Bosch WTE84104NL handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WTE84104NL. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasdroger
  • Model/naam: WTE84104NL
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
Inhoud blz.
ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . . .5
ʋ Fijninstelling van de droogresultaten.. . . . 5/6
ʋ Verzorging en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . .6
ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ʋ Bescherming tegen vorst / Transport . . . . .8
ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Wat te doen wanneer ... / Servicedienst . .10
ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . .11
... en individueel aanpassen
Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst! Droogautomaat
controleren
Wasgoed sorteren + in de trommel doen
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding “Wolkorf“ (afh. van model)
Uw nieuwe droogautomaat Gebruik overeenkomstig het
bedoelde gebruik Voorbereiden Installatie zie blz. 8
Programma kiezen + instellen
Droogprogramma selecteren ...
Start/Stop - toets kiezen
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken!
Stekker in het
stopcontact steken
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
ʋ alleen voor huishoudelijk gebruik,
ʋ alleen voor het drogen van textiel dat in water werd
gewassen.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
houden!
3
2
1
Drogen
Drogen
Condenswaterreservoir
Bedienings-
paneel
Luchtinlaat
Pluizenfilter
Trommel
Droogautomaat uitsluitend met
geplaatst pluizenfilter gebruiken!
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig
energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt
zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren,
reservedelen en diensten: www.bosch-home.com
Trommel
binnenverllichting
(afh. van model)
Condenswaterreservoir legen
Reservoir na elke droogcyclus legen!
1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.
Wanneer het indicatielampje Reservoir knippert
a Wat te doen wanneer..., blz.10.
Pluizenfilter reinigen
Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen!
1. Deur openen, pluizen aan/rond de deur verwijderen.
2. Pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken).
Sterk verontreinigde of verstopt pluizenfilter met warm water afspoelen,
goed afdrogen!
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.
Droogautomaat uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Was niet in de droger laten zitten!
Was uitnemen
Door de automatische antikreukfunctie wordt de trommel met een bepaald tijdsinterval gedraaid. Het
wasgoed blijft gedurende een uur losjes en soepel (bij de gekozen extra functie Licht strijken twee uur -
afhankelijk van het model).
Programma-einde zodra de lamp aan gaat.
Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen gedurende een korte tijd worden onderbroken,
maar moet echter aansluitend worden hervat en afgerond!
Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!
Trommel en deur kunnen heet zijn!
1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets Start/Stop kiezen.
Aanwijzingen omtrent wasgoed ..
Identificatie van textiel
De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
(cDrogen met normale temperatuur.
'cDrogen met lage temperatuur a daarnaast Voorzichtig kiezen.
)cNiet machinaal drogen.
Absoluut veiligheidsinstructies blz. 11 aanhouden!
Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
– Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
– Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrage) a kreukvorming!
– Drupnat wasgoed a hoger energieverbruik!
– Met olie verontreinigd wasgoed.
Tips voor het drogen
– Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
– Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken
wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
– Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
– Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden a kans op kreuken!
Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
– Wol niet in de droger drogen, uitsluitend opfrissen a blz. 7 programma Wol finish (afh.
van model).
– Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten
liggen a het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
– Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. a
Fijninstelling van de droogresultaten, blz. 5/6.
– Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt bij de eerste keer drogen.
aNiet het programma zeer droog gebruiken.
– Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat a stijfsel laat een
laag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt..
– Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
– Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen of voor losse kleine stukken het
tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt om na te drogen.
Milieubescherming / Besparingstips
– Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren a hoe hoger het
centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik.
Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
– Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden
a Programma-overzicht blz. 7.
– Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
– Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
– Luchtkoeler schoon houden aOnderhoud en reiniging, blz. 6.
Fijninstelling van de droogresultaten
Instelling van de stappen van de drogingsgraden
1 x naar
rechts
Voorzichtig gekozen hou-
den 5 stappen naar rechts
Voorzichtig indrukken
tot de gewenste stap
Op Uit
zetten
Op Uit
zetten
Onderhouds-
klep
Extra functies
Status-
indicaties
Serviceindicaties
Reservoir Reservoir met condenswater legen.
Filter Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen a blz. 4/6.
Programmakiezer
ʋ Voorzichtig Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere droogtijd; Bijv. Polyacryl,
Polyamide, Elastaan of Acetaat.
Fijninstelling
van de
droogresultaten
Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen
(1 - max. 3) voor de programma's Witte was/Bonte was, Kreukherstellend en
SuperKort 40’ aangepast worden aVoorinstelling = 0. De instelling blijft na
fijninstelling van één van deze programma's voor de anderen bewaard.
Zie voor meer informatie ablz. 5/6.
