Bosch BGL35MOV19 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch BGL35MOV19. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BGL35MOV19
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Fins, Roemeens, Turks, Hongaars, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 14
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie GL35 heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende GL35
– modellen beschreven. Het is dan ook mogelijk dat niet
alle genoemde kenmerken en functies gelden voor uw
toestel. U dient alleen gebruik te maken van originele
accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger
ontwikkeld zijn, om een zo goed mogelijk resultaat te
bereiken.
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de
stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing
erbij voegen.
Gelievedepagina'smetafbeeldingenuitteklappen!
Beschrijvingvanhettoestel
1 Omschakelbaar vloermondstuk met
ontgrendelingshuls*
2 Mondstuk voor harde vloeren met
ontgrendelingshuls*
3 TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor de vloer*
4 Handgreep van de slang
5 Zuigslang
6 Telescoopbuis met schuifknop
(en ontgrendelingshuls)*
7 Telescoopbuis met schuifmanchet
(en ontgrendelingshuls)*
8 Elektriciteitssnoer
9 Parkeerhulp
10 Uitblaasrooster
11 Filterzak
12 Uitblaasfilter*
13 Motorbeveiligingsfilter, wasbaar
14 Handvat
15 Uitschakelhulp (aan de onderkant van het
apparaat)
16 Deksel van het stofcompartiment
17 Filtervervangindicatie*
18 Aan-/uitknop en vermogensregelaar
19 Bekledingsmondstuk*
20 Mondstuk voor kieren*
Onderdelenenextratoebehoren
A Reservefilterverpakking
Filter TYPE G (BBZ41FG)
Voor de beste performance GXXLplus
(BBZ41GXXLP)
Inhoud: 4 filterzakken met afsluiting
1 micro-hygiënefilter
http://www.dust-bag-bosch.com
14
*a seconda della specifica dotazione
nl B Hepa-filterBBZ156HF
Extra filter voor schonere uitblaaslucht.
Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn. Jaarlijks
vervangen.
C TURBO-UNIVERSAL®-borstelvoorbekleding
BBZ42TB
Borstelen en zuigen van gestoffeerde meubels,
matrassen, autostoelen enz. in één beweging. Met
name geschikt voor het opzuigen van haren. De rol-
borstel wordt aangedreven door de zuigstroom van
de stofzuiger.
Geen elektrische aansluiting vereist.
D TURBO-UNIVERSAL®-borstelvoorvloeren
BBZ102TBB
Borstelen en zuigen van tapijten en tapijtvloeren
met korte pool en alle bekledingen in één beweging.
Met name geschikt voor het opzuigen van haren. De
rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom
van de stofzuiger.
Geen elektrische aansluiting vereist.
E Mondstukvoorhardevloeren BBZ123HD
Voor het schoonzuigen van harde vloeren
(parket, tegels, terracotta,...)
Voorheteerstegebruik
Afbeelding
● Handgreep op de zuigslang steken en laten inklikken.
● Bij het verwijderen van de handgreep beide
ontgrendelnokken samendrukken en de zuigslang
eruit trekken.
Destofzuigeringebruiknemen
Afbeelding
a)Het aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening
in het deksel klikken.
b)Bij het verwijderen van de zuigslang beide
ontgrendelnokken samendrukken en de slang eruit
trekken.
Afbeelding
a)Handgreep in de telesoopbuis schuiven. Om de
verbinding op te heffen de handgreep een beetje
draaien en uit de buis trekken.
b)Handgreep in de telescoopbuis schuiven tot hij
inklikt. Om de verbinding op te heffen op de
ontgrendelingshuls drukken en de handgreep eruit
trekken.
Afbeelding
a)Telescoopbuis in het aansluitstuk van het
vloermondstuk steken. Om de verbinding op te
heffen de buis een beetje draaien en uit het
vloermondstuk trekken.
b)Telescoopbuis in het aansluitstuk van het
vloermondstuk steken tot hij inklikt. Om de
verbinding los te maken de ontgrendelingshuls
indrukken en de telescoopbuis eruit trekken.
