Bosch Classixx 5.5 WAB28060 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Classixx 5.5 WAB28060. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: Classixx 5.5 WAB28060
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Duits, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
Programma-einde wanneer ...
...Het indicatielampje centrifug. - klaar knippert.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af
aan.
Installatie deskundig 'uitvoeren volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen opvolgen a Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-
onderdelen en services vindt u op onze website
www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons
servicecentrum.
De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u
hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
– NL 088 424 4010
– B 070 222 141
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 1
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma‘s .......................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke instructies....................................................................... 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Voor de eerste keer wassen/onderhoud .......................................9
ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– Kies in plaats van het programma Katoen 90 °C
Katoen Eco 60 °C kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk
minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen (afhankelijke van het model).
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9.
Programma instellen en aanpassen
Programmakiezer
Start
Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en het
kiezen van de
programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a Blz. 7.
Katoen Stevig textiel
Katoen Eco Stevig textiel
Katoen + Voorwas Stevig textiel, Voorwas bij 30 °C
Spoelen met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren Met de hand gewassen wasgoed
Afpompen van het spoelwater (Spoelstop = zon-
der eindcentrifugeren)
Wol hand-/machine wasbare wol
Fijne was gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
Extra functies a Individuele
instellingen, blz. 5.
Start kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Greep van de vuldeur
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
wasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was-
en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasau-
tomaat geschikt zijn.
ʋ De wasmachine kan worden bediend door kinderen die
ouder zijn dan 8 jaar en door personen met beperkte
fysieke, sensorische of geestelijke vermogens en door
personen die geen ervaring of kennis hieromtrent heb-
ben, mits onder toezicht van iemand die verantwoorde-
lijk is voor hun veiligheid of die instructies kan geven
hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
.
– Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
– Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
de wasmachine niet gebruiken!
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ Extra functies a ook Programma-overzicht, Blz. 7.
Snel Verkorte wastijd - slechts 2 spoelgangen. Voor licht vervuild wasgoed.
Aanbevolen beladingshoeveelheid max. 3 kg.
Spoelstop het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.
ʑ Start
Voor het starten van het programma.
Belangrijke instructies
Wasgoed en machine voorzichtig behandelen
– Bij het doseren van alle was-/hulp- en reinigingsmiddelen moeten beslist de aanwijzingen
van de fabrikant in acht worden genomen.
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Extra functie Snel selecteren.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Katoen 60 °C Eco kiezen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Katoen 60 °C + Voorwas
kiezen.
Stijven Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
Extra
functies
3
Vuldeur
Bedieningspaneel
Serviceklep
Status-
indicaties
Wasgoed uitnemen
Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen kiezen.
Start wählen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig a Instructie
plaatsingshandleiding, blz. 7.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze
gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde
installatievoorschrift!
Pagina: 2
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
opvolgen!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
Extra
functies;
Aanwijzing
Katoen
20,
30,
40,
60,
90
°C
5,5
kg/
3,5
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
Snel*,
Spoelstop
Eco
40,
60
°C
+
Voorwas
60
°C
Kreukherstellend
30,
40
°C
2,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Snel,
Spoelstop
Fijne
was
30
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
Kort,
Spoelstop;
Er
wordt
tussen
de
spoelgangen
niet
gecentrifugeerd.
Wol
30
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
Bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
Snel.
‘
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
9201
/
9000722286
WAB28060NL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Germany
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasauto-
maat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet
opsluiten en in levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet-
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv.
vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan
na het vullen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade
tijdens bedrijf!
Verbruiksgegevens
Programma Belading Energie*** Water*** Programmaduur***
Katoen 20 °C 5,5 kg 0.25 kWh 57 l 1h 3/4
Katoen 30 °C 5,5 kg 0.40 kWh 57 l 1h 3/4
Katoen 40 °C* 5,5 kg 0.75 kWh 57 l 1h 3/4
Katoen 60 °C 5,5 kg 1.20 kWh 57 l 2h
Katoen 90 °C 5,5 kg 2.00 kWh 64 l 2h
Kreukherstellend 40 °C* 2.5 kg 0.60 kWh 50 l 1h 1/2
Fijne was 30 °C 2 kg 0.30 kWh 55 l 1h
Wol 30 °C 2 kg 0.20 kWh 30 l 1h
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met
maximaal centrifugetoerental wassen.
Programma Belading Energieverbruik
per jaar
Waterverbruik
per jaar
Katoen Eco 40 °C/60 °C ** 5,5/2,75 kg 182 kWh 8800 l
** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 60456 Ed.5 EU met koud water
(15 ºC).
***De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en
vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
9
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de
waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start kiezen. Na afloop van het
programma de programmakiezer op Uit zetten.
Onderhoud
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Wasmiddelresten direct verwijderen.
– Met een zachte, vochtige doek afwrijven
– Reinigen met een waterstraal is verboden.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Eruit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen wasgoed in de wasmachine!
