Bosch WOT26542 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WOT26542. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Bosch
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: WOT26542
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding in bedrijf nemen.
Pagina: 1
2
Inhoud
Verder betekenen de volgende symbolen:
Dat de veiligheidsvoorschriften (voor de machine of het wasgoed) beslist in acht
moeten worden genomen,
Kans op elektrisch gevaar,
 tips en belangrijke informatie.
Pagina's
Veiligheidsvoorschriften.................................................................................................... 4
Milieubescherming/besparingstips ................................................................................ 4
Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat .............................................. 4
Dit is uw wasautomaat ...................................................................................................... 5
1 - Installatievoorschrift
Verwijderen van de transportbeveiligingen.................................................................... 6 en 7
Mobiliteit ............................................................................................................................ 7
Aansluiten - watertoevoer ................................................................................................ 8
Aansluiten - waterafvoer.................................................................................................... 8
Elektrische aansluiting ...................................................................................................... 9
Vervangen van de netspanningskabels.......................................................................... 9
Plaatsen van het apparaat ................................................................................................ 9
2 - Gebruiksaanwijzing
Internationale textielbehandelingssymbolen ................................................................ 10
Vóór het eerste gebruik .................................................................................................... 10
Behandeling van hardnekkige vlekken .......................................................................... 11
Wasgoed voorbereiden .................................................................................................... 12
Trommel vullen met wasgoed .......................................................................................... 13
Vullen met wasmiddel ...................................................................................................... 13
Bedieningspaneel .............................................................................................................. 14
Displayveld ........................................................................................................................ 15 en 16
Instellen van de functies.................................................................................................... 17 t/m 19
Programma instellen.......................................................................................................... 20 t/m 22
Wasgoed bijvullen + Programma beëindigen ................................................................ 23
Programma kiezen ............................................................................................................ 24
Extra functietoetsen .......................................................................................................... 25
Speciale toepassingen.................................................................................................... 25
Programma wijzigen .......................................................................................................... 26
Centrifugetoerental .......................................................................................................... 27
Veiligheidsfuncties ............................................................................................................ 28
3 - Schoonmaken en onderhoud
Buitenkant van het apparaat ............................................................................................ 29
Bedieningspaneeel, plint enz. Delen aan de binnenkant ............................................ 29
Wasmiddelvakjes................................................................................................................ 29
Schoonmaken van het filter.............................................................................................. 30
4 - Indicatie .............................................................................................................................. 31
5 - Wat te doen als.................................................................................................................. 33
6 - Servicedienst .................................................................................................................... 34
7 - Programmatabel .............................................................................................................. 36
Pagina: 2
3
Met de aankoop van uw nieuwe wasautomaat hebt u gekozen voor een modern en kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat.
Deze wasautomaat munt uit door een zuinig verbruik van energie, water en wasmiddel.
Elke wasautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en
een onberispelijke staat. Bij vragen – vooral met betrekking tot plaatsen en aansluiten van het
apparaat – staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en services vindt u op
onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.
Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere meegeleverde
informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
De gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift beschrijven verschillende modellen. Waar
nodig wordt op de verschillen gewezen.
Bewaar alle gegevens voor later gebruik of voor een eventueel latere bezit(s)ter.
Pagina: 3
4
Veiligheidsvoorschriften
Milieubescherming/besparingstips
Uw wasautomaat is zuinig in het verbruik van
water, energie en wasmiddel. Dat is goed
voor het milieu en voor uw portemonnee.
Om zuinig en milieuvriendelijk te wassen:
• De aanbevolen beladingshoeveelheid niet
overschrijden.
Witte- en bonte was ..........................5,5 kg
Kreukherstellend ..............................2,5 kg
Fijne was/zijde ..................................1,0 kg
Wol ......................................................1,5 kg
Bij kleinere hoeveelheden was, reduceert de
automatische hoeveelheidsfunctie het water-
en energieverbruik alsmede de
programmaduur.
• In plaats van “Witte was 90°C” het
programma “60°C”+ de toets “Intensief”*
kiezen. Door de verlengde wastijd bij dit
60°C–programma wordt een vergelijkbaar
wasresultaat bereikt als met het 90°C–
programma, maar met aanzienlijk minder
energieverbruik.
• Bij licht tot normaal vervuild wasgoed geen
programma met voorwas* kiezen.
• Bij het doseren van het wasmiddel
rekening houden met de mate van
vervuiling, de hoeveelheid wasgoed en de
waterhardheid. Neem de aanwijzingen van
de fabrikant op de verpakking in acht.
* Niet bij alle modellen.
Voor het juiste gebruik van het
apparaat
Uw wasautomaat is geschikt
• uitsluitend voor huishoudelijk gebruik
• voor het wassen van textiel dat in de
wasmachine in zeepsop gewassen mag
worden
• voor gebruik met koud drinkwater en met
in de handel verkrijgbare was- en
wasverzorgingsmiddelen die voor
wasmachines geschikt zijn.
Algemene veiligheidsvoorschriften
Kinderen nooit zonder toezicht bij het
apparaat laten.
Huisdieren uit de buurt van het apparaat
houden.
De stekker niet met vochtige handen in het
stopcontact steken of eruit trekken.
De kabel altijd aan de stekker uit het
stopcontact trekken.
Wees voorzichtig tijdens het afpompen van
het hete sop.
Niet op het apparaat klimmen.
Neem de aanwijzingen bij het plaatsen in acht.
 Kans op stikken!
Laat kinderen niet met de verpakking of
met onderdelen ervan spelen. Kans op
stikken door vouwkarton en folie
 Levensgevaar!
Bij afgedankte apparaten de stekker uit
het stopcontact trekken. Aansluitkabel
doorknippen en samen met de stekker
verwijderen. Sluiting van het deksel
onklaar maken. Hierdoor voorkomt u dat
kinderen zichzelf tijdens het spelen in het
apparaat opsluiten en in levensgevaar
geraken
Afvoeren van de verpakking en van het oude
apparaat
Milieuvriendelijke afvoer • Zorg voor een milieuvriendelijke afvoer.
• Op dit apparaat is de Europese richtlijn
2002/96/EG voor elektrische en elektronische
afgedankte apparaten van toepassing (waste
electrical and electronic equipment – WEEE).
• Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele
EU geldende terugname en het hergebruik van
afgedankte apparaten.
Pagina: 4
5
Dit is uw wasautomaat
Bedieningspaneel
Handgreep om het
deksel te openen (blijft
tijdens het programma
vergrendeld) Ontgrendelingen van het
wasmiddelbakje
Afneembaar
wasmiddelbakje
Toets om het
trommeldeksel te
openen
Hendel voor mobiliteit
(afhankelijk van het
model)
Waterafvoerslang
Watertoevoerslang
(niet aangesloten)
Netkabel met stekker
Transportbeveiliging
Typeplaatje (met
typenummer en
fabricagenummer)
klik!
 Trommeldeksel correct
sluiten!
J
J
J
JA
A
A
A
N
N
N
NE
E
E
EE
E
E
E
Pagina: 5
6
Verwijderen van de transportbeveiligingen
afb. 1 afb. 2.1
afb. 2.2
afb. 2.3
13
1
1
2
2
A
1 De wasmachine van de transportplaat
halen. Wig verwijderen (afb. 1).
2 De 4 schroeven met een schroevendraaier
verwijderen (afb. 2.1).
3 De transportbeveiliging verwijderen:
hiertoe de twee schroeven (afb. 2.2) met
een schroefsleutel nr. 10 of 13 (afhankelijk
van het model) verwijderen.
Overtuig u ervan dat de twee op de
verbindingsbeugel bevestigde kunststof
tussenstukken eveneens verwijderd
worden.
De schroeven weer op de
oorspronkelijke plaatsen vastzetten.
4 De twee gaten beslist met de hiervoor
bestemde afdekkingen (meegeleverd
in het toebehorenzakje) afsluiten
(afb. 2.3).
 Vóór het eerste gebruik beslist alle transportbeveiligingen aan de achterkant van het
apparaat verwijderen en voor een later transport (bijv. bij een verhuizing) bewaren.
Pagina: 6
7
Verwijderen van de transportbeveiligingen
5 Beveiliging verwijderen (afb. 3).
Hiertoe:
- til het deksel van de machine op
- beschermlijst verwijderen .
- beveiliging met een kwartslag eruit
halen.
