Bosch WAA28261NL handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WAA28261NL. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Bosch
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: WAA28261NL
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
- - - - -
1400*
	 Kiezen van het centrifuge-
toerental (* afhankelijk van het
model)) of - - - - (zonder eind-
centrifugeren, het wasgoed ligt
in het laatste spoelwater)
koud
- 90
T Kiezen van de temperatuur
1 - 24h Programma start na ...
# Kinderbeveiliging
a bladzijde 5
Programma-einde wanneer ...
... statusindicatie centrifug. knippert en in displayveld klaar
staat.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor
af aan.
Installatie deskundig uitvoeren volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden abladzijde 7.
Belangrijke instructies opvolgena bladzijde 6.
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasmachine
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, accessoires, onderdelen en
services vindt u onder: www.bosch-home.com
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 1
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gekenmerkt overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Bladzijde
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma's ......................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen ...................................................................................4
ʋ Individuele instellingen .....................................................................5
ʋ Belangrijke instructies ....................................................................6
ʋ Programmaoverzicht .........................................................................7
ʋ Veiligheidsinstructies ........................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructies op display ........................................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als ... .......................................................................... 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigd wasgoed zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte was/
bonte was Eco 60 °C kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk
minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9.
Programma instellen** en aanpassen
Display /
Optietoetsen
Programmakiezer
 Start
Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en voor
het kiezen van het
programma. Kan in beide
richtingen worden
gedraaid.
Programma's
Gedetailleerd programmaoverzicht a bladzijde 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel te kiezen,
afhankelijk van het gekozen programma en het
programmaverloop.
Witte was/bonte was
stevig textiel
Vlekken
Eco
Voorwas
Kreukherstellend
gevoelig textiel
Intensief
Snell
Voorwas
Mix verschillende soorten wasgoed
Fijne was gevoelig wasbaar textiel
Wol/ÿü hand-/machine wasbare wol
Voorzichtig
Centrifugeren
met de hand gewassen was met gere-
duceerd centrifugetoerental
Spoelen van met de hand gewassen wasgoed,
Afpompen van het spoelwater bij - - - -
Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed met
verlaagd centrifugetoerental
**Als op het display symbool #
knippert, kinderbeveiliging actief
a Deactiveren, bladzijde 5.
Extra functies en optietoetsen
a Individuele instellingen,
bladzijde 5.
 Start kiezen
Wassen
1
2
Wasgoed uitnemen
Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
Indien - - - - (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen instellen of
centrifugetoerental kiezen.
 Start kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddellade open laten, zodat
restwater kan opdrogen.
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet noodzakelijk a Instructies
plaatsingshandleiding, bladzijde 7.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit instellen.
Wassen
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en
handwasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was-
en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de
wasautomaat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de
wasautomaat laten!
– Kinderen en niet-geïnstrueerde personen
mogen geen gebruik maken van de
wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Voor en tijdens het gekozen programma, kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur
worden gewijzigd. De effecten zijn afhankelijk van het programmaverloop.
ʑ 	 (Centrifugetoerental)
U kunt het aangegeven centrifugetoerental wijzigen. Het maximaal te kiezen
centrifugetoerental hangt af van het model en van het ingestelde programma.
ʑ T (Temperatuur)
U kunt de aangegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal te kiezen wastemperatuur
hangt af van het ingestelde programma.
ʑ (Start over)
Bij het kiezen van het programma wordt de bijbehorende duur van het programma
aangegeven. Voor het begin van het programma kunt u het starten van het programma
uitstellen. De starttijd kan in stappen van elk een uur, tot maximaal 24 uur, worden ingesteld.
Toets zo vaak indrukken, tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h=uur). Start
kiezen.
ʑ Extra functie a ook programmaoverzicht, bladzijde 7
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ Kinderbeveiliging
#
Kinderbeveiliging/
machineblokkering
Wasmachine beveiligen tegen abusievelijk wijzigen van de ingestelde
functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang
 Start kiezen.
