Serie | 6 VarioPerfect

Bosch Serie | 6 VarioPerfect handleiding

Serie | 6 VarioPerfect

Handleiding voor de Bosch Serie | 6 VarioPerfect in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 50 pagina's.

Table of contents

Pagina: 1
nl Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding Wasmachine WAT28791NL
Pagina: 2
2 Uw nieuwe wasmachine U hebt gekozen voor een premium wasmachine van het merk Bosch. Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasmachine te leren kennen. Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Bosch te voldoen, is de werking en de onberispelijke toestand van elke wasmachine die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest. Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder www.bosch-home.com of neem contact op met onze Servicedienst. Waar de gebruiksaanwijzing/ installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen. De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift in gebruik nemen! Weergaveregels : Waarschuwing! Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. Attentie! Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben. Aanwijzing/tip Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie. 1. 2. 3. / a) b) c) Handelingsstappen wroden voorafgegaan door getallen of letters. ■ / - Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.
Pagina: 3
nl 3 InhoudsopgavenlGebruiksaanwijzingenplaatsingshandleiding 8 Bedoeld gebruik. . . . . . . . . . . . . .4 ( Veiligheidsinstructies . . . . . . . . .5 Kinderen/mensen/huisdieren . . . . . . . 5 Installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Reiniging/Onderhoud . . . . . . . . . . . . 11 7 Mileubescherming . . . . . . . . . . .12 Verpakking/Oude apparaat . . . . . . . 12 Besparingstips . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 Plaatsen en aansluiten . . . . . . .13 Inhoud van de verpakking . . . . . . . . 13 Veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . 14 De juiste plaats. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Plaatsing op een verhoging of op een houten vloer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Opstellen op een verhoging met lade15 Onder-/inbouw van het apparaat in een rij keukenmeubelen . . . . . . . . . . . . . 15 Transportbeveiligingen verwijderen. . 15 Lengte van de slang en aansluitkabel15 Watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Stellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . 18 Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . 19 Transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 * Apparaat leren kennen . . . . . . .20 Wasmachine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . 21 Z Wasgoed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . 23 Wasgoed sorteren . . . . . . . . . . . . . . 23 C Wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Juiste wasmiddelkeuze. . . . . . . . . . . 24 Energie en wasmiddel besparen . . . 24 / Programma-overzicht . . . . . . . . 25 Programma's op de programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 ActiveOxygen Refresh Ø . . . . . . . . .29 Stijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Verven/Ontkleuren . . . . . . . . . . . . . .30 Inweken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 0 Programmavoorinstellingen. . . 30 Temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Centrifugetoerental . . . . . . . . . . . . . .31 Klaar in-tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Memory Programma . . . . . . . . . . . . .31 \ Extra programma-instellingen . 32 ActiveOxygen . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 SpeedPerfect. . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 EcoPerfect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Anti-kreuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Water&Spoelen+ . . . . . . . . . . . . . . . .32 Voorwas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Spoelstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 1 Apparaat bedienen . . . . . . . . . . 33 Wasmachine voorbereiden . . . . . . . .33 Apparaat inschakelen / programma kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Programma-voorinstellingen wijzigen 33 Extra programma-instellingen kiezen.33 Wasgoed in de trommel doen. . . . . .34 Was- en verzoringsmiddel doseren en bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Starten van het programma. . . . . . . .34 Kinderbeveiliging/ Blokkering van de bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Wasgoed bijvullen . . . . . . . . . . . . . . .35 Programma wijzigen . . . . . . . . . . . . .35 Progr. annuleren . . . . . . . . . . . . . . . .36 Programma-einde bij spoelstop. . . . .36 Programma-einde . . . . . . . . . . . . . . .36 Wasgoed uitnemen / apparaat uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Pagina: 4
nl Bedoeld gebruik 4 Q Apparaatinstellingen . . . . . . . . 37 Instelmodus activeren . . . . . . . . . . . 37 Signaalvolume wijzigen . . . . . . . . . . 37 Helderheid van het touch-display wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Herinneringsfunctie voor trommelverzorging in-/uitschakelen. 37 Instelmodus afsluiten . . . . . . . . . . . . 37 H Sensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Beladingsautomaat . . . . . . . . . . . . . 38 Onbalans-controlesysteem . . . . . . . 38 VoltCheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 Reinigen en onderhouden . . . . 38 Buitenkant van het apparaat/ Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . 39 Wastrommel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Afvoerpomp verstopt, noodlediging. 39 Afvoerslang aan de sifon verstopt . . 40 Zeef in de watertoevoer verstopt. . . 40 3 Storingen, wat te doen?. . . . . . 41 Noodontgrendeling . . . . . . . . . . . . . 41 Aanwijzingen op het display . . . . . . 42 Wat te doen bij storingen?. . . . . . . . 43 4 Klantenservice . . . . . . . . . . . . . 45 [ Verbruikswaarden . . . . . . . . . . 46 Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtgehalte van het hoofdwasprogramma . . . . . 46 J Technische gegevens . . . . . . . 47 r Aquastop-garantie . . . . . . . . . . 48 8 Bedoeld gebruik Bedoeldgebruik■ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. ■ Dit apparaat niet installeren op plekken waar vorst op kan treden en/of bij buitenomstandigheden. Er bestaat een risico dat het apparaat beschadigd raakt wanneer restwater er in bevriest. Wanneer slangen bevriezen, kunnen ze barsten/ knappen. ■ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het wassen van huishoudelijk wasgoed, bestaande uit machinewasbare items en met de hand wasbaar wol (zie label) op het item. Gebruik van het apparaat voor enige andere toepassing dan het bedoelde gebruik is verboden. ■ Dit apparaat is geschikt voor gebruik met leidingwater en in de handel verkrijgbare wasmiddelen en verzorgingsproducten (moeten geschikt zijn voor gebruik in wasmachines). ■ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot op een maximale hoogte van 4000 m boven zeeniveau. Voordat u het apparaat inschakelt: Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat. Gebruik het apparaat niet wanneer het is beschadigd. Mocht u problemen tegenkomen, neem dan contact op met uw dealer of onze klantenservice. Lees en volg de bedienings- en installatie-instructies en alle andere informatie op die is meegeleverd met dit apparaat. Bewaar de documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
Pagina: 5
Veiligheidsinstructies nl 5 ( Veiligheidsinstructies VeiligheidsinstructiesDe volgende veiligheids- informatie en waarschuwingen worden geboden om u te beschermen tegen letsel en materiële schade van uw omgeving te voorkomen. Het is echter belangrijk om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen bij het installeren, onderhouden, reinigen en bedienen van het apparaat. Kinderen/mensen/huisdieren :Waarschuwing Kans op dodelijk letsel! Kinderen en andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten van het gebruik van het apparaat kunnen zichzelf verwonden of in levensgevaarlijke situaties terecht komen. Daarom opgelet a.u.b.: ■ Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke-, sensorische- of mentale capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, mits er toezicht is of ze instructies hebben gehad over het correcte veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren van het gebruik van het apparaat hebben begrepen. ■ Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. ■ Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht. ■ Houd kinderen onder de 3 jaar en huisdieren uit de buurt van dit apparaat. ■ Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer kinderen of andere mensen die niet in staat zijn de risico's in te schatten in de buurt zijn. :Waarschuwing Kans op dodelijk letsel! Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo in een levensgevaarlijke situaties raken. ■ Plaats het apparaat niet achter een deur, omdat dit de deur van het apparaat kan blokkeren of kan verhinderen dat de deur volledig opent.
Pagina: 6
nl Veiligheidsinstructies 6 ■ Wanneer een apparaat het einde van haar levensduur heeft bereikt, trek dan de stekker uit het stopcontact voordat u de aansluitkabel doorknipt, en maak vervolgens het slot van de deur van het apparaat onklaar. :Waarschuwing Kans op verstikking! Wanneer kinderen mogen spelen met verpakkingsfolie of kunststof folie of verpakkingsonderdelen dan kunnen ze er in verstrikt raken of deze over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmateriaal, kunststof folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen. :Waarschuwing Kans op vergiftiging! Wasmiddelen en verzorgingsproducten kunnen resulteren in vergiftiging wanneer ze worden ingenomen. Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen. :Waarschuwing Kans op brandwonden! Bij het wassen op hoge temperatuur wordt het glas in de deur van het apparaat heet. Laat kinderen niet de deur van het apparaat aanraken wanneer deze heet is. :Waarschuwing Oog-/huidirritatie! Contact met wasmiddelen of verzorgingsproducten kan irritatie aan ogen of huid veroorzaken. Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel of de verzorgingsproducten. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen. Installatie :Waarschuwing Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat! Wanneer het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd, dan kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie. Waarborg het volgende: ■ Dat de netspanning op uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning die is vermeld op het apparaat (typeplaat). De aangesloten lasten en de benodigde zekeringwaarde zijn vermeld op het identificatieplaatje.
Pagina: 7
Veiligheidsinstructies nl 7 ■ Dat het apparaat uitsluitend wordt aangesloten op een voeding met wisselspanning via een stopcontact met randaarde dat correct is geïnstalleerd. Dat dit stopcontact te allen tijde vrij toegankelijk is. ■ Dat de netstekker en het randaarde stopcontact met elkaar overeenstemmen en dat de randaarde correct is geïnstalleerd. ■ Dat de elektrische installatie aders heeft van voldoende grote diameter. ■ Dat de netstekker te allen tijde vrij toegankelijk is. Wanneer het niet mogelijk is te voldoen aan de relevante regelgeving, dan moet een schakelaar (2-polige uitschakelaar) worden ingebouwd in de permanente installatie, overeenkomstig de regelgeving voor elektrische installaties. ■ Bij gebruik van een aardlekschakelaar uitsluitend een exemplaar gebruiken met het volgende symbool: z. De aanwezigheid van dit symbool is de enige manier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle geldende regelgeving. :Waarschuwing Kans op elektrische schok / brand / materiële schade / schade aan het apparaat! Wanneer de aansluitkabel van het apparaat is gewijzigd of beschadigd, dan kan dit leiden tot een elektrische schok, kortsluiting of brand als gevolg van oververhitting. De aansluitkabel mag niet worden geknikt, gekneld of gewijzigd en mag niet in contact komen met hittebronnen. :Waarschuwing Kans op brand / materiële schade / schade aan het apparaat! Het gebruik van verlengsnoeren of stekkerdozen kan leiden tot brand door oververhitting of kortsluiting. Sluit het apparaat direct aan op een geaard stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of meerweg- stopcontacten.
