Braun 070498 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Braun 070498. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Braun
  • Product: Scheerapparat
  • Model/naam: 070498
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 53
54
Onze producten zijn ontworpen om te voldoen
aan de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit
en design. Wij wensen u veel plezier met uw
nieuwe Braun scheerapparaat.
Waarschuwing
Uw scheerapparaat is voorzien van een speciaal
snoer met een geïntegreerd veiligheids laag-
voltage aanpassingssysteem. Om deze reden
mag u geen enkel onderdeel vervangen of
bewerken, om het risico van een elektrische
schok te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door kinderen of personen met verminderde
psychische of mentale capaciteiten, tenzij zij
het apparaat gebruiken onder toezicht van een
verantwoordelijke persoon. Over het algemeen
raden wij aan het apparaat buiten bereik van
kinderen te houden.
Om lekken van de reinigingsvloeistof te
voorkomen, dient u het Clean&Renew station
op een vlakke ondergrond te plaatsen. Indien
een reingingscartridge geplaatst is dient u het
station niet te kantelen, plots te bewegen of het
station te plaatsen omdat er anders vloeistof uit
de cartridge kan lekken. Plaats het station niet in
een badkamerkastje of op een gepolijst of gelakt
oppervlak.
De reingingscartridge bevat een zeer licht ont-
vlambare vloeistof. Houd deze daarom buiten
bereik van ontstekingsbronnen. Niet blootstellen
aan direct zonlicht of sigaretten. Niet boven een
verwarming bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
De cartridge niet bijvullen. Gebruik alleen
originele Braun cartridges.
Beschrijving
Clean&Renew station
1 Reinigingsvloeistof display
2 Lift knop voor verwisselen cartridge
3 Station-naar-scheerapparaat contactpunten
4 «clean & dry» knop
D «fast clean» knop
5 Reinigingsprogramma lampjes
6 Station snoeringang
7 Reingingscartridge
Scheerapparaat
8 Scheerblad & messenblok cassette
9 Cassette ontgrendelingsknop
STOP
STOP
Nederlands
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 54
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 54 03.02.2009 10:57:07 Uhr
03.02.2009 10:57:07 Uhr
Pagina: 54
55
0 Scheerhoofd «lock» schakelaar
q Uitklapbare tondeuse
w Aan/uit schakelaar
e «sensitive» (–) instelling knop
r «intensive» (+) instelling knop
t Reset knop
z Scheerapparaat display
u Scheerapparaat-naar-station contactpunten
i Scheerapparaat snoeringang
o Reisetui
p Speciaal snoer
Voor het scheren
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat
gebruiken dient u het scheerapparaat aan te
sluiten op het lichtnet met het speciale snoer p
of als volgt te werk te gaan.
Het Clean&Renew station installeren
• Gebruik het speciale snoer p, en sluit de
station snoeringang 6 aan op het lichtnet.
• Druk op de lift knop 2 om de behuizing te
openen.
• Houd de reingingscartridge 7 plat op een
plat, stabiel oppervlak (bijv. tafel). Verwijder
voorzichtig het deksel van de cartridge.
• Schuif de cartridge zover als mogelijk in het
station.
• Sluit de behuizing langzaam door deze naar
beneden te duwen tot hij vastklikt.
Het reinigingsvloeistof display 1 zal aantonen
hoeveel vloeistof zich in de cartridge bevindt:
«high» tot 30 reinigingscycli mogelijk
«low» nog voldoende voor ca. 7 reinigings-
cycli
«empty» nieuwe cartridge nodig
Het scheerapparaat opladen en schoon-
maken
Plaats het scheerhoofd in het reinigingsstation.
(De contactpunten u aan de achterkant van het
scheerapparaat passen nu op de contactpunten
3 van het reinigingsstation).
