Bosch Logixx 8 VarioPerfect handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Logixx 8 VarioPerfect. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: Logixx 8 VarioPerfect
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1
Veiligheidsinstructies
– De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen.
– Let op: bevroren slangen kunnen scheuren/barsten. Wasautomaat niet in vorstgevoelige
ruimten of buiten plaatsen.
– Wasautomaat kan beschadigd raken. Niet optillen aan uitstekende onderdelen
(bijv. vulvenster.
– Naast de hier vermelde instructies, kunnen bijzondere voorschriften van de lokale
nutsbedrijven van toepassing zijn.
– Laat de aansluiting in geval van twijfel door een vakman uitvoeren.
– Slangen en leidingen zo leggen dat men er niet over kan struikelen.
Milieuvriendelijk afvoeren
Pagina: 1
– Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
– Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG over
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). De richtlijn vormt het raamwerk voor een EU-breed geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Opsteloppervlak
– Een stabiele opstelling is belangrijk, zodat de machine niet gaat 'lopen'!
– Het opsteloppervlak moet stevig en vlak zijn.
– Zachte vloeren en zachte soorten vloerbedekking zijn niet geschikt.
Bij het plaatsen op een sokkel
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsogen * bevestigen.
* Bestelnr. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0
Bij plaatsing op een houten vloer
– Wasautomaat zo mogelijk in een hoek plaatsen.
– Watervaste houtplaat (min. 30 mm dik) op vloer schroeven.
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsogen * bevestigen.
* Bestelnr. zie hierboven
Onder-/inbouw van het apparaat afh. van model
Onder-/inbouw voor de aansluiting op de voedingsspanning.
Elektrocutiegevaar!
– Bij modellen met doorlopende apparaat-afdekplaat, resp. rechthoekige service-klep kan
de apparaat-afdekplaat door een metaalplaatafdekking worden vervangen.
In plaats van de apparaat-afdekplaat absoluut een metaalplaatafdekking * door een
vakman laten monteren. * Bestelnr. WMZ 2043, WZ 20430
– Bij modellen met niet doorlopende apparaat-afdekplaat resp. ronde service-klep mag de
Apparaatafdekplaat niet verwijderd worden.
Inbouw in een keuken (onder- of inbouw)
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
– Wasautomaat alleen onder een doorgetrokken, niet met de naastliggende kasten vast
verbonden aanrecht plaatsen.
2
Leveringsomvang afh. van model
Afh. van aansluiting tevens nodig
– 1 slangenklem Ø 24-40 mm (vakhandel) voor het aansluiten op een sifon
a blz. 4; wateraansluiting
Benodigd gereedschap
– Waterpas voor het stellen.
– Steeksleutel
SW13: voor het losdraaien van de transportborgingen a blz. 3 en
SW17: voor het stellen van de apparaatvoeten a blz. 5.
Slang- en leidinglengten afh. van model
Aansluiting links of Aansluiting rechts
Opmerking: bij gebruik van de slanghouder worden de mogelijke slanglengten gereduceerd!
Verkrijgbaar via de vakhandel/Servicedienst:
– Verlengingen voor Aqua-Stop- resp. koudwatertoevoerslang (ca. 2,50 m).
Bestelnr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
– Langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor model standaard.
Sleutel
Aansluitkabel
Waterafvoer
Watertoevoer
Bochtstuk
voor het fixeren van
de afvoerslang
Afdekkingen met
slanghouder
~ 140 cm
~ 95 cm
~ 120 cm
~ 130 cm
~ 100 cm
~ 135 cm
0
-
max.
100
cm
Eventueel vocht in de trommel is
afkomstig van de eindcontrole.
Aqua-Stop Aqua-Secure/Standaard
3
Transportbeveiligingen verwijderen
– Vóór het eerste gebruik absoluut de 4 transportbeveiligingen volledig
verwijderen en bewaren.
– Bij later transport transportbeveiligingen absoluut weer monteren - dit
voorkomt beschadiging van de machine a blz. 6.
– Schroeven en hulzen in elkaar geschroefd bewaren.
1. Slangen (afh. van model) uit de bevestigingen en het bochtstuk nemen.
Bochtstuk afnemen.