Pagina: 8
nl Veiligheidsinstructies 8 :Waarschuwing Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat! ■ Het apparaat kan trillen of verplaatsen tijdens bedrijf, hetgeen potentieel kan leiden tot letsel of materiële schade. Plaats het apparaat op een schone, gelijkmatige en stevige ondergrond en stel het horizontaal m.b.v. de stelvoeten en een waterpas. Kansopletsel/materiëleschade/schadeaanhetapparaat! ■ Wanneer u gebruik maakt van uitstekende delen van het apparaat (bijv. de deur van het apparaat) om het te tillen of te verplaatsen, dan kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. Het apparaat niet aan uitstekende delen beetpakken om het apparaat te verplaatsen. :Waarschuwing Kans op letsel! ■ Het apparaat is heel zwaar. Het optillen kan leiden tot letsel. Til het apparaat niet in uw eentje op. Kansopletsel! ■ Het apparaat heeft scherpe randen waaraan u uw handen kunt snijden. Pak het apparaat niet beet aan de scherpe randen. Draag beschermende handschoenen om het op te tillen. Kansopletsel! ■ Wanneer de slangen en aansluitkabel niet juist zijn geleid, dan kunnen deze een struikelgevaar vormen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leid slangen en kabels dusdanig dat ze geen struikelgevaar vormen. Attentie! Materiële schade / schade aan het apparaat ■ Wanneer de waterdruk te hoog of te laag is, dan kan het zijn dat het apparaat niet in staat is goed te werken en het kan ook leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Zorg er voor dat de waterdruk in de water- toevoer tenminste 100 kPa (1 bar) is en niet hoger dan 1000 kPa (10 bar). Materiëleschade/schadeaanhetapparaat ■ Wanneer de waterslangen zijn gewijzigd of beschadigd dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. De waterslangen moeten niet worden geknikt, bekneld, gewijzigd of beschadigd. Materiëleschade/schadeaanhetapparaat
Pagina: 9
Veiligheidsinstructies nl 9 ■ Het gebruik van slangen geleverd door andere merken voor het aansluiten van de watertoevoer kan resulteren in materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de slangen die zijn meegeleverd met het apparaat of originele reserveslangen. Materiëleschade/schadeaanhetapparaat ■ Het apparaat is beveiligd voor transport met behulp van transportvergrendelingen. Wanneer de transportvergrendelingen niet worden verwijderd voordat het apparaat wordt gebruikt dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat. Het is belangrijk om alle transportvergrendelingen volledig te verwijderen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Zorg er voor dat u deze transportvergrendelingen afzonderlijk bewaard. Het is belangrijk om de transportvergrendelingen weer aan te brengen wanneer het apparaat moet worden getransporteerd, om schade aan het apparaat tijdens het vervoer te voorkomen. Bediening :Waarschuwing Kans op explosies/brand! Wasgoed dat is voorbehandeld met reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. vlekverwijderaars / schoonmaakoplosmiddelen, kunnen leiden tot een explosie nadat ze in de trommel zijn gedaan. Spoel het wasgoed grondig met water, voordat u het in de machine wast. :Waarschuwing Kans op vergiftiging! Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigingsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten. :Waarschuwing Kans op letsel! ■ Wanneer u leunt, of zit op de deur van het apparaat wanneer deze open is, dan kan het apparaat kantelen, hetgeen tot letsel kan leiden. Leun niet met uw gewicht op de deur van het apparaat wanneer het open is. Kansopletsel! ■ Wanneer u op het apparaat klimt, kan het werkblad breken, hetgeen kan leiden tot letsel. Klim niet op het apparaat.
Pagina: 10
nl Veiligheidsinstructies 10 Kansopletsel! ■ Wanneer u in de trommel grijpt terwijl deze nog steeds draait, dan loopt u het risico letsel aan uw handen op te lopen. Wacht totdat de trommel niet meer draait. :Waarschuwing Kans op brandwonden! Bij wassen bij hoge temperaturen bestaat een risico op verbranding wanneer u in contact komt met wassop (bijv. bij het afvoeren van heet wassop in een wasbak). Grijp niet in het hete wassop. :Waarschuwing Irritatie van de luchtwegen/ ogen! Dit apparaat maakt gebruikt van programma's waarin actieve zuurstof wordt toegepast. Actieve zuurstof kan de slijmvliezen irriteren en de ogen doen tranen. Open de deur niet middels de noodontgrendeling wanneer een programma draait met actieve zuurstof. Wacht totdat de deur wordt vrijgegeven. :Waarschuwing Oog-/huidirritatie! Wasmiddel en verzorgingsproducten kunnen er uit spatten wanneer de wasmiddellade wordt geopend terwijl het apparaat in bedrijf is. Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel of de verzorgingsproducten. Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen. Attentie! Materiële schade / schade aan het apparaat ■ Wanneer de hoeveelheid wasgoed in het apparaat de maximum beladingscapaciteit overschrijdt, dan kan het zijn dat de machine niet goed kan functioneren of het kan leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Overschrijd niet de maximale beladingscapaciteit van droog wasgoed. Zorg er voor dat u de maximum beladingscapaciteiten aan houdt zoals gespecificeerd voor elk van de programma's . Materiëleschade/schadeaanhetapparaat ■ Wanneer u de verkeerde hoeveelheid wasmiddel of reinigingsmiddel in het apparaat doet, dan kan dit leiden tot materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik wasmiddelen / verzorgingsproducten / reinigingsmiddelen en wasverzachters overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
Pagina: 11
Veiligheidsinstructies nl 11 Reiniging/Onderhoud :Waarschuwing Kans op dodelijk letsel! Het apparaat wordt gevoed door elektriciteit. Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u in contact komt met componenten die onder spanning staan. Daarom opgelet a.u.b.: ■ Schakel het apparaat uit. Koppel het apparaat los van de voeding (trek de stekker uit het stopcontact). ■ De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen. ■ Pak bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd de stekker zelf beet en nooit de aansluitkabel, omdat anders hierdoor de aansluitkabel beschadigd kan raken. ■ Voer geen technische modificaties uit aan het apparaat of kenmerken daarvan. ■ Reparaties en andere werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice of door een elektricien. Dit geldt ook voor het vervangen van de aansluitkabel (indien nodig). ■ Reserve aansluitkabels kunnen worden besteld via onze klantenservice. :Waarschuwing Kans op vergiftiging! Er kunnen giftige dampen vrijkomen door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigingsoplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten. :Waarschuwing Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat! Wanneer vocht het apparaat binnendringt, dan kan dit leiden tot kortsluiting. Gebruik geen hogedrukspuit, stoomreiniger, waterslang of spuitpistool voor het reinigen van uw apparaat. :Waarschuwing Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat! Het gebruik van reserve- onderdelen en accessoires geleverd door andere merken is gevaarlijk en kan leiden tot letsel, materiële schade of schade aan het apparaat. Gebruik vanwege veiligheidsredenen uitsluitend originele reserve-onderdelen en accessoires.
Pagina: 12
nl Milieubescherming 12 Attentie! Materiële schade / schade aan het apparaat Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Daarom opgelet a.u.b.: ■ Laat deze middelen niet in contact komen met de oppervlakken van het apparaat. ■ Reinig het apparaat met uitsluitend water en een zachte, vochtige doek. ■ Verwijder eventueel wasmiddel, spray of andere resten ogenblikkelijk. 7 Mileubescherming MilieubeschermingVerpakking/Oude apparaat Besparingstips ■ Maximale hoeveelheid wasgoed bij het betreffende programma gebruiken. Programma-overzicht ~ bijblad over gebruikershandleiding en installatievoorschrift ■ Normaal verontreinigd wasgoed wassen zonder voorwas. ■ U kunt bij licht en normaal verontreinigde was besparen op energie en wasmiddel. ~ Blz. 24 ■ Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen. ) De verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/ EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd. Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.