Indien nodig, zal het Clean&Renew station het
scheerapparaat nu opladen. De hygiëne status
van het scheerapparaat zal tevens worden
geanalyseerd en één van de volgende reinigings-
programma lampjes 5 zal oplichten:
new
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
e
an & dry
clean
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
e
an &dry
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
ean& dry
2
1
fast clean
fast clean
fast clean
new
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
e
an & dry
clean
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
e
an &dry
fast clean
high
clean
low
empty
c
l
ean& dry
2
1
fast clean
fast clean
fast clean
high
low
empty
high
low
empty
high
low
empty
high
low
empty
high
low
empty
high
low
empty
high
clean
low
empty
clean & dry
trimm
er
reset
fast clean
Serie
s
7
high
clean
low
empty
clean & dry
trimm
er
reset
fast clean
Serie
s
7
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 55
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 55 03.02.2009 10:57:07 Uhr
03.02.2009 10:57:07 Uhr
Pagina: 55
56
«clean» scheerapparaat is schoon
« » korte economische reiniging is nodig
« » normale reiniging is nodig
« » intensieve reiniging is nodig
Indien het station één van de reinigingspro-
gramma’s selecteert, zal dit niet starten tot u de
«clean & dry» knop 4 indrukt. Voor de beste
scheerresultaten raden wij aan het scheer-
apparaat na iedere scheerbeurt schoon te
maken.
Tijdens het reinigingen, zal het bijbehorende
reinigingsprogramma lampje knipperen. Ieder
reinigingsprogramma bestaat uit verschillende
cycli, waarbij reinigingsvloeistof door het
scheerhoofd wordt gespoeld en een proces
waarbij het scheerhoofd wordt gedroogd.
Afhankelijk van het geselecteerde programma
duurt een totale reinigingscyclus 32 tot 43
minuten.
De reinigingsprogramma’s mogen niet worden
onderbroken. Let op: tijdens het drogen van het
scheerapparaat, kan het scheerhoofd heet en
nat zijn.
Wanneer het programma is afgelopen, zal het
blauwe «clean» lampje oplichten. Uw scheer-
apparaat is nu schoon en klaar voor gebruik.
Snel reinigen
Druk op de «fast clean» knop D om het snelle
reinigingsprogramma zonder drogen te activeren.
Dit programma duurt ca. 25 seconden en wordt
aangeraden als u geen tijd heeft voor één van
de automatische reinigingsprogramma’s. Veeg
het scheerhoofd af met een tissue als u het
scheerapparaat na het programma verwijdert uit
het station om druppels te voorkomen.
Stand-by mode
10 minuten nadat het oplaad- of reinigingspro-
gramma is voltooid, zal het Clean&Renew station
overschakelen naar de stand-by functie: de lamp-
jes van het Clean&Renew station zullen doven.
Scheerapparaat display
Het scheerapparaat display z geeft aan de
linkerzijde de capaciteit van de accu aan, en aan
de rechterzijde de hygiëne status. (6 donkere
segmenten aan iedere kant geven aan wanneer
de accu volledig is opgeladen en het scheer-
apparaat hygiënisch schoon is).
Accu segmenten:
Tijdens het opladen en bij gebruik van het
scheerapparaat zullen de respectievelijke batterij
clean
clean & dry
fast clean
clean
clean & dry
fast clean
high
clean
low
clean & dry
fast clean
high
clean
low
clean & dry
fast clean
clean
clean & dry
fast clean
clean
clean & dry
fast clean
high
clean
low
empty
clean & dry
fast clean
high
clean
low
empty
clean & dry
fast clean
h
y
g
i
e
n
e
b
a
t
t
e
r
y
h
y
g
i
e
n
e
b
a
t
t
e
r
y
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 56
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 56 03.02.2009 10:57:08 Uhr
03.02.2009 10:57:08 Uhr
Pagina: 56
57
segmenten knipperen. Wanneer de accu volledig
is opgeladen, zullen alle 6 de segmenten worden
weergegeven. Bij het afnemen van de capaciteit
van de accu zullen de segmenten geleidelijk
verdwijnen.
