Bosch DHU665E handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch DHU665E. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Afzuigkap
  • Model/naam: DHU665E
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Pools, Kroatisch

Inhoudsopgave

Pagina: 32
33
Gebruiksaanwijzingen
Werking
Afzuigende kap:
❑ De afzuigkap ventilator neemt de
kookdampen op en voert deze af naar
buiten via het vetfilter.
❑ Het vetfilter houdt de vaste deeltjes van
de kookdampen vast.
❑ De keuken wordt vrijgehouden van vet en
geuren.
Recirculatie kap:
❑ Een actief koolstoffilter moet gebruikt
worden om de kap als recirculatie kap te
gebruiken (zie Filters en Onderhoud).
De complete installatie set en
vervangingsfilters zijn verkrijgbaar bij de
gespecialiseerde verkooppunten.
De overeenkomstige nummers van de
toebehoren zijn te vinden aan het einde
van deze Gebruiksaanwijzingen.
❑ De afzuigkap zuigt de keukendampen op
en zuivert deze middels het vetfilter en
het actieve koolstoffilter en voert
vervolgens de gezuiverde lucht weer
terug in de keuken.
❑ Het vetfilter absorbeert de vetdeeltjes van
de kookdampen.
❑ Het actieve koolstoffilter houdt de
geurstoffen vast.
Indien geen actief koolstoffilter is
gemonteerd, is het niet mogelijk om de
geurstoffen van de kookdampen vast te
houden.
Beschrijving
Licht / Ventilator
schakelaars
Verlichting
Metalen
Vetfilters
Pagina: 33
34
Voor het eerste gebruik van de kap
Belangrijke opmerkingen:
❑ De Gebruiksaanwijzingen hebben
betrekking op de verschillende
uitvoeringen van dit toestel. Derhalve,
kunt u beschrijvingen of individuele
eigenschappen vinden die niet van
toepassing zijn op Uw toestel.
❑ Deze afzuigkap voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften.
Reparaties dienen uitsluiten door
bevoegde technici uitgevoerd te worden.
Onjuiste reparatiehandelingen stellen
de gebruiker bloot aan grote gevaren.
Het verpakkingsmateriaal op de juiste
wijze afdanken (zie Installatie aanwijzingen).
Deze afzuigkap is uitsluitend ontworpen
voor huishoudelijk gebruik.
Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de
wasemkap van het elektriciteitsnet af door
de stekker weg te trekken of door de
hoofdschakelaar van de woning uit te
schakelen.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt
door kinderen of door personen met
beperkte sensorische of geestelijke
capaciteiten of met weinig ervaring en
onvoldoende kennis, tenzij dit niet geschiedt
onder het toezicht of volgens de
gebruiksaanwijzingen van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
De kinderen moeten altijd gecontroleerd
worden zodat zij niet met het apparaat
spelen.
De wasemkap nooit gebruiken als het
rooster niet goed gemonteerd is!
De wasemkap NOOIT als steunvlak
gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is
aangegeven.
Altijd voor een goede ventilatie van de
ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd
wordt gebruikt met andere apparaten die gas
en andere brandstoffen toepassen.
De gezogen lucht mag niet afgevoerd
worden in een leiding die gebruikt wordt voor
de afvoer van rook van apparaten die gas of
andere brandstoffen toepassen.
Het is streng verboden met open
vlammen onder de wasemkap te koken.
Het gebruik van open vlammen is
schadelijk voor de filters en kan brand
veroorzaken, daarom moet het absoluut
vermeden worden.
Het frituren moet geschieden onder
voortdurend toezicht om te voorkomen dat
verhit vet in brand raakt.
Wat betreft technische- en
veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer
zich strikt houden aan de regelingen
voorzien door de plaatselijke bevoegde
autoriteiten.
De wasemkap moet regelmatig
schoongemaakt worden, zowel binnen als
buiten (MINSTENS EENMAAL PER
MAAND, neem in ieder geval hetgeen in
deze handleiding is aangegeven in acht).
Het niet in acht nemen van de
reinigingsnormen van de wasemkap en van
de vervanging en reiniging van de filters kan
brandgevaar veroorzaken.
Pagina: 34
35
Gas en elektrische kookplaten
De gasplaten niet langer dan 15
minuten tegelijkertijd en op de hoogste stand
aanlaten, anders kunnen de oppervlakken
van de kap te warm worden met het gevaar
voor brandwonden, bij het aanraken van de
kap.
Bovendien zou de kap kunnen beschadigen.
Indien meer dan 3 gasplaten tegelijkertijd
gebruikt worden moet de kap op de hoogste
stand aangezet worden.
❑ Opmerking: een grote gasplaat met een
vermogen boven de 5 kW (type WOK)
komt overeen met twee standaard
kookplaten.