Pagina: 13
Plaatsen en aansluiten nl 13 ■ Opmerking over het energie- en waterverbruik: De indicaties geven informatie over de relatieve hoogte van het energie resp. waterverbruik in de gekozen programma's. Hoe meer indicatiesegmenten zichtbaar zijn, des te hoger is het betreffende verbruik. Zo kunt u de verbruiken in de programma's bij de kiezen van verschillende programma- instellingen vergelijken en eventueel kiezen voor een energie- resp. waterbesparende programma- instelling. – éEnergieverbruik – æ Waterverbruik ■ Energiezuinige modus: de verlichting van het Touch-Display dooft na enkele minuten, Toets A knippert. Voor het activeren van de verlichting op het Touch-Display tippen. De energiebesparings-modus wordt niet geactiveerd, wanneer er een programma loopt. ■ Automatisch uitschakelen (alleen voor Programmastart resp. na programma-einde) wanneer het apparaat langere tijd niet bediend wordt, schakelt het zich automatisch uit om energie te besparen. Om het apparaat weer in te schakelen weer op de hoofdschakelaar drukken. ■ Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental kiezen volgens de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat. 5 Plaatsen en aansluiten PlaatsenenaansluitenInhoud van de verpakking Aanwijzing: Controleer de wasautomaat op transportschade. Een beschadigde wasautomaat nooit in gebruik nemen. Voor klachten kunt u terecht bij de winkel waar u het apparaat hebt aangeschaft of bij onze servicedienst. ´ 9 9 ( Netvoedingskabel 0 Zak: ■ Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift ■ Overzicht servicediensten* ■ Garantie* ■ Afdekkappen voor openingen, na het verwijderen van de transportbeveiligingen ■ Steeksleutel* 8 Watertoevoerslang bij model Aquastop  # 3 + 
Pagina: 14
nl Plaatsen en aansluiten 14 Daarnaast is bij het aansluiten van de waterafvoerslang op een sifon een slangenklem ∅ 24 - 40 mm (vakhandel) nodig. Nuttig gereedschap ■ Waterpas voor het afstellen ■ Steeksleutel met: – SW13 voor het losdraaien van de transportbeveiligingen en – SW17 voor het afstellen van de apparaatvoetjes Veiligheidsvoorschriften :Waarschuwing Gevaar voor letsel! ■ De wasmachine is zwaar. Wees voorzichtig bij het tillen/ transporteren van de wasmachine. ■ Wanneer de wasmachine wordt opgetild aan uitstekende onderdelen (bijv. de vuldeur), kunnen deze onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. De wasmachine niet optillen aan uitstekende onderdelen. ■ Wanneer de slangleidingen en de aansluitkabel onjuist worden aangelegd, bestaat er struikel- en letselgevaar. Slangen en kabels zodanig leggen dat u er niet over kunt struikelen. Attentie! Schade aan het apparaat Bevroren slangen kunnen barsten/ springen. De wasmachine niet op vorstgevoelige plaatsen en/of buiten zetten. Attentie! Waterschade De aansluitingen van de watertoevoer- en waterafvoerslang staan onder druk van het water. Om lekkage of waterschade te voorkomen dient u zich absoluut te houden aan de aanwijzingen in dit hoofdstuk. Aanwijzingen ■ Naast de hier vermelde aanwijzingen kunnen speciale voorschriften van het waterleiding- en energiebedrijf in uw regio van toepassing zijn. ■ In geval van twijfel de aansluiting door een vakkundig monteur laten uitvoeren. De juiste plaats Aanwijzing: Stabilliteit is belangrijk, zodat de wasmachine niet gaat "wandelen"! ■ De ondergrond moet stevig en waterpas zijn. ■ Niet geschikt voor zachte vloerbedekking. Plaatsing op een verhoging of op een houten vloer Attentie! Schade aan het apparaat De wasmachine kan tijdens het centrifugeren gaan schuiven en van zijn sokkel kantelen/vallen. Bevestig de apparaatvoeten absoluut met bevestigingsbeugels. Bestelnr. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0 Aanwijzing: Plaats bij vloeren met houten balken de wasmachine: ■ indien mogelijk in een hoek, ■ op een watervaste houten plaat (min. 30 mm dik) welke vast op de vloer is geschroefd. @ Waterafvoerslang H Bochten voor het fixeren van de waterafvoerslang* P Watertoevoerslang bij de modellen Standard/Aqua-Secure * afhankelijk van het model
Pagina: 15
Plaatsen en aansluiten nl 15 Opstellen op een verhoging met lade Verhoging bestelnr.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520 Onder-/inbouw van het apparaat in een rij keukenmeubelen :Waarschuwing Levensgevaar! Bij contact met onderdelen die onder spanning staan bestaat het risico van een elektrische schok. De afdekplaat van het apparaat niet verwijderen. Aanwijzingen ■ Noodzakelijke nisbreedte 60 cm. ■ Plaats de wasmachine uitsluitend onder een doorlopend werkblad dat vast verbonden is met de keukenmeubelen ernaast. Transportbeveiligingen verwijderen. Attentie! Schade aan het apparaat ■ De machine is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen bij gebruik van de machine bijv. de trommel beschadigen. Verwijder voorafgaand aan het eerste gebruik absoluut de vier transportborgingen. Bewaar de transport- beveiligingen. ■ Om bij later transport transportschade te voorkomen, moet u de transportbeveiligingen voor het transport beslist weer aanbrengen. Aanwijzing: Bewaar schroeven en hulzen. 1. Slangen uit de houders halen. 2. De vier transportbeveiligingsschroeven losdraaien en verwijderen. Hulzen verwijderen. Hierbij de aansluitkabel uit de houders halen. 3. Afdekkingen plaatsen. Afdekkingen vast vergrendelen door op de sluithaak te drukken. Lengte van de slang en aansluitkabel ■ Aansluiting aan de linkerkant
Pagina: 16
nl Plaatsen en aansluiten 16 ■ Aansluiting aan de rechterkant Tip: Bij de vakhandel/servicedienst de volgende onderdelen verkrijgbaar: ■ een verlenging voor de Aquastop- resp. koudwatertoevoerslang (ca. 2,50 m); bestelnr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0 ■ een langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor model Standard. Watertoevoer :Waarschuwing Levensgevaar! Bij contact met onderdelen die onder spanning staan bestaat het risico van een elektrische schok. Aquastop-veiligheidssysteem niet in water dompelen (bevat een elektrisch ventiel). Let bij het aansluiten op het volgende Aanwijzingen ■ Gebruik voor de wasmachine alleen koud leidingwater. ■ Sluit de machine niet aan op de mengkraan van een drukloos heetwatertoestel. ■ Gebruik uitsluitend de meegeleverde of bij een geautoriseerde vakhandelaar gekochte toevoerslang, geen gebruikt exemplaar. ■ De watertoevoerslang niet knikken, platdrukken, veranderen of doorsnijden (dan is de sterkte niet meer gegarandeerd). ■ Draai de schroefkoppelingen slechts handvast aan. Worden ze te stevig met een stuk gereedschap (tang) vastgedraaid, dan kunnen de schroefdraden beschadigd raken. Optimale waterdruk in de waterleiding minimaal 100 kPa (1 bar) maximaal 1000 kPa (10 bar) Uit de geopende kraan stroomt tenminste 8 liter water per minuut. Bij een hogere waterdruk een drukreduceerventiel inbouwen. Aansluiting Sluit de watertoevoerslang aan op de waterkraan (¾" = 26,4 mm) en het apparaat (bij modellen met Aquastop niet nodig, vast geïnstalleerd) op: ■ Model: Standard ■ Model: Aqua-Secure PD[FP aFP aFP aFP aFP PD[FP aFP aFP
Pagina: 17
Plaatsen en aansluiten nl 17 ■ Model: Aquastop Aanwijzing: Kraan voorzichtig opendraaien en daarbij de aansluitingen op dichtheid controleren. De schroefkoppeling staat onder druk van de waterleiding. Waterafvoer :Waarschuwing Risico van verbranding! Bij het wassen met hoge temperaturen kunnen er bij aanraking met heet zeepsop, bijv. wanneer er heet zeepsop in een wastafel wordt gepompt, brandwonden ontstaan. Kom niet met uw handen in het hete zeepsop. Attentie! Waterschade Wanneer de afvoerslang door de hoge druk van het water tijdens het afpompen uit de wastafel of van de aansluiting glijdt, kan het wegstromende water schade veroorzaken. Borg de afvoerslang zodanig dat deze er niet uit kan schieten. Attentie! Beschadiging van het apparaat/textiel Wanneer het uiteinde van de afvoerslang in het weggepompte water komt, kan het water in het apparaat worden teruggezogen en het apparaat / textiel beschadigd raken. Let erop dat: ■ de stop de afvoer van de wastafel niet afsluit. ■ het uiteinde van de afvoerslang niet in het weggepompte water is gedompeld. ■ het water snel genoeg wegstroomt. Aanwijzing: De waterafvoerslang niet knikken of in de lengte uitrekken. Aansluiting ■ Afvoer in een wastafel ■ Afvoer in een sifon De aansluiting moet met een slangklem, ∅ 24-40 mm (vakhandel) worden geborgd. ■ Afvoer in een kunststof standpijp met rubberen mof of in een afvoerputje
Pagina: 18
nl Plaatsen en aansluiten 18 Stellen Stel het apparaat horizontaal m.b.v. een waterpas. Sterke geluidsontwikkeling, vibraties en „lopen” kunnen het gevolg zijn van het niet correct stellen van het apparaat! 1. Contramoeren met een steeksleutel losdraaien met de wijzers van de klok mee. 2. De stand van de wasmachine met een waterpas controleren, eventueel corrigeren. De hoogte veranderen door aan het voetje van het apparaat te draaien. Alle vier de voetjes moeten stevig op de grond staan. 3. Contramoer tegen de onderkant van het apparaat vastdraaien. Het voetje hierbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen. De contramoeren van alle vier de voetjes moeten vast tegen de onderkant van het apparaat zijn geschroefd! Elektrische aansluiting :Waarschuwing Levensgevaar! Bij contact met onderdelen die onder spanning staan bestaat het risico van een elektrische schok. ■ De stekker nooit aanraken met natte handen. ■ Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer, omdat dit beschadigd kan raken. ■ Nooit de stekker uit het stopcontact trekken tijdens het gebruik. Houd u aan de volgende instructies en zorg ervoor dat: Aanwijzingen ■ De netspanning en aangegeven spanning op de wasmachine (typeplaatje) met elkaar overeenstemmen. De aansluitwaarde en de vereiste zekering staan vermeld op het typeplaatje. ■ De aansluiting van de wasmachine uitsluitend plaats vindt op wisselstroom, via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde. ■ De stekker overeenkomt met het stopcontact. ■ De doorsnede van de elektrische kabel groot genoeg is. ■ Het aardingssysteem volgens voorschrift is geïnstalleerd. ■ Vervanging van de aansluitkabel (indien nodig) alleen plaatsvindt door een vakkundig monteur. Een nieuwe kabel is bij de Servicedienst tegen meerprijs verkrijgbaar. ■ Er geen meervoudige stekkers/ contactdozen of verlengkabels worden gebruikt. ■ Bij gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met dit symbool z wordt gebruikt. Alleen dit symbool garandeert dat aan de momenteel geldende voorschriften is voldaan. ■ De stekker altijd bereikbaar is. Is dit niet mogelijk, dan moet voor vervulling van de relevante veiligheidsvoorschriften een schakelaar (2-polige afschakeling) in de vaste installatie ingebouwd worden in overeenstemming met de voorschriften voor de elektrische installatie. ■ Aansluitkabel niet knikken, afklemmen, wijzigen, doorsnijden of met warmtebronnen in aanraking laten komen.
Pagina: 19
Plaatsen en aansluiten nl 19 Vóór het eerste gebruik De wasmachine is voor het verlaten van de fabriek grondig getest. Om eventuele restjes water van het testen te verwijderen, de wasautomaat de eerste keer zonder wasgoed laten draaien. Aanwijzingen ■ Wasmachine moet deskundig opgesteld en aangesloten zijn. vanaf ~ Blz. 13 ■ Neem een beschadigde wasautomaat nooit in gebruik. Neem contact op met de servicedienst. Voorbereidende werkzaamheden: 1. Apparaat controleren. 2. Folie van het bedieningspaneel verwijderen. 3. Stekker in wandcontactdoos doen. 4. Kraan opendraaien. Programma zonder wasgoed draaien: 1. Apparaat inschakelen. 2. Vuldeur sluiten (trommel niet vullen met wasgoed!). 3. Programma Trommelreiniging 90 °C instellen. 4. Wasmiddellade openen. 5. Ca. 1 liter water in compartiment II gieten. 6. Waspoeder in compartiment II doen. Aanwijzing: Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel. 7. Wasmiddellade sluiten. 8. Toets A kiezen. 9. Aan het einde van het programma apparaat uitschakelen. Uw wasautomaat is nu gebruiksklaar. Transporteren bijv. bij verhuizing Voorbereidende werkzaamheden: 1. Kraan dichtdraaien. 2. Waterdruk in de toevoerslang verminderen. Onderhoud – Zeef in de watertoevoer ~ Blz. 40 3. Zeepsopresten laten weglopen. Onderhoud – Afvoerpomp verstopt 4. Wasmachine van de stroom halen. 5. Slangen demonteren. Transportbeveiligingen monteren: 1. Afdekkingen eraf halen en bewaren. Eventueel een schroevendraaier gebruiken. 2. Alle 4 de hulzen erin zetten. Aansluitkabel op de houders vastklemmen. Schroeven inbrengen en vastdraaien. Vóór het opnieuw in gebruik nemen: Aanwijzingen ■ absoluut de transportbeveiligingen verwijderen! ■ Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: ca. 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen kiezen en starten.