Lage capaciteit indicatielampje:
Het lage capaciteit («low») indicatielampje is
voorzien van een rood kader en zal knipperen
om aan te geven dat de capaciteit van de accu
gedaald is onder de 20%. De resterende capaci-
teit is voldoende voor 2 tot 3 scheerbeurten.
Hygiëne segmenten:
Alle 6 hygiëne segmenten zullen verschijnen
nadat het scheerapparaat is gereinigd in
het Clean&Renew station. Bij gebruik van
het scheerapparaat zullen de segmenten
geleidelijk verdwijnen. Zodra het apparaat weer
in het station is geplaatst, zal het systeem
automatisch het benodigde reinigingsprogramma
selecteren en de segmenten weer instellen op
maximale hygiëne. Aangezien het afspoelen
van het scheerapparaat onder de kraan niet zo
hygiënisch is als het reinigingsstation, zullen
de hygiëne segmenten alleen op nieuw worden
ingesteld als het scheerapparaat gereinigd is in
het Clean&Renew station.
Oplaad informatie
• Een volledig opgeladen accu is voldoende
voor ca. 50 minuten snoerloos scheren. Dit is
afhankelijk van uw baardgroei.
• De beste omgevingstemperatuur voor het
opladen ligt tussen de 5 °C en 35 °C. Stel het
scheerapparaat niet voor langere tijd bloot aan
temperaturen hoger dan 50 °C.
Gebruik van uw scheerapparaat
Persoonlijke instellingen van uw scheer-
apparaat
Met de «sensitive» e en «intensive» r knop-
pen kunt u kiezen welke instelling het beste is
voor de verschillende gebieden van uw gezicht
en uw specifieke behoeften.
De drie verschillende instellingen worden
aangegeven door het controle lampje in de aan/
uit schakelaar w:
• «Intensive» = donker blauw (met veel Power,
bij zware baardgroei)
• «Normal» = licht blauw
• «Sensitive» = wit (voor grondig, maar comfor-
tabel, scheren ook in gevoelige
gedeeltes van het gezicht zoals
de nek)
h
y
g
i
e
n
e
b
a
t
t
e
r
y
h
y
g
i
e
n
e
b
a
t
t
e
r
y
h
y
g
i
e
n
e
b
a
t
t
e
r
y
b
a
t
a
t
e
r
y
r
h
y
g
i
e
n
e
b
a
t
t
e
r
y
b
a
t
a
t
e
r
y
r
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
sensitive
normal
intensive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
on
off
on
off
nsiv
e
sitive
sensitive
normal
intensive
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 57
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 57 03.02.2009 10:57:09 Uhr
03.02.2009 10:57:09 Uhr
Pagina: 57
58
Voor een grondige en snelle scheerbeurt advise-
ren wij het apparaat op «intensive» in te stellen.
Door te drukken op de «+» of «–» knop worden
uw voorkeursinstellingen geactiveerd. Bij een
volgend gebruik zal de laatste gebruikte instelling
worden geactiveerd.
Scheren
Druk op aan/uit schakelaar w om het scheer-
apparaat aan te zetten:
• Het zwenkende scheerhoofd en scheerblad
passen zich automatisch aan aan de contouren
van uw gezicht.
• Om lastige plekken te scheren (bijv. onder de
neus) schuift u de scheerhoofd «lock» schake-
laar 0 naar achteren om het zwenkende
scheerhoofd in een hoek te vergrendelen.
• Om uw bakkebaarden, snor of baard te
scheren, schuift u de uitklapbare tondeuse
naar boven.
Tips voor een perfect scheerresultaat
Voor de beste resultaten, adviseert Braun de
volgende 3 eenvoudige stappen:
1. Scheer u altijd voordat u uw gezicht wast.
2. Houd het scheerapparaat altijd in een recht
hoek van 90° op uw huid.
3. Strek uw huid strak en scheer tegen de
haargroeirichting in.
Scheren met snoer
Als het scheerapparaat leeg is (ontladen) en
u geen tijd heeft deze opnieuw op te laden in
het Clean&Renew station, kunt u zich tevens
scheren met het scheerapparaat aangesloten
op het lichtnet (gebruik het speciale bijgeleverde
snoer).
