Braun AromaSelect KF 190 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun AromaSelect KF 190 . Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: AromaSelect KF 190
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 17
Nederlands
18
Onze produkten voldoen aan de hoogste eisen van
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij hopen dat u veel
plezier zult beleven aan uw nieuwe Braun apparaat.
Voorzichtig
Lees eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing,
voordat u dit apparaat gaat gebruiken.
Houd de koffiezetter buiten het bereik van kinderen!
Voordat u de lichtnetstekker in het stopcontact steekt,
dient u te controleren of de lichtnetspanning
overeenstemt met die welke op de onderkant van het
apparaat staat aangegeven.
Vermijd het aanraken van de verwarmde delen, in het
bijzonder de plaat. Zorg dat het lichtnetsnoer niet in
aanraking komt met de hete plaat. Zet de kan nooit op
andere verwarmde oppervlakken (zoals fornuisplaten,
réchauds etc.).
Let op: wanneer u met de functie-keuzeschakelaar
werkt, kan er hete stoom vrijkomen.
Als u twee keer achter elkaar koffie zet, laat de
koffiezetter dan tussendoor ongeveer 5 minuten
afkoelen (zet de koffiezetter uit). Indien dit niet gebeurt,
kan er stoom ontstaan als u koud water in het
waterreservoir giet.
De electrische apparaten van Braun voldoen aan de
veiligheidsvoorschriften. Reparaties aan de electrische
apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door
deskundig service-personeel. Ondeskundig en/of
oneigenlijk reparatiewerk kan ongelukken veroorzaken
of de gebruiker verwonden.
Dit apparaat is geschikt voor normale, voor
huishoudelijk gebruik bestemde hoeveelheden.
Gebruik altijd koud water om koffie te zetten.
Maximum aantal koppen
12 koppen (à 125 ml)
18 koppen (à 83 ml)
Omschrijving
1 snoeropbergruimte
2 functie-keuzeschakelaar
= koffie
off = uit
= stoom
3 waterniveau-aanduiding
4 AromaSelect draaiknop
= milde smaak
= sterke smaak
= cappucino
5 groot waterreservoir
6 ruimte-opvulstuk
7 waterfilter
8 keuzeknop voor het vervangen van de waterfilter
9 afneembaar waterreservoir (stoom)
10 filterhouder
11 stoom pijpje
12 opschuimhulpstuk
13 afneembaar spuitstuk
14 hete plaat
15 controle lampje
16 kan met deksel
A Het in gebruik nemen
Indien u het waterfilter (7) gebruikt en deze regelmatig
vervangt, hoeft u het koffiezetapparaat normaal
gesproken niet te ontkalken. Echter, indien uw koffie-
zetter over het koffiezetten veel langer doet dan
normaal, dan dient u het koffiezet gedeelte te ontkalken.
Om het waterfilter te plaatsen, verwijdert u het ruimte
opvulstuk (6) van het waterreservoir en vervang het door
het waterfilter (7). (Let erop dat u het ruimte opvulstuk
bewaart, aangezien u het weer nodig hebt als u het
waterfilter in de toekomst niet meer gebruikt of als u de
koffiezetter wilt gaan ontkalken.)
Nadat u een nieuw waterfilter in het waterreservoir heeft
geplaatst, laat dan altijd eerst een maximale
hoeveelheid koud water door de koffiezetter lopen,
zonder koffie.
Vervang het waterfilter na 2 maanden bij regelmatig
gebruik van het koffiezetapparaat. Om uzelf eraan te
herinneren het waterfilter tijdig te vervangen, kunt u de
keuzeknop voor het vervangen van het waterfilter op de
maand zetten waarin het filter vervangen moet worden.
N.B.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
of als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, dient
u beide waterreservoirs ( 5, 9) helemaal met koud water
te vullen. Laat het water vervolgens zonder koffie en
filter volledig doorlopen.
B Koffie zetten
Met deze koffiezetter kunt u de smaak van uw koffie
aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur. U kunt dit
apparaat gebruiken voor het zetten van koffie,
cappucino, café latte enz. en u kunt er verschillende
soorten koffie mee zetten (met smaak, gemengd,
espresso etc.).
Vul het grote waterreservoir (5) met koud water, doe een
No. 4 filter in de filterhouder en vul deze met koffie.
Stel de AromaSelect draaiknop (4) in op uw voorkeur.
Indien u cappucino wilt zetten, draai dan de
AromaSelect draaiknop op « ».
Zet de kan op de hete plaat en zet de koffiezetter aan
door de functie-keuzeschakelaar op « » te zetten.
