Bosch WTS86500 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WTS86500. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasdroger
  • Model/naam: WTS86500
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere
droogtijd; bijv. polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.
ˎ Voorzichtig ø
Reduceert kreukels en verlengt de antikreukfase na het afronden
van het programma, instelbaar in twee trappen.
ˎ Lichtstrijken
Indicaties voor programmaverloop.
Droog, Strijkdroog, Kastdroog, Eind/Antikreuk.
Statusweergaves
Icc+cc\
Pluizenfilter en/of luchtkoeler reinigen a blz. 6.
Reservoir met condenswater legen.
Watertank vullen met gedestilleerd water a blz. 9.
Service-indicaties
4 Reinigen
. Reservoir
u Watertank
ˎ Menu Kiezen van de instellingen.
ˎ -/+ voor het wijzigen van alle instellingen in het display.
 Tijdvoorkeuze Programma-einde na... (Afh. van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h a 2h;
altijd tot op hele uur instelbaar).
1 -24 uur.
3 Signaal Signaalvolume in vier trappen instelbaar: 0 (uit), 1 (zacht), 2 (normaal), 3 (luid), 4 (zeer luid). 0, 1, 2, 3, 4
# Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Beveiliging tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies
(Toets Menu gedurende 5 seconden ingedrukt houden).
Aan-Uit
9 Drogingsgraad Fijnafstelling van de drogingsgraad voor Witte was/bonte was, Kreukherstellend, Mix en SuperKort
40’: 0 (laag) - 3 (zeer hoog).
0, 1, 2, 3
	 Centrifuge-
toerental
Centrifugetoerental waarmee in de wasautomaat is gecentrifugeerd, uitsluitend voor een betere
indicatie van de te verwachten droogduur.
600-1800 ²
... en individueel aanpassen
Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf
nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!
Droogautomaat
controleren
Wasgoed sorteren + in de trommel doen
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Eventueel watertank voor programma's
Stoom droogen/Stoom opfrissen vullen a blz. 8.
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding “Wolkorf“ (afh. van model)
uw nieuwe droogautomaat
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig
energieverbruik.
Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 
Pagina: 1
2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren,
reservedelen en diensten: www.bosch-home.com
Gebruik overeenkomstig het
bedoelde gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . . 5
ʋ Verzorging en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ Ontkreuken / opfrissen . . . . . . . . . . . . . 8/9
ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ʋ Bescherming tegen vorst / Transport . . . 10
ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . 11
ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . . . 11
ʋ Wat te doen als... / Servicedienst . . . . . . 12
ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . 13
Voorbereiden Installatie zie blz. 8
Programma kiezen + instellen
Extra functies
Droogprogramma selecteren ...
Starttoets kiezen
Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken!
Stekker in het
stopcontact steken
Display Programmakiezer
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Indicatie max. belading voor
gekozen programma
ʋ alleen voor huishoudelijk gebruik,
ʋ alleen voor het drogen, opfrissen of ontkreuken van
textiel, dat met water is gewassen.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
houden!
3
2
1
Drogen / gladmaken /
opfrissen
Drogen Condenswaterreservoir legen
Reservoir na elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!
1. Reservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir er in schuiven totdat het vastklikt.
Pluizenfilter reinigen
1. Deur openen, filter uitnemen en open klappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer plaatsen en deur sluiten.
4. Pluizen op/rond de deur verwijderen. Stek verontreinigd of verstopt filter
met wam water doorspoelen, goed afdrogen!
Zeef in watertank reinigen in geval van verontreinigingen
1. Condenswaterreservoir verwijderen.
2. Filter verwijderen.
3. Onder stromend water reinigen.
4. Filter weer plaatsen en condensopvangreservoir er in schuiven totdat
het vastklikt.
Droogautomaat uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Vochtige wasgoed niet in de droogautomaat laten liggen!
Was uitnemen
Door de automatische antikreukfunctie, wordt de trommel met een bepaald interval gedraaid, het wasgoed
blijft gedurende één uur losjes en minder kreukelig (wanneer de extra functie Lichtstrijken twee uur - afh.
van model.)
Aanwijzingen omtrent wasgoed ...
Identificatie van textiel
De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
(cDrogen met normale temperatuur.
'cDrogen met lagere temperatuura extra Voorzichtig øøkiezen.
)cNiet machinaal drogen.
De volgende textielsoorten niet in de droogautomaat drogen:
– Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
– Gevoelige stoffen (zijde, synthetische gordijnen) a kreukvorming!
– Met olie verontreinigd wasgoed.
Tips voor het drogen
– Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
– Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
Stoffen riemen, schortbanden etc. samenknopen.
– Kreukherstellend wasgoed niet te sterk drogena Kans op kreuk!
Wasgoed aan de lucht laten nadrogen.
– Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten
liggen a zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
– Geweven textiel (bijv. t-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen.
a Niet het programma kastdroog extra gebruiken.
– Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat a stijfsel laat een
aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
– Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
– Bij geringe belading tijdprogramma gebruiken.
Tips voor het ontkreuken/opfrissen
– Uw droogautomaat kan voor het ontkreuken en opfrissen van textiel worden gebruikt.
– Ontkreuken voor vermindering van kreukvorming.
– Opfrissen voor verminderen van geurtjes uit textiel.
De volgende textielsoorten niet ontkreuken en opfrissen:
– Wol, leer, textiel met metalen-, houten of kunststof delen.
– Wax- en oliekleding.
– Wasgoed op kleur sorteren en gescheiden ontkreuken/opfrissen en verkleuringen te
vermijden.
– De programma's verwijderen geen vlekken a Vlekken moeten eerst worden behandeld
en opgelost.
– Om een optimaal resultaat te verkrijgen het wasgoed direct per stuk uitnemen en op een
kledinghanger hangen om na te drogen. Eventueel kleding in vorm trekken.
Milieubescherming / besparingstips
– Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren a hoe hoger het
centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik.
Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
– Maximaal aanbevolen vulhoeveelheid gebruiken, maar niet overschrijden
a blz. 7, “programma-overzicht“.
– Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
– Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen a blz. 4.
– Luchtkoeler schoon houden a blz. 6 “Onderhoud en reiniging“.
– Toevoer van de koellucht vrij houden a Koelrooster niet afdekken of dichtplakken.
Condenswaterreservoir
Bedienings-
paneel
Luchtinlaat
Pluizenfilter
Trommel
Schoonmaken en onderhoud
Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtkoeler, vochtigheidssensor
Met een zachte, vochtige doek afnemen.
