Braun 590cc handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun 590cc. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: 590cc
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 29
30
Nederlands
Onze producten zijn ontworpen om aan de
hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en
design te voldoen. Wij wensen u veel plezier
met uw nieuwe Braun scheerapparaat.
Waarschuwing
Uw scheerapparaat is voorzien van een
speciaal snoer met geïntegreerde zwak-
stroomadapter. Het uit elkaar halen of het
vervangen van onderdelen van de adapter
kan leiden tot een elektrische schok.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met verminderde
psychische of mentale capaciteiten, tenzij zij
het apparaat gebruiken onder toezicht van
een verantwoordelijke persoon. Over het
algemeen raden wij aan het apparaat buiten
bereik van kinderen te houden.
Om lekken van de reinigingsvloeistof te
voorkomen, dient u het Clean&Renew-station
op een plat, stabiel oppervlak te plaatsen.
Het Clean&Renew-station niet kantelen,
plotseling bewegen of verplaatsen indien een
reinigings-cartridge is geplaatst.
Plaats het station niet in een badkamerkastje,
boven een verwarming of op gepolijste of
gelakte oppervlakten.
Het station bevat lichtontvlambare vloeistof.
Houd deze daarom uit de buurt van ontste-
kingsbronnen. Niet blootstellen aan direct
zonlicht en andere warmtebronnen, zoals
sigaretten.
Vul de cartridge niet bij en gebruik alleen
originele Braun cartridges.
Beschrijving
Clean&Renew™-station
1 Display voor status reinigingsvloeistof
2 Station hefknop voor verwisselen
cartridges
3 Station-naar-scheerapparaat
contactpuntjes
4 Start knop
5 Snoeringang station
6 Reinigings-cartridge
Scheerapparaat
7 Scheerblad
8 Messenblok
9 Ontgrendelingsknoppen van het
scheerblad
10 Tondeuse
11 Comfort setting schakelaar «sensitive»
12 Scheerapparaat-naar-station
contactpuntjes
13 Aan/uit schakelaar
14 Display van het scheerapparaat
15 Indicatielampje reiniging (geel)
16 Indicatielampje vervanging
scheeronderdelen
17 Snoeringang scheerapparaat
18 Netsnoer-set
19 Etui
A Voordat u gaat scheren
Voor het eerste gebruik moet het scheer-
apparaat met het speciale netsnoer (18)
aangesloten worden of als alternatief volgt
u de volgende aanwijzingen:
Instaleren van het Clean&Renew-station
Gebruik de netsnoer-set (18) om de snoer-
ingang van het station (5) aan te sluiten op
het lichtnet.
Druk op de hefknop (2) om het apparaat te
openen.
Leg de cartridge (6) op een platte, stabiele
ondergrond (bijv. tafel).
Verwijder voorzichtig de deksel van de
cartridge.
Schuif de cartridge zo ver als mogelijk in
het apparaat.
Sluit het apparaat langzaam door deze naar
beneden te drukken en deze vastklikt.
Opladen van het scheerapparaat in het
Clean&Renew-station
Plaats het scheerapparaat met het scheer-
hoofd naar beneden in het station (de
•
•
•
•
•
•
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 30
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 30 26.05.2009 8:50:59 Uhr
26.05.2009 8:50:59 Uhr
Pagina: 30
31
contactpuntjes op de achterkant van het
scheerapparaat (12) komen overeen met de
contactpuntjes in het reinigingsstation (3)).
Indien nodig, zal het station het scheerappa-
raat nu gaan opladen.
Een volledig opgeladen apparaat heeft
voldoende capaciteit voor 45 minuten
snoerloos scheren, afhankelijk van uw baard-
groei.
De beste omgevingstemperatuur voor het
opladen is tussen de 5 °C tot 35 °C. Het
scheerapparaat niet voor langere tijd bloot-
stellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.
Display van het scheerapparaat
Het display van het scheerapparaat (14)
laat de status van de accu zien. Tijdens het
opladen en gebruik van het scheerapparaat
zal het blokje knipperen (groen) om aan te
geven dat de accu oplaadt. Wanneer het
scheerapparaat volledig is opgeladen en in
het Clean&Renew-station staat, zullen alle
blokjes ongeveer een uur oplichten.
Het rode lampje knippert wanneer de batterij
leeg begint te raken.
Doorgaans kunt u dan wel de scheerbeurt af
maken.
B Scheren
Druk op de aan/uit schakelaar (13) om het
scheerapparaat te bedienen.
Comfort stand schakelaar «sensitive»
Het instellen van de scheerkop naar uw
behoeften.
De «sensitive» schakelaar (11) heeft drie ver-
schillende standen voor uw scheerbehoeften:
1 «+»:
Het scheerhoofd heeft volledige bewe-
gingsvrijheid, het scheersysteem past zich
automatisch aan aan de contouren van uw
gezicht voor meer (huid)comfort.
