Bosch Avantixx 8 VarioPerfect WAQ28494 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Avantixx 8 VarioPerfect WAQ28494. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: Avantixx 8 VarioPerfect WAQ28494
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Frans, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1
Veiligheidsinstructies
– De wasautomaat is zwaar – Voorzichtig bij het tillen.
– Opgelet: Bevroren slangen kunnen scheuren/barsten.De wasautomaat niet in ruimtes
plaatsen waar het kan vriezen en/of buiten.
– De wasautomaat kan beschadigen. Niet aan uitstekende onderdelen (bijv. vuldeur,
afdekplaat, Bedieningspaneel of deur bij decormodellen) optillen.
– Naast de hier vermelde instructies kunnen bijzondere voorschriften gelden van het
verantwoordelijke water- en elektriciteitsbedrijf.
– In twijfelgevallen laten aansluiten door een vakman.
– Slangen en leidingen zo leggen dat er geen struikelgevaar optreedt.
Ondergrond
– De stabiliteit is belangrijk, zodat de machine niet gaat "wandelen"!
– De ondergrond moet stevig en vlak zijn.
– Niet geschikt voor zachte ondergrond/vloerbedekking.
Bij het plaatsen op een sokkel
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsoog* bevestigen.
* Bestelnr. WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0
Bij het plaatsen op een vloer op houten balken
– Wasautomaat zo veel mogelijk in een hoek plaatsen.
– Watervaste houten plaat (min. 30 dik) op de vloer schroeven.
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsoog* bevestigen.
* Bestelnr. zie hierboven
Bij het opstellen op een ergolade*
– * Bestelnr. WMZ20490, WZ20490
Onder-/inbouw van het apparaat
– Onder-/inbouw voor het aansluiten op de stroomvoorziening.
Inbouw in een keukenblok (onder- of inbouw)
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
– De wasmachine uitsluitend onder een doorlopende, met naastgelegen kasten vast
verbonden werkblad plaatsen.
Onderbouw
Elektrocutiegevaar!
– In plaats van de apparaat-afdekplaat absoluut een plaatafdekking installeren*.
* Bestelnr. WMZ20331, WZ20331
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
2
Leveringsomvang afhankelijk van het model
Extra nodig bij de aansluiting:
– 1 slangenklem Ø 24-40 mm (vakhandel) voor het aansluiten op een sifon
a Blz. 4; wateraansluiting.
Benodigd gereedschap:
– Waterpas voor het horizontaal stellen.
– Steeksleutel
SW13: voor het losdraaien van de transportborgingena blz. 3 en
SW17: voor het stellen van de apparaatvoetena blz. 5.
Slang- en leidinglengten afhankelijk van model
Linkszijdige aansluiting of Rechtszijdige aansluiting
Verkrijgbaar bij vakhandel / klantenservice:
– Verlenging voor Aqua-Stop- resp. koudwatertoevoerslang (ca. 2,50 m).
Bestelnr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
– Langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor model standaard.
Aansluitkabel
Waterafvoer
Watertoevoer
Bochtstuk
voor het fixeren
van de afvoerslang
Afdekkingen
AquaäStop Warmwater
AquaäSecure &
Standard
~ 145 cm
~ 100 cm
~ 100 cm
~ 135 cm
~ 145 cm
min.
60
cm
max.
100
cm
~ 90 cm
De vochtigheid in de trommel wordt
geregeld door de eindcontrole.
3
Transportborgingen verwijderen
– Voor het eerste gebruik absoluut de transportborgingen volledig
verwijderen en voor later transport bewaren.
– Bij later transport de transportborgingen absoluut weer inbouwen -
dit voorkomt beschadiging van de machine a blz. 6.
– Schroeven en bussen bijelkaar bewaren.
1. Slangen uit de houder nemen.
2. Alle 4 schroeven van de transportbeveiliging verwijderen.
3. De bussen volledig verwijderen, daarbij de aansluitkabel uit de
houders nemen (afhankelijk van model).
4. Afdekkingen plaatsen.
Wateraansluiting afhankelijk van model
– Elektrocutiegevaar! AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat
elektrische afsluiter).
