Bosch WTW865C1 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WTW865C1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasdroger
  • Model/naam: WTW865C1
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
Programma-einde zodra in het display \ wordt weergegeven.
Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen van wasgoed kortstondig worden onderbroken.
Het geselecteerde programma moet aansluitend worden hervat en afgerond!
Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!
1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets Start/Stop kiezen.
ˎ Menu Kiezen van de instellingen.
ˎ -/+ (wijzigen) Voor het wijzigen van alle instellingen in het display.
 Tijdinstelling Programma-einde na... (afhankelijk van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h -> 2h;
kan altijd tot het volgende hele uur worden gekozen).
1 -24 uur.
3Signaal Signaalvolume in vier niveaus instelbaar: 0 (uit), 1 (zacht), 2 (normaal), 3 (luid). 0, 1, 2, 3
# Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Beveiliging tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functie (toets menu gedurende
5 seconde ingedrukt houden).
Aan-Uit
9 Drogingsgraad Fijninstelling van de drogingsgraad in vier stappen instelbaar voor Witte was / bonte was,
Kreukherstellend, Mix en SuperKort: 0 (gering) - 3 (zeer hoog).
0, 1, 2, 3
	 Centrifugetoerental Centrifugetoerental waarmee in de wasautomaat is gecentrifugeerd;
uitsluitend voor een nauwkeurigere indicatie van de verwachte droogduur.
600-1800
Condenswaterreservoir legen
Reservoir na elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!
1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.
Wanneer ā knippert in het display -> blz. 6/10.
Pluizenfilter reinigen
Pluizenfilter bestaat uit twee delen.
Reinigen van de binnenkant van het pluizenfilter na elke droogcyclus.
Reinigen van de buitenkant van de pluizenfilter na elke 5e droogcyclus.
1. Deur openen. Pluizen aan/rond de deur verwijderen.
2. Binnenste deel van pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken).
Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water
doorspoelen en goed afdrogen!
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.
Eventueel buitenkant pluizenfilter reinigen:
5. Binnenste deel van pluizenfilter verwijderen en daarna buitenste deel
losmaken.
6. Opklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water afspoelen.
7. Dichtklappen en in omgekeerde volgorde beide pluizenfilters weer
plaatsen.
Droogautomaat uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Was niet in de droger laten zitten!
Was uitnemen
Uw droger beschikt over een automatische antikreukfunctie. De trommel wordt na het einde van het
programma 30 minuten met bepaalde tussenpozen kort gedraaid. De was blijft losjes en zacht (bij
gekozen extra functie Licht strijken c 60 of 120 minuten).
Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van
het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.
ˎ Licht strijken
c
Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere
droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.
ˎ Voorzichtig
Indicaties bij programmaverloop:
drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.
Statusindicaties
Ic+c\
Pluizenfilter onder stromend water reinigen.
Reservoir met condenswater legen.
Service-indicaties
Pluizenfilter 4
Reservoir ā
... en individueel aanpassen
Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst! Droogautomaat
controleren
Wasgoed sorteren + in de trommel doen
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
Uw nieuwe droogautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch.
De condensdroogautomaat met warmtewisselaar en automatische
reiniging kenmerkt zich door een laag energieverbruik en minder
onderhoud.
Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is conform de Europese richtlijn
2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten
(waste electrical and electronic equipment - WEEE) gemarkeerd.
Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Gebruik overeenkomstig het
bedoelde gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . .2
ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . 5
ʋ Schoonmaken en onderhoud . . . . . . . . 6
ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . .7
ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ʋ Bescherming tegen vorst/transport . . . . 8
ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Wat te doen als.... . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . .11
Voorbereiden Installatie zie blz. 8
Programma kiezen + instellen
Extra functies
Drogen
Condenswaterreservoir
met filter
Bedienings-
paneel
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ alleen voor het drogen van textiel dat in water werd
gewassen.
Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
houden!
Schoonmaken en onderhoud
Warmtewisselaar
De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd, in
het display verschijnt Cln.
Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet eruit trekken.
Droogautomaatbehuizing, bedieningspaneel, luchtinlaat
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen agressieve schoonmaak-en oplosmiddelen gebruiken.
– Resten wasmiddel en reinigingsmiddel direct verwijderen.
– Bij het drogen kan er zicht tussen het venster en de afdichting eventueel water verzamelen.
Dit heeft op geen enkele wijze invloed op de werking van uw droogautomaat!
