Bosch MUM57810 Styline handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch MUM57810 Styline. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Keukenmachine
  • Model/naam: MUM57810 Styline
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Pools, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 55
56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Inhoud
Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
In één oogopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . 64
Opbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Toepassingsvoorbeelden . . . . . . . . . . . . . . 65
Afvoer van het oude apparaat . . . . . . . . . . 66
Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Extra toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Voor uw veiligheid
Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing,
die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het
apparaat bevat.
Bij niet-naleving van de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het
apparaat is de fabrikant niet aansprakelijk voor daaruit resulterende
schade.
Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het
huishouden en voor huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.
Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in
personeelsruimtes van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere
zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine
hotels en soortgelijke woonvoorzieningen. Gebruik het apparaat uitsluitend
voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het
huishouden. Toegestane hoeveelheden (zie „Toepassingsvoorbeelden”)
niet overschrijden!
Dit apparaat is geschikt voor het mixen, kneden en kloppen van
levensmiddelen. Het mag niet worden gebruikt om andere voorwerpen of
substanties te verwerken. Bij gebruik van de door de fabrikant
goedgekeurd toebehoren zijn andere toepassingen mogelijk.
Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel toebehoren. Bij gebruik van
het toebehoren de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen in acht nemen.
De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b. Overhandig ook de
gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.
, Algemene veiligheidsvoorschriften
Gevaar van een elektrische schok
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.
Het apparaat en het aansluitsnoer dienen uit de buurt van kinderen te
worden gehouden.
Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde
fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en
kennis indien zij onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilige
nl
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=î~å=
ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=
ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK
jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=ì=
çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK
Pagina: 56
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 57
gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben
begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens
op het typeplaatje. Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het
apparaat niet zijn beschadigd.
Het apparaat moet altijd worden losgemaakt van het stroomnet wanneer
er geen toezicht op is en voordat het in elkaar wordt gezet, uit elkaar
wordt genomen of wordt gereinigd.
Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken.
Wanneer het aansluitsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet om
gevaren te vermijden het snoer worden vervangen door de fabrikant, de
klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon.
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
onze klantenservice.
, Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat
Verwondingsgevaar
Gevaar van een elektrische schok!
De stekker pas in het stopcontact steken wanneer alle voorbereidingen
voor het werken met het apparaat zijn uitgevoerd.
Basisapparaat nooit in vloeistof dompelen of onder stromend water
houden.
Geen stoomreiniger gebruiken.
De draaiarm niet verstellen wanneer het apparaat is ingeschakeld. Wacht
tot de aandrijving geheel stilstaat.
Hulpstuk/toebehoren alleen verwisselen wanneer de aandrijving stilstaat –
na het uitschakelen loopt de aandrijving nog even na.
Het apparaat uitsluitend in- en uitschakelen met de draaischakelaar.
De stekker uit het stopcontact trekken wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u een storing verhelpt.
Verwondingsgevaar door roterende hulpstukken!
Tijdens het gebruik nooit in de mengkom grijpen. Altijd werken met
aangebracht deksel (12)!
Hulpstukken alleen vervangen bij stilstaande aandrijving – na het
uitschakelen loopt de aandrijving nog even na en blijft dan staan op de
hulpstukwisselpositie. De draaiarm pas bewegen wanneer het hulpstuk
stilstaat.
Om veiligheidsredenen kan het apparaat alleen worden gebruikt wanneer
de niet-gebruikte aandrijvingen zijn afgedekt met de
aandrijvingsbeschermdeksels (5, 8).
nl
Pagina: 57
58 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Doorloopsnijder alleen aanbrengen/verwijderen wanneer de aandrijving
stilstaat en de stekker uit het stopcontact is getrokken. Niet in de
vulschacht grijpen.
Verwondingsgevaar door scherpe messen!
Niet in de scherpe messen en randen van de fijnmaakschijven grijpen.
Fijnmaakschijven alleen aan de rand vastpakken!
Mixermes niet met blote handen reinigen.
Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving!
Niet in de aangebrachte mixer grijpen! De mixer alleen verwijderen of
aanbrengen wanneer de aandrijving stilstaat! De mixer uitsluitend in
samengebouwde toestand en met aangebracht deksel gebruiken.
Risico van brandwonden!
Bij verwerking van hete mixvloeistoffen komt er stoom uit de trechter in het
deksel. Maximaal 0,5 liter hete of schuimende mixvloeistof toevoegen.
Belangrijk!
Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel toebehoren. Bij gebruik van
het toebehoren de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen in acht nemen.
Niet meer dan één hulpstuk of toebehoren tegelijk gebruiken.
, Toelichting bij de symbolen op het apparaat en het
toebehoren
Aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing opvolgen.
Voorzichtig! Draaiende messen.
Voorzichtig! Draaiende hulpstukken.
Niet in de vulopening grijpen.