- maak de deurtjes van de trommel, die naar
beneden toe zijn geblokkeerd, los door
tegelijkertijd op de twee klepjes te drukken.
6 De slanghouders ➀ verwijderen en
de gaten beslist met de hiervoor
bestemde afdekkingen ➁
(meegeleverd in het
toebehorenzakje) afsluiten (afb. 4).
a
b
a
b
➀
➁
afb. 4
afb. 3
F
G
 Wij raden u aan alle
transportbeveiligingen te bewaren
aangezien deze bij een eventueel later
transport beslist weer moeten worden
ingebouwd.
 Vóór het verlaten van de fabriek werd het
apparaat zorgvuldig getest. Het is
mogelijk dat zich in de kuip of in de
wasmiddelbakjes nog waterresten van de
test bevinden.
(niet bij alle modellen)
Als het apparaat voorzien is van te verzinken
rollen dan kan het gemakkelijk verschoven
worden.
Om het apparaat op de rollen te plaatsen:
de hendel aan de onderkant van het apparaat
helemaal naar links draaien (afb. 5).
 Tijdens het wassen moet het apparaat
altijd stevig op zijn voetjes staan
(hendel rechts).
afb. 5
Mobiliteit
Pagina: 7
8
Aansluiten
afb. 6
afb. 7.1
afb. 7.2
Waterafvoer
De afvoerslang met het meegeleverde
bochtstuk monteren. Aansluiten op een
beluchte stankafsluiter (afb. 7.1 / 7.2).
Het bochtstuk moet op een hoogte tussen
65 en 90 cm boven de vloer worden
aangebracht.
 Afvoerslang zodanig bevestigen dat hij
er niet uit kan schieten!
Vervangen van de
watertoevoerslang
Let erop bij vervanging dat de slang stevig
is vastgedraaid en dat de afdichtingen aan
beide uiteinden aanwezig zijn.
 Controleer regelmatig de toestand van
de watertoevoer- en waterafvoerslang.
Beschadigde slangen alleen vervangen
door originele slangen die tegen.
Die tegen meerprijs bij onze servicedienst
verkrijgbaar zijn.
Koudwatervoorziening
Watertoevoerslang aansluiten met of zonder
AQUASTOP-SLANG, afhankelijk van het
model (afb. 6).
- Minimale waterdruk: 0,1 MPa of 1 bar
- Maximale waterdruk: 1 MPa of 10 bar
min.
10mm
3/4”
of
Pagina: 8
9
Aansluiten
Elektrische aansluiting
 De wasmachine uitsluitend via een
volgens de voorschriften aangebracht,
randgeaard stopcontact op wisselstroom
aansluiten.
De netspanning moet overeenkomen met de
op de wasmachine (typeplaatje) aangegeven
spanning.
De aansluitwaarde en de vereiste zekering
zijn op het typeplaatje aangegeven.
Overtuig u ervan dat:
• de stekker in het stopcontact past,
• de diameter van de elektrische leiding
groot genoeg is,
• het aardingssysteem volgens de
voorschriften geinstalleerd is.
Geen meervoudige stekkers/contactdozen
en verlengkabels gebruiken.
Bij gebruik van een aardlekschakelaar alleen
een type met het volgende symbool:
installeren.
Alleen aardlekschakelaars met dit symbool
voldoen aan de nu geldende voorschriften.
De stekker niet met vochtige handen in het
stopcontact steken of eruit trekken.
De kabel alleen aan de stekker uit het
stopcontact trekken.
Plaatsen van het apparaat
Veiligheidsvoorschrift
 Kans op verwondingen!
De wasmachine is heel zwaar.
Wees voorzichtig bij het optillen.
 Bevroren slangen kunnen scheuren
of springen. De wasmachine niet in een
voor vorst gevoelige plaats of buiten
plaatsen.
Niet aan vooruitstekende onderdelen (bijv.
de handgreep om het deksel te openen)
optillen.
De wasmachine kan beschadigen.
Naast de hierboven genoemde aanwijzingen
kunnen speciale voorschriften van het
waterleiding- en energiebedrijf in uw regio
gelden.
In geval van twijfel het apparaat door een
vakkundig monteur laten aansluiten.
De juiste plaats:
Een stabiele stand van het apparaat is
belangrijk zodat de wasmachine tijdens het
centrifugeren niet gaat “lopen”.
De ondergrond moet stevig en waterpas zijn.
Niet geschikt is zachte vloerbedekking zoals
tapijt of vloerbedekking met een foamrug.
Verstelbare voetjes:
(niet bij alle modellen)
Sommige apparaten hebben aan de voorkant
twee verstelbare voetjes waarmee
oneffenheden in de vloer opgeheven kunnen
worden. De stand en de stabiliteit van de
machine als volgt instellen
- apparaat iets naar achteren kantelen;
- afhankelijk van de toestand van de vloer
het voetje resp. de voetjes in- of
uitschroeven (afb. 8);
- controleer of het apparaat stabiel en
waterpas staat.
afb. 8
Vervanging van de aansluitkabel
Vanwege veiligheidsredenen mag de
aansluitkabelalleendoordegeautoriseerde
klantenservice worden vervangen.
Pagina: 9
10
Internationale textielbehandelingssymbolen
 Om u bij de verzorging van uw textiel behulpzaam te zijn, zijn deze voorzien van een
etiket met de noodzakelijke informatie: Deze worden door de volgende symbolen
weergegeven:
©
COFREET
Vóór de eerste was – één keer zonder wasgoed wassen
Wij raden u aan voordat u voor de eerste keer gaat wassen een wasprogramma “KATOEN
90°C zonder voorwas” zonder wasgoed met een halve maatbeker wasmiddel voor alle
temperaturen te laten draaien. Hierdoor worden eventuele waterresten van de test
verwijderd die nog in de machine aanwezig kunnen zijn.
De punten geven de droogstand in de trommel (droogautomaat) aan.
De letters zijn bedoeld voor de chemisch reiniger. Ze geven het te gebruiken oplosmiddel aan.
De streep onder de cirkel geeft aan dat bij de reiniging de mechanische belasting, de toevoeging van
vocht en de temperatuur beperkt moet worden.
De punten verwijzen naar de punten op de regelknop van het strijkijzer.
De getallen in de tobbe komen overeen met de maximale wastemperatuur die niet overschreden mag
worden. De streep onder de tobbe betekent een (mechanisch) mildere behandeling (bijv. antikreuk)
en geeft wascycli aan die geschikt zijn voor bijvoorbeeld kreukherstellend en mechanisch gevoelig textiel.
Bleken toegestaan
Gewoon
pro-
gramma
Antikreuk
pro-
gramma
Gewoon
pro-
gramma
Antikreuk
pro-
gramma
Gewoon
pro-
gramma
Antikreuk
pro-
gramma
Antikreuk
pro-
gramma
Handwas Niet
wassen
WASSEN
(Wastobbe)
BLEKEN
(Driehoek)
STRIJKEN
(Strijkijzer)
CHEMISCHE
REINIGING
(Reinigings-
trommel)
DROGEN
inde
droogautomaat
Bleken
niet toegestaan
Warm strijken Lauw strijken Niet strijken
niet chemisch
reinigen
Drogen met gereduceerde
thermische belasting
Drogen in
droogautomaat niet
toegestaan
cl
95
95 60
F
A P F
60 40 40
40 30
P
Speciaal
antikreuk
pro-
gramma
Heet strijken
Drogen met normale
thermische belasting
Pagina: 10
11
Behandeling van hardnekkige vlekken
 GEBRUIK VAN VLEKKENMIDDELEN:
Om kans op brand of explosie te voorkomen:
(*) Bij gebruik van bovengenoemde zelf vervaardigde vlekkenmiddelen moet het
wasgoed voordat het in de wasmachine wordt gelegd grondig worden uitgespoeld.
- Bij gebruik van in de handel verkrijgbare vlekkenmiddelen de aanwijzingen van de
fabrikant strikt in acht nemen.
Zweet-, bloed-, fruit-, wijn- en chocoladevlekken verdwijnen meestal bij gebruik van wasmiddelen
op biologische basis. Andere vlekken vereisen vóór het wassen in de machine een speciale
behandeling. Vóór gebruik eerst testen op een onopvallende plaats van het wasgoed en grondig
uitspoelen. Vlekkenmiddel altijd vanaf de buitenkant aanbrengen om kringen te voorkomen.