Filter in condenswaterreservoir
Bij het legen van het condenswaterreservoir, wordt het filter automatisch
gereinigd. Een reinigingsbeurt is alleen noodzakelijk wanneer na het legen
van het condenswaterreservoir, het symbool ā op het display opnieuw
knippert.
1. Condenswaterreservoir eruit nemen.
2. Filter uit de borging draaien.
3. Filter onder stromend water reinigen.
4. Filter plaatsen en tot de aanslag vastdraaien.
5. Condenswaterreservoir in de droogautomaat schuiven totdat
deze borgt.
Droogautomaat alleen met geplaatst filter gebruiken!
Vochtigheidssensor
De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvrijstaal.Vochtigheidssensoren
meten de vochtigheidsgraad van de was. Na langere gebruikstijd kan er zich op de
vochtigheidssensoren een kalklaag afzetten.
1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensor met een vochtige spons met ruw oppervlak reinigen.
Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!
Droogprogramma selecteren ...
Start/Stop toets kiezen
1
2
3
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken!
Stekker in het
stopcontact steken
Drogen
Aanwijzingen omtrent wasgoed ...
Identificatie van textiel
De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
(cDrogen met normale temperatuur.
'cDrogen met lage temperatuur -> aanvullend Voorzichtig kiezen.
)cNiet machinaal drogen.
Absoluut de veiligheidsinstructies -> blz. 11 aanhouden!
Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
– Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
– Gevoelige stoffen (zijde of synthetische gordijnen) -> kreukvorming!
– Met olie verontreinigd wasgoed.
Tips voor het drogen
– Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
– Zeer klein wasgoed (bijv. babysokjes) altijd samen met groter wasgoed (bijv. handdoek)
drogen.
– Grote stukken wasgoed (dekbedhoezen) voor het drogen bij elkaar voegen.
– Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
– Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreuken!
Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
– Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten
liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
– Wol niet in droger drogen, alleen opfrissen -> pagina 7, programma Wol finish.
– Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts of tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen ->
niet het programma extra droog gebruiken.
– Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfsel laat een
aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
– Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
– Bij een geringe belading het tijdprogramma gebruiken -> Optimalisatie van het
droogresultaat.
Milieubescherming / besparingstips
– Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het
centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook
kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
– De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér ->
Programma-overzicht -> blz. 7.
– Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
– Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
Alleen in uitgeschakelde
toestand!
Trommel
Display Programmakiezer
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Tijdens het drogen het
condenswaterreservoir niet eruit nemen / legen!
Droogautomaat alleen met
geplaatst pluizenfilter gebruiken!
Luchtinlaat
Tweedelig
pluizenfilter
Indicatie max.
beladingshoeveelheid voor
geselecteerd programma
Trommelinterieur
verlichting
Zie programma-overzicht -> blz. 7
Pagina: 1
7
Programma-overzicht
zie
ook
blz.
5
Na
het
drogen:
Wasgoed
...
T-shirt
Overhemden
Broeken
Rokken
/
jurken
Sportkleding
Werkkleding
Regenjas
Badstof
badjas
Ondergoed
Sokken
Beddengoed
Tafelkleden
Badhanddoeken
Theedoeken
/
handdoeken
cstrijken

licht
nastrijken
@cniet
strijken
cmangelen
Witte
was
/
bonte
was
max.
7
kg
Voor
witte-
en
bonte
was
van
katoen
of
linnen.
strijkdroog

ø@
è*
*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
kastdroog
@
*
*
*
è*
è*
è*
*
è*
è*
kastdroog
plus
@
*
è*
è*
è*
*
è*
è*
extra
droog
@
è*
è*
è*
*
Kreukherstellend
max.
3,5
kg
Voor
kreukherstellend
wasgoed
van
synthetische
en
gemengde
weefsels,
katoen.
strijkdroog
cø@c
*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
*
kastdroog
@
*
è*
è*
*
*
*
*
zeer
droog
@
è*
è*
è*
Mix
max.
3
kg
Voor
gemengd
wasgoed
van
katoen
en
kreukherstellend
textiel
(mix).
kastdroog
/
strijkdroog
Kreukvermindering
max.
3
kg
Voor
nog
vochtig
katoen-
of
linnen
en
kreukherstellend
textiel.
Kreukels
in
textiel
worden
gereduceerd.
Textiel
wordt
niet
volledig
droog.
Textiel
ophangen!
Sport
max.
1,5
kg
Voor
textiel
met
membraancoating,
waterafstotend
textiel,
speciale
bekleding,
fleece-textiel
(jassen/broeken
met
uitneembare
binnenvoering
apart
drogen).
Wol
finish
max.
