Bosch WAS28442 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WAS28442. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Bosch
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: WAS28442
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
:c- 90°C °C Kiezen van de temperatuur (: = koud)
1 - 24 Einde programma na ...
 - 1400* 	 Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van model)
of (Spoelstop = zonder eind- centrifugeren, wasgoed blijft
na het laatste spoelen in het water liggen).
Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
þüü 	cc Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde
Spoelstop bereikt
Kinderslot a Blz. 5
Programmakiezer
Display /
Optietoetsen
Start/
bijvullen
Extra functies
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Wasinstructies van de producent aanhouden!
Volgens aanwijzingen van het textiellabel.
Op soort, kleur, mate van verontreiniging en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden a blz. 9.
Grote en kleine stukken wasgoed in de trommel doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichting
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig: de hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling,
waterhardheid (kunt u opvragen bij uw waterbedrijf) en opgave van de
fabrikant.
Bij modellen zonder compartiment voor vloeibaar wasmiddel:
vloeibaar wasmiddel in betreffende doseerbal in de trommel leggen. Wees
tijdens bedrijf voorzichtig met het openen van de wasmiddellade!
Individuele instellingen
ʑ Signaal
ʑ Start/Bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/
deactiveren van het kinderslot.
2. Volume instellen
voor...
1. Instelmodus
voor
signaalvolume
activeren
op •
zetten
1 stap,
displayveld
wordt verlicht
kiezen en
vasthouden
+ 1 stap,
loslaten
op • zetten
direct
Toetssignalen Instructiesignalen
Volume
instellen*
1 stap Volume
instellen*
* evtl. meerdere
malen kiezen
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10
Compartiment II: wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................ 1
ʋ Programma.......................................................................................... 1
ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................. 3
ʋ Wassen ...........................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.................................................................................... 4
ʋ Individuele instellingen ..................................................................5/6
ʋ Programma-overzicht ...................................................................... 7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ................................................................... 8
ʋ Verbruikswaarden ............................................................................. 8
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 9
ʋ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel ............................................ 10
ʋ Verzorging ........................................................................................10
ʋ Instructies in het display ................................................................10
ʋ Instructies bij verstopping .............................................................11
ʋ Wat te doen als... .............................................................................12
ʋ Noodontgrendeling .........................................................................13
ʋ Servicedienst.....................................................................................13
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90°C programma
Witte was/bonte was 60°C en extra functie j EcoPerfect
kiezen. Vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder
energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassena blz. 9
Programma instellen** en aanpassen 1
2
Wassen
Compartiment ~: wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: wasmiddel voor voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
was wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de
vuldeur
Serviceäklep
Vuldeur
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik
nemen!
– Neem contact op met de
Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
– Alleen met droge handen!
– Alleen bij de stekker
vastpakken!
Waterkraan openen
**Wanneer in het display het symbool
knippert, dan is het kinderslot
actief a Deactiveren, blz. 5.
Extra functies en optietoetsen
a Individuele instellingen, blz. 5.
Start/bijvullen kiezen
Wassen
Programma-einde wanneer ...
... Start/bijvullen uit en op het display verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... u per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Was bijvullen wanneer ... a blz. 5
Start/bijvullen gekozen en dan in display YES brandt en Start/bijvullen
knippert. Wanneer NO brandt, kan de vuldeur niet geopend worden.
Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het
wasgoed komt kan uit de machine stromen.
Start/bijvullen kiezen.
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Voor en tijdens het draaien van het gekozen programma, kunnen centrifugetoerental en
temperatuur gewijzigd worden. De effecten hiervan zijn afhankelijk van hoever het
programma is gevorderd.
ʑ °C(Temperatuur)
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal instelbare wastemperatuur
hangt steeds af van het ingestelde programma.
ʑ (klaar in)
Bij de keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
programmastart kunt u uitstellen. De klaar in-tijd kan in stappen van uren, tot maximaal 24h
worden ingesteld. Taste (klaar in) net zo vaak indrukken tot het gewenste aantal uren
wordt weergegeven (h=uur). Start/bijvullen kiezen.
ʑ 	 (Centrifugetoerental) c(Spoelstop = zonder eind- centrifugeren)
U kunt het getoonde centrifugetoerental wijzigen of c(Spoelstop = zonder eind- centri-
fugeren, het wasgoed blijft dan na het laatste spoelen in het water liggen display )
kiezen. Het maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde
programma.
