Bosch Avantixx WVH28441 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Avantixx WVH28441. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Bosch
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: Avantixx WVH28441
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
Programmakiezer voor het in-/uitschakelen van
de machine en voor de programmakeuze.
Kan in beide richtingen gedraaid worden.
Uitvoerig programma-overzicht. aBlz. 7/8
Wasgoed sorteren en in de
trommel doen (drogen)
Alleen wasgoed met de volgende textielbehandelingssymbolen drogen:
– ( = drogen op normale temperatuur (Drogen).
– 'c= drogen op lage temperatuur (Voorzichtig drogen).
De volgende textielsoorten mogen niet gedroogd worden:
– ) = symbool ''niet drogen''.
– Wol of met wol gemengde weefsels. Kans op krimpen!
– Fijne was (zijde, synthetische vitrage). Kans op kreukels!
– Textiel dat schuimrubber of dergelijke materialen bevat.
– Textiel dat met ontvlambare vloeistof is behandeld, bijv. vlekkenwater,
wasbenzine, verdunner. Kans op explosie!
– Textiel dat nog haarspray of dergelijke middelen bevat.
Gevaarlijke dampen!
De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
Programmakiezer
Wasgoed sorteren en in de trommel doen
– Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.
– Het wasgoed sorteren overeenkomstig de textielbehandelingssymbolen op de etiketten.
– Sorteren naar soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.
– Vreemde voorwerpen verwijderen – kans op roesten.
– De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
– Bij de keuze van een droogprogramma. aBlz. 4:
Wasgoed sorteren en in de trommel doen
– Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Belangrijke aanwijzingen in acht. aBlz. 6
– Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.
– Deur van de was-/droogautomaat sluiten. Pas op dat er tussen de vuldeur en de rubber
afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.
Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen toevoegen
– Doseren overeenkomstig
de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, de waterhardheid (inlichtingen hierover
bij het waterleidingbedrijf in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking.
– Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen.
– Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!
Juiste installatie volgens het apart meegeleverde
install atievoorschrift.
Apparaat controleren
– Een beschadigd apparaat nooit inschakelen!
– Contact opnemen met de Servicedienst!
Stekker in het stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker vastpakken!
Kraan opendraaien
– Aan het eind van het droogprogramma volgt een
automatisch pluizenreinigingsprogramma. Kraan
ook bij de keuze van een droogprogramma
opendraaien.
Zorg voor een goede beluchting
Een goede beluchting is noodzakelijk om de tijdens
het drogen ontstane lucht af te voeren.
– Zorg altijd voor een goede beluchting van de ruimte
waarin het apparaat zich bevindt.
– Het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
– De toe- en afvoeropeningen voor de koellucht nooit
blokkeren.
Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas,
waterontharder, vlekkenzout
Uw was-/droogautomaat Voorbereiden
Vóór de eerste was/het eerste drogen a Blz. 6
De was-/droogautomaat werd vóór het verlaten van de
fabriek getest. Om het resterende water uit de test te
verwijderen de eerste wascyclus zonder wasgoed met het
programma Pluizen verwijderen laten draaien. a Blz. 6:
Vóór de eerste was/het eerste drogen
Instellen en aanpassen van het programma
– Programmakiezer op het gewenste wasprogramma zetten. aBlz. 7:
Programma-overzicht
Optietoetsen en verdere functies gebruiken aBlz. 9/10
Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
Als u de optietoets Temperatuur, Centrifugeren of Klaar in ingedrukt houdt
worden automatisch de instelopties doorgebladerd.
Als u wilt wassen en drogen zonder onderbreking (alleen bij Katoen, Katoen Eco,
Snel+Mix , Kreukherstellend en PowerWash 60'):
– Toets Drogen aanraken en de functies of activeren. aBlz. 10
– De maximale belading om te drogen niet overschrijden. aBlz. 7
– Maximaal toelaatbaar centrifugetoerental van het wasprogramma kiezen om een
goed droogresultaat te bereiken.
Start/bijvullen indrukken
... Wassen/Wassen+Drogen
1
Wasmiddelbakje ~: wasverzachter
Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas
Bestemming van het apparaat
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen in sop van in de machine wasbaar textiel en voor
het drogen ervan,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare
was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt
zijn.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de was-/droogautomaat
laten.
– Huisdieren uit de buurt van de was-/droogautomaat
houden.
– De was-/droogautomaat mag niet door kinderen en
personen bediend worden die niet op de hoogte zijn van
de gebruiksvoorschriften.
– De was-/droogautomaat in een ruimte met een waterafvoer
installeren en gebruiken.
Wasgoed uit de trommel halen
De deur van de was-/droogautomaat openen en het wasgoed eruit halen.
Deur en wasmiddellade van de wasautomaat open laten zodat eventueel resterend
water kan verdampen!
Kraan dichtdraaien
Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9
Uitschakelen
Programmakiezer op  Uit zetten.
... Drogen
Drogen
Wassen
Wassen en drogen zonder onderbreking
1
Droogprogramma instellen en aanpassen
– Programmakiezer op de stand Drogen of Voorzichtig drogen zetten.
aBlz. 7: Programma-overzicht
2
Start/bijvullen indrukken
2
Display/Optietoetsen/Extra
functies
Programma beëindigd als …
... het Start/bijvullen-lampje uitgaat en of (als Spoelstop (= geen
afsluitend centrifugeren) werd gekozen) op de indicatie verschijnt, de pieptoon te
horen is. Geluidssterkte pieptoon instellen. aBlz. 10
Als gekozen werd en wordt aangegeven: toets Start/bijvullen indrukken.
– Het programma wordt met het afpompen van het water en met het centrifugeren
van het wasgoed voortgezet (het standaard-centrifugetoerental kan tevoren
gewijzigd worden).
– Als alleen het water afgepompt moet worden: toets Start/bijvullen opnieuw
indrukken als de centrifugegang begint. Het programma wordt onderbroken en
de deurvergrendeling wordt opgeheven. Het wasgoed kan uit de trommel
gehaald worden.
Wanneer op de display brandt voor die van het droogprogramma■hoge
temperatuur in de trommel. Het programma voor het afkoelen van de trommel
isâinâbedrijf totdat de temperatuur in de trommel is gedaald. aBlz. 11: Informatie
op het display
Programma wijzigen …
Als per ongeluk het verkeerde programma werd gekozen:
– Was/droogprogramma opnieuw kiezen.
– Indien nodig de programma-instelling aanpassen en/of verdere functies kiezen.
aBlz. 9/10
– Start/bijvullen kiezen.
Programma onderbreken …
– Toets Start/bijvullen indrukken.
– Let op de indicaties: als gaat branden en op de indicatie verschijnt, dan
kan de deur geopend worden. Indien nodig een stuk wasgoed eruit halen of erin
leggen. Als en afwisselend worden aangegeven, dan kan de deur
door hoge waterstand in de trommel of door hoge temperaturen niet geopend
worden.
– Toets Start/bijvullen indrukken om het programma voort te zetten.
– De bijvullenfunctie kan tijdens de droogfase niet geactiveerd worden.
... of programma beëindigen
Wasprogramma met hoge temperatuur:
– Afkoelen van het wasgoed: Spoelen/Centrifugeren kiezen, Start/bijvullen
indrukken.
Wasprogramma met lage temperaturen:
– Spoelen/Centrifugeren kiezen, Start/bijvullen indrukken.
Droogprogramma:
– Drogen of Voorzichtig drogen kiezen, toets Drogen indrukken, droogtijd op
15 minuten instellen, daarna Start/bijvullen indrukken.
Belangrijke aanwijzingen
Voorbereiden van het wasgoed/Wasgoed en machine ontzien
– Alle zakken legen.
– Controleren op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
– Broeken, gebreide kleding en tricot, bijv. truien, T-shirts of sweatshirts vóór het wassen
binnenstebuiten keren.
– Controleer of BH’s met beugel in de wasmachine gewassen mogen worden.
– Fijne was in een netje of zakje wassen (panty’s, vitrage, BH’s met beugel).
– Ritssluitingen en knopen dichtdoen.
– Zand uit zakken en omslagen borstelen.
– Bij vitrage haken/rolletjes verwijderen of de vitrage in een net of kussensloop stoppen.
– Bij keuze van het droogprogramma alleen voor een droger geschikt textiel gebruiken.
– Vóór het drogen moet met de hand gewassen textiel met het passende centrifugetoerental
gecentrifugeerd worden.
– Vóór het drogen optimaal centrifugeren. Voor katoen adviseren wij een centrifugetoerental
van meer dan 1000 omw./min., voor kreukherstellend wasgoed meer dan 800 omw./min.
– Voor een gelijkmatig droogresultaat het wasgoed op het soort weefsel en het
droogprogramma sorteren.
– Strijkwas na het drogen niet onmiddellijk strijken. Wij raden u aan het wasgoed eerst in
elkaar te rollen zodat het resterende vocht gelijkmatig wordt verdeeld.
– Voor een goede droogcapaciteit moeten doorgestikte dekbedden, badhanddoeken
of andere grote wasstukken apart gedroogd worden. Niet meer dan vier badhanddoeken
(of 3 kg) drogen.
Vóór de eerste was/het eerste drogen
Geen wasgoed in de was/droogautomaat leggen. Kraan opendraaien en ½ maatbeker
wasmiddel in wasmiddelbakje II doen. Het programma Pluizen verwijderen 40°C instellen en
Start/bijvullen kiezen. Na beëindiging van het programma de programmakiezer op  Uit
zetten.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
Licht Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Katoen Eco
of extra functie Vlekken kiezen.
Sterk Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Katoen Eco
of extra functie Vlekken kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.
Inweekmiddel/wasmiddel in wasmiddelbakje II doen (volgens de gegevens op de
verpakking). Het programma Katoen 30°C instellen en Start/bijvullen kiezen. Na ca. 10
minuten Start/bijvullen indrukken. Na het inweken eventueel het programma wijzigen of
opnieuw Start/bijvullen kiezen als het programma moet worden voortgezet.
Stijven Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.
Stijven is in alle wasprogramma’s met vloeibaar stijfsel mogelijk. De stijfsel volgens
de gegevens op de verpakking in het wasverzachterbakje gieten (het bakje indien nodig eerst
schoonmaken).
