Bosch PPW3105 AxxenceEasy handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PPW3105 AxxenceEasy. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Weegschaal
  • Model/naam: PPW3105 AxxenceEasy
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 11
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
10 nl
Gefeliciteerd	met	uw	nieuwe	product	van	
Bosch.
Aan	dit	kwalitatief	hoogwaardige	product	
zult	u	veel	plezier	beleven.
Veiligheidsaanwijzingen
Lees	a.u.b.	de	gebruiksaanwijzing	
nauwkeurig	door,	bewaar	deze	zorgvuldig	
en	handel	ernaar!
Dit	apparaat	is	bedoeld	voor	huishoudelijk	
gebruik	of	voor	niet-commerciële,	niet-
medische,	huiselijke	doeleinden.	
Hiertoe	behoort	bijv.	het	gebruik	in	kofie-
ruimten	voor	het	personeel	van	winkels,	
kantoren,	landbouw-	en	andere	industriële	
bedrijven,	alsmede	het	gebruik	door	gas-
ten	van	pensions,	kleine	hotels	en	soort-
gelijke	accommodaties.
¡ Uitglijgevaar!	
●	Ga	niet	op	de	weegschaal	staan	met	natte	
voeten	of	als	het	oppervlak	van	de	weeg­
schaal	nat	is:	u	kunt	dan	uitglijden!
●	Houd	toezicht	op	kinderen	en	zorg	dat	zij	
niet	met	het	apparaat	spelen.
●	Laat	niets	op	de	weegschaal	vallen.
●	Om	risico	te	voorkomen,	mag	het	apparaat	
uitsluitend	door	onze	klantenservice	wor­
den	gerepareerd.
●	De	weegschaal	dient	uitsluitend	voor	
meting	van	het	gewicht	van	personen.
Overzicht
Afbeeldingen	A	en	B
1	 Display
2	 Batterijvak
Het	apparaat	inschakelen
–	 Trek	de	folie	uit	het	batterijvak	2	
(afbeelding	B).
–	 Plaats	de	weegschaal	op	een	harde,	
droge	en	vlakke	ondergrond.
Gebruik
Afbeelding		C
●	Ga	op	de	weegschaal	staan	om	deze	in	
te	schakelen.
●	Blijf	rustig	staan	zolang	het	display	
knippert.	Verdeel	uw	gewicht	hierbij	
gelijkmatig	over	beide	benen.
●	Hierna	kan	de	gemeten	waarde	worden	
afgelezen.	De	weegschaal	geeft	het	
gewicht	in	stappen	van	100	g	aan.
Opmerking:
De	weegschaal	geeft	het	gewicht	in	
stappen	van	100	g	aan.	Na	de	meting	wordt	
de	weegschaal	automatisch	uitgeschakeld.
Belangrijk:
De	weegschaal	wordt	bij	het	uitschakelen	
automatisch	gekalibreerd.	
Om	een	juiste	meting	te	krijgen,	moet	u	
de	weegschaal	na	het	uitschakelen	niet	
verplaatsen.
PPW3105_111011_Einzüge.indd 10 12.10.2011 11:02:28
Pagina: 12
PPW3105			10/2011
11
nl
Het	apparaat	reinigen
Dompel	de	weegschaal	nooit	in	water.
Gebruik	geen	stoomreiniger.
Veeg	de	weegschaal	schoon	met	een	
vochtige	doek;	gebruik	geen	schuurmiddelen.
Foutmeldingen
Als	in	het	display	Err	verschijnt,	heeft	dat	
de	volgende	oorzaak:
●	U	bent	te	zwaar	(maximaal	180	kg).
Als	er	0:00	verschijnt,	heeft	dat	de	volgende	
oorzaak:
●	U	hebt	de	weegschaal	tijdens	het	wegen	
verplaatst	of	u	hebt	niet	lang	genoeg	op	
de	weegschaal	gestaan.		
→	Sta	ten	minste	vijf	seconden	lang	stil	
op	de	weegschaal.	
Als	op	het	display	Lo	staat,	zijn	de	
batterijen	(bijna)	leeg.		
→	Plaats	nieuwe	batterijen	(afbeelding	B).
Gebruik	geen	oplaadbare	batterijen!	
Gebruik	alleen	batterijen	van	hetzelfde	
type.
Afval	A
Dit	apparaat	is	gemarkeerd	volgens	de	
Europese	richtlijn	betreffende	afgedankte	
elektrische	en	elektronische	apparatuur	
(AEEA)	2002/96/EG.	Deze	richtlijn	bepaalt	
het	kader	voor	de	terugname	en	verwerking	
van	afgedankte	apparatuur,	dat	over	heel	
Europa	wordt	toegepast.	
Raadpleeg	uw	gespecialiseerde	handelaar	
voor	de	geldende	voorschriften	inzake	
afvalverwijdering.
Lever	lege	batterijen	in	bij	een	openbaar	
inzamelpunt	of	bij	een	gespecialiseerde	
dealer.
Garantie
Voor	dit	apparaat	gelden	de	garantievoor­
waarden	die	worden	uitgegeven	door	de	
vertegenwoordiging	van	ons	bedrijf	in	het	
land	van	aankoop.	De	leverancier,	bij	wie	u	
het	apparaat	heeft	gekocht,	geeft	u	hierover	
graag	meer	informatie.	Om	aanspraak	te	
maken	op	de	garantie	heeft	u	altijd	uw	
aankoopbewijs	nodig.
Wijzigingen	voorbehouden.
PPW3105_111011_Einzüge.indd 11 12.10.2011 11:02:28

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PPW3105 AxxenceEasy.

Stel een vraag over de Bosch PPW3105 AxxenceEasy

Heb je een vraag over de Bosch PPW3105 AxxenceEasy en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PPW3105 AxxenceEasy. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PPW3105 AxxenceEasy zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.