Braun CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 12
13
Nederlands
Onze produkten voldoen aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij hopen dat u veel
plezier zult beleven aan uw nieuwe Braun apparaat.
Let op
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door
voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde fysieke of
mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken
onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor
hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
• Controleer of het voltage op het lichtnet overeenkomt
met het voltage die op het type-plaatje onder het
apparaat staat.
• Vermijd aanraking van de hete delen, in het bijzonder
de warmhoudplaat. Zorg ervoor dat het snoer nooit in
aanraking komt met de warmhoudplaat.
• Zet de glazen kan nooit op andere verwarmde
oppervlakken (zoals kookplaten, warmhoudplaten
etc.).
• Plaats de glazen kan nooit in de magnetron.
• Indien u twee keer na elkaar koffie zet, laat de
koffiezetter dan tussendoor ongeveer 5 minuten
afkoelen (het apparaat uitzetten). Indien u niet wacht,
kan er stoom ontstaan wanneer u koud water in het
waterreservoir giet.
• De elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle
veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan elektrische
apparaten (inclusief vervanging van het snoer) mogen
alleen worden uitgevoerd door deskundig service-
personeel. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk
kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker
verwonden.
• Dit apparaat is geschikt voor normale, voor huis-
houdelijk bestemde hoeveelheden.
• Gebruik altijd koud water om koffie te zetten.
Maximum aantal kopjes
10 kopjes (125 ml elk)
Beschrijving
· Snoer/snoeropbergruimte
‚ Ruimte-opvulstuk
# Waterniveau indicator
$ Waterreservoir
% Waterfilter (niet inclusief bij model KF 520;
kan apart worden aangeschaft)
& Waterfilter vervangingsindicator
Á Drukknop voor openen filterhouder
Ë Filterhouder met druppelstop
È Warmhoudplaat
Í Aan/uit schakelaar («I/O»)
{ Glazen kan met deksel
I Het in gebruik nemen
Het waterfilter plaatsen
(niet inclusief bij model KF 520; kan apart worden
aangeschaft)
1. Haal het waterfilter % uit de verpakking.
2. Verwijder het ruimte-opvulstuk ‚ uit het water-
reservoir.
3. Plaats het waterfilter. (Bewaar het ruimte-opvulstuk
omdat het weer aangebracht dient te worden als het
waterfilter wordt verwijderd.)
4. De waterfilter dient iedere 2 maanden vervangen
te worden. Om u hieraan te herinneren, kunt u de
waterfilter vervangingsindicator & op de maand
huidige maand zetten. De maand dat u de waterfilter
moet vervangen zal in het rechtergedeelte te zien zijn
(op het eind van de maand).
N.B.
Indien u de koffezetter voor de eerste keer gebruikt of
nadat het apparaat lange tijd niet is gebruikt of nadat
er een nieuw waterfilter is geplaatst, dient u eerst het
apparaat met de maximale hoeveelheid koud water te
laten doorstromen, zonder het koffiefilter met koffie te
vullen.
II Koffie zetten
Vul het reservoir met vers, koud water, druk op de knop
Á om de filterhouder te openen, plaats een filter No. 4,
doe gemalen koffie in het filter, plaats de kan op de
warmhoudplaat È en schakel de koffiezetter aan Í.
Voor meer gemak, kan de filterhouder eenvoudig
verwijderd worden uit het apparaat tijdens het vullen
of weggooien van de koffie. De druppelstop voorkomt
druppelen wanneer de kan wordt weggenomen om
koffie in te schenken voordat de koffie helemaal is
doorgelopen. De kan dient meteen te worden terugge-
plaatst op de warmhoudplaat om het overstromen van de
filterhouder te voorkomen.
Zettijd per kopje: ongeveer 1 minuut. De hoeveelheid
gezette koffie in de kan zal minder zijn als in eerste
instantie aangegeven door de waterniveuau-indicator
omdat een deel van het water wordt vastgehouden door
de koffie in het filter.
Model KF 570 is voorzien van een automatische uit-
schakeling (auto-off). Wanneer de koffiezetter langer dan
max. twee uur aanstaat, zal deze automatisch uitge-
schakeld worden.
III Waterfilter
Het waterfilter verbetert de smaak van de koffie door het
verwijderen van chloor, smaakjes en geuren en kalk-
deeltjes. Wanneer het filter regelmatig wordt vervangen
(iedere twee maanden), zorgt deze niet alleen voor een
betere smaak van de koffie, maar ook voor een langere
levensduur van uw koffiezetter door het voorkomen van
verkalking. Braun waterfilters zijn verkrijgbaar bij uw
winkelier en bij het Braun service centre.
IV Schoonmaken
Voor het schoonmaken altijd de stekker uit het stop-
contact trekken. Reinig de koffiezetter nooit onder stro-
mend water en dompel hem nooit onder water; gebruik
alleen een vochtige doek.
Model KF 570 heeft een roestvrijstalen filter Ë dat alleen
met een vochtige doek gereinigd mag worden. U kunt
hiervoor een klein beetje afwasmiddel gebruiken.
Gebruik geen sponsjes van staalwol of schurende
schoonmaakmiddelen. Niet schoonmaken in de vaat-