2 middelste positie:
Het scheerhoofd staat half vergrendeld
voor meer controle.
3 «–»:
Het scheerhoofd staat volledig vergren-
deld voor het scheren van moeilijk te
bereiken gedeelten van het gezicht.
Tondeuse
Om uw bakkebaarden, snor of baard te
trimmen schuift u de tondeuse (10) omhoog.
Tips voor een perfect scheerresultaat
Voor de beste resultaten, adviseert Braun
de volgende 3 eenvoudige stappen:
1. Wij raden u aan zich voor het wassen
van het gezicht te scheren, omdat het
gezicht na het wassen licht gezwollen
is.
2. Houd het scheerapparaat altijd lood-
recht (90°) op de huid.
3. Span de huid licht en scheer de richting
van de baardgroei in.
Scheren met snoer
Indien de accu leeg is en u geen tijd heeft
het scheerapparaat op te laden in het
Clean&Renew-station, kunt u zich ook
scheren als u het scheerapparaat via het
netsnoer aansluit op het lichtnet.
Schoonmaken
Voor het beste scheerresultaat raden wij u
aan uw scheerapparaat na iedere scheer-
beurt te reinigen (zie «Automatisch reinigen»).
Het station zal vervolgens zorgdragen voor
de benodigde oplading en reiniging.
Schoonmaak indicator
Reinig uw scheerapparaat in het
Clean&Renew-station wanneer het gele
indicatielampje reiniging (15) constant
aangaat na het scheren. Wanneer dit niet
wordt gedaan zal het indicatielampje na
enige tijd uit gaan en wordt de timer gereset.
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 31
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 31 26.05.2009 8:50:59 Uhr
26.05.2009 8:50:59 Uhr
Pagina: 31
32
C Automatisch reinigen
Het Clean&Renew-station is ontwikkeld om
schoon te maken, op te laden en het opber-
gen van uw scheerapparaat.
Na iedere scheerbeurt dient u het scheer-
apparaat in het Clean&Renew-station te
zetten. Wij raden u aan onderstaande pro-
cedure te volgen:
Plaats het scheerapparaat met het scheer-
hoofd naar beneden in het station.
Druk op het startknopje (4). Het reinigings-
proces zal worden gestart (ongeveer
5 minuten reinigen, 4 uur drogen).
Het reinigingsproces mag niet worden
onderbroken. Wanneer het scheerapparaat
nat blijft is deze niet gereed voor gebruik.
Mocht onderbreken toch nodig zijn, drukt
u dan op het startknopje (4).
Zodra het programma is afgerond, zal het
gele indicatielampje uitgaan. U kunt het
scheerapparaat gebruiken.
Bij dagelijks gebruik, bevat een reinigings-
cartridge voldoende vloeistof voor onge-
veer 30 reinigingen. Wanneer het display
de status voor reinigingsvloeistof (1) het
minteken heeft bereikt zal deze nog onge-
veer 5 reinigingsbeurten meegaan. Hierna
moet de cartridge vervangen worden.
Indien u het scheerapparaat dagelijks
gebruikt is dit ongeveer iedere 4 weken.
De hygiënische reinigingsvloeistof in de
cartridge bevat alcohol, welke, wanneer
de cartridge wordt geopend, langzaam
verdampt in de open lucht. Iedere cartridge
dient, indien deze niet dagelijks wordt
gebruikt, na ongeveer 8 weken vervangen
te worden.
De reinigingscartridge bevat smeermid-
delen, hiervan kunnen restanten achter-
blijven op de scheerkop na het scheren.
Deze kunnen makkelijk verwijderd worden
door er voorzichtig overheen te wrijven met
een doekje of zachte tissue.
De buitenkant reinigen
Reinig de buitenkant van het scheerapparaat
en van het Clean&Renew-station van tijd tot
tijd met een vochtig doekje, in het bijzonder
•
•
•
•
•
•
•
de opening van het station waar het scheer-
apparaat in wordt geplaatst.
De cartridge vervangen
Druk op de hefknop (2) om het station te
openen en wacht enkele seconden voordat
u de gebruikte cartridge verwijdert.
Voordat u de gebruikte cartridge weggooit,
dient u de openingen in de cartridge af te
sluiten met de deksel van de nieuwe
cartridge aangezien de oude cartridge
vervuilde reinigingsvloeistof bevat.
D Handmatig reinigen
De scheerkop kan gereinigd worden
onder stromend water.
Waarschuwing: Haal eerst de stroom
van het scheerapparaat voordat de
scheerkop onder water wordt
gehouden.
Het scheerapparaat afspoelen wordt alleen
aangeraden indien het Clean&Renew-station
niet beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens
reizen:
Schakel het scheerapparaat aan (zonder
snoer) en houd het scheerapparaat onder
warm stromend water. U kunt hiervoor
vloeibare zeep zonder schurende bestand-
delen gebruiken. Spoel al het schuim van
het apparaat en laat het scheerapparaat
nog een paar seconden aan staan.
