Bosch BGB45POWER handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch BGB45POWER. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BGB45POWER
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 10
9
! Aanwijzing:
Door het gebruik van niet goed passende of kwalita-
tief mindere onderdelen, toebehoren/ extra toebe-
horen en stofzakken kan uw stofzuiger beschadigd
raken. Indien deze schade veroorzaakt is door het
gebruik van dergelijke producten valt hij niet onder
de garantie.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de
erkende regels van de techniek
en de betreffende veiligheids-
bepalingen.
„ Dit apparaat kan worden ge-
bruikt door kinderen vanaf 8
jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of
personen die gebrek aan ken-
nis of ervaring hebben, wan-
neer zij onder toezicht staan
of met het oog op een veilig
gebruik volledig over de be-
diening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoog-
te zijn van de gevaren die hie-
ruit kunnen voorvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
„ Reiniging en onderhoud mo-
gen niet worden uitgevoerd
door kinderen als zij niet on-
der toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen
buiten bereik van kinderen te
worden bewaard en afgevo-
erd.
>
= Er bestaat gevaar voor
verstikking!
Juist gebruik
„ De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten
en in gebruik nemen.
„ Nooit zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motorbe-
veiligings- en uitblaasfilter.
>
= Het apparaat kan beschadigd raken!
„ Zuig nooit met mondstuk en buis in de nabijheid van
het hoofd.
>
= Er bestaat gevaar voor letsel!
„ Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder
de gebruiker staan.
„ Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om
de stofzui-ger te dragen / transporteren.
„ Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd,
dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of
iemand met de juiste kwalificaties te worden vervan-
gen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties.
„ Bij een gebruiksduur van langer dan 30 minuten het
elektriciteitssnoer volledig uittrekken.
„ Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker
trekken om het apparaat van het net te koppelen.
„ Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trek-
ken en niet bekneld laten raken.
„ Let erop dat de netstekker niet tegen personen,
lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slaat wanneer
het snoer automatisch wordt ingetrokken.
>
= Leid het elektriciteitssnoer met behulp van de
netstekker.
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker
uit het stopcontact halen.
„ De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij be-
schadigd is. In het geval zich een storing voordoet de
stekker uit het stopcontact halen.
„ Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de
stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen wor-
den uitgevoerd door onze klantenservice.
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende
stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter,
uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
„ De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouw-
plaatsen.
>
= Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging
van het toestel.
„ Wanneer de stofzuiger niet gebruikt wordt het toestel
uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
„ Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken,
het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoe-
ren.
! Let op
Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen
van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit wor-
den veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere
elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op
hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten.
De zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wan-
neer u alvorens het toestel aan te zetten de laagste
stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest.
Pagina: 53
50
nl
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie BGL45 heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende
BGL45 – modellen beschreven. Het is dan ook mogelijk
dat niet alle genoemde kenmerken en functies gelden
voor uw toestel.
U dient alleen gebruik te maken van originele acces-
soires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger
ontwikkeld zijn om een zo goed mogelijk resultaat te
bereiken.
De pagina's met afbeeldingen uitklappen!
Beschrijving van het apparaat
1 Omschakelbaar vloermondstuk*
2 Omschakelbaar vloermondstuk met ontgrendelings-
huls*
3 Dierhaarmondstuk*
4 Mondstuk voor harde vloeren*
5 Telescoopbuis met schuifknop*
6 Telescoopbuis met schuifmanchet*
7 Telescoopbuis met schuifmanchet en ontgrende-
lingshuls*
8 Handgreep van de slang
9 Zuigslang
10 Accessoirehouder voor combimondstuk*
11 Combimondstuk*
12 Deksel
13 Uitblaasfilter*
14 Elektronische schuifregelaar
15 Indicatie filter vervangen
16 Aan-/uitknop
17 Parkeerhulp
18 Elektriciteitssnoer
19 Uitschakelhulp (aan de onderkant van het apparaat)
20 Motorbeveiligingsfilter*
21 Filterzak
* afhankelijk van de uitvoering
Onderdelen en extra toebehoren
A Reservefilterverpakking
Type Power Protect Dustbag
Bestelnummer: 00575069
- 4 stofzakken met sluiting
- 1 micro-hygiënefilter
! Aanwijzing!!
Wij adviseren u om uitsluitend gebruik te maken van
onze originele stofzakken.
Uw apparaat is een zeer efficiënte stofzuiger, die
bij het gebruik van hoogwaardige stofzakken zeer
goede resultaten geeft. Alleen bij gebruik van hoog-
waardige stofzakken, met name de originele stofzu-
igerzakken van Bosch, worden de waarden bereikt
die op het EU energie-label staan aangegeven voor
de energie-efficiencyklasse, de stofopname en het
stofretentievermogen.