Veiligheidssystemen
Inschakelbeveiliging
Zie tabel „Bedrijfsposities”
Het apparaat kan in pos. 1 en 3 alleen worden
ingeschakeld:
– wanneer de kom (11) is aangebracht en door
hem te draaien is vastgeklikt en
– het beschermdeksel van de mixer-
aandrijving (8) is aangebracht.
Beveiliging tegen opnieuw inschakelen
Bij een stroomstoring blijft het apparaat
ingeschakeld, maar na de stroomstoring gaat
de motor niet opnieuw lopen. Opnieuw
inschakelen: draaischakelaar op 0/off draaien,
dan inschakelen.
Overbelastingsbeveiliging
Als de motor zichzelf tijdens het gebruik
uitschakelt, is de overbelastingsbeveiliging
geactiveerd. Een mogelijke oorzaak is het
verwerken van een te grote hoeveelheid
levensmiddelen tegelijk.
Wat u moet doen indien een
veiligheidssysteem wordt geactiveerd, zie
„Hulp bij storingen”.
nl
Pagina: 58
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 59
De gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende
modellen (zie ook het modeloverzicht, afb. ).
Het apparaat behoeft geen verzorging.
In één oogopslag
De pagina's met afbeeldingen
uitklappen a.u.b. Afb. 
Basisapparaat
1 Ontgrendelknop
2 Draaiarm
„Easy Armlift”-functie ter ondersteuning van
de omhoogbeweging van de arm
(zie „Werkstanden”).
3 Draaischakelaar
Na uitschakeling (stand 0/off) wordt het
apparaat automatisch op de optimale stand
voor het verwisselen van de hulpstukken
gezet.
0/off = stop
M = Momentschakeling met hoogste
toerental, schakelaar gedurende de
gewenste mixduur vasthouden.
Stand 1–7, draaisnelheid:
1 = laag toerental – langzaam,
7 = hoog toerental – snel.
4 Functie-indicatie
Brandt tijdens het gebruik (draaischakelaar
op M of 1–7).
Knippert bij een bedieningsfout van het
apparaat, bij activering van de elektronische
zekering en bij een apparaatdefect, zie het
hoofdstuk „Hulp bij storingen”.
5 Aandrijvingsbeschermdeksel
Om het aandrijvingsbeschermdeksel te
verwijderen op het achterste gedeelte
drukken en het deksel verwijderen.
6 Aandrijving voor
doorloopsnijder en
citruspers (extra toebehoren *).
Het aandrijvings-beschermingsdeksel
aanbrengen als de aandrijving niet wordt
gebruikt.
7 Aandrijving voor hulpstukken
(roergarde, klopgarde, kneedhaak) en
vleesmolen (extra toebehoren *)
8 Aandrijvingsbeschermdeksel mixer
9 Aandrijving voor mixer (Extra
toebehoren *)
Het mixeraandrijvings-beschermingsdeksel
aanbrengen als de aandrijving niet wordt
gebruikt.
10 Automatische snoeropwikkeling
Mengkom met toebehoren
11 Roestvrijstalen kom
12 Deksel
Hulpstukken
13 Roergarde „Profi Flexi”
14 Klopgarde „Profi”
15 Kneedhaak met deegvanger
16 Opbergzak voor toebehoren
Voor het opbergen van de hulpstukken en
de fijnmaakschijven.
Doorloopsnijder
17 Stopper
18 Deksel met vulschacht
19 Fijnmaakschijven
19a Draaischijf „Profi Supercut” – grof/fijn
19b Rasp-draaischijf – grof/fijn
19c Maalschijf – middelfijn
19d Maalschijf – grof *
19e Asia-groenteschijf*
20 Schijfhouder
21 Behuizing met uitlaat-opening
Mixer *
22 Mengbeker
23 Deksel
24 Trechter
* Indien een van de toebehoren niet is
meegeleverd, kan het in de speciaalzaak of
bij de klantenservice worden aangeschaft.
nl
Pagina: 59
60 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Arbeitspositionen afb. 
^ííÉåíáÉ>
eÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí=
ÜìäéëíìâLíçÉÄÉÜçêÉå=îçäÖÉåë=ÇÉòÉ=í~ÄÉä=áë=
~~åÖÉÄê~ÅÜí=çé=ÇÉ=àìáëíÉ=~~åÇêáàîáåÖ=Éå=áå=ÇÉ=
àìáëíÉ=éçëáíáÉI=Éå=çé=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇ=ëí~~íK
aÉ=Çê~~á~êã=ãçÉí=áå=ÉäâÉ=ÄÉÇêáàÑëéçëáíáÉ=òáàå=
î~ëíÖÉâäáâíK
Instellen van de bedrijfspositie:
 Ontgrendelknop indrukken en de draaiarm
draaien.
De beweging met een hand ondersteunen.
 De draaiarm op de gewenste positie zetten
en laten vastklikken.
* Aanbrengen/verwijderen van de (roer)garde
en de kneedhaak; Toevoegen van grote
verwerkingshoeveelheden.
