Bosch Maxx 7 VarioPerfect handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Maxx 7 VarioPerfect. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: Maxx 7 VarioPerfect
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1
Aanwijzingen voor een veilig gebruik
– De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen.
– Let op: Bevroren slangen kunnen scheuren/knappen. Wasautomaat niet in
vorstgevaarlijke plekken of buiten opstellen.
– Wasautomaat kan beschadigd raken. Niet aan uitstekende delen (bijvoorbeeld vuldeur)
tillen.
– Naast de hier vermelde instructies, kunnen bijzondere voorschriften van de lokale
nutsbedrijven van toepassing zijn.
– Laat de aansluiting in geval van twijfel door een vakman uitvoeren.
– Slangen en leidingen zo leggen dat men er niet over kan struikelen.
Opsteloppervlak
– Een stabiele opstelling is belangrijk, zodat de machine niet gaat 'lopen'!
– Het opsteloppervlak moet stevig en vlak zijn.
– Zachte vloeren en zachte soorten vloerbedekking zijn niet geschikt.
Bij het plaatsen op een sokkel
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsstrip * bevestigen.
Bestelnr. WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0
Bij plaatsing op een houten vloer
– Wasautomaat zo mogelijk in een hoek plaatsen.
– Watervaste houtplaat (min. 30 mm dik) op vloer schroeven.
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsstrip * bevestigen.
* Bestelnr, zie hierboven
Onder-/inbouw van het apparaat
Onder-/inbouw voor de aansluiting op de voedingsspanning.
Inbouw in een keuken (onder- of inbouw)
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
– Wasautomaat alleen onder een doorgetrokken, niet met de naastliggende kasten vast
verbonden aanrecht plaatsen.
Onderbouw
Elektrocutiegevaar!
– In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking * door een vakman laten
monteren.
Bestelnr. WMZ2420, WZ10190
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
2
Leveringsomvang afh. van model
Afh. van aansluiting tevens nodig
– 1 slangenklem Ø 24-40 mm (vakhandel) voor het aansluiten op een sifon
a blz. 4; Wateraansluiting.
Benodigd gereedschap
– Waterpas voor het stellen.
Slang- en leidinglengten afhankelijk van model
Aansluiting links of Aansluiting rechts
Verkrijgbaar via de vakhandel/Servicedienst:
– Verlenging voor Aqua-Stop- resp. koudwater toevoerslang (ca. 2,50 m).
Bestelnr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
– Langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor model standaard.
Aansluitkabel
Waterafvoer
Watertoevoer
Bochtstuk
voor het fixeren van
de afvoerslang
Afdekkingen
Aqua-Stop Aqua-Secure Standard
Sleutel
(afh. van model)
~ 145 cm
~ 100 cm
~ 90 cm
~ 140 cm
~ 145 cm
min.60
cm
~ 90 cm
max.
100
cm
Eventueel vocht in de trommel is
afkomstig van de eindcontrole.
3
Transportbeveiligingen verwijderen
– Voor het eerste gebruik absoluut de transportbeveiliging volledig
verwijderen en voor later transport bewaren.
– Bij later transport transportbeveiliging absoluut weer inbouwen - dit
voorkomt beschadiging van de machine a Blz. 6.
– Schroeven en hulzen in elkaar geschroefd bewaren.
1. Slangen uit de houders halen, afhankelijk van het model.
2. Schroeven losdraaien ...
... tot ze in de bussen gemakkelijk te bewegen zijn.
3. Alle 4 transportborgingen compleet verwijderen en
de voedingskabel uit de houders nemen.
4. Afdekkingen erin zetten.
4
Wateraansluiting afh. van model
– Elektrocutiegevaar! Aqua-Stop-veiligheidsinrichting niet in water onderdompelen (bevat
elektrische afsluiter).
– Om lekkage of waterschade te vermijden de instructies in dit hoofdstuk absoluut
aanhouden!
– Let op: Wasautomaat alleen met koud water gebruiken.
– Niet op het vat van een drukloos heetwatertoestel aansluiten.
– Alleen met de meegeleverde of bij een geautoriseerde vakhandel gekochte toevoerslang
gebruiken, geen gebruikt exemplaar!
