Bosch PPW2360 AxxenceAnalysis Graphic handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PPW2360 AxxenceAnalysis Graphic. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Weegschaal
  • Model/naam: PPW2360 AxxenceAnalysis Graphic
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 30
PPW2360   01/2011
27
nl
Gefeliciteerd met uw nieuwe product van
Bosch.
Aan dit kwalitatief hoogwaardige product
zult u veel plezier beleven.
Veiligheidsaanwijzingen
Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing
nauwkeurig door, bewaar deze zorgvuldig
en handel ernaar!
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk
gebruik of voor niet-commerciële, niet-
medische, huiselijke doeleinden.
Hiertoe behoort bijv. het gebruik in koffie-
ruimten voor het personeel van winkels,
kantoren, landbouw- en andere industriële
bedrijven, alsmede het gebruik door gas-
ten van pensions, kleine hotels en soort-
gelijke accommodaties.
¡
¡ Uitglijgevaar!
●
● Ga niet op de weegschaal staan met natte
voeten of als het oppervlak van de weeg­
schaal nat is: u kunt dan uitglijden!
●
● Houd toezicht op kinderen en zorg dat zij
niet met het apparaat spelen.
●
● Laat niets op de weegschaal vallen.
●
● Om risico te voorkomen, mag het apparaat
uitsluitend door onze klantenservice wor­
den gerepareerd.
¡
¡ Belangrijk!
Zwangere vrouwen en personen met
geïmplanteerde medische apparaten zoals
pacemakers, moeten geen gebruik maken
van deze weegschaal.
Overzicht
Afbeelding A, B en C
1	 Verlicht segment, oranje/groen
2	 Display
3	 Navigatieknoppen ◄ ►
4	 Knop SET
5	 Batterijvak
Technische gegevens/display-elementen:
	
10	 Dit is het nummer van het
gebruikersprofiel
	
?	 Geef het nummer van een
gebruikersprofiel op
	
CD	 Geslacht
Man/vouw
	 F	 Leeftijd
10–99 jaar
	
G	 Lengte
100–220 cm
	
L	Modus
Sporter (ja/nee)
	 	
Gewicht
kg (in stappen van 0,1 kg),
max.180 kg
	 E	 Lichaamsvet
in % (in stappen van 0,1%)
	 M	 Lichaamswater
in % (in stappen van 0,1%)
	 N	 Spiermassa
in % (in stappen van 0,1%)
	
O	 Botmassa
in % (in stappen van 0,1%)
	 SR	 Trend
Analysewaarden
	 <>	
Aanduiding pijltoetsen
	