Bij gebruik van stofzakken van mindere kwaliteit
(bijv. papieren zakken) kunnen bovendien de levens-
duur en het vermogen van uw toestel aanzienlijk wor-
den beïnvloed. Ook kan uw stofzuiger door het ge-
bruik van niet goed passende of kwalitatief mindere
stofzakken beschadigd raken. Deze schade valt niet
onder onze garantie.
Meer informatie hierover vindt u onder
www.bosch-home.com/dust-bag. Hier kunt u ook
onze originele stofzuigerzakken bestellen.
B HEPA-filter BBZ8SF1
Extra filter voor schone uitblaaslucht.
Aanbevolen voor mensen die aan allergieën lijden.
Ieder jaar vervangen.
C Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD
Voor het zuigen van gladde vloeren (parket, tegels,
terracotta,...)
D Vloermondstuk BBZ082BD
Omschakelbaar vloermondstuk voor vloerbedekking
en gladde vloeren.
Pagina: 54
51
* afhankelijk van de uitvoering
Voor het eerste gebruik
Afbeelding
Handgreep op de zuigslang steken en laten inklikken.
De stofzuiger in gebruik nemen
Afbeelding
a) Zuigslangaansluitstuk in de zuigopening vastzetten.
b) Om de zuigslang te verwijderen, de ontgrendelingstoets
indrukken en de slang uittrekken.
Afbeelding
a) Handgreep en telescoopbuis in elkaar steken.
b) Handgreep in de telescoopbuis schuiven tot hij vastklikt.
Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls
drukken en de telescoopbuis eruit trekken.
Afbeelding
a) Vloermondstuk en telescoopbuis in elkaar steken.
b) De telescoopbuis goed in het aansluitstuk van het
vloermondstuk schuiven tot hij inklikt
Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls
drukken en de telescoopbuis eruit trekken.
Afbeelding
Door het verstellen van de schuifmanchet/schuifknop in
de richting van de pijl de telescoopbuis ontgrendelen en
de gewenste lengte instellen.
Afbeelding
De accessoirehouder op het combimondstuk schuiven
en op de zuig- /telescoopbuis clipsen.
6*
5*
4*
3*
2
1*
Afbeelding
Elektriciteitssnoer aan de stekker vastnemen, tot op de
gewenste lengte uittrekken en stekker in het stopcontact
steken.
Afbeelding
Stofzuiger inschakelen door de aan-/uitknop in de
richting van de pijl in te drukken.
Zuigen
Afbeelding
Door het verstellen van de schuifregelaar kan de
gewenste zuigkracht traploos ingesteld worden.
䡲 Laagste
stand:
voor het schoonzuigen van kwetsbare stoffen, bijv.
gordijnen.
䡲 Lage
stand:
voor de dagelijkse reiniging bij geringe vervuiling.
䡲 Middelste
stand:
voor het reinigen van zware vloerbedekking, harde
vloeren en bij sterke vervuiling.
9
8
7
䡲 Hoge
stand
voor het verwijderen van hardnekkige en zeer sterke
vervuiling.
Afbeelding
Vloermondstuk instellen:
a) Voor het zuigen van tapijten
en vloerbedekkingen =>
b) Voor het zuigen van
harde vloeren =>
Let op!
Mondstukken zijn, afhankelijk van het type harde vloer
(bijv. ruwe vloeren of rustieke plavuizen) onderhevig
aan enige slijtage. Daarom dient u de onderkant van
het mondstuk regelmatig te controleren. Wanneer de
onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe
randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan gevoelige
harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
een versleten mondstuk.
10
Afbeelding Zuigen met extra toebehoren
Mondstukken naar behoefte op de handgreep of de
zuigbuis steken:
a) Mondstuk voor kieren voor het schoonzuigen van kieren
en hoeken, etc.
b) Meubelmondstuk voor het afzuigen van gestoffeerde
meubelen, gordijnen, etc.
Afbeelding
Mondstuk voor haren van dieren
䡲 Vloermondstuk voor het gemakkelijk en grondig
verwijderen van dierharen.
䡲 De telescoopbuis in het aansluitstuk van het mondstuk
voor dierharen schuiven tot hij inklikt.
Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls
drukken en de telescoopbuis eruit trekken.
䡲 Om te reinigen het mondstuk gewoon met de
zuigbuis/telescoopbuis afzuigen.
Afbeelding
Mondstuk voor harde vloeren
䡲 Voor het reinigen van harde vloeren (tegels, parket enz.)
䡲 Vloermondstuk en telescoopbuis in elkaar steken.
Afbeelding
Bij korte zuigpauzes kunt u na het uitschakelen van het
toestel de parkeerhulp aan de achterkant van het toestel
gebruiken.
De haak op het vloermondstuk in de uitsparing aan de
achterkant van het apparaat schuiven.