Verven/Ontkleuren
Verfmiddelen mogen alleen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden gebruikt
worden. Zout kan roestvrij staal beschadigen. Neem altijd de gegevens op de verpakking
in acht. In de wasautomaat geen wasgoed bleken.
Start/
Bijvullen
Inhoud 
ʋ Bestemming van het apparaat......................................................... 1
ʋ Voorbereiden...................................................................................1/2
ʋ Wasgoed voorbereiden of Wassen+Drogen.........................2/3/4
ʋ Voorbereiden drogen.................................................................2/3/4
ʋ Instellen en aanpassen van het programma ........................3/4/5
ʋ Na het wassen/drogen...................................................................... 5
ʋ Belangrijke aanwijzingen................................................................... 6
ʋ Programma-overzicht......................................................................... 7
ʋ Droogtabel ........................................................................................... 8
ʋ Verbruikswaarden............................................................................... 8
ʋ Indicatie en optietoetsen................................................................... 9
ʋ Extra functies en individuele instellingen.....................................10
ʋ Informatie op de indicatie ...............................................................11
ʋ Aanwijzingen voor de veiligheid ....................................................11
ʋ Wat te doen als … ..................................................................... 12/13
ʋ Noodontgrendeling ..........................................................................13
Wasmiddellade met
bakjes I, II, ~
Deurgreep
Onderhouds-
klep
Trommel
Luchttoevoeropening
Luchtafvoeropening
(Achterkant)
Milieubescherming/Energiebesparingstips
– De per programma maximaal toelaatbare hoeveelheid
wasgoed in de trommel doen. aBlz. 7
 Programma-
overzicht
– Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
– Het programma Katoen Eco en de extra functie Vlekken
kiezen om bij aanzienlijk minder energieverbruik een goed
wasresultaat te bereiken.
– Wasmiddel volgens de gegevens op de verpakking en naar
waterhardheid doseren.
– Als het wasgoed hierna in het apparaat gedroogd moet
worden: een zo hoog mogelijk centrifugetoerental kiezen –
hoe minder water in het wasgoed des te minder tijd en
energie bij het drogen nodig zijn.
– De ruimte waarin het apparaat is opgesteld goed beluchten,
het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud. aBlz. 9
– Geen kletsnat wasgoed drogen. Tijd- en energieverspilling!
Gefeliciteerd – u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energie-
verbruik. Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Voor verdere informatie en een overzicht van onze producten, toebe-
horen en reserve-onderdelen zie onze website www.bosch-home.com
of neem contact op met onze Servicedienst.
De contactgegevens van Servicedienst vindt u eveneens op onze
website of in de lijst met Servicedienstadressen.
3
De in de fabriek ingestelde droogmodus is . In deze modus
wordt de droogtijd automatisch aan de hoeveelheid wasgoed
aangepast met als resultaat kastdroog wasgoed dat onmiddellijk
opgevouwen en in de kast gelegd kan worden. U kunt de
droogmodus ook op zetten voor extra droog wasgoed of
op Tijdgestuurd drogen dat u door aantippen van de toets Drogen
kunt instellen om een globale of exacte droogtijd te bepalen. a
Blz. 8: Droogtabel
Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
Als u de optietoets Klaar in ingedrukt houdt worden
de instellingen automatisch doorgebladerd.
Bedienings-
paneel
1 2 3 4 5 6
Het apparaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing
in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke
installatievoorschrift in acht.
De aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11 beslist in acht
nemen!
7
Programma-overzicht
(zie
ook
de
informatie
op
blz.
9/10)

Programma’s
°C
maximale
belading
(
kg)
*
Soort
wasgoed
Extra
functies,
informatie
Katoen
:
–
90
7,0/4,0**
Stevig
textiel,
hittebestendig
textiel
van
katoen
of
linnen.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken,
Vlekken
Katoen
Eco
Stevig
textiel
van
katoen
of
linnen.
Allergie
+
:
–
60
7,0
Stevig
textiel
van
katoen
of
linnen.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken,
Vlekken
voor
een
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
de
gekozen
temperatuur,
meer
water,
extra
spoelen.
PowerWash
60’
4,0/4,0**
Stevig
textiel
van
katoen
of
gemengde
weefsels.
Tijdgestuurd
programma,
60
minuten.
Kort
programma
voor
normaal
vervuild
wasgoed.
Kreukherstellend
:
–
60
3,5/2,5**
Kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetische
of
gemengde
weefsels.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken
Snel+Mix
Textiel
van
katoen
en
kreukherstellend
textiel.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken,
Vlekken
Verschillende
soorten
textiel
die
samen
gewassen
kunnen
worden.
Fijn/Zijde
:
–
40
2,0
Voor
fijne,
wasbare
textiel,
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetische
of
gemengde
weefsels.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken
Alleen
voorzichtig
centrifugeren
tussen
de
spoelbeurten.
:üWol
Met
de
hand
of
in
de
machine
wasbare
wol
of
met
veel
wol
gemengde
weefsels.
Bijzonder
fijnprogramma
ter
voorkoming
van
krimpen,
langere
programmapauzes
(textiel
blijft
in
het
sop).
Extra
snel
15’
Kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetische
of
gemengde
weefsels.
Kort
programma,
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed.
Pluizen
verwijderen
:,
40,
90
0
Trommelreinigingsprogramma
90°
=
antibacterieel,
geen
wasmiddel
gebruiken,
40°
=
antibacterieel
voor
gebruik
met
speciaal
wasmiddel
om
de
wasautomaat
te
reinigen,
:
=
pluizenspoelprogramma
voor
het
verwijderen
van
pluizen
die
zich
in
de
waskuip
hebben
opgehoopt.
Spoelen
/Centrifugeren
7,0
Voor
met
de
hand
gewassen
wasgoed;
Extra
spoelen
is
geactiveerd.
Indien
men
uitsluitend
wil
centrifugeren:
de
toets
deactiveren.
Extra
spoelen,
Licht
strijken
Afpompen
Opfrissen
1,0
Anti-geur-
en
anti-kreukprogramma,
geschikt
voor
het
opfrissen
van
kostuums,
colberts
en
pantalons,
of
voor
chemische
reiniging
van
wasgoed
dat
niet
in
de
wasautomaat
kann
worden
gewassen;
ook
voor
het
opfrissen
van
vrijetijdskleding
van
katoen
of
kunstvezel.
Om
kreukels
te
vermijden
het
textiel
na
afloop
van
het
programma
direct
uit
de
machine
nemen
en
3
tot
5
minuten
ophangen.
Drogen
4,0
Witte/bonte
was,
drogen
met
normale
warmte-instelling.
Voorzichtig
drogen
2,5
Kreukherstellend
textiel,
drogen
met
weinig
warmte.
‘
De
programma’s
zijn
voor
licht
vervuild
textiel
tijdgestuurd.
Bij
sterk
vervuild
textiel
de
hoeveelheid
wasgoed
verminderen
en
een
extra
functie
kiezen,
bijv.
Vlekken.
*
Maximale
belading
volgens
EN50229.
Waarden
in
rood:
maximale
belading
om
te
drogen,
waarden
in
zwart:
maximale
belading
om
te
wassen.
**
Als
u
zonder
onderbreking
wilt
wassen
en
drogen:
op
de
programma’s
Katoen,
Katoen
ECO
en
PowerWash
60'
volgt
Drogen,
op
de
programma’s
Kreukherstellend
en
Snel+Mix
volgt
Voorzichtig
drogen.
Voor
verdere
informatie
en
een
overzicht
van
onze
producten
zie
onze
website:
www.bosch-home.com.
Op
deze
website
vindt
u
ook
informatie
over
onze
Servicedienst.
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
D-81739
München
WVH28441NL
9000716161
1211
Pagina: 1
8
Droogtabel
Witte/bonte was (textiel van katoen of linnen zoals ondergoed, T-shirts, sweaters, broeken, keukendoeken)
Drooggewicht in kg 0,5ɛ1,0 1,0ɛ2,0 2,0ɛ3,0 3,0ɛ4,0 ɛ0,5 ɛ1,0 ɛ2,0 ɛ2,5
Geschatte droogtijd in minuten Instelbare droogtijd in minuten
Kastdroog
< 60 60ɛ80 80ɛ110 110ɛ150
30 60 90 120
< 65 65ɛ90 90ɛ130 130ɛ160
Aanbevolen programma Drogen (auto) Drogen (tijd)
Doorgestikt dekbed/badhanddoek
(groot of dik wasgoed van katoen zoals badhanddoeken, lakens, tafelkleden, jeans, werkkleding)
Drooggewicht in kg 0,5ɛ1,0 1,0ɛ2,0 2,0ɛ3,0 3,0ɛ4,0 ɛ0,5 ɛ1,0 ɛ1,5 ɛ2,0
Geschatte droogtijd in minuten Instelbare droogtijd in minuten
Kastdroog
< 60 60ɛ90 90ɛ120 120ɛ160
30 60 90 120
< 80 80ɛ110 110ɛ140 140ɛ170
Aanbevolen programma Drogen (auto) Drogen (tijd)
Kreukherstellend (textiel van synthetische of gemengde weefsels zoals overhemden, sportkleding, gevoelig wasgoed)
Drooggewicht in kg 0,5ɛ1,0 1,0ɛ2,0 2,0ɛ2,5 ɛ0,5 ɛ1,0 ɛ1,5 ɛ2,0
Geschatte droogtijd in minuten Instelbare droogtijd in minuten
Kastdroog
< 50 50ɛ100 100ɛ120
30 60 90 120
< 60 60ɛ110 110ɛ130
Aanbevolen programma Voorzichtig drogen (auto) Voorzichtig drogen (tijd)
‘ De tijden zijn geschatte waarden en hebben betrekking op een normale belading, het standaard-centrifugeerprogramma en de
omgevingstemperatuur.
‘ De maximale te kiezen droogtijd bedraagt 120 minuten. Als het gewicht van het wasgoed meer dan 2,5 kg is: automatisch drogen
kiezen. Deze functie wordt aanbevolen voor goede droogresultaten en om energie te besparen.
Een 15 minuten durend droogprogramma dient ter afkoeling van het wasgoed.
