Bosch MCP3000 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch MCP3000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Citruspers
  • Model/naam: MCP3000
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 7
8 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden
die gebruikelijk zijn in het huishouden en voor
huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.
Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv.
het gebruik in personeelskeukens van winkels,
kantoren, landbouwbedrijven en andere zakelijke
bedrijven, evenals het gebruik door gasten
van pensions, kleine hotels en soort-gelijke
woonvoorzieningen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwer-
kingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in
het huishouden. De gebruiksaanwijzing bewaren
a.u.b. Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als
u het apparaat doorgeeft aan derden.
In één oogopslag
De pagina met afbeeldingen uitklappen a.u.b.
Afb. 1
a Motorblok
b Opvangbakje inhoud 0,8 l
c Zeefbakje
d Perskegel
e Deksel
f onderste zeef (uitsluitend bij MCP35..)
Veiligheidsvoorschriften
Verwondingsgevaar
Gevaar van elektrische schok!
Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken
volgens de gegevens op het typeplaatje.
Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
Toezicht houden op kinderen om te voorkomen
dat ze met het apparaat spelen.
Het apparaat niet laten bedienen door personen
(ook kinderen) met verminderde zintuiglijke
waarneming of geestelijke vermogens, of door
personen met onvoldoende ervaring en kennis,
tenzij deze onder toezicht staan van of zijn
geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
Perskegel/aandrijving niet met de hand bewegen.
Trek de stekker altijd uit het stopcontact na gebruik
van het apparaat, voordat u het apparaat reinigt,
wanneer u het vertrek verlaat of indien er storing
optreedt. Gebruik het apparaat uitsluitend indien
het aansluitsnoer en het apparaat geen
beschadigingen vertonen.
Om gevaren te vermijden mogen reparaties aan
het apparaat – bijvoorbeeld het vervangen van een
beschadigd aansluitsnoer – uitsluitend worden
uitgevoerd door een deskundige. Het apparaat niet
onderdompelen in vloeistof of onder stromend
water houden.
Bedienen
Voorbereiden
 De afzonderlijke onderdelen reinigen voordat
u ze voor het eerst gebruikt.
 Kabel afwikkelen.
 Het apparaat op een vlakke en schone
ondergrond zetten.
 Het apparaat in elkaar zetten (Afb. 1).
– Opvangbakje op het motorblok zetten en
met de klok mee draaien tot het vastklikt.
– Zeefbakje aanbrengen en met lichte druk
draaien tot het volledig tegen het
opvangbakje ligt.
– Perskegel aanbrengen.
Uitpersen
 Gehalveerde citrusvrucht op de perskegel
drukken en vasthouden. De citruspers gaat
lopen wanneer er een vrucht op de perskegel
wordt gedrukt. (Afb. 2).
N.B.:
De perskegel kan met de klok mee of tegen de klok
in draaien. De draairichting kan veranderen tijdens
het uitpersen.
Als er te hard wordt gedrukt, blijft de perskegel
stilstaan. Verminder de druk tot de perskegel weer
gaat draaien.
 Uitschakelen: de druk op de perskegel
verminderen. De citruspers schakelt zichzelf
automatisch uit.
 Het volle zeefbakje leegmaken.
Aanwijzing uitsluitend voor MCP35..:
Door de onderste zeef (f) te draaien kunt u bepalen
hoeveel vruchtvlees er in het sap komt. Een kleine
opening betekent weinig vruchtvlees (Afb. 1a),
maar ook een verminderde doorstroming.
De onderste zeef draaien of verwijderen als u meer
sap wenst.
Het zeefbakje uit elkaar nemen om het te reinigen.
Let bij het in elkaar zetten op de juiste positie van
de onderdelen (Afb. 1b).
nl
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=
ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK=
jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=
ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch MCP3000.

Stel een vraag over de Bosch MCP3000

Heb je een vraag over de Bosch MCP3000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch MCP3000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch MCP3000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.