3
kg
Voor
textiel
van
wol
dat
geschikt
voor
de
wasautomaat.
Het
wasgoed
wordt
zacht
en
wollig
maar
is
niet
droog.
Wasgoed
na
het
einde
van
het
programma
uitnemen
en
laten
drogen.
SuperKort
max.
2
kg
Voor
wasgoed
dat
snel
gedroogd
moet
worden,
bijv.
van
katoen,
synthetische
of
gemengde
weefsels.
De
waarden
kunnen
afhankelijk
van
de
textielsoort,
samenstelling
van
het
te
drogen
wasgoed,
restvocht
van
het
textiel
alsmede
de
beladings-
hoeveelheid
t.o.v.
de
aangegeven
waarden
afwijken.
Tijdprogramma
warm
max.
3
kg
Voor
voorgedroogd,
gevoelig
textiel
met
meer
lagen
van
acrylvezels
of
voor
losse
kleine
stukken.
Ook
om
na
te
drogen.
Tijdprogramma
koud
max.
3
kg
Voor
alle
textielsoorten.
Voor
het
opfrissen
of
luchten
van
weinig
gedragen
textiel.
Meer
informatie:
www.bosch-home.com
1109
/
9000496841
*496841*
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München/Duitsland
WTW865C1NL
8
Installeren
– Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
– Droogautomaat op transportschade controleren!
– De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
– Voorzichtig met scherpe kanten!
– Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
– Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
Water dat bevriest kan tot schade leiden!
– In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
Plaatsen van de droogautomaat
– De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
– Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
– Koelrooster aan de voorkant van het apparaat
vrijhouden.
– Omgeving van de droger schoonhouden.
– Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes
stellen.
Een waterpas gebruiken.
– Schroefvoeten niet meer dan 20 mm uitschroeven.
Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!
Aansluiten op elektriciteitsnet zie veiligheidsinstructie -> blz. 11.
– Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In
geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
– De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje
(-> blz. 9)!
– Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.
Vorstbeveiliging
Voorbereiding
1. Reservoir voor condenswater legen -> blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets Start/Stop kiezen -> condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op Uit zetten.
Transport
– Voorbereiding van de droogautomaat -> zie vorstbeveiliging.
– Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
– Na het transport Droogautomaat een uur laten staan.
In de droogautomaat bevindt zich restwater.
Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.
1.
Alle toebehoren uit de
trommel halen.
De trommel moet leeg zijn!
Luchtinlaat
vrijhouden
Schoon en vlak
2.
Droogautomaat bij kans
op vorst niet gebruiken!
Droogautomaat niet opstellen achter een
deur of een schuifdeur waardoor het openen
van de deur van de droogautomaat wordt
geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen
zich zo niet insluiten en in levensgevaar
geraken.
9
Technische gegevens
ʠ Afmetingen (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht ca. 53 kg
Max. vulgewicht 7 kg
Reservoir voor condenswater 4,0 l
Aansluitspanning 220-240 V
Aansluitwaarde max. 1000 W
Zekering 10 A
Omgevingstemperatuur 5 - 35°C
Typenummer/
Fabricagenummer Binnenkant deur
Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.
ʠ Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens
normbepalingen zijn berekend.
Centrifuge-
toerental tpm
(restvocht)
Droogtijd
in min.**
Energieverbruik
in kWh**
Witte was / bonte was 7 kg
kastdroog* 1400 (ca. 50%) 112 1,35
1000 (ca. 60%) 131 1,60
800 (ca. 70%) 150 1,86
strijkdroog* 1400 (ca. 50%) 80 0,96
1000 (ca. 60%) 99 1,22
800 (ca. 70%) 118 1,47
Kreukherstellend 3,5 kg
kastdroog* 800 (ca. 40%) 51 0,56
600 (ca. 50%) 63 0,70
*Testprogramma volgens DIN EN 61121
**De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van het te drogen
wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven
waarden afwijken.
ʠ Trommelinterieurverlichting (gloeilamp E14, 15W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het
programma verlicht; gaat vanzelf uit. Gloeilamp vervangen -> blz. 10.
Optionele accessoires
Bestel-nr.
Verbindingsset was-droogzuil
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte
worden geplaatst. Droger absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen!
Zoals WTZ 11310, maar met uittrekbaar werkblad.
Onderbouw
Elektrocutiegevaar!
In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking door een vakman laten
monteren.
Ergolade
Voor het gemakkelijker beladen en legen van het apparaat.
De mand in de lade kan worden gebruikt voor het transporteren van wasgoed.
