Bosch TDA4630 sensixx B3 secure handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch TDA4630 sensixx B3 secure. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: TDA4630 sensixx B3 secure
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 24
25
Dank u voor de aanschaf van het
TDA46 stoomstrijkijzer van Bosch.
Ditstrijkijzerisontwikkeldopbasisvan
ecologische criteria met betrekking
tot duurzame ontwikkeling. Hierbij
werd de volledige levenscyclus
geanalyseerd, van materiaalkeuze
tot later hergebruik of recycling. Er
werd vanuit technisch, economisch
en milieutechnisch oogpunt gekeken
naar mogelijk te verbeteren punten.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk gebruik en mag
niet gebruikt worden voor industriële
doeleinden.
Lees de gebruiksinstructies voor
het apparaat zorgvuldig en bewaar
ze voor gebruik in de toekomst.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen
	 Gevaar van elektrische
schokken of brandgevaar!
Dit apparaat moet worden aangesloten
en gebruikt op een elektriciteitsnet
conform de gegevens op het
typeplaatje.
Steek het apparaat nooit in een
stopcontact als het snoer of het
apparaat zelf zichtbare tekenen van
schade vertoont.
Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. Als het
absoluut noodzakelijk is om een
verlengkabel te gebruiken, zorg er dan
voor dat deze geschikt is voor 16A of
meer en een geaarde stekker heeft.
Om te vermijden dat onder
ongunstige omstandigheden van het
stroomvoorzieningsnet spanningsvariaties
optreden of de verlichting gaat flikkeren,
is het aan te bevelen het strijkijzer aan te
sluiten op een net met een impedancie
van maximaal 0,27 Ω. Meer informatie
hierover kunt U krijgen bij uw
electriciteitsbedrijf.
Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door personen (waaronder
kinderen)metverminderdelichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens,
of die gebrek aan ervaring of kennis
hebben, tenzij iemand toezicht op hen
houdt of hen instructies heeft gegeven.
Houd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
Zet het apparaat alleen neer op een
ondergrond met een stabiel oppervlak.
Wanneer het apparaat in verticale
stand of op de steun wordt geplaatst,
zorg dat het oppervlak waarop de
steun geplaatst wordt, stabiel is.
Het strijkijzer mag niet worden gebruikt
als het gevallen is, als er zichtbare
tekenen van schade zijn of als het
water lekt. In deze gevallen moet het
worden nagekeken door een erkend
Technisch Servicecenter voordat het
weer gebruikt kan worden.
Verwijder de stekker uit het stopcontact
alvorens het apparaat met water te
vullen of alvorens het resterende
water na gebruik te verwijderen.
Dompel het strijkijzer nooit onder in
water of een andere vloeistof.
Het apparaat mag nooit onder de
kraan worden geplaatst om het te
vullen met water.
Stel het apparaat niet bloot aan
weersomstandigheden (regen, zon,
vorst, etc.)
Trek niet aan het snoer om deze te
verwijderen uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact na
elk gebruik van het apparaat, of als
een storing vermoed wordt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen
mag u eventuele werkzaamheden
of reparaties aan het apparaat,
zoals het vervangen van een defect
snoer, alleen laten uitvoeren door
gekwalificeerde medewerkers van een
erkend Technisch Servicecenter.
Haal de stekker van het strijkijzer uit
het stopcontact als u er geen toezicht
op kunt houden.
nl
Pagina: 25
26
Belangrijke
waarschuwingen
Zorg dat het snoer niet in aanraking
komt met de hete zoolplaat.
Berg het strijkijzer op in staande
positie.
Gebruik geen ontkalkingsmiddelen, ze
kunnen het apparaat beschadigen.
Gebruik nooit schuurmiddelen om de
zoolplaat of een ander onderdeel van
het apparaat te reinigen. Om de zool-
plaat glad te houden, vermijd dat deze
in contact zou komen met metalen vo-
orwerpen. Gebruik nooit schuurspon-
zen noch chemische producten om de
zoolplaat te reinigen.
Het waterreservoir vullen	(1)
	Zet de stoomregelaar op de
stand en haal de stekker van het
strijkijzer uit het stopcontact!
