Bosch WAS28742 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WAS28742. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: WAS28742
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodiga instructie plaatsingshandleiding,
blz. 7.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer Spoelstop  (zonder eind- centrifugeren) actief is:
programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
centrifugetoerental kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat
restwater kan opdrogen
Programma-einde wanneer ...
... op het display klaar, Wasgoed uitnemen verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Bij programma's met lage temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Wasgoed bijvullen wanneer ...a blz. 6
... Start/bijvullen is gekozen en vervolgens op het display Bijvullen
mogelijk verschijnt.
– Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het
wasgoed komt kan uit de wasautomaat stromen.
– Beladingsindicatie bij bijvullen niet actief.
Start/bijvullen kiezen.
Wasgoed sorteren
Wasinstructies van de producent aanhouden!
Volgens aanwijzingen van het textiellabel.
Op soort, kleur, mate van verontreiniging en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijdena blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhoudena blz. 9.
Was- en verzorgingsmiddelen
Doseren overeenkomstig: de hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling,
waterhardheid (kunt u opvragen bij uw waterbedrijf) en opgave van de
fabrikant.
Bij modellen zonder compartiment voor vloeibaar wasmiddel:
vloeibaar wasmiddel in betreffende doseerbal in de trommel leggen. Wees
tijdens bedrijf voorzichtig met het openen van de wasmiddellade!
Programma
Gedetailleerd programma-overzichta blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk
van het gekozen programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was Stevig textiel
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met Centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen het spoelwater bij Spoelstop c(zonder eind-
centrifugeren)
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifu-
getoerental
Extra snel 15‘ Extrakort programma
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifu-
getoerental
Sensitive stevig textiel; langer wassen en extra spoelen
voor de bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels
Overhemden/ blouses strijkvrije overhemden
Memory 1 wensprogramma -> blz.6
Memory 2 wensprogramma -> blz.6
––,20°-90° °CÔÈ
Kiezen van de temperatuur (– – = koud)
0,400-1600* 	ÔÈ 
Kiezen van het centrifugetoerental
(* afh. van model) (0=niet centrifugeren tijdens
het programma)
Programmakiezer
Display /
Menutoetsen/wijzigingstoetsen
Start/
Bijvullen
Vlekkenkeuze
Voor elke vlek de juiste behandeling
Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Was zoals
gebruikelijk samenstellen en de wasautomaat vullen. Eén vlekkensoort kiezen (niet
combineerbaar).
ʑ Er kan in totaal uit 16 verschillende vlekken worden gekozen. De wasautomaat past de
wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd gericht op de soort vlek aan. Heet of koud
water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of
kort inweken, zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek.
ʑ Vlekken kunnen afhankelijk van het programma via de menutoetsen/wijzigentoetsen er bij
worden gekozen.
ʑ Het resultaat: zonder extra speciaal wasmiddel worden de vlekken optimaal behandeld.
ʑ Vlekken
Babyvoeding
Bloed
Ei
Aarde en zand
Gras
Koffie
Make up
Rode wijn
Chocolade
Zweet
Vuile sokken
Voedingsvet/ -olie
Thee
Tomaten
Aardbeien
Sinaasappel
ʑ Vlekkenbehandeling stap voor stap - 2 voorbeelden
Ei Inweken in lauwwarm water, gekozen programma met hogere
waterstand en extra spoelbeurt om deeltjes te verwijderen
Bloed Bloed wordt in koud water eerst “los gemaakt“, aansluitend
start het gekozen wasprogramma.
Voor de andere vlekken hebben wij bij intensieve studies vergelijkbare oplossingen
gerealiseerd.
Bijvullen
Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het programma wasgoed wilt
bijvullen. De wasautomaat controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display
opvolgen.
Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of zolang de trommel draait blijft het vulvenster
vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
ʑ Wensprogramma
Onder Memory 1 en Memory 2 blijven het programma en alle instellingen blijvend
behouden:
– Programmakiezer op Memory 1 of Memory 2 zetten.
– Met de toetsen #/$ het gewenste programma kiezen.
– Met de toetsen %/&de gewenste optie kiezen, eventueel met de toetsen #/$ instelling
wijzigen.
– Met toetsen °C (Temperatuur) en 	c(Centrifugeren) gewenste instellingen kiezen.
– Toets Start/bijvullen kiezen.
ʑ Wensprogramma
Onder Memory programma blijft het programma en alle instellingen blijvend bewaard:
– Programmakiezer op Memory programma zetten.
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), – blz. 10
Compartiment II: wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De
wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onder-
delen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com
of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ...........................................................................................3/4
ʋ Na het wassen ....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen ..................................................................5/6
ʋ Programma-overzicht ......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden .............................................................................8
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 9
ʋ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel............................................ 10
ʋ Verzorging ........................................................................................10
ʋ Instructies in het display ................................................................10
ʋ Instructies bij verstopping ..............................................................11
ʋ Wat te doen als..........................................................................12/13
ʋ Noodontgrendeling .........................................................................13
ʋ Servicedienst.....................................................................................13
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C Programma Witte was/bonte was 60 °C
en optie ecoPerfect j kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder
energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger
kiezen.