Geen agressieve schoonmaak-en oplosmiddelen gebruiken.
Resten wasmiddel en reinigingsmiddel direct verwijderen.
Bij het drogen kan er zich tussen venster en afdichting soms water ophopen. Dit heeft op
geen enkele manier invloed op de werking van de droger!
Beschermingsfilter 3 - 4 maal per jaar reinigen
of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter 4 knippert.
luchtkoeler / beschermingsfilter
Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen!
Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler
eenmaal per jaar!
– Droogautomaat laten afkoelen.
– Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed
wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.
1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.
3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.
4. Beschermfilter / luchtkoeler er uit trekken.
Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen
gebruiken!
5. Luchtkoeler volledig reinigen,
Water goed laten uitdruppen.
6. Afdichtingen reinigen.
7. Beschermfilter/luchtkoeler weer inschuiven, greep
naar onderen!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklikt.
Vochtigheidssensor
De droogautomaat is voorzien van vochtigheidssensoren van
roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van
het wasgoed. Na een langere gebruiksperiode kan er zich en dunne
kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.
1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons
met ruw oppervlak reinigen.
Geen staalvol of schuurmiddel gebruiken!
Afdekking voor stoomsproeier in de trommel
Na een langere tijd in gebruik kunnen er zich op de afdekking voor
de stoomsproeier kalk en pluizen afzetten. Regelmatig reinigen:
1. Deur openen en afdekking met een schroevendraaier verwijderen.
Afdekking onder stromend water reinigen.
2. Afdekking weer in de borging drukken.
Vulopening
watertank met
zeef
Luchtkoeler
Einde van het programma zodra in het display \ brandt.
Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
De droogcyclus kan voor het bijvullen of verwijderen van wasgoed kort worden onderbroken. Het
gekozen programma moet aansluitend worden hervat en afgerond!
Tijdens het programma stoomdrogen - stoom-opfrissen kan hete stoom vrijkomen!
1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets Start/Stop kiezen.
Afdekking
stoomsproeier
Alleen in uitgeschakelde
toestand!
7
Programma-overzicht
zie
ook
blz.
5
en
8
Na
het
drogen:
wasgoed
...
Täshirt
Overhemden
Broeken
Rokken
/
jurken
Sportkleding
Werkkleding
Regenjas
Badstof-
ochtendjas
Ondergoed
Sokken
Beddengoed
Tafelkleden
Badhand-
doeken
Theedoeken
/
handdoeken
cstrijken

licht
nastrijken
@cniet
strijken
cmangelen
Witte
was/bonte
was
max.
8
kg
Voor
witte-
en
bonte
was
van
katoen
of
linnen.
strijkdroog

ø@
è*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
kastdroog
ccccccccccccc@
è*
è*
è*
*
è*
è*
kastdroog
extra
ccccccccccccc@
è*
è*
è*
è*
*
è*
è*
Kreukherstellend
max.
3,5
kg
Voor
kreukherstellend
wasgoed
van
synthetische
en
gemengde
weefsels,
katoen.
strijkdroog


@
è*
è*
è*
è*
è*
è*
kastdroog
ccccccccccccc@
è*
è*
kastdroog
extra
ccccccccccccc@
è*
è
è*
è*
Stoom
drogen
Voor
het
gladmaken
van
stevig
en
onderhoudsarm
textiel.
Door
stoom
wordt
het
textiel
minder
kreukelig.
Katoen
kreukvrij
max.
2,5
kg
Meer
informatie
a
blz.
8.
Synthetisch
kreukvrij
max.
1,5
kg
Stoom
opfrissen
Voor
het
opfrissen
van
stevig
en
onderhoudsarm
textiel.
Door
stoom
wordt
het
textiel
opgefrist.
Zakelijk
max.
1,5
kg
Meer
informatie
a
blz.
8.
Vrije
tijd
max.
1,0
kg
Mix
kastdroog
max.
3
kg
Voor
machinebestendig
wol
textiel.
Textiel
wordt
zachter,
maar
niet
gedroogd.
Textiel
na
einde
van
het
programma
uitnemen
en
ophangen.
Sport
max.
1,5
kg
Voor
textiel
met
membraancoating,
waterafstotend
textiel,
speciale
bekleding,
fleece-textiel
(jassen/broeken
met
uitneembare
binnenvoering
apart
drogen).
Wol
finish
max.
3
kg
Voor
textiel
van
wol
dat
geschikt
voor
de
wasautomaat.
Het
wasgoed
wordt
zacht
en
wollig
maar
is
niet
droog.
Wasgoed
na
het
einde
van
het
programma
uitnemen
en
laten
drogen.
SuperKort
40’
max.
2
kg
Voor
wasgoed
dat
snel
gedroogd
moet
worden,
bijv.
synthetisch
materiaal,
katoen
of
gemengde
weefsels.
De
waarden
kunnen
afhankelijk
van
textielsoort,
samen-
stelling
van
het
te
drogen
wasgoed,
restvocht
van
het
textiel
alsmede
beladingshoeveelheid
afwijken
van
de
aanbevolen
waarden.
Tijdprogramma
warm
max.
3
kg
Voor
voorgedroogd,
gevoelig
textiel
met
meer
lagen
van
acrylvezels
of
voor
losse
kleine
stukken.
Ook
voor
nadrogen.
0310
/
9000479845
*479845*
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München/Duitsland
WTS86500NL
Pagina: 2
8
Stoomdrogen - stoomopfrissen
Stoomprogramma voor het gladmaken of opfrissen
– Uw droogautomaat beschikt programma's voor het ontkreuken en opfrissen die gebruikt
kunnen worden voor het verminderen van geuren, voor de minimalisatie van kreukvorming
van het gedroogde textiel. Stoom maakt de kledingstukken minder kreukelig en frist deze
op.
– Sorteer het wasgoed op grootte, gewicht, materiaal en kleur indien nodig.
– Uitsluitend textiel met gelijke eigenschappen samen ontkreuken of opfrissen.
– Tijdens de noodzakelijke stoomopwekking kunnen extra geluiden ontstaan.
– Het resultaat van het opfrissen en het ontkreuken kan variëren afhankelijk van de
textielsoort, hoeveelheid en het gekozen programma.
– Na het ontkreuken of opfrissen moeten alle textielsoorten direct uit de droogautomaat
worden gehaald en kreukvrij op een kledinghanger of een lijn 1 minuten gedroogd
worden.
