Bosch WAE28162 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WAE28162. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: WAE28162
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
Programma-einde wanneer ...
... Start/Pauze knippert en indicatielamp klaar brandt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen/Centrifugeren kiezen.
– Start/Pauze wählen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Spoelen/Centrifugeren (toets Extra spoelen
deactiveren) of Afpompen kiezen.
– Start/Pauze wählen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/Pauze wählen. Het nieuwe programma begint van
voor af aan.
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden–> Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden–> bladzijde 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 1
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
was/bonte was 60 °C en extra functie j EcoPerfect kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen–> bladzijde 9.
Programma instellen en aanpassen
Centrifuge-
toerental*
Programmakiezer
Start/Pauze
Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en het
kiezen van de
programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht –> Blz. 7.
Centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel –> Blz. 6
Sport textiel van microvezels
Extra snel 15’ kort programma
Spoelen/
Centrifugeren
met de hand gewassen wasgoed,
toets Extra spoelen geactiveerd;
wanneer alleen gecentrifugeerd moet
worden, toets deactiveren
Afpompen van het spoelwater bij Spoelstop
ÿ Wol hand-/machine wasbare wol
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend kreukherstellend textiel
Extra functies en centrifuge-
toerentallen –> Individuele
instellingen, blz. 5.
Start/Pauze kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
wasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ Centrifugetoerental –> afhankelijk van model
Voor en tijdens het gekozen programma, kan het centrifugetoerental of Spoelstop (zonder
eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater) worden ingesteld. Effecten afhankelijk
van de programmavoortgang.
Het te kiezen maximale centrifugetoerental is afhankelijk van het model en het ingestelde
programma.
ʑ Extra functies –> ook Programma-overzicht, Blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
beladingshoeveelheid –> Programma-overzicht, Blz. 7.
j EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het
standaard programma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ Start/Pauze
Voor het starten of onderbreken van het programma.
ʑ Signaal
2. Volume in-
stellen voor...
1. Instelmodus
voor signaal-
volume
activeren
op • zetten 1 stap kiezen en
vasthouden
+ loslaten
Toetssignalen Instructiesignalen
op • zetten
Volume
instellen**
Volume
instellen**
1 stap
direct
**eventueel meerdere malen kiezen
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
1 stap
Blindenmodus*
AAN/UIT
Optioneel:
AAN/UIT op • zetten
*Kort signaal - Functie aan.
Lang signaal - Functie uit.
1 stap
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
Belangrijke instructie
Wasgoed en machine leegmaken
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen.
Programma met voorwas (Voorwas bij 30 °C) kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C instellen en Start/Pauze kiezen. Na ca. 10
minuten Start/Pauze kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd
opnieuw Start/Pauze kiezen wanneer het programma moet worden hervat, of anders
programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Bij langer aanraken van de centri-
fugetoerentalknop worden de in-
stelopties automatisch doorlopen!
Extra
functies
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Status-
indicaties
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren)
actief: Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
Start/Pauze wählen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig –> Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
(*afhankelijk van model)
Pagina: 2
7
Programma-overzicht
–>
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
aanhouden!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
extra
functies;
Aanwijzing
Witte
was/bonte
was
30,
40,
60,
90
°C
6
kg/
4
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
+
Voorwas
40
°C
Kreukherstellend
30,
40,
60
°C
3
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
Fijn/Zijde
30
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
Er
wordt
tussen
de
spoelbeurten
niet
gecentrifugeerd.

Wol
koud,
30
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
snel
15’
30
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Sport
30
°C
textiel
van
microvezels
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
Extra
programma's
Spoelen/Centrifugeren,
Afpompen
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
i
SpeedPerfect
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
Voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
0609
/
9000473684
*473684*
WAE28162NL
...
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde
informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in
levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek
bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar /
wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!
Verbruikswaarden
Programma Extra functies Belading Stroom*** Water***
Program-
maduur***
Witte was/bonte was 30 °C** 6 kg 0,51 kWh 55 l 2:21 h
Witte was/bonte was 40 °C** 6 kg 0,63 kWh 55 l 2:21 h
Witte was/bonte was 60 °C** 6 kg 1,26 kWh 55 l 2:29 h
Witte was/bonte was 60 °C j EcoPerfect* 6 kg 1,02 kWh 45 l 2:49 h
Witte was/bonte was 90 °C 6 kg 1,98 kWh 59 l 2:34 h
Kreukherstellend 40 °C** 3 kg 0,55 kWh 55 l 1:17 h
Fijn/Zijde 30 °C 2 kg 0,21 kWh 31 l 0:41 h
Wol koud 2 kg 0,10 kWh 39 l 0:40 h
Wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 39 l 0:40 h
* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtljin 92/75/EWG.
** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: De testprogramma's testen met de aangegeven beladingshoeveelheid en maximaal
centrifugetoerental.