Verbruikswaarden
Programma Optie Belading Stroom-
verbruik***
Water*** Programma-
duur***
Katoen30 °C** cVelkken 7 kg 0,49 kWh 74 l 2:18 h
Katoen 40 °C** cVelkken 7 kg 0,57 kWh 74 l 2:18 h
Katoen Eco 60 °C** cVelkken 7 kg 1,19 kWh 51 l 2:31 h
Katoen 90 °C – 7 kg 2,10 kWh 84 l 2:15 h
Kreukherstellend 40 °C** Velkken 3,5 kg 0,59 kWh 551 1:43 h
Snel+Mix 40 °C** – 3,5 kg 0,54 kWh 52 l 1:03 h
Fijn/Zijde 30 °C – 2 kg 0,15 kWh 29 l 0:39 h
: Wol : (koud) – 2 kg 0,08 kWh 42 l 0:36 h
: Wol 30 °C – 2 kg 0,16 kWh 42 l 0:36 h
Drogen – 4 kg 2,55 kWh 3 l 2:30 h
Voorzichtig drogen – 2,5 kg 1,55 kWh 3 l 2:00 h
Pluizen verwijderen : (koud) – - 0,04 kWh 29 l 0:16 h
Katoen Eco 60 °C +
Drogen (2 cycli)*
cVelkken* 7/3,5 kg 5,67 kWh 57 l 6:58 h
* Programma-instelling voor test en classificatie energielabel volgens EN50229, EU-richtlijn 96/60/EC..
** Programma-instelling voor tests met de indertijd geldende versie van EN60456.
Aanwijzing voor vergelijkende tests: om te testen met de testprogramma’s met de aangegeven belading en met maximaal
centrifugetoerental wassen. Het programma Snel+Mix40 °C en het maximale toerental alskort programma voor bonte was kiezen.
*** De waarden wijken – afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, omgevingstempe-
ratuur, soort, hoeveelheid en mate van vervuiling van het wasgoed, wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de ge-
kozen extra functies – van de aangegeven waarden af. 8 9

ʑ Indicatiesymbolen


ʑ Informatie op het display
De resttijd resp. doeltijd wordt
aangegeven zodra de deur
gesloten is; Droogstatus (Auto-
Droogmodus/Droogtijd/UIT) **
* Voorbeeld van een indicatie –
varieert afhankelijk van de keuze.
** Alleen als het droogpro-
gramma beschikbaar is.
ʑ Optietoetsen
Centrifugetoerental en temperatuur kunnen ook tijdens het verloop van het gekozen programma gewijzigd
worden. De effecten hiervan variëren naarmate de stand van het programma.
Temperatuur 
De aangegeven wastemperatuur kan gewijzigd worden. De maximaal te kiezen wastemperatuur varieert
afhankelijk van het gekozen programma. a Blz. 7
þ Wassen: brandt als het wasprogramma loopt.
cSpoelen: brandt als het spoelprogramma loopt.
	 Centrifugeren: brandt als het centrifugeerprogramma loopt.
7 Drogen: brandt als het droogprogramma loopt.
Automatische beladingsherkenning: Herkentna hetinstromen van het
water de belading en stelt dienovereenkomstig de resttijd in. De symbolen geven een
kleine, gemiddelde en grote belading aan die aan de hand van de aanbevolen
maximale belading * voor het gekozen programma werd vastgesteld.
* Automatische indicatie van de herkende belading alleen bij wasprogramma’s met
een aanbevolen maximale belading van > 3,0 kg, uitgezonderd Spoelen/
Centrifugeren en Afpompen. Verschillende soorten textiel met elk een andere
waterabsorptie kunnen de beladingsindicatie beïnvloeden.
Kraan:
knippert – kraan niet open of geen waterdruk.
brandt – lage waterdruk. Dit leidt tot een langere programmaduur.
Overdosering: schuim herkend. Eventueel teveel wasmiddel.
‰cDeur:brandt als de deur geopend kan worden.
#Kinderbeveiliging:
brandt – als de kinderbeveiliging actief is.
knippert – als er sprake is van een bedieningsfout.
Kinderbeveiliging activeren/deactiveren; aBlz. 10
kg, *:aanbevolen maximale belading in kg voor het gekozen was-/
droogprogramma. aBlz 7: Programma-overzicht
Tijd, bijv. *: resttijd of
*: door de gebruiker gedefinieerde eindtijd. a Blz. 9
Dry, droogmodus en droogtijd:
: Auto Dry-modus 1.
: Auto Dry-modus 2, extra droog voor droogprogramma.
: Het droogprogramma is gedeactiveerd.
*: Duur van het droogprogramma, wanneer alleen drogengewenst is, handmatig
gedefinieerde droogtijd. a Blz. 10, toets Drogen
: Brandt als het programma onderbroken is.
:Brandt als de deur bij een onderbroken programma geopend kan
worden.
: Programma-einde of
: Programma-einde met instelling .
: Instellen van de geluidssterkte van het signaal. aBlz. 10
*: Informatie op de indicatie. aBlz. 11
Indicatie en optietoetsen
10
Klaar in
Bij de keuze van een programma wordt de bijbehorende programmaduur aangegeven.
De start van het programma kan vóór het begin uitgesteld worden. De Klaar in-tijd geeft aan
wanneer het programma klaar zal zijn. Deze tijd kan in stappen van een uur tot maximaal
24 h worden ingesteld. De toets Klaar in ingedrukt houden tot het gewenste aantal uren
verschijnt ((h = Hour (uur)). De toets Start/bijvullen ndrukken; de deur wordt vergrendeld.
Centrif. toerental
Het aangegeven centrifugetoerental kan gewijzigd worden. Het maximaal te kiezen toerental
varieert afhankelijk van het gekozen programma. Hebt u gekozen, dan blijft het wasgoed in het
spoelwater liggen.
Drogen
De droogfunctie kan met deze toets geactiveerd, gedeactiveerd en ingesteld worden. Wassen en
drogen zonder onderbreking is alleen in de automatische modus mogelijk. Als het programma
voor alleen drogen wordt gekozen, dan kunt u kiezen uit automatisch drogen of tijddrogen met
een droogduur naar wens. aBlz. 8
ʑ Extra functies Zie ook a Blz. 7: Programma-overzicht
Voorwas Voor sterk vervuild wasgoed. Voorwas met max. 30 °C.
Extra spoelen Extra spoelcyclus bij verlengde wastijd. Voor gebieden met
heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.
Licht strijken
Speciale centrifugeergang met aansluitend luchtig maken van
het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren, iets meer
restvocht in het wasgoed.
Vlekken
Verlengt de wastijd voor een intensiever wassen van sterk
vervuild wasgoed.
ʑ Start/bijvullen
Starten of onderbreken van het was-/droogprogramma.
ʑ Geluidssterkte signaal (voor toetsensignaal en informatiesignaal)
ʑ Kinderbeveiliging # Als het programma is ingesteld kan het niet onbedoeld gewijzigd worden.
Activeren van de kinderbeveiliging.
– Na het starten van het programma of na het activeren van de eindtijd, ablz. 10, toets 
Klaar in gedurende 5 seconden ingedrukt houden.
– De toets loslaten als het symbool # gaat branden. Als het toetsensignaal geactiveerd is,
is er een akoestisch signaal te horen.
Als het programma beëindigd is blijft de indicatie Start/bijvullen branden om eraan te
herinneren dat de kinderbeveiliging gedeactiveerd moet worden.
Deactiveren van de kinderbeveiliging:
– De toetsKlaar in indrukken tot het symbool # uitgaat.
– Toets loslaten.
Het symbool # knippert als het programma bij geactiveerde kinderbeveiliging gewijzigd
werd. Als de kinderbeveiliging gedeactiveerd wordt terwijl de programmakiezer op een
andere stand staat dan bij activering van de kinderbeveiliging, dan wordt het lopende
programma onderbroken.
Op ÂUit
instellen
Ingedrukt
houden
1 stap met de
wijzers vandeklok
mee.
Toetsensignaal Informatiesignaal
Geluidssterkte
instellen *
Geluidssterkte
instellen *
1 stap met de
wijzers van de
klok mee.
Op ÂUit
instellen
1. Startsignaal-
modus
2. Geluidssterkte
instellen voor …
Loslaten
#
* Indien nodig meermaals instellen.
1 stap met de
wijzers van de
klok mee.
Direct
Extra functies en individuele instellingen
11
 Deur vanwege het stijgende waterniveau onmiddellijk sluiten. Bij een onderbreking worden
afwisselend en aangegeven.
 De deur is om veiligheidsredenen vergrendeld (waterniveau en/of temperatuur te hoog).
Voor het wasprogramma: in de bijvullenmodus worden afwisselend en aangegeven.
Als de deur geopend moet worden: wachten tot de temperatuur iets gedaald is of het water laten
weglopen (kies bijv. Spoelen/Centrifugeren of Afpompen).
Voor het droogprogramma: Als de deur geopend moet worden: wachten tot de temperatuur iets
gedaald is of het droogprogramma op 15 minuten zetten om het wasgoed af te laten koelen.
Als aan het einde van het droogprogramma regelmatig wordt aangegeven:
– Het luchttoevoerfilter reinigen. aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9
– Het programma Pluizen verwijderen : (koud) zonder wasgoed laten lopen.
De deur kan vanwege te hoge temperatuur niet vergrendeld/ontgrendeld worden. Apparaat
gedurende ca. 1 minuut ingeschakeld houden. Hierna kan het apparaat weer vergrendeld/
ontgrendeld worden.
De deur kan na het droogprogramma vanwege de hoge temperatuur niet geopend worden.
Het afkoelingsproces duurt tot de indicatie uitgaat en de deur geopend kan worden.
Knippert (geen watertoevoer):
Kraan open? Toevoerfilter verstopt?
Pluizenspoelen.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken
en onderhoud: Blz. 8
Watertoevoerslang geknikt of verstopt?
Brandt (lage waterdruk): dient alleen
ter informatie. Geen effect op het
programmaverloop. De programmaduur wordt
verlengd.
Afvoerpomp schoonmaken aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 8
Afvoerslang verstopt.
De toets Drogen gedurende 3 seconden ingedrukt houden om de indicatie te wissen.