❑ De gasplaten nooit aanzetten zonder
pannen. Regel de vlam zodanig dat deze
niet buiten de omtrek van de pan komt.
Zorg altijd dat de lampjes in de kap
aanwezig en goed gemonteerd zijn om het
gevaar voor elektrische schokken te
voorkomen.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele
schade aan het apparaat of brand
veroorzaakt door het niet in acht nemen van
de aanwijzingen uit deze handleiding wordt
afgewezen.
Pagina: 35
36
Filters en onderhoud
Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud,
eerst de wasemkap van het
elektriciteitsnet af door de stekker weg te
trekken of door de hoofdschakelaar van
de woning uit te schakelen.
Vetfilters:
Metalen filters worden gebruikt om, tijdens
het koken, de vetdeeltjes van de
kookdampen vast te houden.
De filter matjes zijn van niet brandbaar
metaal.
Opgelet:
Als het filter teveel met vet verzadigd raakt
bestaat niet alleen het gevaar dat het in
brand raakt maar ook dat de
doeltreffendheid van de afzuigkap
gereduceerd wordt.
Belangrijk:
Het reinigen van de metalen vetfilters op
regelmatige tijden reduceert de mogelijkheid
dat ze in brand raken als gevolg van een
hitteverzameling, zoals er bij het frituren of
roosteren gebeurt.
Reiniging van de metalen vetfilters:
❑ Bij een normaal gebruik van de kap (1 tot
2 uur per dag) moet het vetfilter om de 8-
10 weken gereinigd worden.
❑ De filters kunnen in een vaatwasmachine
gereinigd worden. Het is mogelijk dat het
vetfilter iets ontkleurt.
❑ Het filter moet los geplaatst worden en
NIET in de vaatwasmachine vastgezet
worden.
Belangrijk: Metalen filters die met vet
verzadigd zijn moeten niet samen met de
andere voorwerpen gereinigd worden.
❑ Als de filters met de hand gereinigd
worden, deze eerst in een hete
zeepoplossing laten weken. Vervolgens
de filters schoon borstelen, dan grondig
afspoelen en het water laten drogen.
Gebruik van de kap
De mest doeltreffende wijze om
kookdampen te verwijderen is de volgende:
❑ Zet de kap AAN zodra u begint te koken.
❑ Zet de kap UIT enkele minuten nadat u
klaar bent met koken:
Aanzetten:
❑ Selecteer de gewenste instelling van de
zuigmotor.
Uitzetten:
❑ Ga terug naar 0.
Verlichting:
❑ Het licht kan ieder ogenblik aangezet
worden ook met uitgeschakelde
zuigmotor.
Licht Uit/Aan
Ventilator
Instellingen
Pagina: 36
37
Filters en onderhoud
Metalen vetfilters verwijderen en
invoeren:
1. Druk de klem op de vetfilters naar binnen
toe en klap het filter naar beneden toe.
2. Reinig de filters.
3. Doe de schone filters terug in de kap.
Actief koolstoffilter:
Om geuren te neutraliseren in de uitvoering
als recirculatie kap.
Opgelet:
As het filter teveel met vet verzadigd raakt
neemt het gevaar voor brand toe en de
werking van de afzuigkap wordt
gereduceerd.
Montage:
De deksel W verwijderen door de knoppen
O 90° te draaien.
Het koolstofmatje in de daarvoor bestemde
ruimte plaatsen en bevestigen door de knop
O 90° te draaien, de deksel sluiten.
O
O
W
V4
O
Het filter verwijderen:
Voor de verwijdering van de filters in de
tegenovergestelde volgorde handelen.
De actieve koolstoffilters vervangen:
❑ De verzadiging van de koolstoffilter vindt
plaats na een min of meer geprolongeerd
gebruik en hangt af van het soort koken
en de regelmaat waarmee de vetfilter
wordt gewassen. In ieder geval moet de
filter minstens om de 4 maanden
vervangen worden.
Het kan NIET gewassen of opnieuw
gebruikt worden
❑ De actieve koolstoffilters zijn verkrijgbaar
bij gespecialiseerde verkooppunten (zie
Extra Toebehoren).
❑ Alleen originele filters gebruiken.
Alleen op deze wijze is een goede
werking van het apparaat gegarandeerd.
Afdanken van oude koolstoffilters:
❑ Actieve koolstoffilters bevatten GEEN
gevaarlijke stoffen. Ze kunnen daarom
met het gewone huishoudelijke afval
verwijderd worden.
Pagina: 37
38
Vervanging van de lampjes
Attentie! Alvorens de lampjes aan te raken
controleer eerst of ze koud zijn.
1. Schakel de afzuigkap uit en trek de
netstekker eruit of schakel de
hoofdschakelaar uit.