Gebruik alleen schoon water uit
de kraan zonder dit ergens mee te
mengen. Toevoeging van andere
vloeistoffen, zoals geurstoffen, kan het
apparaat beschadigen.
Elke schade die door de hiervoor
vermelde producten wordt veroorzaakt,
maakt de garantie ongeldig.
Gebruik geen condenswater uit een
droger, airconditioning en dergelijke.
Dit apparaat is ontwikkeld voor het
gebruik van normaal kraanwater.
Om de optimale stoomfunctie te
verlengen kunt u leidingwater
mengen met een gelijke hoeveelheid
gedestilleerd water.Als het kraanwater
in uw woongebied erg hard is, meng
het leidingwater dan met gedestilleerd
water in een verhouding van 1:2.
Reservoir nooit verder vullen dan
deaanduiding “max”!
Vóór het eerste gebruik van
het strijkijzer
Verwijder alle labels of beschermingslaag
van de voetplaat.
Vul het reservoir met kraanwater,
terwijl de stekker niet in het stopcontact
steekt, en stel de temperatuurregelaar
in op “max”
Steek de stekker van het apparaat in het
stopcontact. Zodra het stoomstrijkijzer
de gewenste temperatuur heeft bereikt
(controlelampje gaat uit), start u het
stomen door de stoomregelaar op
stand maximale stoom te zetten en door
herhaaldelijk op de knop te drukken.
Als u de stoomfunctie voor het eerst
gebruikt, richt het strijkijzer dan niet op
uw strijkgoed, aangezien er nog vuil
uit de stoomopeningen kan komen.
Als u uw nieuwe strijkijzer voor het
eerst gebruikt, kan er een geur
ontstaan en enige rook vrijkomen en
ook deeltjes via de zoolplaat. Dit is
normaal en zal later verdwijnen.
Gebruik van het strijkijzer
Controleer de aanbevolen
strijktemperatuur op het label van het
artikel.
• Synthetische stof
•• Zijde – Wol
••• Katoen – Linnen
Als u niet weet van welk materiaal
een artikel is gemaakt, bepaal dan de
juiste strijktemperatuur door over een
deel te strijken dat niet zichtbaar is als
u het artikel draagt of gebruikt.
Begin met het strijken van de artikelen
die met de laagste temperatuur dienen
te worden gestreken, zoals artikelen
die gemaakt zijn van synthetische
vezels.
Zijde, wol of synthetische materialen:
strijk het materiaal binnenstebuiten
om vlekken te voorkomen.
Gebruiksklaar maken
Verwijder eventuele labels of
beschermingen van de zoolplaat.
Strijken zonder stoom	 (2)
Stoomregelknop op zetten.
nl
Pagina: 26
27
Strijken met stoom	 (3)
1.	Zet de temperatuurkeuzeschakelaar
op de gewenste stand.
2.	Stel de stoomhoeveelheid naar
wens af, door gebruik te maken van
de variabele stoomcontrole.
Kies voor normaal gebruik een van de
volgende standen:
Temperatuur Stoomstand
••• “max”
calc’n clean
•• calc’n clean
Sproeien	 (4)
Gebruik de sproeifunctie niet op zijde.
Stoomstoot	 (5)
Zet de temperatuurregelaar minstens
op stand “•••”
Laat telkens 5 seconden tussen de
stoomshots.
Verticaal stomen	 (6)
Strijk kleding nooit terwijl u of
iemand anders ze aan heeft!
Richt de stoom nooit op personen
of dieren!
Laat telkens 5 seconden tussen de
stoomshots.
Wacht 10 seconden na elke cyclus
van 4 shots.
Meervoudig
ontkalksysteem	 (7)
Afhankelijk van het model is deze
serie uitgerust met het “AntiCalc”
(=component 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Telkens wanneer u de stoomregelaar
gebruikt,maakthet“self-clean”systeem
het mechanisme vrij van kalkaanslag.
2. calc’n clean
De “calc’n clean”-functie zorgt ervoor
dat kalkdeeltjes uit de stoomkamer
worden verwijderd. Gebruik deze
functie ongeveer om de 2 weken als
het water in uw gebied erg hard is.