0, 1, 2, 3
Onderhoud en reiniging
Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtinlaat, vochtigheidssensor
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
– Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.
Beschermingsfilter 5 - 6 maal per jaar reinigen,
of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter Filter knippert.
Luchtkoeler / Beschermingsfilter
Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen!
Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler
eenmaal per jaar!
– Droogautomaat laten afkoelen.
– Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed
wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.
1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.
3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.
4. Beschermfilter/Luchtkoeler er uit trekken.
Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen
gebruiken!
5. Beschermfilter/Luchtkoeler volledig reinigen.
Water goed laten uitdruppen.
6. Afdichtingen reinigen.
7. Beschermfilter/Luchtkoeler weer inschuiven, greep
naar onderen!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklikt.
Vochtigheidssensor
De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensor van RVS.
Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed.
Na langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een fijne
kalklaag vormen.
1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons
met ruw oppervlak reinigen.
Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!
Fijninstelling van de droogresultaten
drogen, strijkdroog, kastdroog, losmaken/klaar
worden achter elkaar weergegeven.
Kort signaal bij wijziging van graad 3 naar graad 0, lang
signaal - andere situaties.
Alleen in uitgeschakelde toestand!
Droogautomaat pas na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!
De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!
Pagina: 1
7
Programma-overzicht
zie
ook
blz.
5
Sorteer
het
wasgoed
naar
soort
textiel
en
weefsel.
Het
wasgoed
moet
in
de
droger
kunnen.
Na
het
drogen:
Wasgoed
...
c
strijken

licht
nastrijken
@c
niet
strijken
c
mangelen
PROGRAMMA
TEXTIELSOORT
EN
INSTRUCTIES
**Witte
was/Bonte
was
max.
7
kg
Stevig
textiel,
kookwasbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen.
**Kreukherstellend
max.
3,5
kg
Strijkvrij
wasgoed
van
synthetische
en
gemengde
stoffen,
kreukherstellend
katoen.
strijkdroog
cø@c
Toestand
van
het
wasgoed
geschikt
om
te
strijken
(wasgoed
strijken,
om
kreukels
te
voorkomen).
kastdroog
@
Voor
eenlaags
wasgoed.
*zeer
droog/
kastdroog
extra
@
Voor
wasgoed
met
dikke,
meerlaagse
delen.
Sport
max.
1,5
kg
Textiel
met
membraancoating,
waterafstotend
textiel,
speciale
bekleding,
fleece-textiel
(jassen/broeken
met
uitneembare
bin-
nenvoering
apart
drogen).
Tijdprogramma
warm
20
min
max.
3
kg
Voorgedroogd,
meerlaags
gevoelig
textiel
van
acrylvezel
of
afzonderlijke
kleine
stukken
wasgoed.
Ook
om
nat
te
drogen.
SuperKort
40’
max.
2
kg
Wasgoed
dat
snel
gedroogd
moet
worden,
bijv.
van
synthetische
stof,
katoen
of
gemengde
stoffen.
De
waarde
kunnen
afwijken
van
de
vermelde
waarden,
afhankelijk
van
de
soort
textiel,
samenstelling
van
het
te
drogen
wasgoed,
restvocht
van
het
textiel
alsmede
de
beladingshoeveelheid.
*Alleen
voor
programma
Witte
was/Bonte
was
en
Kreukherstellend
**Droogtijden
kunnen
individueel
worden
gekozen
a
zeer
droog/kastdroog
extra,
kastdroog
en
strijkdroog
(afhankelijk
van
model).
Fijninstelling
van
de
drooggraad
mogelijk;
meerlaags
textiel
heeft
een
langere
droogduur
dan
eenlaags
kledingstukken.
Advies:
gescheiden
drogen!
0611
/
9000649634
*649634*
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München/Germany
WTE84104NL
8
Installeren
– Omvang levering: Droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (afh. van
model).
– Droogautomaat op transportschade controleren!
– De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
– Voorzichtig met scherpe kanten!
– Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
– Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
Water dat bevriest kan tot schade leiden!
– In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
Plaatsen van de droogautomaat
– De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
– Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
– Luchtinlaat op droger vrijhouden.
– Omgeving van de droger schoonhouden.
– Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes
stellen.
Een waterpas gebruiken.
Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!
Netaansluiting zie veiligheidsinstructie a blz. 11.
– Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten.
In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
– De netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (a blz. 9) moeten
overeenkomen!
– Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.
Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!
10/16 Ampère
Vorstbescherming / Transport
Voorbereiding
1. Reservoir voor condenswater legen, blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets Start/Stop kiezen a Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op Uit zetten.
1.
Alle toebehoren uit de
trommel halen.