– Het luchttoevoerfilter reinigen. a Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9
– Het programma Pluizen verwijderen : (koud) zonder wasgoed laten lopen.
Andere
indicaties
Het apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Als de indicatie opnieuw
verschijnt: contact opnemen met de Servicedienst. aGarantiebewijs
Aanwijzingen voor de veiligheid
– Gebruiksaanwijzing, installatievoorschrift en alle andere informatie over de was-/droogautomaat lezen en
in acht nemen.
– De gegevens voor een later doel bewaren.
Kans op elektrische
schok
– De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– De stekker niet met natte handen in het stopcontact steken of eruit trekken.
Levensgevaarlijk Bij afgedankte apparaten:
– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
– Slot van de deur van de was-/droogautomaat vernietigen. Hierdoor kunnen
kinderen zich niet in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.
Kans op stikken – Verpakking, kunststof folie en onderdelen van de verpakking uit de buurt van
kinderen houden.
Kans op vergiftiging – Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.
Kans op explosie! – Textiel dat met oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen is voorbehandeld
(bijv. vlekkenmiddel, wasbenzine) kan in de was-/droogautomaat een explosie
veroorzaken. Dit wasgoed eerst zorgvuldig met de hand uitspoelen.
Kans op verwondingen – De deur van de was-/droogautomaat kan erg heet worden.
– Het hete sop voorzichtig laten weglopen.
– Niet op de wasdroger klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur van de wasdroger steunen.
– De trommel niet aanraken zolang deze nog draait.
– Let erop dat het deksel terwijl de machine loopt op de pomp is geschroefd.
Voorkom dat er water naar buiten komt en raak de beweeglijke onderdelen van
de pomp niet aan.
– Als een droogprogramma werd onderbroken, dan kunnen de was-/
droogautomaat en het wasgoed erg heet zijn. Drogen of Voorzichtig drogen
kiezen en het 15-minuten-programma instellen om het wasgoed te laten
afkoelen. Hierna het wasgoed uit de trommel halen.
Informatie op het display
12
Wat te doen als …
ʑ Er komt water uit de machine. – Afvoerslang (opnieuw) goed aansluiten.
– Schroefverbinding van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen waterdruk
Het wasmiddel werd niet ingespoeld.
– Geen Start/bijvullen gekozen?
– Kraan niet open?
– Zeven verstopt? Zeven reinigen. a
Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 8
– Waterslang geknikt of ingeklemd?
ʑ De vuldeur van de wasdroger kan niet
geopend worden.
– Veiligheidsfunctie actief. Programma gestopt? aBlz. 5
– (Spoelstop = geen afsluitend centrifugeren) gekozen? aBlz. 5
– Kan alleen met de noodontgrendeling geopend worden. aBlz. 13
– Kinderbeveiliging geactiveerd? aBlz. 10
ʑ Het programma start niet. – Start/bijvullen of Klaar in gekozen
– Deur van de was-/droogautomaat gesloten?
ʑ Het sop wordt niet afgepompt. – Afvoerpomp schoonmaken. a
Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 8
– Afvoerpijp en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet zichtbaar. – Niets aan de hand – waterniveau onder het kijkvenster.
ʑ Het centrifugeerresultaat is niet
bevredigend.
– Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen.
– Licht strijken gekozen? aBlz. 10
– Een te laag toerental gekozen? aBlz. 10
ʑ Meermaals beginnen met
centrifugeren.
– Niets aan de hand – het onbalanscontrolesysteem voor ongunstige verdeling
van het wasgoed heft de onbalans op.
ʑ Bakje ~ niet volledig gespoeld. – Inzetstuk verwijderen. Wasmiddellade schoonmaken en opnieuw erin zetten.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 7
ʑ Geurvorming in de was-/
droogautomaat.
– Het programma Pluizen verwijderen 90 °C zonder wasgoed uitvoeren.
– Totaalwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de wasmiddellade
naar buiten.
– Teveel wasmiddel gebruikt? Een eetlepel wasverzachter met ½ liter water
vermengen en in bakje II van de wasmiddellade doen.
– Wasmiddeldosering bij de volgende was verminderen.
– In de handel verkrijgbaar wasmiddel met weinig schuim en wasverzorgings-
middelen gebruiken die voor de was-/droogautomaat geschikt zijn.
ʑ Sterke geluidsontwikkeling, vibraties
en „weglopen” bij het centrifugeren.
– Zijn de voetjes van het apparaat vastgezet?
Voetjes vastzetten. aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 5
– Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 3
ʑ Display/indicatielampjes functioneren
niet terwijl de machine loopt.
– Stroomstoring?
– Aardlekschakelaar uitgeslagen? Zekering weer inschakelen/vervangen.
– Als de storing herhaaldelijk optreedt: contact opnemen met de Servicedienst.
ʑ Programmaverloop langer dan
gewoonlijk.
– Niets aan de hand – het onbalanscontrolesysteem voor ongelijkmatige verdeling
van het wasgoed heft de onbalans op door meermaals herverdelen van het
wasgoed.
– Niets aan de hand – het schuimcontrolesysteem is actief. Extra spoelbeurt.
ʑ Resten wasmiddel op het wasgoed. – Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
– Spoelen/Centrifugeren kiezen of Resten opâhet wasgoed na het drogen
afborstelen.
ʑ Centrifugeergeluiden tijdens het
drogen.
– Dit is een innovatief procédé, thermocentrifugeren genaamd, om het
energieverbruik tijdens het drogen te verlagen.
ʑ Verschillend gekleurde pluizen uit
de vorige droogcyclus blijven bij de
volgende wascyclus op het wasgoed
achter.
– Programma Pluizen verwijderen : (koud) zonder wasgoed uitvoeren, om
pluizen te verwijderen die zich tijdens het drogen in de waskuip hebben
opgehoopt.
ʑ Watertoevoergeluiden tijdens het
drogen, het symbool Kraan knippert
tijdens het drogen.
– De machine voert een zelfreinigingsproces uit om pluizen te verwijderen die
tijdens het drogen van het wasgoed zijn losgekomen. Hiertoe is wat water nodig.
Daarom ook bij het drogen de kraan opendraaien.
13
ʑ Droogtijd verlengd. – Volgens het principe van de luchtafkoeling leidt een hogere omgevings-
temperatuur tot een verminderd droogeffect zodat de droogtijd verlengd wordt.
Zorg voor een goede beluchting om de overtollige warmte af te voeren.
– Luchttoevoerfilter verstopt? aInstallatievoorschrift/Schoonmaken
en onderhoud, Blz. 9: Luchttoevoerfilter reinigen
– Programma Pluizen verwijderen : (koud) zonder wasgoed uitvoeren,
om pluizen te verwijderen die zich tijdens het drogen in de waskuip hebben
opgehoopt.
ʑ Het droogprogramma start niet. – Geen droogprogramma gekozen? aBlz. 9, Toets Drogen en Blz. 7:
Programma-overzicht
– Vuldeur niet goed gesloten?
– De pomp is verstopt. aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud,
Blz. 8: Pomp reinigen
ʑ Het droogresultaat is niet bevredigend
(het wasgoed is niet droog genoeg).
– Een te hoge omgevingstemperatuur (meer dan 30 ºC) of ontoereikende
beluchting van de ruimte waarin de was-/droogautomaat zich bevindt.
Zorg voor voldoende beluchting, om de overtollige warmte af te voeren.
– Hetwasgoed wordt vóórhet drogennietvoldoendegecentrifugeerd.Kies altijd het
maximaal te kiezen centrifugetoerental voor het betreffende wasprogramma.
– Machine te vol geladen: neem de adviezen voor de maximale belading in de
programmatabel en op de indicatie Belading in acht. De machine niet te vol
beladen aangezien de maximale belading voor het drogen kleiner is dan de
maximale belading voor het wassen. Na het wassen met de maximale belading de
trommel leeghalen en het wasgoed over twee droogcycli verdelen.
– De netspanning van de stroomvoorziening is te laag (minder dan 200 V) – zorg
voor voldoende netspanning.
– Luchttoevoerfilter verstopt? aInstallatievoorschrift/Schoonmaken
en onderhoud, Blz. 9: Luchttoevoerfilter reinigen
– Dikke, uitmeerlagen bestaandetextiel oftextiel metdikkevullingen –deze droogt
snel aan de buitenkant maar niet van binnen. Dit kan geruime tijd duren. Kies voor
dit soort textiel de programma’s Tijddrogen.
ʑ U merkt dat bij het openen van de deur
een beetje water op het gedroogde
wasgoed druppelt.
– Bij een kleinere hoeveelheid wasgoed wordt de droogtijd verkort. In het
drogersysteem kan wat restvocht achterblijven. Door het snelle openen van de
deur ontstaat een aanzuigeffect waardoor het vocht uit het drogersysteem naar
beneden druppelt.
– De deur langzaam openen. Niet met een ruk opentrekken.
ʑ Als u de storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
– Programmakiezer op stand  Uit zetten en de stekker uit het stopcontact trekken.
– Kraan dichtdraaien en contact opnemen met de Servicedienst.
Noodontgrendeling, bijv. bij stroomstoring
Het programma wordt voortgezet als er weer stroom is. Als het
wasgoed uit de trommel gehaald moet worden, dan kan de deur
als volgt geopend worden:
Kans op brandwonden.
Sop en wasgoed kunnen heet zijn.
Zo goed mogelijk laten afkoelen.
Als het water door het glas nog zichtbaar is de deur van
de was-/droogautomaat niet openen.
– De programmakiezer op stand  Uit zetten en de stekker uit het
stopcontact trekken.
– Resten sop laten weglopen. aInstallatievoorschrift/Schoonmaken
en onderhoud, Blz. 8
– De noodontgrendeling met een tang of ander gereedschap
eruit trekken en de deur ontgrendelen. De deur van de was-/
droogautomaat kan nu geopend worden.
Wat te doen als …
Was-/droogautomaat WVH28441NL
nl Gebruikershandleiding
Pagina: 2
1 2
Programmakiezer voor het in-/uitschakelen van
de machine en voor de programmakeuze.
Kan in beide richtingen gedraaid worden.