 Vlekken die zich na het wassen nog in het textiel bevinden, kunnen na strijken of drogen
in de droogautomaat niet meer verwijderd worden.
GRAS: de vlek met heldere azijn of alcohol
90 procent* besprenkelen (voorzover de stof
het toelaat), uitspoelen en wassen.
BALLPOINT – VILTSTIFT: de vlek met
keukenpapier afbetten om zoveel mogelijk
inkt op te zuigen. Een witte, schone doek
onder de vlek leggen en de vlek met een
andere doek deppen. Bij synthetische
stoffen en kunstvezels de tweede doek met
heldere azijn doordrenken, bij andere vezels
met alcohol 90 procent* (voorzover de stof
het toelaat).
ROEST: lichte roestvlekken met zout
bestrooien. Het zout bedruppelen met
citroensap en gedurende een nacht laten
inwerken. De volgende dag grondig
uitspoelen en wassen. Bij ernstige vlekken
een speciaal roestmiddel gebruiken. Neem
daarbij de aanwijzingen van de fabrikant op
de verpakking in acht.
KAUWGOM: met een ijsblokje afkoelen.
Zodra de kauwgom hard genoeg is, deze
met de nagels afkrabben. De achtergebleven
rand met een vetoplosmiddel* verwijderen.
SMEEROLIE – TEER: vlekkenmiddel*
gebruiken. Bij gebrek hieraan de vlek met
een beetje verse boter bestrijken, laten
inwerken en met terpentijnolie* afdeppen.
VERF: verfvlekken niet laten indrogen maar
onmiddellijk met het op het verfblik aangegeven
oplosmiddel (water, terpentine*, wasbenzine*)
behandelen. Inzepen en uitspoelen.
KAARSVET: het grootste deel van de vlek
afkrabben. Hierna keukenpapier op beide
kanten van de stof leggen en het resterende
vet met een strijkijzer laten smelten.
MAKE-UP: de kant met de vlekken op een
stuk keukenpapier leggen en de andere kant
van de stof met alcohol 90 procent*
bevochtigen, voorzover de stof dit toelaat en
de vlek niet vettig is. Anders liever een
vetoplosmiddel (bijv. trichlorethyleen*)
gebruiken.
KOFFIE – THEE:
- op witte katoen: de vlek met
waterstofperoxyde* deppen en hierna
normaal wassen.
- op bonte katoen: de vlek met een
azijnoplossing (2 eetlepels heldere azijn op
1 liter water) deppen en hierna normaal
wassen.
- op wol: de vlek met een mengsel van gelijke
hoeveelheden alcohol* en heldere azijn
deppen en hierna normaal wassen.
CHOCOLADE – FRUIT – VRUCHTENSAP –
WIJN: de vlek met een azijnoplossing
(2 eetlepels heldere azijn op ¼ liter water)
deppen. Goed uitspoelen en normaal
wassen.
VET: onmiddellijk talkpoeder op de stof
strooien. Laten drogen en de poeder
zachtjes uitborstelen. Hierna met een
vetoplosmiddel zoals benzine* deppen.
Uitspoelen en normaal wassen.
BLOED: het wasgoed zo snel mogelijk in
koud water met zout leggen en daarna
normaal wassen.
KETCHUP – TOMATENSAUS: één deel
glycerine oplossen in één deel warm water.
Het wasgoed een uur lang laten inweken.
Hierna normaal wassen.
Pagina: 11
12
Wasgoed voorbereiden
Wasgoed voorbereiden
 Vreemde voorwerpen (bijv. munten,
paperclips, spelden of spijkers) kunnen het
wasgoed of onderdelen van de
wasmachine (bijv. de wastrommel)
beschadigen.
• Zakken leegmaken.
• Zand uit zakken en omslagen borstelen.
• Ritssluitingen en knopen dichtdoen.
• Haken/rolletjes van vitrage verwijderen
of vastbinden in een netje.
• In een net of kussensloop wassen:
- gevoelig wasgoed zoals panty’s of
vitrage,
- klein wasgoed zoals sokken of
zakdoeken,
- BH’s met beugels (de beugels kunnen
tijdens het wassen loslaten en schade
veroorzaken),
• Broeken, gebreide kleding en tricot
binnenstebuiten keren (bijv. truien, T-shirts
of sweatshirts)
Gemiddeld gewicht van enige “zware” stukken wasgoed in droge toestand
Gemiddeldgewichtvanenige“lichte”stukkenwasgoedindrogetoestand
Eénpersoons laken . . . . . . . . . . . . 400 tot 500 g
Tweepersoons laken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 g
Kussensloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 g
Luchtige nachtkleding . . . . . . . . . . . . . . . . .150 g
Kinderbroek (stof) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120g
Broek (stof) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 g
Overhemd katoen/polyester . . . . . . . . . . . 200 g
Katoenen T-shirt, grote maat . . . . . . . . . . . 150 g
Theedoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 g
Tafelkleed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g
Damesondergoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 g
Kindertextiel synthetisch . . . . . . . . . . . . . . . 50 g
Sokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g
Pyjama (stof) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g
Jeans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 g tot 1 kg
Badstof badlaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 g
Badstof handoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 g
Joggingbroek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 g
Kinderpyjama (badstof) . . . . . . . . . . . . . . . .100 g
Badjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 g
Sweatshirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 g
Dekbedovertrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 g
De volgende beladingscapaciteit niet overschrijden
KATOEN / BONTE WAS / GEMENGDE VEZELS...................................................................... 5,5 kg
KREUKHERSTELLEND ................................................................................................................ 2,5 kg
WOL ..................................................................................................................................................1,5 kg
FIJNE WAS / ZIJDE............................................................................................................................1 kg
Pagina: 12
13
Trommel vullen met wasgoed
 Kans op explosie!
Wasgoed dat met wasmiddel is
voorbehandeld dat oplosmiddelen bevat
zoals vlekkenmiddel of wasbenzine, kan na
het vullen van de trommel tot een explosie
leiden. Het wasgoed tevoren grondig met
de hand spoelen.
 Vreemde voorwerpen in de wastrommel
kunnen het wasgoed beschadigen.
Voordat u de trommel met wasgoed vult
controleren of zich in de trommel
vreemde voorwerpen bevinden
Openen van de wasmachine
• Handgreep optillen.
• Openingstoets van het trommeldeksel
indrukken.
• Voorgesorteerde stukken wasgoed uit
elkaar vouwen en losjes in de trommel
leggen. Grote en kleine stukken door
elkaar. Hierdoor worden ze tijdens het
centrifugeren beter verdeeld.
 De aanbevolen beladingscapaciteit niet
overschrijden (zie ook
PROGRAMMATABEL). Overbelading
vermindert het wasresultaat en
bevordert kreukvorming.
Bij kleinere hoeveelheden worden het water-
en energieverbruik automatisch gereduceerd
• Trommeldeksel sluiten.
Let erop dat geen stukken wasgoed tussen
de trommel en het deksel beklemd raken.
 Let erop dat het deksel van de trommel
goed gesloten is.
Vullen met wasmiddel
➀ ➁ ➃
➂
: WASPOEDER
: VLOEIBAAR WASMIDDEL
➀ Wasmiddelvakje voor de voorwas
(poeder)
➁ Wasmiddelvakje voor de hoofdwas
(poeder of vloeibaar)
➂ Wasverzachter
➃ Functie niet voorhanden
cl
 Voor de hoofdwas kunt u zowel waspoeder
als vloeibaar wasmiddel gebruiken maar
nooit vloeibaar wasmiddel voor
programma’s MET voorwas en/of MET
“uitgestelde starttijd” (afhankelijk van het
model)!
 Geconcentreerde wasverzachter moet met
warm water verdund worden!
 De met MAX aangegeven maximale stand
niet overschrijden!
 Het wasmiddel niet direct op de trommel
strooien of gieten!
Vullen met wasmiddel
Wasmiddel doseren naar gelang
- de waterhardheid. Deze kunt u opvragen bij
het waterleidingsbedrijf in uw regio.
- de hoeveelheid wasgoed.
- de mate van vervuiling.
- de aanwijzingen van de fabrikant op de
verpakking van het wasmiddel.
Vloeibaar wasmiddel in de bijbehorende
doseerbolletjes.
 Kans op vergiftiging!