– Laat de aansluiting in geval van twijfel door een vakman uitvoeren.
Watertoevoer
Watertoevoerslang:
Let op: niet knikken, knijpen, wijzigen of doorsnijden
(Stabiliteit is niet langer gewaarborgd).
Optimale waterdruk in leidingnet: 100-1000 kPa (1ä10 bar)
– Bij opengedraaide waterkraan stroom minimaal 8 l/min.
– Bij een hogere waterdruk een reduceerventiel inbouwen.
Model: AquaäStop
AquaäSecure
Standaard
1. Watertoevoerslang op de waterkraan aansluiten.
Let op: Koppelingen alleen met de hand aandraaien.
2. Waterkraan voorzichtig openen en daarbij de
lekdichtheid van de aansluiting controleren.
Let op: Koppeling staat onder waterleidingdruk.
Waterafvoer
Waterafvoerslang:
Let op: niet knikken of in de lengte uitrekken.
Hoogteverschil tussen opsteloppervlak en afvoer:
min. 60 cm - max. 100 cm
Afvoer in een wasbak
Let op: Zorg er voor dat de afvoerslang niet los kan schieten.
Let op: Afvoerstop mag de wasbak niet afsluiten. Controleer bij het
afpompen of het water snel genoeg wegloopt. Het uiteinde van de
afvoerslag mag niet zijn ondergedompeld in het afgepompte water!
Dan bestaat het gevaar dat water wordt teruggezogen in de machine!
Afvoer in een sifon:
Let op: Aansluitlocatie moet met slangenklem, Ø 24-40 mm (vakhandel)
worden geborgd.
max
90°
max
90°
min
10 mm
min
10 mm
3/4”
3/4”
Pagina: 1
5
Producent a Gebruikershandleiding
0810
/
9000440476
*440476*
Stellen
Sterke geluidsproductie, trillingen en 'lopen' kunnen het gevolg zijn van het niet goed
stellen!
Wasautomaat met waterpas stellen
1. Contramoer met steeksleutel linksom losdraaien.
2. Hoogte instellen door aan de apparaatvoet te draaien.
Let op: Alle vier de apparaatvoeten moeten stevig op de vloer staan.
De wasautomaat mag niet wankelen!
Stand van de wasautomaat controleren met waterpas, eventueel
corrigeren.
3. Contramoer tegen de behuizing vastzetten.
De voet daarbij vasthouden en niet in hoogte verstellen.
Let op: De contramoer van alle vier apparaatvoeten moeten vast tegen
de behuizing zijn geschroefd!
Elektrische aansluiting
ʑ De wasautomaat uitsluitend op wisselstroom aansluiten via een volgens de
installatievoorschriften aangelegde aansluiting met randaarde.
ʑ Netspanning en voedingsspanningsindicatie op de wasautomaat (typeplaatje)
moeten overeenstemmen.
ʑ Aansluitwaarde alsmede benodigde zekering zijn aangegeven op het typeplaatje.
ʑ Zorg er voor dat :
– netstekker en stopcontact compatibel zijn,
– de aderdiameter voldoende is,
– het aardingssysteem volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
ʑ Netkabel (indien nodig) alleen door elektricien laten vervangen.
Een vervangende netkabel is leverbaar via de Servicedienst.
ʑ Geen meervoudige stekker/koppelingen en verlengsnoeren gebruiken.
ʑ Wanneer een foutstroombeveiligingsschakelaar gebruikt, pas dan uitsluitend een
type toe met het volgende teken: ‚.
Alleen dit teken garandeert dat aan de momenteel geldende voorschriften wordt
voldaan.
ʑ Stekker niet met vochtige handen in het stopcontact steken of er uit nemen.
Netstekker alleen aan de stekker, niet aan het snoer uit het stopcontact trekken.
6
Transporteren, bijv. bij verhuizing
Voordat de wasautomaat wordt getransporteerd:
1. Waterkraan sluiten.
2. Waterdruk in toevoerslang afbouwen a Gebruikershandleiding; Onderhoud- Zeef in
watertoevoer.
