Bosch Styline TKA8653 handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de Bosch Styline TKA8653.

Ontkalken
Reinigen

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Styline TKA8653. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Styline TKA8653
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Turks, Grieks, Hongaars, Arabisch, Russisch

Inhoudsopgave

Pagina: 25
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
22 nl
Gefeliciteerd met uw nieuwe product van
Bosch. Aan dit kwalitatief hoogwaardige
product zult u veel plezier beleven.
Lees de handleiding zorgvuldig door,
neem ze in acht en bewaar ze!
In deze gebruiksaanwijzing worden twee
modellen beschreven:
– TKA863 Model met glazen kan
– TKA865 Model met thermoskan
Veiligheidsinstructies
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk
gebruik of voor vergelijkbare, niet-
commerciële toepassingen. Hiertoe
behoort bijv. het gebruik in koffieruimten
voor het personeel van winkels, kantoren,
landbouw- en andere industriële bedrijven,
alsmede het gebruik door gasten van
pensions, kleine hotels en soortgelijke
accommodaties.

! Gevaar van elektrische schok!
Het apparaat uitsluitend aansluiten en
gebruiken volgens de gegevens op het
typeplaatje. Gebruik het apparaat uitsluitend
indien het aansluitsnoer en het apparaat
geen beschadigingen vertonen.
Personen (ook kinderen) met fysieke,
zintuiglijke of geestelijke beperkingen of
met een gebrek aan ervaring en kennis
mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij
ze daarbij onder toezicht staan of worden
begeleid door een persoon die voor hun
veiligheid verantwoordelijk is.
Houd het apparaat buiten het bereik van
kinderen. Let erop dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
Na elk gebruik en in geval van storingen de
stekker uit het stopcontact trekken.
Reparaties aan het apparaat, bijv. een be-
schadigde stroomkabel vervangen, mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door onze
klantenservice, om gevaarlijke situaties te
voorkomen.
De stroomkabel niet
– met hete onderdelen in aanraking laten
komen,
– over scherpe randen trekken,
– als draaggreep gebruiken.
Plaats het apparaat of de kan nooit op of
in de buurt van hete oppervlakken, zoals
een kookplaat. Gebruik de kan alleen in
combinatie met dit apparaat en uitsluitend
voor het zetten van koffie.
Leg niets over de warmhoudplaat.
Pak het apparaat tijdens het gebruik
alleen vast aan de daarvoor bestemde
draaggrepen.
Laat het koffiezetapparaat niet
onbeheerd achter als dit aan staat!
Onderdelen en
bedieningsorganen
1 Waterreservoir met waterniveau-
aanduiding
(afneembaar)
2 Deksel waterreservoir (afneembaar)
3 Zwenkfilter
4 Filterhouder (vaatwasbestendig)
5 Druppelstop
6 TKA863. Glazen kan met deksel
(vaatwasbestendig)
TKA865. Thermoskan met deksel
7 O AAN/UIT-knop
8 K Aanduiding weinig water
9 Knop start
10 Ontkalkingsknop met aanduiding calc
11 Netsnoeropbergplaats
12 Klok
13 Programmeringsknop h
14 Programmeringsknop min
15 Knop prog
16 Display (automatische uitschakeling)
auto off
17 Maatlepel
Alleen TKA863.
18 Warmhoudplaat
Alleen TKA865.
19 Ontgrendeling
(op handgreep glazen kan)
TKA863_110708.indd 22 11.07.2011 15:26:52
Pagina: 26
TKA863. | TKA865.   07/2011
23
nl
● Spoel het apparaat schoon door het
waterreservoir te vullen met 6 kopjes
water en terug te zetten. Druk op de
startknop 9; het reinigingsprogramma
begint.
● Herhaal het proces.
Opmerking: Misschien ruikt het apparaat
“nieuw”; dit is normaal. Giet in dit geval een
verdunde azijnoplossing (1 kopje azijn op
5 kopjes water) in het apparaat en start het
reinigingsprogramma. Spoel vervolgens
tweemaal met 6 kopjes water.
● Maak de kan goed schoon.
Koffiezetten
● Neem het waterreservoir 1 van het appa-
raat, vul het met water en zet het terug.
● Klap het zwenkfilter 3 naar buiten.
● Breng een papieren filter (maat 1x4)
aan in de filterhouder 4 en vul dit met de
gewenste hoeveelheid koffie.
● Klap het zwenkfilter 3 terug totdat het
vastklikt.
● Plaats de kan 6 met gesloten deksel
onder het zwenkfilter 3.
● Druk op knop 9 start om het koffiezetten
te starten.
● Tegelijkertijd wordt de automatische uit-
schakelfunctie auto off geactiveerd; het
display wordt verlicht.
Alleen TKA863.
Het apparaat heeft een automatische uit-
schakelfunctie auto off (voor energiebespa-
ring), waarmee het apparaat na ongeveer
2 uur in de energiebesparingsstand wordt