De trommel moet leeg zijn!
Luchtinlaat vrijhouden
Schoon en vlak
2.
3.
op Uit
zetten
geselecteerd houden en
3 x naar rechts
op Uit
zetten
Ampère
instellen
1 x naar
rechts
Terugmeldingen (afh. van model):
10 A
16 A
3
3
uit
knipper
Droogautomaat bij kans
op vorst niet gebruiken!
Droogautomaat niet opstellen achter een
deur of een schuifdeur waardoor het openen
van de deur van de droogautomaat wordt
geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen
zich zo niet insluiten en in levensgevaar
geraken.
9
Technische gegevens
ʠ Afmetingen (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht ca. 45 kg
Max. vulgewicht 7 kg
Reservoir voor condenswater ca. 4,2 l
Aansluitspanning
Aansluitwaarde
Zekering zie typeplaatje
Omgevingstemperatuur
Typenummer
Fabricagenummer
Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.
ʠ Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens
normbepalingen zijn berekend.
Afwijkingen tot 10% mogelijk.
Centrifugetoerental
tpm (restvocht)
Droogtijd in
min.**
Energieverbruik
in kWh**
Witte was/Bonte was 7 kg 10 A 16 A 10 A 16 A
kastdroog* 1400 (ca. 50%) 112 89 3,36 3,36
1000 (ca. 60%) 131 104 3,92 3,92
800 (ca. 70%) 150 120 4,48 4,48
strijkdroog* 1400 (ca. 50%) 93 69 2,42 2,42
1000 (ca. 60%) 111 82 3,06 3,06
800 (ca. 70%) 130 94 3,70 3,70
Kreukherstellend 3,5 kg
kastdroog* 800 (ca. 40%) 48 42 1,35 1,35
600 (ca. 50%) 60 51 1,65 1,65
*Testprogramma volgens DIN EN 61121
**De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van het te drogen
wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven
waarden afwijken.
ʠ Trommelbinnenverlichting (afh. van model) (gloeilamp E14, 25W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het
programma verlicht; gaat vanzelf uit. Gloeilamp vervangen a blz. 10.
Optionele accessoires (via klantenservice bestelnummer)
Aansluitset voor condensafvoer
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.
Verbindingsset was-droogzuil
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte
worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze koppelingsset op de wasautomaat
bevestigen. Met uittrekbaar werkblad: WTZ11300.
Onderbouw
In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een metalen afdekking door een
vakman laten monteren.
WTZ
1110
WTZ
11310
WTZ
10290
10
Wat te doen als...
Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen.
Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te
vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de, reparatie
door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust.
De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de
Servicedienstindex:
– NL 088 424 4010
– B 070 222 141
Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
ʠ Indicatielampje Start/Stop
brandt niet.
Stekker in het stopcontact?
Programma gekozen?
ʠ Indicatielampje Reservoir en
toets Start/Stop knipperen.
Reservoir voor condenswater legen a blz. 4.
Indien aanwezig, slang voor condensaatafvoer controleren.
ʠ Indicatielampje Filter en toets
Start/Stop knipperen.
Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water
reinigen a blz. 4/6.
ʠ Droogautomaat start niet. Toets Start/Stop gekozen?
Vuldeur gesloten?
Programma ingesteld?
Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
ʠ Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
Afdichting luchtkoeler reinigen.
ʠ Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
ʠ Kreukvorming. Beladingshoeveelheid overschreden?
Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de
droger halen, ophangen en in vorm brengen.
niet aangepast programma gekozen a blz. 7.
ʠ Droogresultaat is niet
bevredigend (wasgoed gevoeld,
te vochtig).
Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het
daadwerkelijk is!
Gekozen programma pas niet bij belading.
Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het
tijdprogramma kiezen a blz.7.
Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken
a blz.1/2 en 5/6.
Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren
a vochtigheidssensoren reinigen ablz. 9.
Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring,
deur open of maximale droogtijd bereikt.
ʠ Droogtijd te lang. Pluizenfilter onder stromend water reinigen a blz. 4.
Onvoldoende luchttoevoer a zorg voor luchtcirculatie.
Eventueel luchtinlaat geblokkeerd a Vrijhouden a blz. 8.
Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C a Ventileren.
ʠ Vochtigheid in de ruimte stijgt
sterk.
Ruimte afdoende ventileren.
ʠ Netspanningsstoring. Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden.
Er kan warmte vrijkomen.
ʠ Eén of meer indicatielampjes
voor de programmastatus
knippert.
Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen a blz. 4/6.
Plaatsingscondities controleren a blz. 8.
Uitschakelen, laten afkoelen, opnieuw starten.
