Bosch Classixx 6 WAE28291 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Classixx 6 WAE28291. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Bosch
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: Classixx 6 WAE28291
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
- - - - -
1400*
	 Kiezen van het centrifugetoerental
(* afhankelijk van het model) of - - - -
(zonder eindcentrifugeren, wasgoed
ligt in laatste spoelwater)
ª‹¥Ê(koud)
- 90°C
V Kiezen van de temperatuur
1 - 24h U Einde programma na ...
# Kinderslot a Blz. 5
Programma-einde wanneer ...
... Statusindicatie centrifug. knippert in het display §­Ê
(Einde) verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen/Centrifugeren kiezen.
– $ Start kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Spoelen/Centrifugeren (toets Extra water deactiveren)
of Afpompen kiezen.
– $Start kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– $Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor
af aan.
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden a Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: www.bosch-home.com
De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u
hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
NL 088 424 4010
B 070 222 141
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 1
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................. 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsinstructies ........................................................................8
ʋ Verbruiksgegevens ...........................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructies in het display ...................................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van het Katoen 90 °C programma
Katoen ć EcoPerfect 60 °C kiezen. Vergelijkbare reiniging met
aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a Blz. 9.
Programma instellen** en aanpassen
Display /
Optietoetsen
Programmakiezer
Start/
Pauze
Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en het
kiezen van de
programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a Blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhan-
kelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.
Katoen
Stevig textiel
Ĉ SpeedPerfect
ć EcoPerfect
Voorwas
Licht strijken
Kreukherstellend
Kreukherstellend textiel
Ĉ SpeedPerfect
ć EcoPerfect
Voorwas
Mix verschillende soorten wasgoed
Fijne was gevoelig wasbaar textiel
:/ Wol ü hand-/machine wasbare wol
Extra Snel 15’ Kort programma
Spoelen/
Centrifugeren
met de hand gewassen wasgoed,
toets Extra water geactiveerd; wan-
neer uitsluitend centrifugeren is
gewenst, toets deactiveerd
Afpompen van het spoelwater bij - - - -
(zonder eindcentrifugeren)
**Wanneer in het display het
symbool #knippert, kinderslot
actief a deactiveren, Blz. 5.
Extra functies en optietoetsen
a Individuele instellingen, Blz. 5.
$ Start kiezen
Wassen
1
2
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer - - - - (zonder eindcentrifugeren) actief is:
Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
$ Start kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig a Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
was wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de
wasautomaat laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
De wasautomaat pas na het lezen van deze
handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur
worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
ʑ 	 (Centrifugetoerental / zonder eindcentrifugeren)
U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale
centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
ʑ V (Temperatuur)
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur
hangt af van het gekozen programma.
ʑ (Klaar in)
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in
stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets (Klaar in) net zo vaak
kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). $ Start kiezen.
ʑ Extra functie a ook programmaoverzicht, blz. 7
Extra water Verhoogd waterniveau en een extra spoelbeurt, verlengde wastijd.
Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van
de spoelresultaten.
ʑ Kinderslot
#
kinderslot/
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
AAN/UIT: na programmastart-/einde ca. 5 seconden lang $ Start
kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd
blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot
deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer
activeren.
ʑ $ Start
Voor het starten of onderbreken van het programma.
Belangrijke instructies
Wasgoed en machine leegmaken
– Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de
fabrikant aanhouden.
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel programma Ĉ SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas
kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Katoen 30 °C instellen en $ Start kiezen. Na ca. 10 minuten $ Start
kiezen om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw $ Start
kiezen wanneer het programma hervat moet worden, of een ander programma moet worden
gekozen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
Extra
functie
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Status-
indicaties
Bij langer aanraken van de
optietoetsen worden de
instelopties automatisch
doorlopen!