Programma
Textiellabels en aanwijzingen van de fabrikant van het textiel aanhouden!
Textiel van wol, leer, met metaal of houtdelen alsmede wax- of oliekleding mogen niet
worden ontkreukt of opgefrist!
Geen Droogautomaat-reinigingssets gebruiken!
ʑ Stoom drogen
Synthetisch kreukvrij
Geschikt voor kreukherstellend textiel, zoals bijvoorbeeld overhemden. Textiel wordt
ontkreukt. Optimale kreukvrije resultaten worden met de fabrikantmarkering “strijkvrij“
aangeduid. Na het einde van het programma moet het textiel direct uit de droogautomaat
worden genomen en kreukvrij op een kledinghanger gehangen worden of op een lijn
15 minuten worden gedroogd. Programma voor max. 5 overhemden.
Katoen kreukvrij
Geschikt voor stevig textiel van katoen, zoals bijvoorbeeld overtrekken, tafelkleden of
overhemden. Textiel wordt ontkreukt. Optimale kreukvrije resultaten worden met de
fabrikantmarkering “strijkvrij“ aangeduid. Na het einde van het programma moet het textiel
direct uit de droogautomaat worden genomen en kreukvrij op een kledinghanger gehangen
worden of op een lijn 15 5 minuten worden gedroogd. Programma voor max. 5 overhemden
of 1 tot 2 grote stukken textiel.
ʑ Stoom opfrissen
Zakelijk
Geschikt voor het opfrissen van pakken, jasjes en broeken, resp. textiel met een label voor
chemisch reinigen en die niet in de wasmachine gewassen kunnen worden a Onder-
houdsindicaties aanhouden. Het programma frist het textiel uitsluitend op, er vindt geen
reiniging plaats. Na het einde van het programma moet het textiel direct uit de droogauto-
maat worden genomen. Programma voor een pak of 1 tot 2 kleinere stukken wasgoed.
Vrije tijd
Geschikt voor het opfrissen van vrijetijdskleding van katoen of kunstvezels. Textiel moet
geschikt zijn voor de droger a Textiellabels aanhouden. Het programma frist textiel
uitsluitend op, er vindt geen reiniging plaats. Na het einde van het programma moet het
textiel direct uit de droogautomaat worden gehaald. Programma voor een pullover,
2 broeken of overhemden.
9
Stoomdrogen - stoomopfrissen
Uw watertank leegt zich na afloop van het programma automatisch.
Reiniging is op deze manier niet nodig.
Watertank vullen:
Voor iedere keer Stoom drogen - Stoom opfrissen watertank van de droger met
gedestilleerd water vullen.
1. Programmaschakelaar op Stoom drogen of
Stoom opfrissen zetten.
Symbool u verschijnt op het display.
2. Condenswaterreservoir volledig uitnemen.
Watertank voor elke keer Stoom drogen - Stoom opfrissen uitsluitend
vullen met gedestilleerd water. Geen leidingwater, condenswater of
toevoegingen gebruiken!
3. Watertank vullen. Gebruik de meegeleverde kan.
In geval van verontreinigingen van de zeef op de watertank a Zeef in
watertank reinigen blz. 4.
4. Gedestilleerd water in de vulopening van de watertank gieten,
tot het symbool u in het display dooft.
Bij aanbevolen beladingshoeveelheid wordt in de programma's Stoom
drogen - Stoom opfrissen ca. 250 - 300 ml gedestilleerd water verbruikt.
5. Condenswaterreservoir volledig plaatsen.
6. Stoom drogen of Stoom opfrissen programma starten.
10
Installeren
– Leveringsomvang: droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, kan, wolkorf
(afhankelijk van model).
– Droogautomaat op transportschade controleren!
– Droogautomaat heeft een hoog gewicht. Niet alleen optillen!
– Voorzichtig met scherpe kanten!
– Niet in vorstgevoelige ruimte plaatsen! Bevriezend water kan schade veroorzaken!
– In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
– Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
Plaatsen van de droogautomaat
– Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
– De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
– Koelrooster aan de voorkant van het apparaat
vrijhouden.
– Omgeving van de droger schoonhouden.
– Droger met behulp van de schroefvoeten
horizontaal stellen. Gebruik een waterpas.
– Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!
Voedingsspanningsaansluiting Zie veiligheidsinstructiea blz. 13.
– Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In
geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
– De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje
(a blz. 11)!
– Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.
Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!
10/16 Ampère
Vorstbescherming / Transport
Voorbereiding
1. Reservoir voor condenswater legen a blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets Start/Stop kiezen a Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op Uit zetten.
In de watertank mag geen gedestilleerd water zitten, evt. stoom/opfris-programma laten draaien.
1.
Luchtinlaat vrijhouden
Schoon en vlak
Droogautomaat niet achter een deur of schuifdeur
plaatsen, waardoor het openen van de deur
blokkeert of verhinderd kan worden. Kinderen
kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar
raken.
Alle toebehoren uit de trommel nemen.
De trommel moet leeg zijn!
2.
3.
op Uit
zetten
geselecteerd houden en
3 x naar rechts
op Uit
zetten
Ampère
instellen
1 x naar
rechts
Terugmeldingen:
Droogautomaat bij kans
op vorst niet gebruiken!
10A
16A
11
Technische gegevens
ʠ Afmetingen (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht ca. 43,5 kg
Max. vulgewicht 8 kg
Reservoir voor condenswater 4,0 l
Watertank ca. 0,4 l
Aansluitspanning 220-240 V
Aansluitwaarde max. 2800 W
Zekering 10 A / 16 A
Omgevingstemperatuur 5 - 35°C
Typenummer
Fabricagenummer
Binnenkant deur
Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.
ʠ Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens
normbepalingen zijn berekend.
Centrifugetoerental
tpm (restvocht)
Droogtijd in
min.**
Energieverbruik
in kWh**
Witte was/bonte was 8 kg 10 A 16 A 10 A 16 A
kastdroog* 1400 (ca. 50%) 131 105 3,74 3,74
1000 (ca. 60%) 148 122 4,49 4,49
800 (ca. 70%) 165 139 5,17 5,17
strijkdroog* 1400 (ca. 50%) 109 83 2,24 2,24
1000 (ca. 60%) 126 100 3,44 3,44
800 (ca. 70%) 143 117 3,86 3,86
Kreukherstellend 3,5 kg 1000 45 39 1,05 1,05
kastdroog* 800 (ca. 40%) 48 42 1,35 1,35
600 (ca. 50%) 60 51 1,65 1,65
*Testprogramma volgens DIN EN 61121
**De waarden kunnen afhankelijk van de over- en onderspanning, textielsoort, samenstelling
van de te drogen was, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken
van de vermelde waarden.