ʑ Extra functies a ook Programma-overzicht, blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd, met vergelijkbaar wasresultaat ten
opzichte van het standaard programma. Maximale
beladingshoeveelheid a Programma-overzicht, blz. 7.
j EcoPerfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaard programma.
Licht strijken Speciale centrifugeprocedure met aansluitend wasgoed losmaken.
Voorzichtig eind- centrifugeren bij gereduceerd centrifugetoerental.
Restvochtgehalte van het wasgoed neemt licht toe.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ Kinderslot en bijvullen
Kinderslot/
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
Activeren/Deactiveren: Na Programmstart/-einde 5 seconden lang
Start/bijvullen kiezen.
Opmerking: het kinderslot blijft tot de volgende programmastart
geactiveerd, ook na het uitschakelen van de wasautomaat!
In dat geval na het inschakelen van de machine het kinderslot weer
deactiveren.
YES
bijvullen
Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het
programma wasgoed wilt bijvullen. De wasautomaat controleert of
bijvullen mogelijk is.
YES brandt en Start/bijvullen knippert: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: wachten tot YES brandt.
Opmerking: vuldeur pas opeen, wanneer YES brandt.
NO: Bijvullen niet mogelijk.
Opmerking: bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het
centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen
vergrendeld.
Om het programma te hervatten de toets Start/bijvullen kiezen.
Programmakiezer voor het
aan- en uitzetten van de
wasautomaat en om pro-
gramma's te kiezen. Draaien in
beide richtingen mogelijk.
Alle toetsen zijn aanraak-
gevoelig, licht aanraken is
voldoende! Bij het langer
aanraken van de optietoets
(klaar in)
Pagina: 1
 worden de
instelopties automatisch
doorlopen!
3
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar,
afhankelijk van het gekozen programma en
programmavoortgang.
Witte was/bonte was Stevig textiel
+ Voorwas Stevig textiel, voorwas bij 30°C
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
+ Voorwas kreukherstellend textiel, voorwas bij 30°C
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
: Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met Centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen van het spoelwater bij c(Spoelstop = zonder
eind- centrifugeren)
Voorzichtig centrifugieren Extra centrifugeren met gereduceerd
centrifugetoerental
Extra snel 15‘ Extrakort programma
Sensitive stevig textiel, langer wassen en extra spoelen
voor bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels
Kreukherstellend spec. donker textiel
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig a Instructie plaatsingshandleiding,
blz. 7.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer (Spoelstop = zonder eind- centrifugeren) actief is:
Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
centrifugetoerental kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
verdampen.
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De
wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en
een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-
onderdelen en services vindt u op onze website
www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons
servicecentrum.
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
9
aanhouden!
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
i
SpeedPerfect
‘
Als
kort
programma
is
Snel
+
Mix
40°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma's
zonder
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
doen,
programma's
met
voorwas
-
wasmiddel
over
compartimenten
I
en
II
verdelen.
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
Extra
functies,
opties,
instructie
Witte
was/bonte
was
:
-
90
°C
8
kg/
5
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
cSpoelstop
+
Voorwas
Sensitive
:
-
60
°C
stevig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
cSpoelstop;
voor
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
gekozen
temperatuur,
hoger
waterpeil,
extra
spoelcyclus
Kreukherstellend
:
-
60
°C
3,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
syn-
thetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,

Spoelstop
+
Voorwas
Snel
+
Mix
:
-
40
°C
Textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,

Spoelstop;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
samen
gewassen
worden
Kreukherst.
spec.