Vul het waterreservoir en zet de
temperatuurregelaar op “max”. Steek
de stekker van het strijkijzer nu in het
stopcontact.
Na de benodigde opwarmtijd haalt
u de stekker uit het stopcontact en
houdt u het strijkijzer boven een
gootsteen. Plaats de stoomregelaar
in de stand "calc’n clean" en houd
in deze stand. Beweeg het strijkijzer
voorzichtig heen en weer. Kokend
water en stoom komen eruit, inclusief
kalk of deeltjes die hierin zitten. Als het
strijkijzer niet meer druppelt plaatst u
de stoomregelaar op de stand .­
Laat voor een betere ontkalking het
strijkijzer weer warm worden tot de
maximum temperatuur en druk de
stoomknop verschillende keren met
kleine tussenpozen is. Wacht daarna
tot de waterresten van de zoolplaat
verdampen.
3. anti-calc
Het “anti-calc” patroon is ontwikkeld
om kalkontwikkeling tijdens het
strijken met stoom tegen te gaan. Zo
gaat uw strijkijzer langer mee. Toch
kan het “anti-calc” patroon niet alle
kalk verwijderen die in de loop der tijd
natuurlijk gevormd wordt.
“Secure” Automatische
uitschakelbeveiliging	 (8)
(Afhankelijk van het model)
De “Secure” automatische uits-
chakelbeveiligingsfunctie schakelt het
strijkijzer uit als het onbeheerd wordt
achtergelaten. Dit vergroot de veilig-
heid en bespaart energie. De functie is
gedurende de eerste 2 minuten direkt
na het aansluiten van het strijkijzer
niet aktief, om zodoende de gewenste
strijk temperatuur te kunnen bereiken.
Daarna schakelt het strijkijzer auto-
matisch uit wanneer het niet gebruikt
word na 8 minuten in vertikale stand
of na 30 seconden wanneer het op de
zoolplaat staat of op een zijde ligt. Het
controlelampje gaat dan knipperen.
nl
Pagina: 27
28
Om het strijkijzer weer te activeren
hoeft u slechts voorzichtig ermee te
bewegen.
Anti-druppelsysteem	 (9)
(Afhankelijk van het model)
Als de temperatuur te laag is, schakelt
de stoomfunctie automatisch uit om
druppelen te voorkomen.
Opbergen	 (10)
Zet de stoomregelaar op de stand .
Reiniging	 (11)
Bij lichte verontreiniging de stekker
uit het stopcontact trekken en de voet
laten afkoelen. De behuizing en de
voet slechts afvegen met een vochtige
doek.
Als er bij een te warme instelling
synthetisch materiaal op de voet is
gesmolten, de stoom uitschakelen en
de resten onmiddellijk op de stand max
afwrijven met een dik opgevouwen,
droge katoenen doek.
Houd de zoolplaat glad door te
voorkomen dat deze hard in aanraking
komtmetmetalenvoorwerpen.Gebruik
nooit een schuurspons of chemicaliën
om de zoolplaat te reinigen.
Tips voor het verwijderen
van een gebruikt apparaat
Voordat u een gebruikt apparaat
weggooit, moet u het eerst zichtbaar
onbruikbaar maken en moet u het
verwijderen overeenkomstig de
geldende nationale wetten. Precieze
informatie hierover kunt u bijvoorbeeld
opvragen bij uw verkoper of uw
gemeente.
Dit apparaat is gekwalificeerd
in overeenstemming met
Europese richtlijn 2002/96/EC
met betrekking tot gebruikte
elektrische en elektronische
apparaten (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
De richtlijn bepaalt de structuur
van retourneren en recyclen van
gebruikte apparaten zoals die in de
hele EU van toepassing is.
Tips om het energiegebruik
te verminderen
Het produceren van stoom in een
strijkijzer kost de meeste energie. Volg
de onderstaande instrukties om het
energiegebruik te minimaliseren:
•	 Start de strijkbeurt met de stoffen
die de laagste strijktemperatuur
vereisen. Zie hiervoor het strijklabel
in het strijkgoed.
