Braun CafeHouse PurAroma DeLuxe Timer KF 590 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun CafeHouse PurAroma DeLuxe Timer KF 590. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: CafeHouse PurAroma DeLuxe Timer KF 590
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 13
14
Nederlands
Onze produkten zijn ontworpen om aan de hoogste eisen
van kwaliteit, functionaliteit en design te voldoen.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Braun koffiezet-
apparaat.
Let op
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door
voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde fysieke
of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat
gebruiken onder toezicht van een persoon ver-
antwoordelijk voor hun veiligheid. Over het alge-
meen raden wij aan dit apparaat buiten bereik van
kinderen te houden.
• Controleer voordat u de stekker in het stopcontact
steekt of het voltage op het lichtnet overeenkomt met
het voltage die op het type-plaatje onder het apparaat
staat.
• Vermijd aanraking van de hete delen, in het bijzonder
de warmhoudplaat. Zorg ervoor dat het snoer nooit in
aanraking komt met de warmhoudplaat.
• Zet de glazen kan nooit op andere verwarmde
oppervlakken (zoals kookplaten, warmhoudplaten
etc.).
• Plaats de glazen kan nooit in de magnetron.
• Indien u twee keer na elkaar koffie zet, laat de koffie-
zetter dan tussendoor ongeveer 5 minuten afkoelen
(het apparaat uitzetten). Indien u niet wacht, kan er
stoom ontstaan wanneer u koud water in het water-
reservoir giet.
• De elektrische apparaten van Braun voldoen aan alle
veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan elektrische
apparaten (inclusief vervanging van het snoer) mogen
alleen worden uitgevoerd door deskundig service-
personeel. Ondeskundig, oneigenlijk reparatiewerk
kan ongelukken veroorzaken of de gebruiker
verwonden.
• Dit apparaat is geschikt voor normale, voor huis-
houdelijk bestemde hoeveelheden.
• Gebruik altijd koud water om koffie te zetten.
Maximum aantal kopjes
10 kopjes (125 ml elk)
Beschrijving
Snoer/snoeropbergruimte
Ruimte opvulstuk
Waterniveau indicator
Waterreservoir
Waterfilter
Waterfilter vervangingsindicator
Drukknop voor openen filterhouder
Roestvrijstalen filter met druppelstop
Warmhoudplaat
Groen indicatielampje voor automatische werking
«auto» knop voor het activeren van automatische
werking
Klok
«h» knop (voor het instellen van de uren)
«min» knop (voor het instellen van de minuten)
Aan/uit schakelaar «on/off»
Rood indicatielampje
Glazen kan
I Het in gebruik nemen
Voordelen van het waterfilter
Het waterfilter verbetert de smaak van de koffie doordat
chloor en kalkdeeltjes uit het water worden gefilterd.
Wanneer het filter regelmatig wordt vervangen (iedere
twee maanden), zorgt deze voor een betere smaak van
de koffie en wordt de levensduur van het apparaat
verlengd. Braun waterfilters zijn verkrijgbaar bij elektro-
speciaalzaken en bij de Braun service centra.
Het waterfilter plaatsen
1. Haal het waterfilter uit de verpakking.
2. Verwijder het ruimte-opvulstuk uit het water-
reservoir.
3. Plaats het waterfilter (bewaar het ruimte-opvulstuk
omdat het weer aangebracht dient te worden als het
waterfilter wordt verwijderd).
4. De waterfilter dient iedere 2 maanden vervangen
te worden. Om u hieraan te herinneren, kunt u de
waterfilter vervangingsindicator op de maand
huidige maand zetten. De maand dat u de waterfilter
moet vervangen zal in het rechtergedeelte te zien zijn
op heteind van de maand.
N.B.: Indien u de koffezetter voor de eerste keer gebruikt
of nadat het apparaat lange tijd niet is gebruikt of nadat
er een nieuw waterfilter is geplaatst, dient u eerst het
apparaat met de maximale hoeveelheid koud water te
laten doorstromen, zonder het koffiefilter met koffie te
vullen.
De klok instellen
Nadat het apparaat is aangesloten op het lichtnet, zal de
tijd «00:00» op het display knipperen. Om de klok in
te stellen, drukt u tenminste twee seconden op de «h» of
de «min» knop / . Vervolgens de knop ingedrukt
houden of herhaaldelijk indrukken om de gewenste tijd in
te stellen.
Druk op de «h» knop om de uren in te stellen.
Druk op de «min» knop om de minuten in te stellen.
Tip: Wanneer u bijna de juiste tijd op het display heeft
staan, kunt u herhaadelijk kort de «h» of «min» knop
indrukkken om te voorkomen dat u de gewenste tijd
voorbij gaat. De dubbele punt tussen de uurs- en
minuutaanduiding zal gedurende 5 seconden knipperen
om aan te geven dat de klok is ingesteld.
N.B.: wanneer de stroomvoorziening naar het koffiezet-
apparaat wordt onderbroken (bijv. door stroomuitval, de
stekker uit het stopcontact trekken), wordt de ingestelde
tijd gedurende 10 minuten bewaard.
Handmatige bediening
Druk om het apparaat aan te zetten op de aan/uit-
schakelaar . Het rode indicatielampje zal gaan
branden om aan te geven dat het apparaat aan staat.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
E
B
F
L
M N
M
N
O P
98575924_KF590_MN_S04-34 Seite 14 Freitag, 16. Mai 2008 12:17 12
Pagina: 14
15
Druk om het apparaat uit te zetten op de aan/uit-
schakelaar. Het rode indicatielampje zal uitgaan.
Automatische bediening