3. Resterend wassop afvoeren a Gebruikshandleiding; Onderhoud- pomp.
4. Wasautomaat loskoppelen van elektriciteitsnet.
5. Slangen verwijderen.
Transportbeveiligingen voorbereiden en inbouwen:
1. De afdekkingen eraf halen.
2. Alle 4 transportborgingen plaatsen en de voedingskabel in de houders
vastklemmen. Schroeven aandraaien.
Na het transport absoluut transportbeveiligingen verwijderen! a blz. 3.
Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt:
1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Technische gegevens.
ʑ Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 60 x 59 x 84,2 cm
ʑ Gewicht 69 - 83 kg afh. van model
ʑ Elektrische aansluiting Nominale spanning 220-240 V, 50 Hz
Nominale stroom 10 A
Nominaal vermogen 2000 - 2300 W
ʑ Waterdruk 100ä-1000 kPa (1ä-10 bar)
ʑ Testprogramma’s volgens de geldende Europese norm 60456
1.
2.
7
Servicedienst
ʑ Controleer, voordat u contact opneemt met de servicedienst, of u de storing wellicht zelf kunt
oplossen a Gebruikershandleiding; Wat te doen als...
ʑ Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat deze alleen maar een advies (bijv. over de
bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan
moet u, ook in de garantieperiode, de volledige kosten van dat bezoek betalen.
ʑ Raadpleeg de bijlage voor de Servicedienst die het dichtst bij u in de buurt is. Wij verzoeken
u om de Servicedienst het productnummer (Eänr.) en het productienummer (FD) van de
machine door te geven.
Typenummer Fabricagenummer
Het typeplaatje met deze gegevens vindt u bij
het geopende vulvenster en in het omkaderde
veld op het typeplaatje op de achterkant van het
apparaat.
ʑ Om onnodige telefoongesprekken te voorkomen, verzoeken wij u om het typenummer- en het
productienummer door te geven. U bespaart de daarmee verbonden extra kosten.
Aqua-Stop-Garantie Alleen voor apparaten met Aqua-Stop
Naast de garantie-aanspraken t.o.v. de verkoper die voortvloeien uit de koopovereenkomst
en als aanvulling op onze eigen garantie op apparaten bieden wij vergoeding onder de
volgende voorwaarden:
1. Mocht door een storing van ons Aqua-Stop-systeem waterschade worden veroorzaakt,
vergoeden wij de schade van privé gebruikers die is ontstaan.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt gedurende de levensduur van het apparaat.
3. Een vereiste voor deze garantie-aanspraak is dat het apparaat met Aqua-Stop deskundig en
overeenkomstig onze handleiding is geplaatst en aangesloten; dit is met inbegrip van de
deskundige Aqua-Stop-verlenging (origineel accessoire).
Onze garantie geldt niet voor defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aqua-Stop-
aansluiting op de waterkraan.
4. Apparaten met Aqua-Stop hoeft u tijdens bedrijf niet in de gaten te houden resp. daarna door
het sluiten van de waterkraan veilig te stellen.
Alleen in het geval van een langere afwezigheid uit uw woning, bijv. bij een vakantie van
meerdere weken, moet de waterkraan worden gesloten.
Wasautomaat
Inhoud Blz.
ʋ Veiligheidsinstructie . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Onder- en inbouw van het apparaat . . . 1
ʋ Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Slang- en leidinglengten . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Transportbeveiligingen verwijderen . . . . 3
ʋ Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ʋ Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Transporteren, bijv. bij verhuizing . . . . . . 6
ʋ Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Servicedienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ AquaäStopägarantie . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Handleiding voor
het plaatsen
Wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding in gebruik nemen!
Houd ook de afzonderlijke gebruikershandleiding aan.
Bewaar alle documentatie voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.
nl
Pagina: 2
1
Aanwijzingen voor een veilig gebruik
– De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen.
– Let op: Bevroren slangen kunnen scheuren/knappen. Wasautomaat niet in
vorstgevaarlijke plekken of buiten opstellen.
– Wasautomaat kan beschadigd raken. Niet aan uitstekende delen (bijvoorbeeld vuldeur)
tillen.
– Naast de hier vermelde instructies, kunnen bijzondere voorschriften van de lokale
nutsbedrijven van toepassing zijn.
