Bosch WAE28463 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WAE28463. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Bosch
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: WAE28463
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
: - 90 °C Temp. °C Temperatuur kiezen (: = koud)
1 - 24h Klaar in Einde programma na ...
 - 1400* Omw./min. Centrifugetoerental kiezen (* afh. van model) of (zonder eindcentrifugeren,
wasgoed ligt in laatste spoelwater, display - - -)
Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
þüüüü	cü-0- Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (-0-)
# Kinderslot –> Blz. 5
‰ Vuldeur openen, was bijvullen –> Blz. 4,5
Programma-einde wanneer ...
... Start/Bijvullen knippert en in het display -0- verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start/Bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start/Bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint
van voor af aan.
Was bijvullen wanneer ... –> Blz. 5
... Start/Bijvullen gekozen en vervolgens lichten in het
display de beide symbolen YES + ‰ op. Bij NO kan de
vuldeur niet worden geopend.
– Start/Bijvullen kiezen.
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden –> Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden –> Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 1
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructies in het display ...................................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
was/bonte was 60 °C en extra functie j EcoPerfect kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen –> Blz. 9.
Programma instellen** en aanpassen
Display /
Optietoetsen
Programmakiezer
Start/
Bijvullen
Programmakiezervoorhetin-en
uitschakelen van de machine en
het kiezen van de programma's.
Kan in beide richtingen worden
gedraaid.
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht –> Blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
gekozen programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel –> Blz. 6
Kreukherstellend kreukherstellend textiel
+ Voorwas kreukherstellend textiel –> Blz. 6
Snel+Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
ÿ / Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed
Afpompen van het spoelwater bij 
Voorzichtig centrifugeren met de hand gewassen was met gereduceerd
centrifugetoerental
Extra snel 15’ kort programma
Sensitive stevig textiel
Sport textiel van microvezels
Kreukherstellend spec. donker textiel
**Wanneer in het display het
symbool # knippert, kinderslot
actief –> deactiveren, Blz. 5.
Extra functies en optietoetsen –>
Individuele instellingen, Blz. 5.
Start/Bijvullen kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment 0: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
was wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de
wasautomaat laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen
mogen geen gebruik maken van de
wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur
worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
ʑ Temperatuur °C
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur
hangt af van het gekozen programma.
ʑ Klaar in
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in
stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets Klaar in net zo vaak kiezen,
tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/Bijvullen kiezen.
ʑ Omw./min.
U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale
centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
ʑ Extra functies –> ook Programma-overzicht, Blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
beladingshoeveelheid –> Programma-overzicht, Blz. 7.
j EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat als het
standaardprogramma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ Kinderslot en bijvullen
#
Kinderslot/
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/
Bijvullen kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart
geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot
deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer
activeren.
YES + o‰
Bijvullen
Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na het starten van het
programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of
bijvullen mogelijk is.
YES + ‰ lichten op: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: Wacht tot YES + ‰ gaan branden.
Instructie: Deur pas openen wanneer beide symbolen YES + ‰
branden.
NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het
centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen
vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
ʑ Start/Bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/
deactiveren van het kinderslot.
Individuele instellingen
ʑ Signaal
Belangrijke aanwijzingen
Wasgoed en machine leegmaken
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen.
Programma met voorwas (Voorwas bij 30 °C) kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C zetten en Start/Bijvullen kiezen. Na ca. 10
minuten Start/Bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste
inweektijd opnieuw Start/Bijvullen kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of
anders het programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / Ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
2. Volume instellen
voor...
1. Instelmodus voor
signaalvolume
activeren
op • zetten 1 stap,
displayveld
wordt verlicht
kiezen en
vasthouden+ 1 stap,
loslaten
Toetssignalen Instructiesignalen
op • zetten
Volume
instellen*
Volume
instellen*
1 stap
direct
* evtl. meerdere
malen kiezen
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen
is voldoende! Bij langer aanraken van de
optietoetsen worden de instelopties
automatisch doorlopen!
Extra
functies
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien (= zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig –> Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
Pagina: 2
7
Programma-overzicht
–>
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
aanhouden!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
extra
functies;
Aanwijzing
Witte
was/bonte
was
:
-
90
°C
7
kg/
4
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
lin-
nen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
+
Voorwas
Sensitive
:
-
60
°C
stevig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
voor
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
gekozen
tempera-
tuur,
hogere
waterstand,
extra
spoelcyclus
Kreukherstellend
:
-
60
°C
3
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
+
Voorwas
Snel+Mix
:
-
40
°C
textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
samen
gewassen
worden
Kreukherstellend
spec.