Vlekkenfunctie
Automatische behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen
voorbehandeling van de vlekken nodig - Wasautomaat past dan het wasproces
automatisch aan –> blz. 6.
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9
Vuldeur openen/programma instellen 1
2
Wassen
Compartiment ~: wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: wasmiddel voor voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en
handwas wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de vuldeur
Serviceäklep
Vuldeur
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Wasautomaat controleren
– Beschadigde wasautomaat nooit in
gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker beetpakken!
Waterkraan openen
**Wanneer het kinderslot actief is a Deactiveren, blz.
5. Aanwijzingen op het display aanhouden!
Wassen
Individuele instellingen
ʑ Opties zie ook het programma-overzicht
VarioPerfect*
SpeedPerfect i -
Standaard -
EcoPerfect j
SpeedPerfect: voor het wassen in kortere tijd bij vergelijkbaar
wasresultaat t.o.v. het standaard programma. Maximale
beladingshoeveelheida Programma-overzicht, blz. 7.
EcoPerfect: voor het besparen van energie bij vergelijkbaar
wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
Eindtijd* Bij keuze van het programma wordt de betreffende tijd tot aan
het einde van het programma getoond. In stappen van 1 uur,
tot max. 24h, instelbaar. Toets Wijzigen $/# net zo vaak
kiezen totdat het gewenste aantal uren wordt weergegeven
(h=uur). Na aanvang van het programma is instellen niet meer
mogelijk.
Voorwas 7c
Uit - Aan
Voor sterk vervuild wasgoed. Voorwas bij max. 30°C
Licht strijken S
Uit - Aan
Speciale centrifugeprocedure met aansluitend wasgoed
losmaken. Voorzichtig eind- centrifugeren bij gereduceerd
centrifugetoerental. restvochtgehalte van het wasgoed licht
verhoogd.
Signaal* 3 Volume van het akoestisch signaal kiezen.
Uit - Zacht - Gemiddeld - Luid - Zeer luid
Toetssignaal* Volume van het toetssignaal kiezen.
Uit - Zacht - Gemiddeld - Luid - Zeer luid
Taal* De taal van de teksten op het display kiezen.
Extra water =ø
Aan - Uit
Verhoogd waterpeil. Voorzichtige behandeling van het
wasgoed.
Spoelstop c
Uit - Aan
Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.
Extra spoelen* 2
max.+3 spoelbeurten
Extra spoelen. Langere programmaduur. Aanbevolen bij
bijzonder gevoelige huid en/of in gebieden met zeer zacht
water.
Vlekkenkeuze* [ Automatische behandeling van moeilijke vlekkena blz. 6.
ʑ Indicatiesymbolen
Kinderslot/Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Uit - Aan #
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
Activeren/Deactiveren: 5 seconden lang toets menu %
indrukken.
Opmerking: kinderslot blijft tot de volgende programmastart
geactiveerd, ook na het uitschakelen van de wasautomaat!
In dat geval na het inschakelen van de wasautomaat het
kinderslot weer deactiveren.
Schuimherkenning 3 Te veel schuim in de wasautomaat.
Schuimcontrolesysteem actief - speciaal programma voor
schuimvermindering.
Informatie over
programmaverloop,
eventueel met
voortgangs- of
beladingsbalk
Optie kiezen menu %/& Instellingen wijzigen $/#
beschikbaar afhankelijke
van het gekozen
programma;
* bij langer aanraken
worden de volgende
instelopties automatisch
doorlopen
6
Beladingsindicatie/
doseeraanbeveling
Voor het activeren eerst venster openen, programma
instellen en daarna wasgoed in de automaat doen.
Wasgoed in automaat doen
Beladingsaanwijzing op het
display aanhouden a blz. 9
4
Vuldeur sluiten
Individuele instellingen
kiezen a blz. 5.
Vlekkenkeuze a blz. 6.
Temperatuur/Centrifugetoeren-
tal instellen a blz. 2.
5
Start/bijvullen kiezen
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Programmakiezer voor het
aan- en uitzetten van de
wasautomaat en om
programma's te kiezen.
Draaien in beide richtingen
mogelijk.
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Trommelbinnenverlichting
(afh. van model) -
na het openen of sluiten van de
vuldeur, en na aanvang van het
programma, gaat vanzelf uit.
3
Was- en verzorgingsmiddel
doseren
Doseeraanbeveling voor
wasmiddel in het display
aanhouden a blz. 9
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
instructies
op
blz.
9
aanhouden!
*
gereduceerde
belading
bij
optie
speedPerfect
i
‘
Als
kort
programma
is
Snel
+
Mix
40°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma's
zonder
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
doen,
programma's
met
voorwas
-
wasmiddel
over
compartimenten
I
en
II
verdelen.
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
Opties;
instructie
Witte
was/bonte
was
–
–
...
90
°C
8
kg/
5
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
SpeedPerfect*,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop
Sensitive
–
–
...
60
°C
stevig
textiel
van
katoen
of
linnen
SpeedPerfect*,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop;
voor
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
gekozen
temperatuur,
hogere
waterstand,
extra
spoelcyclus
Kreukherstellend
–
–
...