2. Afdekkapje van de lamp m.b.v. een
schroevendraaier losmaken en
verwijderen.
3. Vervang het lampje (gebruik alleen
halogeenlampjes van max. 20 Watt - G4).
4. Plaats de lampekap weer terug.
5. Sluit het toestel weer op het
elektriciteitsnet aan of schakel de
hoofdschakelaar weer in.
Reiniging en onderhoud
Ontkoppel de afzuigkap van het
elektriciteitsnet door de stekker weg te
trekken of door de hoofdschakelaar uit te
schakelen.
❑ Tijdens het reinigen van de vetfilters
verwijder tevens alle vetresten van alle
bereikbare delen van de behuizing. Dit
vermindert aanzienlijk het gevaar voor
brand en garandeert een optimale
werking van de kap.
❑ Gebruik een hete zeepoplossing of een
mild reinigingsmiddel voor ramen om de
structuur van de afzuigkap te reinigen.
❑ Het opgedroogde vuil niet wegkrassen
maar gebruik een vochtig doek.
❑ Gebruik geen producten die
schuurmiddelen bevatten of
schuursponsjes die krassen kunnen
veroorzaken.
❑ Opmerking: Gebruik geen alcohol (spirit)
op plastic onderdelen, anders wordt het
oppervlak dof.
Opgelet: Zorg ervoor dat de keuken
voldoende geventileerd is. Vermijd open
vlammen!
Maak de schuifschakelaar alleen met
een zacht vochtig doek (en een mild
reinigingsmiddel) schoon.
Gebruik geen reinigingsmiddelen voor
roestvrij staal op de schuifschakelaar.
Roestvrij stalen oppervlakken:
❑ Gebruik een mild niet-schurend
reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.
❑ Reinig het oppervlak in dezelfde richting
als het aangebracht en gepolijst is.
De volgende middelen niet gebruiken
om oppervlakken van roestvrij staal te
reinigen: schuursponzen,
reinigingsmiddelen met zand, soda, zuur
of chloride!
Aluminium en plastic oppervlakken:
❑ Gebruik een zachte, niet pluizende
raamdoek of een doek van microvezel.
❑ Gebruik geen droge doeken.
❑ Gebruik een mild reinigingsmiddel voor
ramen. Gebruik geen agressieve, zure of
bijtende middelen.
❑ Gebruik geen schuurmiddelen.
In geval van problemen
Indien U vragen heeft of indien storingen
optreden neem contact op met de
Klantenservice. (Zie de lijst met de
Klantenservice vertegenwoordigers).
Indien U opbelt de volgende gegevens
vermelden:
E-Nr. FD
De belangrijke nummers hierboven invoeren.
Het E-Nr. (productnummer) en de FD
(productie datum) zijn te vinden op het
Typeplaatje aan de binnenzijde van de kap
en zijn zichtbaar als het filterframe wordt
afgenomen.
Pagina: 38
39
Installatie aanwijzingen:
Belangrijke inlichtingen
Oude toestellen zijn niet waardeloze
rommel.
Waardevol ruw materiaal kan
teruggewonnen worden door oude apparaten
te recycleren.
Alvorens uw oude toestel af te danken, maak
het onbruikbaar.
Dit apparaat is voorzien van merkteken
volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EC
inzake Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten (WEEE).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u
mogelijke negatieve consequenties voor het
milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen, die anders zouden kunnen
worden veroorzaakt door onjuiste verwerking
van dit product als afval.
Het symbool op het product, of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. In plaats daarvan moet
het worden afgegeven bij een verzamelpunt
voor de recycling van elektrische en
elektronische apparaten.
Afdanking moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product
wordt u verzocht contact op te nemen met
het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft aangeschaft.
U ontvangt Uw nieuwe toestel in
beschermend verpakkingsmateriaal van
karton.
Al het verpakkingsmateriaal is
milieuvriendelijk en opnieuw bruikbaar.
We verzoeken u mee te werken aan een
beter leefmilieu door het
verpakkingsmateriaal op een
milieuvriendelijke wijze af te danken.
We verzoeken u aan uw leverancier of aan
de plaatselijke bevoegde autoriteiten
inlichtingen te vragen over de wijze van
afvalverwijdering.
De afzuigkap kan gebruikt worden als
afzuigend apparaat of als recirculatie kap.
Plaats de afzuigkap altijd in het midden
van de kookplaat.
De minimum afstand tussen het
kookvlak van het fornuis en het laagste deel
van de afzuigkap mag niet onder de 50cm
liggen, in geval van een elektrisch fornuis en
65cm, in geval van een gas- of gemengd
fornuis.
Indien in de installatie-aanwijzing van
het gaskooktoestel een grotere afstand
wordt aangegeven moet hiermee rekening
worden gehouden.