Pagina: 20
nl Het apparaat leren kennen 20 * Apparaat leren kennen HetapparaatlerenkennenWasmachine  6 7   # ( Wasmiddellade ~ Blz. 34 0 Bedieningselementen 8 Vuldeur met greep 9S Vuldeur openen 9T Vuldeur sluiten @ Service-klep
Pagina: 21
Het apparaat leren kennen nl 21 Bedieningselementen Inhoud van het Touch-Display ( Hoofdschakelaar Met de toets # schakelt u het apparaat aan en uit. 0 Programmakiezer De programmakiezer kunt u in beide richtingen (links en rechts) draaien. 8 Touch-display Hier worden voor u de programma-informatie en selectiemogelijkheden voor instellingen getoond en kunt u de instellingen door aanraken van de omrande of onderstreepte zones selecteren. Display- en bedieningsvelden Display voor in- stelwaarden Instelling 90°, ú, û, 30°, 20°, ' Temperatuur in°C; ' = koud 1400*, 1200, 800, 600, 400, 2 Centrifugetoerental; 2 = zonder centrifugeren * maximale centrifugetoerental afhankelijk van het apparaat  $FWLYH 2[\JHQ ¤
Pagina: 22
nl Het apparaat leren kennen 22 ActiveOxygen ActiveOxygen (Actieve zuurstof-behandeling) Speed SpeedPerfect Eco EcoPerfect ë +1, +2, +3 , aus Water&Spoelen+; + extra spoelbeurten Q Anti-kreuk T Voorwas $ Spoelstop = zonder final E 3 sec Kinderbeveiliging / bedieningspaneel â Memory programma A Start / Pauze œ U C B Û Apparaatinstellingen: instructiesignaal, bedie- ningssignaal, helderheid van het Touch-Display, herinneringsfunctie voor het trommelonderhoud N, M Instelwaarden wijzigen Aanwijzing: Bij meertraps instelwaarden lopen bij het aanraken en vasthouden van N, M de instelwaarden automatisch door tot de eindwaarde. Dan nog een keer aanraken en u kunt opnieuw de instel- waarde wijzigen. Display- en bedieningsvelden Display voor in- stelwaarden Instelling * maximale centrifugetoerental afhankelijk van het apparaat meer indicaties Informatie over é - - - - - Energieverbruik æ - - - - - Waterverbruik T N O Ø 0 Programmastatus: voorwas wassen spoelen centrifugeren Actieve zuurstof-fase rotatie è Vuldeur vergrendeld r Waterkraan gesloten / Waterdruk te laag Å Schuim gedetecteerd Ò Ò : Ò Ò Programmaduur bijv. 1:51;Klaar in tijd bijv. ð 8.5 h; aanbevolen belading bijv. 9.0 kg; programmastatus bijv. Einde.
Pagina: 23
Wasgoed nl 23 Z Wasgoed WasgoedWasgoed voorbereiden Attentie! Beschadiging van het apparaat/textiel Vreemde voorwerpen (bijv. munten, paperclips, naalden, spijkers) kunnen het wasgoed, of onderdelen van de wasmachine beschadigen. Neem daarom de volgende aanwijzingen in acht bij de voorbereiding van uw was: ■ Zakken leegmaken. ■ Metalen voorwerpen (zoals paperclips) verwijderen. ■ Tere weefsels wassen in een wasnet/zak (panty’s, beugel-BH's). ■ Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen. ■ Zand uit zakken en omslagen borstelen. ■ Rollertjes van vitrage verwijderen of in een apart netje / aparte zak doen. Wasgoed sorteren Sorteer uw wasgoed overeenkomstig de verzorgingsinstructies van de producent zoals aangegeven op de textiellabels: ■ Soort weefsel/vezels ■ Kleur Aanwijzing: Wasgoed kan verkleuren. Was witte en bonte was gescheiden. Nieuw bont wasgoed de eerste keer afzonderlijk wassen. ■ Mate van verontreiniging Was wasgoed met gelijksoortige mate van verontreiniging samen. Enkele voorbeelden voor de mate van verontreiniging vindt u ~ Blz. 24 – licht: niet voorwassen, eventueel instelling SpeedPerfect kiezen – normaal – sterk: minder wasgoed in de machine doen, programma met voorwas kiezen – Vlekken: Vlekken, zolang ze nog 'vers' zijn, verwijderen/ voorbehandelen. Vervolgens met een sopje afdeppen / niet inwrijven. Wasgoed aansluitend met overeenkomstig programma wassen. Hardnekkige/ ingedroogde vlekken kunnen vaak pas door meerdere keren wassen verwijderd worden. ■ Symbolen op de textiellabels Aanwijzing: Getallen in de symbolen verwijzen naar de maximaal te gebruiken wastemperatuur. M geschikt voor normaal wasproces; bijv. programma katoen N voorzichtig wasproces nodig; bijv. programma: kreukherstellend O bijzonder mild wasprogramma nodig, bijv. programma Fijn/Zijde W geschikt voor handwas, bijv. programma W Wol Ž Wasgoed niet in de wasmachine wassen.
Pagina: 24
nl Wasmiddel 24 C Wasmiddel WasmiddelJuiste wasmiddelkeuze Voor de juiste wasmiddelkeuze, temperatuur en behandeling van het wasgoed is het waslabel doorslaggevend. ~ zie ook www.sartex.ch Op de website www.cleanright.eu vindt u veel aanvullende informatie over was-, verzorgings- en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik. ■ Totaal wasmiddel met optische witmakers geschikt voor kookbestendige witte was van linnen of katoen Programma: Katoen / koud - max. 90 °C ■ Bontwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers geschikt voor bonte was van linnen of katoen Programma: Katoen / koud - max. 60 °C ■ Bonte-/fijnwasmiddel zonder optisch witmiddel geschikt voor bonte was van kreukherstellende vezels, synthetische materialen Programma: Kreukherstellend / koud - max. 60 °C ■ Fijnwasmiddel geschikt voor kwetsbaar, fijn textiel, zijde of viscose Programma: Fijn/Zijde / koud - max. 40 °C ■ Wolwasmiddel geschikt voor wol Programma: Wol / koud - max. 40 °C Energie en wasmiddel besparen U kunt bij licht en normaal verontreinigde was besparen op energie (lagere wastemperatuur) en wasmiddel: Aanwijzing: Bij dosering van alle was-/ hulp-/verzorgings- en reinigingsmiddelen moet u absoluut de aanwijzingen van de fabrikant en de overige aanwijzingen in acht nemen. ~ Blz. 34 Besparen Mate van verontreiniging / Aanwijzing Lagere tempera- tuur en minder wasmiddel vol- gens doseerad- vies licht Geen verontreiniging of vlek- ken zichtbaar. Kledingstukken hebben lichaamsgeur aange- nomen, bijv.: ■ lichte zomer-/sportkle- ding (enkele uren gedra- gen) ■ T-shirts, overhemden , blouses, (max. 1 dag gedragen) ■ Beddengoed en handdoe- ken van gasten (1 dag gebruikt) normaal Verontreiniging zichtbaar / of een paar lichte vlekken her- kenbaar, bijv.: ■ T-shirts, overhemden, blouses, (bezweet, meer- dere malen gedragen) ■ Handdoeken, bedden- goed (max. 1 week gebruikt) Temperatuur vol- genshetwaslabel en wasmiddel- hoeveelheid vol- gens doseeradvies / sterk verontrei- nigd sterk Verontreiniging en/of vlek- ken duidelijk zichtbaar, bijv. theedoeken, babywas, werk- kleding
Pagina: 25
Programma-overzicht nl 25 / Programma-overzicht Programma-overzichtProgramma's op de programmakiezer Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen Programmanaam Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoor- ten het geschikt is. Maximale belading selecteerbare Temperatuur('= koud) selecteerbare Centrifugetoerental**; 2 = Spoelstop, alleen afpompen selecteerbare aanvullende programma-instellingen Katoen stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen Aanwijzing: Bij instelling Speed geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed. max. 9.0 kg /5.0* kg ' - 90 °C 400 - 1400** U/min Eco, Speed, ë, T, Q, $, ActiveOxygen**** Katoen eco stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen; Energiezuinig wassen dankzij temperatuurverlaging bij vergelijk- baar wasresultaat als programma Katoen. Aanwijzing: De wastemperatuur is lager dan de gekozen tempe- ratuur. Bij een bijzondere wens t.a.v. het bereiken van de wassop- temperatuur het programma Katoen eventueel met een hogere temperatuur gebruiken. max. 9.0 kg ' - 90 °C 400 - 1400** U/min ë, T, Q, $, ActiveOxygen**** Anti-kreuk Textiel van synthetische of gemengde weefsels max. 4.0 kg ' - 60 °C 2 - 1200 U/min Eco, Speed, ë, T, Q, $, ActiveOxygen**** Mix gemengde stukken, van katoen en synthetisch textiel. max. 4.0 kg ' - 40 °C 2 - 1400** U/min Eco, Speed, ë, T, Q, $, ActiveOxygen * gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfectSpeed ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model *** Programma afhankelijk van model **** selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C
Pagina: 26
nl Programma-overzicht 26 Fijn / Zijde voor kwetsbaar textiel dat gewassen mag worden, zoals zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals). Aanwijzing: Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne was of zijde. max. 2.0 kg ' - 40 °C 2 - 800 U/min Eco, Speed, ë, T, Q, $, ActiveOxygen W wol textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden; bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het textiel rust in het waswater). Aanwijzingen ■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaap. ■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol. max. 2.0 kg ' - 40 °C 2 - 800 U/min $ Spoelen/Centrifugeren/AfpompenO / 0 / [ gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren van het wasgoed en afpompen van het wassop Aanwijzing: Af fabriek is bij dit programma de toets ë geacti- veerd Moet alleen gecentrifugeerd worden: toets ë deactiveren en eventueel. centrifugetoerental aanpassen. Moet alleen water worden afgepompt: toets ë deactiveren en centrifugetoerental 2 kiezen. - - 2 - 1400** U/min ë, Q, $ Super 15/30 extra kort programma van ca. 30/15 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleine hoeveelheden wasgoed Aanwijzing: wordt het programma Speed wordt het programma Super 15 uitgevoerd. max. 3.5 kg / 2.0 kg ' - 40 °C 2 - 1200 U/min Speed, $ Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen * gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfectSpeed ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model *** Programma afhankelijk van model **** selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C
