Braun 350 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun 350. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: 350
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 32
33
Nederlands
Onze producten zijn ontworpen om te
voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit,
functionaliteit en design. Wij wensen u veel
plezier met uw nieuwe Braun scheerapparaat.
Waarschuwing
Uw scheerapparaat is voorzien van een spe-
ciaal snoer met een geïntegreerd veiligheids
laag-voltage aanpassingssysteem.
Om deze reden mag u geen enkel onderdeel
vervangen of bewerken, om het risico van
een elektrische schok te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met verminderde
psychische of mentale capaciteiten, tenzij zij
het apparaat gebruiken onder toezicht van
een verantwoordelijke persoon. Over het
algemeen raden wij aan het apparaat buiten
bereik van kinderen te houden.
Beschrijving
1 Scheerblad & Messenblok cassette
2 Tondeuse
3 Scheerhoofd («lock») schakelaar
(alleen 390cc/370cc)
4 Aan/uit schakelaar («on/off»)
5 Oplaad lampje (groen)
6 Lage capaciteit indicatielampje (rood)
7 Reinigingsprogramma lampjes (geel)
8 Indicatielampje voor vervangen
scheeronderdelen (alleen 390cc/370cc)
9 Scheerapparaat snoeringang
10 Speciaal snoer
11 Etui (alleen 390cc/370cc)
12 Scheerblad bescherming kapje
(alleen 350cc)
Opladen
De beste omgeving temperatuur voor het
opladen van het scheerapparaat is tussen de
15 °C tot 35 °C. Stel het scheerapparaat niet
voor langere tijd bloot aan temperaturen
hoger dan 50 °C.
Gebruik het speciale snoer (10), om het
scheerapparaat aan te sluiten op het
lichtnet met het apparaat uitgeschakeld.
•
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gaat gebruiken dient u het tenminste 4 uur
achterelkaar op te laden. Hierna zal het
opladen ongeveer 1 uur duren.
Een volledig opgeladen accu is voldoende
voor ca 45 minuten snoerloos scheren,
afhankelijk van uw baardgroei.
Snoerloos scheren. Bij normaal gebruik
zal het scheerapparaat automatisch
opgeladen worden nadat het is schoon-
gemaakt in het Clean&Renew™ station
(zie «C Clean&Renew™»).
Maximale capaciteit zal bereikt worden na
meerdere oplaad/gebruik cycli.
5-minuten snel laden (met het speciale
snoer (10)) is voldoende voor één scheer-
beurt.
Als het scheerapparaat leeg is (ontladen)
en u geen tijd heeft deze opnieuw op te
laden, kunt u zich tevens scheren met het
scheerapparaat aangesloten op het lichtnet
(gebruik hiervoor het speciale bijgeleverde
snoer).
Oplaad lampjes (5)
De groene oplaadlampjes laten de status van
de accu zien. Tijdens het opladen en bij het
gebruik van het scheerapparaat zullen alle
oplaadlampjes blijven branden. Wanneer het
scheerapparaat aanstaat of aangesloten is
op het lichtnet wanneer de accu volledig is
opgeladen, zullen alle oplaadlampjes continu
branden.
Lage capaciteit indicatielampje (6)
Het rode lampje knippert wanneer de batterij
leeg begint te raken.
Doorgaans kunt u dan wel de scheerbeurt af
maken.
A Scheren
Druk op de aan/uit schakelaar (4) om het
scheerapparaat aan te zetten (afbeelding).
De flexibele scheerkoppen passen zich
automatisch aan aan de contouren van uw
gezicht (afbeelding).
•
•
•
•
•
•
98947499_Floater390cc_S6-64.indd33 33
98947499_Floater390cc_S6-64.indd33 33 02.04.2009 11:35:44 Uhr
02.04.2009 11:35:44 Uhr
Pagina: 33
34
Trimmer voor lang haar (2)
Om uw bakkebaarden, snor of baard te
scheren, schuift u de uitschuifbare tondeuse
naar boven.