WTZ
11310
WTZ
11300
WTZ
10290
WMZ
20460
10
Wat te doen als...
Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!
Probeer alvorens de Servicedienst in te schakelen eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als
u om een monteur vraagt en het blijkt dat deze alleen maar een advies (bijv. over de bediening
of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook
in de garantieperiode, de volledige kosten van dat bezoek betalen. De voor u dichtstbijzijnde
Servicedienst kunt u vinden in de bijgesloten lijst. Geef aan de Servicedienst het typenummer
(E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).
ʠ Indicatielampje Start/Stop
brandt niet.
Stekker in het stopcontact?
Programma gekozen?
Zekering van de contactdoos controleren.
ʠ Symbool ā en indicatielamp
Start/Stop knipperen.
Reservoir met condenswater legen.
Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen -> blz. 6.
ʠ Symbool 4 en indicatielampje
Start/Stop knipperen.
Pluizenfilter onder stromend water reinigen -> blz. 4.
ʠ Droogautomaat start niet. Toets Start/Stop gekozen?
Vuldeur gesloten?
Programma ingesteld?
Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
ʠ Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
ʠ Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
ʠ De droogtegraad werd niet
bereikt of de droogtijd was te
lang.
Pluizenfilter onder stromend water reinigen -> blz. 4.
Reservoir voor condenswater legen -> blz. 4.
Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C -> ventileren.
Luchtrooster wellicht afgedekt -> vrijmaken.
Ongeschikt programma ingesteld? -> blz. 7.
Wasgoed te droog? Droogautomaat met warmtewisselaar
heeft voldoende restvocht van het wasgoed nodig.
Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.
Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten.
Dunne kalklaag op de vochtigheidsensoren ->
Vochtigheidssensor reinigen blz. 6.
ʠ Wasgoed is vochtig. Hogere droogtemperatuur gebruiken of aanvullend het
tijdprogramma -> blz.7.
Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
ʠ Vochtigheid in de ruimte neemt
sterk toe.
Ruimte voldoende ventileren.
Luchtinlaat geblokkeerd? -> Vrijhouden.
ʠ Op het display verschijnt Cln. Geen storing! Automatische reiniging van de warmtewisselaar.
Condenswaterreservoir niet legen.
ʠ Netspanningsstoring. Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan
warmte vrijkomen.
ʠ Binnenverlichting werkt niet. Netstekker uit contactdoos nemen, afdekkapje in binnenruimte
boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier)
en gloeilamp vervangen. Afdekkapje sluiten.
Droogautomaat nooit zonder afdekkapje gebruiken!
ʠ Af en toe extra geluiden en
trillingen.
Geen storing!
Automatische reiniging van de warmtewisselaar.
ʠ Luid bromgeluid gedurende
enige seconden.
Condenswaterreservoir volledig ingeschoven?
-> Condenswaterreservoir helemaal inschuiven.
ʠ Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:
– Programmakiezer op Uit zetten.
– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Neem contact op met de Servicedienst -> Zie servicedienstlijst!
11
Veiligheidsinformatie
Noodsituatie – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp.
uitschakelen.
Droogautomaat
ALLEEN...
– Binnenshuis gebruiken.
– Voor het drogen van textiel gebruiken.
Droogautomaat
NOOIT...
– Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
Gevaren – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet
gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
Let vooral op aanstekers -> kans op explosie!
– Niet op de deur leunen of gaan zitten -> het apparaat kan omvallen!
Installatie – Losse leidingen vastmaken -> Valgevaar!
– Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
Elektrische
aansluiting
– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact
op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen beetpakken -> Elektrocutiegevaar!
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabels niet beschadigen -> Elektrocutiegevaar!
Gebruik – Alleen wasgoed in de trommel doen.
Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen,
olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-
remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) -> kans op brand/explosie!
– Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken
-> kans op explosie!
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber
bevat -> elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door
eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
Defect – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel
alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
– Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de
stekker uit de contactdoos halen -> Elektrocutiegevaar!
Vervangende
onderdelen
– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter
vervanging gebruiken.
Afvoeren – Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische
kabel van het apparaat afsnijden.
Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
– Warmtewisselaar bevat koelmiddel -> volgens de geldende voorschriften
afvoeren.
– Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen
-> Verstikkingsgevaar!
– Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens
de milieuvoorschriften afvoeren.
Gebruiksaanwijzing
en installatievoorschrift
Droogautomaat
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!
nl
De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!
Pagina: 2
1 2
ˎ Menu Kiezen van de instellingen.
ˎ -/+ (wijzigen) Voor het wijzigen van alle instellingen in het display.