Was- en wasverzorgingsmiddelen altijd
buiten bereik van kinderen houden.
afb. 9
Pagina: 13
14
Bedieningspaneel
Aanwijzing
Zorg er voor dat u vertrouwd raakt met de werkingswijze van de bedieningselementen en
indicatievelden.
Voor de eerste inbedrijfname of na een stroomstoring met de klok worden ingesteld.
Programmeren van de kinderbeveiliging
Selectie van het
centrifugetoerental
Instelling voor:
Tijd
Eindtijd
Uitgestelde start
Programmakiezer
7
3
5
1
Toets Start/Pauze
Indicatieveld
voor:
Tijd
Eindtijd
Uitgestelde start 2
Selectietoetsen voor:
Tijd
Eindtijd
Uitgestelde start
Resterende tijd
4
6
Indicatielampjes
Centrifugetoerental
8
Programmaverfijningen
Klok in-/uitschakelen
Pagina: 14
15
Display
Foutindicatie
Eindtijd
Tijd
Eindtijd
Uitgestelde start
Resterende tijd
Foutcodering
Uitgestelde
start
Resterende
tijd
Kinderveiligheid
Programmaverloop
Functies
Veiligheids-
functies
Voorwas Wassen Spoelen Centrifugeren
Pauze
(afwisselend knippert
daarnaast de indicatiebalk
van het actuele
programmaverloop)
Watertoevoer
Dekselvergrendeling
Display
Eindtijd
Met deze functie kan de gewenste tijd worden ingesteld waarop
een programma moet zijn afgelopen.
Uitgestelde start (Starttijd)
Met deze functie kan de starttijdvertraging in hele uren
van 1-24 uur worden ingesteld.
Resterende tijd (Klaar in)
Indicatie van de resterende programmaduur.
Verdere indicaties
Ter informatie verschijnen in het displayveld foutcodes. De verklaring
vindt u in het hoofdstuk KLEINE STORINGEN ZELF VERHELPEN.
Tijd
Deze instelling is nodig voor de werking van de functie EINDTIJD,
zie pag. 18.
Pagina: 15
16
Indicatieveld
Programmaverloop
De vier bovenste balken lichten na elkaar van links naar
rechts op tijdens het deelprogramma:
Voorwas
Hoofdwas
Spoelen
Centrifugeren
Display
met eindtijd
Display
met resterende
tijd
Indicaties voor aanvang van het programma
De vier bovenste balken lichten kort na elkaar op van links naar rechts en weer van rechts naar
links.
Indicatie met EINDTIJD
Indicatie met UITGESTELDE STARTTIJD
Pagina: 16
17
Instellen van de functies
Instellen van de tijd Display
 De meldingen in deze gebruikershandleiding dienen slechts als voorbeeld. De meldingen
kunnen afhankelijk van het model, gekozen programma en tijd van de programmering
variëren.
Algemeen
 Nadat u de aansluitkabel heeft aangesloten, of na een
stroomstoring knippert de tijdweergave. Stel eerst de tijd
in. Het instellen van de tijd van de klok is noodzakelijk
voor de functie EINDTIJD. Voor de functies
UITGESTELDE START en RESTTIJD is de actuele
kloktijd niet nodig.
Info: De nauwkeurigheid van de tijdindicatie is afhankelijk
van de netfrequentie.
Programmeren van de tijd
• Stel met de programmakiezer een programma in.
• Lang op toets drukken. De functie TIJD knippert.
• Druk kort op toets : nu knipperen de uren zonder
de minuten. De tijd m.b.v. de knoppen instellen.
(De instelling vindt per uur plaats, met max. 24 uur.)
• Druk kort op toets : nu knipperen de minuten.
De minuten m.b.v. de knoppen instellen. (De instelling
is per minuut.)
• Om de instelling op te slaan:
- kort op toets drukken.
 De tijd kan ook door op een willekeurige andere toets
te drukken worden opgeslagen. Ook zonder op een toets
te drukken wordt de tijd automatisch opgeslagen
na ca. 20 seconden.
Zodra de ingestelde tijd is bevestigd, verschijnt de tijd kort
op het display, voordat de functie EINDTIJD verschijnt.
Zomertijd/wintertijd
Let er op dat bij het wisselen van zomer-/wintertijd de tijd
overeenkomstig moet worden aangepast.
Bij een stroomstoring tijdens het programma.
Zodra de stroomtoevoer weer is hersteld, gaat het
programma verder.
Tijd weergeven bij uitgeschakelde machine
Ook wanneer de programmakiezer op Uit staat, kunt u de tijd
permanent laten weergeven.
• Om dit te activeren, de gemarkeerde optietoetsen
gedurende ca. 2 s indrukken.
De tijd wordt nu permanent weergegeven.
• Om dit te deactiveren, eveneens de gemarkeerde
optietoetsen gedurende ca. 2 s indrukken.
6
6
5
3
5
3
5
5
1
6
Pagina: 17
18
Instellen van de functies
Instellen van de EINDTIJD Display
Met de toets de functie EINDTIJD kiezen en met de
toetsen de EINDTIJD instellen. Het display kan in
stappen van 15 minuten en met een maximale waarde van
24 uur worden ingesteld.
 De duur van het programma bepaalt de vroegst
mogelijke eindtijd. De tijdsduur van het programma
wordt bij de actuele tijd opgeteld en de som daarvan
wordt afgerond op het eerstvolgende kwartier.
Tot aan het einde van het programma:
• De geprogrammeerde EINDTIJD blijft vast weergegeven
(zonder knipperen en aftellen).
• De vier bovenste balken knipperen na elkaar tot de start
van het programma.
• Tijdens het programma geven de bovenste balken het
programmaverloop weer.
• Het programma is afgerond wanneer in het display STOP
verschijnt.
 De programmaduur kan afhankelijk zijn
van onbalans- en schuimherkenning.
3
5
Instellen UITGESTELDE START Display
Met de toets de functie UITGESTELDE START kiezen
en met de toetsen de duur van de UITGESTELDE
START per uur instellen, van 24 uur tot 1 uur.
Afloop UITGESTELDE START:
• De UITGESTELDE START wordt per uur, van 24 uur
tot 1 uur, en vervolgens per minuut van 59 minuten
tot 1 minuut weergegeven.
• De vier bovenste balken knipperen na elkaar tot aan het
einde van de UITGESTELDE START.
• Het programma start. De programmaduur wordt
weergegeven.
 Met de toets kunt u kiezen tussen de weergave van
EINDTIJD en UITGESTELDE START.
5
3
5
3
5
Pagina: 18
19
Instellen van de functies
Display
Display
Weergave van de resterende tijd:
De RESTERENDE TIJD wordt in uren en minuten
weergegeven:
• Afhankelijke van de programmakeuze, wordt de
betreffende programmaduur weergegeven.
Info: wanneer bij het vorige programma de functie
EINDTIJD gekozen, dan blijft deze opgeslagen.
• Aan het einde van een UITGESTELDE START , zodra
het programma begint.
Tot aan het einde van het programma:
• De RESTERENDE TIJD wordt per minuut afgeteld.
• De vier bovenste balken tonen na elkaar het
programmaverloop.
Het programma is afgerond wanneer in het displayveld
STOP verschijnt.
Met de toets de functies RESTERENDE TIJD
selecteren.
• Wanneer de wasautomaat met EINDTIJD is
geprogrammeerd, dan wordt de RESTERENDE TIJD
tijdens het programma weergegeven.
• branden voor aanvang van het programma de
RESTERENDE TIJD en het symbool .
• knippert gedurende een paar seconden het symbool
Daarna schakelt het display naar UITGESTELDE START.
Zodra het programma start, verschijnt in het display de
RESTERENDE TIJD.
5
Selectie van weergave van de resterende tijd:
5
5
U kunt uw wasmachine tegen onbedoeld wijzigen van de
ingestelde functies beveiligen en het ongewenst wijzigen
van een programma voorkomen.
• Druk voor het activeren tegelijkertijd op de aangegeven
optietoetsen .
• Druk voor het deactiveren eveneens op de aangegeven
optietoetsen .
 De kinderbeveiliging kan altijd worden
geactiveerd/gedeactiveerd.
6
6
Kinderbeveiliging afhankelijk van het model Display
6
Pagina: 19
20
Om een melding te wijzigen, met de toets een andere melding kiezen en op de toets
“Start/Pauze” drukken.
