Bosch PPW1010 AxxenceCrystal handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PPW1010 AxxenceCrystal. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Weegschaal
  • Model/naam: PPW1010 AxxenceCrystal
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 11
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
10 nl
Gefeliciteerd met uw nieuwe product van
Bosch.
Aan dit kwalitatief hoogwaardige product
zult u veel plezier beleven.
Veiligheidsaanwijzingen
Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing
nauwkeurig door, bewaar deze zorgvuldig
en handel ernaar!
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk
gebruik of voor niet-commerciële, niet-
medische, huiselijke doeleinden.
Hiertoe behoort bijv. het gebruik in koffie-
ruimten voor het personeel van winkels,
kantoren, landbouw- en andere industriële
bedrijven, alsmede het gebruik door gas-
ten van pensions, kleine hotels en soort-
gelijke accommodaties.
¡	
Uitglijgevaar!
●	Ga niet op de weegschaal staan met natte
voeten of als het oppervlak van de weeg-
schaal nat is: u kunt dan uitglijden!
●	Houd toezicht op kinderen en zorg dat zij
niet met het apparaat spelen.
●	Laat niets op de weegschaal vallen.
●	Om risico te voorkomen, mag het apparaat
uitsluitend door onze klantenservice wor-
den gerepareerd.
●	De weegschaal dient uitsluitend voor
meting van het gewicht van personen.
Overzicht
Afbeeldingen A en B
1	 Display
2	 Batterijvak
Algemeen
De 333 kristallen zijn echte Swarovski-
kristallen. Het lichteffect van deze
Swarovski-kristallen is afhankelijk van het
type verlichting.
De Swarovski-kristallen schitteren vooral
wanneer deze door accentverlichting (zoals
halogeenspots) worden beschenen.
Het apparaat inschakelen
–	 Plaats de meegeleverde batterijen in het
batterijvak 2 (afbeelding B).
Alle LED’s in het display lichten ca.
10 seconden op zodat u deze kunt
controleren.
–	 Plaats de weegschaal op een harde,
droge en vlakke ondergrond.
Gebruik
Afbeelding  C
●	Ga op de weegschaal staan om deze in
te schakelen.
●	Blijf op de weegschaal staan zolang er
diverse nullen 0 op het display oplichten.
Verdeel uw gewicht hierbij gelijkmatig
over beide benen.
●	Hierna kan de gemeten waarde worden
afgelezen. De weegschaal geeft het
gewicht in stappen van 100 g aan.
Opmerking:
De weegschaal geeft het gewicht in
stappen van 100 g aan. Na de meting wordt
de weegschaal automatisch uitgeschakeld.
Belangrijk:
De weegschaal wordt bij het uitschakelen
automatisch gekalibreerd.	
Om een juiste meting te krijgen, moet u
de weegschaal na het uitschakelen niet
verplaatsen.
PPW1010_110908.indd 10 13.09.2011 15:14:54
Pagina: 12
PPW1010   09/2011
11
nl
Het apparaat reinigen
Dompel de weegschaal nooit in water.
Gebruik geen stoomreiniger.
Veeg de weegschaal schoon met een
vochtige doek; gebruik geen schuurmiddelen.
Foutmeldingen
Als Err verschijnt op het display, kan dit
verschillende oorzaken hebben:
●	U hebt de weegschaal tijdens het wegen
verplaatst of u hebt niet lang genoeg op
de weegschaal gestaan. 	
→ Sta ten minste vijf seconden lang stil
op de weegschaal.
●	U bent te zwaar (maximaal 180 kg).
Als op het display Lo staat, zijn de
batterijen (bijna) leeg. 	
→ Plaats nieuwe batterijen (afbeelding B).
Gebruik geen oplaadbare batterijen!
Gebruik alleen batterijen van hetzelfde
type.
Afval A
Dit apparaat is gemarkeerd volgens de
Europese richtlijn betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) 2002/96/EG. Deze richtlijn bepaalt
het kader voor de terugname en verwerking
van afgedankte apparatuur, dat over heel
Europa wordt toegepast.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar
voor de geldende voorschriften inzake
afvalverwijdering.
Lever lege batterijen in bij een openbaar
inzamelpunt of bij een gespecialiseerde
dealer.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het
land van aankoop. De leverancier, bij wie u
het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover
graag meer informatie. Om aanspraak te
maken op de garantie heeft u altijd uw
aankoopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
PPW1010_110908.indd 11 13.09.2011 15:14:54

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PPW1010 AxxenceCrystal.

Stel een vraag over de Bosch PPW1010 AxxenceCrystal

Heb je een vraag over de Bosch PPW1010 AxxenceCrystal en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PPW1010 AxxenceCrystal. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PPW1010 AxxenceCrystal zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.