ʠ Trommelinterieurverlichting (gloeilamp E14, 25W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur, alsmede na het starten van het
programma verlicht; dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen a blz. 12.
Optionele toebehoren (via klantenservice Bestelnummer)
Aansluitset voor condensafvoer
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.
Ergolade
Voor een beter vullen en legen. De mand in de lade kan worden gebruikt voor het transport
van het wasgoed.
Verbindingsset was-droogzuil
De droger kan plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde diepte en
breedte worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze verbindingsset op de
wasautomaat bevestigen. Zoals WTZ 11311, maar met uittrekbaar werkblad: WTZ 11300.
Onderbouw
In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een metalen afdekking door een vakman laten
monteren.
WTZ
1110
WMZ
20460
WTZ
11311
WTZ
10295
12
Wat te doen als...
Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen.
Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te
vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de, reparatie
door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust.
De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de
Servicedienstindex:
– NL 020 430 3 430
– B 070 222 141
Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
ʠ Indicatielamp Start/Stop brandt
niet.
Stekker in het stopcontact?
Programma gekozen?
ʠ Symbool ā en indicatielampje
Start/Stop knipperen.
Reservoir voor condenswater legen a blz. 4.
Indien aanwezig, slang voor condensaatafvoer controleren
(knik).
ʠ Symboolc4cen indicatielampje
Start/Stop knipperen.
Luchtkoeler reinigen a blz. 6 “Verzorging en reiniging“.
Pluizenfilter reinigen a blz. 4.
ʠ Symbool u knippert. Watertank leeg?
Gedestilleerd water bijvullen a blz. 9.
Is wellicht de zeef in de watertank verontreinigd?
Zeef in de watertank reinigen a blz. 4.
ʠ Programma Stoom drogen -
Stoom opfrissen start niet.
ʠ Droogautomaat start niet. Toets Start/Stop gekozen? Deur gesloten?
Programma ingesteld?
Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
ʠ Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
Afdichting luchtkoeler reinigen.
ʠ Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
ʠ Kreukvorming ondanks
programma Stoom drogen -
Stoom opfrissen.
Beladingshoeveelheid overschreden?
Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de
droogautomaat halen, ophangen en in vorm trekken.
ʠ De droogtegraad werd niet
bereikt of de droogtijd was te
lang.
Pluizenfilter reinigen a blz. 4.
Reservoir voor condenswater legen a blz. 4.
Water controleren (indien aanwezig).
Omgevingstemperatuur boven de 30 °C ?
a Voldoende ventileren
Koelrooster wellicht afgedekt a vrijhouden.
Ongeschikt programma ingesteld? a blz. 7.
Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.
Stroomuitval a droogautomaat opnieuw starten.
Dunne kalkafzetting op de vochtigheidssensoren
a Vochtigheidssensoren reinigen a blz. 6.
ʠ Wasgoed is vochtig. Hogere droogtemperatuur gebruiken of aanvullend het
tijdprogramma a blz.7.
Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid
is!
ʠ Vochtigheid in de ruimte neemt
sterk toe.
Ruimte voldoende ventileren.
Luchtinlaat geblokkeerd? a Vrijhouden.
Verifieer dat de luchtkoeler is geplaatst.
ʠ Eén of meer indicatielampjes
voor de programmastatus
knippert.
Filter en luchtkoeler reinigen a blz. 4/6.
Plaatsingscondities controleren a blz. 10.
Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma
opnieuw starten.
ʠ Binnenverlichting (afh. van
model) functioneert niet?
Stekker uit stopcontact halen, afdekkap in binnenruimte
boven de deur neerklappen (met Torx 20 schroevendraaier)
en gloeilamp vervangen. Afdekkap sluiten.
13
Veiligheidsinformatie
Noodsituatie – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp.
uitschakelen.
Droogautomaat
ALLEEN...
– binnenshuis gebruiken.
– Gebruiken voor het drogen of ontkreuken/opfrissen van textiel.
Droogautomaat
NOOIT...
– Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– Wijzigen qua techniek of eigenschappen.
Gevaren – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet
gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit zakken van het textiel verwijderen.
Let met name op aanstekers a Explosiegevaar!
– Niet op de deur leunen of gaan zitten a het apparaat kan omvallen!
– De deur voorzichtig openen. Er kan hete stoom uit de droogautomaat komen.
Textiel en trommel kunnen heet zijn a Verbrandingsgevaar!
Installatie – Losse leidingen of slangen bevestigen, anders kans op struikelgevaar!
– Onder 0°C is vorstschade mogelijk.
Elektrische
aansluiting
– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact
op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen beetpakken a Elektrocutiegevaar!
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabels niet beschadigen a Elektrocutiegevaar!
Gebruik – Vul de trommel uitsluitend met wasgoed.
Controleer de inhoud van de trommel voordat u de droogautomaat
inschakelt!
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen,
olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-
remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) a kans op brand/explosie!
– Gevaar door stof (bijv. kolenstof, meel): droogautomaat niet gebruiken
a Explosiegevaar!
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber
bevat a elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door
eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Gebruiken voor het ontkreuken/opfrissen van textiel uitsluitend gedestilleerd
water. Geen condenswater, leidingwater of toevoegingen gebruiken!
– Gedestilleerd water/condenswater is geen drinkwater!
Defect – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte netleiding niet gebruiken. Defecte aansluitkabel
uitsluitend door servicedienst laten vervangen, om gevaren te vermijden.
– Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de
stekker uit de contactdoos halen a Elektrocutiegevaar!
Vervangende
onderdelen
– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter
vervanging gebruiken.
Afvoeren – Droogautomaat: netsteker uit contact nemen, daarna
Netleiding bij apparaat afknippen. Afvoeren naar openbaar inzamelpunt.
– Verpakking: kinderen niet laten spelen met verpakkingen
a Verstikkingsgevaar!
– Alle materialen zijn milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Milieuvriendelijk afvoeren.
De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Let op - verbrandingsgevaar!
Gebruiksaanwijzing
en installatievoorschrift
Droogautomaat
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!
nl
Pagina: 3
1 2
Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere
droogtijd; bijv. polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.
ˎ Voorzichtig ø
Reduceert kreukels en verlengt de antikreukfase na het afronden
van het programma, instelbaar in twee trappen.