4
5
Wijzigen van de meldingen
Uitgestelde Start
of Resterende tijd
Eindtijd
Uitgestelde start
Resterende tijd
Uitgestelde start
Resterende
tijd
Na het instellen en voor
het bevestigen
Mogelijk wijzigingen
Weergegeven functies
Na het bevestigen en
voor aanvang van het
programma
Tijdens het
programma
Eindtijd of Resterende
tijd
Eindtijd
Eindtijd of
Uitgestelde Start
Eindtijd
Programma instellen
Algemeen
Toetsen over het algemeen slechts kort indrukken, afwijkende procedures worden in de
betreffende hoofdstukken besproken, bijv. het instellen van de klok.
Pauze
• De toets “Start/Pauze” indrukken om het programma te onderbreken.
De balken “Pauze” en de op dit moment actuele balken van het programmaverloop
knipperen.
• De toets “Start/Pauze” indrukken om het programma weer te starten.
 Mocht u een EINDTIJD of een UITGESTELDE START hebben gekozen, dan kunt u tijdens
de wachttijd voor aanvang van het programma altijd en direct de trommel openen, zonder
het programma te onderbreken en zonder dat opnieuw starten nodig is.
(Het kan 1 tot 2 minuten duren voordat het deksel is ontgrendeld).
4
4
Bevestigen
• Een programma start direct na het drukken op de toets Start/Pauze .
• Wanneer een programma met Uitgestelde Start of EINDTIJD is gekozen, dan hoeft de Start
toets niet te worden ingedrukt.
4
Afbreken
• Voor het afbreken de programmakiezer naar “Uit” draaien.
Alle voorinstellingen, starttijdvoorkeuze of kinderbeveiliging worden daarmee opgeheven.
1
Pagina: 20
21
Programma instellen
Kiezen van de waswijze
Controlelampjes
en/of display
Keuze van Centrifugetoerental of Spoelstop
Keuze van de Programmaverfijningen
Draai om de wassoort en de temperatuur, of een speciaal
programma te kiezen (Spoelen, Centrifugeren), de
programmakiezer op het gewenste programma. Zie het
hoofdstuk PROGRAMMA KIEZEN.
1
Druk, voor het kiezen van de extra functies op één of meer van
de Programmaverfijningen . Zie ook hoofdstuk
PROGRAMMAVERFIJNINGEN.
6
Het gekozen programma stelt de optimale centrifugetijd voor.
Door kort op de toets te drukken kunt u:
- een ander centrifugetoerental kiezen (A),
- uitdruipen kiezen (B). Het programma sluit af met langzaam
centrifugeren met 100 tpm,
- of Spoelstop kiezen (C).
Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.
7
Pagina: 21
22
Programma instellen
Programma kiezen
EINDTIJD of RESTERENDE TIJD
van het programma
Max. centrifugetoerental.
Gekozen centrifugetoerental.
Controlelampjes van de gekozen
extra functies
Balken van het
programmaverloop en
resterende tijd.
Duur van de uitgestelde Start
resp. eindtijd, op elkaar volgend
knipperen van de 4 bovenste
balken van het display.
• Met de programmakiezer het gewenste programma kiezen.
• Met de toets eventueel het centrifugetoerental kiezen, zie
tabel s. 27.
• Met de extra functietoetsen eventueel extra functies kiezen.
• Met de toets “Start/Pauze” het programma starten,
• ... of met de toets een UITGESTELDE START resp. een
EINDTIJD kiezen. De instellingen met de toetsen
“+/-” uitvoeren.
3
5
4
6
7
1
Controlelampjes
en/of display
 Controleer voor het inschakelen van de machine, of de aansluitkabel is aangesloten en
of de waterkraan is geopend. Overtuig u er van dat de trommel en deksel juist zijn gesloten.
Pagina: 22
23
Wasgoed bijvullen + Programma beëindigen
Programma afbreken
Wanneer u het programma voortijdig wilt beëindigen:
• Programmakiezer op “Uit” draaien.
 De trommel blijft niet met de dekselopening naar boven
staan.
 Voorzichtig bij 90°/60°-was, trommel kan heet zijn!
1
Uit
Einde programma
• Om de was makkelijker uit te kunnen nemen, staat aan het einde
van het programma de dekselopenening boven.
• Programmakiezer op “Uit” draaien.
1
(1) - Aan het einde van het programma, wanneer “Stop” wordt weergegeven, kan men door
op een van de toetsen of te drukken in de programmeermodus terugkeren.
(2) - Vanwege veiligheidsredenen wordt aangerande aan het einde van het programma
de waterkraan te sluiten en de stekker uit het contact te trekken.
Denk aan het weer in bedrijf nemen aan het instellen van de klok!
4
2
Controlelampjes en display
Controlelampjes en display
• De toets “Start/Pauze” indrukken om het programma
te onderbreken.
De balken “Pauze” en de actuele programmaverloopbalken
knipperen.
• Eventueel wasgoed bijvullen of uitnemen. (Het kan
1 tot 2 minuten duren voordat het deksel is ontgrendeld).
• De toets “Start/Pauze” indrukken om het programma
weer te starten.
 Wanneer u een uitgestelde start heeft gekozen, dan kunt
u tijdens starttijdvoorkeuze voor aanvang van het
programma te allen tijde direct de trommel openen, zonder
het programma te onderbreken of zonder dat opnieuw
starten nodig is.
4
4
Was bijvullen of uitnemen
(niet mogelijk tijdens het centrifugeren)
Weergave display
Tijdens
de pauze
Na
de pauze
Pagina: 23
24
Programma kiezen
Basisprogramma's
Kies het gewenste programma – zie ook de
programmatabel.
Voor de maximale centrifugetoerentallen zie
tabel s. 26.
Witte was y 90°C
Energie-intensief programma voor kookvast
textiel van bijv. katoen of linnen.
Ter bescherming van de afvoerleidingen
wordt het hete sop vóór het afpompen met
koud water gemengd waardoor het afkoelt.
Bontewasy 60°C+toets“Intensief”
Voor vuil textiel met vlekken, van bijv. katoen
of linnen.
Energiebesparend programma. Door de
verlengde wastijd met aanzienlijk minder
energieverbruik wordt een vergelijkbaar
wasresultaat bereikt als met het
90°C-programma.
Bonte was y 40°C + Voorwas
Voor sterk verontreinigd, sterk textiel.
Bonte was y 30°, 40°, 60°C
Voor sterk textiel.
Kreukherstellend A 30°, 40°, 60°C
Voor kreukherstellend textiel, bijv. van
katoen, linnen, synthetische materialen of
mixturen.
Fijne was q 30°C
Voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. katoen,
synthetisch of mixturen (bijv. gordijnen).
Sport 40°C
Programma voor textiel met elastaan.
Wol U koud, 30°C
Voor textiel dat met de hand en in de
wasmachine gewassen mag worden,
van wol of met wol gemengde weefsels
(bijv. van kasjmier, mohair of angora).
Zijde 30°C
Een speciaal programma voor machine-
wasbare zijde bij een temperatuur van 30°C.
Zijde koud*
Een bijzonder programma voor hand- en
machinewasbare zijde.
Snel 40°/30 min I
Voor licht verontreinigde was tot 2,5 kg
beladingshoeveelheid. Voor weinig vervuild
wasgoed. Belading tot 2,5 kg. Voor het
opfrissen van katoen, witte was, bonte was
of stevige synthetische weefsels.
Wastemperatuur automatisch ingesteld
op 40°C. Duur begrensd op 30 minuten.
 Reduceer voor dit programma de
wasmiddelhoeveelheden met de helft!
Extraprogramma's
programmakiezer
Spoelen K
Een spoelbeurt met aansluitend
centrifugeren, voor kreukherstellend textiel.
Centrifugeren B
Afzonderlijk centrifugeerprogramma. Sop
of spoelwater worden vóór het centrifugeren
afgepompt.
 Let er bij de programma's “Spoelen”
en “Centrifugeren” op de keuze van het
geschikte centrifugetoerental, zie tabel
s. 27.
* Programma met zeer geringe mechanische
werking en zonder tussendoor centrifugeren
tijdens de wascycli. Het programma sluit af
met langzaam centrifugeren met 600 tpm.
Pagina: 24
Extra functietoetsen
VOORWAS
Voor erg vervuild, stevig wasgoed, bijv. van
katoen of linnen.