:c-
40
°C
donker
textiel
van
katoen
en
donker
kreukher-
stellend
textiel
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,

Spoelstop;g
ereduceerd
spoelen
en
eind-centrifugeren
Fijn/zijde
:
-
40
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gor-
dijnen)
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,

Spoelstop;niet
centrifugeren
tussen
de
spoelbeurten
door
:Wol
:
-
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
cSpoelstop;
bijzonder
voorzichtig
wasprogramma,
om
krimpen
van
was-
goed
te
voorkomen,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
het
wassop)
Extra
snel
15‘
:
-
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
syn-
thetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
cSpoelstop;
kort
programma
van
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
ver-
ontreinigd
wasgoed
Sport
:
-
40
°C
Textiel
van
microvezels
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
cSpoelstop
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
centrifugieren
1109
/
9000506610
*506610*
WAS28442NL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
Pagina: 2
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de
wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te
handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Stekker uitsluitend met drogen handen in het stopcontact steken of
er uit halen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Sluiting van vuldeur vernietigen. Kinderen kunnen zich zodoende
niet opsluiten en in levensgevaar raken.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld
vlekkenwater/wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het
vullen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met
de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Verbruikswaarden
Programma Extra functies Belading Stroom*** Water*** Programmaduur ***
Witte was/bonte was 30 °C** 8 kg 0,35 kWh 76 l 2:20 h
Witte was/bonte was 40 °C** 8 kg 0,97 kWh 76 l 2:30 h
Witte was/bonte was 60 °C** 8 kg 1,47 kWh 76 l 2:40h
Witte was/bonte was 60 °C j EcoPerfect* 8 kg 1,03 kWh 56 l 3:25 h
Witte was/bonte was 90 °C 8 kg 2,34 kWh 87 l 2:30 h
Snel + Mix 40 °C** 3,5 kg 0,47 kWh 49 l 1:01 h
Kreukherstellend 40 °C** 3,5 kg 0,55 kWh 55 l 1:43 h
Fijn/Zijde :c (koud) 2 kg 0,04 kWh 35 l 0:41 h
Fijn/zijde 30 °C 2 kg 0,14 kWh 35 l 0:41 h
: Wol :c(koud) 2 kg 0,06 kWh 40 l 0:40 h
: Wol 30 °C 2 kg 0,16 kWh 40 l 0:40 h
* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtljin 92/75/EWG.
** Programma-instelling voor testen overeenkomstig van toepassing zijnde EN60456.
Instructie voor vergelijkende tests: voor het testen van de beproevingsprogramma's de aangegeven beladingshoeveelheid
met maximaal centrifugetoerental wassen.
Als kort programma voor bonte was het programma Snel + Mix 40 °C met maximaal centrifugetoerental kiezen.
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en ver-
vuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
8 9
Belangrijke instructie
Voor de eerste keer wassen
Geen was inladen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgaven van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens
de waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start/bijvullen kiezen. Na afloop
van het programma de programmakiezer op Uit zetten.
Wasgoed en machine leegmaken
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Wasgoed in de automaat doen
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de wasautomaat doen. Programma met voorwas kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel volgens opgave van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer
op Witte was/bonte was 30 °C zetten en Start/bijvullen kiezen. Na ca. 10 minuten
Start/bijvullen kiezen, om het programma te stoppen. Na de gewenste inweektijd opnieuw
Start/bijvullen kiezen, wanneer het programma hervat moet worden, of het programma
wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens opgave van de
fabrikant in wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst schoonmaken) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden. Zout kan roestvaststaal aantasten!
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!Wasgoed niet in de wasmachine ontkleuren!
10
Inzetvoorvloeibaarwasmiddelafhankelijk van model
Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:
– Wasmiddellade volledig uitnemen a blz. 10.
– Lade naar voren schuiven.
Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):
– bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,
– bij programma's met Voorwas of Optie (klaar in).
Onderhoud
ʑ Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig
uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met vinger inzet van onder naar boven
drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
ʑ Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
ʑ Ontkalken Geen was in de wasmachine!
Bij een juiste dosering van het wasmiddel niet nodig. Indien toch, te werk
gaan volgens de aanwijzingen van de leverancier van het
ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunt u verkrijgen via
onze website of via de servicedienst (a blz. 13).
Instructies op het display afhankelijk van model
F: 16 Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
F: 17 , 29 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; zeef reinigen
a blz. 11, waterdruk te laag.
F: 18 Pomp verstopt; pomp reinigen a blz. 11.
Afvoerslang/afvoerbuis; afvoerslang op sifon reinigen a blz. 11.
F: 23 Water in bodemplaat, apparaat lekt. Contact opnemen met de
klantenservice!
F: 34 Vuldeur kan niet worden vergrendeld. Vuldeur openen en met hoorbare "klik"
sluiten; apparaat uit- en weer inschakelen; programma instellen en
individuele instellingen maken; programma starten.