gezet.
Alleen TKA865.
Het apparaat heeft een automatische
uitschakelfunctie auto off (voor energie-
besparing), waarmee het apparaat na het
koffiezetten in de energiebesparingsstand
wordt gezet.
Algemeen
– Vul het waterreservoir 1 uitsluitend
met schoon, koud water. Voeg nooit
melk of dranken als thee of koffie toe,
want daardoor raakt het apparaat
beschadigd.
– Vul het waterreservoir 1 nooit verder dan
de aanduiding “8 À” (TKA865) of “10 À”
(TKA863).
– Gebruik middelfijn gemalen koffie (ca. 6 g
per kopje = afgestreken maatlepel 17).
– Zet minstens 3 kopjes koffie, anders heeft
de koffie niet de gewenste sterkte en
temperatuur (1 kopje = ca. 125 ml).
– Neem de kan 6 niet weg als het apparaat
nog bezig is met koffiezetten, want dan
kan de filterhouder 4 overlopen.
– Zorg dat het deksel van de kan dicht is
wanneer u de kan 6 op het koffiezetappa-
raat zet.
– Gebruik geen andere kannen, want de
speciale druppelstop voorkomt dan dat er
koffie in de opening stroomt.
– Het is normaal als er wat water op de
filterhouder 4 ligt; dit betekent niet dat het
koffiezetapparaat defect is.
Voordat u het
koffiezetapparaat in
gebruik neemt
● Verwijder alle stickers en folie.
● Trek het netsnoer ver genoeg uit de
opbergplaats 11 en steek de stekker in
het stopcontact.
● Druk op de AAN/UIT-knop 7 O; het
display gaat knipperen.
● Stel de tijd in door op knop
13 h te drukken voor de uren en op knop
14 min voor de minuten.
Opmerking: U kunt de tijd altijd wijzigen.
Druk knop 13 h en 14 min tegelijk in en stel
de juiste tijd in.
TKA863_110708.indd 23 11.07.2011 15:26:52
Pagina: 27
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
24 nl
Opmerking: Als u het koffiezetapparaat
uitschakelt met knop 7 of als de stroom
wordt onderbroken (stekker uit het stop-
contact, stroomstoring), blijven de klok- en
timerinstellingen nog ongeveer vier dagen
bewaard. Als de stroomonderbreking langer
duurt, moet u de klok opnieuw instellen.
Tip: Als u het apparaat langere tijd niet
gebruikt, schakel het dan uit met knop 7.
Aanduiding
weinig water K
Het koffiezetapparaat registreert als er te
weinig water in het reservoir zit (minder dan
ca. 4 kopjes).
Als het waterniveau laag is, gaat K bran-
den en verlengt het apparaat automatisch
de koffiezettijd. Op die manier behoudt de
koffie de ideale smaak.
Alleen TKA865.
Thermoskan
Belangrijk: Gebruik de kan niet voor het
warm houden van zuivelproducten of
babyvoeding, omdat er bacterievorming
kan optreden. Verwarm de kan niet in
een magnetron of oven. Gebruik de kan
niet voor het bewaren of meenemen van
koolzuurhoudende dranken.
Spoel de kan na elk gebruik goed uit.
Om te zorgen dat het deksel zichzelf niet
vacuüm zuigt in gesloten stand, sluit het
niet hermetisch af. Dit betekent dat de
thermoskan kan lekken als u deze niet
rechtop neerzet of vervoert.
In de thermoskan gaan ongeveer 8 kopjes
koffie.
Tip: Als u de thermoskan vóór gebruik met
heet water omspoelt, blijft de koffie nog
langer heet.
Belangrijk: Wacht nadat het koffiezetten is
voltooid totdat alle koffie door het filter in de
kan is gelopen.
Laat het apparaat vijf minuten afkoelen
voordat u opnieuw een kan koffie zet.
Timer
Dit koffiezetapparaat heeft een timer.
Hiermee kunt u het apparaat automatisch
laten beginnen met koffiezetten. De timer
werkt alleen als het apparaat aanstaat of in
de energiebesparingsstand staat.
● De klok moet de juiste tijd aanwijzen.
● Houd knop 15 prog ingedrukt terwijl u de
timer programmeert (fig. a).
● Stel met knop 13 h het uur in en met
knop 14 min de minuut waarop het
apparaat met koffiezetten moet beginnen.
(fig. b en c).
● Laat knop 15 prog los om de
aanvangstijd op te slaan. Op het display
12 geeft een klokje aan dat de timer is
ingeschakeld.
● Vul het apparaat zoals gebruikelijk met
water en koffie en zet de kan 6 onder het
zwenkfilter 3.
● Het koffiezetten begint automatisch op de
ingestelde tijd; het klokje verdwijnt.
Opmerking: Als u wilt zien welke tijd
geprogrammeerd is, houdt u knop 15 prog
ingedrukt.
De timer in-/uitschakelen
Druk op knop 15 prog. Als het klokje gaat
branden, staat de timer aan. Als het klokje
uitgaat, staat de timer uit.
TKA863_110708.indd 24 11.07.2011 15:26:52
Pagina: 28
TKA863. | TKA865.   07/2011
25
nl
Het deksel van de thermoskan kan worden
geopend met de ontgrendeling 19.
● Deksel openen (fig. d)
● Deksel sluiten (fig. e)