ʠ Binnenverlichting (afh. van
model) werkt niet.
Netstekker uit contactdoos nemen, afdekkapje in
binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20
schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. ablz. 10.
Afdekkapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder
afdekkapje gebruiken!
11
Veiligheidsinformatie
Noodsituatie – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp.
uitschakelen.
Droogautomaat
ALLEEN...
– binnenshuis gebruiken.
– Voor het drogen van textiel gebruiken.
Droogautomaat
NOOIT...
– Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– Wijzigen qua techniek of eigenschappen.
Gevaren – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet
gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
Let vooral op aanstekers a Explosiegevaar!
– Niet op de deur leunen of gaan zitten a Kantelgevaar!
Installatie – Losse leidingen vastmaken a Valgevaar!
– Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
Elektrische
aansluiting
– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact
op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen aanpakken a Elektrocutiegevaar!
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabel niet beschadigen a Elektrocutiegevaar!
Gebruik – Alleen wasgoed in de trommel doen.
Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen,
olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-
remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) a Kans op brand/explosie!
– Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken
aExplosiegevaar!
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber
bevat a Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door
eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
Defect – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel
alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
– Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de
stekker uit de contactdoos halen a Elektrocutiegevaar!
Vervangende
onderdelen
– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter
vervanging gebruiken.
Afvoeren – Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische
kabel van het apparaat afsnijden.
Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
– Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen
a Verstikkingsgevaar!
– Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Droogautomaat
nl Gebruikershandleiding
Pagina: 2
1 2
Inhoud blz.
ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . . .5
ʋ Fijninstelling van de droogresultaten.. . . . 5/6
ʋ Verzorging en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . .6
ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ʋ Bescherming tegen vorst / Transport . . . . .8
ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Wat te doen wanneer ... / Servicedienst . .10
ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . .11
... en indi
Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst! Dro
Wasgoed sorteren + in de
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding “Wolkorf“ (
Uw nieuwe droogautomaat Gebruik overeenkomstig het
bedoelde gebruik Voorbereiden Installatie zie blz. 8
Programma kiez
Droogprogr
Start
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken!
S
stopco
Alle toetsen zijn aan
aantippen is voldoe
ʋ alleen voor huishoudelijk gebruik,
ʋ alleen voor het drogen van textiel dat in water werd
gewassen.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
houden!
Droogautomaat uits
geplaatst pluizenfilt
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig
energieverbruik. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt
zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren,
reservedelen en diensten: www.bosch-home.com
Extra functies
Status-
indicaties
Serviceindicaties
Reservoir Reservoir met condenswater legen.
Filter Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water reinigen a blz. 4/6.
Programmakiezer
ʋ Voorzichtig Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere droogtijd; Bijv. Polyacryl,
Polyamide, Elastaan of Acetaat.
Fijninstelling
van de
droogresultaten
Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen
(1 - max. 3) voor de programma's Witte was/Bonte was, Kreukherstellend en
SuperKort 40’ aangepast worden aVoorinstelling = 0. De instelling blijft na
fijninstelling van één van deze programma's voor de anderen bewaard.
Zie voor meer informatie ablz. 5/6.
0, 1, 2, 3
Droogautomaat pas na het lezen van
deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!
De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!
Pagina: 3
3 4
vidueel aanpassen
oogautomaat
controleren
e trommel doen
(afh. van model)
zen + instellen
ramma selecteren ...
t/Stop - toets kiezen
Stekker in het
ontact steken
nraakgevoelig,
ende!
3
2
1
Drogen
Drogen
Condenswaterreservoir
Bedienings-
paneel
Luchtinlaat
Pluizenfilter
Trommel
sluitend met
ter gebruiken!
Trommel
binnenverllichting
(afh. van model)
Condenswaterreservoir legen
Reservoir na elke droogcyclus legen!
1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.
Wanneer het indicatielampje Reservoir knippert
a Wat te doen wanneer..., blz.10.
Pluizenfilter reinigen
Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen!
1. Deur openen, pluizen aan/rond de deur verwijderen.
2. Pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken).
Sterk verontreinigde of verstopt pluizenfilter met warm water afspoelen,
goed afdrogen!
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.
Droogautomaat uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Was niet in de droger laten zitten!
Was uitnemen
Door de automatische antikreukfunctie wordt de trommel met een bepaald tijdsinterval gedraaid. Het
wasgoed blijft gedurende een uur losjes en soepel (bij de gekozen extra functie Licht strijken twee uur -
afhankelijk van het model).
Programma-einde zodra de lamp aan gaat.
Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen gedurende een korte tijd worden onderbroken,
maar moet echter aansluitend worden hervat en afgerond!
Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!
Trommel en deur kunnen heet zijn!
1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets Start/Stop kiezen.
Onderhouds-
klep
Pagina: 4
5 6
Aanwijzingen omtrent wasgoed ..
Identificatie van textiel
De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
(cDrogen met normale temperatuur.
'cDrogen met lage temperatuur a daarnaast Voorzichtig kiezen.
)cNiet machinaal drogen.
Absoluut veiligheidsinstructies blz. 11 aanhouden!
Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
– Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
– Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrage) a kreukvorming!
– Drupnat wasgoed a hoger energieverbruik!
– Met olie verontreinigd wasgoed.
Tips voor het drogen
– Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
– Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken
wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
– Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
– Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden a kans op kreuken!
Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
– Wol niet in de droger drogen, uitsluitend opfrissen a blz. 7 programma Wol finish (afh.
van model).
– Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten
liggen a het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
– Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. a
Fijninstelling van de droogresultaten, blz. 5/6.
– Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt bij de eerste keer drogen.
aNiet het programma zeer droog gebruiken.
– Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat a stijfsel laat een
laag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt..
– Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
– Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen of voor losse kleine stukken het
tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt om na te drogen.
Milieubescherming / Besparingstips
– Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren a hoe hoger het
centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik.
Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
– Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden
a Programma-overzicht blz. 7.
– Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
– Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
– Luchtkoeler schoon houden aOnderhoud en reiniging, blz. 6.
Fijninstelling van de droogresultaten
Instelling van de stappen van de drogingsgraden
1 x naar
rechts
Voorzichtig gekozen hou-
den 5 stappen naar rechts
Voorzichtig indrukken
tot de gewenste stap
Op Uit
zetten
Op Uit
zetten
Onderhoud en reiniging
Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtinlaat, vochtigheidssensor
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
– Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.
Beschermingsfilter 5 - 6 maal per jaar reinigen,
of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter Filter knippert.
Luchtkoeler / Beschermingsfilter
Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen!
Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler
eenmaal per jaar!
– Droogautomaat laten afkoelen.
– Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed
wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.
1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.
3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.
4. Beschermfilter/Luchtkoeler er uit trekken.
Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen
gebruiken!
5. Beschermfilter/Luchtkoeler volledig reinigen.
Water goed laten uitdruppen.
6. Afdichtingen reinigen.
7. Beschermfilter/Luchtkoeler weer inschuiven, greep
naar onderen!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklikt.
Vochtigheidssensor
De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensor van RVS.
Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed.
Na langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een fijne
kalklaag vormen.
1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons
met ruw oppervlak reinigen.
Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!
Fijninstelling van de droogresultaten
drogen, strijkdroog, kastdroog, losmaken/klaar
worden achter elkaar weergegeven.
Kort signaal bij wijziging van graad 3 naar graad 0, lang
signaal - andere situaties.
Alleen in uitgeschakelde toestand!
Pagina: 5
7
Programma-overzicht
zie
ook
blz.
5
Sorteer
het
wasgoed
naar
soort
textiel
en
weefsel.
Het
wasgoed
moet
in
de
droger
kunnen.
Na
het
drogen:
Wasgoed
...
c
strijken

licht
nastrijken
@c
niet
strijken
c
mangelen
PROGRAMMA
TEXTIELSOORT
EN
INSTRUCTIES
**Witte
was/Bonte
was
max.
7
kg
Stevig
textiel,
kookwasbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen.
**Kreukherstellend
max.
3,5
kg
Strijkvrij
wasgoed
van
synthetische
en
gemengde
stoffen,
kreukherstellend
katoen.
strijkdroog
cø@c
Toestand
van
het
wasgoed
geschikt
om
te
strijken
(wasgoed
strijken,
om
kreukels
te
voorkomen).
kastdroog
@
Voor
eenlaags
wasgoed.
*zeer
droog/
kastdroog
extra
@
Voor
wasgoed
met
dikke,
meerlaagse
delen.
Sport
max.
1,5
kg
Textiel
met
membraancoating,
waterafstotend
textiel,
speciale
bekleding,
fleece-textiel
(jassen/broeken
met
uitneembare
bin-
nenvoering
apart
drogen).
Tijdprogramma
warm
20
min
max.
3
kg
Voorgedroogd,
meerlaags
gevoelig
textiel
van
acrylvezel
of
afzonderlijke
kleine
stukken
wasgoed.
Ook
om
nat
te
drogen.
SuperKort
40’
max.
2
kg
Wasgoed
dat
snel
gedroogd
moet
worden,
bijv.
van
synthetische
stof,
katoen
of
gemengde
stoffen.