Pagina: 2
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
aanhouden!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
extra
functies;
Aanwijzing
Katoen
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
6
kg/
4
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
lin-
nen
Extra
water
Ĉ
SpeedPerfect*
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
Extra
water;
verkort
programma
ć
EcoPerfect
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
Extra
water;
Energiezuinig
programma
Voorwas
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
Extra
water;
Voorwas
bij
30
°C
Licht
strijken
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
Extra
water;
Special
centrifugeverloop
met
aansluitend
losmaken
Kreukherstellend
ª‹¥Ê
(koud)
-
60
°C
3
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Extra
water
Ĉ
SpeedPerfect
ª‹¥Ê
(koud)
-
60
°C
Extra
water;
verkort
programma
ć
EcoPerfect
ª‹¥Ê
(koud)
-
60
°C
Extra
water;
Energiezuinig
programma
Voorwas
ª‹¥Ê
(koud)
-
60
°C
Extra
water;
Voorwas
bij
30
°C
Mix
ª‹¥Ê
(koud)
-
40
°C
Textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
Extra
water;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
samen
gewassen
wor-
den
Fijne
was
ª‹¥Ê
(koud)
-
40
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
Extra
water:
Er
wordt
tussen
de
spoelbeurten
niet
gecentrifugeerd.
:/
Wol
ª‹¥Ê
(koud)
-
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
Snel
15’
ª‹¥Ê
(koud)
-
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Extra
programma's
Spoelen/Centrifugeren,
Afpompen
*
gereduceerde
belading
‘
Als
kort
programma
is
--
Mix
40
°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
Voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
9208
/
9000763772
*763772*
WAE28291NL
...
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de
wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te
handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet
opsluiten en in levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv.
vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan
na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens
bedrijf!
Verbruiksgegevens afhankelijke van het model
Programma Belading Capaciteit*** Water*** Programmaduur***
Katoen 30 °C* 6 kg 0,51 kWh 55 l 02:22 h
Katoen 40 °C* 6 kg 0,63 kWh 55 l 02:22 h
Katoen60 °C* 6 kg 1,26 kWh 55 l 02:31 h
Katoen90 °C 6 kg 1,98 kWh 59 l 02:35 h
Kreukherstellend 40 °C* 3 kg 0,55 kWh 55 l 01:37 h
Mix 40 °C 3 kg 0,48 kWh 32 l 01:03 h
Fijne was 30 °C 2 kg 0,21 kWh 31 l 00:41 h
:/ Wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 39 l 00:40 h
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maxi-
maal centrifugetoerental wassen.
Programma Belading Energieverbruik
per jaar
Waterverbruik
per jaar
Katoenć EcoPerfect 40/60 °C ** 6/3kg 196 kWh 10120 l
** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 ºC).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en ver-
vuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
8 9
Onderhoud
Voor de eerste keer wassen
Geen was inladen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgaven van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens
de waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en $ Start kiezen. Na afloop van het
programma de programmakiezer op Uit zetten.
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Wasmiddellade en behuizing reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, lade geheel uit de behuizing
nemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Wasmiddellade en inzet met water en borstel reinigen en drogen. Ook
was- en wasverzachterresten uit de behuizing verwijderen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel en rubber manchet
Rubbermanchet aan de binnenkant met een doek droogvegen. Vulvenster open laten, zodat
de trommel kan drogen. Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen was in de wasmachine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Instructies op het display afhankelijk van model
E3 Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
E5 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd;
Zeef reinigen a Blz. 10, waterdruk te laag.
E6 Soppomp verstopt; Soppomp reinigen a Blz. 10.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen a Blz. 10.
E2 Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!
– Elektrocutiegevaar!
Netstekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Voor modellen met slang voor legen: Slang voor het legen uit de
houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder
plaatsen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
2* Voor modellen zonder slang voor legen: Pompdeksel voorzichtig
losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half
vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen
tot het sop er volledig er is uitgelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Spoelen/Centrifugeren //
Afpompen).
3. $ Start kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
Zeef reinigen:
1. Afhankelijk van model:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
2. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet ingespoeld.
– $ Start niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen a Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– - - - - (zonder eindcentrifuteren) gekozen? a Blz. 3,4.