Tip: Kinderbeveiliging kan tot aan de volgende programmastart
geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine!
Dan voor de programmastart de kinderbeveiliging deactiveren en
eventueel na de programmastart weer activeren.
ʑ Start
Voor het starten of onderbreken van het programma.
Belangrijke instructies
Wasgoed en machine voorzichtig behandelen
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Event. Programma Witte was/
bonte was Vlekken 60 °C kiezen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met Voorwas
kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C instellen en Start kiezen. Na ca. 10
minuten Start kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd
opnieuw Start kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders programma
wijzigen.
Stijven Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
Extra
functie
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceklep voor
afvoerpomp
Status-
indica-
ties
Pagina: 2
7
Programmaoverzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
instructies
op
blz.
6
opvolgen!
Programma's
°C
max.
Type
wasgoed
Extra
functies;
instructies
Witte
/bonte
was
koud
-
90
°C
5
kg
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
Extra
spoelen
Vlekken
koud
-
90
°C
Eco
koud
-
90
°C
Extra
spoelen;
energiebesparingsprogramma
Voorwas
koud
-
90
°C
Extra
spoelen;
voorwas
bij
30
°C
Kreukherstellend
koud
-
60
°C
2,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Extra
spoelen
Intensief
koud
-
60
°C
Snel
koud
-
40
°C
Extra
spoelen;
kort
programma
Voorwas
koud
-
60
°C
Extra
spoelen;
voorwas
bij
30
°C
Mix
koud
-
40
°C
textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
Extra
spoelen;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
tezamen
worden
gewassen
Fijne
was
koud
-
30
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
Extra
spoelen;
geen
centrifugeren
tussen
de
spoelgangen
Wol/ÿ
koud
-
40
°C
hand-
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
Bijzonder
besparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
Centrifugeren
‘
Als
kort
programma
is
--
Mix
40
°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma's
zonder
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma's
met
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
1110
/
9000527646
WAA28261NL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de
wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te
handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Elektrocutiegevaar – Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaar Bij versleten apparaten:
– Stekker uit het stopcontact halen.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet
opsluiten en in levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv.
vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan
na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade tijdens
bedrijf!
Verbruikswaarden
Programma Belading Stroom** Water** Programmaduur**
Witte was/bonte was 30 °C Vlekken* 5 kg 0,36 kWh 54 l 1:38 u
Witte was/bonte was 40 °C Vlekken* 5 kg 0,55 kWh 54 l 1:44 u
Witte was/Bonte was 60 °C Vlekken* 5 kg 1,20 kWh 54 l 1:57 u
Witte was/Bonte was 60 °C Eco* 5 kg 0,85 kWh 41 l 2:54 u
Witte was/Bonte was 90 °C Vlekken 5 kg 1,90 kWh 61 l 2:00 u
Kreukherstellend 40 °C Intensief* 2,5 kg 0,45 kWh 50 l 1:15 u
Mix 30 °C 2,5 kg 0,35 kWh 45 l 0:55 u
Fijne was 30 °C 2 kg 0,30 kWh 55 l 0:44 u
Wol 30 °C 2 kg 0,20 kWh 35 l 1:01 u
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: De testprogramma's testen met de aangegeven beladingshoeveelheid en maximaal cen-
trifugetoerental.
** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, instroomtemperatuur, omgevingstemperatuur, wasgoedsoort
en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
8 9
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de
waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start kiezen. Na afloop van het
programma de programmakiezer op Uit zetten.
Verzorging
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddel- en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Wasmiddellade reinigen ...
... wanneer wasmiddel- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Eruit trekken, de inzet naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Wasmiddellade inschuiven.
Wasmiddellade open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken - chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen wasgoed in de machine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Instructies op display afhankelijk van het model
E3 Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
E5 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/ingeklemd;
Zeef reinigen a blz. 10, Waterdruk te laag.
E6 Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen a blz. 10.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen a blz. 10.
E2 Motorstoring. Contact opnemen met de servicedienst!