:
-
40
°C
donker
textiel
van
katoen
en
donker
kreukherstellend
textiel
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
minder
spoelen
en
eindcentrifugeren
Fijn/Zijde
:
-
40
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
Er
wordt
tussen
de
spoelbeurten
niet
gecentrifugeerd.
ÿ
/
Wol
:
-
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
snel
15’
:
-
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Sport
:
-
40
°C
textiel
van
microvezels
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
centrifugeren
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
i
SpeedPerfect.
‘
Als
kort
programma
is
--
Snel+Mix
40
°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
Voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
0809
/
9000454230
*454230*
WAE28473NL
...
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde
informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in
levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek
bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar /
wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!
Verbruikswaarden
Programma Extra functies Belading Stroom*** Water***
Programma-
duur***
Witte was/bonte was 30 °C** 7 kg 0,55 kWh 60 l 2:36 h
Witte was/bonte was 40 °C** 7 kg 0,69 kWh 60 l 2:36 h
Witte was/bonte was 60 °C** 7 kg 1,33 kWh 60 l 2:39 h
Witte was/bonte was 60 °C jEcoPerfect* 7 kg 1,05 kWh 47 l 3:08 h
Witte was/bonte was 90 °C 7 kg 2,00 kWh 64 l 2:47 h
Kreukherstellend 40 °C** 3 kg 0,55 kWh 55 l 1:17 h
Snel+Mix 40 °C** 3 kg 0,48 kWh 32 l 1:03 h
Fijn/Zijde : 2 kg 0,06 kWh 31 l 0:41 h
Fijn/Zijde 30 °C 2 kg 0,21 kWh 31 l 0:41 h
Wol : 2 kg 0,10 kWh 39 l 0:40 h
Wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 39 l 0:40 h
* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtljin 92/75/EWG.
** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maxi-
maal centrifugetoerental wassen.
Als Kort programma voor bonte was het programma Snel+Mix 40 °C met maximale centrifugetoerental kiezen.
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en ver-
vuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
9
Onderhoud
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen, ca. 1 liter water en vervolgens ½ maatbeker wasmiddel in
compartiment II doen. Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C zetten en Start/Bijvullen kiezen. Aan het einde
van het programma de programmakiezer op Uit zetten.
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen was in de wasmachine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Noodontgrendeling, bijv. bij uitval van de elektriciteit
Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed
worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:
Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.
1. Programmakiezer op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Sop afvoeren –> Blz. 10.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten.
Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.
Instructies op het display afhankelijk van model
F: 16 Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
F: 17 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd;
Zeef reinigen –> Blz. 10, waterdruk te laag.
F: 18 Soppomp verstopt; Soppomp reinigen –> Blz. 10.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen –> Blz. 10.
F: 21 Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!
F: 23 Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact
halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Voor modellen met slang voor legen: Slang voor het legen uit de
houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder plaatsen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
2* Voor modellen zonder slang voor legen: Pompdeksel voorzichtig
losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half
vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen
tot het sop er volledig er is uitgelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
Zeef reinigen:
1. Afhankelijk van model:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
2. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start/Bijvullen niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen –> Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? –> Blz. 4.
– (= zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 3,4.
– Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk?–> Blz. 9.
ʑ Het programma start niet. – Start/Bijvullen of Klaar in- tijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren –> Blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– (= zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 3,4.
– Soppomp reinigen –> Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
– Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel
verdelen.
– Licht strijken gekozen? –> Blz. 5.
– Te laat toerental gekozen? –> Blz. 5.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen –> Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Statusindicatie³þ
knippert.
Overdosering van
wasmiddel herkend.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen –> Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen –> Opstellingshandleiding.
ʑ Display / displaylampen
werken tijdens het bedrijf
niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelcyclus toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of de was na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie no-
dig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst –> Plaatsings-
handleiding.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De veiligheidsaanwijzingen op bladzijde 8 in acht nemen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Pagina: 3
1 2
: - 90 °C Temp. °C Temperatuur kiezen (: = koud)
1 - 24h Klaar in Einde programma na ...