Uitvoerig programma-overzicht. aBlz. 7/8
Programmakiezer
Juiste installatie volgens het apart meegeleverde
install atievoorschrift.
Apparaat controleren
– Een beschadigd apparaat nooit inschakelen!
– Contact opnemen met de Servicedienst!
Stekker in het stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker vastpakken!
Kraan opendraaien
– Aan het eind van het droogprogramma volgt een
automatisch pluizenreinigingsprogramma. Kraan
ook bij de keuze van een droogprogramma
opendraaien.
Zorg voor een goede beluchting
Een goede beluchting is noodzakelijk om de tijdens
het drogen ontstane lucht af te voeren.
– Zorg altijd voor een goede beluchting van de ruimte
waarin het apparaat zich bevindt.
– Het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
– De toe- en afvoeropeningen voor de koellucht nooit
blokkeren.
Uw was-/droogautomaat Voorbereiden
Vóór de eerste was/het eerste drogen a Blz. 6
De was-/droogautomaat werd vóór het verlaten van de
fabriek getest. Om het resterende water uit de test te
verwijderen de eerste wascyclus zonder wasgoed met het
programma Pluizen verwijderen laten draaien. a Blz. 6:
Vóór de eerste was/het eerste drogen
Bestemming van het apparaat
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen in sop van in de machine wasbaar textiel en voor
het drogen ervan,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare
was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt
zijn.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de was-/droogautomaat
laten.
– Huisdieren uit de buurt van de was-/droogautomaat
houden.
– De was-/droogautomaat mag niet door kinderen en
personen bediend worden die niet op de hoogte zijn van
de gebruiksvoorschriften.
– De was-/droogautomaat in een ruimte met een waterafvoer
installeren en gebruiken.
Drogen
Wassen
Wassen en drogen zonder onderbreking
Display/Optietoetsen/Extra
functies
Start/
Bijvullen
Inhoud 
ʋ Bestemming van het apparaat......................................................... 1
ʋ Voorbereiden...................................................................................1/2
ʋ Wasgoed voorbereiden of Wassen+Drogen.........................2/3/4
ʋ Voorbereiden drogen.................................................................2/3/4
ʋ Instellen en aanpassen van het programma ........................3/4/5
ʋ Na het wassen/drogen...................................................................... 5
ʋ Belangrijke aanwijzingen................................................................... 6
ʋ Programma-overzicht......................................................................... 7
ʋ Droogtabel ........................................................................................... 8
ʋ Verbruikswaarden............................................................................... 8
ʋ Indicatie en optietoetsen................................................................... 9
ʋ Extra functies en individuele instellingen.....................................10
ʋ Informatie op de indicatie ...............................................................11
ʋ Aanwijzingen voor de veiligheid ....................................................11
ʋ Wat te doen als … ..................................................................... 12/13
ʋ Noodontgrendeling ..........................................................................13
Wasmiddellade met
bakjes I, II, ~
Deurgree
Onderhouds
kle
Tromme
Luchttoevoeropening
Luchtafvoeropening
(Achterkant)
Milieubescherming/Energiebesparingstips
– De per programma maximaal toelaatbare hoeveelheid
wasgoed in de trommel doen. aBlz. 7
 Programma-
overzicht
– Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
– Het programma Katoen Eco en de extra functie Vlekken
kiezen om bij aanzienlijk minder energieverbruik een goed
wasresultaat te bereiken.
– Wasmiddel volgens de gegevens op de verpakking en naar
waterhardheid doseren.
– Als het wasgoed hierna in het apparaat gedroogd moet
worden: een zo hoog mogelijk centrifugetoerental kiezen –
hoe minder water in het wasgoed des te minder tijd en
energie bij het drogen nodig zijn.
– De ruimte waarin het apparaat is opgesteld goed beluchten,
het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen.
Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud. aBlz. 9
– Geen kletsnat wasgoed drogen. Tijd- en energieverspilling!
Gefeliciteerd – u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energie-
verbruik. Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Voor verdere informatie en een overzicht van onze producten, toebe-
horen en reserve-onderdelen zie onze website www.bosch-home.com
of neem contact op met onze Servicedienst.
De contactgegevens van Servicedienst vindt u eveneens op onze
website of in de lijst met Servicedienstadressen.
Bediening
pane
1 2
Het apparaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing
in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke
installatievoorschrift in acht.
De aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11 beslist in acht
nemen!
Pagina: 3
3 4
Wasgoed sorteren en in de
trommel doen (drogen)
Alleen wasgoed met de volgende textielbehandelingssymbolen drogen
– ( = drogen op normale temperatuur (Drogen).
– 'c= drogen op lage temperatuur (Voorzichtig drogen).
De volgende textielsoorten mogen niet gedroogd worden:
– ) = symbool ''niet drogen''.
– Wol of met wol gemengde weefsels. Kans op krimpen!
– Fijne was (zijde, synthetische vitrage). Kans op kreukels!
– Textiel dat schuimrubber of dergelijke materialen bevat.
– Textiel dat met ontvlambare vloeistof is behandeld, bijv. vlekkenwater
wasbenzine, verdunner. Kans op explosie!
– Textiel dat nog haarspray of dergelijke middelen bevat.
Gevaarlijke dampen!
De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
Wasgoed sorteren en in de trommel doen
– Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.
– Het wasgoed sorteren overeenkomstig de textielbehandelingssymbolen op de etiketten.
– Sorteren naar soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.
– Vreemde voorwerpen verwijderen – kans op roesten.
– De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
– Bij de keuze van een droogprogramma. aBlz. 4:
Wasgoed sorteren en in de trommel doen
– Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Belangrijke aanwijzingen in acht. aBlz. 6
– Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.
– Deur van de was-/droogautomaat sluiten. Pas op dat er tussen de vuldeur en de rubber
afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.
Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen toevoegen
– Doseren overeenkomstig
de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, de waterhardheid (inlichtingen hierover
bij het waterleidingbedrijf in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking.
– Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen.
– Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!
Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas,
waterontharder, vlekkenzout
Instellen en aanpassen van het programma
– Programmakiezer op het gewenste wasprogramma zetten. aBlz. 7:
Programma-overzicht
Optietoetsen en verdere functies gebruiken aBlz. 9/10
Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
Als u de optietoets Temperatuur, Centrifugeren of Klaar in ingedrukt houdt
worden automatisch de instelopties doorgebladerd.
Als u wilt wassen en drogen zonder onderbreking (alleen bij Katoen, Katoen Eco,
Snel+Mix , Kreukherstellend en PowerWash 60'):
– Toets Drogen aanraken en de functies of activeren. aBlz. 10
– De maximale belading om te drogen niet overschrijden. aBlz. 7
– Maximaal toelaatbaar centrifugetoerental van het wasprogramma kiezen om een
goed droogresultaat te bereiken.
Start/bijvullen indrukken
... Wassen/Wassen+Drogen
1
Wasmiddelbakje ~: wasverzachter
Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas
... Drogen
1
Droogprogramma instellen en aanpassen
– Programmakiezer op de stand Drogen of Voorzichtig drogen zette
aBlz. 7: Programma-overzicht
2
Start/bijvullen indrukken
2
n
p
s-
ep
el
De in de fabriek ingestelde droogmodus is . In deze modu
wordt de droogtijd automatisch aan de hoeveelheid wasgoed
aangepast met als resultaat kastdroog wasgoed dat onmiddellijk
opgevouwen en in de kast gelegd kan worden. U kunt de
droogmodus ook op zetten voor extra droog wasgoed of
op Tijdgestuurd drogen dat u door aantippen van de toets Drogen
kunt instellen om een globale of exacte droogtijd te bepalen. a
Blz. 8: Droogtabel
Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!
Als u de optietoets Klaar in ingedrukt houdt worden
de instellingen automatisch doorgebladerd.
gs-
eel
3 4
Pagina: 4
5 6
n:
r,
Wasgoed uit de trommel halen
De deur van de was-/droogautomaat openen en het wasgoed eruit halen.
Deur en wasmiddellade van de wasautomaat open laten zodat eventueel resterend
water kan verdampen!
Kraan dichtdraaien
Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9
Uitschakelen
Programmakiezer op  Uit zetten.
en.
Programma beëindigd als …
... het Start/bijvullen-lampje uitgaat en of (als Spoelstop (= geen
afsluitend centrifugeren) werd gekozen) op de indicatie verschijnt, de pieptoon te
horen is. Geluidssterkte pieptoon instellen. aBlz. 10
Als gekozen werd en wordt aangegeven: toets Start/bijvullen indrukken.
– Het programma wordt met het afpompen van het water en met het centrifugeren
van het wasgoed voortgezet (het standaard-centrifugetoerental kan tevoren
gewijzigd worden).
– Als alleen het water afgepompt moet worden: toets Start/bijvullen opnieuw
indrukken als de centrifugegang begint. Het programma wordt onderbroken en
de deurvergrendeling wordt opgeheven. Het wasgoed kan uit de trommel
gehaald worden.
Wanneer op de display brandt voor die van het droogprogramma■hoge
temperatuur in de trommel. Het programma voor het afkoelen van de trommel
isâinâbedrijf totdat de temperatuur in de trommel is gedaald. aBlz. 11: Informatie
op het display
Programma wijzigen …
Als per ongeluk het verkeerde programma werd gekozen:
– Was/droogprogramma opnieuw kiezen.
– Indien nodig de programma-instelling aanpassen en/of verdere functies kiezen.
aBlz. 9/10
– Start/bijvullen kiezen.
Programma onderbreken …
– Toets Start/bijvullen indrukken.
– Let op de indicaties: als gaat branden en op de indicatie verschijnt, dan
kan de deur geopend worden. Indien nodig een stuk wasgoed eruit halen of erin
leggen. Als en afwisselend worden aangegeven, dan kan de deur
door hoge waterstand in de trommel of door hoge temperaturen niet geopend
worden.
– Toets Start/bijvullen indrukken om het programma voort te zetten.
– De bijvullenfunctie kan tijdens de droogfase niet geactiveerd worden.
... of programma beëindigen
Wasprogramma met hoge temperatuur:
– Afkoelen van het wasgoed: Spoelen/Centrifugeren kiezen, Start/bijvullen
indrukken.