1
2
4*
3*
Pagina: 15
15
Afbeelding
● Door de schuifmanchet / schuifknop in de richting
van de pijl te schuiven de telescoopbuis ontgrendelen
en de gewenste lengte instellen.
Afbeelding
● Elektriciteitssnoer bij de stekker vastpakken, tot de
gewenste lengte uittrekken en de netstekker in het
stopcontact steken.
Afbeelding In-/Uitschakelen
● De stofzuiger door middel van de aan-/ uitknop in- en
uitschakelen.
Afbeelding Zuigkrachtregelen
Door de regelknop in de richting van de pijl te draaien
kan de gewenste zuigkracht traploos worden ingesteld.
Lage stand =>
Voor het schoonzuigen van kwetsbare
stoffen, bijv. bekleding, gordijnen, etc. .
Gemiddelde stand =>
Voor de dagelijkse reiniging bij
geringe vervuiling.
Hoogste stand =>
Voor het reinigen van zware vloer-
bedekking, harde vloeren en bij sterke vervuiling.
Zuigen
!Letop!
Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde
vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een
bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig
de onderkant van het mondstuk te controleren.
Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of
scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan
kwetsbare harde vloeren, zoals parket of linoleum. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade
die veroorzaakt wordt door een versleten mondstuk.
Afbeelding
Omschakelbaar vloermondstuk instellen:
vast tapijt en vloerbedekking =>
gladde vloeren =>
Let er bij het opzuigen van grotere deeltjes op dat u
deze na elkaar en voorzichtig opzuigt, zodat het
zuigkanaal van het vloermondstuk niet verstopt raakt.
Eventueel moet u het mondstuk optillen om de
vuildeeltjes beter op te kunnen zuigen.
Afbeelding Zuigenmetextratoebehoren
Mondstukken naar behoefte op de handgreep of de
zuigbuis steken:
a)Mondstuk voor kieren voor het schoonzuigen van
kieren en hoeken, etc.
b)Bekledingsmondstuk voor het afzuigen van
gestoffeerde meubelen, gordijnen etc.
c)Mondstuk voor harde vloeren
Voor het schoonzuigen van harde vloerbedekking
(tegels, parket, enz.)
5
6
7
8
9
10*
● De telescoopbuis in het aansluitstuk van het
mondstuk voor harde vloeren schuiven tot hij
vastklikt.
● Om de verbinding op te heffen op de
ontgrendelingshuls drukken en de telescoopbuis eruit
trekken.
Afbeelding Reinigingvanhetmondstukvoor
hardevloeren
a)Om het mondstuk te reinigen zuigt u het van onderaf
schoon.
b)Opgewikkelde draden en haren met een schaar
doorknippen en opzuigen.
Turboborstel
Wanneer uw toestel is uitgerust met een turboborstel,
vindt u de aanwijzingen voor het gebruik en het
onderhoud in de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
Afbeelding
Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de
achterkant van het apparaat gebruiken.
● Na het uitschakelen van het toestel de haak aan het
vloermondstuk in de uitsparing aan de achterkant van
het toestel schuiven.
Afbeelding
Om hindernissen te nemen, bijv. trappen, kan het
toestel ook aan het handvat getransporteerd worden.
Nahetwerk
Afbeelding
a)De stekker uit het stopcontact halen.
b)Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten
(het snoer rolt automatisch op).
Afbeelding
Voor het neerzetten/transporteren van het toestel kunt
u de neerzethulp aan de onderkant van het toestel
gebruiken.
a)Het apparaat rechtop neerzetten.
b)De haak op het vloermondstuk in de uitsparing aan de
onderkant van het toestel schuiven.
11*
12
13
14
15
*afhankelijk van de uitvoering
Pagina: 16
16
Vervangingfilter
!Let op: het toestel altijd uitschakelen alvorens van
filter te wisselen!