ˎ Lichtstrijken
Indicaties voor programmaverloop.
Droog, Strijkdroog, Kastdroog, Eind/Antikreuk.
Statusweergaves
Icc+cc\
Pluizenfilter en/of luchtkoeler reinigen a blz. 6.
Reservoir met condenswater legen.
Watertank vullen met gedestilleerd water a blz. 9.
Service-indicaties
4 Reinigen
. Reservoir
u Watertank
ˎ Menu Kiezen van de instellingen.
ˎ -/+ voor het wijzigen van alle instellingen in het display.
 Tijdvoorkeuze Programma-einde na... (Afh. van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h a 2h;
altijd tot op hele uur instelbaar).
3 Signaal Signaalvolume in vier trappen instelbaar: 0 (uit), 1 (zacht), 2 (normaal), 3 (luid), 4 (zeer l
# Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Beveiliging tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies
(Toets Menu gedurende 5 seconden ingedrukt houden).
9 Drogingsgraad Fijnafstelling van de drogingsgraad voor Witte was/bonte was, Kreukherstellend, Mix en
40’: 0 (laag) - 3 (zeer hoog).
	 Centrifuge-
toerental
Centrifugetoerental waarmee in de wasautomaat is gecentrifugeerd, uitsluitend voor een
indicatie van de te verwachten droogduur.
... en indi
Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf
nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!
D
Wasgoed sorteren + in de
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Eventueel watertank voor programma's
Stoom droogen/Stoom opfrissen vullen a blz
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding “Wolkorf“
uw nieuwe droogautomaat
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig
energieverbruik.
Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 
Pagina: 4
2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren,
reservedelen en diensten: www.bosch-home.com
Gebruik overeenkomstig het
bedoelde gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . . 5
ʋ Verzorging en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ Ontkreuken / opfrissen . . . . . . . . . . . . . 8/9
ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ʋ Bescherming tegen vorst / Transport . . . 10
ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . 11
ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . . . 11
ʋ Wat te doen als... / Servicedienst . . . . . . 12
ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . 13
Voorbereiden Installatie zie blz. 8
Programma kiez
Extra functies
Droogprogr
Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken! stopc
Display Programmakiezer
Alle toetsen zijn
aantippen is vo
Indicatie max. belading voor
gekozen programma
ʋ alleen voor huishoudelijk gebruik,
ʋ alleen voor het drogen, opfrissen of ontkreuken van
textiel, dat met water is gewassen.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
houden!
Pagina: 5
3 4
1 -24 uur.
luid). 0, 1, 2, 3, 4
Aan-Uit
n SuperKort 0, 1, 2, 3
n betere 600-1800 ²
ividueel aanpassen
Droogautomaat
controleren
trommel doen
z. 8.
(afh. van model)
zen + instellen
ramma selecteren ...
Starttoets kiezen
Stekker in het
contact steken
n aanraakgevoelig,
oldoende!
3
2
1
Drogen / gladmaken /
opfrissen
Drogen Condenswaterreservoir legen
Reservoir na elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!
1. Reservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir er in schuiven totdat het vastklikt.
Pluizenfilter reinigen
1. Deur openen, filter uitnemen en open klappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer plaatsen en deur sluiten.
4. Pluizen op/rond de deur verwijderen. Stek verontreinigd of verstopt filter
met wam water doorspoelen, goed afdrogen!
Zeef in watertank reinigen in geval van verontreinigingen
1. Condenswaterreservoir verwijderen.
2. Filter verwijderen.
3. Onder stromend water reinigen.
4. Filter weer plaatsen en condensopvangreservoir er in schuiven totdat
het vastklikt.
Droogautomaat uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Vochtige wasgoed niet in de droogautomaat laten liggen!
Was uitnemen
Door de automatische antikreukfunctie, wordt de trommel met een bepaald interval gedraaid, het wasgoed
blijft gedurende één uur losjes en minder kreukelig (wanneer de extra functie Lichtstrijken twee uur - afh.
van model.)
Condenswaterreservoir
Bedienings-
paneel
Luchtinlaat
Pluizenfilter
Trommel
Vulopening
watertank met
zeef
Luchtkoeler
Einde van het programma zodra in het display \ brandt.
Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
De droogcyclus kan voor het bijvullen of verwijderen van wasgoed kort worden onderbroken. Het
gekozen programma moet aansluitend worden hervat en afgerond!
Tijdens het programma stoomdrogen - stoom-opfrissen kan hete stoom vrijkomen!
1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets Start/Stop kiezen.
Afdekking
stoomsproeier
Pagina: 6
5 6
Aanwijzingen omtrent wasgoed ...
Identificatie van textiel
De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
(cDrogen met normale temperatuur.
'cDrogen met lagere temperatuura extra Voorzichtig øøkiezen.
)cNiet machinaal drogen.
De volgende textielsoorten niet in de droogautomaat drogen:
– Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
– Gevoelige stoffen (zijde, synthetische gordijnen) a kreukvorming!
– Met olie verontreinigd wasgoed.
Tips voor het drogen
– Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
– Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
Stoffen riemen, schortbanden etc. samenknopen.
– Kreukherstellend wasgoed niet te sterk drogena Kans op kreuk!
Wasgoed aan de lucht laten nadrogen.
– Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten
liggen a zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
– Geweven textiel (bijv. t-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen.
a Niet het programma kastdroog extra gebruiken.
– Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat a stijfsel laat een
aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
– Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
– Bij geringe belading tijdprogramma gebruiken.
Tips voor het ontkreuken/opfrissen
– Uw droogautomaat kan voor het ontkreuken en opfrissen van textiel worden gebruikt.
– Ontkreuken voor vermindering van kreukvorming.
– Opfrissen voor verminderen van geurtjes uit textiel.
De volgende textielsoorten niet ontkreuken en opfrissen:
– Wol, leer, textiel met metalen-, houten of kunststof delen.
– Wax- en oliekleding.
– Wasgoed op kleur sorteren en gescheiden ontkreuken/opfrissen en verkleuringen te
vermijden.
– De programma's verwijderen geen vlekken a Vlekken moeten eerst worden behandeld
en opgelost.
– Om een optimaal resultaat te verkrijgen het wasgoed direct per stuk uitnemen en op een
kledinghanger hangen om na te drogen. Eventueel kleding in vorm trekken.
Milieubescherming / besparingstips
– Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren a hoe hoger het
centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik.
Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
– Maximaal aanbevolen vulhoeveelheid gebruiken, maar niet overschrijden
a blz. 7, “programma-overzicht“.
– Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
– Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen a blz. 4.
– Luchtkoeler schoon houden a blz. 6 “Onderhoud en reiniging“.
– Toevoer van de koellucht vrij houden a Koelrooster niet afdekken of dichtplakken.
Schoonmaken en onderhoud
Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtkoeler, vochtigheidssensor
Met een zachte, vochtige doek afnemen.
Geen agressieve schoonmaak-en oplosmiddelen gebruiken.
Resten wasmiddel en reinigingsmiddel direct verwijderen.
Bij het drogen kan er zich tussen venster en afdichting soms water ophopen. Dit heeft op
geen enkele manier invloed op de werking van de droger!
Beschermingsfilter 3 - 4 maal per jaar reinigen
of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter 4 knippert.
luchtkoeler / beschermingsfilter
Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen!
Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler
eenmaal per jaar!
– Droogautomaat laten afkoelen.
– Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed
wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.
1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.
3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.
4. Beschermfilter / luchtkoeler er uit trekken.
Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen
gebruiken!
5. Luchtkoeler volledig reinigen,
Water goed laten uitdruppen.
6. Afdichtingen reinigen.
7. Beschermfilter/luchtkoeler weer inschuiven, greep
naar onderen!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklikt.
Vochtigheidssensor
De droogautomaat is voorzien van vochtigheidssensoren van
roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van
het wasgoed. Na een langere gebruiksperiode kan er zich en dunne
kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.
1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons
met ruw oppervlak reinigen.
Geen staalvol of schuurmiddel gebruiken!
Afdekking voor stoomsproeier in de trommel
Na een langere tijd in gebruik kunnen er zich op de afdekking voor
de stoomsproeier kalk en pluizen afzetten. Regelmatig reinigen:
1. Deur openen en afdekking met een schroevendraaier verwijderen.
Afdekking onder stromend water reinigen.
2. Afdekking weer in de borging drukken.
Alleen in uitgeschakelde
toestand!
Pagina: 7
7
Programma-overzicht
zie
ook
blz.
5
en
8
Na
het
drogen:
wasgoed
...
Täshirt
Overhemden
Broeken
Rokken
/
jurken
Sportkleding
Werkkleding
Regenjas
Badstof-
ochtendjas
Ondergoed
Sokken
Beddengoed
Tafelkleden
Badhand-
doeken
Theedoeken
/
handdoeken
cstrijken

licht
nastrijken
@cniet
strijken
cmangelen
Witte
was/bonte
was
max.
8
kg
Voor
witte-
en
bonte
was
van
katoen
of
linnen.
strijkdroog

ø@
è*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
è*
kastdroog
ccccccccccccc@
è*
è*
è*
*
è*
è*
kastdroog
extra
ccccccccccccc@
è*
è*
è*
è*
*
è*
è*
Kreukherstellend
max.
3,5
kg
Voor
kreukherstellend
wasgoed
van
synthetische
en
gemengde
weefsels,
katoen.
strijkdroog


@
è*
è*
è*
è*
è*
è*
kastdroog
ccccccccccccc@
è*
è*
kastdroog
extra
ccccccccccccc@
è*
è
è*
è*
Stoom
drogen
Voor
het
gladmaken
van
stevig
en
onderhoudsarm
textiel.
Door
stoom
wordt
het
textiel
minder
kreukelig.
Katoen
kreukvrij
max.
2,5
kg
Meer
informatie
a
blz.
8.
Synthetisch
kreukvrij
max.
1,5
kg
Stoom
opfrissen
Voor
het
opfrissen
van
stevig
en
onderhoudsarm
textiel.
Door
stoom
wordt
het
textiel
opgefrist.
Zakelijk
max.
1,5
kg
Meer
informatie
a
blz.
8.
Vrije
tijd
max.
1,0
kg
Mix
kastdroog
max.
3
kg
Voor
machinebestendig
wol
textiel.
Textiel
wordt
zachter,
maar
niet
gedroogd.
Textiel
na
einde
van
het
programma
uitnemen
en
ophangen.
Sport
max.
1,5
kg
Voor
textiel
met
membraancoating,
waterafstotend
textiel,
speciale
bekleding,
fleece-textiel
(jassen/broeken
met
uitneembare
binnenvoering
apart
drogen).
Wol
finish
max.
3
kg
Voor
textiel
van
wol
dat
geschikt
voor
de
wasautomaat.
Het
wasgoed
wordt
zacht
en
wollig
maar
is
niet
droog.
Wasgoed
na
het
einde
van
het
programma
uitnemen
en
laten
drogen.
SuperKort
40’
max.
2
kg
Voor
wasgoed
dat
snel
gedroogd
moet
worden,
bijv.
synthetisch
materiaal,
katoen
of
gemengde
weefsels.
De
waarden
kunnen
afhankelijk
van
textielsoort,
samen-
stelling
van
het
te
drogen
wasgoed,
restvocht
van
het
textiel
alsmede
beladingshoeveelheid
afwijken
van
de
aanbevolen
waarden.
Tijdprogramma
warm
max.
3
kg
Voor
voorgedroogd,
gevoelig
textiel
met
meer
lagen
van
acrylvezels
of
voor
losse
kleine
stukken.
Ook
voor
nadrogen.
0310
/
9000479845
*479845*
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München/Duitsland
WTS86500NL
Pagina: 8
8
Stoomdrogen - stoomopfrissen
Stoomprogramma voor het gladmaken of opfrissen
– Uw droogautomaat beschikt programma's voor het ontkreuken en opfrissen die gebruikt
kunnen worden voor het verminderen van geuren, voor de minimalisatie van kreukvorming
van het gedroogde textiel. Stoom maakt de kledingstukken minder kreukelig en frist deze
op.
– Sorteer het wasgoed op grootte, gewicht, materiaal en kleur indien nodig.
– Uitsluitend textiel met gelijke eigenschappen samen ontkreuken of opfrissen.
– Tijdens de noodzakelijke stoomopwekking kunnen extra geluiden ontstaan.
– Het resultaat van het opfrissen en het ontkreuken kan variëren afhankelijk van de
textielsoort, hoeveelheid en het gekozen programma.
– Na het ontkreuken of opfrissen moeten alle textielsoorten direct uit de droogautomaat
worden gehaald en kreukvrij op een kledinghanger of een lijn 1 minuten gedroogd
worden.
Programma
Textiellabels en aanwijzingen van de fabrikant van het textiel aanhouden!