60
°C
3,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
syn-
thetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop
Snel
+
Mix
–
–
...
40
°C
Textiel
van
katoen
en
kreukherstellend
textiel
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
geza-
menlijk
worden
gewassen
Overhemden/
blouses
–
–
...
60
°C
2
kg
non-iron
overhemden
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen.
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop;
slechts
licht
centrifugeren,
drupnat
ophangen
Fijn/
Zijde
–
–
...
40
°C
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
vitrages)
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop;
slechts
kort
centrifugeren
tussen
de
spoel-
beurten
Wol
–
–
...
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
Spoelstop;
bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extrakort
15‘
–
–
...
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
syn-
thetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Spoelstop;
kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Sport
–
–
...
40
°C
Textiel
van
microvezels
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
centrigugeren
1109
/
9000506189
*506189*
WAS32742NL
WAS28742NL
WAS327C1NL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
Pagina: 1
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde
informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Stekker uitsluitend met drogen handen in het stopcontact steken of er uit halen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Sluiting van vuldeur vernietigen. Kinderen kunnen zich zodoende niet opsluiten en
in levensgevaar raken.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek
bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld vlekkenwater/
wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het vullen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand uitspoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Verbruikswaarden
Programma Optie Belading Stroom*** Water*** Programmaduur ***
Witte was/bonte was 30 °C** 8 kg 0,33 kWh 57 l 2:06 h
Witte was/bonte was 40 °C** 8 kg 0,95 kWh 57 l 2:16h
Witte was/bonte was 60 °C** 8 kg 1,45 kWh 57 l 2:26 h
Witte was/bonte was 60 °C EcoPerfect j* 8 kg 1,06 kWh 56 l 3:25 h
Witte was/bonte was 90 °C 8 kg 2,32 kWh 68 l 2:16 h
Snel + Mix 40 °C** 3,5 kg 0,46 kWh 37 l 0:53 h
Kreukherstellend 40 °C** 3,5 kg 0,54 kWh 41 l 1:35 h
Fijn/Zijde – – (koud) 2 kg 0,04 kWh 35 l 0:41 h
Fijn/Zijde 30 °C 2 kg 0,14 kWh 35 l 0:41 h
Wol – – (koud) 2 kg 0,06 kWh 40 l 0:40 h
Wol 30 °C 2 kg 0,16 kWh 40 l 0:40 h
* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtljin 92/75/EWG.
** Programma-instelling voor testen overeenkomstig van toepassing zijnde EN60456.
Instructie voor vergelijkende tests: voor het testen van de beproevingsprogramma's de aangegeven beladingshoeveelheid
met maximaal centrifugetoerental wassen.
Als kort programma voor bonte was het programma Snel + Mix 40 °C met maximaal centrifugetoerental kiezen.
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en
vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
8 9
Belangrijke instructie
Voor de eerste keer wassen
Geen was inladen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– wasmiddel (dosering volgens opgaven van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens
de waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start/bijvullen kiezen. Na afloop
van het programma de programmakiezer op Uit zetten.
Wasgoed en wasautomaat sparen
– Zakken legen.
– Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, vitrages, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.
Wasgoed in de automaat doen
Grote en kleine stukken wasgoed in de trommel doen!
Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichting klemmen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie SpeedPerfect ikiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de automaat doen. Programma met voorwas kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de wasautomaat
Inweekmiddel/wasmiddel volgens opgave van de fabrikant in compartiment II vullen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C zetten en Start/bijvullen kiezen. Na ca. 10
Minuten Start/bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste
inweektijd opnieuw Start/bijvullen kiezen, wanneer het programma hervat moet worden, of
het programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens opgave van de
fabrikant in wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst schoonmaken) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden. Zout kan roestvaststaal aantasten!
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
Beladingsindicatie
De beladingssensor herkent de mate van belading van de wasautomaat. Het wasgoed wordt
niet gewogen!
Doseeraanbeveling
De doseeraanbeveling geeft - afhankelijk van het gekozen programma en de herkende
belading - een aanbeveling voor de wasmiddeldosering in % aan. De %-indicatie heeft
betrekking op de aanbeveling van de fabrikant van het wasmiddel.
Hoeveelheidautomaat
De hoeveelheidautomaat past onafhankelijk van de beladingsindicatie met andere sensoren
het water- en stroomverbruik optimaal aan het programma aan, afhankelijk van de textielsoort
en de belading.
10
Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model
Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:
– Wasmiddellade volledig uitnemen a blz. 10.
– Lade naar voren schuiven.
Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):
– bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,
– bij programma's met Voorwas en optie Eindtijd.
Onderhoud
ʑ Behuizing wasautomaat, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig
uitnemen.
2. Lade uitnemen: met vinger lade van onderen naar boven
drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
ʑ Wastrommel
Vulvenster open laten, zodat trommel droogt.
Roestvlekken - chloorvrij reinigingsmiddel gebruiken, geen staalwol.
ʑ Ontkalken Geen wasgoed in de wasautomaat!
Bij een juiste dosering van het wasmiddel niet nodig. Indien toch, te werk gaan volgens de
aanwijzingen van de leverancier van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen
kunt u verkrijgen via onze website of via de servicedienst (a blz. 13).