De
waarde
kunnen
afwijken
van
de
vermelde
waarden,
afhankelijk
van
de
soort
textiel,
samenstelling
van
het
te
drogen
wasgoed,
restvocht
van
het
textiel
alsmede
de
beladingshoeveelheid.
*Alleen
voor
programma
Witte
was/Bonte
was
en
Kreukherstellend
**Droogtijden
kunnen
individueel
worden
gekozen
a
zeer
droog/kastdroog
extra,
kastdroog
en
strijkdroog
(afhankelijk
van
model).
Fijninstelling
van
de
drooggraad
mogelijk;
meerlaags
textiel
heeft
een
langere
droogduur
dan
eenlaags
kledingstukken.
Advies:
gescheiden
drogen!
0611
/
9000649634
*649634*
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München/Germany
WTE84104NL
8
Installeren
– Omvang levering: Droogautomaat, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf (afh. van
model).
– Droogautomaat op transportschade controleren!
– De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
– Voorzichtig met scherpe kanten!
– Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
– Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
Water dat bevriest kan tot schade leiden!
– In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
Plaatsen van de droogautomaat
– De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
– Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
– Luchtinlaat op droger vrijhouden.
– Omgeving van de droger schoonhouden.
– Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes
stellen.
Een waterpas gebruiken.
Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!
Netaansluiting zie veiligheidsinstructie a blz. 11.
– Volgens de voorschriften via een stopcontact met randaarde op wisselstroom aansluiten.
In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
– De netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (a blz. 9) moeten
overeenkomen!
– Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.
Aansluitwaarde wijzigen Houd rekening met de zekering van uw contactdoos!
10/16 Ampère
Vorstbescherming / Transport
Voorbereiding
1. Reservoir voor condenswater legen, blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets Start/Stop kiezen a Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op Uit zetten.
1.
Alle toebehoren uit de
trommel halen.
De trommel moet leeg zijn!
Luchtinlaat vrijhouden
Schoon en vlak
2.
3.
op Uit
zetten
geselecteerd houden en
3 x naar rechts
op Uit
zetten
Ampère
instellen
1 x naar
rechts
Terugmeldingen (afh. van model):
10 A
16 A
3
3
uit
knipper
Droogautomaat bij kans
op vorst niet gebruiken!
Droogautomaat niet opstellen achter een
deur of een schuifdeur waardoor het openen
van de deur van de droogautomaat wordt
geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen
zich zo niet insluiten en in levensgevaar
geraken.
Pagina: 6
9
Technische gegevens
ʠ Afmetingen (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht ca. 45 kg
Max. vulgewicht 7 kg
Reservoir voor condenswater ca. 4,2 l
Aansluitspanning
Aansluitwaarde
Zekering zie typeplaatje
Omgevingstemperatuur
Typenummer
Fabricagenummer
Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.
ʠ Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens
normbepalingen zijn berekend.
Afwijkingen tot 10% mogelijk.
Centrifugetoerental
tpm (restvocht)
Droogtijd in
min.**
Energieverbruik
in kWh**
Witte was/Bonte was 7 kg 10 A 16 A 10 A 16 A
kastdroog* 1400 (ca. 50%) 112 89 3,36 3,36
1000 (ca. 60%) 131 104 3,92 3,92
800 (ca. 70%) 150 120 4,48 4,48
strijkdroog* 1400 (ca. 50%) 93 69 2,42 2,42
1000 (ca. 60%) 111 82 3,06 3,06
800 (ca. 70%) 130 94 3,70 3,70
Kreukherstellend 3,5 kg
kastdroog* 800 (ca. 40%) 48 42 1,35 1,35
600 (ca. 50%) 60 51 1,65 1,65
*Testprogramma volgens DIN EN 61121
**De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van het te drogen
wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven
waarden afwijken.
ʠ Trommelbinnenverlichting (afh. van model) (gloeilamp E14, 25W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het
programma verlicht; gaat vanzelf uit. Gloeilamp vervangen a blz. 10.
Optionele accessoires (via klantenservice bestelnummer)
Aansluitset voor condensafvoer
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.
Verbindingsset was-droogzuil
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte
worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze koppelingsset op de wasautomaat
bevestigen. Met uittrekbaar werkblad: WTZ11300.
Onderbouw
In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een metalen afdekking door een
vakman laten monteren.
WTZ
1110
WTZ
11310
WTZ
10290
10
Wat te doen als...
Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen.
Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te
vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de, reparatie
door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust.
De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de
Servicedienstindex:
– NL 088 424 4010
– B 070 222 141
Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
ʠ Indicatielampje Start/Stop
brandt niet.
Stekker in het stopcontact?
Programma gekozen?