Pagina: 27
Programma-overzicht nl 27 Trommelreiniging Programma voor het reinigen en verzorgen van de trommel en het interieur, Programma uitvoeren, bijv.: ■ vóór het eerste gebruik, ■ bij frequent wassen bij lage wastemperatuur (40 °C en lager) of ■ bij geurvorming na lange afwezigheid. Aanwijzingen ■ Het indicatielampje Trommelreiniging knippert wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere tempera- tuur heeft benut. ■ Programma zonder wasgoed draaien. ■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoe- veelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwas- middel. 0 kg 90 °C 1200 U/min ActiveOxygen Hygiëne stevig textiel van katoen of linnen Aanwijzing: Bijzondergeschiktbijverhoogdehygiënischeeisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterniveau en langer spoelen. max. 6.5 kg ' - 60 °C 400 - 1400** U/min Eco, Speed, ë, T, Q, $, ActiveOxygen**** *** Jeans / Lavage foncé donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreuk- herstellend textiel; Textiel binnenstebuiten wassen. max. 3.5 kg ' - 40 °C 2 - 1200 U/min Eco, Speed, ë, T, Q, $, ActiveOxygen**** *** Sportkleding Textiel van microvezels voor sport en vrije tijd Aanwijzingen ■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld wor- den. ■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle compartimenten) grondig ontdoen van wasverzachterresten. max. 2.0 kg ' - 40 °C 2 - 800 U/min Eco, Speed, ë, T, Q, $, ActiveOxygen Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen * gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfectSpeed ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model *** Programma afhankelijk van model **** selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C
Pagina: 28
nl Programma-overzicht 28 *** watteren machinewasbaar met synthetische vezels gevuld textiel, hoofd- kussens, dekbedden, ook geschikt voor vullingen met dons Aanwijzing: Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. Wasmiddel spaarzaam doseren. max. 2.5 kg (Daunen max. 2.0 kg) ' - 60 °C 2 - 1200 U/min Eco, Speed, ë, $, ActiveOxygen**** *** Nachtwas bijzonder rustig programma, voor het 's nachts wassen, geschikt voor textiel van katoen, linnen, synthetisch- of gemengd materiaa Aanwijzingen ■ deaktiviertes Endesignal, ■ reduzierte Endschleuderdrehzahl voreingestellt und ver- kürzte Waschzeit max. 4.0 kg ' - 40 °C 2 - 1200 U/min Eco, Speed, ë, T, Q, $, ActiveOxygen *** voor gevoelig wasbaar ondergoed bijv. van fluweel, kant, lycra, zijde of satijn max. 1.0 kg ' - 40 °C 2 - 600 U/min Eco, Speed, ë, Q, $, ActiveOxygen Overhemd / business strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels Aanwijzingen ■ Bij instelling Q worden overhemden/blouses slechts kort gecentrifugeerd, druipnat ophangen. ─> Zelfstrijkend effect ■ Hemden/blouses van zijde/gevoeilig materiaal met Fijn / Zijde-programma wassen. max. 2.0 kg ' - 60 °C 2 - 800 U/min Eco, Speed, ë,T, Q, $, ActiveOxygen**** Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen * gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfectSpeed ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model *** Programma afhankelijk van model **** selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C
Pagina: 29
Programma-overzicht nl 29 ActiveOxygen Refresh Ø ActiveOxygen Refresh Ø is een innovatief programma voor het opfrissen van wasgoed en voor het verwijderen van geurtjes (bijv. sigaretten- en keukengeurtjes). Bezweet textiel moet gewassen worden. In dit programma wordt uw wasgoed uitsluitend met actieve zuurstof en waternevel behandeld zonder toevoeging van wasmiddel. Actieve zuurstof is een bijzondere vorm van zuurstof. Deze reduceert effectief geurtjes. Het programma is geschikt voor alle textiel- en weefsels, ook voor textiel dat uitsluitend professioneel gereinigd mag worden. Na de programmastart wordt de trommel in het apparaat verlicht en is de gegenereerde nevel zichtbaar. Aan het einde van het programma het wasgoed uit de trommel nemen en kort opschudden. Aanwijzingen ■ Laat de vuldeur en de wasmiddellade op een kiertje staan, wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. ~ Blz. 38 ■ De werking van de actieve zuurstof neemt af bij een verontreinigde trommel. Regelmatig het programma Trommelreiniging uitvoeren. ■ Bijvullen van wasgoed na het starten van het programma niet mogelijk. ■ Bij het kiezen van een ander programma en het afbreken van een programma blijft de vuldeur vergrendeld tot de actieve zuurstof is afgebouwd. Dit kan tot wel 25 minuten duren. Gedurende deze periode knipperen de beide symbolen è en Ø. Daarna wordt de vuldeur automatisch ontgrendeld. Stijven Aanwijzing: Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn. Stijfsel is met name bij het Spoelen en Katoen programma met vloeibaar ActiveOxygen Refresh Ø gemengde lading, bestaande uit katoen, synthetische stoffen, zijde, satijn, wol; Programma voor het verwijderen van geurtjes, bijv. sigaretten- en keukengeurtjes Aanwijzingen ■ Max. belading aanhouden. ■ Geen wasprogramma / niet voor het verwijderen van vlekken en zweet. ■ Uitsluitend droog wasgoed in de machine doen. ■ Vóór het in de machine doen van het wasgoed eventueel de trommel droogvegen; daarbij de trommel ook draaien, om al het water te verwijderen. max. 1.0 kg - - - Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen * gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfectSpeed ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model *** Programma afhankelijk van model **** selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C
Pagina: 30
nl Programmavoorinstellingen 30 stijfsel mogelijk. Doseer het stijfsel volgens instructies van de fabrikant in het compartiment M (eventueel eerst schoonmaken). Verven/Ontkleuren Verf uitsluitend hoeveelheden die in het huishouden gebruikelijk zijn. Zout kan roestvrijstaal aantasten! Neem de instructies van de producent van de verf in acht! Wasgoed niet in de machine ontkleuren! Inweken 1. Apparaat inschakelen. 2. Programma Katoen 20 °C kiezen. 3. Inweek-/wasmiddel volgens opgave van de fabrikant in compartiment II doen. 4. Toets A kiezen. 5. Na ca. 10 minuten toets A kiezen om het programma te stoppen. 6. Na de gewenste inweektijd opnieuw toets A kiezen als het programma voortgezet moet worden of programma wijzigen. Aanwijzingen ■ Wasgoed van dezelfde kleur in de trommel doen. ■ Geen extra wasmiddel nodig, het inweeksop wordt ook gebruikt voor het wassen. 0 Programmavoorinstelli ngen ProgrammavoorinstellingenDe programma-voorinstellingen worden na keuze van het programma op het Touch-Display weergegeven en kunnen worden gewijzigd. Een overzicht van alle mogelijke programma-instellingen vindt u op het extra blad bij de gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding. Temperatuur Voor en tijdens het programma kunt u afhankelijk van de programmavoortgang de ingestelde temperatuur wijzigen. De maximaal in te stellen temperatuur hangt af van het gekozen programma.
Pagina: 31
Programmavoorinstellingen nl 31 Centrifugetoerental Voor en tijdens het programma kunt u afhankelijk van de programmavoortgang het centrifugetoerental (in omw./min.; omwentelingen per minuut) wijzigen. Instelling 2 : Zonder centrifugeren, het water wordt nu afgepompt. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen, bijv. voor wasgoed dat niet gecentrifugeerd mag worden. Het maximaal in te stellen toerental hangt af van het gekozen programma en het model. Klaar in-tijd Na de programmakeuze wordt de programmaduur weergegeven, bijv. 1:51 (in h:min (uren:minuten)). Voor de programmastart kunt u het tijdstip van het gewenste programma- einde, in stappen van 30 minuten tot maximaal 24h (h=uur) uitstellen. Na de programmastart wordt de gekozen tijd, bijv. 8.5h weergegeven en deze telt af totdat het wasprogramma begint. Dan wordt de programmaduur weergegeven. Aanwijzing: De programmaduur wordt bij een lopend programma automatisch aangepast. Wijzigingen in de programma-voorinstelling resp. programma-instellingen, schuimdetectie, onbalansdetectie, de belading of verontreiniging kunnen ook tot wijzigingen in de programmaduur leiden. Na de start van het programma, terwijl de gekozen tijd aftelt, kunt u deze als volgt wijzigen: 1. Het bedieningsveld A aanraken. 2. Door N of M aan te raken de tijd wijzigen. 3. En weer op A tippen. Na programmastart, terwijl de programmaduur verstrijkt, kunt u indien nodig wasgoed bijvullen of uitnemen. ~ Blz. 35 Memory Programma â Hier kunt u een geselecteerd programma met uw favoriete instellingen opslaan. Voor het opslaan: 1. Apparaat inschakelen. 2. Programma selecteren. 3. Instellingen wijzigen en/of extra instellingen kiezen. 4. Op het bedieningspaneel â tippen en ca. 3 seconden vasthouden. Het programma is opgeslagen wanneer kortstondig alle instellingen knipperen. Om het opgeslagen programma te gebruiken tipt u na het inschakelen van de wasmachine kort op â. Voor het wijzigen van het opgeslagen programma tipt u na keuze van de nieuwe instellingen weer op â en houdt u deze ca. 3 seconden ingedrukt.