De wastemperatuur van de voorwas ligt op
ca. 40°C. Bij wol- en fijnwasprogramma kan
geen voorwas worden gekozen.
 Bij afbreken van de voorwas wordt het
sop afgepompt en het programma met
het hoofdwasprogramma voortgezet.
 Het wasmiddel moet in het
wasmiddelvakje “I” geplaatst worden!
SNEL WASSEN
Voor het wassen in een kortere tijd met een
vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaard
programma. Maximale belading --->programma-
overzicht, pagina 36.
INTENSIEF
Voor erg vuil wasgoed. In de programma’s
Witte was, Bonte was en Kreukherstellend
wordt de actieve wastijd verlengd. Bij
instelling 30-60°C wordt de wastemperatuur
met 4°C verhoogd.
EXTRA WATER
Verhoogd waterpeil en een extra
spoelcyclus, verlengde wastijd. Voor
gebieden met zeer zacht water of voor
verdere verbetering van de spoelresultaten.
LICHT STRIJKEN
Met deze optie wordt uw wasgoed bij
gelijkblijvende prestaties voorzichtiger
gewassen.Om er voor te zorgen dat het
wasgoed minder kreukt, is het
centrifugetoerental
lager.
25
Speciale toepassingen
Weken
• Was van gelijke kleur inleggen.
• Weekmiddel volgens gegevens van
de fabrikant in kamer II gieten.
• Programma ”Witte/Bonte was 30°C“
kiezen.
• Knop ”Start/Pauze“ indrukken.
Programma start.
• Na ca. 10 minuten de knop ”Start/Pauze“
indrukken.
De was ligt nu in het water.
• Na de gewenste inweektijd een
programma kiezen en starten.
 Geen bijkomend wasmiddel nodig,
het inweeksop wordt om te wassen
gebruikt.
Stijven
De was mag niet met wasverzachter
behandeld zijn.
•Was inleggen.
•Hoeveelheid stijfsel voor ca. 15 liter water
doseren.
Stijfselpoeder eerst volgens de
aanwijzingen van de fabrikant oplossen.
•Programma ”Spoelen“ kiezen.
•Centrifugetoerental instellen.
•Stijfseloplossing in kamer gieten.
•Knop ”Start/Pauze“ indrukken.
Kleuren / bleken
Kleuren alleen in beperkte mate. Zout kan
edelstaal aantasten! Aanwijzingen
van de kleurmiddelfabrikant in acht nemen!
Was niet in de wasmachine bleken.
Pagina: 25
26
Programma wijzigen
Programma wijzigen
Voordat op de toets “Start/Pauze” wordt
gedrukt, zijn alle wijzigingen mogelijk.
 Wanneer u tijdens een programma
wijzigingen doorvoert, krijgt u de
volgende signaaltonen te horen:
— een “pieptoon” voor alle toegestane
wijzigingen,
— een “dubbele pieptoon” voor alle niet
mogelijk wijzigingen.
- direct na de start van het programma
Programmaknop op ”Uit“ zetten.
Programma opnieuw kiezen en knop
”Start/Pauze“ indrukken.
- tijdens het wasprogramma
Het gekozen programma wordt gestopt.
Wijzigingen zijn naargelang de
programmavoortgang slechts beperkt
mogelijk. Hiervoor programmaknop
op ”Uit“ zetten.
Bij programmawissel van bijv. FIJNE WAS
naar WITTE WAS kan een deel van het water
afgepompt worden.
De temperatuur kan tijdens een programma
worden gewijzigd, zonder opnieuw op de knop
“Start/Pauze” te drukken.
Het centrifugetoerental kan altijd worden
gewijzigd.
Alle extra functies kunnen tijdens het hele
programma geactiveerd en gedeactiveerd
worden, voor zover hun werking niet al is
afgesloten.
Uitzonderingen zijn Licht strijken en
Intensief. Van deze kan steeds slechts één
worden gekozen.
Bij programma ”Sport” (naargelang model) is
ook de keuze van de bijkomende functie
”Extra water” en/of keuze van het
centrifugetoerental mogelijk.
- tijdens de starttijdvoorkeuze of eindtijd
Er wordt rekening gehouden met alle
programmawijzigingen die tijdens de
starttijdvoorkeuze zijn gemaakt.
De Starttijdvoorkeuze of Eindtijd kan altijd
worden gewijzigd, bijv. met de toets naar
18 uur.
Door op toets te drukken kunt u tussen
de weergave van Eindtijd, Starttijdvoorkeuze
en Resterende tijd wisselen
Moet het programma direct starten, reset
dan de starttijdinstelling op 0 uur en druk
op de toets “Start/Pauze”.
Alle mogelijk extra functies kunnen tijdens
starttijd voorkeuze worden geactiveerd en
gedeactiveerd.
- aan het einde van het programma
Wanneer op het display STOP verschijnt,
kan een nieuw programma worden gekozen
zonder dat de programmakiezer eerst op
“Uit” gedraaid hoeft te worden.
1
A
5
3
1
4
1
4
Pagina: 26
Centrifugetoerental
Instellen van het centrifugetoerental
Met de toets kan het centrifugetoerental worden aangepast aan de wassoort.
7
SPOELSTOP
Voor gevoelig textiel en gordijnen. Het
wasgoed blijft in het laatste spoelwater
liggen.
 De was wordt tussendoor kort
gecentrifugeerd in de programma's
“Fijne was” en “Wol/Zijde”.
 De indicatiebalken “Centrifugeren” en
“Pauze” knipperen afwisselend.
- Machine moet worden leeggepompt en de
was moet worden gecentrifugeerd
Met de toets een voor de wassoort
geschikt centrifugetoerental kiezen. Op het
display wordt de resterende tijd
weergegeven. Aan het einde van het
programma verschijnt Stop op het display.
- De machine moet worden geleegd.
Met de toets Uitdruipen/100 kiezen.
De was wordt langzaam gecentrifugeerd.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
7
7
A B
C D
* Het centrifugetoerental wordt in de programma's “Kreukherstellend”, “Fijne was”, “Sport”
en “Wol/Zijde” automatisch begrensd.
** Uitdruipen: zacht, kort eindcentrifugeren met 100 omw./min.
*** Spoelstop: het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.
Opmerking: De was kan pas uit te trommel worden genomen wanneer op het display “Stop”
wordt weergegeven. Het trommeldeksel bevindt zich boven. U kunt het deksel openen en de
was er uit nemen.
27
1000
1100
1200
Centrifugetoerentallen
afhankelijk van model
WITTE WAS / BONTE WAS
KREUKHERSTELLEND*
FIJNE WAS*
SNEL 40°C / 30 min
UITDRUIPEN**
SPOELSTOP***
Variabel
1000
1100
1200
1300
—
—
—
—
1000
1300
1000
1000
1000
1000
WOL / ZIJDE* 800
800
800
800
600
600
600
600
MET DE HAND WASBAAR TEXTIEL* 600
600
600
600
SPORT* (afhankelijk van het model) 800
800
800
800
1000
1000
1000
SPOELEN max
max
max
max
CENTRIFUGEREN max
max
max
max
100
100
100
100
y
1100
1200
BONTE WAS met voorwas 1000
1300
y
A
q
I
K
L
B
Q
100
U
Pagina: 27
28
Veiligheidsfuncties
Openingsbeveiliging van het
deksel
Na de start van het programma wordt het
deksel vergrendeld.
Na het afronden van het programma, of in de
functie SPOELSTOP wordt het deksel
ontgrendeld.
Wanneer een Uitgestelde Start of EINDTIJD
is geprogrammeerd, dan blijft het deksel
tijdens de wachttijd voor aanvang van het
programma ontgrendeld.
Moet het deksel tijdens het programma
worden geopend, druk dan kort op de
“Start/Pauze” - toets en wacht ca. 1 - 2
minuten totdat de dekselvergrendeling
ontgrendeld.
 Om brandwonden te voorkomen, wordt de
vergrendeling zolang in stand gehouden
totdat het sop enigszins is afgekoeld.
Waterbeveiliging
Tijdens het bedrijf voorkomt de continue
waterniveaucontrole een eventueel
overstromen.
Centrifugeveiligheid
De wasautomaat is met een beveiliging
uitgerust, welke het centrifugeren kan
beperken wanneer een ongunstige
gewichtsverdeling is geconstateerd.
