Braun Aromaster Classic KF 47 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun Aromaster Classic KF 47. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Aromaster Classic KF 47
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 16
7
• Seguite le istruzioni del produttore
dell’agente decalcificante.
• Ripetete la procedura più volte,
se necessario, per ridurre il tempo
di erogazione del caffé a livelli
normali.
• Riempite il serbatoio con acqua
fredda fino al livello massimo e
fatela scorrere almeno due volte
per risciacquare l’apparecchio.
Salvo cambiamenti senza preavviso.
Questo prodotto è conforme alle
normative EMC come stabilito
dalla direttiva CE 2004/108 e
alla Direttiva Bassa Tensione
(CE 2006/95).
Si raccomanda di non gettare
il prodotto nella spazzatura al
termine della sua vita utile. Per
lo smaltimento, rivolgersi ad un
qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad
un centro specifico.
Nederlands
Let op
Lees eerst aandachtig de gebruiks-
aanwijzing door voordat u dit appa-
raat gaat gebruiken!
Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door kinderen of personen
met verminderde fysieke of mentale
capaciteiten, tenzij zij het apparaat
gebruiken onder toezicht van een
persoon verantwoordelijk voor hun
veiligheid. Over het algemeen raden
wij aan dit apparaat buiten bereik van
kinderen te houden.
Voordat u de stekker van het koffie-
zetapparaat in het stopcontact steekt,
dient u te controleren of de lichtnet-
spanning overeenkomt met de licht-
netspanning die op de onderkant van
het apparaat staat aangegeven.
Vermijd aanraking van de hete delen
(bijv. de warmhoudplaat). Zorg ervoor
dat het lichtnetsnoer nooit in aanraking
komt met de warmhoudplaat. Zet de
kan nooit op andere verwarmde
oppervlakken (zoals kookplaten,
warmhoudplaten etc.).
Als u twee keer na elkaar koffie zet, laat
de koffiezetter dan tussendoor onge-
veer 5 minuten afkoelen (zet de koffie-
zetter uit). Indien u niet wacht, kan er
stoom ontstaan als u koud water in het
waterreservoir giet.
Elektrische apparaten van Braun
voldoen aan de veiligheidsvoor-
schriften. Reparaties aan het apparaat
of vervanging van het snoer mogen
alleen worden uitgevoerd door des-
kundig service-personeel.
Ondeskundig, oneigenlijk reparatie-
werk kan aanzienlijk gevaar opleveren
voor de gebruiker.
Dit apparaat is geschikt voor normaal,
voor hiushoudelijk gebruik bestemde
hoeveelheden. Gebruik altijd koud
water om koffie te zetten.
Als u het apparaat voor het eerst
gebruikt, of als het apparaat lange tijd
niet is gebruikt, dan dient u het
waterreservoir helemaal met koud
water te vullen. Vervolgnes laat u het
water zonder koffie en filter volledig
doorlopen.
Maximum aantal kopjes:
KF 43, KF 47
10 kopjes (125 ml elk)
KF 63
12 kopjes (125 ml elk)
Productomsschrijving
! Aan/uit schakelaar
Aan = }
Uit = ~
" Warmhoudplaat
# Kan met deksel
$ Filterhouder met druppelstop
% Waterreservoir
& Waterniveau-aanduiding
' Snoer/snoer opbergruimte
( Schakelaar voor het warm houden
van minder dan 4 kopjes (alleen
KF 47)
Koffie zetten
Vul het reservoir met water, breng een
papieren koffiefilter no. 4 aan, en doe
de gemalen koffie in het filter, zet de
kan op het warmhoudplaatje en scha-
kel het apparaat in.
Zettijd per kopje: ongeveer 1 minuut.
Schoonmaken
Voor het schoonmaken altijd de
stekker uit het stopcontact trekken.
Reinig de koffiezetter nooit onder
stromend water en dompel hem nooit
onder water; gebruik alleen een voch-
tige doek. Alle verwijderbare onder-
delen kunnen in de vaatwasmachine.
Ontkalken (zonder afbeelding)
Als u het koffiezetapparaat met hard
water gebruikt, dient u het apparaat
regelmatig ontkalken. Wanneer uw
koffiezetapparaat bij het zetten meer
tijd nodig heeft dan anders, dan geeft
dit aan dat u het apparaat dient te
ontkalken.
• U kunt een in de winkel verkrijg-
baar ontkalkingsmiddel gebruikten
mits het middel het aluminium niet
aantast.
• Volg hierbij de instructies van de
fabrikant van het ontkalkings-
middel op.
• Herhaal de procedure zo vaak als
nodig, totdat de normale zettijd
per kop is bereikt.
• Laat de maximale hoeveelheid
koud water minimaal twee keer
door het apparaat lopen zodat
het alle ontkalkingsresten uit het
apparaat zijn verdwenen.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de
EMC-normen volgens de EEG
richtlijn 2004/108 en aan de EG
laagspannings richtlijn 2006/95.
Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een
Braun Service Centre of bij de
door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
Dansk
Vigtigt
Læs hele brugsanvisningen omhyg-
geligt igennem, før maskinen tages i
brug.
Dette produkt er ikke beregnet til at
bruges af børn eller svagelige personer
uden overvågning af en person der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt
anbefaler vi at produktet opbevares
utilgængeligt for børn.
Kontrollér før tilslutning, om
spændingen i el-nettet stemmer
overens med spændingsangivelsen
påtrykt kaffemaskinens bundplade.
4069093_KF43 Seite 7 Dienstag, 31. Juli 2007 10:56 10

Vragen & antwoorden

L.S. Bij het gebruik van de Braun Aromaster Classsic loopt het filter nauwelijks door. Pas als ik de kan omhoog druk tegen de filterhouder loopt de koffie door. Doe ik iets fout, of ligt het aan het apparaat? Vriendelijke groet Henk Pijning

Geplaatst op 3 jaar geleden door Pijning

Ook ik heb dit probleem dus filter klapt dubbel en dus grom in mijn beker.

Geplaatst op 3 jaar geleden door Ton
0
Beste antwoord

Stel een vraag over de Braun Aromaster Classic KF 47

Heb je een vraag over de Braun Aromaster Classic KF 47 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun Aromaster Classic KF 47. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun Aromaster Classic KF 47 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.