Filterzakvervangen
Afbeelding
● Is de filterwisselindicatie in het deksel volledig geel
terwijl het vloermondstuk niet op de grond rust en
het maximale vermogen is ingesteld, dan moet de
filterzak vervangen worden, ook als hij nog niet vol is.
In dit geval is vervanging noodzakelijk vanwege de
aard van de inhoud van de zak.
Mondstuk, zuigbuis en zuigslang mogen hierbij niet
verstopt zijn, omdat dit de filtervervangindicatie kan
beïnvloeden.
● Om verstoppingen te verwijderen kan de handgreep
gemakkelijk van de slang worden losgemaakt.
Afbeelding Dekselopenen
a)Deksel ontgrendelen door de afsluithendel in de
richting van de pijl te trekken.
b)Deksel in de richting van de pijl openen.
Afbeelding
a)Filterzak sluiten door aan het sluitlipje te trekken.
b)Filterzak uitnemen.
c)Nieuwe filterzak inbrengen.
d)Filterzak tot aan de aanslag in de houder schuiven.
!Let op: deksel sluit alleen wanneer de filterzak is
geplaatst.
Motorbeveiligingsfilterschoonmaken
Het motorbeveiligingsfilter dient regelmatig te worden
schoongemaakt door het uit te kloppen of uit te
wassen!
Afbeelding
● Deksel van het stofcompartiment openen.
Afbeelding
a)Motorbeveiligingsfilter door hem naar de zijkant te
trekken uit de vergrendeling halen en in de richting
van de pijl naar buiten trekken.
b)Motorbeveiligingsfilter reinigen door hem uit te
kloppen.
c)Bij sterke verontreiniging moet de
motorbeveiligingsfilter worden uitgewassen.
● De filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
d)Na het reinigen de motorbeveiligingsfilter inschuiven,
vergrendelen en het deksel van het
stofcompartiment sluiten.
17
18
16
19
17
Uitblaasfiltervervangen
Stofzuigermetmicro-hygiënefilter
Wanneer vervang ik: bij elke nieuwe reservefilter-
verpakking.
Afbeelding
● Deksel van het stofcompartiment openen.
Afbeelding
a)De filterhouder ontgrendelen door in de richting van
de pijl op de afsluithendel te drukken.
b)Micro-hygiënefilter verwijderen.
c)Micro-hygiënefilter kan worden uitgewassen.
Het filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
d)Micro-hygiënefilter verwijderen. Nieuw micro-
hygiënefilter in het toestel plaatsen.
e)Filterhouder in het apparaat inbrengen en laten
inklikken.
StofzuigermetHepa-filter
Is uw toestel met een Hepa-filter uitgerust, dan moet
dit jaarlijks vervangen worden.
Afbeelding
● Deksel van het stofcompartiment openen.
Afbeelding
a)Door in de richting van de pijl op de afsluithendel te
drukken het Hepa-filter ontgrendelen en uit het
apparaat nemen.
b)Nieuw Hepa-filter plaatsen en vastzetten.
Nahetopzuigenvanfijnestofdeeltjesde
motorbeveiligingsfilter schoonmaken, eventueel de
micro-hygiënefilter of HEPA-filter vervangen.
Onderhoud
Voor het schoonmaken dient de stofzuiger altijd te
worden uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact te worden gehaald. De stofzuiger en
toebehoren van kunststof kunnen met een in de handel
gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof worden
onderhouden.
!Geenschuurmiddelen,glas-ofallesreinigergebrui-
ken.Destofzuigernooitinwaterhouden.
Het stofcompartiment kan indien nodig met een tweede
stofzuiger worden uitgezogen, of eenvoudig met een
droge stofdoek of stofkwast worden schoongemaakt.
Technische wijzigingen voorbehouden.
21*
17
20*
17
*afhankelijk van de uitvoering
Pagina: 65
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
65

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch BGL35MOV19.

Stel een vraag over de Bosch BGL35MOV19

Heb je een vraag over de Bosch BGL35MOV19 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch BGL35MOV19. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch BGL35MOV19 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.