Andere indicaties App. uitsch., 5 seconden wachten en weer inschakelen. Verschijnt de
melding opnieuw, dan contact opnemen met de Servicedienst a blz. 13.
– Elektrocutiegevaar! Stekker uit stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen gebruiken!
11
Instructies bij verstopping
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Aftapslang uit de houder nemen. Afsluitkap er af halen, sop weg laten
stromen, afsluitkap er weer op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis
reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Handgreep staat verticaal.
Aftapslang weer in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer loopt:
1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem
borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Gewenst programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start/bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Stekker uit stopcontact halen.
Zeef reinigen:
5. slang loskoppelen van de waterkraan. Zeef met kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde losmaken,
Zeef met tang uitnemen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
Verbrandingsgevaar!
– Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
12
Wat te doen wanneer ...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen/vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start/bijvullen niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Eventueel zeef verstopt? Zeef reinigen a blz. 11.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Progr.-afbreking? a blz. 4.
– (Spoelstop = zonder Eind- centrifugeren) gekozen?
a blz. 3,4.
– Openen uitsluitend mogelijk via noodontgrendeling? a blz. 13.
ʑ Het programma start niet. – Start/bijvullen of (Klaar in) tijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren a blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– (Spoelstop = zonder eind-centrifugeren) gekozen? a blz. 3,4.
– Soppomp reinigen a blz. 11.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
Wasgoed nat / te vochtig.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem heeft het
centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van wasgoed.
Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
– Licht strijken gekozen? a blz. 5.
– Een te laag toerental gekozen? a blz. 5.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment ~ voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a blz. 10.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was** 90 °C zonder wasgoed
uitvoeren. Wasmiddel geschikt voor alle temperaturen gebruiken.
ʑ Statusindicatie³þ
knippert.
Overdosering van
wasmiddel gedetecteerd.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
1 eetlepel wasverzachter met een halve liter water vermengen en
in compartiment II doen (niet bij outdoor- en donstextiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke geluidsont-
wikkeling, trillingen en
“wandelen” bij het
centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportzekeringen verwijderd?
Transportzekeringen verwijderen a Opstelhandleiding.
ʑ Display/displaylampen
werken tijdens het bedrijf
niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen aangesproken? Zekeringen weer inschakelen/
vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelcyclus toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.
13
Wat te doen wanneer ...
ʑ In de bijvullen toestand
knippert Start/bijvullen
zeer snel en er klinkt een
signaal
– Waterniveau te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk.
Eventueel vuldeur direct sluiten.
– Start/bijvullen kiezen om het programma te hervatten.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie
nodig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst a blz. 11.
Noodontgrendeling bijv. bij een elektriciteitsstoring
Het programma loopt verder, wanneer de voedingsspanning weer wordt hersteld. Moet het
wasgoed echter uit de wasautomaat gehaald worden, dan kan de vuldeur zoals hierna
omschreven worden geopend:
Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen, wanneer deze nog draait.
De vuldeur niet openen wanneer er bij het venster water zichtbaar is.
1. Programmakiezer op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Sop afvoeren a blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onderen trekken en
loslaten. De vuldeur kan vervolgens geopend worden.
Servicedienst
ʑ Wanneer u de storing niet zelf kunt oplossen (wat te doen als ... , a blz. 12, 13), neem dan
contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een
onnodig bezoek van onze technicus te voorkomen.
ʑ De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-
map (afhankelijk van het model).
– NL 020 430 3 430
ʑ Geef aan de servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door.
Typenummer Fabricagenummer
Deze data vindt u:
aan de binnenkant van de vuldeur* /
geopende serviceklep*
en de achterkant van het apparaat.
*afh. van het model
ʑ Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem met ons contact op. Zo weet u zeker,
dat de reparatie door goed opgeleide servicetechnici wordt uitgevoerd, die de beschikking
hebben over de originele reserve-onderdelen.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Pagina: 3
1 2
:c- 90°C °C Kiezen van de temperatuur (:
1 - 24 Einde programma na ...