Reinigen
Automatisch reinigen
Plaats na iedere scheerbeurt het scheerapparaat
terug in het Clean&Renew station en ga te werk
zoals beschreven in sectie «Voor het scheren».
Al het benodigde opladen en reinigen wordt dan
automatisch gedaan. Bij dagelijks gebruik zal
een reingingscartridge voldoende zijn voor ca.
30 reinigingscycli.
De hygiënische reingingscartridge bevat alcohol
die langzaam op een natuurlijke manier zal
verdampen wanneer de cartridge geopend is.
tr
reset
lock
1
2
trimmer
lock
lo
ck
lo
c
k
on
on
off
off
inten
sive
sens
itive
tr
reset
lock
1
2
trimmer
lock
lo
ck
lo
c
k
on
on
off
off
inten
sive
sens
itive
release
release
high
clean
low
empty
clean & dry
trimm
er
reset
fast clean
high
clean
low
empty
clean & dry
trimm
er
reset
fast clean
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 58
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 58 03.02.2009 10:57:10 Uhr
03.02.2009 10:57:10 Uhr
Pagina: 58
59
Elke cartridge dient, indien deze niet dagelijks
wordt gebruikt, ongeveer na 8 weken vervangen
te worden.
De reingingscartridge bevat tevens smeer-
middelen, die restjes kunnen achterlaten op de
buitenkant van het scheerblad. Deze restjes
kunnen eenvoudig worden verwijderd door het
scheerblad voorzichtig schoon te wrijven met
een doek of tissue.
Handmatig reinigen
Het scheerhoofd is geschikt voor het
reinigen onder stromend water.
Waarschuwing: trek altijd het snoer uit
het stopcontact en uit het scheer-
apparaat voordat u het scheerhoofd
onder water houdt.
Het afspoelen van het scheerhoofd onder
stromend water is een alternatieve manier om
het scheerapparaat schoon te houden, in het
bijzonder tijdens het reizen:
• Zet het scheerapparaat aan w (snoerloos)
en spoel het scheerhoofd af onder heet
stromend water. U mag hierbij vloeibare zeep
zonder schurende deeltjes gebruiken. Spoel
al het schuim af en laat het scheerapparaat
nog een paar seconden aan staan.
• Schakel vervolgens het scheerapparaat uit,
druk op de ontgrendelingsknop 9 om het
scheerblad en de messenblok cassette 8 te
verwijderen en laat deze drogen.
• Indien u het scheerapparaat regelmatig
schoonmaakt met water, dient u eenmaal
per week een druppel naaimachine olie op
de scheerblad en messenblok cassette te
druppelen.
U kunt het scheerapparaat tevens schoonmaken
met het bijgeleverde borsteltje:
• Zet het apparaat uit. Verwijder het scheerblad
en de messenblok cassette en klop deze uit op
een vlakke ondergrond.
Gebruik het borsteltje om de binnenkant van
het scheerhoofd schoon te maken. Gebruik
het borsteltje nooit op het scheerblad en
de messenblok cassette aangezien dit het
scheerblad kan beschadigen.
De behuizing reinigen
Maak van tijd tot tijd de behuizing van het
scheerapparaat en van het Clean&Renew station
schoon met een vochtige doek, in het bijzonder
in de reinigingskamer waarin u het schaarappa-
raat plaatst.
o
i
l
tr
im
m
e
r
on
er
release
trimmer
release
release
click! Series 7
Series 7
Series
Series
o
i
l
tr
im
m
e
r
on
er
release
trimmer
release
release
click! Series 7
Series 7
Series
Series
release
release release
Series 7
Series 7
release
release release
Series 7
Series 7
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 59
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 59 03.02.2009 10:57:11 Uhr
03.02.2009 10:57:11 Uhr
Pagina: 59
60
Vervangen van de reingingscartridge
Wacht, na het drukken op de lift-knop 2 om de
behuizing te openen, enkele seconden voordat u
de gebruikte cartridge verwijdert, om druppelen
te voorkomen.