– Elektrocutiegevaar! Stekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Afvoerpomp
Programmakiezer op Uit instellen. Stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceklep van de afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier
verwijderen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep weer plaatsen.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoerslang op sifon
Programmakiezer op Uit instellen, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening
niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang verminderen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit instellen. Stekker uit het stopcontact halen.
5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
11
Wat te doen als...
ʑ Er water uitstroomt. – Afvoerslang juist bevestigen/vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Eventueelzeef verstopt? Zeef reinigen a Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– - - - - (zonder centrifugeren) gekozen? a Blz. 3,4.
ʑ Programma start niet. – Start of Start over tijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderbeveiliging actief? Deactiveren a Blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– - - - - (zonder centrifugeren) gekozen? a Blz. 3,4.
– Afvoerpomp reinigen a Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
Wasgoed nat/te vochtig.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren
afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine
en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
– Te laag toerental gekozen? a Blz. 5.
ʑ Meerdere keren begin-
nen met centrifugeren.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem zorgt ervoor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment voor
verzorgingsproduct.
– Geen storing - werking van het verzorgingsmiddel wordt niet
beïnvloed.
– Eventueel inzet reinigen a Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de
wasmiddellade.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddellade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij outdoor- en donstextiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Plaatsingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen a Plaatsingshandleiding.
ʑ Display/indicatielampen
werken
niet tijdens het bedrijf.
– Stroomstoring?
– Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programma duurt langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem zorgt ervoor dat
onbalans verdwijnt door het meerdere keren verdelen van het
wasgoed.
– Geen storing - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelgang toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (uit-/inschakelen) of een reparatie nodig is:
– Programmakiezer op Uit instellen en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst a Plaatsingshandleiding.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
De veiligheidsinstructies op bladzijde 8 opvolgen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
nl
Pagina: 3
1 2
- - - - -
1400*
	 Kiezen van het centrifuge-
toerental (* afhankelijk van het
model)) of - - - - (zonder eind-
centrifugeren, het wasgoed ligt
in het laatste spoelwater)
koud
- 90
T Kiezen van de temperatuur
1 - 24h Programma start na ...
# Kinderbeveiliging
a bladzijde 5
Installatie deskundig uitvoeren volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
W
ho
Uw wasmachine
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, accessoires, onderdelen en
services vindt u onder: www.bosch-home.com
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 4
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gekenmerkt overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Bladzijde
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma's ......................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen ...................................................................................4
ʋ Individuele instellingen .....................................................................5
ʋ Belangrijke instructies ....................................................................6
ʋ Programmaoverzicht .........................................................................7
ʋ Veiligheidsinstructies ........................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructies op display ........................................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als ... .......................................................................... 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigd wasgoed zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte was/
bonte was Eco 60 °C kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk
minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Display /
Optietoetsen
Progr
 Start
Pro
he
van
he
pro
ric
ge
Programma's
Gedetailleerd programmaoverzicht a bladzijde 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel te kiezen,
afhankelijk van het gekozen programma en het
programmaverloop.
Witte was/bonte was
stevig textiel
Vlekken
Eco
Voorwas
Kreukherstellend
gevoelig textiel
Intensief
Snell
Voorwas
Mix verschillende soorten wasgoed
Fijne was gevoelig wasbaar textiel
Wol/ÿü hand-/machine wasbare wol
Voorzichtig
Centrifugeren
met de hand gewassen was met gere-
duceerd centrifugetoerental
Spoelen van met de hand gewassen wasgoed,
Afpompen van het spoelwater bij - - - -
Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed met
verlaagd centrifugetoerental
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en
handwasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was-
en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de
wasautomaat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de
wasautomaat laten!
– Kinderen en niet-geïnstrueerde personen
mogen geen gebruik maken van de
wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Extra
functie
Status-
indica-
ties
Pagina: 5
3 4
Programma-einde wanneer ...
... statusindicatie centrifug. knippert en in displayveld klaar
staat.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor
af aan.