 Tijdinstelling Programma-einde na... (afhankelijk van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h ->
kan altijd tot het volgende hele uur worden gekozen).
3Signaal Signaalvolume in vier niveaus instelbaar: 0 (uit), 1 (zacht), 2 (normaal), 3 (luid).
# Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Beveiliging tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functie (toets menu gedure
5 seconde ingedrukt houden).
9 Drogingsgraad Fijninstelling van de drogingsgraad in vier stappen instelbaar voor Witte was / bonte w
Kreukherstellend, Mix en SuperKort: 0 (gering) - 3 (zeer hoog).
	 Centrifugetoerental Centrifugetoerental waarmee in de wasautomaat is gecentrifugeerd;
uitsluitend voor een nauwkeurigere indicatie van de verwachte droogduur.
Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van
het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.
ˎ Licht strijken
c
Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere
droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.
ˎ Voorzichtig
Indicaties bij programmaverloop:
drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.
Statusindicaties
Ic+c\
Pluizenfilter onder stromend water reinigen.
Reservoir met condenswater legen.
Service-indicaties
Pluizenfilter 4
Reservoir ā
... en indi
Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst! D
Wasgoed sorteren + in
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
Uw nieuwe droogautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch.
De condensdroogautomaat met warmtewisselaar en automatische
reiniging kenmerkt zich door een laag energieverbruik en minder
onderhoud.
Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is conform de Europese richtlijn
2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten
(waste electrical and electronic equipment - WEEE) gemarkeerd.
Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Gebruik overeenkomstig het
bedoelde gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . .2
ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . 5
ʋ Schoonmaken en onderhoud . . . . . . . . 6
ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . .7
ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ʋ Bescherming tegen vorst/transport . . . . 8
ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Wat te doen als.... . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . .11
Voorbereiden Installatie zie blz. 8
Programma kiez
Extra functies
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ alleen voor het drogen van textiel dat in water werd
gewassen.
Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
houden!
Droogprogr
Sta
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken! stopc
Display Programmakiezer
Alle toetsen zijn
aantippen is vo
Droogautoma
geplaatst pluiz
Indicatie max.
beladingshoeveelheid voor
geselecteerd programma
Zie programma-
Pagina: 3
3 4
Programma-einde zodra in het display \ wordt weergegeven.
Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen van wasgoed kortstondig worden onderbroken.
Het geselecteerde programma moet aansluitend worden hervat en afgerond!
Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!
1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets Start/Stop kiezen.
> 2h; 1 -24 uur.
0, 1, 2, 3
ende Aan-Uit
was, 0, 1, 2, 3
600-1800
Condenswaterreservoir legen
Reservoir na elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!
1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.
Wanneer ā knippert in het display -> blz. 6/10.
Pluizenfilter reinigen
Pluizenfilter bestaat uit twee delen.
Reinigen van de binnenkant van het pluizenfilter na elke droogcyclus.
Reinigen van de buitenkant van de pluizenfilter na elke 5e droogcyclus.
1. Deur openen. Pluizen aan/rond de deur verwijderen.
2. Binnenste deel van pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken).
Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water
doorspoelen en goed afdrogen!
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.
Eventueel buitenkant pluizenfilter reinigen:
5. Binnenste deel van pluizenfilter verwijderen en daarna buitenste deel
losmaken.
6. Opklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water afspoelen.
7. Dichtklappen en in omgekeerde volgorde beide pluizenfilters weer
plaatsen.
Droogautomaat uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Was niet in de droger laten zitten!
Was uitnemen
Uw droger beschikt over een automatische antikreukfunctie. De trommel wordt na het einde van het
programma 30 minuten met bepaalde tussenpozen kort gedraaid. De was blijft losjes en zacht (bij
gekozen extra functie Licht strijken c 60 of 120 minuten).
ividueel aanpassen
Droogautomaat
controleren
de trommel doen
zen + instellen
Drogen
Condenswaterreservoir
met filter
Bedienings-
paneel
ramma selecteren ...
art/Stop toets kiezen
1
2
3
Stekker in het
contact steken
Drogen
Trommel
n aanraakgevoelig,
oldoende!
Tijdens het drogen het
condenswaterreservoir niet eruit nemen / legen!
aat alleen met
zenfilter gebruiken!
Luchtinlaat
Tweedelig
pluizenfilter
Trommelinterieur
verlichting
-overzicht -> blz. 7
Pagina: 4
5 6
Schoonmaken en onderhoud
Warmtewisselaar
De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd, in
het display verschijnt Cln.
Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet eruit trekken.