Instructies op het display afhankelijk van model
Vuldeur open? Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
Kraan dicht? Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; zeef
reinigen a blz. 11, waterdruk te laag.
Pomp verstopt? Pomp verstopt; pomp reinigen a blz. 11.
Afvoerslang/afvoerbuis; afvoerslang op sifon reinigen a blz. 11.
Pauze Niet bijvullen;
waterniveau te hoog
of temperatuur te hoog
Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Start/bijvullen kiezen om het
programma te hervatten.
F: 23 Water in bodemplaat, apparaat lekt. Contact opnemen met de
klantenservice!
F: 34 Vuldeur kan niet worden vergrendeld. Vuldeur openen en met
hoorbare "klik" sluiten; apparaat uit- en weer inschakelen; programma
instellen en individuele instellingen maken; programma starten.
Andere indicaties App. uitsch., 5 seconden wachten en weer inschakelen. Verschijnt de
melding opnieuw, dan contact opnemen met de Servicedienst
a blz. 13.
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit contactdoos halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen gebruiken!
11
Instructies bij verstopping
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Aftapslang uit de houder nemen. Afsluitkap er af halen, sop weg laten
stromen, afsluitkap er weer op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Handgreep staat verticaal.
Aftapslang weer in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer loopt:
1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Gewenst programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start/bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Stekker uit het stopcontact halen.
Zeef reinigen:
5. slang loskoppelen van waterkraan. Zeef met borstel reinigen.
en/of bij modellen Standaard en Aqua-Secure:
slang aan achterzijde van het apparaat nemen,
zeef met tang uitnemen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Kans op brandwonden!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
12
Wat te doen wanneer ...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen/vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start/bijvullen niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Eventueel zeef verstopt? Zeef reinigen a blz. 11.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Progr.-afbreking? a blz. 4.
– Spoelstop c(zonder eind- centrifugeren) gekozen?
a blz. 3,4.
– Openen uitsluitend mogelijk via noodontgrendeling? a blz. 13.
ʑ Het programma start
niet.
– Start/bijvullen of Eindtijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren –> blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– Spoelstop c(zonder eind- centrifugeren) gekozen?
a blz. 3,4.
– Soppomp reinigen a blz. 11.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
Wasgoed nat / te
vochtig.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem heeft het
centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van
wasgoed.
Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
– Licht strijken  gekozen? a blz. 5.
– Een te laag toerental gekozen? a blz. 5.
ʑ Meermalen beginnen
met centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in
compartiment ~ voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a blz. 10.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
uitvoeren. Wasmiddel geschikt voor alle temperaturen
gebruiken.
ʑ Statusindicatiec3
knippert.
Overdosering van het
wasmiddel gedetecteerd.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
1 eetlepel wasverzachter met een halve liter water vermengen
en in compartiment II doen (niet bij outdoor- en donstextiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportzekeringen verwijderd?
Transportzekeringen verwijderen a Opstelhandleiding.
ʑ Display/displaylampen
werken tijdens het bedrijf
niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen aangesproken? Zekeringen weer inschakelen/
vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen storing - Schuimcontrolesysteem actief - meerdere
spoelcycli worden toegevoegd.
13
Wat te doen wanneer ...
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.
ʑ In de bijvullen toestand
knippert
Start/bijvullen zeer snel
en er klinkt een signaal
– Waterniveau te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk.
Eventueel vuldeur direct sluiten.
– Start/bijvullen= kiezen om het programma te hervatten.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie
nodig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst
a blz. 13.
Noodontgrendeling bijv. bij een elektriciteitsstoring
Het programma loopt verder, wanneer de voedingsspanning weer wordt hersteld. Moet het
wasgoed echter uit de wasautomaat gehaald worden, dan kan de vuldeur zoals hierna
omschreven worden geopend:
Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen, wanneer deze nog draait.
De vuldeur niet openen wanneer er bij het venster water zichtbaar is.
1. Programmakiezer op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Sop afvoeren a blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onderen trekken en
loslaten. De vuldeur kan vervolgens geopend worden.
Servicedienst
ʑ Wanneer u de storing niet zelf kunt oplossen (Wat te doen wanneer... , a blz. 12, 13), neem
dan contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om
een onnodig bezoek van onze technicus te voorkomen.
ʑ De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-
map (afhankelijk van het model).
NL 020 430 3 430
ʑ Geef aan de servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door.
Typenummer Fabricagenummer
Deze data vindt u:
aan de binnenkant van de vuldeur* /
geopende serviceklep*
en de achterkant van het apparaat.