Bedienen
^ííÉåíáÉ>
eÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=ãÉí=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉåL
Üìäéëíìâ=áå=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=òçåÇÉê=áåÖêÉÇáØåíÉå=
ÖÉÄêìáâÉåK=
^éé~ê~~í=Éå=íçÉÄÉÜçêÉå=åáÉí=ÄäççíëíÉääÉå=~~å=
ï~êãíÉÄêçååÉåK=aÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=òáàå=åáÉí=
ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÖÉÄêìáâ=áå=ÉÉå=ã~ÖåÉíêçåK
 Het apparaat en het toebehoren grondig
reinigen voordat u deze voor het eerst
gebruikt, zie „Reiniging en onderhoud”.
Voorbereiden
 Het basisapparaat op een vlakke en schone
ondergrond zetten.
 Het snoer in één keer tot de gewenste lengte
uittrekken (max. 100 cm) en langzaam
loslaten; het snoer is gearrêteerd (afb. )
 Het snoer inkorten:
Kort aan het snoer trekken en tot de
gewenste lengte laten opwikkelen. Dan
opnieuw kort aan het snoer trekken en
langzaam loslaten; het snoer is gearrêteerd.
^ííÉåíáÉ>
eÉí=ëåçÉê=åáÉí=Çê~~áÉå=Äáà=ÜÉí=çéïáââÉäÉåK=
_áà=~éé~ê~íÉå=ãÉí=ÉÉå=~ìíçã~íáëÅÜÉ=
ëåçÉêçéïáââÉäáåÖ=ÜÉí=ëåçÉê=åáÉí=ãÉí=ÇÉ=Ü~åÇ=
áåëÅÜìáîÉåK=t~ååÉÉê=ÜÉí=ëåçÉê=âäÉãòáíW=ÜÉí=
ëåçÉê=ÖÉÜÉÉä=~ÑïáââÉäÉå=Éå=Ç~å=ä~íÉå=
çéïáââÉäÉåK
 Stekker in wandcontactdoos doen.
nl
N.B.
De draaiarm beschikt over een „Easy Armlift”-
functie, die de omhoogbeweging van de
draaiarm ondersteunt.
Bedrijfs-
stand
Aandrijving Hulpstukken
/toebehoren
Werksnelheid
1 7
1–5
1–7
1–3
2 7 * –
3 6
3–7
3–5
4
9 5–7
7 5–7
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
aÉ=ëíÉââÉê=é~ë=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉå=
ï~ååÉÉê=~ääÉ=îççêÄÉêÉáÇáåÖÉå=îççê=ÜÉí=ïÉêâÉå=
ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=òáàå=ìáíÖÉîçÉêÇK
Belangrijke aanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing vindt u een sticker
met de richtwaarden voor de werksnelheid van
het apparaat bij gebruik van de hulpstukken
resp. het toebehoren.
Wij raden u aan deze sticker op het apparaat te
plakken (afb. ).
Pagina: 60
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 61
Kom en hulpstukken
^ííÉåíáÉ>
hçã=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=îççê=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=
ãÉí=Çáí=~éé~ê~~íK
Roergarde „Profi Flexi” (13)
voor het roeren van deeg, bijv. roerdeeg
Klopgarde „Profi” (14)
voor het kloppen van eiwit, slagroom en
dun deeg, bijv. biscuitdeeg.
Kneedhaak (15)
voor het kneden van dik deeg en het
mengen van ingrediënten die niet
fijngemaakt mogen worden (bijv. rozijnen,
chocolaatjes)
Belangrijke aanwijzing over het
gebruik van de klopgarde afb. 
Om de ingrediënten optimaal te mengen, dient
de klopgarde de bodem van de kom bijna te
raken. Als dit niet het geval is, past u de hoogte-
instelling van de klopgarde als volgt aan:
 Stekker uit wandcontactdoos nemen.
 Ontgrendelknop indrukken en de
draaiarm op positie 2 zetten.
 Klopgarde in de aandrijving steken tot
deze vastklikt.
 Garde vasthouden en de moer m.b.v. een
muilsleutel (SW 8) met de klok mee
losdraaien.
 De optimale hoogte van de klopgarde
instellen door de garde te draaien:
– met de klok mee draaien: optillen
– tegen de klok in draaien: neerlaten
 Ontgrendelknop indrukken en de
draaiarm op positie 1 zetten.
De hoogte van de klopgarde testen en
indien nodig corrigeren.
 Wanneer de hoogte goed is ingesteld,
op de ontgrendelknop drukken en de
draaiarm op positie 2 zetten.
 Garde vasthouden en de moer m.b.v. een
muilsleutel (SW 8) tegen de klok in
vastdraaien.
Werken met de kom
en de hulpstukken Afb. 
 Ontgrendelknop indrukken en de
draaiarm op positie 2 zetten.
 Kom aanbrengen:
– de kom schuin naar voren houden en
aanbrengen,
– tegen de klok in draaien tot hij vastklikt.