ʑ Het programma start niet. – $ Start of (Klaar in) gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren a Blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet afgepompt. – - - - - (zonder eindcentrifuteren) gekozen? a Blz. 3,4.
– Soppomp reinigen a Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet naar
tevredenheid. Was nat/te
vochtig.
– Geen fout - onbalans controlesysteem heeft centrifugeren afgebroken,
ongelijkmatige verdelingvandewas. Kleine en grote wasstukken in de trommel
verdelen.
– Programma Licht strijken gekozen? a Blz. 7.
– Te laat toerental gekozen? a Blz. 5.
ʑ De duur van het programma
wordt tijdens de wascyclus
gewijzigd.
– Niets aan de hand – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het
betreffende wasproces. Dit kan tot wijzigingen in de duur van het programma
op het display leiden.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans
verdwijnt.
ʑ Restwater in het compartiment
voor verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a Blz. 9.
ʑ Geurvorming in wasautomaat. – Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor
hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Het indicatielampje wassen
knippert.
Er kan schuim uit de
wasmiddellade komen.
– Teveel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water
vermengen en in wasmiddelbakje II gieten (niet bij outdoorkleding en donzen
dekbedden/kussens!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke geluidsont-wikkeling,
trillingen en “wandelen” bij het
centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen a Opstellingshandleiding.
ʑ Geluiden tijdens het
centrifugeren en afpompen.
– Afvoerpomp schoonmaken a Blz. 10
ʑ Display / displaylampen
werken tijdens het bedrijf niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
ʑ Programmaduur langer dan
gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het
meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus
toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
– Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst a Plaatsingshandleiding.
Wasautomaat
nl Gebruikershandleiding
Pagina: 3
1 2
- - - - -
1400*
	 Kiezen van het centrifugetoerental
(* afhankelijk van het model) of - - - -
(zonder eindcentrifugeren, wasgoed
ligt in laatste spoelwater)
ª‹¥Ê(koud)
- 90°C
V Kiezen van de temperatuur
1 - 24h U Einde programma na ...
# Kinderslot a Blz. 5
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
V
ho
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: www.bosch-home.com
De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u
hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
NL 088 424 4010
B 070 222 141
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 4
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................. 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsinstructies ........................................................................8
ʋ Verbruiksgegevens ...........................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructies in het display ...................................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van het Katoen 90 °C programma
Katoen ć EcoPerfect 60 °C kiezen. Vergelijkbare reiniging met
aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Display /
Optietoetsen
Program
Start/
Pauze
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a Blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhan-
kelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.
Katoen
Stevig textiel
Ĉ SpeedPerfect
ć EcoPerfect
Voorwas
Licht strijken
Kreukherstellend
Kreukherstellend textiel
Ĉ SpeedPerfect
ć EcoPerfect
Voorwas
Mix verschillende soorten wasgoed
Fijne was gevoelig wasbaar textiel
:/ Wol ü hand-/machine wasbare wol
Extra Snel 15’ Kort programma
Spoelen/
Centrifugeren
met de hand gewassen wasgoed,
toets Extra water geactiveerd; wan-
neer uitsluitend centrifugeren is
gewenst, toets deactiveerd
Afpompen van het spoelwater bij - - - -
(zonder eindcentrifugeren)
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
was wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de
wasautomaat laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
De wasautomaat pas na het lezen van deze
handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Extra
functie
Status-
indicaties
Pagina: 5
3 4
Programma-einde wanneer ...
... Statusindicatie centrifug. knippert in het display §­Ê
(Einde) verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen/Centrifugeren kiezen.
– $ Start kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Spoelen/Centrifugeren (toets Extra water deactiveren)
of Afpompen kiezen.
– $Start kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– $Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor
af aan.
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden a Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
oeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a Blz. 9.
Programma instellen** en aanpassen
mmakiezer
Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en het
kiezen van de
programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
**Wanneer in het display het
symbool #knippert, kinderslot
actief a deactiveren, Blz. 5.