Koffiezetten duurt ongeveer 1 minuut per kopje.
Zo lang de functie-keuzeschakelaar op positie « »
staat, brandt het controle lampje en blijft de plaat heet,
zodat de koffie warm blijft.
3123150_KF_190 Seite 17 Montag, 26. Januar 2004 2:38 14
Pagina: 18
19
C Melk opschuimen of dranken
opwarmen
Vul het kleine waterreservoir (9) met water. Draai het
opschuimhulpstuk naar buiten. Houd een hittebestendig
kannetje (voor de helft gevuld met melk) onder het
opschuimhulpstuk zodat het afneembare spuitstuk in de
melk ondergedompeld is. Let op: het opschuimhulpstuk
mag niet verder dan het spuitstuk in de melk worden
gedompeld!
Draai de functie-keuzeschakelaar naar positie « ».
Als het schuim omhoog komt, beweeg dan het kannetje
overeenkomstig omlaag.
Als u klaar bent met het opschuimen, zet u de functie-
keuzeschakelaar in positie «off».
Indien u de gezette koffie warm wilt houden,
de functie-keuzeschakelaar op « » zetten.
Voor het opwarmen van dranken (melk of chocolade-
melk), verwijdert u het spuitstuk (13) en dompelt u het
opschuimhulpstuk in de te verwarmen drank.
Het opschuimhulpstuk (12) en het afneembare spuitstuk
(13) kunt u het beste direct na het opschuimen
schoonmaken. Verwijder het opschuimhulpstuk door
beide plastic pinnetjes in te drukken en het opschuim-
hulpstuk naar beneden te trekken. Trek vervolgens het
afneembare spuitstuk van het opschuimhulpstuk af.
Na het schoonmaken duwt u het spuitstuk weer op het
opschuimhulpstuk en vervolgens klikt u het opschuim-
hulpstuk terug op het stoom pijpje.
D Schoonmaken
Voor het schoonmaken dient u altijd eerst de stekker uit
het stopcontact te trekken. Het apparaat mag nooit
worden gereinigd onder stromend water en mag niet
worden ondergedompeld in water. Het apparaat zelf kan
worden schoongemaakt met een vochtige doek; alle
afneembare onderdelen kunnen worden
schoongemaakt in de afwasmachine.
E Ontkalken (zonder illustraties)
Indien uw koffiezetapparaat over het koffiezetten veel
langer doet dan normaal, of wanneer het opschuim-
hulpstuk minder goed werkt, dient u zowel het
stoomgedeelte als het koffiezetgedeelte te ontkalken.
Gebruik voor het ontkalken alleen een azijn oplossing
van 25% (huishoudazijn).
Belangrijk: verwissel het waterfilter (7) voor het ruimte-
opvulstuk (6) bij elke ontkalkingsprocedure.
Ontkalk eerst het stoom gedeelte:
Om het stoom gedeelte te ontkalken, het kleine
waterreservoir (9) voor de helft met water vullen en
opvullen tot het maximum met de azijn oplossing.
Verwijder het opschuimhulpstuk en houd het stoom
pijpje in een met water gevuld kannetje.
Zorg ervoor dat de opening van het stoom pijpje in het
water wordt ondergedompeld om te voorkomen dat er
stoom vrij kan komen, hetgeen een onaangename geur
kan veroorzaken.
Stop het doorlopen na ongeveer een halve minuut en
laat de oplossing 10 minuten rusten. Laat de oplossing
vervolgens geheel doorlopen. Herhaal deze procedure
twee keer.
Nadat het ontkalkingsmiddel door het pijpje is gelopen,
de maximale hoeveelheid schoon water minimaal twee
keer door het apparaat laten lopen. Let hierbij op dat het
opschuimhulpstuk van het apparaat verwijderd is.
Ontkalk vervolgens het koffiezet gedeelte:
1. Vul het grote waterreservoir (5) tot aan de markering
voor 3 koppen met koud water.
2. Voeg de azijnoplossing toe tot aan de markering voor
6 koppen.
3. Zet de warmhoudkan met het deksel gesloten op de
warmhoudplaat (14), sluit de filterhouder (10) (zonder
filterzakje) en schakel de koffiezetter in.
4. Laat de ontkalkingsoplossing doorlopen.
5. Herhaal deze procedure met een nieuwe
ontkalkingsoplossing ten minste 3 keer, om alle
kalkresten te verwijderen.
6. Laat de maximale hoeveelheid koud water ten minste
twee keer doorlopen om het apparaat schoon te
maken.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EEG richtlijn 89/336 en aan de EEG
laagspannings richtlijn 73/23.