– Om lekkage of waterschade te voorkomen de instructies in dit hoofdstuk absoluut
aanhouden!
– Opgelet: Wasautomaat uitsluitend met koud drinkwater (bij modellen voor warmwater:
maximale temperatuur 60 °C) gebruiken.
– Niet op de mengkraan van een drukloos warmwatertoestel aansluiten.
– Alleen met de meegeleverde of in de geautoriseerde vakhandel verkregen toevoerslang
gebruiken, geen gebruikt exemplaar!
– In twijfelgevallen laten aansluiten door een vakman.
4
Wateraansluiting afhankelijk van model
Q Watertoevoer
Opgelet: Toevoerslang niet knikken, afknijpen, wijzigen of doorsnijden
(Stabiliteit is dan niet langer gewaarborgd).
Optimale waterdruk in waterleidingnet: 200ä1000 kPa (2ä10 bar)
– Bij opengedraaide waterkraan stroomt er tenminste 10 l/min.
(1-2 bar: 6 l/min; bij 1 bar kunnen de verbruikswaarden afwijken).
– Bij een hogere waterdruk reduceerventiel inbouwen.
Aansluiting op waterkraan: Aansluiting op apparaat:
Aquaästop, Aqua-Secure Standard
bij Aqua-Stop niet nodig,
vast geïnstalleerd;
Aqua-Secure, standaard
1. Afhankelijk van model: Watertoevoerslang (slangen) op een waterkraan (waterkranen)
3/4" = 26,4 mm en op apparaat aansluiten.
Opgelet: Koppelingen uitsluitend handvast aandraaien.
2. Waterkraan (kranen) voorzichtig openen en daarbij de lekdichtheid van de aansluitpunten
controleren.
Opgelet: Schroefkoppelingen staan onder waterleidingdruk.
Aansluiting bij model warmwater:
COLD – koudwater
HOT – warmwater max. 60 °C (rot)
Indien er geen warmwateraansluiting
beschikbaar is:
– alleen de koudwatertoevoerslang
aansluiten en
– de warmwateraansluiting op het
apparaat afdekken om deze te
beschermen tegen verontreiniging.
Q Waterafvoer
Opgelet: Afvoerslang niet knikken of in de lengte uitrekken.
Hoogteverschil tussen ondergrond en afvoer:
min. 60 cm - max. 100 cm
Afvoer in wastafel:
Opgelet: Afvoerslang goed vastzetten.
Opgelet: De afvoerstop mag de afvoer van de wastafel niet afsluiten.
Controleer bij het afpompen of het water snel genoeg wegloopt. Het
uiteinde van de afvoerslang mag niet in het afgepompte water steken!
Gevaar dat water weer in de wasautomaat wordt teruggezogen!
Afvoer in een sifon:
Opgelet: De aansluitplek moet met een slangenklem,
Ø 24-40 mm (vakhandel) worden geborgd.
max.
90°
max.
90°
Pagina: 1
5
Fabrikant a Gebruikershandleiding
Horizontaal stellen
Sterke geluidsvorming, trillingen en "wandelen" kunnen het gevolg zijn van het niet correct
horizontaal stellen!
Wasautomaat met waterpas horizontaal stellen
1. Contramoer met steeksleutel linksom losdraaien.
2. Hoogte door het draaien aan de apparaatvoet wijzigen.
Opgelet: Alle vier apparaatvoeten moeten vast op de bodem staan.
De wasautomaat mag niet wankelen!
Horizontale stand van de wasautomaat met waterpas controleren,
eventueel corrigeren.
3. Contramoer tegen de behuizing vastdraaien.
De voet daarbij vasthouden en in de hoogte niet verstellen.
Opgelet: de contramoeren van alle vier de apparaatvoeten moeten vast
tegen de behuizing zijn geschroefd!
Elektrische aansluiting
ʑ De wasautomaat uitsluitend aansluiten op wisselstroom via een volgens de
voorschriften geïnstalleerde stopcontact met randaarde.