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en ver-
vuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
9
Onderhoud
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen, ca. 1 liter water en vervolgens
½ maatbeker wasmiddel in compartiment II doen. Programmakiezer op
Kreukherstellend 60 °C zetten en Start/Pauze kiezen. Aan het einde van het programma de
programmakiezer op Uit zetten.
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen was in de wasmachine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Instructies bij indicatielampen afhankelijk van model
Er klinkt een signaal en er knipperen indicatielampen voor het centrifugetoerental:
¤
¤
¤
¤
¤
Vuldeur goed sluiten; evtl.
wasgoed ingeklemd.
¤
¤
¤
¤
¤
Soppomp verstopt;
Soppomp reinigen
–> Blz. 10.
Afvoerslang/afvoerbuis
verstopt; Afvoerslang bij
sifon reinigen –> Blz. 10.
¤
¤
¤
¤
¤
Waterkraan volledig
openen, toevoerslang
geknikt/afgeklemd;
Zeef reinigen –> Blz. 10,
waterdruk te laag.
¤
¤
¤
¤
¤
Motorstoring.
Contact opnemen met de
Servicedienst!
¤
¤
¤
¤
¤
Water in bodembak,
apparaat lek.
Contact opnemen met de
Servicedienst!
– Elektrocutiegevaar!
Netstekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Voor modellen met slang voor legen: Slang voor het legen uit de
houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder
plaatsen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
2* Voor modellen zonder slang voor legen: Pompdeksel voorzichtig
losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half
vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen
tot het sop er volledig er is uitgelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Spoelen/Centrifugeren /
Afpompen).
3. Start/Pauze kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
Zeef reinigen:
1. Afhankelijk van model:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
2. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start/Pauze niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen –> Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 3,4.
ʑ Het programma start niet. – Start/Pauze gekozen?
– Vuldeur gesloten?
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 3,4.
– Soppomp reinigen –> Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
– Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel
verdelen.
– Licht strijken gekozen? –> Blz. 5.
– Te laat toerental gekozen? –> Blz. 5.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen –> Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de
wasmiddelvullade.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen –> Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen –> Opstellingshandleiding.
ʑ Indicatielampen werken
niet tijdens het bedrijf.
– Stroomstoring?
– Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelcyclus toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen
afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig
is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst
–> Plaatsingshandleiding.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De veiligheidsaanwijzingen op bladzijde 8 in acht nemen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Pagina: 3
1 2
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
ho
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 4
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
was/bonte was 60 °C en extra functie j EcoPerfect kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Centrifuge-
toerental*
P
Start/Pauze
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht –> Blz. 7.
Centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel –> Blz. 6
Sport textiel van microvezels
Extra snel 15’ kort programma
Spoelen/
Centrifugeren
met de hand gewassen wasgoed,
toets Extra spoelen geactiveerd;
wanneer alleen gecentrifugeerd moet
worden, toets deactiveren
Afpompen van het spoelwater bij Spoelstop
ÿ Wol hand-/machine wasbare wol
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend kreukherstellend textiel
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
wasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Bij langer aanraken van de centri-
fugetoerentalknop worden de in-
stelopties automatisch doorlopen!
Extra
functies
Status-
indicaties
(*afhankelijk van model)
Pagina: 5
3 4
Programma-einde wanneer ...
... Start/Pauze knippert en indicatielamp klaar brandt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen/Centrifugeren kiezen.
– Start/Pauze wählen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Spoelen/Centrifugeren (toets Extra spoelen
deactiveren) of Afpompen kiezen.
– Start/Pauze wählen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/Pauze wählen. Het nieuwe programma begint van
voor af aan.
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden–> Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden–> bladzijde 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
oeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen–> bladzijde 9.
Programma instellen en aanpassen
Programmakiezer
Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en het
kiezen van de
programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
Extra functies en centrifuge-
toerentallen –> Individuele
instellingen, blz. 5.
Start/Pauze kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren)
actief: Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
Start/Pauze wählen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig –> Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
Pagina: 6
5 6
Individuele instellingen
ʑ Centrifugetoerental –> afhankelijk van model
Voor en tijdens het gekozen programma, kan het centrifugetoerental of Spoelstop (zonder
eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater) worden ingesteld. Effecten afhankelijk
van de programmavoortgang.
Het te kiezen maximale centrifugetoerental is afhankelijk van het model en het ingestelde
programma.
ʑ Extra functies –> ook Programma-overzicht, Blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
beladingshoeveelheid –> Programma-overzicht, Blz. 7.
j EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het
standaard programma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ Start/Pauze
Voor het starten of onderbreken van het programma.
ʑ Signaal
2. Volume in-
stellen voor...
1. Instelmodus
voor signaal-
volume
activeren
op • zetten 1 stap kiezen en
vasthouden
+ loslaten
Toetssignalen Instructiesignalen
op • zetten
Volume
instellen**
Volume
instellen**
1 stap
direct
**eventueel meerdere malen kiezen
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
1 stap
Blindenmodus*
AAN/UIT
Optioneel:
AAN/UIT op • zetten
*Kort signaal - Functie aan.