Textiel van wol, leer, met metaal of houtdelen alsmede wax- of oliekleding mogen niet
worden ontkreukt of opgefrist!
Geen Droogautomaat-reinigingssets gebruiken!
ʑ Stoom drogen
Synthetisch kreukvrij
Geschikt voor kreukherstellend textiel, zoals bijvoorbeeld overhemden. Textiel wordt
ontkreukt. Optimale kreukvrije resultaten worden met de fabrikantmarkering “strijkvrij“
aangeduid. Na het einde van het programma moet het textiel direct uit de droogautomaat
worden genomen en kreukvrij op een kledinghanger gehangen worden of op een lijn
15 minuten worden gedroogd. Programma voor max. 5 overhemden.
Katoen kreukvrij
Geschikt voor stevig textiel van katoen, zoals bijvoorbeeld overtrekken, tafelkleden of
overhemden. Textiel wordt ontkreukt. Optimale kreukvrije resultaten worden met de
fabrikantmarkering “strijkvrij“ aangeduid. Na het einde van het programma moet het textiel
direct uit de droogautomaat worden genomen en kreukvrij op een kledinghanger gehangen
worden of op een lijn 15 5 minuten worden gedroogd. Programma voor max. 5 overhemden
of 1 tot 2 grote stukken textiel.
ʑ Stoom opfrissen
Zakelijk
Geschikt voor het opfrissen van pakken, jasjes en broeken, resp. textiel met een label voor
chemisch reinigen en die niet in de wasmachine gewassen kunnen worden a Onder-
houdsindicaties aanhouden. Het programma frist het textiel uitsluitend op, er vindt geen
reiniging plaats. Na het einde van het programma moet het textiel direct uit de droogauto-
maat worden genomen. Programma voor een pak of 1 tot 2 kleinere stukken wasgoed.
Vrije tijd
Geschikt voor het opfrissen van vrijetijdskleding van katoen of kunstvezels. Textiel moet
geschikt zijn voor de droger a Textiellabels aanhouden. Het programma frist textiel
uitsluitend op, er vindt geen reiniging plaats. Na het einde van het programma moet het
textiel direct uit de droogautomaat worden gehaald. Programma voor een pullover,
2 broeken of overhemden.
9
Stoomdrogen - stoomopfrissen
Uw watertank leegt zich na afloop van het programma automatisch.
Reiniging is op deze manier niet nodig.
Watertank vullen:
Voor iedere keer Stoom drogen - Stoom opfrissen watertank van de droger met
gedestilleerd water vullen.
1. Programmaschakelaar op Stoom drogen of
Stoom opfrissen zetten.
Symbool u verschijnt op het display.
2. Condenswaterreservoir volledig uitnemen.
Watertank voor elke keer Stoom drogen - Stoom opfrissen uitsluitend
vullen met gedestilleerd water. Geen leidingwater, condenswater of
toevoegingen gebruiken!
3. Watertank vullen. Gebruik de meegeleverde kan.
In geval van verontreinigingen van de zeef op de watertank a Zeef in
watertank reinigen blz. 4.
4. Gedestilleerd water in de vulopening van de watertank gieten,
tot het symbool u in het display dooft.
Bij aanbevolen beladingshoeveelheid wordt in de programma's Stoom
drogen - Stoom opfrissen ca. 250 - 300 ml gedestilleerd water verbruikt.
5. Condenswaterreservoir volledig plaatsen.
6. Stoom drogen of Stoom opfrissen programma starten.
Pagina: 9
10
Installeren
– Leveringsomvang: droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, kan, wolkorf
(afhankelijk van model).
– Droogautomaat op transportschade controleren!
– Droogautomaat heeft een hoog gewicht. Niet alleen optillen!
– Voorzichtig met scherpe kanten!
– Niet in vorstgevoelige ruimte plaatsen! Bevriezend water kan schade veroorzaken!
– In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
– Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
Plaatsen van de droogautomaat
– Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
– De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
– Koelrooster aan de voorkant van het apparaat
vrijhouden.
– Omgeving van de droger schoonhouden.
– Droger met behulp van de schroefvoeten
horizontaal stellen. Gebruik een waterpas.
– Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!
Voedingsspanningsaansluiting Zie veiligheidsinstructiea blz. 13.
– Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In
geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
– De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje
(a blz. 11)!
– Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.
Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!
10/16 Ampère
Vorstbescherming / Transport
Voorbereiding
1. Reservoir voor condenswater legen a blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets Start/Stop kiezen a Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op Uit zetten.
In de watertank mag geen gedestilleerd water zitten, evt. stoom/opfris-programma laten draaien.
1.
Luchtinlaat vrijhouden
Schoon en vlak
Droogautomaat niet achter een deur of schuifdeur
plaatsen, waardoor het openen van de deur
blokkeert of verhinderd kan worden. Kinderen
kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar
raken.
Alle toebehoren uit de trommel nemen.
De trommel moet leeg zijn!
2.
3.
op Uit
zetten
geselecteerd houden en
3 x naar rechts
op Uit
zetten
Ampère
instellen
1 x naar
rechts
Terugmeldingen:
Droogautomaat bij kans
op vorst niet gebruiken!
10A
16A
11
Technische gegevens
ʠ Afmetingen (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht ca. 43,5 kg
Max. vulgewicht 8 kg
Reservoir voor condenswater 4,0 l
Watertank ca. 0,4 l
Aansluitspanning 220-240 V
Aansluitwaarde max. 2800 W
Zekering 10 A / 16 A
Omgevingstemperatuur 5 - 35°C
Typenummer
Fabricagenummer
Binnenkant deur
Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.
ʠ Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens
normbepalingen zijn berekend.
Centrifugetoerental
tpm (restvocht)
Droogtijd in
min.**
Energieverbruik
in kWh**
Witte was/bonte was 8 kg 10 A 16 A 10 A 16 A
kastdroog* 1400 (ca. 50%) 131 105 3,74 3,74
1000 (ca. 60%) 148 122 4,49 4,49
800 (ca. 70%) 165 139 5,17 5,17
strijkdroog* 1400 (ca. 50%) 109 83 2,24 2,24
1000 (ca. 60%) 126 100 3,44 3,44
800 (ca. 70%) 143 117 3,86 3,86
Kreukherstellend 3,5 kg 1000 45 39 1,05 1,05
kastdroog* 800 (ca. 40%) 48 42 1,35 1,35
600 (ca. 50%) 60 51 1,65 1,65
*Testprogramma volgens DIN EN 61121
**De waarden kunnen afhankelijk van de over- en onderspanning, textielsoort, samenstelling
van de te drogen was, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken
van de vermelde waarden.
