Braun 550cc Series 5 + CCR 2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun 550cc Series 5 + CCR 2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: 550cc Series 5 + CCR 2
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 22
24
Nederlands
Onze producten zijn ontworpen om aan de
hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en
design te voldoen. Wij wensen u veel plezier
met uw nieuwe Braun scheerapparaat.
Waarschuwing
Uw scheerapparaat is geleverd met een
speciaal netsnoer met een geïntegreerde
veiligheid met een extra lage voltage. Het uit
elkaar halen of het vervangen van onderdelen
van de adapter kan leiden tot een elektrische
schok.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met verminderde
fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het
apparaat gebruiken onder toezicht van een
persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
Over het algemeen raden wij aan dit apparaat
buiten bereik van kinderen te houden.
Beschrijving
1 Scheerblad
2 Messenblok
3 Ontgrendelingsknoppen van het
scheerblad
4 Tondeuse
5 Comfort setting schakelaar «sensitive»
6 Aan/uit schakelaar
7 Display van het scheerapparaat
8 Indicatielampje vervanging
scheeronderdelen
9 Snoeringang scheerapparaat
10 Netsnoer-set
11 Etui
Opladen van uw
scheerapparaat
De beste omgevingstemperatuur voor het
opladen is tussen de 5 °C tot 35 °C. Het
scheerapparaat niet voor langere tijd bloot-
stellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.
Gebruik het speciale snoer (10), sluit het
scheerapparaat aan op het lichtnet met
de motor uitgeschakeld en laat ten minste
1 uur opladen.
•
Een volledig opgeladen accu is voldoende
voor ca 45 minuten snoerloos scheren.
Dit is afhankelijk van uw baardgroei.
Indien de oplaadbare accu leeg is
(ontladen), kunt u zich tevens scheren met
het scheerapparaat aangesloten op het
lichtnet (gebruik het speciale bijgeleverde
snoer).
Display van het scheerapparaat
Het display van het scheerapparaat (7) laat
de status van de accu zien.
Model 560: Tijdens het opladen en gebruik
van het scheerapparaat zal het accu
indicatieblokje knipperen (groen). Wanneer
het scheerapparaat volledig is opgeladen en
aan staat of aangesloten is op het lichtnet,
zullen alle blokjes ongeveer een uur
oplichten.
(Model 550: alleen 1 indicatieblokje)
Het rode lampje knippert wanneer de batterij
leeg begint te raken.
Doorgaans kunt u dan wel de scheerbeurt af
maken.
Scheren
Druk op de aan/uit schakelaar (6) om het
scheerapparaat te bedienen.
Comfort stand schakelaar «sensitive»
Het instellen van de scheerkop naar uw
behoeften.
De «sensitive» schakelaar (5) heeft drie ver-
schillende standen voor uw scheerbehoeften:
1 «+»:
Het scheerhoofd heeft volledige bewe-
gingsvrijheid, het scheersysteem past zich
automatisch aan aan de contouren van uw
gezicht voor meer (huid)comfort.
2 middelste positie:
Het scheerhoofd staat half vergrendeld
voor meer controle.
•
•
99265620_CP_560_S6-48.indd 24
99265620_CP_560_S6-48.indd 24 27.05.2009 9:10:04 Uhr
27.05.2009 9:10:04 Uhr
Pagina: 23
25
3 «–»:
Het scheerhoofd staat volledig vergren-
deld voor het scheren van moeilijk te
bereiken gedeelten van het gezicht.
Tondeuse
Om uw bakkebaarden, snor of baard te
trimmen schuift u de tondeuse (4) omhoog.
Tips voor een perfect scheerresultaat
Voor de beste resultaten, adviseert Braun
de volgende 3 eenvoudige stappen:
1. Wij raden u aan zich voor het wassen
van het gezicht te scheren, omdat het
gezicht na het wassen licht gezwollen
is.
2. Houd het scheerapparaat altijd lood-
recht (90°) op de huid.
3. Span de huid licht en scheer de richting
van de baardgroei in.
Reinigen
De scheerkop kan gereinigd worden
onder stromend water.
Waarschuwing: Haal eerst de stroom
van het scheerapparaat voordat de
scheerkop onder water wordt
gehouden.
Wij raden u aan om uw scheerapparaat
regelmatig schoon te maken voor een beter
scheerresultaat. De scheerkop onder lopend
kraanwater houden na iedere scheerbeurt is
een snelle en makkelijke manier om hem
schoon te houden:
Schakel het scheerapparaat aan (zonder
snoer) en houd het scheerapparaat onder
warm stromend water. U kunt hiervoor
vloeibare zeep zonder schurende bestand-
delen gebruiken. Spoel al het schuim van
het apparaat en laat het scheerapparaat
nog een paar seconden aan staan.
Zet vervolgens het scheerapparaat uit en
druk de ontgrendelingsknoppen van het
scheerblad (3) in om het scheerblad (1) en
messenblok (2) te verwijderen. Laat vervol-
gens de onderdelen drogen.