Pagina: 32
nl Extra programma-instellingen 32 \ Extra programma- instellingen Extraprogramma-instellingenEen overzicht van alle afhankelijk van het programma te kiezen extra instellingen vindt u op het extra blad bij de gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding. ActiveOxygen Extra behandeling van het wasgoed met actieve zuurstof voor het wassen en voor het laatste spoelen, voor het grondig verwijderen van ziektekiemen en bacteriën. Aanwijzingen ■ Selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C. ■ In programma Trommelreiniging altijd selecteerbaar. SpeedPerfect Speed Voor het wassen in kortere tijd met vergelijkbaar wasresultaat, maar met hoger energieverbruik dan het gekozen programma zonder instelling SpeedPerfect. Aanwijzing: De maximale belading mag niet overschreden worden. EcoPerfect Eco Energiezuinig wassen door temperatuurreductie bij vergelijkbaar wasresultaat bij het gekozen programma zonder instelling EcoPerfect. Anti-kreuk Q Beperkt de kreukvorming door een speciale centrifugemethode met aansluitend losser maken en een verlaagd centrifugetoerental. Aanwijzing: Het restvochtgehalte van het wasgoed neemt toe. Water&Spoelen+ ë Instelwaarden: Hoger waterpeil en extra spoelcycli afhankelijk van het programma, langere programmaduur. Bijzonder bij gevoelige huid en/of voor gebieden met zeer zacht water. Voorwas T Voor sterk verontreinigd wasgoed. Aanwijzing: Wasmiddel over compartiment I en II verdelen. Spoelstop $ Zonder eindcentrifugeren, het wasgoed blijft na het laatste spoelen in het water liggen. Spoelstop kunt u kiezen om kreukvorming te voorkomen, wanneer na afloop van het programma het wasgoed niet direct uit de wasautomaat moet worden genomen. Om het programma te hervatten/ beëindigen ~ Blz. 36 +1 + 1 spoelbeurt +2 + 2 spoelbeurten +3 + 3 spoelbeurten uit Instelling gedeselecteerd
Pagina: 33
Apparaat bedienen nl 33 1 Apparaat bedienen ApparaatbedienenWasmachine voorbereiden Aanwijzing: De wasmachine moet deskundig opgesteld en aangesloten zijn. vanaf ~ Blz. 13 1. Stekker in de wandcontactdoos steken. 2. Kraan opendraaien. 3. Vuldeur openen. 4. Controleren of de trommel geheel leeg is. Eventueel leegmaken. Apparaat inschakelen / programma kiezen Toets # indrukken. Het apparaat is ingeschakeld. Aansluitend wordt altijd het af fabriek vooringestelde programma Katoen weergegeven. De actuele instellingen en programma- informatie gaat branden met maximale helderheid A knippert. De selecteerbare instellingen gaan branden met halve helderheid. Aanwijzingen ■ Kort knipperen van de indicatie Û, wijst u er op spoedig het programma Trommelreiniging of een ander willekeurig programma met minimaal 60 °C wastemperatuur uit te voeren. ■ Wanneer de indicatie E 3 sec knippert, dan is het kinderslot actief. U moet deze eerst deactiveren, voordat u instellingen gaat wijzigen, resp. het programma kunt starten. ~ Blz. 35 Bij apparaten met trommelverlichting: Na inschakeling van het apparaat, na het openen en sluiten van de vuldeur en na de programmastart gaat de trommelverlichting aan. De verlichting gaat automatisch weer uit. U kunt: ■ dit programma gebruiken en het wasgoed er in leggen. ~ Blz. 34 ■ of een ander programma kiezen. Een overzicht van alle programma's vindt u op het extra blad bij de gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding. ■ of de programma-voorinstelling wijzigen. ~ Blz. 33 ■ en/of extra programma-instellingen kiezen. ~ Blz. 33 Programma-voorinstellingen wijzigen Voor het wijzigen van de actuele instellingen raakt u het gewenste bedieningspaneel aan, de bijbehorende indicatie schakelt naar de maximale helderheid. De Klaar in-tijd wijzigt u door aanraken van N of M. Programmavoorinstellingen ~ Blz. 30 Extra programma-instellingen kiezen Door het kiezen van extra instellingen kunt u het wasprogramma nog beter aanpassen aan uw wasgoed. Raak hiervoor het gewenste bedieningspaneel aan, de bijbehorende
Pagina: 34
nl Apparaat bedienen 34 indicatie schakelt naar de maximale helderheid. Extra programma-instellingen ~ Blz. 32 Wasgoed in de trommel doen :Waarschuwing Levensgevaar! Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan nadat het in de wastrommel is gedaan tot een explosie leiden. Spoel het wasgoed van te voren grondig met de hand uit. Aanwijzingen ■ Doe grote en kleine stukken wasgoed door elkaar. Stukken wasgoed van verschillende grootte worden bij het centrifugeren beter verdeeld. Afzonderlijke stukken wasgoed kunnen tot onbalans leiden. ■ Houdt u aan de aangegeven max. belading. Overbelading vermindert het wasresultaat en bevordert kreukvorming. 1. Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen. 2. Let erop dat er geen wasgoed tussen vuldeur en rubberen manchet ingeklemd raakt en sluit de vuldeur. Was- en verzoringsmiddel doseren en bijvullen De wasmiddel- en wasverzachterdosering vindt in de meeste programma's van uw wasmachine automatisch plaats, is in deze programma's af fabriek vooringesteld en kan gewijzigd worden. Washulpmiddelen (bijv. ontharder, bleek of vlekkenzout) kunt u naar behoefte extra bij de intelligente dosering in het linker compartiment toevoegen. In programma's zonder intelligente dosering of indien gewenst (dan intelligente dosering op uit zetten) het wasmiddel handmatig in het linker compartiment toevoegen. Starten van het programma Raak bedieningspaneel A aan. Het programma start en de indicatie A gaat permanent branden. De vuldeur wordt vergrendeld en de bijbehorende indicatie è brandt. Tijdens het programma wordt de actuele programma-informatie weergegeven: ■ Klaar in-tijd resp. na het begin van het wasprogramma de programmaduur ■ en de indicaties voor de programmavoortgang gaan branden. ~ Blz. 21 Informatie over de volgende programmastappen en instellingen die tijdens het programmaverloop nog gewijzigd kunnen worden, branden met halve helderheid. Aanwijzing: Schuimdetectie Wanneer tevens de indicatie Å brandt, dan heeft de wasmachine te veel schuim tijdens het wasprogramma herkend en vervolgens automatisch
Pagina: 35
Apparaat bedienen nl 35 extra spoelcycli om de schuimvorming te verhelpen toegevoegd. Doseer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading minder wasmiddel. Wilt u het programma tegen onbedoeld wijzigen beveiligen, kies dan als volgt de kinderbeveiliging. Kinderbeveiliging/ Blokkering van de bediening E 3 sec U kunt de wasmachine op het bedieningspaneel beveiligen tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies. Voor het activeren/deactiveren van het kinderslot het bedieningspaneel E 3 sec aanraken en gedurende ca. 3 seconden vasthouden. Het display schakelt over naar de maximale helderheid. Wordt bij een ingeschakeld kinderslot de programmakiezer gedraaid of een bedieningspaneel aangeraakt, kan knippert kort de weergave E 3 sec en er klinkt een signaal. Het programma loopt ongewijzigd door tot het programma-einde. Aanwijzingen ■ Om het wasgoed uit te nemen aan het einde van het programma het kinderslot uitschakelen. ■ Het kinderslot kan in elke toestand van het apparaat worden geactiveerd. ■ De kinderbeveiliging blijft ook na het uitschakelen van het apparaat actief. ■ Wordt het apparaat bij een lopend programma en geactiveerde kinderbeveiliging uitgeschakeld, dan wordt bij het weer inschakelen het programma hervat. Wasgoed bijvullen Na programmastart kunt u indien gewenst wasgoed bijvullen of uitnemen. Raak hiervoor het bedieningspaneel A. De indicatie knippert. De machine bevindt zich in de pauze-toestand en controleert of bijvullen mogelijk is. Wanneer de indicatie è dooft dan is bijvullen mogelijk. De vuldeur is dan ontgrendeld en kan geopend worden. Kies voor het hervatten van het programma de toets A. Het programma wordt automatisch hervat. Aanwijzingen ■ Laat bij het bijvulllen de vuldeur niet langere tijd open staan - er kan water uit het wasgoed naar buiten lopen. ■ Bij hoger waterniveau, hogere temperatuur, draaiende trommel of tijdens de actieve zuurstof fasen blijft de vuldeur vanwege veiligheidsredenen vergrendeld en is bijvullen niet mogelijk. ■ In programma ActiveOxygen Refresh Ø en bij de instelling ActiveOxygen is het bijvullen van wasgoed niet mogelijk. ■ De beladingsindicatie is tijdens het bijvullen niet actief. Programma wijzigen Wanneer u per ongeluk een verkeerd programma heeft gestart, kunt u dit als volgt wijzigen: 1. Het bedieningsveld A aanraken. 2. Een ander programma kiezen. 3. En weer op A tippen. Het nieuwe programma begint van voren af aan. Aanwijzing: Bij het afbreken van het programma met actieve zuurstof blijft de vuldeur voor het afbreken van de actieve zuurstof tot max. 25 minuten vergrendeld.
Pagina: 36
nl Apparaat bedienen 36 Eventueel apparaat weer inschakelen. De symbolen è en Ø knipperen. Wanneer de symbolen uit zijn, kan de vuldeur geopend worden. Progr. annuleren Bij programma’s met hoge temperatuur: 1. Het bedieningsveld A aanraken. 2. Voor het afkoelen van het wasgoed: Spoelen kiezen. 3. En weer op A tippen. Bij programma’s met lage temperatuur: 1. Op A tippen. 2. Centrifugeren of Afpompen kiezen. 3. En weer op A tippen. Aanwijzing: Bij het afbreken van het programma met actieve zuurstof blijft de vuldeur voor het afbreken van de actieve zuurstof tot max. 25 minuten vergrendeld. Eventueel apparaat weer inschakelen. De symbolen è en Ø knipperen. Wanneer de symbolen uit zijn, kan de vuldeur geopend worden. Programma-einde bij spoelstop De aanwijzing A knippert en het vooringestelde centrifuge-toerental en de resterende programmaduur voor het geselecteerde programma worden weergegeven. Hervat het programma door: ■ Het bedieningsveld A aanraken of ■ het centrifugetoerental wijzigen en dan A aanraken of ■ de instelling Anti-kreuk Q kiezen en A aanraken of ■ de programmakiezer op Afpompen zetten en A aanraken. Programma-einde Op het display brandt nu Einde en de indicaties A en è zijn uit. Aanwijzing: Knipperen van de indicatie Û, wijst u er op spoedig het programma Trommelreiniging of een willekeurig ander programma met minimaal 60 °C wastemperatuur uit te voeren. Wasgoed uitnemen / apparaat uitschakelen 1. Vuldeur openen en wasgoed eruit halen. 2. Apparaat uitschakelen. 3. Kraan dichtdraaien. Aanwijzing: Niet nodig bij modellen met Aquastop. Aanwijzingen ■ Geen wasgoed achterlaten in de trommel. Dit kan bij de volgende wasbeurt krimpen of andere stukken verkleuren. ■ Eventueel aanwezige voorwerpen uit de trommel en de rubbermanchet verwijderen – roestgevaar. ■ Rubber manchet droogvegen. ■ Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen. ■ Altijd wachten tot het programma is afgelopen, omdat het apparaat dan nog vergrendeld kan zijn. Vervolgens het apparaat inschakelen en wachten op de ontgrendeling.