Bij juiste wasmiddeldosering niet nodig. Indien dit toch nodig is, moet dit volgens de
voorschriften van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel plaatsvinden. Geschikte
ontkalkingsmiddelen kunt u verkrijgen via onze internetpagina of via de
servicedienst (~ pagina 1).
Opmerkingen over indicatielampjes
Indicatielampjes voor de statusindicatie knipperen:
þüWassen en
cspoelen
Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
þüWassen en
	 centrifugeren
– Waterkraan volledig openen.
– Toevoerslang geknikt/ingeklemd.
– Waterdruk te laag; zeef reinigen a blz. 10.
cSpoelen en
	 centrifugeren
– Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen a blz. 10.
– Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen a blz. 10.
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Afvoerpomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceklep voor afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier
afnemen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang verminderen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren, Afpompen).
3. Start kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen a Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 1,5.
ʑ Het programma start niet. – Start gekozen?
– Vuldeur gesloten?
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– Afvoerpomp reinigen a Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
– Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 1,5.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid. Was
nat/te vochtig.
– Geen fout - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren
afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en
grote wasstukken in de trommel verdelen.
ʑ Meerdere keren beginnen
met centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt ervoor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment ~ voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Hiervoor
hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de
wasmiddelvullade.
– Te veel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen a Opstellingshandleiding.
ʑ Indicatielampen werken
niet tijdens het bedrijf.
– Stroomstoring?
– Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelgang toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig
is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst
aOpstellingshandleiding.
Wasautomaat
nl Gebruikershandleiding
Pagina: 3
1 2
Installatie deskundig 'uitvoeren volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
ho
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-
onderdelen en services vindt u op onze website
www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons
servicecentrum.
De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u
hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
– NL 088 424 4010
– B 070 222 141
Milieuvriendelijk afvoeren 
Pagina: 4
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma‘s .......................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke instructies....................................................................... 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Voor de eerste keer wassen/onderhoud .......................................9
ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als................................................................................ 11
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– Kies in plaats van het programma Katoen 90 °C
Katoen Eco 60 °C kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk
minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen (afhankelijke van het model).
Voorbereiden
Programm
Start
Pr
he
va
kie
pr
be
ge
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a Blz. 7.
Katoen Stevig textiel
Katoen Eco Stevig textiel
Katoen + Voorwas Stevig textiel, Voorwas bij 30 °C
Spoelen met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren Met de hand gewassen wasgoed
Afpompen van het spoelwater (Spoelstop = zon-
der eindcentrifugeren)
Wol hand-/machine wasbare wol
Fijne was gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
wasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was-
en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasau-
tomaat geschikt zijn.
ʋ De wasmachine kan worden bediend door kinderen die
ouder zijn dan 8 jaar en door personen met beperkte
fysieke, sensorische of geestelijke vermogens en door
personen die geen ervaring of kennis hieromtrent heb-
ben, mits onder toezicht van iemand die verantwoorde-
lijk is voor hun veiligheid of die instructies kan geven
hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
.
– Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
– Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
de wasmachine niet gebruiken!
– Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!
Extra
functies
Status-
indicaties
De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze
gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde
installatievoorschrift!
Pagina: 5
3 4
Programma-einde wanneer ...
...Het indicatielampje centrifug. - klaar knippert.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af
aan.
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen opvolgen a Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
oeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9.
Programma instellen en aanpassen
makiezer
rogrammakiezer voor
et in- en uitschakelen
an de machine en het
ezen van de
rogramma's. Kan in
eide richtingen worden
edraaid.
Extra functies a Individuele
instellingen, blz. 5.
Start kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Greep van de vuldeur
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
3
Vuldeur
Bedieningspaneel
Serviceklep
Wasgoed uitnemen
Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen kiezen.
Start wählen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig a Instructie
plaatsingshandleiding, blz. 7.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
Pagina: 6
5 6
Individuele instellingen
ʑ Extra functies a ook Programma-overzicht, Blz. 7.
Snel Verkorte wastijd - slechts 2 spoelgangen. Voor licht vervuild wasgoed.
Aanbevolen beladingshoeveelheid max. 3 kg.
Spoelstop het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.
ʑ Start
Voor het starten van het programma.
Belangrijke instructies
Wasgoed en machine voorzichtig behandelen
– Bij het doseren van alle was-/hulp- en reinigingsmiddelen moeten beslist de aanwijzingen
van de fabrikant in acht worden genomen.
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Extra functie Snel selecteren.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Katoen 60 °C Eco kiezen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Katoen 60 °C + Voorwas
kiezen.
Stijven Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
Pagina: 7
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
opmerkingen
op
blz.
6
opvolgen!