*afh. van het model
ʑ Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem met ons contact op. Zo weet u zeker,
dat de reparatie door goed opgeleide servicetechnici wordt uitgevoerd, die de beschikking
hebben over de originele reserve-onderdelen.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De veiligheidsaanwijzingen op bladzijde 8 in acht nemen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Pagina: 2
1 2
D
vlo
Programma
Gedetailleerd programma-overzichta blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk
van het gekozen programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was Stevig textiel
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met Centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen het spoelwater bij Spoelstop c(zonder eind-
centrifugeren)
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifu-
getoerental
Extra snel 15‘ Extrakort programma
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifu-
getoerental
Sensitive stevig textiel; langer wassen en extra spoelen
voor de bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels
Overhemden/ blouses strijkvrije overhemden
Memory 1 wensprogramma -> blz.6
Memory 2 wensprogramma -> blz.6
––,20°-90° °CÔÈ
Kiezen van de temperatuur (– – = koud)
0,400-1600* 	ÔÈ 
Kiezen van het centrifugetoerental
(* afh. van model) (0=niet centrifugeren tijdens
het programma)
Programma
Display /
Menutoetsen/wijzigingstoetsen
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), – blz. 10
Compartiment II: wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De
wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onder-
delen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com
of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ...........................................................................................3/4
ʋ Na het wassen ....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen ..................................................................5/6
ʋ Programma-overzicht ......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden .............................................................................8
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 9
ʋ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel............................................ 10
ʋ Verzorging ........................................................................................10
ʋ Instructies in het display ................................................................10
ʋ Instructies bij verstopping ..............................................................11
ʋ Wat te doen als..........................................................................12/13
ʋ Noodontgrendeling .........................................................................13
ʋ Servicedienst.....................................................................................13
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C Programma Witte was/bonte was 60 °C
en optie ecoPerfect j kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder
energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger
kiezen.
Vlekkenfunctie
Automatische behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen
voorbehandeling van de vlekken nodig - Wasautomaat past dan het wasproces
automatisch aan –> blz. 6.
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijd
Compartiment ~: wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: wasmiddel voor voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en
handwas wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Wasautomaat controleren
– Beschadigde wasautomaat nooit in
gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker beetpakken!
Waterkraan openen
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Programmak
aan- en uitze
wasautomaa
programma'
Draaien in be
mogelijk.
Pagina: 3
3 4
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodiga instructie plaatsingshandleiding,
blz. 7.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer Spoelstop  (zonder eind- centrifugeren) actief is:
programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
centrifugetoerental kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat
restwater kan opdrogen
Programma-einde wanneer ...
... op het display klaar, Wasgoed uitnemen verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Bij programma's met lage temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Wasgoed bijvullen wanneer ...a blz. 6
... Start/bijvullen is gekozen en vervolgens op het display Bijvullen
mogelijk verschijnt.
– Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het
wasgoed komt kan uit de wasautomaat stromen.
– Beladingsindicatie bij bijvullen niet actief.
Start/bijvullen kiezen.
Wasgoed sorteren
Wasinstructies van de producent aanhouden!
Volgens aanwijzingen van het textiellabel.
Op soort, kleur, mate van verontreiniging en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijdena blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhoudena blz. 9.
Was- en verzorgingsmiddelen
Doseren overeenkomstig: de hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling,
waterhardheid (kunt u opvragen bij uw waterbedrijf) en opgave van de
fabrikant.
Bij modellen zonder compartiment voor vloeibaar wasmiddel:
oeibaar wasmiddel in betreffende doseerbal in de trommel leggen. Wees
tijdens bedrijf voorzichtig met het openen van de wasmiddellade!
akiezer Start/
Bijvullen
de 9
Vuldeur openen/programma instellen 1
2
Wassen
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de vuldeur
Serviceäklep
Vuldeur
**Wanneer het kinderslot actief is a Deactiveren, blz.
5. Aanwijzingen op het display aanhouden!
Wassen
6
Beladingsindicatie/
doseeraanbeveling
Voor het activeren eerst venster openen, programma
instellen en daarna wasgoed in de automaat doen.
Wasgoed in automaat doen
Beladingsaanwijzing op het
display aanhouden a blz. 9
4
Vuldeur sluiten
Individuele instellingen
kiezen a blz. 5.
Vlekkenkeuze a blz. 6.
Temperatuur/Centrifugetoeren-
tal instellen a blz. 2.
5
Start/bijvullen kiezen
kiezer voor het
etten van de
at en om
's te kiezen.
eide richtingen
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Trommelbinnenverlichting
(afh. van model) -
na het openen of sluiten van de
vuldeur, en na aanvang van het
programma, gaat vanzelf uit.
3
Was- en verzorgingsmiddel
doseren
Doseeraanbeveling voor
wasmiddel in het display
aanhouden a blz. 9
Pagina: 4
5 6
Vlekkenkeuze
Voor elke vlek de juiste behandeling
Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Was zoals
gebruikelijk samenstellen en de wasautomaat vullen. Eén vlekkensoort kiezen (niet
combineerbaar).
ʑ Er kan in totaal uit 16 verschillende vlekken worden gekozen. De wasautomaat past de
wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd gericht op de soort vlek aan. Heet of koud
water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of
kort inweken, zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek.
ʑ Vlekken kunnen afhankelijk van het programma via de menutoetsen/wijzigentoetsen er bij
worden gekozen.
ʑ Het resultaat: zonder extra speciaal wasmiddel worden de vlekken optimaal behandeld.