2. Alle 4 transportborgschroeven losdraaien en verwijderen.
3. Aansluitkabel uit de houders nemen. Hulzen verwijderen.
4. Afdekkingen plaatsen. Vast borgen door druk op de bevestigingshaken. Slanghouder
plaatsen.
5. Slangen in de slanghouders plaatsen.
4
Wateraansluiting afh. van model
– Elektrocutiegevaar! Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen
(bevat elektrische afsluiter).
– Om lekkage of waterschade te vermijden de instructies in dit hoofdstuk absoluut
aanhouden!
– Let op: wasautomaat alleen met koud drinkwater gebruiken.
– Niet op het vat van een drukloos heetwatertoestel aansluiten.
– Alleen met de meegeleverde of bij een geautoriseerde vakhandel gekochte toevoerslang
gebruiken, geen gebruikt exemplaar!
– Laat de aansluiting in geval van twijfel door een vakman uitvoeren.
Watertoevoer
Watertoevoerslang:
Let op: niet knikken, knijpen, wijzigen of doorsnijden
(Stabiliteit is niet langer gewaarborgd).
Optimale waterdruk in leidingnet: 100-1000 kPa (1-10 bar)
– Bij opengedraaide waterkraan stroom minimaal 8l/min.
– Bij een hogere waterdruk een reduceerventiel inbouwen.
Model: AquaäStop
AquaäSecure
Standaard
1. Watertoevoerslang op de waterkraan aansluiten.
Let op: Schroefkoppelingen slechts handvast
aandraaien.
2. Waterkraan voorzichtig openen en daarbij de
lekdichtheid van de aansluiting controleren.
Let op: Schroefkoppeling staat onder
waterleidingdruk.
Waterafvoer
Waterafvoerslang:
Opgelet: niet knikken of in de lengte uitrekken.
Hoogteverschil tussen opsteloppervlak en afvoer:
0 - max. 100 cm
Afvoer in een wasbak
Opgelet: Afvoerslang borgen tegen het er uit glijden.
Opgelet: afvoerstop mag de afvoer van de wasbak niet afsluiten.
Controleer bij het afpompen of het water snel genoeg wegloop. Het
uiteinde van de afvoerslang mag niet ondergedompeld zijn in het
afgepompte water! Gevaar dat water wordt teruggezogen in de
wasautomaat!
Afvoer in een sifon:
Let op: aansluitplek moet met slangenklem, Ø 24-40 mm (vakhandel)
geborgd worden.
. Afvoer in een kunststofbuis met rubberen mof of in een afvoergoot:
Opgelet: Afvoerslang borgen tegen het er uit glijden.
max
90°
max
90°
min
10 mm
min
10 mm
3/4”
3/4”
Pagina: 2
5
Producent a Gebruikershandleiding
0811
/
9000460991
*460991*
Stellen
Sterke geluidsproductie, trillingen en 'lopen' kunnen het gevolg zijn van het
niet goed stellen!
Wasautomaat met waterpas stellen
1. Contramoer met steeksleutel linksom losdraaien.
2. Hoogte door draaien aan de apparaatvoeten wijzigen.
Opgelet: Alle vier de apparaatvoeten moeten vast op de bodem staan.
De wasautomaat mag niet wankelen!
Stand van de wasautomaat controleren met de waterpas, eventueel
corrigeren.
3. Contramoer tegen de behuizing vastdraaien.
De voet daarbij vasthouden en in de hoogte verstellen.
Opgelet: De contramoeren van alle vier de apparaatvoeten moeten vast
tegen de behuizing zijn geschroefd!
Elektrische aansluiting
ʑ De wasautomaat uitsluitend op wisselstroom aansluiten via een volgens de
installatievoorschriften aangelegde aansluiting met randaarde.
ʑ Netspanning en voedingsspanningsindicatie op de wasautomaat (typeplaatje)
moeten overeenstemmen.
ʑ Aansluitwaarde alsmede benodigde zekering zijn aangegeven op
het typeplaatje.
ʑ Zorg er voor dat :
– netstekker en stopcontact compatibel zijn,
– de aderdiameter voldoende is,
– het aardingssysteem volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
ʑ Vervangen van de aansluitkabel (indien nodig) uitsluitend door de elektro-
monteur. Vervangende aansluitkabel verkrijgbaar bij de Servicedienst.
ʑ Geen meervoudige stekker/koppelingen en verlengsnoeren gebruiken.