 - 1400* 	 Kiezen van het centrifugetoere
of (Spoelstop = zonder eind
na het laatste spoelen in het w
Statusindicaties Indicaties voor programmaverl
þüü 	cc Wassen, spoelen, centrifugeren
Spoelstop bereikt
Kinderslot a Blz. 5
Programma
Display /
Optietoetsen
Extra functies
vlo
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10
Compartiment II: wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................ 1
ʋ Programma.......................................................................................... 1
ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................. 3
ʋ Wassen ...........................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.................................................................................... 4
ʋ Individuele instellingen ..................................................................5/6
ʋ Programma-overzicht ...................................................................... 7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ................................................................... 8
ʋ Verbruikswaarden ............................................................................. 8
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 9
ʋ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel ............................................ 10
ʋ Verzorging ........................................................................................10
ʋ Instructies in het display ................................................................10
ʋ Instructies bij verstopping .............................................................11
ʋ Wat te doen als... .............................................................................12
ʋ Noodontgrendeling .........................................................................13
ʋ Servicedienst.....................................................................................13
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90°C programma
Witte was/bonte was 60°C en extra functie j EcoPerfect
kiezen. Vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder
energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Compartiment ~: wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: wasmiddel voor voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
was wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik
nemen!
– Neem contact op met de
Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
– Alleen met droge handen!
– Alleen bij de stekker
vastpakken!
Waterkraan openen
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar,
afhankelijk van het gekozen programma en
programmavoortgang.
Witte was/bonte was Stevig textiel
+ Voorwas Stevig textiel, voorwas bij 30°C
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
+ Voorwas kreukherstellend textiel, voorwas bij 30°C
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
: Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met Centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen van het spoelwater bij c(Spoelstop = zonder
eind- centrifugeren)
Voorzichtig centrifugieren Extra centrifugeren met gereduceerd
centrifugetoerental
Extra snel 15‘ Extrakort programma
Sensitive stevig textiel, langer wassen en extra spoelen
voor bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels
Kreukherstellend spec. donker textiel
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De
wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en
een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-
onderdelen en services vindt u op onze website
www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons
servicecentrum.
Pagina: 4
3 4
= koud)
ental (* afhankelijk van model)
d- centrifugeren, wasgoed blijft
water liggen).
loop:
n, programmaduur resp. -einde
akiezer Start/
bijvullen
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Wasinstructies van de producent aanhouden!
Volgens aanwijzingen van het textiellabel.
Op soort, kleur, mate van verontreiniging en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden a blz. 9.
Grote en kleine stukken wasgoed in de trommel doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichting
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig: de hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling,
waterhardheid (kunt u opvragen bij uw waterbedrijf) en opgave van de
fabrikant.
Bij modellen zonder compartiment voor vloeibaar wasmiddel:
oeibaar wasmiddel in betreffende doseerbal in de trommel leggen. Wees
tijdens bedrijf voorzichtig met het openen van de wasmiddellade!
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassena blz. 9
Programma instellen** en aanpassen 1
2
Wassen
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de
vuldeur
Serviceäklep
Vuldeur
**Wanneer in het display het symbool
knippert, dan is het kinderslot
actief a Deactiveren, blz. 5.
Extra functies en optietoetsen
a Individuele instellingen, blz. 5.
Start/bijvullen kiezen
Wassen
Programma-einde wanneer ...
... Start/bijvullen uit en op het display verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... u per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Was bijvullen wanneer ... a blz. 5
Start/bijvullen gekozen en dan in display YES brandt en Start/bijvullen
knippert. Wanneer NO brandt, kan de vuldeur niet geopend worden.
Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het
wasgoed komt kan uit de machine stromen.
Start/bijvullen kiezen.
Programmakiezer voor het
aan- en uitzetten van de
wasautomaat en om pro-
gramma's te kiezen. Draaien in
beide richtingen mogelijk.
Alle toetsen zijn aanraak-
gevoelig, licht aanraken is
voldoende! Bij het langer
aanraken van de optietoets
(klaar in)
Pagina: 5
 worden de
instelopties automatisch
doorlopen!
3
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig a Instructie plaatsingshandleiding,
blz. 7.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer (Spoelstop = zonder eind- centrifugeren) actief is:
Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
centrifugetoerental kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
verdampen.