 Afhankelijk van de uit te voeren taak de
roergarde, slaggarde of kneedhaak in de
aandrijving steken tot deze vastklikt.
Opmerking:
Bij de kneedhaak de deegvanger draaien tot
de kneedhaak kan worden vastgeklikt
(afb. -4b).
 De ingrediënten in de kom doen.
 Ontgrendelknop indrukken en de
draaiarm op positie 1 zetten.
 Deksel aanbrengen.
 Draaischakelaar op de gewenste stand
zetten.
Ons advies:
– Roergarde „Profi Flexi”:
eerst roeren op stand 1–2, dan eventueel
op 3–5
– Klopgarde „Profi”:
stand 7, doorroeren op stand 1
– Kneedhaak:
eerst roeren op stand 1, kneden op stand 3.
Ingrediënten toevoegen
 Apparaat uitschakelen met de
draaischakelaar.
 Ingrediënten toevoegen via de vulopening in
het deksel.
of
 Deksel verwijderen.
 Ontgrendelknop indrukken en de
draaiarm op positie 2 zetten.
 De ingrediënten toevoegen.
nl
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=êçíÉêÉåÇÉ=
ÜìäéëíìââÉå
qáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=åççáí=áå=ÇÉ=ãÉåÖâçã=
ÖêáàéÉåK=^äíáàÇ=ïÉêâÉå=ãÉí=~~åÖÉÄê~ÅÜí=ÇÉâëÉä=
ENOF>
eìäéëíìââÉå=~ääÉÉå=îÉêî~åÖÉå=Äáà=ëíáäëí~~åÇÉ=
~~åÇêáàîáåÖ=Ó=å~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=äççéí=ÇÉ=
~~åÇêáàîáåÖ=åçÖ=ÉîÉå=å~=Éå=ÄäáàÑí=Ç~å=ëí~~å=çé=
ÇÉ=ÜìäéëíìâïáëëÉäéçëáíáÉK=aÉ=Çê~~á~êã=é~ë=
ÄÉïÉÖÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí=Üìäéëíìâ=ëíáäëí~~íK
lã=îÉáäáÖÜÉáÇëêÉÇÉåÉå=ã~Ö=ÜÉí=~éé~ê~~í=
ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâí=ï~ååÉÉê=åáÉíJ
ÖÉÄêìáâíÉ=~~åÇêáàîáåÖÉå=òáàå=~ÑÖÉÇÉâí=ãÉí=
~~åÇêáàîáåÖëÄÉëÅÜÉêãÇÉâëÉäë=ERI=UFK
Pagina: 61
62 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Na gebruik
 Apparaat uitschakelen met de
draaischakelaar.
 Stekker uit wandcontactdoos nemen.
 Deksel verwijderen.
 Ontgrendelknop indrukken en de
draaiarm op positie 2 zetten.
 Hulpstuk uit de aandrijving trekken.
 Kom verwijderen.
 Alle onderdelen reinigen, zie „Reiniging en
onderhoud”.
Doorloopsnijder
^ííÉåíáÉ>
aççêäççéëåáàÇÉê=~ääÉÉå=áå=ÅçãéäÉÉí=
ë~ãÉåÖÉÄçìïÇÉ=íçÉëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK=
aççêäççéëåáàÇÉê=åççáí=ë~ãÉåÄçìïÉå=íÉêïáàä=
ÜÉí=çé=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=áë=~~åÖÉÄê~ÅÜíK
aççêäççéëåáàÇÉê=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=áå=ÇÉ=
~ÑÖÉÄÉÉäÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇK
Beveiliging tegen overbelasting Afb. 
Om bij overbelasting van de doorloopsnijder
grotere schade aan uw apparaat te voorkomen,
is de aandrijfas van de doorloopsnijder voorzien
van een inkerving (breekpunt). Bij overbelasting
breekt de aandrijfas op dit punt.
Een nieuwe schijfhouder met aandrijfas is
verkrijgbaar bij de klantenservice.
Draaischijf „Profi Supercut” –
grof/fijn
voor het snijden van fruit en groente. Verwerking
op stand 5.
Aanduiding op de snij-draaischijf: „Grob“ (grof)
voor de grove snijzijde
„Fein” (fijn) voor de fijne snijzijde
^ííÉåíáÉ>
aÉ=ëåáàJÇê~~áëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí=
ëåáàÇÉå=î~å=Ü~êÇÉ=â~~ëI=ÄêççÇI=ÄêççÇàÉë=Éå=
ÅÜçÅçä~ÇÉK=dÉâççâíÉ=î~ëíâçâÉåÇÉ=~~êÇ~ééÉäë=
áå=âçìÇÉ=íçÉëí~åÇ=ëåáàÇÉåK
Rasp-draaischijf – grof/fijn
voor het raspen van groente, fruit en
kaas, uitgezonderd harde kaas (bijv.
parmezaanse kaas). Verwerking op stand 3 of 4.