 - 1400* Omw./min. Centrifugetoerental kiezen (* afh. van m
wasgoed ligt in laatste spoelwater, disp
Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
þüüüü	cü-0- Wassen, spoelen, centrifugeren, progra
# Kinderslot –> Blz. 5
‰ Vuldeur openen, was bijvullen –> Blz. 4
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
V
ho
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 4
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructies in het display ...................................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
was/bonte was 60 °C en extra functie j EcoPerfect kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Display /
Optietoetsen
P
Start/
Bijvullen
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht –> Blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
gekozen programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel –> Blz. 6
Kreukherstellend kreukherstellend textiel
+ Voorwas kreukherstellend textiel –> Blz. 6
Snel+Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
ÿ / Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed
Afpompen van het spoelwater bij 
Voorzichtig centrifugeren met de hand gewassen was met gereduceerd
centrifugetoerental
Extra snel 15’ kort programma
Sensitive stevig textiel
Sport textiel van microvezels
Kreukherstellend spec. donker textiel
Compartiment 0: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
was wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de
wasautomaat laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen
mogen geen gebruik maken van de
wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Extra
functies
Pagina: 5
3 4
model) of (zonder eindcentrifugeren,
play - - -)
ammaduur resp. -einde (-0-)
4,5
Programma-einde wanneer ...
... Start/Bijvullen knippert en in het display -0- verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start/Bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start/Bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint
van voor af aan.
Was bijvullen wanneer ... –> Blz. 5
... Start/Bijvullen gekozen en vervolgens lichten in het
display de beide symbolen YES + ‰ op. Bij NO kan de
vuldeur niet worden geopend.
– Start/Bijvullen kiezen.
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden –> Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden –> Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
oeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen –> Blz. 9.
Programma instellen** en aanpassen
Programmakiezer
Programmakiezervoorhetin-en
uitschakelen van de machine en
het kiezen van de programma's.
Kan in beide richtingen worden
gedraaid.
**Wanneer in het display het
symbool # knippert, kinderslot
actief –> deactiveren, Blz. 5.
Extra functies en optietoetsen –>
Individuele instellingen, Blz. 5.
Start/Bijvullen kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen
is voldoende! Bij langer aanraken van de
optietoetsen worden de instelopties
automatisch doorlopen!
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien (= zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig –> Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
Pagina: 6
5 6
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur
worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
ʑ Temperatuur °C
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur
hangt af van het gekozen programma.
ʑ Klaar in
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in
stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets Klaar in net zo vaak kiezen,
tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/Bijvullen kiezen.
ʑ Omw./min.
U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale
centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
ʑ Extra functies –> ook Programma-overzicht, Blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
beladingshoeveelheid –> Programma-overzicht, Blz. 7.
j EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat als het
standaardprogramma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ Kinderslot en bijvullen
#
Kinderslot/
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/
Bijvullen kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart
geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot
deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer
activeren.
YES + o‰
Bijvullen
Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na het starten van het
programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of
bijvullen mogelijk is.
YES + ‰ lichten op: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: Wacht tot YES + ‰ gaan branden.
Instructie: Deur pas openen wanneer beide symbolen YES + ‰
branden.
NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het
centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen
vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
ʑ Start/Bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/
deactiveren van het kinderslot.
Individuele instellingen
ʑ Signaal
Belangrijke aanwijzingen
Wasgoed en machine leegmaken
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen.
Programma met voorwas (Voorwas bij 30 °C) kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C zetten en Start/Bijvullen kiezen. Na ca. 10
minuten Start/Bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste
inweektijd opnieuw Start/Bijvullen kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of
anders het programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / Ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
2. Volume instellen
voor...
1. Instelmodus voor
signaalvolume
activeren
op • zetten 1 stap,
displayveld
wordt verlicht
kiezen en
vasthouden+ 1 stap,
loslaten
Toetssignalen Instructiesignalen
op • zetten
Volume
instellen*
Volume
instellen*
1 stap
direct
* evtl. meerdere
malen kiezen
Pagina: 7
7
Programma-overzicht
–>
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
aanhouden!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
extra
functies;
Aanwijzing
Witte
was/bonte
was
:
-
90
°C
7
kg/
4
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
lin-
nen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
+
Voorwas
Sensitive
:
-
60
°C
stevig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
voor
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
gekozen
tempera-
tuur,
hogere
waterstand,
extra
spoelcyclus
Kreukherstellend
:
-
60
°C
3
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
+
Voorwas
Snel+Mix
:
-
40
°C
textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
samen
gewassen
worden
Kreukherstellend
spec.
