gereinigd wordt, breng dan eenmaal per
week een druppeltje lichte machineolie aan op
het scheerblad.
2. Vervang de scheerblad- en cassette.
De scheerprestatie is
duidelijk afgenomen.
1. Het scheersysteem zit
verstopt.
2. Scheerblad en trimmer zijn
versleten.
1. Laat de scheerblad- en cassette enige tijd weken
in warm water waaraan een druppeltje vloeibaar
afwasmiddel is toegevoegd. Spoel hem daarna
zorgvuldig af en klop het overtollige water eraf.
Wanneer hij droog is, brengt u een druppeltje
lichte machineolie aan op het scheerblad.
2. Vernieuw de scheerblad- en cassette.
Het koelingselement
is warm.
1. Het scheerapparaat is even
daarvoor gebruikt met
coolingfunctie.
2. De batterijcapaciteit is te
laag voor de coolingfunctie.
1. U kunt het scheerapparaat zo gebruiken of de
coolingfunctie inschakelen en enkele seconden
wachten tot het weer wordt geactiveerd.
2. Laad het apparaat na elke scheerbeurt op om er
zeker van te zijn dat er voldoende batterijcapa-
citeit is voor de coolingfunctie.
De scheerkop is
vochtig.
1. De droogtijd na de
automatische reiniging was
niet lang genoeg.
2. De afvoer van het
Clean&Charge station zit
verstopt.
1. Reinig direct na het scheren zodat er voldoende
tijd is om te drogen.
2. Reinig de afvoer met een houten tandenstoker.
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 40
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 40 11.10.12 10:42
11.10.12 10:42
Pagina: 40
41
CLEAN&CHARGE STATION
Het reinigen wil niet
starten na het
indrukken van de
startknop.
1. Het scheerapparaat is niet
op de juiste manier in het
Clean&Charge station
geplaatst.
2. De reinigingscartridge bevat
niet genoeg reinigings-
vloeistof (display knippert
rood).
3. Het apparaat staat in de
stand-by-stand.
1. Plaats het scheerapparaat in het Clean&Charge
station (de contactpunten van het scheerap-
paraat moeten op één lijn zitten met de contact-
punten van het station).
2. Plaats een nieuwe reinigingscartridge.
3. Druk de startknop tweemaal in.
Toegenomen gebruik
van reinigings-
vloeistof.
De afvoer van het
Clean&Charge station zit
verstopt.
– Reinig de afvoer met een houten tandenstoker.
– Veeg regelmatig de binnenkant van het station
schoon.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantie-
periode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij
door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.Deze garantie is van toepassing in elk
land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage (bijv. aan scheerblad of messenblok)
en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder
de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik
van niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw
aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun Customer Service Centre:
www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 41
96189703_CoolTec_MN_S6-68.indd 41 11.10.12 10:42
11.10.12 10:42

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun CoolTec CT2cc.

Stel een vraag over de Braun CoolTec CT2cc

Heb je een vraag over de Braun CoolTec CT2cc en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun CoolTec CT2cc. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun CoolTec CT2cc zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.