Bosch BGL3522 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch BGL3522. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BGL3522
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 8
8
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de
stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing
erbij voegen.
Gebruik volgens de voorschriften
Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet
voor zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend
gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwij-
zing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens
de voorschriften of op een verkeerde manier wordt
gebruikt.
Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op!
De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:
originele onderdelen, -toebehoren of -extra toebeho-
ren
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger
niet worden gebruikt voor:
het schoonzuigen van mensen of dieren.
het opzuigen van:
- insecten ( bijv. vliegen, spinnen, ...).
- substanties die schadelijk voor de gezondheid,
heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
- vochtige of vloeibare stoffen.
- licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
- as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstal-
laties.
- tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de erkende
regels van de techniek en de betreffende
veiligheidsbepalingen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke vermogens of personen die
gebrek aan kennis of ervaring hebben,
wanneer zij onder toezicht staan of met
het oog op een veilig gebruik volledig
over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van
de gevaren die hieruit kunnen
voorvloeien.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet
worden uitgevoerd door kinderen als zij
niet onder toezicht staan.
Plastic zakken en folie dienen buiten
bereik van kinderen te worden bewaard
en afgevoerd.
=> Er bestaat gevaar voor verstikking!
Juist gebruik
De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aanslui-
ten en in gebruik nemen.
Nooit zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motor-
beveiligings - en uitblaasfilter.
=> Het apparaat kan beschadigd raken!
Vermijd het zuigen met mondstuk en buis in de
buurt van uw hoofd
=> Er bestaat gevaar voor letsel!
Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd
onder de gebruiker staan.
Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om
de stofzui-ger te dragen / transporteren.
Raakt de voedingskabel van dit apparaat bescha-
digd, dan dient deze door de fabrikant, zijn service-
dienst of iemand met de juiste kwalificaties te wor-
den vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situ-
aties.
Bij continu gebruik gedurende vele uren het elektrici-
teitssnoer volledig uittrekken.
Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker
trekken om het apparaat van het net te koppelen.
Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trek-
ken en niet bekneld laten raken.
Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stek-
ker uit het stopcontact halen.
De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij
beschadigd is. In het geval zich een storing voordoet
de stekker uit het stopcontact halen.
Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de
stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen
worden uitgevoerd door onze klantenservice.
De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhou-
dende stoffen op de filters (filterzak, motorbeveili-
gingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouw-
plaatsen.
=> Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadi-
ging van het toestel.
Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt
gebruikt.
Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar
maken, het toestel daarna op een verantwoorde
wijze afvoeren.
GA 9000 883 910_GL35 04.03.2013 12:02 Seite 8
Pagina: 44
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie GL35 heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende GL35
– modellen beschreven. Het is dan ook mogelijk dat niet
alle genoemde kenmerken en functies gelden voor uw
toestel. U dient alleen gebruik te maken van originele
accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger
ontwikkeld zijn, om een zo goed mogelijk resultaat te
bereiken.
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de
stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing
erbij voegen.
Gelieve de pagina's met afbeeldingen uit te klappen!
Beschrijving van het toestel
1 Omschakelbaar vloermondstuk met
ontgrendelingshuls*
2 Mondstuk voor harde vloeren met
ontgrendelingshuls*
3 TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor de vloer*
4 Handgreep van de slang
5 Zuigslang
6 Telescoopbuis met schuifknop
(en ontgrendelingshuls)*
7 Telescoopbuis met schuifmanchet
(en ontgrendelingshuls)*
8 Elektriciteitssnoer
9 Parkeerhulp
10 Uitblaasrooster
11 Filterzak
12 Uitblaasfilter*
13 Motorbeveiligingsfilter, wasbaar
14 Handvat
15 Uitschakelhulp (aan de onderkant van het
apparaat)
16 Deksel van het stofcompartiment
17 Filtervervangindicatie*
18 Aan-/uitknop en vermogensregelaar
19 Bekledingsmondstuk*
20 Mondstuk voor kieren*
Onderdelen en extra toebehoren
A Reservefilterverpakking
Filter TYPE G (BBZ41FG)
Voor de beste performance GXXL (BBZ41GXXL)
Inhoud: 4 filterzakken met afsluiting
1 micro-hygiënefilter
http://www.dust-bag-bosch.com
44
*a seconda della specifica dotazione
nl B Hepa-filter BBZ156HF
Extra filter voor schonere uitblaaslucht.
Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn. Jaarlijks
vervangen.
C TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor bekleding
BBZ42TB
Borstelen en zuigen van gestoffeerde meubels,
matrassen, autostoelen enz. in één beweging. Met
name geschikt voor het opzuigen van haren. De rol-
borstel wordt aangedreven door de zuigstroom van
de stofzuiger.
Geen elektrische aansluiting vereist.
D TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor vloeren
BBZ102TBB
Borstelen en zuigen van tapijten en tapijtvloeren
met korte pool en alle bekledingen in één beweging.
Met name geschikt voor het opzuigen van haren. De
rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom
van de stofzuiger.
