Braun 735S-3 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun 735S-3. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: 735S-3
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 33
34
Onze producten zijn ontworpen om te voldoen
aan de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit
en design. Wij wensen u veel plezier met uw
nieuwe Braun scheerapparaat.
Waarschuwing
Uw scheerapparaat is voorzien van een speciaal
snoer met een geïntegreerd veiligheids laag-
voltage aanpassingssysteem. Om deze reden
mag u geen enkel onderdeel vervangen of
bewerken, om het risico van een elektrische
schok te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of personen met verminderde fysieke
of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat
gebruiken onder toezicht van een persoon
verantwoordelijk voor hun veiligheid. Houd
toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze
met het apparaat gaan spelen. Buiten bereik van
kinderen bewaren.
Beschrijving
1 Scheerblad & messenblok cassette
2 Cassette ontgrendelingsknop
3 Scheerhoofd «lock» schakelaar
4 Uitklapbare tondeuse
5 Aan/uit schakelaar
6 «sensitive» (–) instelling knop
7 «intensive» (+) instelling knop
8 Reset knop
9 Scheerapparaat display
0 Scheerapparaat snoeringang
q Reisetui
w Speciaal snoer
Opladen van uw scheerapparaat
De beste omgeving temperatuur voor het
opladen van het scheerapparaat is tussen de
5 °C tot 35 °C.
• Gebruik het speciale snoer w, om het
scheerapparaat aan te sluiten op het lichtnet
met het apparaat uitgeschakeld en laad het
voor minimaal een uur.
• Een volledig opgeladen accu is voldoende
voor ca. 50 minuten snoerloos scheren. Dit is
afhankelijk van uw baardgroei.
STOP
STOP
Nederlands
99456644_735s-3.indd 34
99456644_735s-3.indd 34 20.01.2010 8:52:10 Uhr
20.01.2010 8:52:10 Uhr
Pagina: 34
35
• Als het scheerapparaat leeg is (ontladen),
kunt u zich tevens scheren met het apparaat
aangesloten op het lichtnet (gebruik het
speciale bijgeleverde snoer).
Scheerapparaat display 9
De groene indicator licht op wanneer het
scheerapparaat wordt opgeladen of wordt
gebruikt.
Wanneer het scheerapparaat aanstaat of is
aangesloten op het lichtnet, zal het oplaad-
segment is opgeladen zal het oplaadsegment
«high» (720) / «high» «mid» (735) continu
oplichten.
Wanneer de accu volledig is opgeladen en
het rode «low» lage capaciteit indicatielampje
knippert, geeft dit aan dat de capaciteit van de
accu onder de 20% is. De resterende capaciteit
is voldoende voor 2 tot 3 scheerbeurten.
Gebruik van uw scheerapparaat
Persoonlijke instellingen van uw scheer-
apparaat
Met de «sensitive» 6 en «intensive» 7 knop-
pen kunt u kiezen welke instelling het beste
is voor de verschillende gebieden van uw
gezicht en uw specifieke behoeften. De drie
verschillende instellingen worden aangegeven
door het controle lampje in de aan/uit schakelaar
5:
• «Intensive» = donker blauw (met veel Power,
bij zware baardgroei)
• «Normal» = licht blauw
• «Sensitive» = wit (voor grondig, maar comfor-
tabel, scheren ook in gevoelige
gedeeltes van het gezicht zoals
de nek)
Voor een grondige en snelle scheerbeurt advise-
ren wij het apparaat op «intensive» in te stellen.
Door te drukken op de «+» of «–» knop worden
uw voorkeursinstellingen geactiveerd. Bij een
volgend gebruik zal de laatste gebruikte instelling
worden geactiveerd.
charge
h
i
g
h
m
i
d
l
o
w
h
i
g
h
l
o
w
735 720
charge
h
i
g
h
m
i
d
l
o
w
h
i
g
h
l
o
w
735 720
charge
h
i
g
h
m
i
d
l
o
w
h
i
g
h
l
o
w
735 720
charge
h
i
g
h
m
i
d
l
o
w
h
i
g
h
l
o
w
735 720
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
sensitive
normal
intensive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
sensitive
normal
intensive
99456644_735s-3.indd 35
99456644_735s-3.indd 35 20.01.2010 8:52:10 Uhr
20.01.2010 8:52:10 Uhr
Pagina: 35
36
Scheren
Druk op aan/uit schakelaar 5 om het scheer-
apparaat aan te zetten:
• Het zwenkende scheerhoofd en scheerblad
passen zich automatisch aan aan de contouren
van uw gezicht.
• Om lastige plekken te scheren (bijv. onder de
neus) schuift u de scheerhoofd «lock» schake-
laar 3 naar achteren om het zwenkende
scheerhoofd in een hoek te vergrendelen.
• Om uw bakkebaarden, snor of baard te
scheren, schuift u de uitklapbare tondeuse 4
naar boven.