Extra functies en optietoetsen
a Individuele instellingen, Blz. 5.
$ Start kiezen
Wassen
1
2
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer - - - - (zonder eindcentrifugeren) actief is:
Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
$ Start kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig a Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Bij langer aanraken van de
optietoetsen worden de
instelopties automatisch
doorlopen!
Pagina: 6
5 6
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur
worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
ʑ 	 (Centrifugetoerental / zonder eindcentrifugeren)
U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale
centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
ʑ V (Temperatuur)
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur
hangt af van het gekozen programma.
ʑ (Klaar in)
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in
stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets (Klaar in) net zo vaak
kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). $ Start kiezen.
ʑ Extra functie a ook programmaoverzicht, blz. 7
Extra water Verhoogd waterniveau en een extra spoelbeurt, verlengde wastijd.
Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van
de spoelresultaten.
ʑ Kinderslot
#
kinderslot/
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
AAN/UIT: na programmastart-/einde ca. 5 seconden lang $ Start
kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd
blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot
deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer
activeren.
ʑ $ Start
Voor het starten of onderbreken van het programma.
Belangrijke instructies
Wasgoed en machine leegmaken
– Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de
fabrikant aanhouden.
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel programma Ĉ SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas
kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Katoen 30 °C instellen en $ Start kiezen. Na ca. 10 minuten $ Start
kiezen om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw $ Start
kiezen wanneer het programma hervat moet worden, of een ander programma moet worden
gekozen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
Pagina: 7
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
aanhouden!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
extra
functies;
Aanwijzing
Katoen
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
6
kg/
4
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
lin-
nen
Extra
water
Ĉ
SpeedPerfect*
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
Extra
water;
verkort
programma
ć
EcoPerfect
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
Extra
water;
Energiezuinig
programma
Voorwas
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
Extra
water;
Voorwas
bij
30
°C
Licht
strijken
ª‹¥Ê
(koud)
-
90
°C
Extra
water;
Special
centrifugeverloop
met
aansluitend
losmaken
Kreukherstellend
ª‹¥Ê
(koud)
-
60
°C
3
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Extra
water
Ĉ
SpeedPerfect
ª‹¥Ê
(koud)
-
60
°C
Extra
water;
verkort
programma
ć
EcoPerfect
ª‹¥Ê
(koud)
-
60
°C
Extra
water;
Energiezuinig
programma
Voorwas
ª‹¥Ê
(koud)
-
60
°C
Extra
water;
Voorwas
bij
30
°C
Mix
ª‹¥Ê
(koud)
-
40
°C
Textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
Extra
water;
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
samen
gewassen
wor-
den
Fijne
was
ª‹¥Ê
(koud)
-
40
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
Extra
water:
Er
wordt
tussen
de
spoelbeurten
niet
gecentrifugeerd.
:/
Wol
ª‹¥Ê
(koud)
-
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
Snel
15’
ª‹¥Ê
(koud)
-
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Extra
programma's
Spoelen/Centrifugeren,
Afpompen
*
gereduceerde
belading
‘
Als
kort
programma
is
--
Mix
40
°C
met
max.
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
Voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
9208
/
9000763772
*763772*
WAE28291NL
...
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Deutschland
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de
wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te
handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet
opsluiten en in levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv.
vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan
na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens
bedrijf!
Verbruiksgegevens afhankelijke van het model
Programma Belading Capaciteit*** Water*** Programmaduur***
Katoen 30 °C* 6 kg 0,51 kWh 55 l 02:22 h
Katoen 40 °C* 6 kg 0,63 kWh 55 l 02:22 h
Katoen60 °C* 6 kg 1,26 kWh 55 l 02:31 h
Katoen90 °C 6 kg 1,98 kWh 59 l 02:35 h
Kreukherstellend 40 °C* 3 kg 0,55 kWh 55 l 01:37 h
Mix 40 °C 3 kg 0,48 kWh 32 l 01:03 h
Fijne was 30 °C 2 kg 0,21 kWh 31 l 00:41 h
:/ Wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 39 l 00:40 h
* Programma-instelling voor controle volgens geldendeEN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maxi-
maal centrifugetoerental wassen.