Zet vervolgens het scheerapparaat uit en
druk de ontgrendelingsknoppen van het
scheerblad (9) in om het scheerblad (7) en
messenblok (8) te verwijderen. Laat vervol-
gens de onderdelen drogen.
Indien u regelmatig uw scheerapparaat in
water reinigt dient u de tondeuse (10) en
scheerblad in te smeren met een druppel
naaimachineolie.
De volgende snelle alternatieve schoonmaak-
methode kunt u ook toepassen:
Druk op de ontgrendelingsknoppen van het
scheerblad (9) om het scheerblad op te
lichten (het scheerblad niet volledig ver-
•
•
•
•
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 32
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 32 26.05.2009 8:50:59 Uhr
26.05.2009 8:50:59 Uhr
Pagina: 32
33
wijderen). Schakel het scheerapparaat
gedurende ongeveer 5-10 seconden aan
zodat de afgeschoren haren uit het scheer-
hoofd kunnen vallen.
Schakel het scheerapparaat uit. Haal het
scheerblad eruit en klop het uit op een glad
oppervlak. Gebruik het borsteltje om het
binnenste gedeelte van de scheerkop te
reinigen. Reinig het scheerblad of het
messenblok niet met het borsteltje om
beschadigingen te voorkomen.
Uw scheerapparaat in top
conditie
Vervang scheerblad en messenblok
Om de scheerprestaties 100% te houden
raden wij u aan de aanwijzingen op het
display op te volgen. Dat wil zeggen het
scheerblad (7) en messenblok (8) vervangen
wanneer het display symbool (16) oplicht
(na ongeveer 18 maanden) of wanneer het
is versleten.
Het vervanging symbool zal u 7 scheer-
beurten herinneren om het scheerblad en
messenblok te vervangen. Hierna zal het
scheerapparaat automatisch zijn display
resetten. Nadat u het scheerblad en messen-
blok heeft vervangen drukt u op de aan/uit
knop (13) voor minimaal 5 seconden om de
vervangingsindicator te resetten. Tijdens
het indrukken van het resetknopje zal het
vervanglampje knipperen en uitgaan wanneer
het resetten compleet is. Het handmatig
resetten kan altijd gedaan worden.
Accessoires
Verkrijgbaar bij uw winkelier en bij Braun
Servicecentra:
Scheerblad en messenblok: 51B
Reinigingscartridge cartridge
Clean&Renew: CCR
•
•
•
Mededeling ter bescherming
van het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen.
Ter bescherming van het milieu mag
dit product aan het einde van zijn
nuttige levensduur niet met het
gewone huisvuil worden weggegooid.
Verwijdering kan plaatsvinden bij een Braun
Service Centre of bij de bekende
verzamelplaatsen.
De lege cartridge kan gewoon bij het gewone
huisvuil worden weggegooid.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-
normen volgens de EG richtlijn
2004/108 en aan de EG laagspannings
richtlijn 2006/95.
Voor electrische specificaties: zie de speciale
zwakstroomadapter.
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 33
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 33 26.05.2009 8:51:00 Uhr
26.05.2009 8:51:00 Uhr
Pagina: 59
60
Italiano
Garanzia
Braun fornisce una garanzia valevole per la
durata di 2 anni dalla data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati,
gratuitamente, i guasti dell’apparecchio
conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali,
sia riparando il prodotto sia sostituendo, se
necessario, l’intero apparecchio.
Tale garanzia non copre: i danni derivanti
dall‘uso improprio del prodotto, la normale
usura (ad esempio di lamina o blocco coltelli)
conseguente al funzionamento dello stesso,
i difetti che hanno un effetto trascurabile sul
valore o sul funzionamento dell‘apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate
riparazioni da soggetti non autorizzati o con
parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo
di garanzia, è necessario consegnare o far
pervenire il prodotto integro, insieme allo
scontrino di acquisto, ad un centro di
assistenza autorizzato Braun.
Contattare il numero 02/6678623 per avere
informazioni sul Centro di assistenza
autorizzato Braun più vicino.
Nederlands
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land
waar dit apparaat wordt geleverd door Braun
of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage (bijv. aan
scheerblad of messenblok) en gebreken die
de werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beïnvloeden vallen niet
onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele
Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw aankoopbewijs af te geven
of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de buurt.
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation eller ombytning
af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid (f.eks.
skæreblad og lamelkniv) samt fejl, som
har ringe effekt på apparatets værdi eller
funktionsdygtighed. Garantien bortfalder ved
reparationer udført af andre end de af Braun
anviste reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
Norsk
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 60
99265493_CP_590cc_S6-64.indd 60 26.05.2009 8:51:08 Uhr
26.05.2009 8:51:08 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun 590cc.

Stel een vraag over de Braun 590cc

Heb je een vraag over de Braun 590cc en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun 590cc. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun 590cc zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.