ʑ Vlekken
Babyvoeding
Bloed
Ei
Aarde en zand
Gras
Koffie
Make up
Rode wijn
Chocolade
Zweet
Vuile sokken
Voedingsvet/ -olie
Thee
Tomaten
Aardbeien
Sinaasappel
ʑ Vlekkenbehandeling stap voor stap - 2 voorbeelden
Ei Inweken in lauwwarm water, gekozen programma met hogere
waterstand en extra spoelbeurt om deeltjes te verwijderen
Bloed Bloed wordt in koud water eerst “los gemaakt“, aansluitend
start het gekozen wasprogramma.
Voor de andere vlekken hebben wij bij intensieve studies vergelijkbare oplossingen
gerealiseerd.
Bijvullen
Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het programma wasgoed wilt
bijvullen. De wasautomaat controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display
opvolgen.
Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of zolang de trommel draait blijft het vulvenster
vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
ʑ Wensprogramma
Onder Memory 1 en Memory 2 blijven het programma en alle instellingen blijvend
behouden:
– Programmakiezer op Memory 1 of Memory 2 zetten.
– Met de toetsen #/$ het gewenste programma kiezen.
– Met de toetsen %/&de gewenste optie kiezen, eventueel met de toetsen #/$ instelling
wijzigen.
– Met toetsen °C (Temperatuur) en 	c(Centrifugeren) gewenste instellingen kiezen.
– Toets Start/bijvullen kiezen.
ʑ Wensprogramma
Onder Memory programma blijft het programma en alle instellingen blijvend bewaard:
– Programmakiezer op Memory programma zetten.
Individuele instellingen
ʑ Opties zie ook het programma-overzicht
VarioPerfect*
SpeedPerfect i -
Standaard -
EcoPerfect j
SpeedPerfect: voor het wassen in kortere tijd bij vergelijkbaar
wasresultaat t.o.v. het standaard programma. Maximale
beladingshoeveelheida Programma-overzicht, blz. 7.
EcoPerfect: voor het besparen van energie bij vergelijkbaar
wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
Eindtijd* Bij keuze van het programma wordt de betreffende tijd tot aan
het einde van het programma getoond. In stappen van 1 uur,
tot max. 24h, instelbaar. Toets Wijzigen $/# net zo vaak
kiezen totdat het gewenste aantal uren wordt weergegeven
(h=uur). Na aanvang van het programma is instellen niet meer
mogelijk.
Voorwas 7c
Uit - Aan
Voor sterk vervuild wasgoed. Voorwas bij max. 30°C
Licht strijken S
Uit - Aan
Speciale centrifugeprocedure met aansluitend wasgoed
losmaken. Voorzichtig eind- centrifugeren bij gereduceerd
centrifugetoerental. restvochtgehalte van het wasgoed licht
verhoogd.
Signaal* 3 Volume van het akoestisch signaal kiezen.
Uit - Zacht - Gemiddeld - Luid - Zeer luid
Toetssignaal* Volume van het toetssignaal kiezen.
Uit - Zacht - Gemiddeld - Luid - Zeer luid
Taal* De taal van de teksten op het display kiezen.
Extra water =ø
Aan - Uit
Verhoogd waterpeil. Voorzichtige behandeling van het
wasgoed.
Spoelstop c
Uit - Aan
Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.
Extra spoelen* 2
max.+3 spoelbeurten
Extra spoelen. Langere programmaduur. Aanbevolen bij
bijzonder gevoelige huid en/of in gebieden met zeer zacht
water.
Vlekkenkeuze* [ Automatische behandeling van moeilijke vlekkena blz. 6.
ʑ Indicatiesymbolen
Kinderslot/Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Uit - Aan #
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
Activeren/Deactiveren: 5 seconden lang toets menu %
indrukken.
Opmerking: kinderslot blijft tot de volgende programmastart
geactiveerd, ook na het uitschakelen van de wasautomaat!
In dat geval na het inschakelen van de wasautomaat het
kinderslot weer deactiveren.
Schuimherkenning 3 Te veel schuim in de wasautomaat.
Schuimcontrolesysteem actief - speciaal programma voor
schuimvermindering.
Informatie over
programmaverloop,
eventueel met
voortgangs- of
beladingsbalk
Optie kiezen menu %/& Instellingen wijzigen $/#
beschikbaar afhankelijke
van het gekozen
programma;
* bij langer aanraken
worden de volgende
instelopties automatisch
doorlopen
Pagina: 5
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
instructies
op
blz.
9
aanhouden!
*
gereduceerde
belading
bij
optie
speedPerfect
i
‘
Als
kort
programma
is
Snel
+
Mix
40°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma's
zonder
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
doen,
programma's
met
voorwas
-
wasmiddel
over
compartimenten
I
en
II
verdelen.
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
Opties;
instructie
Witte
was/bonte
was
–
–
...
90
°C
8
kg/
5
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
SpeedPerfect*,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop
Sensitive
–
–
...
60
°C
stevig
textiel
van
katoen
of
linnen
SpeedPerfect*,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop;
voor
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
gekozen
temperatuur,
hogere
waterstand,
extra
spoelcyclus
Kreukherstellend
–
–
...
60
°C
3,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
syn-
thetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop
Snel
+
Mix
–
–
...