Pagina: 6
5 6
Individuele instellingen
ʑ Signaal
ʑ Start/Bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/
deactiveren van het kinderslot.
2. Volume instellen
voor...
1. Instelmodus
voor
signaalvolume
activeren
op •
zetten
1 stap,
displayveld
wordt verlicht
kiezen en
vasthouden
+ 1 stap,
loslaten
op • zetten
direct
Toetssignalen Instructiesignalen
Volume
instellen*
1 stap Volume
instellen*
* evtl. meerdere
malen kiezen
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Voor en tijdens het draaien van het gekozen programma, kunnen centrifugetoerental en
temperatuur gewijzigd worden. De effecten hiervan zijn afhankelijk van hoever het
programma is gevorderd.
ʑ °C(Temperatuur)
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal instelbare wastemperatuur
hangt steeds af van het ingestelde programma.
ʑ (klaar in)
Bij de keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
programmastart kunt u uitstellen. De klaar in-tijd kan in stappen van uren, tot maximaal 24h
worden ingesteld. Taste (klaar in) net zo vaak indrukken tot het gewenste aantal uren
wordt weergegeven (h=uur). Start/bijvullen kiezen.
ʑ 	 (Centrifugetoerental) c(Spoelstop = zonder eind- centrifugeren)
U kunt het getoonde centrifugetoerental wijzigen of c(Spoelstop = zonder eind- centri-
fugeren, het wasgoed blijft dan na het laatste spoelen in het water liggen display )
kiezen. Het maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde
programma.
ʑ Extra functies a ook Programma-overzicht, blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd, met vergelijkbaar wasresultaat ten
opzichte van het standaard programma. Maximale
beladingshoeveelheid a Programma-overzicht, blz. 7.
j EcoPerfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaard programma.
Licht strijken Speciale centrifugeprocedure met aansluitend wasgoed losmaken.
Voorzichtig eind- centrifugeren bij gereduceerd centrifugetoerental.
Restvochtgehalte van het wasgoed neemt licht toe.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ Kinderslot en bijvullen
Kinderslot/
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
Activeren/Deactiveren: Na Programmstart/-einde 5 seconden lang
Start/bijvullen kiezen.
Opmerking: het kinderslot blijft tot de volgende programmastart
geactiveerd, ook na het uitschakelen van de wasautomaat!
In dat geval na het inschakelen van de machine het kinderslot weer
deactiveren.
YES
bijvullen
Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het
programma wasgoed wilt bijvullen. De wasautomaat controleert of
bijvullen mogelijk is.
YES brandt en Start/bijvullen knippert: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: wachten tot YES brandt.
Opmerking: vuldeur pas opeen, wanneer YES brandt.
NO: Bijvullen niet mogelijk.
Opmerking: bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het
centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen
vergrendeld.
Om het programma te hervatten de toets Start/bijvullen kiezen.
Pagina: 7
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
9
aanhouden!
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
i
SpeedPerfect
‘
Als
kort
programma
is
Snel
+
Mix
40°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma's
zonder
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
doen,
programma's
met
voorwas
-
wasmiddel
over
compartimenten
I
en
II
verdelen.
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
Extra
functies,
opties,
instructie
Witte
was/bonte
was
:
-
90
°C
8
kg/
5
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
cSpoelstop
+
Voorwas
Sensitive
:
-
60
°C
stevig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
cSpoelstop;
voor
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
gekozen
temperatuur,
hoger
waterpeil,
extra
spoelcyclus
Kreukherstellend
:
-
60
°C
3,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
syn-
thetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,

Spoelstop
+
Voorwas
Snel
+
Mix
:
-
40
°C
Textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,

Spoelstop;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
samen
gewassen
worden
Kreukherst.
spec.