In dat geval kan het zijn dat het wasgoed
onvoldoende wordt gecentrifugeerd.
De was gelijkmatig in de trommel verdelen
en opnieuw het centrifugerenprogramma
kiezen.
Overschuimbeveiliging
Uw wasmachine kan bij het centrifugeren
een te sterke schuimvorming constateren.
In dit geval wordt het centrifugeren gestopt
en de machine geleegd.
Het programma gaat verder. Het
centrifugetoerental wordt aangepast en
er wordt een extra wascyclus uitgevoerd.
Programma-instelling voor testen conform EN 60 456 en IEC 60 456.
PROGRAMMA VOOR DE VERGELIJKINGS- EN
NORMTESTEN
Programma ............................................................................................WITTE/BONTE WAS 60°C
Belading .................................................................................................................................... 5,5 kg
Tijdsduur ................................................................................................................................ 140 min
 Controleer voor het inschakelen, of de aansluitkabel is aangesloten en de waterkraan
is geopend.
Controleer of alle deksels goed zijn gesloten.
Vanwege veiligheidsredenen wordt aangerande aan het einde van het programma
de waterkraan te sluiten en de stekker uit het contact te trekken.
Na een stroomstoring en het herstel daarvan, gaat het programma verder daar waar
het werd onderbroken.
Pagina: 28
29
Schoonmaken en onderhoud
 Kans op een elektrische schok!
De stekker van het apparaat altijd eerst
uit het stopcontact trekken of de
trekschakelaar uitschakelen.
De wasautomaat nooit met water
schoonspuiten.
 Kans op explosie!
Nooit oplosmiddelen gebruiken om het
apparaat schoon te maken.
 Kans op vorst
Bij kans op vorst de watertoevoerslang
van de kraan halen en de machine
helemaal leeg laten lopen, zodat
overtollig water dat zich eventueel nog
in de kuip bevindt, wordt afgevoerd.
Buitenkant van het apparaat
Uitsluitend water en zeep gebruiken.
Bedieningspaneel, plint enz.
Alleen een vochtig doekje gebruiken.
Niet gebruiken:
• schuurmiddel
• metalen of kunststof sponsjes
• producten op basis van alcohol (alcohol,
verdunningsmiddel enz.)
Delen aan de binnenkant
Wij raden u aan:
• het deksel na het wassen een tijdje open
te laten staan;
• ongeveer één keer per maand de kunststof
en rubber onderdelen van de toegang tot
de kuip met sop schoonmaken. Goed
spoelen om alle resten ervan te
verwijderen;
• wij raden u aan het wasprogramma 90°C
regelmatig te laten draaien.
Wasmiddelvakjes
Het wasmiddelbakje regelmatig
schoonmaken.
- Om het wasmiddelbakje eruit te halen:
gelijktijdig op de twee drukpunten drukken
(afb. 10). Het bakje laat nu los uit de houder
(afb. 10).
- Onderdelen aan de achterkant van het
bakje 	 verwijderen en van de
frontbekleding 
 afhalen (afb. 11).
- De delen onder stromend water afspoelen.
Bakje helemaal leegmaken.
- Alle onderdelen weer in de juiste volgorde
in elkaar zetten. Het wasmiddelbakje weer
onder het deksel van het apparaat
vastdrukken.
afb. 10
afb. 11	
Pagina: 29
30
 Wanneer het pompfilter niet regelmatig
wordt gereinigd, kan dit de werking van
de machine beïnvloeden.
Schoonmaken van het pompfilter
In dit filter worden pluizen en kleine
voorwerpen zoals knopen opgevangen die in
de waskuip zijn gevallen.
Om schoon te maken als volgt te werk gaan:
• Trommeldeksels openen
Op de bodem van de trommel bevindt zich
de meenemer voor het wasgoed 
(afb. 12).
Dit onderdeel ontgrendelen (afb. 13).
Hiertoe:
• Een stift (bijv. een ballpoint of een
schroevendraaier) in het gat op onderdeel
 steken.
• De stift naar onderen drukken en
tegelijkertijd deel naar rechts schuiven
tot het losspringt.
• Deel verwijderen.
• De trommel met geopende deksels iets
naar de voorkant van de machine draaien
(afb. 14).
• Pompfilter uit de houder halen (afb. 14).
• Vreemde voorwerpen en pluizen verwijderen.
• Filter onder stromend water schoonmaken
(afb. 15).
• Filter weer tot de aanslag in de houder
drukken.
• Deel weer erin zetten. Naar links
schuiven tot de meenemer voor het
wasgoed hoorbaar vastklikt (afb. 16).
A
afb. 12
afb. 14
B
afb. 15
Schoonmaken van het filter
afb. 13
➀
➁
CLANG
afb. 16
➀
➁
klik!
Pagina: 30
31
Kleine storingen zelf verhelpen
In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe u kleine problemen eenvoudig zelf op kunt lossen.
De wasmachine geeft storingen aan op het display.
Knipperende
Display Oorzaken / Oplossingen
Toestand van de afvoerwaterslang controleren. De aansluiting mag niet
verstopt zijn (zie hoofdstuk “AANSLUITEN: Waterafvoer”).
Trommel blokkeert. Controleer of een klein stuk wasgoed (bijv. een
zakdoek, kous …) tussen de waskuip en de trommel beklemd is geraakt. Zie
voor het bereiken van de waskuip het hoofdstuk “SCHOONMAKEN VAN
HET FILTER”.
Geen watertoevoer: De waterkraan is niet geopend.
• Enige tijd van de start van het programma:
- het programma loopt niet verder,
- knipperend waarschuwingssignaal en de melding d01,
- de 3e onderste balk van het display is aan,
- er klinkt een aanhoudende pieptoon.
• Wanneer u EINDTIJD of een UITGESTELDE START heeft gekozen, dan
loopt de tijd af tot aanvang van het programma. Enige tijd daarna signalen
en meldingen zoals hierboven beschreven.
• Oplossing:
- open de waterkraan,
- druk op de knop “Start/Pauze”.
- Het programma start opnieuw.
• Deze fout kan ook worden veroorzaakt door een verkeerde aansluiting
van de watertoevoerslang (zie hoofdstuk ”AANSLUITEN: Watertoevoer”).
Bij Aquastop-slang controleren, of de veiligheidsfunctie op de
wateraansluiting is geactiveerd - kijkvenster rood.
Oplossing: Aquastop-slang vervangen.
Pompfilter verstopt. Pompfilter reinigen (zie hoofdstuk“SCHOONMAKEN
VAN HET FILTER”) en opnieuw het programma met de toets “Start/Pauze”
starten.
Afvoerwaterslang controleren: De aansluiting mag niet verstopt zijn
(zie hoofdstuk “AANSLUITEN: Waterafvoer”).
Beveiliging tegen openen van het deksel: Deksel niet goed gesloten.
• Na het starten van het programma of na een pauze:
- het programma loopt niet verder,
- knipperend waarschuwingssignaal en de melding d07,
- de 4e onderste balk van het display is aan,
- er klinkt een aanhoudende pieptoon.
• Wanneer u EINDTIJD of een UITGESTELDE START heeft gekozen, dan
loopt de tijd af tot aanvang van het programma. Enige tijd daarna
signalen en meldingen zoals hierboven beschreven.
• Oplossing:
- Sluit het deksel van de wasautomaat.
- Druk op de toets “Start/Pauze”.
- Het programma start.
Pagina: 31
32
 Controleer a.u.b. of op het display niet een fout toont welke u zelf kunt verhelpen (zie
voorgaande pagina).
In geval van de volgende display meldingen moet de Servicedienst worden ingeschakeld:
enz.
Knipperend
Display
Wanneer deze meldingen verschijnen:
- Programmakiezer op “Uit” draaien.
- Aansluitstekker gedurende 10 seconden uit het stopcontact trekken.
- Aansluitstekker weer in het stopcontact steken.
- Programma kiezen en opnieuw starten.
Mocht de fout niet verdwijnen, neem dan contact op met de klantenservice.
 Wasautomaat van het stroomnet scheiden en waterkraan sluiten.
Storingen die door de hulp van de
Servicedienst verholpen moeten worden
Pagina: 32
33
Wat de doen als...