Aanduiding op de rasp-draaischijf: „2” voor de
grove raspzijde
„4” voor de fijne raspzijde
^ííÉåíáÉ>
aÉ=ê~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí=
ê~ëéÉå=î~å=åçíÉåK=w~ÅÜíÉ=â~~ë=~ääÉÉå=ãÉí=ÇÉ=
ÖêçîÉ=òáàÇÉ=ê~ëéÉå=çé=ëí~åÇ=TK
Maalschijf – middelfijn
voor het malen van rauwe aardappels,
harde kaas (bijv. parmezaanse kaas), gekoelde
chocolade en noten.
Verwerking op stand 7.
^ííÉåíáÉ>
aÉ=ã~~äëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí=ã~äÉå=
î~å=ò~ÅÜíÉ=â~~ë=Éå=ëåáàÇÄ~êÉ=â~~ëK
Maalschijf – grof
voor het raspen van rauwe aardappels,
bijv. voor aardappelkoekjes of knoedels.
Verwerking op stand 7.
Asia-groenteschijf
Snijdt fruit en groente in smalle reepjes,
voor Aziatische groentegerechten.
Verwerking op stand 5.
Werken met de doorloopsnijder Afb. 
 Ontgrendelknop indrukken en de
draaiarm op positie 2 zetten.
 Kom aanbrengen:
– de kom schuin naar voren houden en
aanbrengen,
– tegen de klok in draaien tot hij vastklikt.
 Ontgrendelknop indrukken en de
draaiarm op positie 3 zetten.
 Aandrijvingsbeschermdeksel
verwijderen van de aandrijving van de
doorloopsnijder (afb. -5a).
 De schijfhouder onderaan vasthouden,
daarbij moeten de twee punten naar boven
wijzen.
 De gewenste snij- of raspschijf voorzichtig op
de punten van de schijfhouder leggen
(afb. -6a). Bij draaischijven erop letten dat
de gewenste zijde naar boven wijst.
 Schijfhouder bovenaan vastpakken en in de
behuizing aanbrengen (afb. -6b).
 Deksel aanbrengen (markering in acht
nemen) en tot aan de aanslag met de klok
mee draaien.
nl
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
káÉí=áå=ÇÉ=ëÅÜÉêéÉ=ãÉëëÉå=Éå=ê~åÇÉå=î~å=ÇÉ=
Ñáàåã~~âëÅÜáàîÉå=ÖêáàéÉåK=cáàåã~~âëÅÜáàîÉå=
~ääÉÉå=~~å=ÇÉ=ê~åÇ=î~ëíé~ââÉå>
aççêäççéëåáàÇÉê=~ääÉÉå=~~åÄêÉåÖÉåL
îÉêïáàÇÉêÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~í=Éå=
ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=áë=ÖÉíêçââÉåK
káÉí=áå=ÇÉ=îìäëÅÜ~ÅÜí=ÖêáàéÉåK
Pagina: 62
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 63
 Doorloopsnijder volgens afb. -8 op de
aandrijving plaatsen en met de klok mee tot
aan de aanslag draaien.
 Draaischakelaar op de aanbevolen stand
zetten:
 De te verwerken levensmiddelen in de
vulschacht doen en aandrukken met de
stopper.
^ííÉåíáÉ>
wçêÖÉå=Ç~í=ÜÉí=ÖÉëåÉÇÉå=éêçÇìÅí=òáÅÜ=åáÉí=
çéÜççéí=áå=ÇÉ=ìáíäççéJçéÉåáåÖK
Tip: Voor een gelijkmatig snijresultaat kunt u
dun snijgoed het best gebundeld verwerken.
Opmerking: Als er levensmiddelen vast komen
te zitten in de doorloopsnijder, dient u de
keukenmachine uit te schakelen en de stekker
uit het stopcontact te trekken. Dan wacht u tot
de aandrijving stilstaat, neemt u het deksel van
de doorloopsnijder en maakt u de vulschacht
leeg.
Na gebruik
 Apparaat uitschakelen met de
draaischakelaar.
 Doorloopsnijder tegen de klok in draaien en
verwijderen.
 Deksel tegen de klok in draaien en
verwijderen.
 Schijfhouder met schijf verwijderen. Daartoe
met de vinger van onderaf tegen de
aandrijfas drukken (afb. ).
 Onderdelen reinigen.
Mixer
^ííÉåíáÉ>
aÉ=ãáñÉê=â~å=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK=dÉÉå=ÄÉîêçêÉå=
áåÖêÉÇáØåíÉå=EìáíÖÉòçåÇÉêÇ=áàëÄäçâàÉëF=îÉêïÉêJ
âÉåK=aÉ=ãáñÉê=åáÉí=òçåÇÉê=îìääáåÖ=ä~íÉå=äçéÉåK
Werken met de mixer Afb. 
 De ontgrendelknop indrukken en de
draaiarm op bedrijfsstand 4 zetten.
 Het beschermdeksel van de
mixeraandrijving verwijderen.