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
Extra
functies;
Aanwijzing
Katoen
20,
30,
40,
60,
90
°C
5,5
kg/
3,5
kg*
stevig
textiel,
kookbestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
Snel*,
Spoelstop
Eco
40,
60
°C
+
Voorwas
60
°C
Kreukherstellend
30,
40
°C
2,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthe-
tisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
Snel,
Spoelstop
Fijne
was
30
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
Kort,
Spoelstop;
Er
wordt
tussen
de
spoelgangen
niet
gecentrifugeerd.
Wol
30
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
Bijzonder
sparend
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
Snel.
‘
Programma
zonder
voorwas
-
Wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
Programma
met
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
I
en
II
verdelen.
9201
/
9000722286
WAB28060NL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Germany
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasauto-
maat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet
opsluiten en in levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet-
toegankelijke plek bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv.
vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan
na het vullen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade
tijdens bedrijf!
Verbruiksgegevens
Programma Belading Energie*** Water*** Programmaduur***
Katoen 20 °C 5,5 kg 0.25 kWh 57 l 1h 3/4
Katoen 30 °C 5,5 kg 0.40 kWh 57 l 1h 3/4
Katoen 40 °C* 5,5 kg 0.75 kWh 57 l 1h 3/4
Katoen 60 °C 5,5 kg 1.20 kWh 57 l 2h
Katoen 90 °C 5,5 kg 2.00 kWh 64 l 2h
Kreukherstellend 40 °C* 2.5 kg 0.60 kWh 50 l 1h 1/2
Fijne was 30 °C 2 kg 0.30 kWh 55 l 1h
Wol 30 °C 2 kg 0.20 kWh 30 l 1h
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met
maximaal centrifugetoerental wassen.
Programma Belading Energieverbruik
per jaar
Waterverbruik
per jaar
Katoen Eco 40 °C/60 °C ** 5,5/2,75 kg 182 kWh 8800 l
** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 60456 Ed.5 EU met koud water
(15 ºC).
***De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en
vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
Pagina: 8
9
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment II vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de
waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C instellen en Start kiezen. Na afloop van het
programma de programmakiezer op Uit zetten.
Onderhoud
Behuizing machine, bedieningspaneel
– Wasmiddelresten direct verwijderen.
– Met een zachte, vochtige doek afwrijven
– Reinigen met een waterstraal is verboden.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Eruit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
Ontkalken Geen wasgoed in de wasmachine!
Bij juiste wasmiddeldosering niet nodig. Indien dit toch nodig is, moet dit volgens de
voorschriften van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel plaatsvinden. Geschikte
ontkalkingsmiddelen kunt u verkrijgen via onze internetpagina of via de
servicedienst (~ pagina 1).
Opmerkingen over indicatielampjes
Indicatielampjes voor de statusindicatie knipperen:
þüWassen en
cspoelen
Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
þüWassen en
	 centrifugeren
– Waterkraan volledig openen.
– Toevoerslang geknikt/ingeklemd.
– Waterdruk te laag; zeef reinigen a blz. 10.
cSpoelen en
	 centrifugeren
– Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen a blz. 10.
– Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen a blz. 10.
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact halen!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
10
Onderhoud
Afvoerpomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceklep voor afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier
afnemen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
(waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar!
AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang verminderen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren, Afpompen).
3. Start kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
– Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
Pagina: 9
11
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet
ingespoeld.
– Start niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen a Blz. 10.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten.
– Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 1,5.
ʑ Het programma start niet. – Start gekozen?
– Vuldeur gesloten?
ʑ Wassop wordt niet
afgepompt.
– Afvoerpomp reinigen a Blz. 10.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
– Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? –> Blz. 1,5.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid. Was
nat/te vochtig.
– Geen fout - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren
afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en
grote wasstukken in de trommel verdelen.
ʑ Meerdere keren beginnen
met centrifugeren.
– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt ervoor dat
onbalans verdwijnt.
ʑ Restwater in het
compartiment ~ voor
verzorgingsproduct.
– Geen fout - werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel lade reinigen a Blz. 9.
ʑ Geurvorming in
wasautomaat.
– Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Hiervoor
hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de
wasmiddelvullade.
– Te veel wasmiddel gebruikt?
Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt:
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
compartiment II doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke
geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen”
bij het centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Opstellingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiligingen verwijderen a Opstellingshandleiding.
ʑ Indicatielampen werken
niet tijdens het bedrijf.
– Stroomstoring?
– Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst
inschakelen.
ʑ Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
– Geen storing - onbalanscontrolesysteem verhelpt de onbalans
door het meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
spoelgang toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig
is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst
aOpstellingshandleiding.
Wasautomaat
nl Gebruikershandleiding

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Classixx 5.5 WAB28060.

Stel een vraag over de Bosch Classixx 5.5 WAB28060

Heb je een vraag over de Bosch Classixx 5.5 WAB28060 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Classixx 5.5 WAB28060. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Classixx 5.5 WAB28060 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.