Bosch MSM76 Pro handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch MSM76 Pro. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Staafmixer
  • Model/naam: MSM76 Pro
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Duits, Pools, Turks, Grieks, Hongaars, Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Russisch, Noors, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 14
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 15
Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden
die gebruikelijk zijn in het huishouden en voor
huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.
Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv.
het gebruik in personeelskeukens van winkels,
kantoren, landbouwbedrijven en andere
zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door
gasten van pensions, kleine hotels en soort-
gelijke woonvoorzieningen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor
verwerkingshoeveelheden en -tijden
die gebruikelijk zijn in het huishouden.
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende
modellen. Op de pagina's met afbeeldingen
vindt u een overzicht van de verschillende
modellen (Afb. C).
De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b.
Overhandig ook de gebruiksaanwijzing
als u het apparaat doorgeeft aan derden.
In één oogopslag
De pagina's met afbeeldingen uitklappen
a.u.b.
Afb. A
1 Mixervoet
Kunststof of metaal (afhankelijk van het
model). Mixervoet aanbrengen en vast-
klikken.
2 Basisapparaat
3 Aansluitsnoer
4 Ophanging
Om het apparaat opgehangen te bewaren.
5 Snelheidsindicatie
(bij sommige modellen)
6 Toerentalregeling
Traploos instelbaar toerental (alleen
in combinatie met toets 7a).
– Door naar rechts te draaien wordt
het toerental lager.
– Door naar links te draaien wordt
het toerental hoger.
7 Inschakeltoets
a Regelbare snelheid (met
toerentalregeling 6)
b Turbosnelheid
De staafmixer is ingeschakeld zolang
de inschakeltoets (a of b) is ingedrukt.
8 Ontgrendeltoetsen
Om de mixervoet eraf te halen: de twee
ontgrendelingstoetsen tegelijkertijd
indrukken.
9 Mixervoetmes
10 Mengbeker
Gebruik van de mixkom voorkomt spatten.
Deksel voor het bewaren van verwerkte
levensmiddelen op de mengbeker zetten.
_áà=ëçããáÖÉ=ãçÇÉääÉåW
11 Allessnijder
Als de universele fijnsnijder niet standaard bij het
apparaat geleverd wordt, kunt u deze bestellen
bij de klantenservice.
Met de universele fijnsnijder benut u het volle-
dige vermogen van het apparaat bij het bereiden
van honingboter (onder naleving van de
receptgegevens). Het recept vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de universele fijnsnijder.
12 Eiwitklopper met aandrijfhulpstuk
Neem de aanwijzingen in de afzonderlijke
gebruiksaanwijzing van deze
toebehorenonderdelen in acht.
Veiligheidsvoorschriften
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ
Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken
volgens de gegevens op het typeplaatje.
Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer
en het apparaat niet zijn beschadigd.
Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
Toezicht houden op kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat spelen.
Het apparaat niet laten bedienen door personen
(ook kinderen) met verminderde zintuiglijke
waarneming of geestelijke vermogens, of door
personen met onvoldoende ervaring en kennis,
tenzij deze onder toezicht staan van of zijn
geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat
door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat in elkaar zet, na elk gebruik,
voordat u het reinigt, voordat u het vertrek
verlaat en in geval van storing.
Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe
randen of hete oppervlakken.
Wanneer het aansluitsnoer van het apparaat
beschadigd raakt, moet om gevaren te
vermijden het snoer worden vervangen door
de fabrikant, de klantenservice of een andere
gekwalificeerde persoon. Reparaties aan het
apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door onze klantenservice.
nl
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=
ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK=
jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=
ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK
Pagina: 15
16 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
De staafmixer niet gebruiken met vochtige
handen en niet onbelast gebruiken.
De staafmixer alleen gebruiken met het originele
toebehoren. Wees voorzichtig bij het verwerken
van hete vloeistoffen. De vloeistoffen kunnen
spatten tijdens de verwerking.
Het apparaat niet met het contactvlak
mixervoet-basisapparaat in vloeistof dompelen.
Wij adviseren u het apparaat niet langer inge-
schakeld te laten dan nodig is voor het
verwerken van de ingrediënten.
Mixervoet nooit op hete oppervlakken zetten
of in hete levensmiddelen gebruiken.
Hete levensmiddelen vóór verwerking met
de mixer tot minimaal 80° C laten afkoelen!
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=
ãÉëëÉåLêçíÉêÉåÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ
káÉí=áå=ÜÉí=ãÉë=î~å=ÇÉ=ãáñÉêîçÉí=ÖêáàéÉåK=
jáñÉêîçÉíãÉë=åççáí=ãÉí=ÄäçíÉ=Ü~åÇÉå=
êÉáåáÖÉåK=bÉå=ÄçêëíÉä=ÖÉÄêìáâÉåK
_Éä~åÖêáàâ>
aÉ=ãáñÉêîçÉí=~ääÉÉå=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=
îÉêïáàÇÉêÉå=ï~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëíáäëí~~íK
Bedienen
Voor het mixen van mayonaise, sauzen,
mixdranken/cocktails, babyvoeding, gekookt
fruit en groente.
Voor het pureren van soepen.
Voor het fijnsnijden/hakken van rauwe
levensmiddelen (uien, knoflook, kruiden)
de universele hakmolen gebruiken!
De staafmixer is niet geschikt voor
het bereiden van aardappelpuree.
 Alle onderdelen reinigen voordat
u het apparaat voor het eerst gebruikt.
Afb. B
 Aansluitsnoer volledig afwikkelen.
