Bosch BBH218LTD handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch BBH218LTD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BBH218LTD
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Hongaars, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 7
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden
de gebruiksaanwijzing erbij voegen.
Gebruik volgens de voorschriften
Dit apparaat is bedoeld voor het huishouden en voor
huishoudachtige, niet-commerciële toepassingen. Hu-
ishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik
in personeelsruimtes van winkels, kantoren, landbouw-
bedrijven en andere zakelijke bedrijven, evenals het ge-
bruik door gasten van pensions, kleine hotels en soort-
gelijke woonvoorzieningen. Dit apparaat is bestemd
voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter
boven zeeniveau. De stofzuiger uitsluitend gebruiken
zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:
„ originele filterelementen
„ originele onderdelen, originele accessoires
De stofzuiger is niet geschikt voor:
„ het schoonzuigen van mensen of dieren
„ het opzuigen van:
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
− vochtige of vloeibare stoffen
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen
− as, roet uit haarden en centrale verwarmingsins-
tallaties.
Veiligheidsvoorschriften
„ Deze stofzuiger voldoet aan de erkende
regels van de techniek en de betreffende
veiligheidsbepalingen.
„ Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke vermogens of personen die
gebrek aan kennis of ervaring hebben,
wanneer zij onder toezicht staan of met
het oog op een veilig gebruik volledig
over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de
gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
„ Reiniging en onderhoud mogen niet wor-
den uitgevoerd door kinderen als zij niet
onder toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen buiten be-
reik van kinderen te worden bewaard en
afgevoerd.
>
= Er bestaat gevaar voor verstikking!
Juist gebruik
„ Laadapparaat alleen volgens typeplaatje aansluiten en
in gebruik nemen.
„ Nooit zonder filterelementen zuigen.
>
= Het apparaat kan beschadigd worden!
„ Niet aan het netsnoer maar aan de stekker trekken om
het laadapparaat van het net af te sluiten.
„ Laad het apparaat niet bij temperaturen onder de 0°C
of boven de 40°C.
„ Defect laadapparaat niet aansluiten of openen, maar
door een nieuw vervangen.
„ Beschadigde accuzuiger niet in gebruik nemen.
„ Om risico's te vermijden mogen reparaties en de ver-
vanging van onderdelen in zoverre ze niet bij »Reini-
ging« in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven, alle-
en door onze klantenservice worden uitgevoerd.
„ De stofzuiger en het laadstation beschermen tegen
weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
„ Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken,
het apparaat daarna op een verantwoorde wijze afvo-
eren.
Instructies voor recycling
Bij uw speciaalzaak of gemeente kunt u informatie krij-
gen over actuele methodes van afvalverwerking.
Let op: dit apparaat bevat herlaadbare NiMH-batterijen
(accu's). Alvorens het apparaat af te voeren de ontla-
den batterijen eruit halen (zie afbeelding 15) en op een
milieuvriendelijke manier afvoeren.
6
Pagina: 35
34
Beschrijving van het apparaat nl
1 Vloermondstuk met elektrische borstel
2 Ontgrendelingsknop borstelrol
3 Vuilcontainer
4 Motorbeveiligingsfilter
5 Filterschuim
6 Zuigeenheid
7 Ontrgrendelingsknop vloerenmondstuk
8 Kierenmondstuk
9 Handgreep handstofzuiger
10 Schuifregelaar handstofzuiger
11 Ontgrendelingsknop accuzuiger
12 Indicatie Laden
13 Handgreep accuzuiger
14 Schuifregelaar accuzuiger
15 Ontgrendelingsknop schuifcontainer
16 Aansluitsnoer
17 Borstelrol
18 Geleidingsstang borstelrol
1
16
17
9
10
11
13
12
14
15
4
5
6
3
7
8
18
2
Pagina: 36
35
Gelieve de pagina's met afbeeldingen uit te klappen!
Voor het eerste gebruik
Afb.
Handgreep voorzichtig op de hoofdbehuizing steken
en vastschroeven.
Afb.
Handstofzuiger in het vloermondstuk steken en
vergrendelen.
U verwijdert het vloermondstuk door op de
ontgrendelingsknop te drukken en de handstofzuiger
uit het mondstuk te trekken.
Opladen
!Let op: Voor het eerste gebruik moeten de accu's
van de stofzuiger minstens 16 uur worden
opgeladen.
Het apparaat mag alleen worden opgeladen en
gebruikt met een accupack dat hetzelfde voltage
heeft als het apparaat.
Zie daarvoor de informatie over het voltage op het
accupack en het apparaat.
Afb.
Om de stofzuiger op te laden plaatst u hem dichtbij
een stopcontact. Het apparaat kan vrij in de ruimte
worden geplaatst. (zie afbeelding 6)
Aansluitsnoer achter in de aansluiting van het
apparaat steken.
Stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact
steken.
Tijdens het laden is de laadindicatie verlicht.
Is het apparaat klaar voor gebruik, dan is de
laadindicatie blauw verlicht. De tijd om het apparaat
volledig op te laden bedraagt 12 tot 16 uur.
Het is mogelijk dat het aansluitsnoer en de
handstofzuiger warm worden. Dit is normaal en niet
bezwaarlijk.
Gebruik van de handstofzuiger
Zuigen
Afb.
Schuifregelaar in de richting van de pijl schuiven.
1
2
3
4
Zuigkracht regelen
Afb.
Om het zuigvermogen in te stellen schuift u de
schuifregelaar in de gewenste stand:
Positie 1 = middelste stand voor eenvoudige
schoonmaakwerkzaamheden
=> Het apparaat heeft een langere looptijd.
Positie 2 = hoogste stand voor moeilijkere
schoonmaakwerkzaamheden
=> Het apparaat heeft een hoger vermogen bij een