Pagina: 39
40
Voor de installatie
geluidstoename zijn.
❑ Ronde pijpen:
Aanbevolen interne diameter:
125 mm
❑ Platte afvoerpijpen moeten een interne
dwarsdoorsnede hebben die gelijk is
gesteld aan die van ronde pijpen.
Er moeten geen scherpe bochten zijn.
Ø 125 mm ongeveer 113 cm2
.
❑ Als de pijpen verschillende diameters
hebben:
Een afdichtstrip invoeren.
❑ Voor het gebruik als afzuigend
apparaat, zorg ervoor dat er voldoende
toevoer van frisse lucht is.
Een Ø 125 mm luchtuitlaatpijp verbinden:
❑ Monteer de pijp direct op de luchtuitlaat
op de kap.
Recirculatie kap
❑ Met actief koolstoffilter indien het gebruik
als afzuigend apparaat niet mogelijk is.
De volledige montageset is verkrijgbaar
bij gespecialiseerde verkooppunten.
De overeenkomende nummers van de
toebehoren zijn aan het einde van deze
Gebruiksaanwijzingen te vinden.
Afzuigend apparaat
De afgezogen lucht wordt aan de bovenkant
naar buiten toe afgevoerd door een
ventilatieschacht of direct door de
buitenwand.
Als de kap als afzuigend apparaat
gebruikt wordt, moet er een eenrichtingklep
binnen de wand ventilator doos gemonteerd
worden.
Indien er met de kap geen eenrichtingklep is
geleverd, kan deze aangeschaft worden bij
gespecialiseerde verkooppunten.
Montage van de eenrichtingklep:
❑ Klik de eenrichtingklep in de luchtpijp.
De twee licht geveerde kleppen moeten
omhoog kunnen bewegen.
Indien de afgezogen lucht naar buiten
wordt afgevoerd, dient er in de buitenmuur
een telescopische wanddoos geplaatst te
worden.
❑ Voor een optimale werking van de
afzuigkap:
❑ korte, rechte luchtafvoerpijp.
❑ zo min mogelijke bochten in de pijp.
❑ zo groot mogelijk pijpdiameter en geen
scherpe bochten in de pijp.
Indien een lange, niet vlakke
luchtafvoerpijp, met veel bochten of
een te kleine pijpdiameter wordt
gebruikt, zal de zuigcapaciteit niet
meer optimaal zijn en er zal ook een
Pagina: 40
41
Elektrische aansluiting
De netspanning moet corresponderen met
de spanning die vermeld wordt op het etiket
met eigenschappen, aan de binnenkant van
de wasemkap. Als de wasemkap een
stekker heeft, moet deze in een stopcontact
worden gestoken dat voldoet aan de
geldende voorschriften. Heeft de kap geen
stekker (rechtstreekse verbinding met het
net) of is deze niet goed te bereiken, dan
moet er een tweepolige schakelaar worden
geplaatst die de volledige ontkoppeling van
het net garandeert in het geval van een
overspanning van klasse III, in
overeenstemming met de installatie normen.
Attentie! Alvorens de wasemkap weer aan
het voedingsnet aan te sluiten controleer of
deze goed functioneert, controleer altijd of
de voedingskabel goed gemonteerd is.
Attentie! De voedingskabel moet door de
bevoegde technische assistentie dienst
worden vervangen om ieder risico te
voorkomen.
Installatie
Attentie! Het apparaat niet aan het
stroomnet aansluiten voordat de
installatie voltooid is.
Installatie onder een hangkastje
Met 4 schroeven.
1. De afmetingen van de gaten voor de
montage zijn te vinden aan de onderkant
van het hangkastje of door de boormal op
de bodem te plaatsen.
2. Teken de gaten voor de montage en maak
leiopeningen met een punt.
Voor de uitvoering met luchtafvoer naar
buiten (naar boven toe) maak een
opening voor de doorvoer van de
afvoerpijp.
In de uitvoering als
recirculatie kap de
meegeleverde dop
aanbrengen ter afsluiting
van de afvoeropening (dop
met bajonetbevestiging).
❑ Maak (indien nodig) ook een opening
voor de doorvoer van de
elektriciteitskabel.
3. Verwijder het vetfilter (zie
gebruiksinstructies).
4. Maak de wasemkap vast aan de bodem
van het hangkastje.
1
2
Pagina: 41
42
Eindmontage
Selecteer de uitvoering:
A
F
❑ Afzuigend apparaat: Positie A
A
F
❑ Recirculatie kap: Positie F
❑ Monteer het vetfilter weer terug.
❑ Koppel de wasemkap aan het
elektriciteitsnet.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch DHU665E.

Stel een vraag over de Bosch DHU665E

Heb je een vraag over de Bosch DHU665E en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch DHU665E. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch DHU665E zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.