ʑ Wanneer een aardlekveiligheidsautomaat wordt gebruikt, uitsluitend een type met
dit teken gebruiken: ‚.
Alleen dit teken garandeert dat wordt voldaan aan de momenteel geldende
voorschriften.
ʑ Netstekker:
– Niet met vochtige handen in het stopcontact steken of er uit trekken.
– alleen aan de stekker, niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– nooit tijdens het bedrijf er uit trekken.
6
Transporteren, bijv. bij verhuizing
Voordat de wasautomaat wordt getransporteerd:
1. Waterkraan sluiten.
2. Resterend wassop weg laten lopen a Gebruikershandleiding; Onderhoud- Soppomp.
3. Waterdruk in toevoerslang afbouwen a Gebruikershandleiding; Onderhoud- Filter in
watertoevoer.
4. Wasautomaat loskoppelen van elektriciteitsnet.
5. Slangen verwijderen.
Transportbeveiligingen inbouwen:
1. Afdekkingen verwijderen.
2. Alle 4 de hulzen inzetten.
Aansluitkabel aan de houders vastklemmen.
Schroeven plaatsen en vastdraaien.
Na het transporteren absoluut de transportbeveiliging verwijderen! a blz. 3.
Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel wegstroomt door de
afvoer: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Technische gegevens.
ʑ Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 60 x 59 x 85 cm
ʑ Gewicht 63 - 83 kg afh. van model
ʑ Elektrische aansluiting Nominale spanning 220-240 V, 50 Hz
Nominale stroom 10 A
Nominaal vermogen 2300 W
ʑ Waterdruk 100ä-1000 kPa (1ä-10 bar)
1.
2.
7
Aqua-Stop-garantie Alleen voor apparaten met Aqua-Stop
Naast de garantie-aanspraken t.o.v. de verkoper die voortvloeien uit de koopovereenkomst
en als aanvulling op onze eigen garantie op apparaten bieden wij vergoeding onder de
volgende voorwaarden:
1. Mocht door een storing van ons Aqua-Stop-systeem waterschade worden veroorzaakt,
vergoeden wij de schade van privé gebruikers die is ontstaan.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt gedurende de levensduur van het apparaat.
3. Vereiste om aanspraak te maken op de garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop
deskundig volgens onze handleiding is geplaatst en aangesloten; dit omvat ook de
deskundige Aqua-Stop-verlenging (origineel accessoire).
Onze garantie dekt niet defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de tot de Aqua-Stop-
aansluiting op de waterkraan.
4. Apparaten met Aqua-Stop hoeft u in principe tijdens gebruik niet in de gaten te houden resp.
na gebruik de waterkraan af te sluiten.
Alleen in het geval dat u langere tijd afwezig bent, bijv. een vakantie van meerdere weken,
moet de waterkraan worden gesloten.
Servicedienst
ʑ Kunt u de storing niet zelf verhelpen a Gebruikershandleiding: wat te doen wanneer ...,
blz. 12/13, richt u zich dan tot onze Servicedienst. Wij vinden altijd een geschikte oplossing,
ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden.
ʑ De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de
Servicedienst-index (afh. van model).
ʑ Wij verzoeken u om de Servicedienst het productnummer (EäNr.) en het productienummer
(FD) van de machine door te geven.
Typenummer Fabricagenummer
Deze info vindt u aan de binnenkant van het
vulvenster* / geopende serviceklep* en
achterzijde van het apparaat.
*afh. van model
ʑ Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact op met ons. Zo waarborgt u
dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die zijn voorzien van
originele reservedelen.
Wasautomaat
Inhoud Blz.
ʋ Veiligheidsinstructie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Milieuvriendelijk afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Onder- en inbouw van het apparaat . . . . . . . . 1
ʋ Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Slang- en leidinglengten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Transportbeveiligingen verwijderen . . . . . . . . . 3
ʋ Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ʋ Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Transporteren, bijv. bij verhuizing . . . . . . . . . . . 6
ʋ Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ AquaäStopägarantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Handleiding
voor het plaatsen
Wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding in bedrijf nemen!
Houd ook de aparte gebruikershandleiding aan.
Bewaar alle documentatie voor later gebruik of de volgende eigenaar.
nl
Pagina: 3
1
Veiligheidsinstructies
– De wasautomaat is zwaar - wees voorzichtig bij het tillen.