 Mixkom aanbrengen (markering op de
handgreep tegen de markering op het
basisapparaat) en tegen de klok in draaien
tot aan de aanslag.
 De ingrediënten toevoegen.
Maximumhoeveelheid vloeistof = 1,25 liter;
maximumhoeveelheid schuimende of hete
vloeistof = 0,5 liter; optimale
verwerkingshoeveelheid, vast = 50 tot 100
gram;
 Deksel aanbrengen en tegen de klok in tot
aan de aanslag in de mixerhandgreep
draaien. Het deksel moet vastgeklikt zijn.
 Draaischakelaar op de gewenste stand
zetten.
Ingrediënten toevoegen (afb. -8)
 Apparaat uitschakelen met de
draaischakelaar.
 Deksel verwijderen en de ingrediënten
toevoegen
of
 trechter verwijderen en vaste ingrediënten
beetje bij beetje toevoegen via de vulopening
of
 vloeibare ingrediënten toevoegen via de
trechter.
Na gebruik
 Apparaat uitschakelen met de
draaischakelaar.
 Mixer met de klok mee draaien en
verwijderen.
Tip: U kunt de mixer het best direct na gebruik
reinigen.
Reiniging en onderhoud
^ííÉåíáÉ>
dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=ÖÉÄêìáâÉåK=
aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK=
Basisapparaat reinigen
 Stekker uit wandcontactdoos nemen.
nl
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=
ãÉëëÉåLêçíÉêÉåÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ>
káÉí=áå=ÇÉ=~~åÖÉÄê~ÅÜíÉ=ãáñÉê=ÖêáàéÉå>=
aÉ ãáñÉê=~ääÉÉå=îÉêïáàÇÉêÉå=çÑ=~~åÄêÉåÖÉå=
ï~ååÉÉê=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~í>=aÉ=ãáñÉê=
ìáíëäìáíÉåÇ=áå=ë~ãÉåÖÉÄçìïÇÉ=íçÉëí~åÇ=Éå=
ãÉí=~~åÖÉÄê~ÅÜí=ÇÉâëÉä=ÖÉÄêìáâÉåK
oáëáÅç=î~å=Äê~åÇïçåÇÉå>
_áà=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉíÉ=ãáñîäçÉáëíçÑÑÉå=âçãí=Éê=
ëíççã=ìáí=ÇÉ=íêÉÅÜíÉê=áå=ÜÉí=ÇÉâëÉäK=j~ñáã~~ä=
MIR=äáíÉê=ÜÉíÉ=çÑ=ëÅÜìáãÉåÇÉ=ãáñîäçÉáëíçÑ=
íçÉîçÉÖÉåK dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ>
eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åççáí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå=çÑ=
çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK
dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉåK
Pagina: 63
64 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Basisapparaat en aandrijvingsbescherm-
deksel afvegen met een vochtige doek.
Indien nodig een beetje afwasmiddel
gebruiken.
 Daarna het apparaat afdrogen.
Kom en hulpstukken reinigen
De kom en de hulpstukken kunnen in de
afwasautomaat worden gereinigd.
Kunststof onderdelen niet vastklemmen in de
afwasautomaat, omdat ze dan onherstelbaar
vervormd kunnen raken!
Doorloopsnijder reinigen
Alle onderdelen van de doorloopsnijder kunnen
in de afwasautomaat worden gereinigd.
Tip: Om na het verwerken van bijv. wortels het
rode laagje te verwijderen, kunt u een beetje
slaolie op een doek doen en daarmee de
doorloopsnijder (niet de fijnmaakschijven)
schoonwrijven. Daarna de doorloopsnijder
afwassen.
Mixer reinigen
De mixbeker, het deksel en de trechter kunnen
in de afwasautomaat worden gereinigd.
Tip: Na verwerking van vloeistoffen is het
meestal voldoende om de mixer te reinigen
zonder deze van het apparaat te nemen. Hiertoe
doet u een beetje water met afwasmiddel in de
gemonteerde mixer. Schakel de mixer enkele
seconden in (stand M). Afwassopje weggieten
en de mixer uitspoelen met schoon water.
Opbergen
Afb. 
 Hulpstukken en fijnmaakschijven opbergen
in de opbergzak.
 Opbergzak in de kom bewaren.
Hulp bij storingen
De draaiarm moet in elke bedrijfspositie zijn
vastgeklikt.
Probeer eerst het probleem te verhelpen aan de
hand van de volgende aanwijzingen.
Storing
Het apparaat start niet.
Oplossing
 Stroomvoorziening controleren.
 Netstekker controleren.
 Draaiarm controleren. Juiste positie?
Vastgeklikt?
 Mixer/kom tot aan de aanslag vastdraaien.
 Mixerdeksel aanbrengen en tot aan de
aanslag vastdraaien.
 Beschermdeksels aanbrengen op niet-
gebruikte aandrijvingen.
 De beveiliging tegen herinschakeling is actief.
Apparaat op 0/off zetten en dan opnieuw op
de gewenste stand zetten.