40
°C
Textiel
van
katoen
en
kreukherstellend
textiel
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
geza-
menlijk
worden
gewassen
Overhemden/
blouses
–
–
...
60
°C
2
kg
non-iron
overhemden
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen.
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop;
slechts
licht
centrifugeren,
drupnat
ophangen
Fijn/
Zijde
–
–
...
40
°C
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
vitrages)
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop;
slechts
kort
centrifugeren
tussen
de
spoel-
beurten
Wol
–
–
...
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
Spoelstop;
bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extrakort
15‘
–
–
...
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
syn-
thetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Spoelstop;
kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Sport
–
–
...
40
°C
Textiel
van
microvezels
SpeedPerfect,
EcoPerfect,
Voorwas,
Licht
strijken,
Extra
water,
Extra
spoelen,
Vlekken,
Spoelstop
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
centrigugeren
1109
/
9000506189
*506189*
WAS32742NL
WAS28742NL
WAS327C1NL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
Pagina: 6
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde
informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Stekker uitsluitend met drogen handen in het stopcontact steken of er uit halen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Sluiting van vuldeur vernietigen. Kinderen kunnen zich zodoende niet opsluiten en
in levensgevaar raken.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek
bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld vlekkenwater/
wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het vullen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand uitspoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Verbruikswaarden
Programma Optie Belading Stroom*** Water*** Programmaduur ***
Witte was/bonte was 30 °C** 8 kg 0,33 kWh 57 l 2:06 h
Witte was/bonte was 40 °C** 8 kg 0,95 kWh 57 l 2:16h
Witte was/bonte was 60 °C** 8 kg 1,45 kWh 57 l 2:26 h
Witte was/bonte was 60 °C EcoPerfect j* 8 kg 1,06 kWh 56 l 3:25 h
Witte was/bonte was 90 °C 8 kg 2,32 kWh 68 l 2:16 h
Snel + Mix 40 °C** 3,5 kg 0,46 kWh 37 l 0:53 h
Kreukherstellend 40 °C** 3,5 kg 0,54 kWh 41 l 1:35 h
Fijn/Zijde – – (koud) 2 kg 0,04 kWh 35 l 0:41 h
Fijn/Zijde 30 °C 2 kg 0,14 kWh 35 l 0:41 h
Wol – – (koud) 2 kg 0,06 kWh 40 l 0:40 h
Wol 30 °C 2 kg 0,16 kWh 40 l 0:40 h
* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtljin 92/75/EWG.
** Programma-instelling voor testen overeenkomstig van toepassing zijnde EN60456.
Instructie voor vergelijkende tests: voor het testen van de beproevingsprogramma's de aangegeven beladingshoeveelheid
met maximaal centrifugetoerental wassen.
Als kort programma voor bonte was het programma Snel + Mix 40 °C met maximaal centrifugetoerental kiezen.
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en
vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
8 9
Belangrijke instructie
Voor de eerste keer wassen
Geen was inladen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– wasmiddel (dosering volgens opgaven van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens
de waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start/bijvullen kiezen. Na afloop
van het programma de programmakiezer op Uit zetten.
Wasgoed en wasautomaat sparen
– Zakken legen.
– Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, vitrages, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.
Wasgoed in de automaat doen
Grote en kleine stukken wasgoed in de trommel doen!
Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichting klemmen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie SpeedPerfect ikiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de automaat doen. Programma met voorwas kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de wasautomaat
Inweekmiddel/wasmiddel volgens opgave van de fabrikant in compartiment II vullen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C zetten en Start/bijvullen kiezen. Na ca. 10
Minuten Start/bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste
inweektijd opnieuw Start/bijvullen kiezen, wanneer het programma hervat moet worden, of
het programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens opgave van de
fabrikant in wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst schoonmaken) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden. Zout kan roestvaststaal aantasten!
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
Beladingsindicatie
De beladingssensor herkent de mate van belading van de wasautomaat. Het wasgoed wordt
niet gewogen!
Doseeraanbeveling
De doseeraanbeveling geeft - afhankelijk van het gekozen programma en de herkende
belading - een aanbeveling voor de wasmiddeldosering in % aan. De %-indicatie heeft
betrekking op de aanbeveling van de fabrikant van het wasmiddel.
Hoeveelheidautomaat
De hoeveelheidautomaat past onafhankelijk van de beladingsindicatie met andere sensoren
het water- en stroomverbruik optimaal aan het programma aan, afhankelijk van de textielsoort
en de belading.
Pagina: 7
10
Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model
Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:
– Wasmiddellade volledig uitnemen a blz. 10.
– Lade naar voren schuiven.
Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):
– bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,
– bij programma's met Voorwas en optie Eindtijd.
Onderhoud
ʑ Behuizing wasautomaat, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig
uitnemen.
2. Lade uitnemen: met vinger lade van onderen naar boven
drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
ʑ Wastrommel
Vulvenster open laten, zodat trommel droogt.
Roestvlekken - chloorvrij reinigingsmiddel gebruiken, geen staalwol.
ʑ Ontkalken Geen wasgoed in de wasautomaat!
Bij een juiste dosering van het wasmiddel niet nodig. Indien toch, te werk gaan volgens de
aanwijzingen van de leverancier van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen
kunt u verkrijgen via onze website of via de servicedienst (a blz. 13).