•
•
Indien u regelmatig uw scheerapparaat in
water reinigt dient u de tondeuse (4) en
scheerblad in te smeren met een druppel
naaimachineolie.
De volgende snelle alternatieve schoonmaak-
methode kunt u ook toepassen:
Druk op de ontgrendelingsknoppen van het
scheerblad (3) om het scheerblad op te
lichten (het scheerblad niet volledig ver-
wijderen). Schakel het scheerapparaat
gedurende ongeveer 5-10 seconden aan
zodat de afgeschoren haren uit het scheer-
hoofd kunnen vallen.
Schakel het scheerapparaat uit. Haal het
scheerblad eruit en klop het uit op een glad
oppervlak. Gebruik het borsteltje om het
binnenste gedeelte van de scheerkop te
reinigen. Reinig het scheerblad of het
messenblok niet met het borsteltje om
beschadigingen te voorkomen.
Uw scheerapparaat in top
conditie
Vervang scheerblad en messenblok
Om de scheerprestaties 100% te houden
raden wij u aan de aanwijzingen op het
display op te volgen. Dat wil zeggen het
scheerblad (1) en messenblok (2) vervangen
wanneer het display symbool (8) oplicht
(na ongeveer 18 maanden) of wanneer het
is versleten.
Het vervanging symbool zal u 7 scheer-
beurten herinneren om het scheerblad en
messenblok te vervangen. Hierna zal het
scheerapparaat automatisch zijn display
resetten.
Nadat u het scheerblad en messenblok
heeft vervangen drukt u op de aan/uit knop
(6) voor minimaal 5 seconden om de
vervangingsindicator te resetten.
Tijdens het indrukken van het resetknopje
zal het vervanglampje knipperen en uitgaan
wanneer het resetten compleet is.
•
•
•
99265620_CP_560_S6-48.indd 25
99265620_CP_560_S6-48.indd 25 27.05.2009 9:10:04 Uhr
27.05.2009 9:10:04 Uhr
Pagina: 24
26
Het handmatig resetten kan altijd gedaan
worden.
Accessoires
Verkrijgbaar bij uw winkelier en bij Braun
Servicecentra:
Scheerblad en messenblok: 51B
Mededeling ter bescherming van
het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen.
Ter bescherming van het milieu mag
dit product aan het einde van zijn
nuttige levensduur niet met het
gewone huisvuil worden weggegooid.
Verwijdering kan plaatsvinden bij een Braun
Service Centre of bij de bekende
verzamelplaatsen.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-
normen volgens de EEG richtlijn
2004/108 en aan de EG laagspannings
richtlijn 2006/95.
Voor electrische specificaties: zie de speciale
zwakstroomadapter.
99265620_CP_560_S6-48.indd 26
99265620_CP_560_S6-48.indd 26 27.05.2009 9:10:05 Uhr
27.05.2009 9:10:05 Uhr
Pagina: 41
43
Italiano
Garanzia
Braun fornisce una garanzia valevole per la
durata di 2 anni dalla data di acquisto.
Nel periodo di garanzia verranno eliminati,
gratuitamente, i guasti dell’apparecchio
conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali,
sia riparando il prodotto sia sostituendo, se
necessario, l’intero apparecchio.
Tale garanzia non copre: i danni derivanti
dall‘uso improprio del prodotto, la normale
usura (ad esempio di lamina o blocco coltelli)
conseguente al funzionamento dello stesso,
i difetti che hanno un effetto trascurabile sul
valore o sul funzionamento dell‘apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate
riparazioni da soggetti non autorizzati o con
parti non originali Braun.
Per accedere al servizio durante il periodo di
garanzia, è necessario consegnare o far
pervenire il prodotto integro, insieme allo
scontrino di acquisto, ad un centro di
assistenza autorizzato Braun.
Contattare il numero 02/6678623 per avere
informazioni sul Centro di assistenza
autorizzato Braun più vicino.
Nederlands
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land
waar dit apparaat wordt geleverd door Braun
of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage (bijv. aan
scheerblad of messenblok) en gebreken die
de werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beïnvloeden vallen niet
onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele
Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw aankoopbewijs af te geven
of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de buurt.
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette produkt
gældende fra købsdatoen. Inden for
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter
vort skøn gennem reparation eller ombytning
af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid (f.eks.
skæreblad og lamelkniv) samt fejl, som
har ringe effekt på apparatets værdi eller
funktionsdygtighed. Garantien bortfalder ved
reparationer udført af andre end de af Braun
anviste reparatører og hvor originale Braun
reservedele ikke er anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste
Braun Service Center.
Norsk
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra
kjøpsdato.
99265620_CP_560_S6-48.indd 43
99265620_CP_560_S6-48.indd 43 27.05.2009 9:10:12 Uhr
27.05.2009 9:10:12 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun 550cc Series 5 + CCR 2.

Stel een vraag over de Braun 550cc Series 5 + CCR 2

Heb je een vraag over de Braun 550cc Series 5 + CCR 2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun 550cc Series 5 + CCR 2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun 550cc Series 5 + CCR 2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.