Pagina: 37
Apparaatinstellingen nl 37 Q Apparaatinstellingen ApparaatinstellingenDe volgende instellingen kunt u in het bedienings- en displayveld wijzigen: ■ het volume van de instructiesignalen (bijv. aan programma-einde), ■ het volume van de bedieningssignalen, ■ de helderheid van het bedienings- en displayveld, ■ de herinneringsfunctie voor trommelverzorging in-/uitschakelen. ~ Blz. 25 Voor het wijzigen van de instellingen moet u eerst altijd de instelmodus activeren. Instelmodus activeren 1. Het apparaat inschakelen. De instellingen voor het actueel gekozen programma worden weergegeven. 2. Het bedieningsveld œ aanraken. De instelmodus is geactiveerd en de indicatie voor de instructiesignalen U en het vooringestelde volume. U kunt nu de instellingen wijzigen: Signaalvolume wijzigen Tip hiervoor op het bedieningspaneel N of M totdat de gewenste instelwaarde voor het volume van de instructiesignalen verschijnt: Instelwaarden: Instelmodus afronden of: Tip weer op œ. De indicatie voor de bedieningssignalen C en het vooringestelde volume gaan branden. Met tippen op N of M de instelwaarde (zoals hierboven) wijzigen. Instelmodus afronden of: Helderheid van het touch- display wijzigen Tip weer op œ. De indicaties voor de helderheid van het Touch-Displays B en de vooringestelde helderheid gaan branden. Met tippen op N of M de instelwaarde wijzigen: Instelwaarden: Instelmodus afronden of: Herinneringsfunctie voor trommelverzorging in-/ uitschakelen Tip weer op œ. De indicatie voor de herinneringsfunctie voor de trommelreiniging Û brandt. Door tippen op N of M de herinneringsfunctie aan (on)- of uitschakelen (oFF). Instelmodus afsluiten Voor het beëindigen en opslaan van de instellingen: ■ ca. 15 minuten wachten of ■ tip nog een laatste keer op œ of ■ Apparaat uitschakelen. De gekozen instellingen zijn actief bij de volgende keer inschakelen. 0 uit 1 Zacht 2 gemiddeld 3 Luid 4 Zeer luid 1 minder licht 2 normaal licht 3 licht 4 zeer licht
Pagina: 38
nl Sensoren 38 H Sensoren SensorenBeladingsautomaat Afhankelijk van het soort textiel en de belading past de beladingsautomaat het waterverbruik optimaal aan elk programma aan. Onbalans-controlesysteem Het automatische onbalans- controlesysteem herkent onbalans en zorgt door meermaals aanloopcentrifugeren voor een gelijkmatige verdeling van het wasgoed. Bij een zeer ongunstige verdeling van het wasgoed wordt om veiligheidsredenen het toerental verlaagd of wordt er niet gecentrifugeerd. Aanwijzing: Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel doen. ~ Blz. 43 VoltCheck afhankelijk van model De dubbele punt van het Klaar in-tijd- display: ■ knippert, wanneer er momenteel sprake is van een spanningsonderschrijding. ■ pulseert, wanneer er tijdens het programma een spanningsonderschrijding werd gedetecteerd. Aanwijzing: Spanningsonderschrijdingen kunnen bijv. tot programmaverlenging en / of een niet bevredigend centrifugeerresultaat leiden. 2 Reinigen en onderhouden Reinigenenonderhouden:Waarschuwing Levensgevaar! Bij contact met onderdelen die onder spanning staan bestaat het risico van een elektrische schok. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. :Waarschuwing Kans op vergiftiging! Door oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen zoals wasbenzine kunnen giftige dampen ontstaan. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Attentie! Schade aan het apparaat Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, zoals bijv. wasbenzine, kunnen oppervlakken en onderdelen van het apparaat aantasten. Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Zo voorkomt u biofilmvorming en geuroverlast: Aanwijzingen ■ Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte waarin de wasautomaat is geplaatst. ■ Laat de vuldeur en de wasmiddellade iets open staan wanneer de wasautomaat niet gebruikt wordt. ■ Was af en toe met een Katoen 60 °C-programma, gebruik makend van een poederwasmiddel voor hoofdwas.
Pagina: 39
Reinigen en onderhouden nl 39 Buitenkant van het apparaat/ Bedieningspaneel ■ Neem de behuizing en het bedieningspaneel af met een zachte, vochtige doek. ■ Wasmiddelresten onmiddellijk verwijderen. ■ Reinigen met een waterstraal verboden. Wastrommel Gebruik een chloorvrij reinigingsmiddel, geen staalwol. Bij geurvorming in de wasmachine, resp. om de trommel te reinigen, het programma Trommelreiniging 90 °C zonder wasgoed draaien. Gebruik daarbij een poederwasmiddel. Ontkalken Bij een correcte dosering van het wasmiddel is ontkalken niet nodig. Indien toch: te werk gaan volgens de opgaven van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn verkrijgbaar via onze website of via de klantenservice. ~ Blz. 45 Afvoerpomp verstopt, noodlediging :Waarschuwing Risico van verbranding! Zeepsop wordt heet bij het wassen op hoge temperaturen. Door contact met heet zeepsop kunnen brandwonden ontstaan. Laat het zeepsop afkoelen. 1. De waterkraan dichtdraaien, zodat er geen water meer toestroomt dat via de afvoerpomp afgevoerd moet worden. 2. Apparaat uitschakelen. Stekker uit de wandcontactdoos nemen. 3. Onderhoudsklep openen en eraf halen. 4. Aftapslang uit de houder halen. Stopje verwijderen, zeepsop in een geschikte opvangbak laten stromen. Stopje erin drukken en aftapslang in de houder plaatsen. 5. Pompdeksel voorzichtig losschroeven, er kan restwater uit lopen. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen. De waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. De handgreep moet verticaal staan. 6. Serviceklep plaatsen, inklikken en sluiten.
Pagina: 40
nl Reinigen en onderhouden 40 Aanwijzing: Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer wegstroomt giet u 1 liter water in het linker compartiment en start u programma Afpompen. Afvoerslang aan de sifon verstopt 1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit de wandcontactdoos nemen. 2. Slangenklem losmaken. Afvoerslang er voorzichtig aftrekken, er kan resterend water uit lopen. 3. Afvoerslang en aansluitstuk van de sifon schoonmaken. 4. Afvoerslang weer erop plaatsen en de aansluiting met een slangklem vastzetten. Zeef in de watertoevoer verstopt. 1. Waterdruk in de toevoerslang verminderen: a) Kraan dichtdraaien. b) Willekeurig programma kiezen (behalve Spoelen/Centrifugeren/ Afpompen). c) Programma starten en ca. 40 seconden laten lopen. d) Apparaat uitschakelen. e) Stekker uit het stopcontact halen. 2. Zeef reinigen: a) Slang loskoppelen van de kraan. Zeef met een borsteltje reinigen. b) Bij de modellen Standard en Aqua-Secure de zeef aan de achterkant van het apparaat reinigen: Slang aan de achterkant van het apparaat eraf halen, Zeef met een tang eruit halen en schoonmaken. c) Slang weer aansluiten en op dichtheid controleren.
Pagina: 41
Storingen, wat te doen? nl 41 3 Storingen, wat te doen? Storingen,wattedoen?Noodontgrendeling bijv. bij een stroomstoring. Het programma wordt hervat als er weer stroom is. Als het wasgoed toch uit de trommel gehaald moet worden, dan kan de vuldeur geopend worden zoals hierna beschreven: :Waarschuwing Risico van verbranding! Bij het wassen met hoge temperaturen kunnen er bij aanraking met heet zeepsop en wasgoed brandwonden ontstaan. Eventueel eerst laten afkoelen. :Waarschuwing Gevaar voor letsel! Wanneer u met uw handen in de draaiende trommel komt, kunt u letsel oplopen. Niet met uw handen in de draaiende trommel komen. Wacht tot de trommel niet meer draait. :Waarschuwing Irritatie van de luchtwegen! Uitstromende actieve zuurstof kan leiden tot irritatie van de slijmvliezen en tranende ogen. Open de vuldeur niet met de noodontgrendeling wanneer programma's draaien met actieve zuurstof. Wacht tot de actieve zuurstof is afgebouwd. Attentie! Waterschade Wegstromend water kan tot waterschade leiden. De vuldeur niet openen zolang er water achter het glas te zien is. 1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit de wandcontactdoos nemen. 2. Zeepsop laten weglopen. ~ Blz. 39 3. Noodontgrendeling met een tang of iets dergelijks naar beneden trekken en loslaten. Hierna kan de vuldeur geopend worden.
Pagina: 42
nl Storingen, wat te doen? 42 Aanwijzingen op het display Indicatie Oorzaak/Oplossing è uit De vuldeur is ontgrendeld, aan het programma-einde of in de pauze-toestand, wan- neer wasgoed bijgevuld kan worden. è brandt ■ Tijdens het programma. Vuldeur vergrendeld. ■ in de pauze-toestand: temperatuur te hoog. Wachten tot de temperatuur is gedaald. ■ in de pauze-toestand: centrifugetoerental te hoog. Wachten tot de trommel stil staat. ■ in de pauze toestand: waterpeil te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Voor het hervatten van het programma op A tippen. è knippert ■ langzaam: vuldeur kan momenteel niet ver- of ontgrendeld worden. Wachttijd nodig. ■ snel: vuldeur sluiten, omdat water uit het wasgoed kan lopen. è en de indicatie- lampenActiveOxygen Refresh Ø knippe- ren De vuldeur kan vanwege programma-technische redenen niet worden geopend. Wanneer de lampen uit zijn, dan dan de vuldeur worden geopend. A uit bij programma-einde, bij geopende vuldeur A brandt na programmastart A knippert voor programmastart, in pauze-toestand r brandt Waterdruk te laag kan de programmaduur verlengen. r knippert Geen watertoevoer: ■ Kraan helemaal opendraaien. ■ Toevoerslang geknikt/afgeklemd, ■ eventueel zeef reinigen. E 3 sec brandt Kinderbeveiliging geactiveerd; deactiveren. E 3 sec knippert Kinderslot geactiveerd, programmakiezer gedraaid of een op een bedieningspaneel getipt. Û knippert Programma Trommelreiniging90 °C of een 60 °C-programma voor reiniging en verzorging van de trommel en interieur uitvoeren. Aanwijzingen ■ Programma zonder wasgoed draaien. ■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelpro- ducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel. ■ Instructiesignaal in-/uitschakelen Å brandt Te veel schuim herkend, extra spoelbeurten toegevoegd. Doseer bij de volgend wasbeurt met gelijke belading minder wasmiddel.