– Let op: bevroren slangen kunnen scheuren/barsten. Wasautomaat niet in vorstgevoelige
ruimten of buiten plaatsen.
– Wasautomaat kan beschadigd raken. Niet optillen aan uitstekende onderdelen
(bijv. vulvenster.
– Naast de hier vermelde instructies, kunnen bijzondere voorschriften van de lokale
nutsbedrijven van toepassing zijn.
– Laat de aansluiting in geval van twijfel door een vakman uitvoeren.
– Slangen en leidingen zo leggen dat men er niet over kan struikelen.
Milieuvriendelijk afvoeren
Pagina: 4
– Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
– Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG over
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). De richtlijn vormt het raamwerk voor een EU-breed geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Opsteloppervlak
– Een stabiele opstelling is belangrijk, zodat de machine niet gaat 'lopen'!
– Het opsteloppervlak moet stevig en vlak zijn.
– Zachte vloeren en zachte soorten vloerbedekking zijn niet geschikt.
Bij het plaatsen op een sokkel
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsogen * bevestigen.
* Bestelnr. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0
Bij plaatsing op een houten vloer
– Wasautomaat zo mogelijk in een hoek plaatsen.
– Watervaste houtplaat (min. 30 mm dik) op vloer schroeven.
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsogen * bevestigen.
* Bestelnr. zie hierboven
Onder-/inbouw van het apparaat afh. van model
Onder-/inbouw voor de aansluiting op de voedingsspanning.
Elektrocutiegevaar!
– Bij modellen met doorlopende apparaat-afdekplaat, resp. rechthoekige service-klep kan
de apparaat-afdekplaat door een metaalplaatafdekking worden vervangen.
In plaats van de apparaat-afdekplaat absoluut een metaalplaatafdekking * door een
vakman laten monteren. * Bestelnr. WMZ 2043, WZ 20430
– Bij modellen met niet doorlopende apparaat-afdekplaat resp. ronde service-klep mag de
Apparaatafdekplaat niet verwijderd worden.
Inbouw in een keuken (onder- of inbouw)
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
– Wasautomaat alleen onder een doorgetrokken, niet met de naastliggende kasten vast
verbonden aanrecht plaatsen.
2
Leveringsomvang afh. van model
Afh. van aansluiting tevens nodig
– 1 slangenklem Ø 24-40 mm (vakhandel) voor het aansluiten op een sifon
a blz. 4; wateraansluiting
Benodigd gereedschap
– Waterpas voor het stellen.
– Steeksleutel
SW13: voor het losdraaien van de transportborgingen a blz. 3 en
SW17: voor het stellen van de apparaatvoeten a blz. 5.
Slang- en leidinglengten afh. van model
Aansluiting links of Aansluiting rechts
Opmerking: bij gebruik van de slanghouder worden de mogelijke slanglengten gereduceerd!
Verkrijgbaar via de vakhandel/Servicedienst:
– Verlengingen voor Aqua-Stop- resp. koudwatertoevoerslang (ca. 2,50 m).
Bestelnr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
– Langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor model standaard.
Sleutel
Aansluitkabel
Waterafvoer
Watertoevoer
Bochtstuk
voor het fixeren van
de afvoerslang
Afdekkingen met
slanghouder
~ 140 cm
~ 95 cm
~ 120 cm
~ 130 cm
~ 100 cm
~ 135 cm
0
-
max.
100
cm
Eventueel vocht in de trommel is
afkomstig van de eindcontrole.
Aqua-Stop Aqua-Secure/Standaard
Pagina: 5
3
Transportbeveiligingen verwijderen
– Vóór het eerste gebruik absoluut de 4 transportbeveiligingen volledig
verwijderen en bewaren.
– Bij later transport transportbeveiligingen absoluut weer monteren - dit
voorkomt beschadiging van de machine a blz. 6.
– Schroeven en hulzen in elkaar geschroefd bewaren.
1. Slangen (afh. van model) uit de bevestigingen en het bochtstuk nemen.
Bochtstuk afnemen.
2. Alle 4 transportborgschroeven losdraaien en verwijderen.
3. Aansluitkabel uit de houders nemen. Hulzen verwijderen.
4. Afdekkingen plaatsen. Vast borgen door druk op de bevestigingshaken. Slanghouder
plaatsen.