Wasprogramma met lage temperaturen:
– Spoelen/Centrifugeren kiezen, Start/bijvullen indrukken.
Droogprogramma:
– Drogen of Voorzichtig drogen kiezen, toets Drogen indrukken, droogtijd op
15 minuten instellen, daarna Start/bijvullen indrukken.
Belangrijke aanwijzingen
Voorbereiden van het wasgoed/Wasgoed en machine ontzien
– Alle zakken legen.
– Controleren op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
– Broeken, gebreide kleding en tricot, bijv. truien, T-shirts of sweatshirts vóór het wassen
binnenstebuiten keren.
– Controleer of BH’s met beugel in de wasmachine gewassen mogen worden.
– Fijne was in een netje of zakje wassen (panty’s, vitrage, BH’s met beugel).
– Ritssluitingen en knopen dichtdoen.
– Zand uit zakken en omslagen borstelen.
– Bij vitrage haken/rolletjes verwijderen of de vitrage in een net of kussensloop stoppen.
– Bij keuze van het droogprogramma alleen voor een droger geschikt textiel gebruiken.
– Vóór het drogen moet met de hand gewassen textiel met het passende centrifugetoerental
gecentrifugeerd worden.
– Vóór het drogen optimaal centrifugeren. Voor katoen adviseren wij een centrifugetoerental
van meer dan 1000 omw./min., voor kreukherstellend wasgoed meer dan 800 omw./min.
– Voor een gelijkmatig droogresultaat het wasgoed op het soort weefsel en het
droogprogramma sorteren.
– Strijkwas na het drogen niet onmiddellijk strijken. Wij raden u aan het wasgoed eerst in
elkaar te rollen zodat het resterende vocht gelijkmatig wordt verdeeld.
– Voor een goede droogcapaciteit moeten doorgestikte dekbedden, badhanddoeken
of andere grote wasstukken apart gedroogd worden. Niet meer dan vier badhanddoeken
(of 3 kg) drogen.
Vóór de eerste was/het eerste drogen
Geen wasgoed in de was/droogautomaat leggen. Kraan opendraaien en ½ maatbeker
wasmiddel in wasmiddelbakje II doen. Het programma Pluizen verwijderen 40°C instellen en
Start/bijvullen kiezen. Na beëindiging van het programma de programmakiezer op  Uit
zetten.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
Licht Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Katoen Eco
of extra functie Vlekken kiezen.
Sterk Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Katoen Eco
of extra functie Vlekken kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.
Inweekmiddel/wasmiddel in wasmiddelbakje II doen (volgens de gegevens op de
verpakking). Het programma Katoen 30°C instellen en Start/bijvullen kiezen. Na ca. 10
minuten Start/bijvullen indrukken. Na het inweken eventueel het programma wijzigen of
opnieuw Start/bijvullen kiezen als het programma moet worden voortgezet.
Stijven Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.
Stijven is in alle wasprogramma’s met vloeibaar stijfsel mogelijk. De stijfsel volgens
de gegevens op de verpakking in het wasverzachterbakje gieten (het bakje indien nodig eerst
schoonmaken).
Verven/Ontkleuren
Verfmiddelen mogen alleen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden gebruikt
worden. Zout kan roestvrij staal beschadigen. Neem altijd de gegevens op de verpakking
in acht. In de wasautomaat geen wasgoed bleken.
3
us
k
f
n

5 6
Pagina: 5
7
Programma-overzicht
(zie
ook
de
informatie
op
blz.
9/10)

Programma’s
°C
maximale
belading
(
kg)
*
Soort
wasgoed
Extra
functies,
informatie
Katoen
:
–
90
7,0/4,0**
Stevig
textiel,
hittebestendig
textiel
van
katoen
of
linnen.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken,
Vlekken
Katoen
Eco
Stevig
textiel
van
katoen
of
linnen.
Allergie
+
:
–
60
7,0
Stevig
textiel
van
katoen
of
linnen.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken,
Vlekken
voor
een
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
de
gekozen
temperatuur,
meer
water,
extra
spoelen.
PowerWash
60’
4,0/4,0**
Stevig
textiel
van
katoen
of
gemengde
weefsels.
Tijdgestuurd
programma,
60
minuten.
Kort
programma
voor
normaal
vervuild
wasgoed.
Kreukherstellend
:
–
60
3,5/2,5**
Kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetische
of
gemengde
weefsels.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken
Snel+Mix
Textiel
van
katoen
en
kreukherstellend
textiel.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken,
Vlekken
Verschillende
soorten
textiel
die
samen
gewassen
kunnen
worden.
Fijn/Zijde
:
–
40
2,0
Voor
fijne,
wasbare
textiel,
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetische
of
gemengde
weefsels.
Voorwas,
Extra
spoelen,
Licht
strijken
Alleen
voorzichtig
centrifugeren
tussen
de
spoelbeurten.
:üWol
Met
de
hand
of
in
de
machine
wasbare
wol
of
met
veel
wol
gemengde
weefsels.
Bijzonder
fijnprogramma
ter
voorkoming
van
krimpen,
langere
programmapauzes
(textiel
blijft
in
het
sop).
Extra
snel
15’
Kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetische
of
gemengde
weefsels.
Kort
programma,
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed.
Pluizen
verwijderen
:,
40,
90
0
Trommelreinigingsprogramma
90°
=
antibacterieel,
geen
wasmiddel
gebruiken,
40°
=
antibacterieel
voor
gebruik
met
speciaal
wasmiddel
om
de
wasautomaat
te
reinigen,
:
=
pluizenspoelprogramma
voor
het
verwijderen
van
pluizen
die
zich
in
de
waskuip
hebben
opgehoopt.
Spoelen
/Centrifugeren
7,0
Voor
met
de
hand
gewassen
wasgoed;
Extra
spoelen
is
geactiveerd.
Indien
men
uitsluitend
wil
centrifugeren:
de
toets
deactiveren.
Extra
spoelen,
Licht
strijken
Afpompen
Opfrissen
1,0
Anti-geur-
en
anti-kreukprogramma,
geschikt
voor
het
opfrissen
van
kostuums,
colberts
en
pantalons,
of
voor
chemische
reiniging
van
wasgoed
dat
niet
in
de
wasautomaat
kann
worden
gewassen;
ook
voor
het
opfrissen
van
vrijetijdskleding
van
katoen
of
kunstvezel.
Om
kreukels
te
vermijden
het
textiel
na
afloop
van
het
programma
direct
uit
de
machine
nemen
en
3
tot
5
minuten
ophangen.
Drogen
4,0
Witte/bonte
was,
drogen
met
normale
warmte-instelling.
Voorzichtig
drogen
2,5
Kreukherstellend
textiel,
drogen
met
weinig
warmte.
‘
De
programma’s
zijn
voor
licht
vervuild
textiel
tijdgestuurd.
Bij
sterk
vervuild
textiel
de
hoeveelheid
wasgoed
verminderen
en
een
extra
functie
kiezen,
bijv.
Vlekken.
*
Maximale
belading
volgens
EN50229.
Waarden
in
rood:
maximale
belading
om
te
drogen,
waarden
in
zwart:
maximale
belading
om
te
wassen.
**
Als
u
zonder
onderbreking
wilt
wassen
en
drogen:
op
de
programma’s
Katoen,
Katoen
ECO
en
PowerWash
60'
volgt
Drogen,
op
de
programma’s
Kreukherstellend
en
Snel+Mix
volgt
Voorzichtig
drogen.
Voor
verdere
informatie
en
een
overzicht
van
onze
producten
zie
onze
website:
www.bosch-home.com.
Op
deze
website
vindt
u
ook
informatie
over
onze
Servicedienst.
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
D-81739
München
WVH28441NL
9000716161
1211
Pagina: 6
8
Droogtabel
Witte/bonte was (textiel van katoen of linnen zoals ondergoed, T-shirts, sweaters, broeken, keukendoeken)
Drooggewicht in kg 0,5ɛ1,0 1,0ɛ2,0 2,0ɛ3,0 3,0ɛ4,0 ɛ0,5 ɛ1,0 ɛ2,0 ɛ2,5
Geschatte droogtijd in minuten Instelbare droogtijd in minuten
Kastdroog
< 60 60ɛ80 80ɛ110 110ɛ150
30 60 90 120
< 65 65ɛ90 90ɛ130 130ɛ160
Aanbevolen programma Drogen (auto) Drogen (tijd)
Doorgestikt dekbed/badhanddoek
(groot of dik wasgoed van katoen zoals badhanddoeken, lakens, tafelkleden, jeans, werkkleding)
Drooggewicht in kg 0,5ɛ1,0 1,0ɛ2,0 2,0ɛ3,0 3,0ɛ4,0 ɛ0,5 ɛ1,0 ɛ1,5 ɛ2,0
Geschatte droogtijd in minuten Instelbare droogtijd in minuten
Kastdroog
< 60 60ɛ90 90ɛ120 120ɛ160
30 60 90 120
< 80 80ɛ110 110ɛ140 140ɛ170
Aanbevolen programma Drogen (auto) Drogen (tijd)
Kreukherstellend (textiel van synthetische of gemengde weefsels zoals overhemden, sportkleding, gevoelig wasgoed)
Drooggewicht in kg 0,5ɛ1,0 1,0ɛ2,0 2,0ɛ2,5 ɛ0,5 ɛ1,0 ɛ1,5 ɛ2,0
Geschatte droogtijd in minuten Instelbare droogtijd in minuten
Kastdroog
< 50 50ɛ100 100ɛ120
30 60 90 120
< 60 60ɛ110 110ɛ130
Aanbevolen programma Voorzichtig drogen (auto) Voorzichtig drogen (tijd)
‘ De tijden zijn geschatte waarden en hebben betrekking op een normale belading, het standaard-centrifugeerprogramma en de
omgevingstemperatuur.
‘ De maximale te kiezen droogtijd bedraagt 120 minuten. Als het gewicht van het wasgoed meer dan 2,5 kg is: automatisch drogen
kiezen. Deze functie wordt aanbevolen voor goede droogresultaten en om energie te besparen.
Een 15 minuten durend droogprogramma dient ter afkoeling van het wasgoed.