Droogautomaatbehuizing, bedieningspaneel, luchtinlaat
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen agressieve schoonmaak-en oplosmiddelen gebruiken.
– Resten wasmiddel en reinigingsmiddel direct verwijderen.
– Bij het drogen kan er zicht tussen het venster en de afdichting eventueel water verzamelen.
Dit heeft op geen enkele wijze invloed op de werking van uw droogautomaat!
Filter in condenswaterreservoir
Bij het legen van het condenswaterreservoir, wordt het filter automatisch
gereinigd. Een reinigingsbeurt is alleen noodzakelijk wanneer na het legen
van het condenswaterreservoir, het symbool ā op het display opnieuw
knippert.
1. Condenswaterreservoir eruit nemen.
2. Filter uit de borging draaien.
3. Filter onder stromend water reinigen.
4. Filter plaatsen en tot de aanslag vastdraaien.
5. Condenswaterreservoir in de droogautomaat schuiven totdat
deze borgt.
Droogautomaat alleen met geplaatst filter gebruiken!
Vochtigheidssensor
De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvrijstaal.Vochtigheidssensoren
meten de vochtigheidsgraad van de was. Na langere gebruikstijd kan er zich op de
vochtigheidssensoren een kalklaag afzetten.
1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensor met een vochtige spons met ruw oppervlak reinigen.
Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!
Aanwijzingen omtrent wasgoed ...
Identificatie van textiel
De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
(cDrogen met normale temperatuur.
'cDrogen met lage temperatuur -> aanvullend Voorzichtig kiezen.
)cNiet machinaal drogen.
Absoluut de veiligheidsinstructies -> blz. 11 aanhouden!
Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
– Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
– Gevoelige stoffen (zijde of synthetische gordijnen) -> kreukvorming!
– Met olie verontreinigd wasgoed.
Tips voor het drogen
– Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
– Zeer klein wasgoed (bijv. babysokjes) altijd samen met groter wasgoed (bijv. handdoek)
drogen.
– Grote stukken wasgoed (dekbedhoezen) voor het drogen bij elkaar voegen.
– Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
– Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreuken!
Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
– Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten
liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
– Wol niet in droger drogen, alleen opfrissen -> pagina 7, programma Wol finish.
– Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts of tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen ->
niet het programma extra droog gebruiken.
– Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfsel laat een
aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
– Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
– Bij een geringe belading het tijdprogramma gebruiken -> Optimalisatie van het
droogresultaat.
Milieubescherming / besparingstips
– Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het
centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook
kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
– De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér ->
Programma-overzicht -> blz. 7.
– Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
– Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
Alleen in uitgeschakelde
toestand!
Pagina: 5
7
Programma-overzicht
zie
ook
blz.
5
Na
het
drogen:
Wasgoed
...
T-shirt
Overhemden
Broeken
Rokken
/
jurken
Sportkleding
Werkkleding
Regenjas
Badstof
badjas
Ondergoed
Sokken
Beddengoed
Tafelkleden
Badhanddoeken
Theedoeken
/
handdoeken
cstrijken

licht
nastrijken
@cniet
strijken
cmangelen
Witte
was
/
bonte
was
max.
7
kg
Voor
witte-
en
bonte
was
van
katoen
of
linnen.
strijkdroog

ø@
è*
*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
kastdroog
@
*
*
*
è*
è*
è*
*
è*
è*
kastdroog
plus
@
*
è*
è*
è*
*
è*
è*
extra
droog
@
è*
è*
è*
*
Kreukherstellend
max.
3,5
kg
Voor
kreukherstellend
wasgoed
van
synthetische
en
gemengde
weefsels,
katoen.
strijkdroog
cø@c
*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
*
kastdroog
@
*
è*
è*
*
*
*
*
zeer
droog
@
è*
è*
è*
Mix
max.
3
kg
Voor
gemengd
wasgoed
van
katoen
en
kreukherstellend
textiel
(mix).
kastdroog
/
strijkdroog
Kreukvermindering
max.
3
kg
Voor
nog
vochtig
katoen-
of
linnen
en
kreukherstellend
textiel.
Kreukels
in
textiel
worden
gereduceerd.
Textiel
wordt
niet
volledig
droog.
Textiel
ophangen!
Sport
max.
1,5
kg
Voor
textiel
met
membraancoating,
waterafstotend
textiel,
speciale
bekleding,
fleece-textiel
(jassen/broeken
met
uitneembare
binnenvoering
apart
drogen).
Wol
finish
max.
3
kg
Voor
textiel
van
wol
dat
geschikt
voor
de
wasautomaat.