Scheerhoofd («lock») schakelaar (3) (alleen
390cc/370cc)
Om lastige plekken te scheren (bijv. onder de
neus) schuift u de scheerhoofdschakelaar (3)
naar de goede positie «lock» om het zwen-
kende scheerhoofd in een hoek te vergren-
delen.
Tips voor een perfect scheerresultaat
Voor de beste resultaten, adviseert Braun
de volgende 3 eenvoudige stappen:
1. Scheer u altijd voordat u uw gezicht
wast.
2. Houd het scheerapparaat altijd in een
recht hoek van 90° op uw huid.
3. Strek uw huid strak en scheer tegen de
haargroeirichting in.
B Uw scheerapparaat in
topconditie houden
Reinigingsindicator
Plaats na iedere scheerbeurt het scheer-
apparaat terug in het Clean&Renew™
station, in het bijzonder wanneer het gele
reinigingsprogramma lampje (7) na het
scheren blijft branden. Wanneer dit niet
gebeurd zal het gele lampje uit zichzelf, na
enige tijd, doven. De elektronica in het
scheerapparaat zal er vanuit gaan dat het
scheerapparaat met de hand is schoon-
gemaakt en maakt een calculatie wanneer
het apparaat weer schoongemaakt moet
worden.
Het gele lampje zal gedurende het schoon-
maakproces in de Clean&Renew™,
knipperen en na ongeveer 4 uur uitgaan
wanneer het schoonmaakproces is afgerond.
Automatisch reinigen
Als het scheerapparaat in het Clean&Renew™
station staat, wordt het automatisch
gereinigd (zie «C Clean&Renew™»).
Het handmatig schoonmaken wordt alleen
aangeraden wanneer de Clean&Renew™ niet
beschikbaar is, in het bijzonder tijdens het
reizen.
Handmatig reinigen
Het scheerhoofd is geschikt voor het
reinigen onder stromend water.
Waarschuwing: Trek altijd het snoer
uit het stopcontact en uit het scheer-
apparaat voordat u het scheerhoofd
onder het water houdt.
Regelmatig reinigen zorgt voor betere
scheerprestatie. Het afspoelen van het
scheerhoofd onder stromend water na iedere
scheerbeurt is een snelle en eenvoudige
manier om uw scheerapparaat schoon te
houden:
Zet het scheerapparaat aan (snoerloos)
en spoel het scheerhoofd af onder heet
stromend water. U mag hierbij vloeibare
zeep zonder schurende deeltjes gebruiken.
Spoel al het schuim af en laat het scheer-
apparaat nog een paar seconden aan
staan.
Schakel vervolgens het scheerapparaat uit,
druk op de ontgrendelingsknop om het
scheerblad en de messenblok cassette (1)
te verwijderen en laat deze drogen.
Indien u het scheerapparaat regelmatig
schoonmaakt met water, dient u eenmaal
per week een druppel naaimachine olie
op de scheerblad (2) en messenblok (1)
cassette te druppelen.
U kunt het scheerapparaat tevens schoon-
maken met een borsteltje:
Zet het apparaat uit. Verwijder het scheer-
blad en de messenblok cassette en klop
deze uit op een vlakke ondergrond.
Gebruik het borsteltje om de binnenkant
van het scheerhoofd schoon te maken.
Gebruik het borsteltje nooit op het scheer-
blad en de messenblok cassette aangezien
dit het scheerblad kan beschadigen.
•
•
•
•
•
98947499_Floater390cc_S6-64.indd34 34
98947499_Floater390cc_S6-64.indd34 34 02.04.2009 11:35:44 Uhr
02.04.2009 11:35:44 Uhr
Pagina: 34
35
Indicatielampje voor vervangen
scheeronderdelen / reset (alleen 390cc/
370cc)
Om een 100% scheerprestatie te houden,
dient u het scheerblad en de messenblok
cassette (1) te vervangen wanneer het
vervangingssymbool oplicht op het scheer-
apparaat display (8) (na ½ jaar) of wanneer
de cassette versleten is.
Het vervangingssymbool zal u gedurende
de volgende 7 scheerbeurten herinneren
uw scheerblad en messenblok cassette te
vervangen. Hierna zal het scheerapparaat
automatisch resetten.