Tips voor een perfect scheerresultaat
Voor de beste resultaten, adviseert Braun de
volgende 3 eenvoudige stappen:
1. Scheer u altijd voordat u uw gezicht wast.
2. Houd het scheerapparaat altijd in een recht
hoek van 90° op uw huid.
3. Strek uw huid strak en scheer tegen de
haargroeirichting in.
Reinigen
Het scheerhoofd is geschikt voor het
reinigen onder stromend water.
Waarschuwing: trek altijd het snoer uit
het stopcontact en uit het scheer-
apparaat voordat u het scheerhoofd
onder water houdt.
Regelmatig reinigen geeft betere scheer
prestaties. Het afspoelen van het scheerhoofd
onder stromend water is een snelle en makkelijke
manier om het schoon te houden:
• Zet het scheerapparaat aan (snoerloos) en
spoel het scheerhoofd af onder heet stromend
water. U mag hierbij vloeibare zeep zonder
schurende deeltjes gebruiken. Spoel al het
schuim af en laat het scheerapparaat nog een
paar seconden aan staan.
• Schakel vervolgens het scheerapparaat uit,
druk op de ontgrendelingsknop 2 om het
scheerblad en de messenblok cassette 1 te
verwijderen en laat deze drogen.
• Indien u het scheerapparaat regelmatig
schoonmaakt met water, dient u eenmaal
per week een druppel naaimachine olie op
de scheerblad en messenblok cassette te
druppelen.
tr
reset
lock
1
2
trimmer
lock
lo
ck
lo
c
k
on
on
off
off
inten
sive
sens
itive
tr
reset
lock
1
2
trimmer
lock
lo
ck
lo
c
k
on
on
off
off
inten
sive
sens
itive
release
release
o
i
l
tr
im
m
e
r
on
er
release
trimmer
release
release
click! Series 7
Series 7
Series
Series
o
i
l
tr
im
m
e
r
on
er
release
trimmer
release
release
click! Series 7
Series 7
Series
Series
99456644_735s-3.indd 36
99456644_735s-3.indd 36 20.01.2010 8:52:10 Uhr
20.01.2010 8:52:10 Uhr
Pagina: 36
37
U kunt het scheerapparaat tevens schoonmaken
met het bijgeleverde borsteltje:
• Zet het apparaat uit. Verwijder het scheerblad
en de messenblok cassette en klop deze uit op
een vlakke ondergrond.
Gebruik het borsteltje om de binnenkant van
het scheerhoofd schoon te maken. Gebruik
het borsteltje nooit op het scheerblad en de
messenblok cassette aangezien dit het scheer-
blad kan beschadigen.
Uw scheerapparaat in topconditie
houden
Het scheerblad en de messenblok cassette
vervangen / reset
Om een 100% scheerprestatie te houden, dient
u het scheerblad en de messenblok cassette 1
te vervangen wanneer het vervangingssymbool
oplicht op het scheerapparaat display 9 (na
ongeveer 18 maanden) of wanneer de cassette
versleten is.
Het vervangingssymbool zal u gedurende de
volgende 7 scheerbeurten herinneren uw scheer-
blad en messenblok cassette te vervangen.
Hierna zal het scheerapparaat de display auto-
matisch resetten.
Druk, nadat u het scheerblad en de messenblok
cassette heeft vervangen, gedurende tenminste
3 seconden met een balpen op de reset knop 8
om de teller te resetten. Terwijl u dit doet, zal het
vervangingslampje knipperen en doven wanneer
de reset is voltooid. Een handmatige reset kunt u
op elk moment uitvoeren.
Accessoires
Verkrijgbaar bij onderdelenwinkels of Braun
Service Centers:
• Scheerblad & messenblok cassette 70S
Mededeling ter bescherming van
het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen.
Ter bescherming van het milieu mag dit
product aan het einde van zijn nuttige
levensduur niet met het gewone huisvuil
worden weggegooid. Verwijdering kan
plaatsvinden bij een Braun Service Centre
of bij de bekende verzamelplaatsen.
release
release release
Series 7
Series 7
release
release release
Series 7
Series 7
d
d
mer
release 70S
Series 7
mer
release 70S
Series 7
99456644_735s-3.indd 37
99456644_735s-3.indd 37 20.01.2010 8:52:11 Uhr
20.01.2010 8:52:11 Uhr
Pagina: 37
38
Wijzigingen voorbehouden.
Voor electrische specificaties, zie de print op het
speciale snoer.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door
ons worden verholpen, hetzij door reparatie,
vervanging van onderdelen of omruilen van het
apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar
dit apparaat wordt geleverd door Braun of een
officieel aangestelde vertegenwoordiger van
Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage (bijv. aan scheerblad
of messenblok) en gebreken die de werking of
waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De
garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van
niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw aankoopbewijs af te geven
of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre: www.service.braun.
com.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
99456644_735s-3.indd 38
99456644_735s-3.indd 38 20.01.2010 8:52:11 Uhr
20.01.2010 8:52:11 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun 735S-3.

Stel een vraag over de Braun 735S-3

Heb je een vraag over de Braun 735S-3 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun 735S-3. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun 735S-3 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.