Geen elektrische aansluiting vereist.
E Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD
Voor het schoonzuigen van harde vloeren
(parket, tegels, terracotta,...)
Voor het eerste gebruik
Afbeelding
● Handgreep op de zuigslang steken en laten inklikken.
● Bij het verwijderen van de handgreep beide
ontgrendelnokken samendrukken en de zuigslang
eruit trekken.
De stofzuiger in gebruik nemen
Afbeelding
a)Het aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening
in het deksel klikken.
b)Bij het verwijderen van de zuigslang beide
ontgrendelnokken samendrukken en de slang eruit
trekken.
Afbeelding
a)Handgreep in de telesoopbuis schuiven. Om de
verbinding op te heffen de handgreep een beetje
draaien en uit de buis trekken.
b)Handgreep in de telescoopbuis schuiven tot hij
inklikt. Om de verbinding op te heffen op de
ontgrendelingshuls drukken en de handgreep eruit
trekken.
Afbeelding
a)Telescoopbuis in het aansluitstuk van het
vloermondstuk steken. Om de verbinding op te
heffen de buis een beetje draaien en uit het
vloermondstuk trekken.
b)Telescoopbuis in het aansluitstuk van het
vloermondstuk steken tot hij inklikt. Om de
verbinding los te maken de ontgrendelingshuls
indrukken en de telescoopbuis eruit trekken.
1
2
4*
3*
GA 9000 883 910_GL35 04.03.2013 12:03 Seite 44
Pagina: 45
45
Afbeelding
● Door de schuifmanchet / schuifknop in de richting
van de pijl te schuiven de telescoopbuis ontgrendelen
en de gewenste lengte instellen.
Afbeelding
● Elektriciteitssnoer bij de stekker vastpakken, tot de
gewenste lengte uittrekken en de netstekker in het
stopcontact steken.
Afbeelding In- / Uitschakelen
● De stofzuiger door middel van de aan-/ uitknop in- en
uitschakelen.
Afbeelding Zuigkracht regelen
Door de regelknop in de richting van de pijl te draaien
kan de gewenste zuigkracht traploos worden ingesteld.
Lage stand =>
Voor het schoonzuigen van kwetsbare
stoffen, bijv. bekleding, gordijnen, etc. .
Gemiddelde stand =>
Voor de dagelijkse reiniging bij
geringe vervuiling.
Hoogste stand =>
Voor het reinigen van zware vloer-
bedekking, harde vloeren en bij sterke vervuiling.
Zuigen
!Let op!
Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde
vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een
bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig
de onderkant van het mondstuk te controleren.
Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of
scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan
kwetsbare harde vloeren, zoals parket of linoleum. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade
die veroorzaakt wordt door een versleten mondstuk.
Afbeelding
Omschakelbaar vloermondstuk instellen:
vast tapijt en vloerbedekking =>
gladde vloeren =>
Let er bij het opzuigen van grotere deeltjes op dat u
deze na elkaar en voorzichtig opzuigt, zodat het
zuigkanaal van het vloermondstuk niet verstopt raakt.
Eventueel moet u het mondstuk optillen om de
vuildeeltjes beter op te kunnen zuigen.
Afbeelding Zuigen met extra toebehoren
Mondstukken naar behoefte op de handgreep of de
zuigbuis steken:
a)Mondstuk voor kieren voor het schoonzuigen van
kieren en hoeken, etc.
b)Bekledingsmondstuk voor het afzuigen van
gestoffeerde meubelen, gordijnen etc.
c)Mondstuk voor harde vloeren
Voor het schoonzuigen van harde vloerbedekking
(tegels, parket, enz.)
5
6
7
8
9
10*
● De telescoopbuis in het aansluitstuk van het
mondstuk voor harde vloeren schuiven tot hij
vastklikt.
● Om de verbinding op te heffen op de
ontgrendelingshuls drukken en de telescoopbuis eruit
trekken.
Afbeelding Reiniging van het mondstuk voor
harde vloeren
a)Om het mondstuk te reinigen zuigt u het van onderaf
schoon.
b)Opgewikkelde draden en haren met een schaar
doorknippen en opzuigen.
Turboborstel
Wanneer uw toestel is uitgerust met een turboborstel,
vindt u de aanwijzingen voor het gebruik en het
onderhoud in de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
Afbeelding
Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de
achterkant van het apparaat gebruiken.
● Na het uitschakelen van het toestel de haak aan het
vloermondstuk in de uitsparing aan de achterkant van
het toestel schuiven.
Afbeelding
Om hindernissen te nemen, bijv. trappen, kan het
toestel ook aan het handvat getransporteerd worden.
Na het werk
Afbeelding
a)De stekker uit het stopcontact halen.
b)Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten
(het snoer rolt automatisch op).
Afbeelding
Voor het neerzetten/transporteren van het toestel kunt
u de neerzethulp aan de onderkant van het toestel
gebruiken.
a)Het apparaat rechtop neerzetten.
b)De haak op het vloermondstuk in de uitsparing aan de
onderkant van het toestel schuiven.