Probleem
Het programma start niet
Sterke trillingen bij het
centrifugeren
De was wordt niet, of
onvoldoende
gecentrifugeerd
Waterlekkage bij/onder
de machine
De machine pompt
niet af
Het deksel kan niet
geopend worden
Het deksel van de
trommel opent te
langzaam
Tijdaanduiding knippert
Weergave tijd
onnauwkeurig
Mogelijke oorzaken / oplossingen
• Het programma is niet volledig gekozen
- Toets “Start/Pauze” is niet ingedrukt.
- Programmakiezer staat op stop-positie.
• De wasautomaat krijgt geen stroom:
- Controleer of de aansluitstekker in het stopcontact zit.
- Controleer zekeringen.
• De waterkraan is gesloten.
• De toevoerslang is geknikt.
• Het deksel is niet goed gesloten.
• Kinderslot geactiveerd? Zie pagina 19.
• De transportbeveiligingen zijn niet volledig verwijderd:
- Controleer of alle transportbeveiligingen zijn verwijderd. (zie
hoofdstuk VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTBEVEILIGINGEN)
• De vloer is niet horizontaal.
• De wasautomaat rust op de beide voorste voetrollen.
- De hendel van de mobiliteit naar rechts drukken.
• Uheefteenprogrammagekozenzondercentrifugeren,bijv.“Uitdruipen”
gekozen.
• Het onbalans controlesysteem heeft een slechte verdeling van
de was in de trommel vastgesteld:
- Het wasgoed opnieuw sorteren en opnieuw Centrifugeren kiezen.
• De afvoerslang zit niet goed in de waterafvoer.
• De aansluitingen van de watertoevoerslang aan de machine en aan
de kraan zijn lek:
- Afdichtingen en aansluitingen controleren.
• “Spoelstop” is gekozen.
• De watertoevoerslang is geknikt of platgedrukt.
• Waterafvoerslang op de vloer leggen en water in een geschikt
reservoir opvangen.
 Bij Aquastop-uitvoering, de slanghouder absoluut weer
aanbrengen!
• Het filter van de afvoerpomp is verstopt:
- Filter schoonmaken (zie hoofdstuk “SCHOONMAKEN VAN HET
FILTER”)
• Het programma is nog niet afgelopen.
Het deksel blijft tijdens het hele programmaverloop vergrendeld.
• De wasmachine werd lange tijd niet gebruikt.
• De wasmachine staat in een te koude ruimte.
• Resten wasmiddel (poeder) blokkeren de scharnieren
- Waspoederresten verwijderen.
• Kortstondige stroomstoring tijd instellen.
• Geen storing, geen constante netfrequentie van 50Hz.
• Tijd opnieuw instellen.
• De nauwkeurigheid van de tijdindicatie is afhankelijk van variaties
in de netfrequentie.
u een storing m.b.v. de volgende tabel niet zelf kunt verhelpen:
• Programmakiezer op “Uit” draaien.
• Wasautomaat van stroomnet scheiden.
• Waterkraan dichtdraaien.
 Gevaar voor elektrische schokken!
Reparaties uitsluitend door de Servicedienst of door geautoriseerde vaklui laten uitvoeren.
Pagina: 33
34
Servicedienst
Elke wasautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en
een onberispelijke staat. Bij vragen – vooral met betrekking tot plaatsen en aansluiten van het
apparaat – staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.
Wanneer u de storing niet zelf kunt oplossen (wat te doen als ... , –> blz. 33, 34), neem dan
contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een
onnodig bezoek van onze technicus te voorkomen.De contactgegevens van de
dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het
model). . Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-nr.) en het fabricagenummer
(FD) op U vindt deze gegevens op het typeplaatje.
Door deze nummers door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur.
en bespaart u de hieraan verbonden kosten.
Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze website:
http://www.bosch-home.com
- NL 020 430 3 430
- B 070 222 141
E-Nr
FD
U vindt het E-Nr. achter de
wasmiddellade.
Aanwijzingen om de wasmiddellade
eruit te halen zie hoofdstuk:
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD.
Het gaat hier niet om een fout. De aan het begin van het
programma weergegeven tijdsduur wordt nadat het wasgoed
in de wasautomaat is gedaan geactualiseerd. Daardoor wordt
een perfect wasresultaat gewaarborgd bij een optimaal water-
en stroomverbruik. Het veiligheidssysteem voor centrifugeren
en schuimbeveiliging kan daarnaast de weergegeven
tijdsduur verlengen.
Probleem
De programmaduur wordt
tijdens het programma
verkort of verlengd.
Wat te doen als...
Eventuele oorzaak / oplossing
V
Ve
er
rt
tr
ro
ou
uw
w o
op
p d
de
e c
co
om
mp
pe
et
te
en
nt
ti
ie
e v
va
an
n d
de
e
f
fa
ab
br
ri
ik
ka
an
nt
t. Neem met ons contact op. Zo
weet u zeker, dat de reparatie door
goed opgeleide servicetechnici wordt
uitgevoerd, die de beschikking hebben
over de originele reserve-onderdelen.
Pagina: 34
Als aanvulling op de garantie-aanspraken tegenover de verkoper in de
koopovereenkomst en als aanvulling op onze garantie op het apparaat wordt u
schadeloos gesteld als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
1. als door een fout in ons Aqua-Stop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan
vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers.
2. Deze aansprakelijkheidsgarantie gekdt voor de levensduur van het apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop
vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en
aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundige verlenging van de Aqua-Stop
(origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte
toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aqua-Stop-aansluiting op de kraan.
4. Tijdens het gebruik van een apparaat met Aqua-Stop hoeft u er in principe niet bij
te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien.
Alleen bij langere afwezigheid, bijv.als u een paar weken op vakantie gaat, moet
de kraan worden dichtgedraaid.
Aqua-Stop-Garantie
35
Pagina: 35
Om
voor
de
was
het
meest
geschikte
programma
te
kiezen
moet
u
de
aanwijzingen
op
de
waslabels
die
in
de
meeste
kledingstukken
zijn
aangebracht
opvolgen.

(**)
De
programmaduur
wordt
als
gemiddelde
waarde
“zonder
opties”
aangegeven.
Tijdens
de
startfase,
(ca.
10
min)
wordt
op
basis
van
de
gekozen
temperatuur
en
belasing
(hoeveelheidautomatiek)
de
programmaduur
bepaald.
-
Bij
een
programma
met
“Intensief”
wordt
het
programma
met
5
-
17
minuten
verlengd.
-
Bij
een
programma
met
“Extra
water”
wordt
het
programma
met
9
-
20
minuten
verlengd.
●
Opties
of
extra
functies
O
In
programma
slechts
een
optie
mogelijk
ROBERT BOSCH HAUSGERÄTE GMBH Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND
1109 nl
TW2G00006-02
9000459123
WITTE
WAS
/
BONTE
WAS
y
SNEL
40°/
30min
Uitdruipen
1,0
●
●
Koud
Programmatabel
Soort
wasgoed
Maximale
belasting
(kg)
Afhankelijk
van
het
soort
Textiel
Temperatuur
(°C)
Snel
wassen
Licht
strijken
Spoelstop
30
-
90°
30
°
30
-
60°
Koud
-
30°
40°
2,5
5,5
3,0
*
O
●
●
●
●
●
O
O
●
●
O
●
●
●
●
●
●
1,0
2,5
2,5
*
1,5
FIJNE
WAS
KREUKHERSTELLEND
WOL
/
ZIJDE
MET
DE
HAND
WASBAAR
TEXTIEL
Alleen
SPOELEN
Alleen
CENTRIFUGEREN
Extra
programma's
Programmaduur
(**)
30
min
33
min
2,5
●
●
40°
SPORT
1:20
uur
33
-
36
min
34
min
1:19
-
1:40
uur
0:53
-
1:31
uur
*
1:42
-
2:27
uur
0:53
-
1:31
uur
*
9
-
19
min
10
-
11
min
●
Extra
water
●
●
●
●
●
Intensief
●
●
●
O
O
Speciale
programma's
BONTE
WAS
+
Voorwas
40°
5,5
O
●
●
O
2
:
16
uur
●
y
A
q
I
K
B
L
*Programma's
met
de
optie
”Snel
wassen“
Q
100
U

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WOT26542.

Stel een vraag over de Bosch WOT26542

Heb je een vraag over de Bosch WOT26542 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WOT26542. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WOT26542 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.