Bosch WAA28161FN handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch WAA28161FN. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Bosch
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: WAA28161FN
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
Programma-einde wanneer ...
...Het indicatielampje centrifug. - klaar knippert.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor
af aan.
Installatie deskundig 'uitvoeren volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen opvolgen a Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, accessoires, onderdelen en
services vindt u onder: www.bosch-home.com
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 1
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gekenmerkt overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma‘s .......................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke instructies...................................................................... 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Voor de eerste keer wassen/onderhoud .......................................9
ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
was/bonte was 60 °C en extra functie Intensief Vlekken kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9.
Programma instellen en aanpassen
Programmakiezer
Start

Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en het
kiezen van de
programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a Blz. 7.
Witte was/bonte was Stevig textiel
Witte was/bonte was
Intensief Vlekken
Stevig textiel
Witte was/bonte was
+ Voorwas
Stevig textiel, Voorwas bij 30 °C
Spoelen met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren Met de hand gewassen wasgoed
Afpompen van het spoelwater
(Spoelstop = zonder eindcentrifuge-
ren)
ÿ Wol hand-/machine wasbare wol
Fijne was gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
Extra functies a Individuele
instellingen, blz. 5.
Start kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
wasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was-
en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasau-
tomaat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
– Kinderen en niet-geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ Extra functies a ook Programma-overzicht, Blz. 7.
Spoelstop het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.
Snel Verkorte wastijd - slechts 2 spoelgangen. Voor licht vervuild wasgoed.
Aanbevolen beladingshoeveelheid max. 3 kg.
ʑ Start 
Voor het starten van het programma.
Belangrijke instructies
Wasgoed en machine voorzichtig behandelen
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Witte was/bonte was 60 °C
Intensief Vlekken kiezen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Witte was/bonte was 60 °C
+ Voorwas kiezen.
Stijven Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
Extra
functies*
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep voor
afvoerpomp
Status-
indicaties
Wasgoed uitnemen
Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen kiezen.
Start wählen
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig a Instructie
plaatsingshandleiding, blz. 7.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
(*Centrifugetoerentallen afhankelijk van model)
Pagina: 2
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
opvolgen!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
Extra
functies;
Aanwijzing
Witte
was/bonte
was
30,
40,
60,
90
°C
5
kg
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
Spoelstop,
Snel
Intensief
Vlekken
60
°C
+
Voorwas
60
°C
Kreukherstellend
30,
40,
60
°C
2,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Spoelstop,
Snel
Fijne
was
30
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
Spoelstop,
Snel;
Er
wordt
tussen
de
spoelgangen
niet
gecentrifugeerd.

Wol
koud,
30
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
Bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen
‘
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
0110
/
9000527506
WAA28161FN
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasauto-
maat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet
opsluiten en in levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet-
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv.
vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan
na het vullen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade
tijdens bedrijf!
Verbruikswaarden
Programma Belading Stroom** Water**
Program a-
duur**
Witte was/Bont 30 °C* 5 kg 0.31 kWh 54 l 100 min
Witte was/Bont 40 °C* 5 kg 0.55 kWh 54 l 100 min
Witte was/Bont 60 °C* 5 kg 0.80 kWh 54 l 115 min
Witte was/Bont 60 °C Intensief Vlekken* 5 kg 0.85 kWh 41 l 175 min
Witte was/Bont 90 °C 5 kg 1.90 kWh 61 l 110 min
Kreukherstellend 40 °C* 2.5 kg 0.45 kWh 50 l 75 min
Fijne was 30 °C 2 kg 0.30 kWh 55 l 50 min
Wol 30 °C 2 kg 0.20 kWh 35 l 55 min
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456/IEC60456.
** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, -hardheid, -instroomtemperatuur, omgevings-
temperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en
gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
9
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de
waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start kiezen. Na afloop van het
programma de programmakiezer op Uit zetten.
Onderhoud
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Eruit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen wasgoed in de wasmachine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Opmerkingen over indicatielampjes
Indicatielampjes voor de statusindicatie knipperen:
wassen en
spoelen
Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
wassen en
centrifug.
– Waterkraan volledig openen.
– Toevoerslang geknikt/ingeklemd.
– Waterdruk te laag; zeef reinigen a blz. 10.
spoelen en
centrifug.
– Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen a blz. 10.
– Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen a blz. 10.
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Afvoerpomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceklep voor afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier
afnemen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang verminderen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren, Afpompen).
3. Start kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen a Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 1,5.
ʑ Het programma start niet. – Start gekozen?
– Vuldeur gesloten?
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– Afvoerpomp reinigen a Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
– Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 1,5.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid. Was
nat/te vochtig.
– Geen fout - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren
afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote
wasstukken in de trommel verdelen.
ʑ Meerdere keren beginnen
met centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt ervoor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de
wasmiddelvullade.
– Te veel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen a Opstellingshandleiding.
ʑ Indicatielampen werken
niet tijdens het bedrijf.
– Stroomstoring?
– Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelgang toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig
is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst
aOpstellingshandleiding.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De veiligheidsaanwijzingen op bladzijde 8 in acht nemen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Pagina: 3
1 2
Installatie deskundig 'uitvoeren volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
ho
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, accessoires, onderdelen en
services vindt u onder: www.bosch-home.com
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 4
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gekenmerkt overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma‘s .......................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke instructies...................................................................... 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Voor de eerste keer wassen/onderhoud .......................................9
ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
was/bonte was 60 °C en extra functie Intensief Vlekken kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
Voorbereiden
Pro
Start

Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a Blz. 7.
Witte was/bonte was Stevig textiel
Witte was/bonte was
Intensief Vlekken
Stevig textiel
Witte was/bonte was
+ Voorwas
Stevig textiel, Voorwas bij 30 °C
Spoelen met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren Met de hand gewassen wasgoed
Afpompen van het spoelwater
(Spoelstop = zonder eindcentrifuge-
ren)
ÿ Wol hand-/machine wasbare wol
Fijne was gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
wasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was-
en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasau-
tomaat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
– Kinderen en niet-geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Extra
functies*
Status-
indicaties
(*Centrifugetoerentallen afhankelijk van model)
Pagina: 5
3 4
Programma-einde wanneer ...
...Het indicatielampje centrifug. - klaar knippert.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor
af aan.
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen opvolgen a Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
oeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9.
Programma instellen en aanpassen
ogrammakiezer
Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en het
kiezen van de
programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
Extra functies a Individuele
instellingen, blz. 5.
Start kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep voor
afvoerpomp
Wasgoed uitnemen
Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen kiezen.
Start wählen
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig a Instructie
plaatsingshandleiding, blz. 7.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
Pagina: 6
5 6
Individuele instellingen
ʑ Extra functies a ook Programma-overzicht, Blz. 7.
Spoelstop het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.
Snel Verkorte wastijd - slechts 2 spoelgangen. Voor licht vervuild wasgoed.
Aanbevolen beladingshoeveelheid max. 3 kg.
ʑ Start 
Voor het starten van het programma.
Belangrijke instructies
Wasgoed en machine voorzichtig behandelen
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Witte was/bonte was 60 °C
Intensief Vlekken kiezen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Witte was/bonte was 60 °C
+ Voorwas kiezen.
Stijven Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
Pagina: 7
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
opvolgen!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
Extra
functies;
Aanwijzing
Witte
was/bonte
was
30,
40,
60,
90
°C
5
kg
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
Spoelstop,
Snel
Intensief
Vlekken
60
°C
+
Voorwas
60
°C
Kreukherstellend
30,
40,
60
°C
2,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Spoelstop,
Snel
Fijne
was
30
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
Spoelstop,
Snel;
Er
wordt
tussen
de
spoelgangen
niet
gecentrifugeerd.

Wol
koud,
30
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
Bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen
‘
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
0110
/
9000527506
WAA28161FN
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasauto-
maat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet
opsluiten en in levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet-
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv.
vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan
na het vullen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade
tijdens bedrijf!
Verbruikswaarden
Programma Belading Stroom** Water**
Program a-
duur**
Witte was/Bont 30 °C* 5 kg 0.31 kWh 54 l 100 min
Witte was/Bont 40 °C* 5 kg 0.55 kWh 54 l 100 min
Witte was/Bont 60 °C* 5 kg 0.80 kWh 54 l 115 min
Witte was/Bont 60 °C Intensief Vlekken* 5 kg 0.85 kWh 41 l 175 min
Witte was/Bont 90 °C 5 kg 1.90 kWh 61 l 110 min
Kreukherstellend 40 °C* 2.5 kg 0.45 kWh 50 l 75 min
Fijne was 30 °C 2 kg 0.30 kWh 55 l 50 min
Wol 30 °C 2 kg 0.20 kWh 35 l 55 min
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456/IEC60456.
** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, -hardheid, -instroomtemperatuur, omgevings-
temperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en
gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
Pagina: 8
9
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de
waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start kiezen. Na afloop van het
programma de programmakiezer op Uit zetten.
Onderhoud
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Eruit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen wasgoed in de wasmachine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Opmerkingen over indicatielampjes
Indicatielampjes voor de statusindicatie knipperen:
wassen en
spoelen
Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
wassen en
centrifug.
– Waterkraan volledig openen.
– Toevoerslang geknikt/ingeklemd.
– Waterdruk te laag; zeef reinigen a blz. 10.
spoelen en
centrifug.
– Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen a blz. 10.
– Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen a blz. 10.
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Afvoerpomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceklep voor afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier
afnemen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang verminderen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren, Afpompen).
3. Start kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
Pagina: 9
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen a Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 1,5.
ʑ Het programma start niet. – Start gekozen?
– Vuldeur gesloten?
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– Afvoerpomp reinigen a Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
– Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 1,5.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid. Was
nat/te vochtig.
– Geen fout - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren
afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote
wasstukken in de trommel verdelen.
ʑ Meerdere keren beginnen
met centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt ervoor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de
wasmiddelvullade.
– Te veel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen a Opstellingshandleiding.
ʑ Indicatielampen werken
niet tijdens het bedrijf.
– Stroomstoring?
– Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelgang toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig
is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst
aOpstellingshandleiding.
Gebruikershandleiding
Wasautomaat
nl
De veiligheidsaanwijzingen op bladzijde 8 in acht nemen!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch WAA28161FN.

Stel een vraag over de Bosch WAA28161FN

Heb je een vraag over de Bosch WAA28161FN en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch WAA28161FN. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch WAA28161FN zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.