P	Persoonlijk profiel
	 H	 Gebruikersprofiel
	 I	 BMI-waarde
	 Q	 Analysewaarden
	 	 Schaal van analysewaarden
Pagina: 31
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
28 nl
Het apparaat inschakelen
Plaats de meegeleverde batterijen in het
batterijvak 5 (afbeelding B).
Plaats de weegschaal op een harde, droge
en vlakke ondergrond.
Analysefunctie
Waarschuwing:
Zwangere vrouwen en personen met geïm­
planteerde apparaten zoals pacemakers,
moeten geen gebruik maken van deze
weegschaal.
Belangrijk:
Voor een goed weegresultaat moet u
zorgen dat uw voeten, kuiten en dijen
elkaar niet raken.	
Ga uitsluitend met blote voeten op de
weegschaal staan.
Persoonlijke gegevens
invoeren
Om het percentage lichaamsvet, lichaams­
water, spiermassa, botmassa en BMI te
kunnen berekenen, moet u eerst enkele
persoonlijke gegevens invoeren.
In de weegschaal kunnen 10 gebruikerspro­
fielen worden opgeslagen met persoonlijke
gegevens zoals leeftijd, lengte, geslacht en
modus (sporter ja/nee).
Opmerking:
Als u tijdens het programmeren ongeveer
15 seconden lang niet op een knop
drukt, wordt de weegschaal automatisch
uitgeschakeld. Houd de navigatieknoppen
◄ ► ingedrukt om sneller gaan.
●
● Plaats de weegschaal op een harde,
vlakke ondergrond.
●
● Druk op de knop SET.
Het nummer van het gebruikersprofiel
knippert (afbeelding D).
●
● Druk op de knop SET om te bevestigen of
kies met de navigatieknoppen ◄ ► een
ander gebruikersprofiel en bevestig dit
door op de knop SET te drukken.
Het symbool F (vrouw) knippert.
●
● Selecteer met de navigatieknoppen ◄ ►
het juiste geslacht M (man) of F (vrouw).
●
● Druk op de knop SET.
De leeftijdsaanduiding Fknippert.
●
● Selecteer met de navigatieknoppen ◄ ►
de juiste leeftijd (bijvoorbeeld 44).
●
● Druk op de knop SET.
De lengteaanduiding G knippert.
●
● Selecteer met de navigatieknoppen ◄ ►
de juiste lengte (bijvoorbeeld 173).
●
● Druk op de knop SET.
De aanduiding NO voor de sportersmodus
L knippert.
●
● Selecteer met de navigatieknoppen ◄ ►
sporter YES of NO.
●
● Druk op de knop SET.
Elk van de zojuist gemaakte instellingen
wordt 2 seconden weergegeven. Op het
display staat 0.0 kg.
●
● Ga op de weegschaal staan en blijf
stilstaan zolang het display knippert. De
weegschaal slaat uw gewicht op.
Het nummer van het gebruikersprofiel
verschijnt in de linkerbovenhoek van het
display, samen met het gewicht. Na een paar
seconden verschijnt op het display uw I.
De weegschaal wordt na enkele seconden
automatisch uitgeschakeld. Als u nog meer
gebruikersprofielen wilt programmeren,
herhaalt u de stappen onder “Persoonlijke
gegevens invoeren”.
Pagina: 32
PPW2360   01/2011
29
nl
Opmerking: Bestaande gebruikersprofielen
kunnen op elk gewenst moment worden
overschreven.
Voer de volgende instelling door om een
bestaand gebruikersprofiel te resetten:
Leeftijd = 10 jaar en lengte = 100 cm. De
automatische persoonsherkenning voor
deze gebruiker wordt ver
Gewicht bepalen en
analyse starten
Uw gewicht bepalen, evenals uw BMI en de
percentages lichaamsvet, lichaamswater,
spiermassa en botmassa (afbeelding E).
Waarschuwing:
Zwangere vrouwen en personen met geïm­
planteerde apparaten zoals pacemakers,
moeten geen gebruik maken van deze
weegschaal.
Belangrijk:
De weegschaal wordt bij het uitschakelen
automatisch gekalibreerd.	
Om een juiste meting te krijgen, moet u
de weegschaal na het uitschakelen niet
verplaatsen.
De weegschaal herkent gebruikers
automatisch aan de hand van hun gewicht
(afwijkingen van +/– 5% zijn mogelijk).
U hoeft dit dus niet in te schakelen. Ga
