Braun BNC 002 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun BNC 002. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Klok
  • Model/naam: BNC 002
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 1
BNC002
Alarm clock
Wecker
Réveil
Sveglia
Wekker
Alarmur
English
User instructions
Guarantee
Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie
Français
Mode d’emploi
Garantie
Italiano
Istruzioni per l’uso
Garanzia
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
Garantie
Dansk
Brugsanvisning
Garanti/reklamationsret
Italiano
Garanzia
2 anni di garanzia contro i difetti di materiale e di
fabbricazione (ad eccezione delle batterie). La
garanzia è valida nei paesi in cui la sveglia è
ufficialmente in vendita.
I vetri rotti o scalfiti non sono coperti da
garanzia.
Informazioni
Per problemi sul prodotto contattare il centro servizi
locale sul sito:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
oppure contattare il numero +44 208 208 1833
ATTENZIONE! Questo prodotto è
coperto dalla direttiva Waste
Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Non deve essere eliminato
con i normali rifiuti domestici, ma
portato presso il vostro centro locale
di raccolta per il riciclaggio.
Questo prodotto è conforme ai
Requisiti EMC come da consiglio
direttiva 2004/108/EC.
Braun info line
Braun è un marchio registrato di Braun GmbH, Kronberg,
Germania utilizzato su licenza da Zeon Ltd.
Nederlands
Garantie
2 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten
(behalve batterijen). Deze garantie is alleen geldig
in die landen, waar deze wekker officieel wordt
verkocht.
Gebroken of beschadigde lensen vallen niet
onder de garantie.
Braun hulplijn
Indien u problemen ondervindt met dit product kunt
u uw plaatselijke servicecentrum vinden op:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
of contact opnemen met: +44 208 208 1833
WAARSCHUWING! Dit product valt
onder de Richtlijn inzake Afgedankte
Elektrische en Elektronische
Apparatuur (AEEA). Het mag nooit bij
het huishoudelijk afval weggegooid
worden maar dient naar een
plaatselijk recyclecentrum gebracht
te worden.
Dit product voldoet aan de
EMC-vereisten in overeenstemming
met de Richtlijn van de Raad
2004/108/EC.
Braun info line
Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg,
Duitsland dat onder licentie gebruikt wordt door Zeon Ltd.
Dansk
Garanti/reklamationsret
Der er 2 års reklamationsret på dette product –
dette gælder dog ikke på de medfølgende
batterier. Skulle der opstå problemer med
produktet, så henvend Dem det sted, hvor
produktet er købt og medbring bon eller
kvittering, da disse gælder som garantibevis.
Undtaget fra reklamationsretten/garantien er
dog ødelagt eller beskadiget display (glas).
Braun servicecenter
Skulle der opstå problem med Deres Braun
product, så henvend Dem det sted, hvor produktet
er købt eller kontakt distributøren.:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
Telefon: +44 208 208 1833
OBS! Dette product er omfattet af
WEEE direktivet. Det betyder, at det
efter endt anvendelse ikke må
smides ud som almindeligt affald
men skal afleveres på en
genbrugsstation.
Produkt lever op til de EMC krav,
der er foreskrevet I EU direktivet:
2004/108/EC.
Braun info line
Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg,
Tyskland, under licens til Zeon Ltd.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun BNC 002.

Stel een vraag over de Braun BNC 002

Heb je een vraag over de Braun BNC 002 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun BNC 002. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun BNC 002 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.