Nadat u de messenblok-scheerbladcassette
heeft vervangen, drukt u op de aan/uit knop
(4) voor minimaal 5 seconden om de ver-
vangingsindicator te resetten.
Terwijl u dit doet, zal het vervangingslampje
knipperen en doven wanneer de reset is
voltooid. Een handmatige reset kunt u op elk
moment uitvoeren.
Model 350cc: Om een 100% scheerprestatie
te houden, dient u het scheerblad en de
messenblok cassette (1) om de 18 maanden
te vervangen of wanneer deze versleten is.
Behoud van de accu
Om maximale capaciteit van de accu te
houden moet het scheerapparaat ongeveer
iedere 6 maanden volledig ontladen worden
(door scheren). Hierna het scheerapparaat
volledig laten opladen.
Mededeling ter bescherming
van het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen. Ter
bescherming van het milieu mag dit
product aan het einde van zijn levens-
duur niet met het gewone huivuil
worden weggegooid. Verwijdering kan
plaatsvinden bij een Braun Service Center of
bij de bekende verzamelplaatsen.
C Clean&Renew™
Braun Clean&Renew™ is ontwikkeld om uw
apparaat te reinigen, op te laden en in neer te
zetten. Reinig uw scheerapparaat dagelijks
in de Clean&Renew™. Gedurende het auto-
matische reinigingsproces wordt het scheer-
apparaat met intervallen aan en uit gezet
voor het bet beste reinigingsresultaat.
Aangezien de speciaal samengestelde
stoffen van de reingingscartridge een kleine
hoeveelheid olie bevat, zal dit uw scheer-
apparaat tevens smeren.
Belangrijk
Gebruik alleen het bijgeleverde speciale
snoer.
Om lekken van de reinigingsvloeistof te
voorkomen, dient u het Clean&Renew™
station op een vlakke ondergrond te
plaatsen. Indien een reingingscartridge
geplaatst is dient u het station niet te
kantelen, plots te bewegen of het station
te verplaatsen omdat er anders vloeistof
uit de cartridge kan lekken.
Plaats het station niet in een badkamer-
kastje of op een gepolijst of gelakt
oppervlak. Niet blootstellen aan direct
zonlicht.
De reingingscartridge bevat een zeer licht
ontvlambare vloeistof. Houd deze daarom
buiten bereik van ontstekingsbronnen of
sigaretten.
Buiten bereik van kinderen houden. De
cartridge niet bijvullen. Gebruik alleen
originele Braun cartridges.
Beschrijving
1 Start/release knop
2 Contactpunt
3 Lift-knop voor verwisselen cartridge
4 Niveau indicator
5 Reingingscartridge
•
•
•
•
•
98947499_Floater390cc_S6-64.indd35 35
98947499_Floater390cc_S6-64.indd35 35 02.04.2009 11:35:45 Uhr
02.04.2009 11:35:45 Uhr
Pagina: 35
36
Voor gebruik van de Clean&Renew™
De reingingscartridge installeren
Druk op de lift-knop (3) om de behuizing te
openen.
Houd de reingingscartridge plat op een
plat, stabiel oppervlak (bijv. tafel). Verwijder
voorzichtig het deksel van de cartridge.
Schuif de cartridge zover als mogelijk in het
station.
Sluit de behuizing langzaam door deze
naar beneden te duwen tot hij vastklikt.
Het reingingscartridge vervangen
Wacht, na het drukken op de lift-knop om
de behuizing te openen, enkele seconden
voordat u de gebruikte cartridge verwijdert,
om druppelen te voorkomen.
Zorg ervoor dat de openingen in de gebruikte
cartridge afgesloten zijn met behulp van het
deksel van de nieuwe cartridge voordat u de
gebruikte cartridge weggooit. De gebruikte
cartridge bevat namelijk verontreinigde
reinigingsoplossing. De gebruikte cartridge
kunt u bij het gewone huisvuil weggooien.