:
-
40
°C
donker
textiel
van
katoen
en
donker
kreukherstellend
textiel
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
minder
spoelen
en
eindcentrifugeren
Fijn/Zijde
:
-
40
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
Er
wordt
tussen
de
spoelbeurten
niet
gecentrifugeerd.
ÿ
/
Wol
:
-
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
snel
15’
:
-
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Sport
:
-
40
°C
textiel
van
microvezels
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
centrifugeren
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
i
SpeedPerfect.
‘
Als
kort
programma
is
--
Snel+Mix
40
°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
Voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
0809
/
9000454230
*454230*
WAE28473NL
...
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde
informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in
levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek
bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar /
wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!
Verbruikswaarden
Programma Extra functies Belading Stroom*** Water***
Programma-
duur***
Witte was/bonte was 30 °C** 7 kg 0,55 kWh 60 l 2:36 h
Witte was/bonte was 40 °C** 7 kg 0,69 kWh 60 l 2:36 h
Witte was/bonte was 60 °C** 7 kg 1,33 kWh 60 l 2:39 h
Witte was/bonte was 60 °C jEcoPerfect* 7 kg 1,05 kWh 47 l 3:08 h
Witte was/bonte was 90 °C 7 kg 2,00 kWh 64 l 2:47 h
Kreukherstellend 40 °C** 3 kg 0,55 kWh 55 l 1:17 h
Snel+Mix 40 °C** 3 kg 0,48 kWh 32 l 1:03 h
Fijn/Zijde : 2 kg 0,06 kWh 31 l 0:41 h
Fijn/Zijde 30 °C 2 kg 0,21 kWh 31 l 0:41 h
Wol : 2 kg 0,10 kWh 39 l 0:40 h
Wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 39 l 0:40 h
* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtljin 92/75/EWG.
** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maxi-
maal centrifugetoerental wassen.
Als Kort programma voor bonte was het programma Snel+Mix 40 °C met maximale centrifugetoerental kiezen.
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en ver-
vuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
Pagina: 8
9
Onderhoud
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen, ca. 1 liter water en vervolgens ½ maatbeker wasmiddel in
compartiment II doen. Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C zetten en Start/Bijvullen kiezen. Aan het einde
van het programma de programmakiezer op Uit zetten.
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen was in de wasmachine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Noodontgrendeling, bijv. bij uitval van de elektriciteit
Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed
worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:
Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.
1. Programmakiezer op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Sop afvoeren –> Blz. 10.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten.
Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.
Instructies op het display afhankelijk van model
F: 16 Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
F: 17 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd;
Zeef reinigen –> Blz. 10, waterdruk te laag.
F: 18 Soppomp verstopt; Soppomp reinigen –> Blz. 10.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen –> Blz. 10.
F: 21 Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!
F: 23 Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact
halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Voor modellen met slang voor legen: Slang voor het legen uit de
houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder plaatsen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
2* Voor modellen zonder slang voor legen: Pompdeksel voorzichtig
losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half
vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen
tot het sop er volledig er is uitgelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
Zeef reinigen:
1. Afhankelijk van model:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
2. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
Pagina: 9
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start/Bijvullen niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen –> Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? –> Blz. 4.
– (= zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 3,4.
– Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk?–> Blz. 9.
ʑ Het programma start niet. – Start/Bijvullen of Klaar in- tijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren –> Blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– (= zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 3,4.
– Soppomp reinigen –> Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
– Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel
verdelen.
– Licht strijken gekozen? –> Blz. 5.
– Te laat toerental gekozen? –> Blz. 5.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen –> Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Statusindicatie³þ
knippert.
Overdosering van
wasmiddel herkend.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen –> Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen –> Opstellingshandleiding.
ʑ Display / displaylampen
werken tijdens het bedrijf
niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelcyclus toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of de was na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie no-
dig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst –> Plaatsings-
handleiding.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De veiligheidsaanwijzingen op bladzijde 8 in acht nemen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WAE28463.

Stel een vraag over de Bosch WAE28463

Heb je een vraag over de Bosch WAE28463 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WAE28463. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WAE28463 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.