ʠ Trommelinterieurverlichting (gloeilamp E14, 25W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur, alsmede na het starten van het
programma verlicht; dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen a blz. 12.
Optionele toebehoren (via klantenservice Bestelnummer)
Aansluitset voor condensafvoer
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.
Ergolade
Voor een beter vullen en legen. De mand in de lade kan worden gebruikt voor het transport
van het wasgoed.
Verbindingsset was-droogzuil
De droger kan plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde diepte en
breedte worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze verbindingsset op de
wasautomaat bevestigen. Zoals WTZ 11311, maar met uittrekbaar werkblad: WTZ 11300.
Onderbouw
In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een metalen afdekking door een vakman laten
monteren.
WTZ
1110
WMZ
20460
WTZ
11311
WTZ
10295
Pagina: 10
12
Wat te doen als...
Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen.
Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te
vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de, reparatie
door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust.
De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de
Servicedienstindex:
– NL 020 430 3 430
– B 070 222 141
Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
ʠ Indicatielamp Start/Stop brandt
niet.
Stekker in het stopcontact?
Programma gekozen?
ʠ Symbool ā en indicatielampje
Start/Stop knipperen.
Reservoir voor condenswater legen a blz. 4.
Indien aanwezig, slang voor condensaatafvoer controleren
(knik).
ʠ Symboolc4cen indicatielampje
Start/Stop knipperen.
Luchtkoeler reinigen a blz. 6 “Verzorging en reiniging“.
Pluizenfilter reinigen a blz. 4.
ʠ Symbool u knippert. Watertank leeg?
Gedestilleerd water bijvullen a blz. 9.
Is wellicht de zeef in de watertank verontreinigd?
Zeef in de watertank reinigen a blz. 4.
ʠ Programma Stoom drogen -
Stoom opfrissen start niet.
ʠ Droogautomaat start niet. Toets Start/Stop gekozen? Deur gesloten?
Programma ingesteld?
Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
ʠ Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
Afdichting luchtkoeler reinigen.
ʠ Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
ʠ Kreukvorming ondanks
programma Stoom drogen -
Stoom opfrissen.
Beladingshoeveelheid overschreden?
Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de
droogautomaat halen, ophangen en in vorm trekken.
ʠ De droogtegraad werd niet
bereikt of de droogtijd was te
lang.
Pluizenfilter reinigen a blz. 4.
Reservoir voor condenswater legen a blz. 4.
Water controleren (indien aanwezig).
Omgevingstemperatuur boven de 30 °C ?
a Voldoende ventileren
Koelrooster wellicht afgedekt a vrijhouden.
Ongeschikt programma ingesteld? a blz. 7.
Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.
Stroomuitval a droogautomaat opnieuw starten.
Dunne kalkafzetting op de vochtigheidssensoren
a Vochtigheidssensoren reinigen a blz. 6.
ʠ Wasgoed is vochtig. Hogere droogtemperatuur gebruiken of aanvullend het
tijdprogramma a blz.7.
Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid
is!
ʠ Vochtigheid in de ruimte neemt
sterk toe.
Ruimte voldoende ventileren.
Luchtinlaat geblokkeerd? a Vrijhouden.
Verifieer dat de luchtkoeler is geplaatst.
ʠ Eén of meer indicatielampjes
voor de programmastatus
knippert.
Filter en luchtkoeler reinigen a blz. 4/6.
Plaatsingscondities controleren a blz. 10.
Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma
opnieuw starten.
ʠ Binnenverlichting (afh. van
model) functioneert niet?
Stekker uit stopcontact halen, afdekkap in binnenruimte
boven de deur neerklappen (met Torx 20 schroevendraaier)
en gloeilamp vervangen. Afdekkap sluiten.
13
Veiligheidsinformatie
Noodsituatie – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp.
uitschakelen.
Droogautomaat
ALLEEN...
– binnenshuis gebruiken.
– Gebruiken voor het drogen of ontkreuken/opfrissen van textiel.
Droogautomaat
NOOIT...
– Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– Wijzigen qua techniek of eigenschappen.
Gevaren – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet
gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit zakken van het textiel verwijderen.
Let met name op aanstekers a Explosiegevaar!
– Niet op de deur leunen of gaan zitten a het apparaat kan omvallen!
– De deur voorzichtig openen. Er kan hete stoom uit de droogautomaat komen.
Textiel en trommel kunnen heet zijn a Verbrandingsgevaar!
Installatie – Losse leidingen of slangen bevestigen, anders kans op struikelgevaar!
– Onder 0°C is vorstschade mogelijk.
Elektrische
aansluiting
– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact
op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen beetpakken a Elektrocutiegevaar!
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabels niet beschadigen a Elektrocutiegevaar!
Gebruik – Vul de trommel uitsluitend met wasgoed.
Controleer de inhoud van de trommel voordat u de droogautomaat
inschakelt!
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen,
olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-
remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) a kans op brand/explosie!
– Gevaar door stof (bijv. kolenstof, meel): droogautomaat niet gebruiken
a Explosiegevaar!
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber
bevat a elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door
eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Gebruiken voor het ontkreuken/opfrissen van textiel uitsluitend gedestilleerd
water. Geen condenswater, leidingwater of toevoegingen gebruiken!
– Gedestilleerd water/condenswater is geen drinkwater!
Defect – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte netleiding niet gebruiken. Defecte aansluitkabel
uitsluitend door servicedienst laten vervangen, om gevaren te vermijden.
– Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de
stekker uit de contactdoos halen a Elektrocutiegevaar!
Vervangende
onderdelen
– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter
vervanging gebruiken.
Afvoeren – Droogautomaat: netsteker uit contact nemen, daarna
Netleiding bij apparaat afknippen. Afvoeren naar openbaar inzamelpunt.
– Verpakking: kinderen niet laten spelen met verpakkingen
a Verstikkingsgevaar!
– Alle materialen zijn milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Milieuvriendelijk afvoeren.
Pagina: 11
De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!
Let op - verbrandingsgevaar!
Gebruiksaanwijzing
en installatievoorschrift
Droogautomaat
Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!
nl

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WTS86500.

Stel een vraag over de Bosch WTS86500

Heb je een vraag over de Bosch WTS86500 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WTS86500. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WTS86500 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.