ʠ Indicatielampje Reservoir en
toets Start/Stop knipperen.
Reservoir voor condenswater legen a blz. 4.
Indien aanwezig, slang voor condensaatafvoer controleren.
ʠ Indicatielampje Filter en toets
Start/Stop knipperen.
Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water
reinigen a blz. 4/6.
ʠ Droogautomaat start niet. Toets Start/Stop gekozen?
Vuldeur gesloten?
Programma ingesteld?
Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
ʠ Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
Afdichting luchtkoeler reinigen.
ʠ Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
ʠ Kreukvorming. Beladingshoeveelheid overschreden?
Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de
droger halen, ophangen en in vorm brengen.
niet aangepast programma gekozen a blz. 7.
ʠ Droogresultaat is niet
bevredigend (wasgoed gevoeld,
te vochtig).
Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het
daadwerkelijk is!
Gekozen programma pas niet bij belading.
Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het
tijdprogramma kiezen a blz.7.
Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken
a blz.1/2 en 5/6.
Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren
a vochtigheidssensoren reinigen ablz. 9.
Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring,
deur open of maximale droogtijd bereikt.
ʠ Droogtijd te lang. Pluizenfilter onder stromend water reinigen a blz. 4.
Onvoldoende luchttoevoer a zorg voor luchtcirculatie.
Eventueel luchtinlaat geblokkeerd a Vrijhouden a blz. 8.
Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C a Ventileren.
ʠ Vochtigheid in de ruimte stijgt
sterk.
Ruimte afdoende ventileren.
ʠ Netspanningsstoring. Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden.
Er kan warmte vrijkomen.
ʠ Eén of meer indicatielampjes
voor de programmastatus
knippert.
Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen a blz. 4/6.
Plaatsingscondities controleren a blz. 8.
Uitschakelen, laten afkoelen, opnieuw starten.
ʠ Binnenverlichting (afh. van
model) werkt niet.
Netstekker uit contactdoos nemen, afdekkapje in
binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20
schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. ablz. 10.
Afdekkapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder
afdekkapje gebruiken!
Pagina: 7
11
Veiligheidsinformatie
Noodsituatie – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp.
uitschakelen.
Droogautomaat
ALLEEN...
– binnenshuis gebruiken.
– Voor het drogen van textiel gebruiken.
Droogautomaat
NOOIT...
– Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– Wijzigen qua techniek of eigenschappen.
Gevaren – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet
gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
Let vooral op aanstekers a Explosiegevaar!
– Niet op de deur leunen of gaan zitten a Kantelgevaar!
Installatie – Losse leidingen vastmaken a Valgevaar!
– Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
Elektrische
aansluiting
– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact
op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen aanpakken a Elektrocutiegevaar!
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabel niet beschadigen a Elektrocutiegevaar!
Gebruik – Alleen wasgoed in de trommel doen.
Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen,
olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-
remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) a Kans op brand/explosie!
– Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken
aExplosiegevaar!
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber
bevat a Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door
eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
Defect – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel
alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
– Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de
stekker uit de contactdoos halen a Elektrocutiegevaar!
Vervangende
onderdelen
– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter
vervanging gebruiken.
Afvoeren – Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische
kabel van het apparaat afsnijden.
Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
– Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen
a Verstikkingsgevaar!
– Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Droogautomaat
nl Gebruikershandleiding
Pagina: 8
9
Technische gegevens
ʠ Afmetingen (DxBxH) 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht ca. 45 kg
Max. vulgewicht 7 kg
Reservoir voor condenswater ca. 4,2 l
Aansluitspanning
Aansluitwaarde
Zekering zie typeplaatje
Omgevingstemperatuur
Typenummer
Fabricagenummer
Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.
ʠ Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens
normbepalingen zijn berekend.
Afwijkingen tot 10% mogelijk.
Centrifugetoerental
tpm (restvocht)
Droogtijd in
min.**
Energieverbruik
in kWh**
Witte was/Bonte was 7 kg 10 A 16 A 10 A 16 A
kastdroog* 1400 (ca. 50%) 112 89 3,36 3,36
1000 (ca. 60%) 131 104 3,92 3,92
800 (ca. 70%) 150 120 4,48 4,48
strijkdroog* 1400 (ca. 50%) 93 69 2,42 2,42
1000 (ca. 60%) 111 82 3,06 3,06
800 (ca. 70%) 130 94 3,70 3,70
Kreukherstellend 3,5 kg
kastdroog* 800 (ca. 40%) 48 42 1,35 1,35
600 (ca. 50%) 60 51 1,65 1,65
*Testprogramma volgens DIN EN 61121
**De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van het te drogen
wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven
waarden afwijken.