Lang signaal - Functie uit.
1 stap
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
Belangrijke instructie
Wasgoed en machine leegmaken
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen.
Programma met voorwas (Voorwas bij 30 °C) kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C instellen en Start/Pauze kiezen. Na ca. 10
minuten Start/Pauze kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd
opnieuw Start/Pauze kiezen wanneer het programma moet worden hervat, of anders
programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
Pagina: 7
7
Programma-overzicht
–>
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
aanhouden!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
extra
functies;
Aanwijzing
Witte
was/bonte
was
30,
40,
60,
90
°C
6
kg/
4
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
SpeedPerfect*,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
+
Voorwas
40
°C
Kreukherstellend
30,
40,
60
°C
3
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
Fijn/Zijde
30
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen;
Er
wordt
tussen
de
spoelbeurten
niet
gecentrifugeerd.

Wol
koud,
30
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
snel
15’
30
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Sport
30
°C
textiel
van
microvezels
i
SpeedPerfect,
j
EcoPerfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
Extra
programma's
Spoelen/Centrifugeren,
Afpompen
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
i
SpeedPerfect
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
Voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
0609
/
9000473684
*473684*
WAE28162NL
...
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde
informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in
levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek
bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar /
wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!
Verbruikswaarden
Programma Extra functies Belading Stroom*** Water***
Program-
maduur***
Witte was/bonte was 30 °C** 6 kg 0,51 kWh 55 l 2:21 h
Witte was/bonte was 40 °C** 6 kg 0,63 kWh 55 l 2:21 h
Witte was/bonte was 60 °C** 6 kg 1,26 kWh 55 l 2:29 h
Witte was/bonte was 60 °C j EcoPerfect* 6 kg 1,02 kWh 45 l 2:49 h
Witte was/bonte was 90 °C 6 kg 1,98 kWh 59 l 2:34 h
Kreukherstellend 40 °C** 3 kg 0,55 kWh 55 l 1:17 h
Fijn/Zijde 30 °C 2 kg 0,21 kWh 31 l 0:41 h
Wol koud 2 kg 0,10 kWh 39 l 0:40 h
Wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 39 l 0:40 h
* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtljin 92/75/EWG.
** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: De testprogramma's testen met de aangegeven beladingshoeveelheid en maximaal
centrifugetoerental.
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en ver-
vuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
Pagina: 8
9
Onderhoud
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen, ca. 1 liter water en vervolgens
½ maatbeker wasmiddel in compartiment II doen. Programmakiezer op
Kreukherstellend 60 °C zetten en Start/Pauze kiezen. Aan het einde van het programma de
programmakiezer op Uit zetten.
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen was in de wasmachine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Instructies bij indicatielampen afhankelijk van model
Er klinkt een signaal en er knipperen indicatielampen voor het centrifugetoerental:
¤
¤
¤
¤
¤
Vuldeur goed sluiten; evtl.
wasgoed ingeklemd.
¤
¤
¤
¤
¤
Soppomp verstopt;
Soppomp reinigen
–> Blz. 10.
Afvoerslang/afvoerbuis
verstopt; Afvoerslang bij
sifon reinigen –> Blz. 10.
¤
¤
¤
¤
¤
Waterkraan volledig
openen, toevoerslang
geknikt/afgeklemd;
Zeef reinigen –> Blz. 10,
waterdruk te laag.
¤
¤
¤
¤
¤
Motorstoring.
Contact opnemen met de
Servicedienst!
¤
¤
¤
¤
¤
Water in bodembak,
apparaat lek.
Contact opnemen met de
Servicedienst!
– Elektrocutiegevaar!
Netstekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Voor modellen met slang voor legen: Slang voor het legen uit de
houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder
plaatsen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
2* Voor modellen zonder slang voor legen: Pompdeksel voorzichtig
losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half
vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen
tot het sop er volledig er is uitgelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Spoelen/Centrifugeren /
Afpompen).
3. Start/Pauze kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
Zeef reinigen:
1. Afhankelijk van model:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
2. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
Pagina: 9
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start/Pauze niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen –> Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 3,4.
ʑ Het programma start niet. – Start/Pauze gekozen?
– Vuldeur gesloten?
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 3,4.
– Soppomp reinigen –> Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
– Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel
verdelen.
– Licht strijken gekozen? –> Blz. 5.
– Te laat toerental gekozen? –> Blz. 5.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen –> Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de
wasmiddelvullade.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen –> Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen –> Opstellingshandleiding.
ʑ Indicatielampen werken
niet tijdens het bedrijf.
– Stroomstoring?
– Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelcyclus toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen
afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig
is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst
–> Plaatsingshandleiding.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De veiligheidsaanwijzingen op bladzijde 8 in acht nemen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WAE28162.

Stel een vraag over de Bosch WAE28162

Heb je een vraag over de Bosch WAE28162 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WAE28162. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WAE28162 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.