5. Slangen in de slanghouders plaatsen.
4
Wateraansluiting afh. van model
– Elektrocutiegevaar! Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen
(bevat elektrische afsluiter).
– Om lekkage of waterschade te vermijden de instructies in dit hoofdstuk absoluut
aanhouden!
– Let op: wasautomaat alleen met koud drinkwater gebruiken.
– Niet op het vat van een drukloos heetwatertoestel aansluiten.
– Alleen met de meegeleverde of bij een geautoriseerde vakhandel gekochte toevoerslang
gebruiken, geen gebruikt exemplaar!
– Laat de aansluiting in geval van twijfel door een vakman uitvoeren.
Watertoevoer
Watertoevoerslang:
Let op: niet knikken, knijpen, wijzigen of doorsnijden
(Stabiliteit is niet langer gewaarborgd).
Optimale waterdruk in leidingnet: 100-1000 kPa (1-10 bar)
– Bij opengedraaide waterkraan stroom minimaal 8l/min.
– Bij een hogere waterdruk een reduceerventiel inbouwen.
Model: AquaäStop
AquaäSecure
Standaard
1. Watertoevoerslang op de waterkraan aansluiten.
Let op: Schroefkoppelingen slechts handvast
aandraaien.
2. Waterkraan voorzichtig openen en daarbij de
lekdichtheid van de aansluiting controleren.
Let op: Schroefkoppeling staat onder
waterleidingdruk.
Waterafvoer
Waterafvoerslang:
Opgelet: niet knikken of in de lengte uitrekken.
Hoogteverschil tussen opsteloppervlak en afvoer:
0 - max. 100 cm
Afvoer in een wasbak
Opgelet: Afvoerslang borgen tegen het er uit glijden.
Opgelet: afvoerstop mag de afvoer van de wasbak niet afsluiten.
Controleer bij het afpompen of het water snel genoeg wegloop. Het
uiteinde van de afvoerslang mag niet ondergedompeld zijn in het
afgepompte water! Gevaar dat water wordt teruggezogen in de
wasautomaat!
Afvoer in een sifon:
Let op: aansluitplek moet met slangenklem, Ø 24-40 mm (vakhandel)
geborgd worden.
. Afvoer in een kunststofbuis met rubberen mof of in een afvoergoot:
Opgelet: Afvoerslang borgen tegen het er uit glijden.
max
90°
max
90°
min
10 mm
min
10 mm
3/4”
3/4”
Pagina: 6
5
Producent a Gebruikershandleiding
0811
/
9000460991
*460991*
Stellen
Sterke geluidsproductie, trillingen en 'lopen' kunnen het gevolg zijn van het
niet goed stellen!
Wasautomaat met waterpas stellen
1. Contramoer met steeksleutel linksom losdraaien.
2. Hoogte door draaien aan de apparaatvoeten wijzigen.
Opgelet: Alle vier de apparaatvoeten moeten vast op de bodem staan.
De wasautomaat mag niet wankelen!
Stand van de wasautomaat controleren met de waterpas, eventueel
corrigeren.
3. Contramoer tegen de behuizing vastdraaien.
De voet daarbij vasthouden en in de hoogte verstellen.
Opgelet: De contramoeren van alle vier de apparaatvoeten moeten vast
tegen de behuizing zijn geschroefd!
Elektrische aansluiting
ʑ De wasautomaat uitsluitend op wisselstroom aansluiten via een volgens de
installatievoorschriften aangelegde aansluiting met randaarde.
ʑ Netspanning en voedingsspanningsindicatie op de wasautomaat (typeplaatje)
moeten overeenstemmen.
ʑ Aansluitwaarde alsmede benodigde zekering zijn aangegeven op
het typeplaatje.
ʑ Zorg er voor dat :
– netstekker en stopcontact compatibel zijn,
– de aderdiameter voldoende is,
– het aardingssysteem volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
ʑ Vervangen van de aansluitkabel (indien nodig) uitsluitend door de elektro-
monteur. Vervangende aansluitkabel verkrijgbaar bij de Servicedienst.
ʑ Geen meervoudige stekker/koppelingen en verlengsnoeren gebruiken.
ʑ Wanneer een aardlekveiligheidsautomaat wordt gebruikt, uitsluitend een type met
dit teken gebruiken: ‚.