ʠ Trommelbinnenverlichting (afh. van model) (gloeilamp E14, 25W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het
programma verlicht; gaat vanzelf uit. Gloeilamp vervangen a blz. 10.
Optionele accessoires (via klantenservice bestelnummer)
Aansluitset voor condensafvoer
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.
Verbindingsset was-droogzuil
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte
worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze koppelingsset op de wasautomaat
bevestigen. Met uittrekbaar werkblad: WTZ11300.
Onderbouw
In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een metalen afdekking door een
vakman laten monteren.
WTZ
1110
WTZ
11310
WTZ
10290
10
Wat te doen als...
Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen.
Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te
vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de, reparatie
door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust.
De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de
Servicedienstindex:
– NL 088 424 4010
– B 070 222 141
Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
ʠ Indicatielampje Start/Stop
brandt niet.
Stekker in het stopcontact?
Programma gekozen?
ʠ Indicatielampje Reservoir en
toets Start/Stop knipperen.
Reservoir voor condenswater legen a blz. 4.
Indien aanwezig, slang voor condensaatafvoer controleren.
ʠ Indicatielampje Filter en toets
Start/Stop knipperen.
Pluizenfilter en/of luchtkoeler onder stromend water
reinigen a blz. 4/6.
ʠ Droogautomaat start niet. Toets Start/Stop gekozen?
Vuldeur gesloten?
Programma ingesteld?
Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
ʠ Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
Afdichting luchtkoeler reinigen.
ʠ Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
ʠ Kreukvorming. Beladingshoeveelheid overschreden?
Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de
droger halen, ophangen en in vorm brengen.
niet aangepast programma gekozen a blz. 7.
ʠ Droogresultaat is niet
bevredigend (wasgoed gevoeld,
te vochtig).
Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het
daadwerkelijk is!
Gekozen programma pas niet bij belading.
Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het
tijdprogramma kiezen a blz.7.
Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken
a blz.1/2 en 5/6.
Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren
a vochtigheidssensoren reinigen ablz. 9.
Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring,
deur open of maximale droogtijd bereikt.
ʠ Droogtijd te lang. Pluizenfilter onder stromend water reinigen a blz. 4.
Onvoldoende luchttoevoer a zorg voor luchtcirculatie.
Eventueel luchtinlaat geblokkeerd a Vrijhouden a blz. 8.
Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C a Ventileren.
ʠ Vochtigheid in de ruimte stijgt
sterk.
Ruimte afdoende ventileren.
ʠ Netspanningsstoring. Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden.
Er kan warmte vrijkomen.
ʠ Eén of meer indicatielampjes
voor de programmastatus
knippert.
Pluizenfilter en luchtkoeler reinigen a blz. 4/6.
Plaatsingscondities controleren a blz. 8.
Uitschakelen, laten afkoelen, opnieuw starten.
ʠ Binnenverlichting (afh. van
model) werkt niet.
Netstekker uit contactdoos nemen, afdekkapje in
binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20
schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. ablz. 10.
Afdekkapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder
afdekkapje gebruiken!
Pagina: 9
11
Veiligheidsinformatie
Noodsituatie – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp.
uitschakelen.
Droogautomaat
ALLEEN...
– binnenshuis gebruiken.
– Voor het drogen van textiel gebruiken.
Droogautomaat
NOOIT...
– Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
– Wijzigen qua techniek of eigenschappen.
Gevaren – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet
gebruiken.
– Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
– Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
Let vooral op aanstekers a Explosiegevaar!
– Niet op de deur leunen of gaan zitten a Kantelgevaar!
Installatie – Losse leidingen vastmaken a Valgevaar!
– Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
Elektrische
aansluiting
– De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact
op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
– Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
– Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
– Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
– Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
– Netstekker niet met vochtige handen aanpakken a Elektrocutiegevaar!
– Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabel niet beschadigen a Elektrocutiegevaar!
Gebruik – Alleen wasgoed in de trommel doen.
Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
– Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen,
olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-
remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) a Kans op brand/explosie!
– Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken
aExplosiegevaar!
– Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber
bevat a Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door
eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
– Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
– Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
Defect – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
– Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel
alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
– Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de
stekker uit de contactdoos halen a Elektrocutiegevaar!
Vervangende
onderdelen
– Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter
vervanging gebruiken.
Afvoeren – Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische
kabel van het apparaat afsnijden.
Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
– Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen
a Verstikkingsgevaar!
– Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Droogautomaat
nl Gebruikershandleiding

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WTE84104NL.

Stel een vraag over de Bosch WTE84104NL

Heb je een vraag over de Bosch WTE84104NL en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WTE84104NL. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WTE84104NL zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.