kortere looptijd.
Afb.
Bij korte zuigpauzes kan het apparaat vrij in de
ruimte worden geplaatst. Hiervoor de zuiger licht
naar voren kantelen in de richting van het mondstuk.
!Let op: Schakel het apparaat beslist uit wanneer u
het neerzet, anders kan de draaiende borstel leiden
tot schade aan de vloerbedekking.
Gebruik van de hand-accuzuiger
Afb.
De hand-accuzuiger m.b.v. de ontgrendelingsknop
ontgrendelen en uit de handstofzuiger nemen.
Kierenmondstuk
Voor het schoonzuigen van kieren en hoeken etc.
Afb.
Het mondstuk voor kieren, zoals te zien is in de
afbeelding, in de zuigopening van de hand-accuzuiger
steken.
De hand-accuzuiger laden
Afb.
Om de hand-accuzuiger te laden dient u hem in de
handstofzuiger te plaatsen en te vergrendelen. Let
erop dat hij goed bevestigd is.
Na gebruik
Afb.
Het apparaat na gebruik uitschakelen.
6
7
8
10
9
5
nl
Pagina: 37
36
Het stofreservoir leegmaken
Voor een goed resultaat moet de stofzuiger na
gebruik altijd worden leeggemaakt.
Afb.
Neem de hand-accuzuiger uit de handstofzuiger
(zie Afb. 7)
Het stofreservoir m.b.v. de ontgrendelingstoets
ontgrendelen en van de motoreenheid trekken.
Afb.
Motorbeveiligingsfilter en filterschuim m.b.v. de
handgreep uit het stofreservoir nemen.
Stofreservoir leegmaken.
Reiniging van de filters
Afb.
Stofreservoir ontgrendelen. Motorbeveiligingsfilter
en filterschuim uit het stofreservoir nemen (zie Afb.
11 en 12)
Motorbeveiligingsfilter en filterschuim reinigen door
ze uit te kloppen.
Bij sterke verontreiniging kunnen de filters en het
stofreservoir uitgewassen worden.
Stofreservoir vervolgens met een droge doek
schoonwrijven; filters volledig laten drogen voordat
ze weer worden teruggeplaatst.
Afb.
a)Motorbeveiligingsfilter en filterschuim in het
stofreservoir plaatsen.
b)Stofreservoir op de zuigeenheid plaatsen en laten
vergrendelen.
Nieuwe filters zijn desgewenst verkrijgbaar bij onze
klantenservice.
Het vloermondstuk schoonmaken
Alvorens onderhoud te plegen dient u de stofzuiger
altijd uit te schakelen of van de stroom af te sluiten..
Afb.
Borstelrol met behulp van de ontgrendelingsknop
ontgrendelen en zijwaarts uit het vloermondstuk
trekken.
Opgewikkelde draden en haren met een schaar langs
de hiervoor bestemde keep doorknippen en
verwijderen.
Borstelrol zijwaarts langs de geleidingsstang in het
vloermondstuk schuiven en met behulp van de
ontgrendelingsknop vergrendelen.
!Let op: Het vloermondstuk mag alleen in gebruik
worden genomen wanneer de borstelrol is
vastgezet.
12
15
13
14
11
Let op!
Mondstukken zijn, afhankelijk van het type harde vloer
(bijv. ruwe vloeren of rustieke plavuizen) onderhevig
aan enige slijtage. Daarom dient u de onderkant van
het mondstuk regelmatig te controleren. Wanneer de
onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe
randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan gevoelige
harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
een versleten mondstuk.
Vervanging van het accupack
Het accupack kan met één handgreep uit het apparaat
worden genomen en worden vervangen.
Afb.
Accupack in de richting van de pijl ontgrendelen en
uit het apparaat nemen.
Nieuw accupack inbrengen en vergrendelen.
Een nieuw of extra accupack kan via onze
klantenservice worden verkregen, met vermelding van
het apparaattype.
!Let op: het apparaat mag alleen worden opgeladen
en gebruikt met een accupack dat hetzelfde voltage
heeft als het apparaat.
Zie daarvoor de informatie over het voltage op het
accupack en het apparaat.
Onderhoud
Alvorens de accuzuiger of de handstofzuiger schoon te
maken dienen deze uitgeschakeld en losgekoppeld te
zijn van de acculader. Ze kunnen worden onderhouden
met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel
voor kunststof.
!Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger
gebruiken. De zuiger nooit onderdompelen in
water.
Het accupack afvoeren
Alvorens het apparaat af te voeren het accupack
verwijderen en milieuvriendelijk afvoeren. (zie Afb. 16)
16
nl
Pagina: 101
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf
Anfrage jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen
istin jedem Fall aber die Vorlage des
Kaufbeleges erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as
set out by our representatives in the country of
sale apply. Details regarding same may be
obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. For claims under
guarantee the sales receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene
riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare
documento fiscale di acquisto rilasciato dal
venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL
’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti ţartlar
Bu cihaz için satşn gerçekleştigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti şartlar
geçerlidir. Garanti şartlar ile ilgili detayl bilgi için;
cihazn satn alndğ bayiye ya da Tüketici
Danşma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturay veya okunakl
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach mozecie sie
˛
Pa nstwo dowledziec u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
ze swiadcze n gwarancyjnych wymagane jest
przedlo zenie dowodu zakupu.
8

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch BBH218LTD.

Stel een vraag over de Bosch BBH218LTD

Heb je een vraag over de Bosch BBH218LTD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch BBH218LTD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch BBH218LTD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.