 Mixervoet op het basisapparaat plaatsen
en vastklikken (1).
 De stekker in het stopcontact steken.
 De levensmiddelen in de mengbeker
of een andere hoge kom doen.
De staafmixer werkt beter wanneer er vloei-
stof bij de te verwerken levensmiddelen zit.
 Het gewenste toerental instellen met
de toerentalregelaar.
– Door naar rechts te draaien wordt
het toerental lager.
– Door naar links te draaien wordt
het toerental hoger.
Over het algemeen adviseren wij u de turbo-
snelheid te gebruiken voor het verwerken van
levensmiddelen.
Bij vloeistoffen/dranken, hete levensmiddelen
en om ingrediënten dooreen te mengen
(bijv. muesli in yoghurt) adviseren wij u
de toerentalregeling te gebruiken.
Bij sommige modellen:
De ingestelde snelheid wordt bij het
indrukken van de inschakeltoets
op de snelheidsindicatie aangegeven.
Hoe meer segmenten er oplichten,
hoe hoger de ingestelde snelheid is.
 Staafmixer en kom vasthouden.
 De staafmixer inschakelen door op
de gewenste inschakelknop te drukken.
De staafmixer is ingeschakeld zolang
de inschakeltoets is ingedrukt.
Om spatten te voorkomen, de inschakel-
toets pas indrukken wanneer de mixervoet
in de kom is gestoken.
De staafmixer altijd uitschakelen voordat
u hem uit de kom haalt.
 Na het mixen de inschakelknop loslaten.
 Stekker uit het stopcontact trekken.
 Ontgrendelknoppen indrukken en de
mixervoet van het basisapparaat nemen.
Reinigen
^ííÉåíáÉ>
eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå=
Éå åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK
dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉå>
aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK=
dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=ÖÉÄêìáâÉåK
 Stekker uit het stopcontact trekken!
 Basisapparaat schoonvegen met een
vochtige doek en afdrogen.
 De mixkom kan in de afwasautomaat
worden gereinigd.
 Mixervoet reinigen in de afwasautomaat
of met een borstel onder stromend water.
 De mixervoet rechtop (mixervoet naar
boven) laten drogen, zodat het water eruit
kan lopen.
Bij het verwerken van bijv. rodekool en
wortelen ontstaan verkleuringen op de
kunststof delen die met een paar druppels
slaolie verwijderd kunnen worden.
nl
Pagina: 16
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 17
Hulp bij storingen
Neem contact op met de klantenservice
als de storing niet kan worden verholpen.
Recepten en tips
Mayonaise
1 ei (eigeel en eiwit)
1 eetlepel mosterd
1 eetlepel citroensap of azijn
200–250 ml olie
Zout en peper naar smaak
De ingrediënten moeten dezelfde temperatuur
hebben!
 Ingrediënten in de kom doen.
 Staafmixer tot op de bodem in de kom
steken en de ingrediënten mixen tot het
mengsel emulgeert.
 De ingeschakelde mixer langzaam omhoog
bewegen tot bovenaan het mengsel en dan
weer omlaag bewegen tot de mayonaise
klaar is.
Tip: u kunt volgens dit recept ook mayonaise
met alleen eierdooiers maken. Gebruik dan
de halve hoeveelheid olie.
Groentesoep
300 g aardappels
200 g wortels
1 klein stuk selderie
2 tomaten
1 ui
50 g boter
2 l water
Zout en peper naar smaak
 Tomaten pellen en ontpitten.
 De gewassen groente in stukken snijden
en smoren in de hete boter.
 Water en zout toevoegen.
 Alles 20–25 min. laten koken.
 Pan van het fornuis nemen.
 Met de mixer de soep in de pan pureren.
 Op smaak brengen met peper en zout.
Crèpedeeg
250 ml melk
1 ei
100 g meel
25 g gesmolten en afgekoelde boter
 Alle ingrediënten in de aangegeven volgorde
in de kom doen en tot een glad deeg mixen.
Melkmixdranken
1 glas melk
6 grote aardbeien
of
10 frambozen of
1 banaan (in plakjes gesneden)
 Ingrediënten in de kom doen en mixen.
 Suiker naar smaak toevoegen.
Tip:
Voor een milkshake voegt u een bolletje ijs toe of
gebruikt u zeer koude melk.
Afvoer van het oude apparaat
Dit apparaat is geclassificeerd volgens de
Europese richtlijn 2002/96/EG over oude
elektrische en elektronische apparatuur
(wasteelectricalandelectronicequipment
– WEEE). Deze richtlijn vormt voor de
gehele EU een kader voor de terugname
en recycling van oude apparaten.
Voor actuele informatie over de afvoer van het
oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel
of bij uw gemeente.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land
van aankoop. De leverancier bij wie u het
apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag
meer informatie. Om aanspraak te maken op
de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs
nodig.
nl
Storing Oplossing
Het apparaat
schakelt tijdens
het gebruik uit of
de snelheidsindi-
catie (indien
aanwezig) begint
te knipperen.
De overbelastings-
beveiliging is geactiveerd.
 Apparaat uitschakelen
en de stekker uit het
stopcontact trekken.
 Apparaat ca. 1 uur laten
afkoelen om de over-
belastingsbeveiliging
te deactiveren.
 Apparaat weer
inschakelen.
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch MSM76 Pro.

Stel een vraag over de Bosch MSM76 Pro

Heb je een vraag over de Bosch MSM76 Pro en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch MSM76 Pro. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch MSM76 Pro zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.