Om de automatische bediening in te stellen, drukt u op
de «auto» knop totdat het groene indicatielampje
begint te knipperen. De tijd «12:00» of de vorige gepro-
grammeerde tijd verschijnt op het display.
Programmeer vervolgens de tijd voor automatische
bediening door op de «h» en «min» knoppen / te
drukken zoals beschreven onder «de klok instellen».
Nadat de programmering is voltooid, zal het groene
indicatielampje na 5 seconden uitschakelen.
Om de automatische werking te activeren, drukt u kort
op de «auto» knop . Het groene indicatielampje
gaat branden en de ingestelde tijd verschijnt kort op
het display . Het koffiezetten zal op de ingestelde
tijd beginnen. Wanneer het koffiezetten begint, zal het
groene indicatielampje uitschakelen en het rode
indicatielampje zal gaan branden om aan te geven
dat het koffiezetapparaat aan staat.
Instelbare automatische uitschakeling (auto-off)
Het automatische uitschakelingsmechanisme is
geprogrammeerd om het koffiezetapparaat na 2 uur
automatisch uit te schakelen, maar kan tevens hand-
matig worden ingesteld voor iedere tijd tussen 20 mi-
nuten en 3 uur en 59 minuten. Indien een tijd korter dan
20 minuten wordt ingesteld, zal de klok zichzelf automa-
tisch aanpassen naar 20 minuten (minimale uitschake-
lingstijd).
Druk op de aan/uit knop totdat het rode indicatie-
lampje begint te knipperen. Op het display ver-
schijnt de uitschakelingstijd. Laat de aan/uit knop los
en stel de gewenste uitschakelingstijd in met de «h» en
«min» knoppen / . Als het rode indicatielampje
uitschakelt, is de geprogrammeerde uitschakelingstijd
opgeslagen. Op het display wordt weer de gewone tijd
aangegeven.
II Koffie zetten
Vul het reservoir met vers, koud water, druk op de knop
om de filterhouder te openen, plaats een filter No. 4,
doe gemalen koffie in het filter, sluit de filterhouder en
plaats de kan op de warmhoudplaat. Schakel de koffie-
zetter aan (handmatig of via automatische bediening)
zoals aangegeven.
Voor meer gemak, kan de filterhouder eenvoudig
verwijderd worden uit het apparaat tijdens het vullen
of weggooien van de koffie. De druppelstop voorkomt
druppelen wanneer de kan wordt weggenomen om koffie
in te schenken voordat de koffie helemaal is doorge-
lopen. De kan dient meteen te worden teruggeplaatst op
de warmhoudplaat om het overstromen van de filter-
houder te voorkomen.
Zettijd per kopje: ongeveer 1 minuut. De hoeveelheid
gezette koffie in de kan zal minder zijn als in eerste
instantie aangegeven door de waterniveau-indicator
omdat een deel van het water wordt vastgehouden door
de koffie in het filter.
III Schoonmaken
Trek voor het schoonmaken altijd de stekker uit het
stopcontact. Reinig de koffiezetter nooit onder stromend
water en dompel hem nooit onder water; gebruik alleen
een vochtige doek.
Dit koffiezetapparaat heeft een roestvrijstalen filter .
Deze kan schoongemaakt worden met een vochtige
doek. Hierbij mag u wasmiddel gebruiken. Geen schuur-
middel gebruiken. Niet schoonmaken in vaatwasser.
IV Ontkalken
Indien uw leidingwater hard is en u het apparaat zonder
waterfilter gebruikt, dient het regelmatig te worden
ontkalkt. Als u het waterfilter gebruikt en het regelmatig
vervangt, dan hoeft u normaal gesproken niet te ont-
kalken. Echter als de zettijd langer wordt dan normaal,
dient het apparaat toch ontkalkt te worden.
Belangrijk: vervang het waterfilter door het ruimte-
opvulstuk voordat u het apparaat gaat ontkalken.
• U kunt een in de winkel verkrijgbaar ontkalkings-
middel gebruiken mits het middel het aluminium niet
aantast.
• Volg hierbij de instructies van de fabrikant van het
ontkalkingsmiddel op.
• Herhaal de procedure zo vaak als nodig is, totdat de
normale zettijd per kopje is bereikt.
• Laat na het ontkalken de maximale hoeveelheid koud
water minimaal twee keer door het apparaat lopen
zodat alle ontkalkingsresten uit het apparaat zijn
verdwenen.
Tips voor de beste resultaten
Deze koffiezetter is ontworpen om koffie met een maxi-
maal aroma te zetten. Daarom adviseert Braun:
• Gebruik alleen verse gemalen koffie.
• Bewaar koffie op een koele, droge en donkere plaats
(bijv. koelkast) in een luchtdichte bewaardoos.
• Gebruik alleen Braun waterfilters en vervang deze
iedere twee maanden bij regelmatig gebruik.
• Reinig en ontkalk uw koffiezetter regelmatig zoals
aangegeven in delen III en IV.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan de
EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige
levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in
bij een Braun Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen inleveradressen.
K J
M N
J
K J
L
J
P
O
P L
O
M N
G
H
98575924_KF590_MN_S04-34 Seite 15 Freitag, 16. Mai 2008 12:17 12

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun CafeHouse PurAroma DeLuxe Timer KF 590.

Stel een vraag over de Braun CafeHouse PurAroma DeLuxe Timer KF 590

Heb je een vraag over de Braun CafeHouse PurAroma DeLuxe Timer KF 590 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun CafeHouse PurAroma DeLuxe Timer KF 590. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun CafeHouse PurAroma DeLuxe Timer KF 590 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.