:c-
40
°C
donker
textiel
van
katoen
en
donker
kreukher-
stellend
textiel
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,

Spoelstop;g
ereduceerd
spoelen
en
eind-centrifugeren
Fijn/zijde
:
-
40
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gor-
dijnen)
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,

Spoelstop;niet
centrifugeren
tussen
de
spoelbeurten
door
:Wol
:
-
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
cSpoelstop;
bijzonder
voorzichtig
wasprogramma,
om
krimpen
van
was-
goed
te
voorkomen,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
het
wassop)
Extra
snel
15‘
:
-
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
syn-
thetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
cSpoelstop;
kort
programma
van
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
ver-
ontreinigd
wasgoed
Sport
:
-
40
°C
Textiel
van
microvezels
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
cSpoelstop
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
centrifugieren
1109
/
9000506610
*506610*
WAS28442NL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
Pagina: 8
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de
wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te
handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Stekker uitsluitend met drogen handen in het stopcontact steken of
er uit halen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Sluiting van vuldeur vernietigen. Kinderen kunnen zich zodoende
niet opsluiten en in levensgevaar raken.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld
vlekkenwater/wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het
vullen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met
de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Verbruikswaarden
Programma Extra functies Belading Stroom*** Water*** Programmaduur ***
Witte was/bonte was 30 °C** 8 kg 0,35 kWh 76 l 2:20 h
Witte was/bonte was 40 °C** 8 kg 0,97 kWh 76 l 2:30 h
Witte was/bonte was 60 °C** 8 kg 1,47 kWh 76 l 2:40h
Witte was/bonte was 60 °C j EcoPerfect* 8 kg 1,03 kWh 56 l 3:25 h
Witte was/bonte was 90 °C 8 kg 2,34 kWh 87 l 2:30 h
Snel + Mix 40 °C** 3,5 kg 0,47 kWh 49 l 1:01 h
Kreukherstellend 40 °C** 3,5 kg 0,55 kWh 55 l 1:43 h
Fijn/Zijde :c (koud) 2 kg 0,04 kWh 35 l 0:41 h
Fijn/zijde 30 °C 2 kg 0,14 kWh 35 l 0:41 h
: Wol :c(koud) 2 kg 0,06 kWh 40 l 0:40 h
: Wol 30 °C 2 kg 0,16 kWh 40 l 0:40 h
* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtljin 92/75/EWG.
** Programma-instelling voor testen overeenkomstig van toepassing zijnde EN60456.
Instructie voor vergelijkende tests: voor het testen van de beproevingsprogramma's de aangegeven beladingshoeveelheid
met maximaal centrifugetoerental wassen.
Als kort programma voor bonte was het programma Snel + Mix 40 °C met maximaal centrifugetoerental kiezen.
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en ver-
vuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
8 9
Belangrijke instructie
Voor de eerste keer wassen
Geen was inladen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgaven van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens
de waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start/bijvullen kiezen. Na afloop
van het programma de programmakiezer op Uit zetten.
Wasgoed en machine leegmaken
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Wasgoed in de automaat doen
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de wasautomaat doen. Programma met voorwas kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel volgens opgave van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer
op Witte was/bonte was 30 °C zetten en Start/bijvullen kiezen. Na ca. 10 minuten
Start/bijvullen kiezen, om het programma te stoppen. Na de gewenste inweektijd opnieuw
Start/bijvullen kiezen, wanneer het programma hervat moet worden, of het programma
wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens opgave van de
fabrikant in wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst schoonmaken) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden. Zout kan roestvaststaal aantasten!
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!Wasgoed niet in de wasmachine ontkleuren!
Pagina: 9
10
Inzetvoorvloeibaarwasmiddelafhankelijk van model
Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:
– Wasmiddellade volledig uitnemen a blz. 10.
– Lade naar voren schuiven.
Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):
– bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,
– bij programma's met Voorwas of Optie (klaar in).
Onderhoud
ʑ Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig
uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met vinger inzet van onder naar boven
drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
ʑ Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
ʑ Ontkalken Geen was in de wasmachine!
Bij een juiste dosering van het wasmiddel niet nodig. Indien toch, te werk
gaan volgens de aanwijzingen van de leverancier van het
ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunt u verkrijgen via
onze website of via de servicedienst (a blz. 13).
Instructies op het display afhankelijk van model
F: 16 Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
F: 17 , 29 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; zeef reinigen
a blz. 11, waterdruk te laag.
F: 18 Pomp verstopt; pomp reinigen a blz. 11.
Afvoerslang/afvoerbuis; afvoerslang op sifon reinigen a blz. 11.
F: 23 Water in bodemplaat, apparaat lekt. Contact opnemen met de
klantenservice!