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden abladzijde 7.
Belangrijke instructies opvolgena bladzijde 6.
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
oeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9.
Programma instellen** en aanpassen
rammakiezer
ogrammakiezer voor
et in- en uitschakelen
n de machine en voor
et kiezen van het
ogramma. Kan in beide
chtingen worden
edraaid.
**Als op het display symbool #
knippert, kinderbeveiliging actief
a Deactiveren, bladzijde 5.
Extra functies en optietoetsen
a Individuele instellingen,
bladzijde 5.
 Start kiezen
Wassen
1
2
Wasgoed uitnemen
Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
Indien - - - - (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen instellen of
centrifugetoerental kiezen.
 Start kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddellade open laten, zodat
restwater kan opdrogen.
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet noodzakelijk a Instructies
plaatsingshandleiding, bladzijde 7.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit instellen.
Wassen
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceklep voor
afvoerpomp
Pagina: 6
5 6
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Voor en tijdens het gekozen programma, kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur
worden gewijzigd. De effecten zijn afhankelijk van het programmaverloop.
ʑ 	 (Centrifugetoerental)
U kunt het aangegeven centrifugetoerental wijzigen. Het maximaal te kiezen
centrifugetoerental hangt af van het model en van het ingestelde programma.
ʑ T (Temperatuur)
U kunt de aangegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal te kiezen wastemperatuur
hangt af van het ingestelde programma.
ʑ (Start over)
Bij het kiezen van het programma wordt de bijbehorende duur van het programma
aangegeven. Voor het begin van het programma kunt u het starten van het programma
uitstellen. De starttijd kan in stappen van elk een uur, tot maximaal 24 uur, worden ingesteld.
Toets zo vaak indrukken, tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h=uur). Start
kiezen.
ʑ Extra functie a ook programmaoverzicht, bladzijde 7
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ Kinderbeveiliging
#
Kinderbeveiliging/
machineblokkering
Wasmachine beveiligen tegen abusievelijk wijzigen van de ingestelde
functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang
 Start kiezen.
Tip: Kinderbeveiliging kan tot aan de volgende programmastart
geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine!
Dan voor de programmastart de kinderbeveiliging deactiveren en
eventueel na de programmastart weer activeren.
ʑ Start
Voor het starten of onderbreken van het programma.
Belangrijke instructies
Wasgoed en machine voorzichtig behandelen
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Event. Programma Witte was/
bonte was Vlekken 60 °C kiezen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met Voorwas
kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C instellen en Start kiezen. Na ca. 10
minuten Start kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd
opnieuw Start kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders programma
wijzigen.
Stijven Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
Pagina: 7
7
Programmaoverzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
instructies
op
blz.
6
opvolgen!
Programma's
°C
max.
Type
wasgoed
Extra
functies;
instructies
Witte
/bonte
was
koud
-
90
°C
5
kg
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
Extra
spoelen
Vlekken
koud
-
90
°C
Eco
koud
-
90
°C
Extra
spoelen;
energiebesparingsprogramma
Voorwas
koud
-
90
°C
Extra
spoelen;
voorwas
bij
30
°C
Kreukherstellend
koud
-
60
°C
2,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Extra
spoelen
Intensief
koud
-
60
°C
Snel
koud
-
40
°C
Extra
spoelen;
kort
programma
Voorwas
koud
-
60
°C
Extra
spoelen;
voorwas
bij
30
°C
Mix
koud
-
40
°C
textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
Extra
spoelen;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
tezamen
worden
gewassen
Fijne
was
koud
-
30
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
Extra
spoelen;
geen
centrifugeren
tussen
de
spoelgangen
Wol/ÿ
koud
-
40
°C
hand-
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
Bijzonder
besparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
Centrifugeren
‘
Als
kort
programma
is
--
Mix
40
°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma's
zonder
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma's
met
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
1110
/
9000527646
WAA28261NL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de
wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te
handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Elektrocutiegevaar – Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaar Bij versleten apparaten:
– Stekker uit het stopcontact halen.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet
opsluiten en in levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv.
vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan
na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade tijdens
bedrijf!