gewoon met blote voeten op de weegschaal
staan en blijf stilstaan zolang het display
knippert. Verdeel uw gewicht gelijkmatig
over beide benen.
Bij het weergeven van de meetwaarden
kunnen zich vier verschillende situaties
voordoen, zoals hieronder beschreven
(gebruikersherkenning).
Gebruiker is duidelijk herkend
Op het display verschijnen het gewicht en
het nummer van het gebruikersprofiel (in de
linkerbovenhoek). Na ongeveer 5 seconden
verschijnt de I.
Druk op de rechter navigatieknop ► om de
resultaten van de analyse Q weer te geven.
De weegschaal geeft elk van de volgende
waarden ongeveer 2 seconden lang weer:
	E	 : lichaamsvet in %
	M	 : lichaamswater in %
	N	 : spiermassa in %
	O	 : botmassa in %
	J	 : gewicht in kg
Deze waarden worden automatisch
tweemaal herhaald.
Tegelijkertijd licht het verlichte segment op:
Groen – de waarden liggen binnen het
normale gebied
Oranje – de waarden liggen niet binnen het
normale gebied
De weegschaal vergelijkt altijd het meest
recente gewicht met de opgeslagen
gemiddelden van de 5 laatste metingen. De
pijl in de rechterbovenhoek van het display
geeft aan of de trend van deze waarden
omhoog S of omlaag R gaat.
De streepjesschaal aan de rechterkant
geeft bovendien de classificatie aan:
De exacte waarden voor deze classificaties
worden weergegeven in de tabellen op de
uitklappagina‘s aan het einde van deze
gebruiksaanwijzing.
De weegschaal wordt enkele seconden na
afloop van het weegproces automatisch
uitgeschakeld.
–	 bovenste gebied
+	 normaal gebied
++	optimaal gebied
+	 normaal gebied
–	 laag gebied
Pagina: 33
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
30 nl
Gebruiker is niet duidelijk herkend
De weegschaal geeft alleen het gewicht
en de Iweer. Bij het nummer van het
gebruikersprofiel staat in de linkerbovenhoek
van het display een vraagteken ?.
Het weergegeven gebruikersprofiel is van u:
●
● Druk op de rechter navigatieknop ► om
de resultaten van de analyse weer te
geven.
of
Het weergegeven gebruikersprofiel is niet
van u:
●
● Druk op de linker navigatieknop ◄; de
weegschaal geeft het huidige gebruikers­
profiel Hweer.
●
● Druk op de knop SET.
●
● Selecteer met de navigatieknoppen ◄ ►
uw eigen gebruikersprofiel en bevestig uw
persoonlijke gegevens met de knop SET
of voer de waarden in zoals beschreven
bij “Persoonlijke gegevens invoeren”.
●
● Druk op de rechter navigatieknop ► om
de Ien/of de resultaten van de analyse
weer te geven.
Gebruiker is niet herkend
De weegschaal geeft alleen het gewicht en
de Iweer.
In de linkerbovenhoek van het display staat
een vraagteken ?.
Gebruiker is niet herkend. Voer eerst uw
persoonlijke gegevens in. Ga te werk zoals
aangegeven bij “Persoonlijke gegevens
invoeren”.
De verkeerde gebruiker is herkend
Het nummer van het gebruikersprofiel op
het display is niet van u.
●
● Druk op de linker navigatieknop ◄
en ga te werk zoals aangegeven bij
“Persoonlijke gegevens invoeren”.
Algemeen
De gemeten waarden dienen slechts als
aanduiding voor veranderingen op de
langere termijn. Ze komen niet in de plaats
van medisch toezicht of raadpleging van
een arts. Raadpleeg uw arts als u meer wilt
weten over uw percentages lichaamsvet,
lichaamswater, botmassa en spiermassa,
en wat de ideale waarden zijn.
Tip: Om vergelijkbare waarden te krijgen,
is het raadzaam uzelf elke dag op dezelfde
tijd en onder dezelfde omstandigheden te
wegen (bij voorkeur drie uur na maaltijden
of training).
Opmerking: De waarden zijn niet relevant
voor kinderen jonger dan 10 jaar.
Wat is de BMI?
De BMI (Body Mass Index) wordt gebruikt