Programma Belading Energieverbruik
per jaar
Waterverbruik
per jaar
Katoenć EcoPerfect 40/60 °C ** 6/3kg 196 kWh 10120 l
** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 ºC).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en ver-
vuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
8
Pagina: 8
9
Onderhoud
Voor de eerste keer wassen
Geen was inladen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgaven van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens
de waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en $ Start kiezen. Na afloop van het
programma de programmakiezer op Uit zetten.
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
– Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Wasmiddellade en behuizing reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, lade geheel uit de behuizing
nemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Wasmiddellade en inzet met water en borstel reinigen en drogen. Ook
was- en wasverzachterresten uit de behuizing verwijderen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel en rubber manchet
Rubbermanchet aan de binnenkant met een doek droogvegen. Vulvenster open laten, zodat
de trommel kan drogen. Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen was in de wasmachine!
Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
wasmiddeldosering niet nodig.
Instructies op het display afhankelijk van model
E3 Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
E5 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd;
Zeef reinigen a Blz. 10, waterdruk te laag.
E6 Soppomp verstopt; Soppomp reinigen a Blz. 10.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen a Blz. 10.
E2 Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!
– Elektrocutiegevaar!
Netstekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Soppomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Voor modellen met slang voor legen: Slang voor het legen uit de
houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder
plaatsen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
2* Voor modellen zonder slang voor legen: Pompdeksel voorzichtig
losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half
vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen
tot het sop er volledig er is uitgelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Spoelen/Centrifugeren //
Afpompen).
3. $ Start kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
Zeef reinigen:
1. Afhankelijk van model:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
2. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
Pagina: 9
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet ingespoeld.
– $ Start niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen a Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– - - - - (zonder eindcentrifuteren) gekozen? a Blz. 3,4.
ʑ Het programma start niet. – $ Start of (Klaar in) gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren a Blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet afgepompt. – - - - - (zonder eindcentrifuteren) gekozen? a Blz. 3,4.
– Soppomp reinigen a Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet naar
tevredenheid. Was nat/te
vochtig.
– Geen fout - onbalans controlesysteem heeft centrifugeren afgebroken,
ongelijkmatige verdelingvandewas. Kleine en grote wasstukken in de trommel
verdelen.
– Programma Licht strijken gekozen? a Blz. 7.
– Te laat toerental gekozen? a Blz. 5.
ʑ De duur van het programma
wordt tijdens de wascyclus
gewijzigd.
– Niets aan de hand – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het
betreffende wasproces. Dit kan tot wijzigingen in de duur van het programma
op het display leiden.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans
verdwijnt.
ʑ Restwater in het compartiment
voor verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a Blz. 9.
ʑ Geurvorming in wasautomaat. – Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor
hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Het indicatielampje wassen
knippert.
Er kan schuim uit de
wasmiddellade komen.
– Teveel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water
vermengen en in wasmiddelbakje II gieten (niet bij outdoorkleding en donzen
dekbedden/kussens!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke geluidsont-wikkeling,
trillingen en “wandelen” bij het
centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen a Opstellingshandleiding.
ʑ Geluiden tijdens het
centrifugeren en afpompen.
– Afvoerpomp schoonmaken a Blz. 10
ʑ Display / displaylampen
werken tijdens het bedrijf niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
ʑ Programmaduur langer dan
gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het
meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus
toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
– Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst a Plaatsingshandleiding.
Wasautomaat
nl Gebruikershandleiding

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Classixx 6 WAE28291.

Stel een vraag over de Bosch Classixx 6 WAE28291

Heb je een vraag over de Bosch Classixx 6 WAE28291 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Classixx 6 WAE28291. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Classixx 6 WAE28291 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.