Verbruikswaarden
Programma Belading Stroom** Water** Programmaduur**
Witte was/bonte was 30 °C Vlekken* 5 kg 0,36 kWh 54 l 1:38 u
Witte was/bonte was 40 °C Vlekken* 5 kg 0,55 kWh 54 l 1:44 u
Witte was/Bonte was 60 °C Vlekken* 5 kg 1,20 kWh 54 l 1:57 u
Witte was/Bonte was 60 °C Eco* 5 kg 0,85 kWh 41 l 2:54 u
Witte was/Bonte was 90 °C Vlekken 5 kg 1,90 kWh 61 l 2:00 u
Kreukherstellend 40 °C Intensief* 2,5 kg 0,45 kWh 50 l 1:15 u
Mix 30 °C 2,5 kg 0,35 kWh 45 l 0:55 u
Fijne was 30 °C 2 kg 0,30 kWh 55 l 0:44 u
Wol 30 °C 2 kg 0,20 kWh 35 l 1:01 u
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: De testprogramma's testen met de aangegeven beladingshoeveelheid en maximaal cen-
trifugetoerental.
** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, instroomtemperatuur, omgevingstemperatuur, wasgoedsoort
en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
8
Pagina: 8
9
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de
waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start kiezen. Na afloop van het
programma de programmakiezer op Uit zetten.
Verzorging
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddel- en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Wasmiddellade reinigen ...
... wanneer wasmiddel- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Eruit trekken, de inzet naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Wasmiddellade inschuiven.
Wasmiddellade open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken - chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen wasgoed in de machine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Instructies op display afhankelijk van het model
E3 Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
E5 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/ingeklemd;
Zeef reinigen a blz. 10, Waterdruk te laag.
E6 Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen a blz. 10.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen a blz. 10.
E2 Motorstoring. Contact opnemen met de servicedienst!
– Elektrocutiegevaar! Stekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Afvoerpomp
Programmakiezer op Uit instellen. Stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceklep van de afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier
verwijderen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep weer plaatsen.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoerslang op sifon
Programmakiezer op Uit instellen, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening
niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang verminderen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit instellen. Stekker uit het stopcontact halen.
5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
Pagina: 9
11
Wat te doen als...
ʑ Er water uitstroomt. – Afvoerslang juist bevestigen/vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Eventueelzeef verstopt? Zeef reinigen a Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– - - - - (zonder centrifugeren) gekozen? a Blz. 3,4.
ʑ Programma start niet. – Start of Start over tijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderbeveiliging actief? Deactiveren a Blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– - - - - (zonder centrifugeren) gekozen? a Blz. 3,4.
– Afvoerpomp reinigen a Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
Wasgoed nat/te vochtig.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren
afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine
en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
– Te laag toerental gekozen? a Blz. 5.
ʑ Meerdere keren begin-
nen met centrifugeren.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem zorgt ervoor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment voor
verzorgingsproduct.
– Geen storing - werking van het verzorgingsmiddel wordt niet
beïnvloed.
– Eventueel inzet reinigen a Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de
wasmiddellade.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddellade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij outdoor- en donstextiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Plaatsingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen a Plaatsingshandleiding.
ʑ Display/indicatielampen
werken
niet tijdens het bedrijf.
– Stroomstoring?
– Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programma duurt langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem zorgt ervoor dat
onbalans verdwijnt door het meerdere keren verdelen van het
wasgoed.
– Geen storing - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelgang toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (uit-/inschakelen) of een reparatie nodig is:
– Programmakiezer op Uit instellen en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst a Plaatsingshandleiding.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
De veiligheidsinstructies op bladzijde 8 opvolgen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
nl

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WAA28261NL.

Stel een vraag over de Bosch WAA28261NL

Heb je een vraag over de Bosch WAA28261NL en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WAA28261NL. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WAA28261NL zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.