om het gewicht van iemand te beoordelen.
Hij geeft aan of iemands gewicht normaal,
te hoog of te laag is.
De BMI wordt berekend door het gewicht
(kg) te delen door de lengte (m) en de
uitkomst nogmaals te delen door de lengte.
De eenheid van BMI is kg/m².
Kijk voor meer informatie in tabel F op de
uitklappagina.
De BMI geeft slechts een ruwe aanduiding.
Hoe meet de weegschaal lichaamsvet?
De weegschaal meet het percentage
lichaamsvet aan de hand van de BIA-
methode (bio-elektrische impedantie-
analyse). Voor deze meting stuurt het
apparaat een heel zwak elektrisch signaal
door uw lichaam en meet de weerstand
(impedantie) van uw lichaam ten opzichte
van dit signaal. De impedantie wordt
beïnvloed door de samenstelling van uw
lichaam.
Pagina: 34
PPW2360   01/2011
31
nl
Omdat spieren en organen water bevatten,
zijn het goede geleiders. Vet is daarentegen
een slechte geleider.
De weegschaal berekent het percentage
lichaamsvet aan de hand van de gemeten
weerstand en de waarden die zijn
opgeslagen in het gebruikersprofiel (lengte,
leeftijd, geslacht).
Omdat iemands percentage lichaamsvet
heel persoonlijk is, zijn de waarden in tabel
H op de uitklappagina slechts richtlijnen.
Waarden voor lichaamswater
De meetwaarden voor lichaamsvet en
lichaamswater worden beïnvloed door de
hoeveelheid water in uw lichaam. 	
De hoeveelheid water wordt bepaald door
het tijdstip, lichaamsbeweging, baden of
douchen, menstruatie, eten, drinken en
andere factoren. Ziekte en medicijngebruik
kunnen ook invloed hebben op de meting.
Bekijk tabel G op de uitklappagina.
Wat is spiermassa?
Deze functie geeft de berekende spiermas­
sa (richtwaarde) in uw lichaam aan.
Mensen beschikken over meer dan 600
spieren. Deze spelen een belangrijke
rol (voortbeweging, houding, enz.) en
verbruiken energie. Naarmate spiermassa
toeneemt (door meer beweging en training),
neemt het energieverbruik (verbranding
van calorieën) toe en neemt het percentage
lichaamsvet af.
Bekijk tabel I op de uitklappagina.
Wat is botmassa?
Deze functie geeft de berekende botmas­
­
sa weer (richtwaarde voor botmineraal­
gehalte). De botmassa is afhankelijk van
uw levensstijl. Daarom is het belangrijk dat
u gezond eet en regelmatig lichaamsbewe­
ging hebt.
Raadpleeg een arts om de ideale waarde te
weten te komen.
Opmerking: Voor de volgende personen
is het berekenen van de botmassa wellicht
niet mogelijk. Gebruik de waarden die de
weegschaal aangeeft slechts als richtlijn.
●
● Ouderen en jongeren
●
● Vrouwen tijdens of na de menopauze
●
● Personen die hormoonbehandeling
ondergaan
●
● Vrouwen die borstvoeding geven
Bekijk tabel J op de uitklappagina.
Sportersmodus
Wetenschappelijk onderzoek heeft
uitgewezen dat de samenstelling van het
lichaam van topsporters aanzienlijk afwijkt
van recreatiesporters en personen die niet
sporten, kunt u de weegschaal instellen
op de normale of de sportersmodus. Om
de sportersmodus te selecteren, moet
u wekelijks ten minste 8-10 uur actief
trainen, verhoogde weerstandstraining
doen (als u aan gewichtheffen doet), en
een rusthartslag hebben van maximaal 60
slagen per minuut.
Het apparaat reinigen
Dompel de weegschaal nooit in water.
Gebruik geen stoomreiniger.
Veeg de weegschaal schoon met een
vochtige doek; gebruik geen schuurmiddelen.
Pagina: 35
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
32 nl
Foutmeldingen
Als Err verschijnt op het display, kan dit
verschillende oorzaken hebben:
●
● De weegschaal is niet goed gekalibreerd. 	
→ Neem de batterijen uit en plaats ze
terug. Schakel de weegschaal weer in