Pagina: 43
Storingen, wat te doen? nl 43 Wat te doen bij storingen? E:60afwisselendmet - 2b enEinde aan het einde van het programma. Geen fout van de machine - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren vanwege een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed afgebroken. Kleine en grote stukken wasgoed verdelen over de trommel. Eventueel wasgoed nogmaals centrifugeren. E:35afgewisseldmet - 10 Water in de bodemplaat, lekkage van het apparaat. Kraan dichtdraaien. Service- dienst inschakelen! ~ Blz. 45 E: 36 afgewisseld met - 10 ■ Afvoerpomp verstopt. Afvoerpomp schoonmaken. ■ Afvoerslang/afvoerpijp verstopt. Afvoerslang bij de sifon reinigen. Andere indicaties Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Verschijnt de indicatie opnieuw, schakel dan de servicedienst in. Storingen Oorzaak/Oplossing Er lekt water. ■ Afvoerslang goed vastzetten/vervangen. ■ Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien. Geen watertoevoer. Wasmiddel niet inge- spoeld. ■ Toets Aniet gekozen? ■ Kraan niet geopend? ■ Zeef eventueel verstopt? Zeef reinigen. ■ Toevoerslang geknikt of ingeklemd? Vuldeur gaat niet open. ■ Veiligheidsfunctie actief. Programma-afbreking? ~ Blz. 36 ■ Kinderbeveiliging geactiveerd? Deactiveren. ~ Blz. 35 ■ $ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? ~ Blz. 36 ■ Openen alleen via noodontgrendeling mogelijk? ~ Blz. 41 ■ Bij wijzigen / kiezen van een ander programma met actieve zuurstof blijft de vuldeur voor het afbouwen van de actieve zuurstof tot max. 25 minuten vergrendeld. Programma start niet. ■ Programm gestartet? ~ Blz. 34 ■ Klaar in-tijd gewählt? ■ Einfüllfenster geschlossen? ■ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren. ~ Blz. 35 Plotselinge schok/ draaien van de trommel na programmastart. Geen storing - bij het starten van het wasprogramma kan kortstondig een schokbeweging van de trommel optreden, als gevolg van een interne motor- test. Waswater wordt niet weg- gepompt. ■ $ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? ~ Blz. 36 ■ Afvoerpomp schoonmaken. ~ Blz. 39 ■ Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken. Water in de trommel niet zichtbaar. Geen fout – het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien. Indicatie Oorzaak/Oplossing
Pagina: 44
nl Storingen, wat te doen? 44 Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig. ■ Geen fout - het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebro- ken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed verdelen over de trommel. ■ Anti-kreuk afhankelijk van het model) gekozen? ~ Blz. 32 ■ Zu geringe Drehzahl gewählt? Meermalen beginnen met centrifugeren. Geen fout – het onbalans controlesysteem heft de onbalans op. Programmaduur langer dan gewoonlijk. ■ Geen fout - het onbalans controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ■ Geen fout – schuimcontrolesysteem actief – er wordt een extra spoelbeurt uitgevoerd. De programmaduur ver- andert tijdens de wascy- clus. Geen fout – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dit kan leiden tot een verandering van de programmaduur op het display. Resterend water in com- partiment i voor verzor- gingsmiddel. ■ Geen fout - werking van het verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed. ■ Eventueel het inzetstuk reinigen. Geurvorming in de wasau- tomaat. Programma Trommelreiniging of Katoen 90 °C zonder wasgoed draaien. Gebruik daarbij een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Aanwijzing: Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Ge- bruik geen wol- of fijnwasmiddel. Symbool Ågaat bran- den op het display. Er komt eventueel schuim uit de wasmiddellade. Teveel wasmiddel gebruikt? Een eetlepel wasverzachter met 1/2 l water mengen en in compartiment II doen (niet bij outdoor- en sportkleding en textiel met dons!). Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken. Harde geluiden, trillingen en „wandelen” tijdens het centrifugeren. ■ Is het apparaat afgesteld? Apparaat afstellen. ■ Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes van het apparaat vastzetten. ■ Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen. Display/indicatielampjes werken niet tijdens het gebruik. ■ Stroomstoring? ■ Zekeringen geactiveerd? Zekeringen inschakelen/vervangen. ■ Doet de storing zich vaker voor, servicedienst inschakelen. Geluiden na het starten van het programma Acti- veOxygen Refresh Ø. Geen storing - het apparaat wordt met water gevuld voor het maken van de nevel en daarbij zijn geluiden van de ventilator en pomp waarneembaar. Watervlekken na pro- gramma ActiveOxygen Refresh Ø op droog was- goed. ■ Resterend water vóór het in de machine doen van het wasgoed verwijderd? ■ Apparaat stellen. De juiste werking van de actieve zuurstof behandeling is alleen bij een correct uitgelijnd apparaat gewaarborgd. Geurtjes waarneembaar na programma ActiveOxy- gen Refresh Ø. Actieve zuurstof laat na de behandeling op het wasgoed een specifieke geur achter. Wasgoed kort opschudden. Storingen Oorzaak/Oplossing
Pagina: 45
Servicedienst nl 45 4 Klantenservice ServicedienstNeem wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen a.u.b. contact op met onze Servicedienst. ~ Omslagpagina Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van een monteur te voorkomen. Aan de servicedienst dient u het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van de machine op te geven. Deze gegevens vindt u *afhankelijk van het model: aan de binnenkant van de vuldeur* / de geopende serviceklep* en aan de achterkant van het apparaat.. Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie wordt uitgevoerd door goed opgeleide servicemonteurs die de beschikking hebben over originele reserve-onderdelen. Verhelpenvangeurtjesna programma ActiveOxy- gen Refresh Ø niet naar tevredenheid. ■ De werking van de actieve zuurstof neemt af bij een verontreinigde trom- mel. Programma Trommelreiniging eerst uitvoeren, en daarna regelmatig uitvoeren. ■ Te veel wasgoed in de machine gedaan? Max. belading aanhouden. ■ Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen. ~ Blz. 38 Wasmiddelresten op het wasgoed. ■ Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. ■ Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen. In de pauze toestand knip- pert A enè brandt. ■ Waterniveau te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Eventueel vul- deur direct sluiten. ■ Toets A kiezen om het programma te hervatten. In de pauze toestand knip- pert A enè is uit. De vuldeur is ontgrendeld. Bijvullen van wasgoed mogelijk. Wanneer u een storing niet zelf kunt verhelpen (na uit-/inschakelen) of wanneer een reparatie noodzakelijk is: ■ Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. ■ Kraan dichtdraaien en de servicedienst inschakelen. Storingen Oorzaak/Oplossing E-nr. Typenummer FD Fabricagenummer (1U )'
Pagina: 46
nl Verbruikswaarden 46 [ Verbruikswaarden VerbruikswaardenEnergie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtgehalte van het hoofdwasprogramma (waarden bij benadering) Programma Belading Energieverbruik* Waterver- bruik* Programmaduur* Katoen 20°C 9 kg 0,25 kWh 90 l 2 _ h Katoen 40°C 9 kg 1,10 kWh 90 l 3 h Katoen eco + ú** 9 kg 0,92 kWh 57 l 4 _ h Katoen eco + ú** 4,5 kg 0,60 kWh 46 l 4 ^ h Katoen eco + û** 4,5 kg 0,42 kWh 46 l 4 ^ h Katoen 60°C 9 kg 1,16 kWh 90 l 2 _ h Katoen 90°C 9 kg 2,14 kWh 100 l 2 _ h Makkelijk in onderhoud 40 °C 4 kg 0,71 kWh 64 l 2 h Mix 40 °C 4 kg 0,60 kWh 45 l 1 ] h fijne was / zijde 30 °C 2 kg 0,19 kWh 37 l _ h wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 41 l _ h Active Oxygen Refresh Ø 1 kg 0,02 kWh 0 l _ h Programma indicaties van restvochtgehalte bij benadering*** WAT28... WAT24... WAT20... max 1400 tpm max 1200 tpm max 1000 tpm Katoen 48 % 53 % 62 % Anti-kreuk 40 % 40 % 40 % Fijn / Zijde 30 % 30 % 30 % wol 45 % 45 % 45 % * De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, was- goedsoort hoeveelheid en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden. ** Programma-instelling met maximaal toerental voor testen en energie-labeling conform richtlijn 2010/ 30/EU met koud water (15 °C). De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de tempera- tuur die op het waslabel van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van ener- giebesparing afwijken van de aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur. *** Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.
Pagina: 47
Technische gegevens nl 47 J Technische gegevens TechnischegegevensAfmetingen: 850 x 600 x 590 mm (hoogte x breedte x diepte) Gewicht: 70 - 85 kg (afhankelijk van het model) Netaansluiting: Netspanning 220-240 V, 50 Hz Nominale stroom 10 A Nominaal vermogen 1900-2300 W Waterdruk: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar) Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand: 0,12 W Opgenomen vermogen in niet- uitgeschakelde toestand: 0,43 W
Pagina: 48
nl Aqua-Stop-garantie 48 r Aquastop-garantie Aqua-Stop-garantieAlleen voor apparaten met Aqua-Stop Als aanvulling op de garantieregeling voor de koper voortvloeiend uit de koopovereenkomst en aanvullend op onze apparaatgarantie, wordt u schadeloos gesteld als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 1. Als door een storing in het Aqua- Stop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. 2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat. 3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundige verlenging van de Aqua- Stop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aquastop- aansluiting op de kraan. 4. Tijdens het gebruik van een apparaat met Aqua-Stop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.
Pagina: 49
Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München, GERMANY *9001338376* 9001338376 (9708) De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen. 7 Verzoek om reparatie en advies bij storingen NL 088 424 4010 B 070 222 141

Vragen & antwoorden

hoe zet ik het kinderslot af

ERIK VEKEMANS, 2022-04-07 13:41:56

Heb je een vraag over de Bosch Serie | 6 VarioPerfect en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Serie | 6 VarioPerfect. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Serie | 6 VarioPerfect zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Bosch Serie | 6 VarioPerfect

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Serie | 6 VarioPerfect. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

Merk:
Bosch
Product:
Wasmachines
Model/naam:
Serie | 6 VarioPerfect
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Spaans, Engels, Nederlands