Braun AromaSelect KF 147 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun AromaSelect KF 147 . Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: AromaSelect KF 147
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 8
9
Nederlands
Let op
Lees eerst aandachtig de gebruiks-
aanwijzing door voordat u dit ap-
paraat gaat gebruiken!
Houd het koffiezetapparaat buiten
bereik van kinderen!
Voordat u de stekker van het koffie-
zetapparaat in het stopcontact steekt,
dient u te controleren of de lichtnet-
spanning overeenkomt met de licht-
netspanning die op de onderkant van
het apparaat staat aangegeven.
Vermijd aanraking van de hete delen
(bijv. de warmhoudplaat). Zorg ervoor
dat het lichtnetsnoer nooit in aanraking
komt met de warmhoudplaat. Zet de
kan nooit op andere verwarmde
oppervlakken (zoals kookplaten,
warmhoudplaten etc.).
Als u twee keer na elkaar koffie zet, laat
de koffiezetter dan tussendoor onge-
veer 5 minuten afkoelen (zet de koffie-
zetter uit). Indien u niet wacht, kan er
stoom ontstaan als u koud water in het
waterreservoir giet.
Elektrische apparaten van Braun
voldoen aan de veiligheidsvoor-
schriften. Reparaties aan het apparaat
of vervanging van het snoer mogen
alleen worden uitgevoerd door des-
kundig service-personeel.
Ondeskundig, oneigenlijk reparatie-
werk kan aanzienlijk gevaar opleveren
voor de gebruiker.
Dit apparaat is geschikt voor normaal,
voor hiushoudelijk gebruik bestemde
hoeveelheden. Gebruik altijd koud
water om koffie te zetten.
Maximum aantal kopjes:
KF 130 – KF 148
10 kopjes (125 ml elk)
15 kopjes (83 ml elk)
KF 150, KF 155
12 kopjes (125 ml elk)
18 kopjes (83 ml elk)
Productomsschrijving
! Snoer/snoer opbergruimte
" Ruimte-opvulstuk
# Waterniveau-aanduiding
$ Waterreservoir
% Waterfilter (niet bij model KF 130 /
KF 148)
& Aroma selectie knop
= milde smaak
= robuuste smaak
' Instelknop voor tijdstip waterfilter
vervanging
( Filterhouder met druppelstop
) Warmhoudplaat
* Aan/uit schakelaar
Aan= }
Uit= ~
{ Schakelaar voor het warm houden
van minder dan 4 kopjes (alleen
KF 145 / KF 147 / KF 148 / KF 155)
| Kan met deksel
Het in gebruik nemen
ë Installeer het waterfilter
1 Haal het waterfilter % uit de
verpakking.
2 Haat het ruimte-opvulstuk " uit
het waterreservoir.
3 Plaats het waterfilter % erin.
(Bewaar het ruimte-opvulstuk
omdat het weer aangebracht dient
te worden als het waterfilter wordt
verwijderd.)
4 U kunt de knop ' instellen op de
maand waarin het waterfilter moet
worden vervangen.
í Het vervangen van het
waterfilter
Vervang het oude waterfilter door een
nieuwe na 2 maanden bij geregeld
gebruik van de koffiezetter.
Opm.
Als u de koffiezetter voor de eerste
keer gebruikt of nadat het apparaat
lange tijd niet is gebruikt of nadat er
een nieuw waterfilter is aangebracht,
dan dient u eerst het apparaat met de
maximale hoeveelheid koud water te
laten doorstromen, zonder het koffie-
filter met koffie te vullen.
ì Koffie zetten
Stel de Aromaselector & in, vul
het reservoir met water, breng een
papieren koffiefilter no. 4 aan, en doe
de gemalen koffie in het filter, zet de
kan op het warmhoudplaatje en
schakel het apparaat in.
Zettijd per kopje: ongeveer 1 minuut.
î Schoonmaken
Voor het schoonmaken altijd de
stekker uit het stopcontact trekken.
Reinig de koffiezetter nooit onder
stromend water en dompel hem nooit
onder water; gebruik alleen een voch-
tige doek. Alle verwijderbare onder-
delen kunnen in de vaatwasmachine.
ï Ontkalken (zonder afbeelding)
Indien uw leidingwater hard is en u het
apparaat zonder waterfilter gebruikt,
dan dient het regelmatig te worden
ontkalkt. Als u het waterfilter gebruikt
en het regelmatig vervangt, dan hoeft u
normaal gesproken niet te ontkalken.
Echter als de zettijd langer wordt dan
normaal, dan dient het apparaat te
worden ontkalkt.
Belangrijk: Vervang het waterfilter door
het ruimte-opvulstuk voordat u het
apparaat gaat ontkalken.
• U kunt een in de winkel verkrijg-
baar ontkalkingsmiddel gebruikten
mits het middel het aluminium niet
aantast.
• Volg hierbij de instructies van de
fabrikant van het ontkalkings-
middel op.
• Herhaal de procedure zo vaak als
nodig, totdat de normale zettijd
per kop is bereikt.
• Laat de maximale hoeveelheid
koud water minimaal twee keer
door het apparaat lopen zodat
het alle ontkalkingsresten uit het
apparaat zijn verdwenen.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de
EMC-normen volgens de EEG
richtlijn 89/336 en aan de EEG
laagspannings richtlijn 73/23.
Gooi dit apparaat aan het eind
van zijn nuttige levensduur niet
bij het huisafval. Lever deze in
bij een Braun Service Centre of
bij de door uw gemeente aangewezen
inleveradressen.
3122351_KF130 Seite 9 Freitag, 24. November 2006 12:11 12

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun AromaSelect KF 147 .

Stel een vraag over de Braun AromaSelect KF 147

Heb je een vraag over de Braun AromaSelect KF 147 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun AromaSelect KF 147 . Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun AromaSelect KF 147 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.