door op de knop SET te drukken.
●
● U hebt de weegschaal tijdens het wegen
verplaatst of u hebt niet lang genoeg op
de weegschaal gestaan. 	
→ Sta ten minste vijf seconden lang stil
op de weegschaal.
●
● U bent te zwaar (maximaal 180 kg).
●
● Er is onvoldoende contact tussen uw
voetzolen en de sensoren. 	
→ Plaats uw voeten op de sensoren.
Opmerking: Bij zeer droge huid en/of veel
eelt kunnen onjuiste resultaten optreden.
De meting wordt nauwkeuriger als uw
voetzolen goed doorbloed of licht vochtig
zijn. Ga echter nooit met natte voeten op
de weegschaal staan, om uitglijden te
voorkomen.
●
● Het percentage lichaamsvet ligt buiten
het gebied van 5-50%.	
→ Het meetproces herhalen.
●
● Het percentage lichaamswater ligt buiten
het gebied dat gemeten kan worden.
Als op het display Lo staat, zijn de
batterijen (bijna) leeg. 	
→ Plaats nieuwe batterijen (afbeelding B).
Na het vervangen van de batterijen kalibreert
u de weegschaal door op de knop SET te
drukken.
Gebruik geen oplaadbare batterijen!
Gebruik alleen batterijen van hetzelfde
type.
Afval A
Dit apparaat is gemarkeerd volgens de
Europese richtlijn betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) 2002/96/EG. Deze richtlijn bepaalt
het kader voor de terugname en verwerking
van afgedankte apparatuur, dat over heel
Europa wordt toegepast.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar
voor de geldende voorschriften inzake
afvalverwijdering.
Lever lege batterijen in bij een openbaar
inzamelpunt of bij een gespecialiseerde
dealer.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het
land van aankoop. De leverancier, bij wie u
het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover
graag meer informatie. Om aanspraak te
maken op de garantie heeft u altijd uw
aankoopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
Pagina: 127
D 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100
–
> 25
23 - 25
> 26
24 - 26
> 27
25 - 27
> 29
27 - 29
> 30
28 - 30
> 32
30 - 32
> 33
31 - 33
+
20 - 22.9 21 - 23.9 22
- 24.9
24 	
- 28.9
25 	
- 27.9
26 	
- 29.9
27 	
- 30.9
++
16 	
- 19.9
17 	
- 20.9
18 	
- 21.9
20 	
- 23.9
21 	
- 24.9
22 	
- 25.9
23 	
- 26.9
+
12 	
- 15.9
13 	
- 16.9
14 	
- 17.9
16 	
- 19.9
17 	
- 20.9
18 	
- 21.9
19 	
- 22.9
–
9 - 11.9
< 9
10 - 12.9
< 10
11 - 13.9
< 11
13 - 15.9
< 13
14 - 16.9
< 14
15 - 17.9
< 15
16 - 18.9
< 16
C 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-100
–
> 33
31 - 33
> 34
32 - 34
> 35
33 - 35
> 36
34 - 36
> 37
35 - 37
> 38
36 - 38
> 39
37 - 39
+
28	
- 30.9
29	
- 31.9
30	
- 32.9
31	
- 33.9
32	
- 34.9
33	
- 35.9
34	
- 36.9
++
23	
- 27.9
24	
- 28.9
25	
- 29.9
27	
- 30.9
27	
- 31.9
28	
- 32.9
29	
- 33.9
+
18	
- 22.9
19	
- 23.9
20	
- 24.9
21	
- 26.9
22	
- 26.9
23	
- 27.9
24	
- 28.9
–
15 - 17.9
< 15
16 - 18.9
< 16
17 - 19.9
< 17
18 - 20.9
< 18
19 - 21.9
< 19
20 - 22.9
< 20
21 - 23.9
< 21
–
> 40.00
40 - 30
+
29.9	
-	
25
++
24.9	
-	
22
+
21.9	
-	
18.5
–
18.4 - 16
< 16.00
	 H	 E	
		%
	 F	 I		 kg/m² 	 G	 M
		%
D C
–
> 70
64-70
> 70
58-70
+
63.9
-
61
57.9
-
56
++
60.9
-
58
55.9
-
52
+
57.9
-
55
51.9
-
49
–
37-54.9
< 37
37-48.9
< 37

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PPW2360 AxxenceAnalysis Graphic.

Stel een vraag over de Bosch PPW2360 AxxenceAnalysis Graphic

Heb je een vraag over de Bosch PPW2360 AxxenceAnalysis Graphic en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PPW2360 AxxenceAnalysis Graphic. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PPW2360 AxxenceAnalysis Graphic zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.