14
13*
12*
11*
Pagina: 55
52
* afhankelijk van de uitvoering
Na het werk
Afbeelding
䡲 Stekker uit het stopcontact trekken.
䡲 Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten. Het
snoer wordt automatisch opgerold.
Afbeelding
Voor het neerzetten/transporteren van het toestel kunt u
de neerzethulp aan de onderkant van het toestel
gebruiken.
Het apparaat rechtop neerzetten. De haak op het
vloermondstuk in de uitsparing aan de onderkant van het
apparaat schuiven.
16
15
Vervanging filter
Filterzak vervangen
Afbeelding
Wanneer de filtervervangindicatie op het moment dat het
vloermondstuk van de bodem is opgetild en het hoogste
zuigvermogen is ingesteld intensief en gelijkmatig
oplicht, dient de filterzak te worden vervangen, ook al is
hij nog niet vol. In dit geval is vervanging noodzakelijk
vanwege de aard van de inhoud van de zak.
Mondstuk, zuigbuis en zuigslang mogen hierbij niet
verstopt zijn, omdat dit de filterwisselindicatie kan
beïnvloeden.
Afbeelding
Deksel openen door de afsluithendel in de richting van
de pijl te drukken.
Afbeelding
a) Filterzak door aan de afsluitlip te trekken afsluiten en
uitnemen.
b) Nieuwe filterzak in de houder plaatsen en deksel van het
stofcompartiment sluiten.
!Attentie: het deksel sluit alleen als de filterzak
geplaatst is.
Motorbeveiligingsfilter schoonmaken
De motorbeveiligingsfilter moet regelmatig gereinigd
worden door hem uit te kloppen of uit te wassen!
Afbeelding
䡲 Het deksel van het stofcompartiment openen (zie
afbeelding 18).
䡲 Het motorbeveiligingsfilter in de richting van de pijl naar
buiten trekken.
䡲 Het motorbeveiligingsfilter schoonmaken door het uit te
kloppen.
䡲 Bij sterke vervuiling dient het motorbeveiligingsfilter te
worden uitgewassen.
Filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
䡲 Na het reinigen de motorbeveiligingsfilter inschuiven en
het deksel van het stofcompartiment sluiten.
20*
19
18
17
Schuimfilter reinigen
Is uw toestel uitgerust met een filterraam met
schuimfilter, dan dient het schuimfilter regelmatig
te worden schoongemaakt door het uit te kloppen
of uit te wassen!
Afbeelding
Deksel van het stofcompartiment openen
(zie afbeelding 18).
Filterraam met schuimfilter in de richting van de pijl
naar buiten trekken.
Schuimfilter uit het filterraam nemen en
schoonmaken door het uit te kloppen.
Bij sterke verontreiniging moet het schuimfilter
worden uitgewassen.
Het schuimfilter vervolgens minstens 24 uur laten
drogen.
Na reiniging het schuimfilter in het filterraam
plaatsen, het filterraam met schuimfilter in
het toestel schuiven en het deksel van het
stofcompartiment sluiten.
!Let op: De stofzuiger mag niet worden gebruikt
zonder motorbeveiligingsfilter!
Hepa-Filter (motorbeveiligingsfilter) vervangen
Is uw toestel met een Hepa-filter uitgerust, dan moet dit
jaarlijks vervangen worden.
Afbeelding
䡲 Het deksel van het stofcompartiment openen.
䡲 Hepa-Filter in de richting van de pijl naar buiten trekken
en verwijderen.
䡲 Nieuw Hepa-Filter inbrengen en de deksel van het
stofcompartiment sluiten
Uitblaasfilter vervangen
De uitblaasfilter van uw toestel moet een keer per jaar
vervangen worden.
Microhygiënefilter vervangen
Afbeelding
䡲 Het deksel van het stofcompartiment openen
(zie afbeelding 18).
䡲 De filterhouder ontgrendelen door de afsluitlip in de
richting van de pijl te drukken
䡲 Filterschuim en microhygiënefilter uitnemen.
Nieuwe microhygiënefilter en het filterschuim in de
filterhouder leggen.
䡲 Filterhouder in het toestel plaatsen en vergrendelen.
23*
22*
21*
Pagina: 124
108
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the fra-
mework for the return and recycling of used applian-
ces as applicable throughout the EU.
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et élec-
troniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di appa-
recchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldi-
ge terugneming en verwerking van oude apparaten.
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-
nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-
peiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elek-
trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-
tronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvin-
ning av innbytteprodukter.
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagan-
de och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palau-
tus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
Este aparato está marcado con el símbolo de cumpli-
miento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctri-
cos y electrónicos.
Pagina: 129
110
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch BGB45POWER.

Stel een vraag over de Bosch BGB45POWER

Heb je een vraag over de Bosch BGB45POWER en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch BGB45POWER. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch BGB45POWER zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.