Instructies op het display afhankelijk van model
Vuldeur open? Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
Kraan dicht? Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; zeef
reinigen a blz. 11, waterdruk te laag.
Pomp verstopt? Pomp verstopt; pomp reinigen a blz. 11.
Afvoerslang/afvoerbuis; afvoerslang op sifon reinigen a blz. 11.
Pauze Niet bijvullen;
waterniveau te hoog
of temperatuur te hoog
Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Start/bijvullen kiezen om het
programma te hervatten.
F: 23 Water in bodemplaat, apparaat lekt. Contact opnemen met de
klantenservice!
F: 34 Vuldeur kan niet worden vergrendeld. Vuldeur openen en met
hoorbare "klik" sluiten; apparaat uit- en weer inschakelen; programma
instellen en individuele instellingen maken; programma starten.
Andere indicaties App. uitsch., 5 seconden wachten en weer inschakelen. Verschijnt de
melding opnieuw, dan contact opnemen met de Servicedienst
a blz. 13.
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit contactdoos halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen gebruiken!
11
Instructies bij verstopping
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Aftapslang uit de houder nemen. Afsluitkap er af halen, sop weg laten
stromen, afsluitkap er weer op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Handgreep staat verticaal.
Aftapslang weer in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer loopt:
1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Gewenst programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start/bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Stekker uit het stopcontact halen.
Zeef reinigen:
5. slang loskoppelen van waterkraan. Zeef met borstel reinigen.
en/of bij modellen Standaard en Aqua-Secure:
slang aan achterzijde van het apparaat nemen,
zeef met tang uitnemen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Kans op brandwonden!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
Pagina: 8
12
Wat te doen wanneer ...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen/vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start/bijvullen niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Eventueel zeef verstopt? Zeef reinigen a blz. 11.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Progr.-afbreking? a blz. 4.
– Spoelstop c(zonder eind- centrifugeren) gekozen?
a blz. 3,4.
– Openen uitsluitend mogelijk via noodontgrendeling? a blz. 13.
ʑ Het programma start
niet.
– Start/bijvullen of Eindtijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren –> blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– Spoelstop c(zonder eind- centrifugeren) gekozen?
a blz. 3,4.
– Soppomp reinigen a blz. 11.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
Wasgoed nat / te
vochtig.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem heeft het
centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van
wasgoed.
Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
– Licht strijken  gekozen? a blz. 5.
– Een te laag toerental gekozen? a blz. 5.
ʑ Meermalen beginnen
met centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in
compartiment ~ voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a blz. 10.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
uitvoeren. Wasmiddel geschikt voor alle temperaturen
gebruiken.
ʑ Statusindicatiec3
knippert.
Overdosering van het
wasmiddel gedetecteerd.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
1 eetlepel wasverzachter met een halve liter water vermengen
en in compartiment II doen (niet bij outdoor- en donstextiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportzekeringen verwijderd?
Transportzekeringen verwijderen a Opstelhandleiding.
ʑ Display/displaylampen
werken tijdens het bedrijf
niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen aangesproken? Zekeringen weer inschakelen/
vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen storing - Schuimcontrolesysteem actief - meerdere
spoelcycli worden toegevoegd.
13
Wat te doen wanneer ...
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.
ʑ In de bijvullen toestand
knippert
Start/bijvullen zeer snel
en er klinkt een signaal
– Waterniveau te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk.
Eventueel vuldeur direct sluiten.
– Start/bijvullen= kiezen om het programma te hervatten.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie
nodig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst
a blz. 13.
Noodontgrendeling bijv. bij een elektriciteitsstoring
Het programma loopt verder, wanneer de voedingsspanning weer wordt hersteld. Moet het
wasgoed echter uit de wasautomaat gehaald worden, dan kan de vuldeur zoals hierna
omschreven worden geopend:
Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen, wanneer deze nog draait.
De vuldeur niet openen wanneer er bij het venster water zichtbaar is.
1. Programmakiezer op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Sop afvoeren a blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onderen trekken en
loslaten. De vuldeur kan vervolgens geopend worden.
Servicedienst
ʑ Wanneer u de storing niet zelf kunt oplossen (Wat te doen wanneer... , a blz. 12, 13), neem
dan contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om
een onnodig bezoek van onze technicus te voorkomen.
ʑ De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-
map (afhankelijk van het model).
NL 020 430 3 430
ʑ Geef aan de servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door.
Typenummer Fabricagenummer
Deze data vindt u:
aan de binnenkant van de vuldeur* /
geopende serviceklep*
en de achterkant van het apparaat.
*afh. van het model
ʑ Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem met ons contact op. Zo weet u zeker,
dat de reparatie door goed opgeleide servicetechnici wordt uitgevoerd, die de beschikking
hebben over de originele reserve-onderdelen.
Pagina: 9
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De veiligheidsaanwijzingen op bladzijde 8 in acht nemen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WAS28742.

Stel een vraag over de Bosch WAS28742

Heb je een vraag over de Bosch WAS28742 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WAS28742. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WAS28742 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.