Storing
Het apparaat schakelt uit tijdens het gebruik.
De overbelastingsbeveiliging is geactiveerd.
Er werden teveel levensmiddelen tegelijk
verwerkt.
Oplossing
 Apparaat uitschakelen.
 Kleinere hoeveelheid verwerken. Toegestane
hoeveelheden (zie „Toepassings-
voorbeelden”) niet overschrijden!
nl
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=
ãÉëëÉå>
jáñÉêãÉë=åáÉí=ãÉí=ÄäçíÉ=Ü~åÇÉå=êÉáåáÖÉåK
Belangrijke aanwijzing
Zo nodig de opbergzak voor toebehoren
reinigen. De aanwijzingen in de opbergzak in
acht nemen.
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
aÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉå=
ï~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ïçêÇí=ÖÉÄêìáâíK
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=îççêÇ~í=ì=
ÉÉå=ëíçêáåÖ=îÉêÜÉäéíK
N.B.
Een bedieningsfout van het apparaat, een
activering van de elektronische zekeringen en
een apparaatdefect wordt aangegeven door
een knipperende in-bedrijf-indicatie.
Pagina: 64
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 65
Storing
De ontgrendelknop is per ongeluk ingedrukt
terwijl de aandrijving liep. De draaiarm beweegt
naar boven. De aandrijving schakelt uit, maar
blijft niet op de hulpstukwisselpositie staan.
Oplossing
 Draaischakelaar op 0/Off zetten.
 Draaiarm op positie 1 zetten.
 Apparaat inschakelen (stand 1).
 Apparaat weer uitschakelen.
Het hulpstuk blijft op de
hulpstukwisselpositie staan.
Storing
Mixer werkt niet of blijft tijdens het gebruik
stilstaan, de aandrijving „bromt”. Het mes is
geblokkeerd.
Oplossing
 Apparaat uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact trekken.
 Mixer van het apparaat nemen en de
hindernis verwijderen.
 Mixer weer aanbrengen.
 Apparaat inschakelen.
Toepassingsvoorbeelden
Slagroom
100 g–600 g
 Room 1½ tot 4 minuten met de
klopgarde kloppen op stand 7 (afhankelijk
van de hoeveelheid en de eigenschappen
van de room).
Eiwit
Eiwit van 1 tot 8 eieren
 Eiwit 4 tot 6 minuten op stand 7
kloppen met de garde.
Biscuitdeeg
_~ëáëêÉÅÉéí=
2 eieren
2–3 eetlepels heet water
100 g suiker
1 pakje vanillesuiker
70 g meel
70 g zetmeel,
eventueel bakpoeder
 De ingrediënten (behalve het meel en het
aardappelmeel) ca. 4 tot 6 minuten tot
schuim kloppen met de klopgarde op
stand 7.
 Draaischakelaar op stand 1 zetten en het
gezeefde meel en aardappelmeel in ca. ½ tot
1 minuut lepel voor lepel erdoor mengen.
Maximumhoeveelheid: 2 x basisrecept
Roerdeeg
_~ëáëêÉÅÉéí=
3–4 eieren
200–250 g suiker
1 snufje zout
1 pakje vanillesuiker of de schil van ½ citroen
200–250 g boter of margarine
(kamertemperatuur)
500 g meel
1 pakje bakpoeder
125 ml melk
 Alle ingrediënten ca. ½ minuut roeren met de
roergarde op stand 1, daarna ca. 3–4 minu-
ten op stand 5.
Maximumhoeveelheid: 1,5 x basisrecept
Zandtaartdeeg
_~ëáëêÉÅÉéí=
125 g boter (kamertemperatuur)
100–125 g suiker
1 ei
1 snufje zout
stukje citroenschil of vanillesuiker
250 g meel
eventueel bakpoeder
 Alle ingrediënten ca. ½ minuut roeren met de
roergarde op stand 1, daarna ca. 2–3 minu-
ten op stand 3.
Bij meer dan 500 g meel:
 De ingrediënten ca. ½ minuut kneden met de
kneedhaak op stand 1, daarna ca. 3–4 minu-
ten op stand 3.
Maximumhoeveelheid: 2 x basisrecept
Gistdeeg
_~ëáëêÉÅÉéí=
500 g meel
1 ei
80 g vet (kamertemperatuur)
80 g suiker
200–250 ml lauwe melk
25 g verse gist of 1 pakje gedroogde gist
schil van ½ citroen
1 snufje zout
nl
Belangrijke aanwijzing
Neem contact op met de klantenservice als de
storing niet kan worden verholpen.
Pagina: 65
66 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Alle ingrediënten ca. ½ minuut kneden met
de kneedhaak op stand 1, daarna ca.
3–6 minuten op stand 3.
Maximumhoeveelheid: 1,5 x basisrecept
Pastadeeg
_~ëáëêÉÅÉéí=
300 g meel
3 eieren
naar wens 1–2 eetlepels (10–20 g) koud water
 Alle ingrediënten ca. 3 tot 5 minuten op
stand 3 tot deeg kneden.