Zorg ervoor dat de openingen in de gebruikte
cartridge afgesloten zijn met behulp van het
deksel van de nieuwe cartridge voordat u de
gebruikte cartridge weggooit. De gebruikte
cartridge bevat namelijk verontreinigde
reinigingsoplossing.
De gebruikte cartridge kunt u bij het gewone
huisvuil weggooien.
Uw scheerapparaat in topconditie
houden
Het scheerblad en de messenblok cassette
vervangen / reset
Om een 100% scheerprestatie te houden, dient
u het scheerblad en de messenblok cassette 8
te vervangen wanneer het vervangingssymbool
oplicht op het scheerapparaat display z (na
ongeveer 18 maanden) of wanneer de cassette
versleten is.
Het vervangingssymbool zal u gedurende de
volgende 7 scheerbeurten herinneren uw scheer-
blad en messenblok cassette te vervangen.
Hierna zal het scheerapparaat de display auto-
matisch resetten.
Druk, nadat u het scheerblad en de messenblok
cassette heeft vervangen, gedurende tenminste
3 seconden met een balpen op de reset knop t
om de teller te resetten. Terwijl u dit doet, zal het
vervangingslampje knipperen en doven wanneer
de reset is voltooid. Een handmatige reset kunt u
op elk moment uitvoeren.
Accessoires
Verkrijgbaar bij onderdelenwinkels of Braun
Service Centers:
• Scheerblad & messenblok cassette 70S
• Reingingscartridge Clean&Renew CCR
h
y
g
i
e
n
e
b
a
t
t
e
ry
h
y
g
i
e
n
e
b
a
t
t
e
ry
mer
release 70S
Series 7
mer
release 70S
Series 7
70S
70S
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 60
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 60 03.02.2009 10:57:12 Uhr
03.02.2009 10:57:12 Uhr
Pagina: 60
61
Mededeling ter bescherming van
het milieu
Dit product bevat oplaadbare batterijen.
Ter bescherming van het milieu mag dit
product aan het einde van zijn nuttige
levensduur niet met het gewone huisvuil
worden weggegooid. Verwijdering kan
plaatsvinden bij een Braun Service Centre
of bij de bekende verzamelplaatsen.
De reinigingscartridge kunt u bij het gewone
huisvuil weggooien.
Wijzigingen voorbehouden.
Dit produkt voldoet aan de EMC-normen
volgens de EG richtlijn 2004/108 en aan
de EG laagspannings richtlijn 2006/95.
Voor electrische specificaties, zie de print op het
speciale snoer.
Garantie
Op dit produkt verlenen wij een garantie van
2 jaar geldend vanaf datum van aankoop.
Binnen de garantieperiode zullen eventuele
fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door
ons worden verholpen, hetzij door reparatie,
vervanging van onderdelen of omruilen van het
apparaat.
Deze garantie is van toepassing in elk land waar
dit apparaat wordt geleverd door Braun of een
officieel aangestelde vertegenwoordiger van
Braun.
Beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig
gebruik, normale slijtage (bijv. aan scheerblad
of messenblok) en gebreken die de werking of
waarde van het apparaat niet noemenswaardig
beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De
garantie vervalt bij reparatie door niet door ons
erkende service-afdelingen en/of gebruik van
niet originele Braun onderdelen.
Om gebruik te maken van onze service binnen
de garantieperiode, dient u het complete
apparaat met uw aankoopbewijs af te geven
of op te sturen naar een geauthoriseerd Braun
Customer Service Centre.
Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer
Service Centre bij u in de buurt.
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 61
98913705_790cc_MN_S4-110.indd 61 03.02.2009 10:57:13 Uhr
03.02.2009 10:57:13 Uhr

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Braun 070498.

Stel een vraag over de Braun 070498

Heb je een vraag over de Braun 070498 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Braun 070498. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Braun 070498 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.