Verbruikswaarden
Programma Optie Belading Stroom-
verbruik***
Water*** Programma-
duur***
Katoen30 °C** cVelkken 7 kg 0,49 kWh 74 l 2:18 h
Katoen 40 °C** cVelkken 7 kg 0,57 kWh 74 l 2:18 h
Katoen Eco 60 °C** cVelkken 7 kg 1,19 kWh 51 l 2:31 h
Katoen 90 °C – 7 kg 2,10 kWh 84 l 2:15 h
Kreukherstellend 40 °C** Velkken 3,5 kg 0,59 kWh 551 1:43 h
Snel+Mix 40 °C** – 3,5 kg 0,54 kWh 52 l 1:03 h
Fijn/Zijde 30 °C – 2 kg 0,15 kWh 29 l 0:39 h
: Wol : (koud) – 2 kg 0,08 kWh 42 l 0:36 h
: Wol 30 °C – 2 kg 0,16 kWh 42 l 0:36 h
Drogen – 4 kg 2,55 kWh 3 l 2:30 h
Voorzichtig drogen – 2,5 kg 1,55 kWh 3 l 2:00 h
Pluizen verwijderen : (koud) – - 0,04 kWh 29 l 0:16 h
Katoen Eco 60 °C +
Drogen (2 cycli)*
cVelkken* 7/3,5 kg 5,67 kWh 57 l 6:58 h
* Programma-instelling voor test en classificatie energielabel volgens EN50229, EU-richtlijn 96/60/EC..
** Programma-instelling voor tests met de indertijd geldende versie van EN60456.
Aanwijzing voor vergelijkende tests: om te testen met de testprogramma’s met de aangegeven belading en met maximaal
centrifugetoerental wassen. Het programma Snel+Mix40 °C en het maximale toerental alskort programma voor bonte was kiezen.
*** De waarden wijken – afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, omgevingstempe-
ratuur, soort, hoeveelheid en mate van vervuiling van het wasgoed, wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de ge-
kozen extra functies – van de aangegeven waarden af. 8 9

ʑ Indicatiesymbolen


ʑ Informatie op het display
De resttijd resp. doeltijd wordt
aangegeven zodra de deur
gesloten is; Droogstatus (Auto-
Droogmodus/Droogtijd/UIT) **
* Voorbeeld van een indicatie –
varieert afhankelijk van de keuze.
** Alleen als het droogpro-
gramma beschikbaar is.
ʑ Optietoetsen
Centrifugetoerental en temperatuur kunnen ook tijdens het verloop van het gekozen programma gewijzigd
worden. De effecten hiervan variëren naarmate de stand van het programma.
Temperatuur 
De aangegeven wastemperatuur kan gewijzigd worden. De maximaal te kiezen wastemperatuur varieert
afhankelijk van het gekozen programma. a Blz. 7
þ Wassen: brandt als het wasprogramma loopt.
cSpoelen: brandt als het spoelprogramma loopt.
	 Centrifugeren: brandt als het centrifugeerprogramma loopt.
7 Drogen: brandt als het droogprogramma loopt.
Automatische beladingsherkenning: Herkentna hetinstromen van het
water de belading en stelt dienovereenkomstig de resttijd in. De symbolen geven een
kleine, gemiddelde en grote belading aan die aan de hand van de aanbevolen
maximale belading * voor het gekozen programma werd vastgesteld.
* Automatische indicatie van de herkende belading alleen bij wasprogramma’s met
een aanbevolen maximale belading van > 3,0 kg, uitgezonderd Spoelen/
Centrifugeren en Afpompen. Verschillende soorten textiel met elk een andere
waterabsorptie kunnen de beladingsindicatie beïnvloeden.
Kraan:
knippert – kraan niet open of geen waterdruk.
brandt – lage waterdruk. Dit leidt tot een langere programmaduur.
Overdosering: schuim herkend. Eventueel teveel wasmiddel.
‰cDeur:brandt als de deur geopend kan worden.
#Kinderbeveiliging:
brandt – als de kinderbeveiliging actief is.
knippert – als er sprake is van een bedieningsfout.
Kinderbeveiliging activeren/deactiveren; aBlz. 10
kg, *:aanbevolen maximale belading in kg voor het gekozen was-/
droogprogramma. aBlz 7: Programma-overzicht
Tijd, bijv. *: resttijd of
*: door de gebruiker gedefinieerde eindtijd. a Blz. 9
Dry, droogmodus en droogtijd:
: Auto Dry-modus 1.
: Auto Dry-modus 2, extra droog voor droogprogramma.
: Het droogprogramma is gedeactiveerd.
*: Duur van het droogprogramma, wanneer alleen drogengewenst is, handmatig
gedefinieerde droogtijd. a Blz. 10, toets Drogen
: Brandt als het programma onderbroken is.
:Brandt als de deur bij een onderbroken programma geopend kan
worden.
: Programma-einde of
: Programma-einde met instelling .
: Instellen van de geluidssterkte van het signaal. aBlz. 10
*: Informatie op de indicatie. aBlz. 11
Indicatie en optietoetsen
Pagina: 7
10
Klaar in
Bij de keuze van een programma wordt de bijbehorende programmaduur aangegeven.
De start van het programma kan vóór het begin uitgesteld worden. De Klaar in-tijd geeft aan
wanneer het programma klaar zal zijn. Deze tijd kan in stappen van een uur tot maximaal
24 h worden ingesteld. De toets Klaar in ingedrukt houden tot het gewenste aantal uren
verschijnt ((h = Hour (uur)). De toets Start/bijvullen ndrukken; de deur wordt vergrendeld.
Centrif. toerental
Het aangegeven centrifugetoerental kan gewijzigd worden. Het maximaal te kiezen toerental
varieert afhankelijk van het gekozen programma. Hebt u gekozen, dan blijft het wasgoed in het
spoelwater liggen.
Drogen
De droogfunctie kan met deze toets geactiveerd, gedeactiveerd en ingesteld worden. Wassen en
drogen zonder onderbreking is alleen in de automatische modus mogelijk. Als het programma
voor alleen drogen wordt gekozen, dan kunt u kiezen uit automatisch drogen of tijddrogen met
een droogduur naar wens. aBlz. 8
ʑ Extra functies Zie ook a Blz. 7: Programma-overzicht
Voorwas Voor sterk vervuild wasgoed. Voorwas met max. 30 °C.
Extra spoelen Extra spoelcyclus bij verlengde wastijd. Voor gebieden met
heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.
Licht strijken
Speciale centrifugeergang met aansluitend luchtig maken van
het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren, iets meer
restvocht in het wasgoed.
Vlekken
Verlengt de wastijd voor een intensiever wassen van sterk
vervuild wasgoed.
ʑ Start/bijvullen
Starten of onderbreken van het was-/droogprogramma.
ʑ Geluidssterkte signaal (voor toetsensignaal en informatiesignaal)
ʑ Kinderbeveiliging # Als het programma is ingesteld kan het niet onbedoeld gewijzigd worden.
Activeren van de kinderbeveiliging.
– Na het starten van het programma of na het activeren van de eindtijd, ablz. 10, toets 
Klaar in gedurende 5 seconden ingedrukt houden.
– De toets loslaten als het symbool # gaat branden. Als het toetsensignaal geactiveerd is,
is er een akoestisch signaal te horen.
Als het programma beëindigd is blijft de indicatie Start/bijvullen branden om eraan te
herinneren dat de kinderbeveiliging gedeactiveerd moet worden.
Deactiveren van de kinderbeveiliging:
– De toetsKlaar in indrukken tot het symbool # uitgaat.
– Toets loslaten.
Het symbool # knippert als het programma bij geactiveerde kinderbeveiliging gewijzigd
werd. Als de kinderbeveiliging gedeactiveerd wordt terwijl de programmakiezer op een
andere stand staat dan bij activering van de kinderbeveiliging, dan wordt het lopende
programma onderbroken.
Op ÂUit
instellen
Ingedrukt
houden
1 stap met de
wijzers vandeklok
mee.
Toetsensignaal Informatiesignaal
Geluidssterkte
instellen *
Geluidssterkte
instellen *
1 stap met de
wijzers van de
klok mee.
Op ÂUit
instellen
1. Startsignaal-
modus
2. Geluidssterkte
instellen voor …
Loslaten
#
* Indien nodig meermaals instellen.
1 stap met de
wijzers van de
klok mee.
Direct
Extra functies en individuele instellingen
11
 Deur vanwege het stijgende waterniveau onmiddellijk sluiten. Bij een onderbreking worden
afwisselend en aangegeven.
 De deur is om veiligheidsredenen vergrendeld (waterniveau en/of temperatuur te hoog).
Voor het wasprogramma: in de bijvullenmodus worden afwisselend en aangegeven.
Als de deur geopend moet worden: wachten tot de temperatuur iets gedaald is of het water laten
weglopen (kies bijv. Spoelen/Centrifugeren of Afpompen).
Voor het droogprogramma: Als de deur geopend moet worden: wachten tot de temperatuur iets
gedaald is of het droogprogramma op 15 minuten zetten om het wasgoed af te laten koelen.
Als aan het einde van het droogprogramma regelmatig wordt aangegeven:
– Het luchttoevoerfilter reinigen. aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9
– Het programma Pluizen verwijderen : (koud) zonder wasgoed laten lopen.
De deur kan vanwege te hoge temperatuur niet vergrendeld/ontgrendeld worden. Apparaat
gedurende ca. 1 minuut ingeschakeld houden. Hierna kan het apparaat weer vergrendeld/
ontgrendeld worden.
De deur kan na het droogprogramma vanwege de hoge temperatuur niet geopend worden.
Het afkoelingsproces duurt tot de indicatie uitgaat en de deur geopend kan worden.
Knippert (geen watertoevoer):
Kraan open? Toevoerfilter verstopt?
Pluizenspoelen.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken
en onderhoud: Blz. 8
Watertoevoerslang geknikt of verstopt?
Brandt (lage waterdruk): dient alleen
ter informatie. Geen effect op het
programmaverloop. De programmaduur wordt
verlengd.
Afvoerpomp schoonmaken aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 8
Afvoerslang verstopt.
De toets Drogen gedurende 3 seconden ingedrukt houden om de indicatie te wissen.