● Deksel verwijderen (fig. f)
Tips voor koffiezetten
Bewaar gemalen koffie op een koele plaats;
u kunt deze ook invriezen.
Sluit een pak koffie na openen weer goed af
om het aroma te behouden.
De smaak en het aroma van koffie worden
bepaald door de manier waarop de bonen
zijn gebrand.
Donkerder = meer smaak
Lichter = licht zurig
Reinigen
Dompel het apparaat niet onder in water en
plaats het niet in de vaatwasser!
Gebruik geen stoom om het apparaat te
reinigen.
Neem de stekker uit het stopcontact
voordat u het apparaat schoonmaakt.
– Maak alle delen die met koffie in aanra-
king zijn geweest na elk gebruik schoon.
– Maak de buitenkant van het koffiezet-
apparaat schoon met een vochtige
doek; gebruik geen sterke of schurende
schoonmaakmiddelen.
– Reinig het waterreservoir 1 in stromend
water; gebruik geen harde borstel.
Alleen TKA863.
– De glazen kan 6 en het deksel kunnen in
de vaatwasser.
Alleen TKA865.
– Spoel de thermoskan 6 en het deksel en
veeg de buitenkant schoon met een voch-
tige doek. Dompel de kan niet onder in
afwaswater en was hem niet in de vaat-
wasser.
Tip: Hardnekkige vlekken kunnen worden
verwijderd met een oplossing van soda,
vaatwaspoeder of bruistabletten voor
kunstgebitten.
– Bewaar de thermoskan met het deksel
open om te voorkomen dat zich
onaangename geuren en bacteriën
vormen.
Ontkalken
Dit apparaat heeft een automatische
ontkalkingsmelder. Als calc gaat branden,
moet het apparaat ontkalkt worden.
Door regelmatig te ontkalken
– gaat het apparaat langer mee
– blijft het goed werken
– krijgt u geen overmatige stoomvorming
– verloopt het koffiezetten sneller
– bespaart u energie
Ontkalk het apparaat met een
ontkalkingsmiddel.
● Het apparaat moet ingeschakeld zijn.
● Zorg dat het deksel van de kan dicht is
wanneer u de kan 6 op het koffiezetappa-
raat zet.
● Maak de ontkalkingsoplossing klaar
volgens de aanwijzingen van de fabrikant
en giet dit in het waterreservoir 1.
Waarschuwing: Vul het met niet meer
dan 6 kopjes.
● Houd de ontkalkingsknop 10 calc
minstens 2 seconden ingedrukt. Het
ontkalken begint.
● Het programma onderbreekt het proces
enkele keren voor een aantal minuten om
het ontkalkingsmiddel in de kalkafzetting
te laten doordringen. Het ontkalkingspro-
ces duurt in totaal ongeveer 30 minuten.
Tijdens de uitvoering van het programma
knippert de aanduiding calc.
● Na afloop van het ontkalken dooft de
aanduiding calc. Laat het apparaat hierna
twee keer met schoon water zonder kof-
fie doorlopen. Vul het reservoir met niet
meer dan 6 kopjes water.
● Spoel alle afneembare onderdelen en de
kan zorgvuldig schoon.
TKA863_110708.indd 25 11.07.2011 15:26:52
Pagina: 29
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
26 nl
Problemen oplossen
Het koffiezetten duurt aanmerkelijk langer
of het apparaat schakelt zichzelf uit voordat
het koffiezetten is voltooid.
�Het apparaat moet worden ontkalkt.
● Ontkalk het apparaat volgens de aanwij-
zingen. U start het ontkalkingsprogramma
door knop 10 calc minstens twee secon-
den ingedrukt te houden.
Tip: Als het water in uw regio erg hard is,
ontkalk het apparaat dan vaker dan wordt
aangegeven door de calc-aanduiding.
De druppelstop 5 lekt.
�Deze moet worden gereinigd.
● Reinig de druppelstop 5 (in filterhouder
4) onder stromend water terwijl u deze
enkele keren met uw vinger bedient.
Afval A
Dit apparaat is gemarkeerd volgens de
Europese richtlijn betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) 2002/96/EG. Deze richtlijn bepaalt
het kader voor de terugname en verwerking
van afgedankte apparatuur, dat over heel
Europa wordt toegepast.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar
voor de geldende voorschriften inzake
afvalverwijdering.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het
land van aankoop. De leverancier, bij wie u
het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover
graag meer informatie. Om aanspraak te
maken op de garantie heeft u altijd uw
aankoopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
TKA863_110708.indd 26 11.07.2011 15:26:52

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Styline TKA8653.

Stel een vraag over de Bosch Styline TKA8653

Heb je een vraag over de Bosch Styline TKA8653 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Styline TKA8653. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Styline TKA8653 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.