•	 Zet de stoomregelaar op de
geadviseerde positie behorend bij
de strijktemperatuur. Zie verderop
in deze handleiding.
•	 Gebruik alleen stoom wanneer dat
nodig is. Gebruik indien mogelijk
liever de spray-functie.
•	 Strijk stoffen het liefst wanneer
ze nog vochtig zijn. Zet de
stoomregelaar dan lager. Als U een
wasdroger gebruikt, benut dan het
programma ¨strijkdroog ¨
•	 Wanneer het strijkgoed vochtig
genoeg is, zet dan de stoomregelaar
uit.
•	 Zet het strijkijzer vertikaal tijdens
pauzes. In horizontale positie met
ingestelde stoomregelaar, produ-
ceert het onnodig stoom.
GARANTIEVOORWAARDEN
Degarantievoorwaardenvoorditappa­
raat zijn overeenkomstig de voorwaar-
den van onze vertegenwoordiger voor
het land waarin het verkocht wordt.
Meer informatie over deze voorwaar-
den is verkrijgbaar bij de verkoper bij
wie het apparaat gekocht is. Als aans-
praak wordt gemaakt op deze garan-
tie, moet de AANKOOPFACTUUR
worden overlegd.
Wij behouden ons het recht voor tech-
nische wijzigingen aan te brengen.
nl
Pagina: 28
29
Oplossingen voor kleine problemen
Probleem Vermoedelijke oorzaak Oplossing
Het strijkijzer wordt
niet warm.
1.	
De temperatuurregelaar
staat in een zeer lage
stand.
2.	
Geen stroomtoevoer.
1.	
Zet op een hogere stand.
2.	
Controleer met een ander
apparaat of steek het
strijkijzer in een ander
stopcontact.
Het controlelampje
gaat niet aan.
1.	
Het strijkijzer koelt af.
2.	
Het strijkijzer wordt niet
warm.
1.	
Wacht totdat het afkoelen
voltooid is.
2.	
Zie de vorige alinea.
De kledingstukken
blijven plakken.
1.	
Te hoge temperatuur. 1.	Zet de temperatuurregelaar
op een lagere temperatuur
en wacht tot het strijkijzer
afkoelt.
Naast stoom komt
er ook water uit.
1.	
Temperatuurregelaar
staat in een zeer lage
stand.
2.	Stoomregelaar staat in
een zeer hoge stand met
een lage temperatuur.
1.	
Zet de
temperatuurregelaar
op een hogere stand
en wacht totdat het
controlelampje uit gaat.
2.	
Zet de stoomregelaar op
een lagere stand.
Er komt geen
stoom uit.
1.	
Stoomregelaar gesloten
.
2.	
Geen water in het reser
voir.
3.	
De temperatuur
is te laag. anti-
druppelsysteem niet
geactiveerd.
1.	
Zet de stoomregelaar
open om te stomen.
2.	
Vul het reservoir.
3.	
Zet de temperatuur hoger,
indien het weefsel dit
toelaat.
Sproeifunctie werkt
niet.
1.	
Geen water in het
reservoir.
2.	
Verstopt mechanisme.
1.	
Vul het reservoir.
2.	
Neem contact op met de
Technische Dienst.
De zoolplaat
druppelt voordat
het strijkijzer is
aangesloten.
1.	
De stoomregelaar is niet
goed afgesloten.
1.	
Zet de stoomregelaar in
positie .
Vergeet niet het reservoir
te legen als u klaar bent
met strijken.
Er komt rook en
geur uit het strijkijzer
bij de eerste keer
aansluiten.
1.	
Door smering van
een aantal inwendige
onderdelen.
1.	
Dit is normaal en verdwijnt
na enkele minuten.
U kunt deze gebruiksaanwijzing ook downloaden van het internet via de
lokale homepage van Bosch
nl

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch TDA4630 sensixx B3 secure.

Stel een vraag over de Bosch TDA4630 sensixx B3 secure

Heb je een vraag over de Bosch TDA4630 sensixx B3 secure en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch TDA4630 sensixx B3 secure. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch TDA4630 sensixx B3 secure zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.