Het
wasgoed
wordt
zacht
en
wollig
maar
is
niet
droog.
Wasgoed
na
het
einde
van
het
programma
uitnemen
en
laten
drogen.
SuperKort
max.
2
kg
Voor
wasgoed
dat
snel
gedroogd
moet
worden,
bijv.
van
katoen,
synthetische
of
gemengde
weefsels.
De
waarden
kunnen
afhankelijk
van
de
textielsoort,
samenstelling
van
het
te
drogen
wasgoed,
restvocht
van
het
textiel
alsmede
de
beladings-
hoeveelheid
t.o.v.
de
aangegeven
waarden
afwijken.
Tijdprogramma
warm
max.
3
kg
Voor
voorgedroogd,
gevoelig
textiel
met
meer
lagen
van
acrylvezels
of
voor
losse
kleine
stukken.
Ook
om
na
te
drogen.
Tijdprogramma
koud
max.
3
kg
Voor
alle
textielsoorten.
Voor
het
opfrissen
of
luchten
van
weinig
gedragen
textiel.
Meer
informatie:
www.bosch-home.com
1109
/
9000496841
*496841*
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München/Duitsland
WTW865C1NL
8
Installeren
– Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
– Droogautomaat op transportschade controleren!
– De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
– Voorzichtig met scherpe kanten!
– Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
– Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
Water dat bevriest kan tot schade leiden!
– In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
Plaatsen van de droogautomaat
– De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
– Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
– Koelrooster aan de voorkant van het apparaat
vrijhouden.
– Omgeving van de droger schoonhouden.
– Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes
stellen.
Een waterpas gebruiken.
– Schroefvoeten niet meer dan 20 mm uitschroeven.
Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!
Aansluiten op elektriciteitsnet zie veiligheidsinstructie -> blz. 11.
– Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In
geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
– De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje
(-> blz. 9)!
– Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.
Vorstbeveiliging
Voorbereiding
1. Reservoir voor condenswater legen -> blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets Start/Stop kiezen -> condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op Uit zetten.
Transport
– Voorbereiding van de droogautomaat -> zie vorstbeveiliging.
– Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
– Na het transport Droogautomaat een uur laten staan.
In de droogautomaat bevindt zich restwater.
Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.
1.
Alle toebehoren uit de
trommel halen.
De trommel moet leeg zijn!
Luchtinlaat
vrijhouden
Schoon en vlak
2.
Droogautomaat bij kans
op vorst niet gebruiken!
Droogautomaat niet opstellen achter een
deur of een schuifdeur waardoor het openen
van de deur van de droogautomaat wordt
geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen
zich zo niet insluiten en in levensgevaar
geraken.
Pagina: 6
9
Technische gegevens
ʠ Afmetingen (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht ca. 53 kg
Max. vulgewicht 7 kg
Reservoir voor condenswater 4,0 l
Aansluitspanning 220-240 V
Aansluitwaarde max. 1000 W
Zekering 10 A
Omgevingstemperatuur 5 - 35°C
Typenummer/
Fabricagenummer Binnenkant deur
Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.
ʠ Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens
normbepalingen zijn berekend.
Centrifuge-
toerental tpm
(restvocht)
Droogtijd
in min.**
Energieverbruik
in kWh**
Witte was / bonte was 7 kg
kastdroog* 1400 (ca. 50%) 112 1,35
1000 (ca. 60%) 131 1,60
800 (ca. 70%) 150 1,86
strijkdroog* 1400 (ca. 50%) 80 0,96
1000 (ca. 60%) 99 1,22
800 (ca. 70%) 118 1,47
Kreukherstellend 3,5 kg
kastdroog* 800 (ca. 40%) 51 0,56
600 (ca. 50%) 63 0,70
*Testprogramma volgens DIN EN 61121
**De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van het te drogen
wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven
waarden afwijken.
ʠ Trommelinterieurverlichting (gloeilamp E14, 15W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het
programma verlicht; gaat vanzelf uit. Gloeilamp vervangen -> blz. 10.
Optionele accessoires
Bestel-nr.
Verbindingsset was-droogzuil
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte
worden geplaatst. Droger absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen!
Zoals WTZ 11310, maar met uittrekbaar werkblad.
Onderbouw
Elektrocutiegevaar!
In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking door een vakman laten
monteren.
Ergolade
Voor het gemakkelijker beladen en legen van het apparaat.
De mand in de lade kan worden gebruikt voor het transporteren van wasgoed.