wasser.
99364377_KF520_4-46 Seite 13 Montag, 21. Juni 2010 10:17 10
Pagina: 13
14
De glazen kan en de plastic filter van de KF 520 en
KF 560 modellen kunnen in de vaatwasser.
V Ontkalken (zonder afbeelding)
Indien uw leidingwater hard is en u het apparaat zonder
waterfilter gebruikt, dient het regelmatig te worden
ontkalkt. Als u het waterfilter gebruikt en het regelmatig
vervangt, dan hoeft u normaal gesproken niet te ontkal-
ken. Echter als de zettijd langer wordt dan normaal, dient
het apparaat toch ontkalkt te worden.
Belangrijk: vervang het waterfilter door het ruimte-
opvulstuk voordat u het apparaat gaat ontkalken.
• U kunt een in de winkel verkrijgbaar ontkalkings-
middel gebruiken mits het middel het aluminium niet
aantast.
• Volg hierbij de instructies van de fabrikant van het
ontkalkingsmiddel op.
• Herhaal de procedure zo vaak als nodig is, totdat de
normale zettijd per kopje is bereikt.
• Laat de maximale hoeveelheid koud water minimaal
twee keer door het apparaat lopen zodat alle
ontkalkingsresten uit het apparaat zijn verdwenen.
Tips voor de beste resultaten
Deze koffiezetter is ontworpen om koffie met een maxi-
maal aroma te zetten. Daarom adviseert Braun:
• Gebruik alleen verse gemalen koffie.
• Bewaar koffie op een koele, droge en donkere plaats
(bijv. koelkast) in een luchtdichte bewaardoos.
• Gebruik alleen Braun waterfilters en vervang deze
iedere twee maanden bij regelmatig gebruik.
• Reinig en ontkalk uw koffiezetter regelmatig zoals
aangegeven in delen IV en V.
Wijzigingen voorbehouden.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige
levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in
bij een Braun Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar
geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de
garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of
materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij
door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen
van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking
of waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beinvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie
vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun
onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen de
garantieperiode, dient u het complete apparaat met
uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een
geauthoriseerd Braun Customer Service Centre:
www.service.braun.com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service
Centre bij u in de buurt.
Dansk
Brauns produkter har den højeste kvalitet i funktionalitet
og design. Vi håber, du vil blive glad for dit nye Braun
produkt.
Vigtigt
Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.
• Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn
eller svagelige personer uden overvågning af en
person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt
anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for
børn. Børn bør overvåges for at sikre at de ikke leger
med apparatet.
• For du sætter ledningen i stikkontakten, bedes du
checke, at spændingen svarer overens med den
spænding, der er trykt i bunden af maskinen.
• Undgå berøring med varme overflader, specielt
varmepladen. Ledningen må aldrig komme i kontakt
med varmepladen.
• Sæt aldrig kanden på andre varme overflader (f.eks.
komfur, varmeplader etc.).
• Glaskanden tåler ikke mikrobølgeovn.
• Før du begynder at lave en ny kande kaffe, skal
kaffemaskinen køle af i ca. 5 min. (sluk for apparatet),
ellers kan der udvikles damp ved påfyldning af koldt
vand.
• Brauns elektriske apparater opfylder relevante
sikkerhedsstandarder. Reparationer (incl. udskiftning
af ledning) må kun foretages af autoriserede fagfolk.
Ved forkert udførte/mangelfulde reparationer kan
brugeren risikere at komme til skade.
• Dette apparat er konstrueret til brug i en normal hus-
holdning.
• Brug altid koldt vand.
Max. antal kopper
10 kopper (à 125 ml)
Beskrivelse
· Ledning/ledningsgemme
‚ Rumdeler
# Vandstandsmåler
$ Vandbeholder
% Vandfilter (leveres ikke med model KF 520;
kan købes separat)
& Indikator for udskiftning af vandfilter
Á Trykknap til svingbart filterholder
Ë Filterholder med drypstop
È Varmeplade
Í Tænd/sluk knap («I/O»)
{ Kande
I Klargøring af maskinen
Isætning af vandfilter
(leveres ikke med model KF 520; kan købes separat)
1. Pak vandfilteret ud %.
2. Fjern rumdeleren ‚ fra vandbeholderen.
3. Isæt vandfilteret. (Husk at gemme rumdeleren, da
det skal installeres i vandbeholderen hver gang
vandfilteret fjernes).
99364377_KF520_4-46 Seite 14 Montag, 21. Juni 2010 10:17 10

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1.

Stel een vraag over de Braun CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1

Heb je een vraag over de Braun CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun CaféHouse PurAroma Plus KF 560/1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.