Bosch BGL32500 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch BGL32500. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BGL32500
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars, Oekraïens, , Tsjechisch, Slowaaks

Inhoudsopgave

Pagina: 5
6
veilig gebruik volledig over de bediening
van het apparaat zijn geïnformeerd en op
de hoogte zijn van de gevaren die hieruit
kunnen voorvloeien.
„
„ 	
Kinderen mogen niet met het apparaat 	
spelen.
„
„ 	
Reiniging en onderhoud mogen niet wor-
den uitgevoerd door kinderen als zij niet
onder toezicht staan.
„
„ 	
Plastic zakken en folie dienen buiten be-
reik van kinderen te worden bewaard en
afgevoerd.
=>
= Er bestaat gevaar voor verstikking!
Juist gebruik
„
„ 	
De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten en
in gebruik nemen.
„
„ 	
Nooit zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motorbevei-
ligings- en uitblaasfilter. =>Het apparaat kan beschadigd
raken!
„
„ Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde
vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een bepaalde
mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig de onderkant
van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant
van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan
hierdoor schade worden veroorzaakt aan kwetsbare harde
vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is niet aan-
sprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een vers-
leten mondstuk.
„
„ 	
Vermijd het zuigen met mondstuk en buis in de buurt van
uw hoofd =>Er bestaat gevaar voor letsel!
„
„ 	
Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder de
gebruiker staan.
„
„ 	
Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om de
stofzui-ger te dragen / transporteren.
„
„ Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd, dan
dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of iemand
met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voor-
koming van gevaarlijke situaties.
„
„ 	
Bij continu gebruik gedurende vele uren het elektriciteits-
snoer volledig uittrekken.
„
„ 	
Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trek-
ken om het apparaat van het net te koppelen.
„
„ 	
Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken en
niet bekneld laten raken.
„
„ 	
Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker uit
het stopcontact halen.
„
„ 	
De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij be-
schadigd is. In het geval zich een storing voordoet de stek-
ker uit het stopcontact halen.
„
„ 	
Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de stofzu-
iger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitge-
voerd door onze klantenservice.
„
„ 	
De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden, vocht en
hittebronnen.
„
„ 	
Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende
stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter, uit-
blaasfilter, etc.) terechtkomen.
„
„ 	
De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaats-
en. => Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging
van het toestel.
„
„ 	
Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt.
„
„ 	
Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het
toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.
	
Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di
accendere l'apparecchio selezionare il livello di potenza
più basso e solo in un secondo momento selezionare un
livello di potenza maggiore.
Avvertenze per lo smaltimento
„
„ 	Imballaggio
	
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali
danni durante il trasporto. È costituito da materiali non
inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo
smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari
rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclag-
gio "Punto verde".
„
„ 	Apparecchio dismesso
	
Gli apparecchi dismessi contengono ancora moltepli-
ci materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire
l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un centro
di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclag-
gio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministrazione
comunale della propria città.
„
„ 	
Smaltimento del filtro e del sacchetto filtro
	
Il filtro e il sacchetto filtro sono costituiti da materiali
non inquinanti. A condizione che non contengono alcuna
sostanza dannosa, possono essere smaltiti con i normali
rifiuti domestici.
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzui-
ger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.
Gebruik volgens de voorschriften
Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor za-
kelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend gebruiken
zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant
is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wan-
neer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een ver-
keerde manier wordt gebruikt.
Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op!
De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:
„
„ 	
originele onderdelen, -toebehoren of -extra toebehoren
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger niet
worden gebruikt voor:
„
„ 	
het schoonzuigen van mensen of dieren.
„
„ 	
het opzuigen van:
−
− insecten ( bijv. vliegen, spinnen, ...).
−
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
−
− vochtige of vloeibare stoffen.
−
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
−
− as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstal-
laties.
−
− tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de erkende re-
gels van de techniek en de betreffende vei-
ligheidsbepalingen.
„
„ 	Dit apparaat kan worden gebruikt door kin-
deren vanaf 8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische of geesteli-
jke vermogens of personen die gebrek aan
kennis of ervaring hebben, wanneer zij on-
der toezicht staan of met het oog op een
Pagina: 36
37
Overview + Assembly
Vue d‘ensemble + Assemblage
Panoramica + Montaggio
Overzicht + Samenstelling
Oversigt + Samling af apparatet
Oversikt + Montering
Översikt + Hopsättning
Yhteenveto + Kokoaminen
Resumo + Montagem
Vista general y montaje
Επισκόπηση + συναρμολόγηση
Przegląd + Montaż
Áttekintés + Összeszerelés
Преглед + състав
Обзор + сборка
Vedere de ansamblu + Asamblare
Огляд + збирання
1
ra
1
‫التركيب‬ + ‫عام‬ ‫عرض‬
‫اختياري‬ ‫تكميلي‬ ‫ملحق‬
2
‫التشغيل‬
3
‫الشفط‬
4
‫الحفظ‬ + ‫النقل‬
5
‫الفلتر‬ ‫تغيير‬
6
‫الخ‬ ‫التكميلية‬ ‫الملحقات‬ + ‫الغيار‬ ‫قطع‬
Übersicht + Zusammensetzen
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
pt
es
tr
pl
hu
bg
ru
ro
uk
ar
el
Genel bakış + Montaj
or
or

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch BGL32500.

Stel een vraag over de Bosch BGL32500

Heb je een vraag over de Bosch BGL32500 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch BGL32500. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch BGL32500 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.