11*
12
13
14
15
*afhankelijk van de uitvoering
GA 9000 883 910_GL35 04.03.2013 12:03 Seite 45
Pagina: 46
46
Vervanging filter
!Let op: het toestel altijd uitschakelen alvorens van
filter te wisselen!
Filterzak vervangen
Afbeelding
● Is de filterwisselindicatie in het deksel volledig geel
terwijl het vloermondstuk niet op de grond rust en
het maximale vermogen is ingesteld, dan moet de
filterzak vervangen worden, ook als hij nog niet vol is.
In dit geval is vervanging noodzakelijk vanwege de
aard van de inhoud van de zak.
Mondstuk, zuigbuis en zuigslang mogen hierbij niet
verstopt zijn, omdat dit de filtervervangindicatie kan
beïnvloeden.
● Om verstoppingen te verwijderen kan de handgreep
gemakkelijk van de slang worden losgemaakt.
Afbeelding Deksel openen
a)Deksel ontgrendelen door de afsluithendel in de
richting van de pijl te trekken.
b)Deksel in de richting van de pijl openen.
Afbeelding
a)Filterzak sluiten door aan het sluitlipje te trekken.
b)Filterzak uitnemen.
c)Nieuwe filterzak inbrengen.
d)Filterzak tot aan de aanslag in de houder schuiven.
!Let op: deksel sluit alleen wanneer de filterzak is
geplaatst.
Motorbeveiligingsfilter schoonmaken
Het motorbeveiligingsfilter dient regelmatig te worden
schoongemaakt door het uit te kloppen of uit te
wassen!
Afbeelding
● Deksel van het stofcompartiment openen.
Afbeelding
a)Motorbeveiligingsfilter door hem naar de zijkant te
trekken uit de vergrendeling halen en in de richting
van de pijl naar buiten trekken.
b)Motorbeveiligingsfilter reinigen door hem uit te
kloppen.
c)Bij sterke verontreiniging moet de
motorbeveiligingsfilter worden uitgewassen.
● De filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
d)Na het reinigen de motorbeveiligingsfilter inschuiven,
vergrendelen en het deksel van het
stofcompartiment sluiten.
17
18
16
19
17
Uitblaasfilter vervangen
Stofzuiger met micro-hygiënefilter
Wanneer vervang ik: bij elke nieuwe reservefilter-
verpakking.
Afbeelding
● Deksel van het stofcompartiment openen.
Afbeelding
a)De filterhouder ontgrendelen door in de richting van
de pijl op de afsluithendel te drukken.
b)Micro-hygiënefilter verwijderen.
c)Micro-hygiënefilter kan worden uitgewassen.
Het filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
d)Micro-hygiënefilter verwijderen. Nieuw micro-
hygiënefilter in het toestel plaatsen.
e)Filterhouder in het apparaat inbrengen en laten
inklikken.
Stofzuiger met Hepa-filter
Is uw toestel met een Hepa-filter uitgerust, dan moet
dit jaarlijks vervangen worden.
Afbeelding
● Deksel van het stofcompartiment openen.
Afbeelding
a)Door in de richting van de pijl op de afsluithendel te
drukken het Hepa-filter ontgrendelen en uit het
apparaat nemen.
b)Nieuw Hepa-filter plaatsen en vastzetten.
Na het opzuigen van fijne stofdeeltjes de
motorbeveiligingsfilter schoonmaken, eventueel de
micro-hygiënefilter of HEPA-filter vervangen.
Onderhoud
Voor het schoonmaken dient de stofzuiger altijd te
worden uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact te worden gehaald. De stofzuiger en
toebehoren van kunststof kunnen met een in de handel
gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof worden
onderhouden.
!Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebrui-
ken. De stofzuiger nooit in water houden.
Het stofcompartiment kan indien nodig met een tweede
stofzuiger worden uitgezogen, of eenvoudig met een
droge stofdoek of stofkwast worden schoongemaakt.
Technische wijzigingen voorbehouden.
21*
17
20*
17
*afhankelijk van de uitvoering
GA 9000 883 910_GL35 04.03.2013 12:03 Seite 46
Pagina: 100
93
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the fra-
mework for the return and recycling of used applian-
ces as applicable throughout the EU.
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et élec-
troniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di appa-
recchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldi-
ge terugneming en verwerking van oude apparaten.
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-
nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-
peiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elek-
trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-
tronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-
ning av innbytteprodukter.
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagan-
de och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palau-
tus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
Este aparato está marcado con el símbolo de cumpli-
miento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctri-
cos y electrónicos.
GA 9000 883 910_GL35 04.03.2013 12:03 Seite 93
Pagina: 102
95
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
GA 9000 883 910_GL35 04.03.2013 12:03 Seite 95

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch BGL3522.

Stel een vraag over de Bosch BGL3522

Heb je een vraag over de Bosch BGL3522 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch BGL3522. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch BGL3522 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.