– Het luchttoevoerfilter reinigen. a Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9
– Het programma Pluizen verwijderen : (koud) zonder wasgoed laten lopen.
Andere
indicaties
Het apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Als de indicatie opnieuw
verschijnt: contact opnemen met de Servicedienst. aGarantiebewijs
Aanwijzingen voor de veiligheid
– Gebruiksaanwijzing, installatievoorschrift en alle andere informatie over de was-/droogautomaat lezen en
in acht nemen.
– De gegevens voor een later doel bewaren.
Kans op elektrische
schok
– De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.
– De stekker niet met natte handen in het stopcontact steken of eruit trekken.
Levensgevaarlijk Bij afgedankte apparaten:
– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
– Slot van de deur van de was-/droogautomaat vernietigen. Hierdoor kunnen
kinderen zich niet in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.
Kans op stikken – Verpakking, kunststof folie en onderdelen van de verpakking uit de buurt van
kinderen houden.
Kans op vergiftiging – Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.
Kans op explosie! – Textiel dat met oplosmiddel houdende reinigingsmiddelen is voorbehandeld
(bijv. vlekkenmiddel, wasbenzine) kan in de was-/droogautomaat een explosie
veroorzaken. Dit wasgoed eerst zorgvuldig met de hand uitspoelen.
Kans op verwondingen – De deur van de was-/droogautomaat kan erg heet worden.
– Het hete sop voorzichtig laten weglopen.
– Niet op de wasdroger klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur van de wasdroger steunen.
– De trommel niet aanraken zolang deze nog draait.
– Let erop dat het deksel terwijl de machine loopt op de pomp is geschroefd.
Voorkom dat er water naar buiten komt en raak de beweeglijke onderdelen van
de pomp niet aan.
– Als een droogprogramma werd onderbroken, dan kunnen de was-/
droogautomaat en het wasgoed erg heet zijn. Drogen of Voorzichtig drogen
kiezen en het 15-minuten-programma instellen om het wasgoed te laten
afkoelen. Hierna het wasgoed uit de trommel halen.
Informatie op het display
Pagina: 8
12
Wat te doen als …
ʑ Er komt water uit de machine. – Afvoerslang (opnieuw) goed aansluiten.
– Schroefverbinding van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen waterdruk
Het wasmiddel werd niet ingespoeld.
– Geen Start/bijvullen gekozen?
– Kraan niet open?
– Zeven verstopt? Zeven reinigen. a
Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 8
– Waterslang geknikt of ingeklemd?
ʑ De vuldeur van de wasdroger kan niet
geopend worden.
– Veiligheidsfunctie actief. Programma gestopt? aBlz. 5
– (Spoelstop = geen afsluitend centrifugeren) gekozen? aBlz. 5
– Kan alleen met de noodontgrendeling geopend worden. aBlz. 13
– Kinderbeveiliging geactiveerd? aBlz. 10
ʑ Het programma start niet. – Start/bijvullen of Klaar in gekozen
– Deur van de was-/droogautomaat gesloten?
ʑ Het sop wordt niet afgepompt. – Afvoerpomp schoonmaken. a
Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 8
– Afvoerpijp en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet zichtbaar. – Niets aan de hand – waterniveau onder het kijkvenster.
ʑ Het centrifugeerresultaat is niet
bevredigend.
– Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen.
– Licht strijken gekozen? aBlz. 10
– Een te laag toerental gekozen? aBlz. 10
ʑ Meermaals beginnen met
centrifugeren.
– Niets aan de hand – het onbalanscontrolesysteem voor ongunstige verdeling
van het wasgoed heft de onbalans op.
ʑ Bakje ~ niet volledig gespoeld. – Inzetstuk verwijderen. Wasmiddellade schoonmaken en opnieuw erin zetten.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 7
ʑ Geurvorming in de was-/
droogautomaat.
– Het programma Pluizen verwijderen 90 °C zonder wasgoed uitvoeren.
– Totaalwasmiddel gebruiken.
ʑ Er komt schuim uit de wasmiddellade
naar buiten.
– Teveel wasmiddel gebruikt? Een eetlepel wasverzachter met ½ liter water
vermengen en in bakje II van de wasmiddellade doen.
– Wasmiddeldosering bij de volgende was verminderen.
– In de handel verkrijgbaar wasmiddel met weinig schuim en wasverzorgings-
middelen gebruiken die voor de was-/droogautomaat geschikt zijn.
ʑ Sterke geluidsontwikkeling, vibraties
en „weglopen” bij het centrifugeren.
– Zijn de voetjes van het apparaat vastgezet?
Voetjes vastzetten. aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 5
– Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen.
aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 3
ʑ Display/indicatielampjes functioneren
niet terwijl de machine loopt.
– Stroomstoring?
– Aardlekschakelaar uitgeslagen? Zekering weer inschakelen/vervangen.
– Als de storing herhaaldelijk optreedt: contact opnemen met de Servicedienst.
ʑ Programmaverloop langer dan
gewoonlijk.
– Niets aan de hand – het onbalanscontrolesysteem voor ongelijkmatige verdeling
van het wasgoed heft de onbalans op door meermaals herverdelen van het
wasgoed.
– Niets aan de hand – het schuimcontrolesysteem is actief. Extra spoelbeurt.
ʑ Resten wasmiddel op het wasgoed. – Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
– Spoelen/Centrifugeren kiezen of Resten opâhet wasgoed na het drogen
afborstelen.
ʑ Centrifugeergeluiden tijdens het
drogen.
– Dit is een innovatief procédé, thermocentrifugeren genaamd, om het
energieverbruik tijdens het drogen te verlagen.
ʑ Verschillend gekleurde pluizen uit
de vorige droogcyclus blijven bij de
volgende wascyclus op het wasgoed
achter.
– Programma Pluizen verwijderen : (koud) zonder wasgoed uitvoeren, om
pluizen te verwijderen die zich tijdens het drogen in de waskuip hebben
opgehoopt.
ʑ Watertoevoergeluiden tijdens het
drogen, het symbool Kraan knippert
tijdens het drogen.
– De machine voert een zelfreinigingsproces uit om pluizen te verwijderen die
tijdens het drogen van het wasgoed zijn losgekomen. Hiertoe is wat water nodig.
Daarom ook bij het drogen de kraan opendraaien.
13
ʑ Droogtijd verlengd. – Volgens het principe van de luchtafkoeling leidt een hogere omgevings-
temperatuur tot een verminderd droogeffect zodat de droogtijd verlengd wordt.
Zorg voor een goede beluchting om de overtollige warmte af te voeren.
– Luchttoevoerfilter verstopt? aInstallatievoorschrift/Schoonmaken
en onderhoud, Blz. 9: Luchttoevoerfilter reinigen
– Programma Pluizen verwijderen : (koud) zonder wasgoed uitvoeren,
om pluizen te verwijderen die zich tijdens het drogen in de waskuip hebben
opgehoopt.
ʑ Het droogprogramma start niet. – Geen droogprogramma gekozen? aBlz. 9, Toets Drogen en Blz. 7:
Programma-overzicht
– Vuldeur niet goed gesloten?
– De pomp is verstopt. aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud,
Blz. 8: Pomp reinigen
ʑ Het droogresultaat is niet bevredigend
(het wasgoed is niet droog genoeg).
– Een te hoge omgevingstemperatuur (meer dan 30 ºC) of ontoereikende
beluchting van de ruimte waarin de was-/droogautomaat zich bevindt.
Zorg voor voldoende beluchting, om de overtollige warmte af te voeren.
– Hetwasgoed wordt vóórhet drogennietvoldoendegecentrifugeerd.Kies altijd het
maximaal te kiezen centrifugetoerental voor het betreffende wasprogramma.
– Machine te vol geladen: neem de adviezen voor de maximale belading in de
programmatabel en op de indicatie Belading in acht. De machine niet te vol
beladen aangezien de maximale belading voor het drogen kleiner is dan de
maximale belading voor het wassen. Na het wassen met de maximale belading de
trommel leeghalen en het wasgoed over twee droogcycli verdelen.
– De netspanning van de stroomvoorziening is te laag (minder dan 200 V) – zorg
voor voldoende netspanning.
– Luchttoevoerfilter verstopt? aInstallatievoorschrift/Schoonmaken
en onderhoud, Blz. 9: Luchttoevoerfilter reinigen
– Dikke, uitmeerlagen bestaandetextiel oftextiel metdikkevullingen –deze droogt
snel aan de buitenkant maar niet van binnen. Dit kan geruime tijd duren. Kies voor
dit soort textiel de programma’s Tijddrogen.
ʑ U merkt dat bij het openen van de deur
een beetje water op het gedroogde
wasgoed druppelt.
– Bij een kleinere hoeveelheid wasgoed wordt de droogtijd verkort. In het
drogersysteem kan wat restvocht achterblijven. Door het snelle openen van de
deur ontstaat een aanzuigeffect waardoor het vocht uit het drogersysteem naar
beneden druppelt.
– De deur langzaam openen. Niet met een ruk opentrekken.
ʑ Als u de storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
– Programmakiezer op stand  Uit zetten en de stekker uit het stopcontact trekken.
– Kraan dichtdraaien en contact opnemen met de Servicedienst.
Noodontgrendeling, bijv. bij stroomstoring
Het programma wordt voortgezet als er weer stroom is. Als het
wasgoed uit de trommel gehaald moet worden, dan kan de deur
als volgt geopend worden:
Kans op brandwonden.
Sop en wasgoed kunnen heet zijn.
Zo goed mogelijk laten afkoelen.
Als het water door het glas nog zichtbaar is de deur van
de was-/droogautomaat niet openen.
– De programmakiezer op stand  Uit zetten en de stekker uit het
stopcontact trekken.
– Resten sop laten weglopen. aInstallatievoorschrift/Schoonmaken
en onderhoud, Blz. 8
– De noodontgrendeling met een tang of ander gereedschap
eruit trekken en de deur ontgrendelen. De deur van de was-/
droogautomaat kan nu geopend worden.
Wat te doen als …

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Avantixx WVH28441.

Stel een vraag over de Bosch Avantixx WVH28441

Heb je een vraag over de Bosch Avantixx WVH28441 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Avantixx WVH28441. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Avantixx WVH28441 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.