– Laat de aansluiting in geval van twijfel door een vakman uitvoeren.
– Slangen en leidingen zo leggen dat men er niet over kan struikelen.
Opsteloppervlak
– Een stabiele opstelling is belangrijk, zodat de machine niet gaat 'lopen'!
– Het opsteloppervlak moet stevig en vlak zijn.
– Zachte vloeren en zachte soorten vloerbedekking zijn niet geschikt.
Bij het plaatsen op een sokkel
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsstrip * bevestigen.
Bestelnr. WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0
Bij plaatsing op een houten vloer
– Wasautomaat zo mogelijk in een hoek plaatsen.
– Watervaste houtplaat (min. 30 mm dik) op vloer schroeven.
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsstrip * bevestigen.
* Bestelnr, zie hierboven
Onder-/inbouw van het apparaat
Onder-/inbouw voor de aansluiting op de voedingsspanning.
Inbouw in een keuken (onder- of inbouw)
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
– Wasautomaat alleen onder een doorgetrokken, niet met de naastliggende kasten vast
verbonden aanrecht plaatsen.
Onderbouw
Elektrocutiegevaar!
– In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking * door een vakman laten
monteren.
Bestelnr. WMZ2420, WZ10190
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
2
Leveringsomvang afh. van model
Afh. van aansluiting tevens nodig
– 1 slangenklem Ø 24-40 mm (vakhandel) voor het aansluiten op een sifon
a blz. 4; Wateraansluiting.
Benodigd gereedschap
– Waterpas voor het stellen.
Slang- en leidinglengten afhankelijk van model
Aansluiting links of Aansluiting rechts
Verkrijgbaar via de vakhandel/Servicedienst:
– Verlenging voor Aqua-Stop- resp. koudwater toevoerslang (ca. 2,50 m).
Bestelnr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
– Langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor model standaard.
Aansluitkabel
Waterafvoer
Watertoevoer
Bochtstuk
voor het fixeren van
de afvoerslang
Afdekkingen
Aqua-Stop Aqua-Secure Standard
Sleutel
(afh. van model)
~ 145 cm
~ 100 cm
~ 90 cm
~ 140 cm
~ 145 cm
min.60
cm
~ 90 cm
max.
100
cm
Eventueel vocht in de trommel is
afkomstig van de eindcontrole.
Pagina: 3
3
Transportbeveiligingen verwijderen
– Voor het eerste gebruik absoluut de transportbeveiliging volledig
verwijderen en voor later transport bewaren.
– Bij later transport transportbeveiliging absoluut weer inbouwen - dit
voorkomt beschadiging van de machine a Blz. 6.
– Schroeven en hulzen in elkaar geschroefd bewaren.
1. Slangen uit de houders halen, afhankelijk van het model.
2. Schroeven losdraaien ...
... tot ze in de bussen gemakkelijk te bewegen zijn.
3. Alle 4 transportborgingen compleet verwijderen en
de voedingskabel uit de houders nemen.
4. Afdekkingen erin zetten.
4
Wateraansluiting afh. van model
– Elektrocutiegevaar! Aqua-Stop-veiligheidsinrichting niet in water onderdompelen (bevat
elektrische afsluiter).
– Om lekkage of waterschade te vermijden de instructies in dit hoofdstuk absoluut
aanhouden!
– Let op: Wasautomaat alleen met koud water gebruiken.
– Niet op het vat van een drukloos heetwatertoestel aansluiten.
– Alleen met de meegeleverde of bij een geautoriseerde vakhandel gekochte toevoerslang
gebruiken, geen gebruikt exemplaar!
– Laat de aansluiting in geval van twijfel door een vakman uitvoeren.
Watertoevoer
Watertoevoerslang:
Let op: niet knikken, knijpen, wijzigen of doorsnijden
(Stabiliteit is niet langer gewaarborgd).
Optimale waterdruk in leidingnet: 100-1000 kPa (1ä10 bar)
– Bij opengedraaide waterkraan stroom minimaal 8 l/min.
– Bij een hogere waterdruk een reduceerventiel inbouwen.