Gebruik van uw
Clean&Renew™
Sluit uw Clean&Renew™ aan op het
lichtnet met het speciale snoer. De speciale
stekker aan de achterkant is aangepast om
ruimte te winnen. Zet uw scheerapparaat
na iedere scheerbeurt uit en plaats het op
zijn kop en met de voorkant zichtbaar in
het Clean&Renew™ station.
Druk op de start/release knop (1) om het
scheerapparaat vast te zetten en aan te
sluiten. Het reinigingsproces zal starten.
Het gele lampje op het scheerapparaat zal
knipperen gedurende het gehele proces
(ongeveer 2 minuten reinigen, minstens
4 uur drogen)
De reinigingsprogramma’s mogen niet
worden onderbroken, aangezien het
apparaat dan nat blijft en niet geschikt is
voor gebruik. Wanneer het toch nodig is
om het proces te onderbreken, druk dan op
de start/release knop (1).
•
•
•
•
•
•
Wanneer het reinigingsprogramma is
voltooid zal het gele lampje uitgaan en is
het apparaat klaar voor gebruik. Om het
apparaat uit het station te krijgen drukt u
op de start/release knop.
Het reingingscartridge zal voldoende zijn
voor ca. 30 reinigingscycli. Wanneer het
reinigingsvloeistof display (4) op «min»
staat, zal er nog voldoende vloeistof zijn
voor ca. 5 reinigingscycli. Hierna zou de
cartridge vervangen moeten worden.
Wanneer u zich dagelijks scheert is dit
ongeveer om de 4 weken.
De reinigingsvloeistof bevat alcohol die
langzaam op een natuurlijke manier zal
verdampen wanneer de cartridge geopend
is. Elke cartridge dient, indien deze niet
dagelijks wordt gebruikt, ongeveer iedere
8 weken vervangen te worden.
De reinigingscartridge bevat smeermid-
delen, hiervan kunnen restanten achter-
blijven op de scheerkop na het scheren.
Deze kunnen makkelijk verwijderd worden
door er voorzichtig overheen te wrijven met
een doekje of zachte tissue.
Maak van tijd tot tijd de behuizing van het
scheerapparaat en van het Clean&Renew™
station schoon met een vochtige doek, in
het bijzonder in de reinigingskamer waarin
u het schaarapparaat plaatst.
Accessoires
Verkrijgbaar bij onderdelenwinkels of Braun
Service Centers:
Scheerblad & Messenblok cassette:
32S/32B
Reingingscartridge Clean&Renew™:
CCR
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-
normen volgens de EEG richtlijn
89/336 en aan de EG laagspannings
richtlijn 2006/95.
Voor electrische specificaties: zie de speciale
zwakstroomadapter.
•
•
•
•
•
•
•
98947499_Floater390cc_S6-64.indd36 36
98947499_Floater390cc_S6-64.indd36 36 02.04.2009 11:35:45 Uhr
02.04.2009 11:35:45 Uhr
Pagina: 36
37
Gooi dit apparaat aan het eind van
zijn nuttige levensduur niet bij het
huisafval. Lever deze in bij een Braun
Service Centre of bij de door uw
gemeente aangewezen
inleveradressen.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis
door ons worden verholpen, hetzij door
reparatie, vervanging van onderdelen of
omruilen van het apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land
waar dit apparaat wordt geleverd door Braun
of een officieel aangestelde vertegen-
woordiger van Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeel-
kundig gebruik, normale slijtage (bijv. aan
scheerblad of messenblok) en gebreken die
de werking of waarde van het apparaat niet
noemenswaardig beïnvloeden vallen niet
onder de garantie. De garantie vervalt bij
reparatie door niet door ons erkende service-
afdelingen en/of gebruik van niet originele
Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw aankoopbewijs af te geven
of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun
Customer Service Centre bij u in de buurt.
98947499_Floater390cc_S6-64.indd37 37
98947499_Floater390cc_S6-64.indd37 37 02.04.2009 11:35:45 Uhr
02.04.2009 11:35:45 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun 350.

Stel een vraag over de Braun 350

Heb je een vraag over de Braun 350 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun 350. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun 350 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.