F: 34 Vuldeur kan niet worden vergrendeld. Vuldeur openen en met hoorbare "klik"
sluiten; apparaat uit- en weer inschakelen; programma instellen en
individuele instellingen maken; programma starten.
Andere indicaties App. uitsch., 5 seconden wachten en weer inschakelen. Verschijnt de
melding opnieuw, dan contact opnemen met de Servicedienst a blz. 13.
– Elektrocutiegevaar! Stekker uit stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen gebruiken!
11
Instructies bij verstopping
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Aftapslang uit de houder nemen. Afsluitkap er af halen, sop weg laten
stromen, afsluitkap er weer op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis
reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Handgreep staat verticaal.
Aftapslang weer in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer loopt:
1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem
borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Gewenst programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start/bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Stekker uit stopcontact halen.
Zeef reinigen:
5. slang loskoppelen van de waterkraan. Zeef met kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde losmaken,
Zeef met tang uitnemen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
Verbrandingsgevaar!
– Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
Pagina: 10
12
Wat te doen wanneer ...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen/vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start/bijvullen niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Eventueel zeef verstopt? Zeef reinigen a blz. 11.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Progr.-afbreking? a blz. 4.
– (Spoelstop = zonder Eind- centrifugeren) gekozen?
a blz. 3,4.
– Openen uitsluitend mogelijk via noodontgrendeling? a blz. 13.
ʑ Het programma start niet. – Start/bijvullen of (Klaar in) tijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren a blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– (Spoelstop = zonder eind-centrifugeren) gekozen? a blz. 3,4.
– Soppomp reinigen a blz. 11.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
Wasgoed nat / te vochtig.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem heeft het
centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van wasgoed.
Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
– Licht strijken gekozen? a blz. 5.
– Een te laag toerental gekozen? a blz. 5.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment ~ voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a blz. 10.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was** 90 °C zonder wasgoed
uitvoeren. Wasmiddel geschikt voor alle temperaturen gebruiken.
ʑ Statusindicatie³þ
knippert.
Overdosering van
wasmiddel gedetecteerd.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
1 eetlepel wasverzachter met een halve liter water vermengen en
in compartiment II doen (niet bij outdoor- en donstextiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke geluidsont-
wikkeling, trillingen en
“wandelen” bij het
centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportzekeringen verwijderd?
Transportzekeringen verwijderen a Opstelhandleiding.
ʑ Display/displaylampen
werken tijdens het bedrijf
niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen aangesproken? Zekeringen weer inschakelen/
vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelcyclus toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.
13
Wat te doen wanneer ...
ʑ In de bijvullen toestand
knippert Start/bijvullen
zeer snel en er klinkt een
signaal
– Waterniveau te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk.
Eventueel vuldeur direct sluiten.
– Start/bijvullen kiezen om het programma te hervatten.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie
nodig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst a blz. 11.
Noodontgrendeling bijv. bij een elektriciteitsstoring
Het programma loopt verder, wanneer de voedingsspanning weer wordt hersteld. Moet het
wasgoed echter uit de wasautomaat gehaald worden, dan kan de vuldeur zoals hierna
omschreven worden geopend:
Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen, wanneer deze nog draait.
De vuldeur niet openen wanneer er bij het venster water zichtbaar is.
1. Programmakiezer op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Sop afvoeren a blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onderen trekken en
loslaten. De vuldeur kan vervolgens geopend worden.
Servicedienst
ʑ Wanneer u de storing niet zelf kunt oplossen (wat te doen als ... , a blz. 12, 13), neem dan
contact op met onze servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een
onnodig bezoek van onze technicus te voorkomen.
ʑ De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-
map (afhankelijk van het model).
– NL 020 430 3 430
ʑ Geef aan de servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door.
Typenummer Fabricagenummer
Deze data vindt u:
aan de binnenkant van de vuldeur* /
geopende serviceklep*
en de achterkant van het apparaat.
*afh. van het model
ʑ Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem met ons contact op. Zo weet u zeker,
dat de reparatie door goed opgeleide servicetechnici wordt uitgevoerd, die de beschikking
hebben over de originele reserve-onderdelen.
Pagina: 11
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WAS28442.

Stel een vraag over de Bosch WAS28442

Heb je een vraag over de Bosch WAS28442 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WAS28442. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WAS28442 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.