Maximumhoeveelheid: 1,5 x basisrecept
Brooddeeg
_~ëáëêÉÅÉéí=
750 g meel
2 pakjes gedroogde gist,
2 TL zout
450–500 ml warm water
Alle ingrediënten ca. ½ minuut op stand 1,
daarna 4–5 minuten op stand 3 met de
kneedhaak verwerken.
Mayonaise
2 eieren
2 theelepel mosterd
¼ l olie
2 eetlepels citroensap of azijn
1 snufje zout
beetje suiker
De ingrediënten moeten dezelfde temperatuur
hebben.
 De ingrediënten (behalve de olie) enkele
seconden mixen op stand 3 of 4.
 De mixer op stand 7 zetten en de olie
langzaam in de trechter gieten; mengen
totdat de mayonaise emulgeert.
De houdbaarheid van de mayonaise is
beperkt.
Honingboter
30 g boter (uit de koelkast, 7 °C)
190 g honing (uit de koelkast, 7 °C)
 Boter in kleine stukken verdelen en in de
mixer doen.
 Honing toevoegen en 15 seconden mixen op
stand 7.
Afvoer van het oude apparaat
Dit apparaat is geclassificeerd volgens
de Europese richtlijn 2012/19/EG over
oude elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader
voor de terugname en recycling van oude
apparaten.
Voor actuele informatie over de afvoer van het
oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel
of bij uw gemeente.
Garantievoorwaarden
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land
van aankoop. De leverancier bij wie u het
apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag
meer informatie. Om aanspraak te maken op
de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs
nodig.
nl
Pagina: 66
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 67
Extra toebehoren
MUZ5ZP1
Citruspers
Voor het uitpersen van sinaasappels, citroenen en
grapefruit.
MUZ5CC1
Blokjessnijder
Voor het snijden van fruit en groente.
MUZ5FW1
Vleesmolen
Voor het fijnmaken van vlees voor tartaar of gehakt.
MUZ45LS1
Ponsschijvenset
fijn (3 mm),
grof (6 mm)
Voor de vleesmolen MUZ5FW1.
Fijn voor pasteien en beleg, grof voor braadworsten en
spek.
MUZ45SV1
Spritsgebak-hulpstuk
Voor de vleesmolen MUZ5FW1.
Met metaalsjabloon voor 4 verschillende bakvormen.
MUZ45RV1
Maalvoorzetstuk
Voor de vleesmolen MUZ5FW1.
Voor het malen van noten, amandelen, chocola en
gedroogde broodjes.
MUZ45FV1
Fruitpershulpstuk
Voor de vleesmolen MUZ5FW1.
Voor het persen van bessen uitgezonderd frambozen,
tomaten en rozenbottels tot moes. Tegelijk worden bijv.
aalbessen automatisch van steeltjes en pitten ontdaan.
MUZ45PS1
Patates-fritesschijf
Voor de doorloopsnijder MUZ5DS1.
Voor het snijden van rauwe aardappels tot patates frites.
MUZ45AG1
Asia-groenteschijf
Voor de doorloopsnijder MUZ5DS1.
Snijdt fruit en groente in smalle reepjes, voor Aziatische
groentegerechten.
nl
Pagina: 67
68 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Indien een van de toebehoren niet is meegeleverd, kan het in de speciaalzaak of bij de klantenservice
worden aangeschaft.
MUZ45RS1
Maalschijf grof
Voor de doorloopsnijder MUZ5DS1.
Voor het raspen van rauwe aardappels, bijv. voor
aardappelkoekjes of knoedels.
MUZ45KP1
Aardappelkoekjesschijf
Voor de doorloopsnijder MUZ5DS1.
Voor het raspen van rauwe aardappels voor Rösti en
aardappelkoekjes, voor het snijden van fruit en groente in
dikke plakken.
MUZ5ER2
Roestvrijstalen kom
In de kom kunnen max. 750 g meel plus ingrediënten
worden verwerkt.
MUZ5KR1
Kunststof roerkom
In de kom kunnen max. 750 g meel plus ingrediënten
worden verwerkt.
MUZ5MX1
Mixer-opzetstuk
kunststof
Voor het mixen van dranken, pureren van fruit en groente,
bereiden van mayonaise, fijnmaken van groente, fruit en
noten, en het malen van ijsblokjes.
MUZ5MM1
Multimixer
Voor het hakken van kruiden, groente, appels en vlees,
voor het raspen van wortels, rammenas en kaas, voor het
fijnraspen van noten en gekoelde chocolade.
nl
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

De mixer doet het niet als je hem aanzet blijft er een lampje knipperen de kom zit wel goedvast

Geplaatst op 1 jaar geleden door Wendy vd broek

Stel een vraag over de Bosch MUM57810 Styline

Heb je een vraag over de Bosch MUM57810 Styline en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch MUM57810 Styline. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch MUM57810 Styline zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.