WTZ
11310
WTZ
11300
WTZ
10290
WMZ
20460
10
Wat te doen als...
Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!
Probeer alvorens de Servicedienst in te schakelen eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als
u om een monteur vraagt en het blijkt dat deze alleen maar een advies (bijv. over de bediening
of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook
in de garantieperiode, de volledige kosten van dat bezoek betalen. De voor u dichtstbijzijnde
Servicedienst kunt u vinden in de bijgesloten lijst. Geef aan de Servicedienst het typenummer
(E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).
ʠ Indicatielampje Start/Stop
brandt niet.
Stekker in het stopcontact?
Programma gekozen?
Zekering van de contactdoos controleren.
ʠ Symbool ā en indicatielamp
Start/Stop knipperen.
Reservoir met condenswater legen.
Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen -> blz. 6.
ʠ Symbool 4 en indicatielampje
Start/Stop knipperen.
Pluizenfilter onder stromend water reinigen -> blz. 4.
ʠ Droogautomaat start niet. Toets Start/Stop gekozen?
Vuldeur gesloten?
Programma ingesteld?
Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
ʠ Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
ʠ Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
ʠ De droogtegraad werd niet
bereikt of de droogtijd was te
lang.
Pluizenfilter onder stromend water reinigen -> blz. 4.
Reservoir voor condenswater legen -> blz. 4.
Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C -> ventileren.
Luchtrooster wellicht afgedekt -> vrijmaken.
Ongeschikt programma ingesteld? -> blz. 7.
Wasgoed te droog? Droogautomaat met warmtewisselaar
heeft voldoende restvocht van het wasgoed nodig.
Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.
Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten.
Dunne kalklaag op de vochtigheidsensoren ->
Vochtigheidssensor reinigen blz. 6.
ʠ Wasgoed is vochtig. Hogere droogtemperatuur gebruiken of aanvullend het
tijdprogramma -> blz.7.
Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
ʠ Vochtigheid in de ruimte neemt
sterk toe.
Ruimte voldoende ventileren.
Luchtinlaat geblokkeerd? -> Vrijhouden.
ʠ Op het display verschijnt Cln. Geen storing! Automatische reiniging van de warmtewisselaar.
Condenswaterreservoir niet legen.
ʠ Netspanningsstoring. Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan
warmte vrijkomen.
ʠ Binnenverlichting werkt niet. Netstekker uit contactdoos nemen, afdekkapje in binnenruimte
boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier)
en gloeilamp vervangen. Afdekkapje sluiten.
Droogautomaat nooit zonder afdekkapje gebruiken!
ʠ Af en toe extra geluiden en
trillingen.
Geen storing!
Automatische reiniging van de warmtewisselaar.
ʠ Luid bromgeluid gedurende
enige seconden.
Condenswaterreservoir volledig ingeschoven?
-> Condenswaterreservoir helemaal inschuiven.
ʠ Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:
– Programmakiezer op Uit zetten.
– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Neem contact op met de Servicedienst -> Zie servicedienstlijst!
Pagina: 7
11
Veiligheidsinformatie
Noodsituatie – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp.
uitschakelen.
Droogautomaat
ALLEEN...
– Binnenshuis gebruiken.
– Voor het drogen van textiel gebruiken.
Droogautomaat
NOOIT...
– Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
Gevaren – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet
gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
Let vooral op aanstekers -> kans op explosie!
– Niet op de deur leunen of gaan zitten -> het apparaat kan omvallen!
Installatie – Losse leidingen vastmaken -> Valgevaar!
– Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
Elektrische
aansluiting
– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact
op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen beetpakken -> Elektrocutiegevaar!
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabels niet beschadigen -> Elektrocutiegevaar!
Gebruik – Alleen wasgoed in de trommel doen.
Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen,
olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-
remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) -> kans op brand/explosie!
– Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken
-> kans op explosie!
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber
bevat -> elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door
eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
Defect – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel
alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
– Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de
stekker uit de contactdoos halen -> Elektrocutiegevaar!
Vervangende
onderdelen
– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter
vervanging gebruiken.
Afvoeren – Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische
kabel van het apparaat afsnijden.
Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
– Warmtewisselaar bevat koelmiddel -> volgens de geldende voorschriften
afvoeren.
– Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen
-> Verstikkingsgevaar!
– Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens
de milieuvoorschriften afvoeren.
Gebruiksaanwijzing
en installatievoorschrift
Droogautomaat
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!
nl
De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WTW865C1.

Stel een vraag over de Bosch WTW865C1

Heb je een vraag over de Bosch WTW865C1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WTW865C1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WTW865C1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.