Model: AquaäStop
AquaäSecure
Standaard
1. Watertoevoerslang op de waterkraan aansluiten.
Let op: Koppelingen alleen met de hand aandraaien.
2. Waterkraan voorzichtig openen en daarbij de
lekdichtheid van de aansluiting controleren.
Let op: Koppeling staat onder waterleidingdruk.
Waterafvoer
Waterafvoerslang:
Let op: niet knikken of in de lengte uitrekken.
Hoogteverschil tussen opsteloppervlak en afvoer:
min. 60 cm - max. 100 cm
Afvoer in een wasbak
Let op: Zorg er voor dat de afvoerslang niet los kan schieten.
Let op: Afvoerstop mag de wasbak niet afsluiten. Controleer bij het
afpompen of het water snel genoeg wegloopt. Het uiteinde van de
afvoerslag mag niet zijn ondergedompeld in het afgepompte water!
Dan bestaat het gevaar dat water wordt teruggezogen in de machine!
Afvoer in een sifon:
Let op: Aansluitlocatie moet met slangenklem, Ø 24-40 mm (vakhandel)
worden geborgd.
max
90°
max
90°
min
10 mm
min
10 mm
3/4”
3/4”
Pagina: 4
5
Producent a Gebruikershandleiding
0810
/
9000440476
*440476*
Stellen
Sterke geluidsproductie, trillingen en 'lopen' kunnen het gevolg zijn van het niet goed
stellen!
Wasautomaat met waterpas stellen
1. Contramoer met steeksleutel linksom losdraaien.
2. Hoogte instellen door aan de apparaatvoet te draaien.
Let op: Alle vier de apparaatvoeten moeten stevig op de vloer staan.
De wasautomaat mag niet wankelen!
Stand van de wasautomaat controleren met waterpas, eventueel
corrigeren.
3. Contramoer tegen de behuizing vastzetten.
De voet daarbij vasthouden en niet in hoogte verstellen.
Let op: De contramoer van alle vier apparaatvoeten moeten vast tegen
de behuizing zijn geschroefd!
Elektrische aansluiting
ʑ De wasautomaat uitsluitend op wisselstroom aansluiten via een volgens de
installatievoorschriften aangelegde aansluiting met randaarde.
ʑ Netspanning en voedingsspanningsindicatie op de wasautomaat (typeplaatje)
moeten overeenstemmen.
ʑ Aansluitwaarde alsmede benodigde zekering zijn aangegeven op het typeplaatje.
ʑ Zorg er voor dat :
– netstekker en stopcontact compatibel zijn,
– de aderdiameter voldoende is,
– het aardingssysteem volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
ʑ Netkabel (indien nodig) alleen door elektricien laten vervangen.
Een vervangende netkabel is leverbaar via de Servicedienst.
ʑ Geen meervoudige stekker/koppelingen en verlengsnoeren gebruiken.
ʑ Wanneer een foutstroombeveiligingsschakelaar gebruikt, pas dan uitsluitend een
type toe met het volgende teken: ‚.
Alleen dit teken garandeert dat aan de momenteel geldende voorschriften wordt
voldaan.
ʑ Stekker niet met vochtige handen in het stopcontact steken of er uit nemen.
Netstekker alleen aan de stekker, niet aan het snoer uit het stopcontact trekken.
6
Transporteren, bijv. bij verhuizing
Voordat de wasautomaat wordt getransporteerd:
1. Waterkraan sluiten.
2. Waterdruk in toevoerslang afbouwen a Gebruikershandleiding; Onderhoud- Zeef in
watertoevoer.
3. Resterend wassop afvoeren a Gebruikshandleiding; Onderhoud- pomp.
4. Wasautomaat loskoppelen van elektriciteitsnet.
5. Slangen verwijderen.
Transportbeveiligingen voorbereiden en inbouwen:
1. De afdekkingen eraf halen.
2. Alle 4 transportborgingen plaatsen en de voedingskabel in de houders
vastklemmen. Schroeven aandraaien.
Na het transport absoluut transportbeveiligingen verwijderen! a blz. 3.
Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt:
1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Technische gegevens.