3123150_KF_190 Seite 18 Montag, 26. Januar 2004 2:38 14
Pagina: 100
36
Nel periodo di garanzia verranno eliminati,
gratuitamente, i guasti dell’apparecchio conseguenti a
difetti di fabbrica, sia riparando il prodotto o sostituendo
eventuali parti, sia sostituendo l’intero apparecchio.
Tale garanzia non copre:
i danni derivanti da uso improprio del prodotto
(corrente/voltaggio errati, presa inadatta, rotture),
la normale usura di funzionamento e difetti marginali
che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul
funzionamento dell’apparecchio. La garanzia decade
se vengono effettuate riparazioni da persone non
autorizzate o con parti non originali Braun.
La garanzia è valida solo se la data di acquisto
è convalidata dal timbro e firma del negoziante sulla
cartolina di garanzia e sulla cartolina di registrazione.
La garanzia è estesa a tutti i paesi in cui il prodotto
è fornito dalla Braun o da un suo distributore autorizzato
e dove non siano in vigore leggi o regolamenti che
vietino la fornitura del servizio in garanzia.
Nel caso che questo prodotto si guasti, controllate
l’elenco telefonico della Vostra città o del capoluogo
della Vostra provincia, sotto la voce Braun: troverete
gli indirizzi dei Centri di Assistenza autorizzati, che Vi
daranno la massima collaborazione ed il miglior servizio.
Nel caso non foste in grado di reperire l’indirizzo del
Centro di Assistenza autorizzato, il Vostro negoziante
di fiducia potrà fornirVi informazioni più dettagliate.
Non dimenticate di consegnare la cartolina di garanzia,
o il documento di acquisto (fattura, ricevuta fiscale,
scontrino fiscale).
E’esclusa ogni altra rivendicazione, a meno che la legge
non preveda espressamente altrimenti.
Nederlands
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van 1 jaar
geldend vanaf koopdatum.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage-
en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen,
hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik (aansluiting op verkeerde netstroom/voltage,
aansluiting op een verkeerd stopkontakt, breuk),
normale slijtage en gebreken die de werking of waarde
van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden
vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen
en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.
De garantie geldt alleen als het garantiebewijs en
de registratiekaart zijn voorzien van aankoopdatum,
stempel en handtekening handelaar/personeel.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit
apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel
aangestelde vertegenwoordiger van Braun en waar
service onder garantie niet gehinderd wordt door import
beperkingen of officiële reglementen.
Bij defect/storing moet het complete apparaat met
garantiebewijs aan de handelaar worden afgegeven
of rechtstreeks aan de Braun service-dienst worden
opgestuurd.
Alle andere schade-claims, inclusief beschadiging, zijn
uitgesloten van garantie tenzij de Wet anders oordeelt.
Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen
door ons niet worden gehanteerd.
Dansk
Garanti
Braun yder 1 års garanti på dette produkt gældende fra
købsdatoen.
Inden for garantiperioden forpligter Braun sig til for egen
regning at afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation, udskiftning af dele eller
ombytning.
Denne garanti dækker ikke fejl eller skader opstået
ved fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse
(tilslutning til forkert spænding, brudskader) samt
normalt slid.
Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre
end de af Braun anviste reparatører og hvor originale
Braun reservedele ikke er anvendt.
Denne garanti kan gøres gældende i alle lande, hvor
Braun er repræsenteret, og hvor importbegrænsninger
eller andre officielle bestemmelser om garantiydelser
ikke modsiger dette.
Ved afhjælpning af fejl indsendes apparatet af Deres
forhandler til Braun vedlagt stemplet garantibevis eller
anden dokumentation for købsdato.
Braun påtager sig intet ansvar for følgeskader med
mindre dette påbydes ved lov.
Norsk
Garanti
Under følgende betingelser gir vi 1 års garanti fra
kjøpsdato på produktet:
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons-
eller materialfeil. Vår serviceavdeling avgjør om dette
skal skje ved reparasjon, bytte av deler eller bytte av
hele produktet.
Skader forårsaket av uforskriftsmessig bruk (tilkopling til
gal strømstyrke/spenning, eller til spesielle strømuttak
3123150_KF_190 Seite 35 Montag, 26. Januar 2004 2:38 14

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun AromaSelect KF 190 .

Stel een vraag over de Braun AromaSelect KF 190

Heb je een vraag over de Braun AromaSelect KF 190 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun AromaSelect KF 190 . Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun AromaSelect KF 190 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.