Alleen dit teken garandeert dat wordt voldaan aan de momenteel geldende
voorschriften.
ʑ Netstekker:
– Niet met vochtige handen in het stopcontact steken of er uit trekken.
– alleen aan de stekker, niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– nooit tijdens het bedrijf er uit trekken.
6
Transporteren, bijv. bij verhuizing
Voordat de wasautomaat wordt getransporteerd:
1. Waterkraan sluiten.
2. Resterend wassop weg laten lopen a Gebruikershandleiding; Onderhoud- Soppomp.
3. Waterdruk in toevoerslang afbouwen a Gebruikershandleiding; Onderhoud- Filter in
watertoevoer.
4. Wasautomaat loskoppelen van elektriciteitsnet.
5. Slangen verwijderen.
Transportbeveiligingen inbouwen:
1. Afdekkingen verwijderen.
2. Alle 4 de hulzen inzetten.
Aansluitkabel aan de houders vastklemmen.
Schroeven plaatsen en vastdraaien.
Na het transporteren absoluut de transportbeveiliging verwijderen! a blz. 3.
Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel wegstroomt door de
afvoer: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Technische gegevens.
ʑ Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) 60 x 59 x 85 cm
ʑ Gewicht 63 - 83 kg afh. van model
ʑ Elektrische aansluiting Nominale spanning 220-240 V, 50 Hz
Nominale stroom 10 A
Nominaal vermogen 2300 W
ʑ Waterdruk 100ä-1000 kPa (1ä-10 bar)
1.
2.
Pagina: 7
7
Aqua-Stop-garantie Alleen voor apparaten met Aqua-Stop
Naast de garantie-aanspraken t.o.v. de verkoper die voortvloeien uit de koopovereenkomst
en als aanvulling op onze eigen garantie op apparaten bieden wij vergoeding onder de
volgende voorwaarden:
1. Mocht door een storing van ons Aqua-Stop-systeem waterschade worden veroorzaakt,
vergoeden wij de schade van privé gebruikers die is ontstaan.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt gedurende de levensduur van het apparaat.
3. Vereiste om aanspraak te maken op de garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop
deskundig volgens onze handleiding is geplaatst en aangesloten; dit omvat ook de
deskundige Aqua-Stop-verlenging (origineel accessoire).
Onze garantie dekt niet defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de tot de Aqua-Stop-
aansluiting op de waterkraan.
4. Apparaten met Aqua-Stop hoeft u in principe tijdens gebruik niet in de gaten te houden resp.
na gebruik de waterkraan af te sluiten.
Alleen in het geval dat u langere tijd afwezig bent, bijv. een vakantie van meerdere weken,
moet de waterkraan worden gesloten.
Servicedienst
ʑ Kunt u de storing niet zelf verhelpen a Gebruikershandleiding: wat te doen wanneer ...,
blz. 12/13, richt u zich dan tot onze Servicedienst. Wij vinden altijd een geschikte oplossing,
ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden.
ʑ De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de
Servicedienst-index (afh. van model).
ʑ Wij verzoeken u om de Servicedienst het productnummer (EäNr.) en het productienummer
(FD) van de machine door te geven.
Typenummer Fabricagenummer
Deze info vindt u aan de binnenkant van het
vulvenster* / geopende serviceklep* en
achterzijde van het apparaat.
*afh. van model
ʑ Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact op met ons. Zo waarborgt u
dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die zijn voorzien van
originele reservedelen.
Wasautomaat
Inhoud Blz.
ʋ Veiligheidsinstructie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Milieuvriendelijk afvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Onder- en inbouw van het apparaat . . . . . . . . 1
ʋ Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Slang- en leidinglengten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Transportbeveiligingen verwijderen . . . . . . . . . 3
ʋ Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ʋ Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Transporteren, bijv. bij verhuizing . . . . . . . . . . . 6
ʋ Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ AquaäStopägarantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Handleiding
voor het plaatsen
Wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding in bedrijf nemen!
Houd ook de aparte gebruikershandleiding aan.
Bewaar alle documentatie voor later gebruik of de volgende eigenaar.
nl

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect.

Stel een vraag over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect

Heb je een vraag over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Logixx 8 VarioPerfect. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Logixx 8 VarioPerfect zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.