ʑ Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 60 x 59 x 84,2 cm
ʑ Gewicht 69 - 83 kg afh. van model
ʑ Elektrische aansluiting Nominale spanning 220-240 V, 50 Hz
Nominale stroom 10 A
Nominaal vermogen 2000 - 2300 W
ʑ Waterdruk 100ä-1000 kPa (1ä-10 bar)
ʑ Testprogramma’s volgens de geldende Europese norm 60456
1.
2.
Pagina: 5
7
Servicedienst
ʑ Controleer, voordat u contact opneemt met de servicedienst, of u de storing wellicht zelf kunt
oplossen a Gebruikershandleiding; Wat te doen als...
ʑ Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat deze alleen maar een advies (bijv. over de
bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan
moet u, ook in de garantieperiode, de volledige kosten van dat bezoek betalen.
ʑ Raadpleeg de bijlage voor de Servicedienst die het dichtst bij u in de buurt is. Wij verzoeken
u om de Servicedienst het productnummer (Eänr.) en het productienummer (FD) van de
machine door te geven.
Typenummer Fabricagenummer
Het typeplaatje met deze gegevens vindt u bij
het geopende vulvenster en in het omkaderde
veld op het typeplaatje op de achterkant van het
apparaat.
ʑ Om onnodige telefoongesprekken te voorkomen, verzoeken wij u om het typenummer- en het
productienummer door te geven. U bespaart de daarmee verbonden extra kosten.
Aqua-Stop-Garantie Alleen voor apparaten met Aqua-Stop
Naast de garantie-aanspraken t.o.v. de verkoper die voortvloeien uit de koopovereenkomst
en als aanvulling op onze eigen garantie op apparaten bieden wij vergoeding onder de
volgende voorwaarden:
1. Mocht door een storing van ons Aqua-Stop-systeem waterschade worden veroorzaakt,
vergoeden wij de schade van privé gebruikers die is ontstaan.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt gedurende de levensduur van het apparaat.
3. Een vereiste voor deze garantie-aanspraak is dat het apparaat met Aqua-Stop deskundig en
overeenkomstig onze handleiding is geplaatst en aangesloten; dit is met inbegrip van de
deskundige Aqua-Stop-verlenging (origineel accessoire).
Onze garantie geldt niet voor defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aqua-Stop-
aansluiting op de waterkraan.
4. Apparaten met Aqua-Stop hoeft u tijdens bedrijf niet in de gaten te houden resp. daarna door
het sluiten van de waterkraan veilig te stellen.
Alleen in het geval van een langere afwezigheid uit uw woning, bijv. bij een vakantie van
meerdere weken, moet de waterkraan worden gesloten.
Wasautomaat
Inhoud Blz.
ʋ Veiligheidsinstructie . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Onder- en inbouw van het apparaat . . . 1
ʋ Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Slang- en leidinglengten . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Transportbeveiligingen verwijderen . . . . 3
ʋ Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ʋ Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Transporteren, bijv. bij verhuizing . . . . . . 6
ʋ Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Servicedienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ AquaäStopägarantie . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Handleiding voor
het plaatsen
Wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding in gebruik nemen!
Houd ook de afzonderlijke gebruikershandleiding aan.
Bewaar alle documentatie voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.
nl

Vragen & antwoorden

Onze wasmachine BOSCH MAXX 7 geeft foutmelding F22. Ik heb contact genomen met Bosch Brussel. daar wisten ze mij te vertellen dat het om een probleem gaat dat ik zelf kan oplossen. Ik heb dan gedaan wat ze mij hebben geadviseerd. Toevoer en afvoer gecontroleerd. Filters grondig proper gemaakt. Steeker uit het net gehaald natuurlijk en nu nog altijd de zelfde foutmelding. Wat kan ik nog meer doen?

Geplaatst op 6 dagen geleden door BENNY BOODTS

Onze wasmachine wil niet meer centrifugeren. De lichtjes bij 1200 - 800 en leegpompen blijven flikkeren.

Geplaatst op 6 maanden geleden door De Taeye Roland

Stel een vraag over de Bosch Maxx 7 VarioPerfect

Heb je een vraag over de Bosch Maxx 7 VarioPerfect en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Maxx 7 VarioPerfect. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Maxx 7 VarioPerfect zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.