ʑ Netspanning en spanningswaarde op de wasautomaat (typeplaatje apparaat)
moeten overeenkomen.
ʑ Aansluitwaarden alsmede de benodigde zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.
ʑ Zorg er voor dat:
– netstekker en stopcontact in elkaar passen,
– de leidingdiameter voldoende is,
– het aardingssysteem volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
ʑ Vervangen van de aansluitkabel (indien nodig) uitsluitend door vakkundige
elektromonteur.
Vervangende aansluitkabel is verkrijgbaar bij de Servicedienst.
ʑ Geen stekkerdozen en verlengsnoeren gebruiken.
ʑ Wanneer een aardlekschakelaar wordt gebruikt, alleen een type met dit teken
gebruiken: ‡.c
Alleen dit teken garandeert dat aan de momenteel geldende voorschriften wordt voldaan.
ʑ Netstekker:
– niet met vochtige handen in het stopcontact steken of er uit halen.
– alleen aan de stekker, niet aan de leiding uit het stopcontact trekken.
– nooit tijdens het bedrijf er uit trekken.
max.
10
mm
9301
/
9000546755
9000546755
6
Transport, bijv. bij verhuizing
Voordat de wasautomaat wordt getransporteerd:
1. Waterkraan sluiten.
2. Resterend water afpompen aGebruikershandleiding; Onderhoud – pomp.
3. Waterdruk in toevoerslang afbouwen aGebruikershandleiding; Onderhoud– Zeef in
toevoerslang.
4. Wasautomaat loskoppelen van het elektriciteitsnet.
5. Slang verwijderen.
Transportbeveiligingen voorbereiden en inbouwen:
1.
2.
Alle afdekkingen verwijderen en bewaren.
Alle Transportbeveiligingen plaatsen. Daarbij
de bochten van de slanghouders steeds naar
binnen richten. Aansluitkabel in de houders
klemmen. Schroeven vast aandraaien.
Na het transporteren absoluut Transportbeveiligingen verwijderen a blz. 3!
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt:
2 liter water in compartiment II doen en programma Afpompen starten.
Technische gegevens
ʑ Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte) 60 x 55 x 85 cm
ʑ Gewicht 66 – 73 kg afhankelijk van model
ʑ Voedingsaansluiting Nominale spanning 220-240 V, 50 Hz
Nominale stroom 10 A
Nominaal vermogen 2300 W
ʑ Waterdruk 200-1000 kPa (2-10 bar)
1.
2.
7
Servicedienst
ʑ Kunt u de storing niet zelf verhelpen (a Gebruikershandleiding; Wat te doen wanneer ...),
neem dan contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een geschikte oplossing, ook
om onnodige bezoeken van een monteur te voorkomen.
ʑ De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde klantendienst vindt u in de
Gebruikershandleiding; blz. 1 resp. in de Servicedienst-index (afhankelijk van model).
ʑ Geef aan de servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door.
Typenummer Fabricagenummer
Het typeplaatje met deze informatie vindt u:
aan de binnenkant van de vuldeur van de
geopende serviceklep* en op de achterkant van
het apparaat*.
*afh. van het model
ʑ Vertrouw op de deskundigheid van de fabrikant. Neem contact met ons op.
Zo waarborgt u dat de reparatie wordt uitgevoerd door getrainde servicemonteurs, die
beschikken over originele reserve-onderdelen.
Aqua-Stop-Garantie alleen voor apparaten met Aqua-Stop
Naast de aansprakelijkheid van de verkoper die voortvloeit uit de koopovereenkomst en
naast onze garantie op de apparaten, bieden wij schadeloosstelling onder de volgende
condities:
1. Mocht door een storing van ons Aqua-Stop-systeem waterschade worden veroorzaakt, dan
vergoeden wij schade van privégebruikers.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. De vereiste voor het aanspraak maken op de garantie is dat het apparaat Aqua-Stop
deskundig volgens onze handleiding is geplaatst en aangesloten; dit omvat ook de originele
Aqua-Stop-verlenging (originele accessoire).
Onze garantie omvat niet defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aqua-Stop-aansluiting
op de waterkraan.
4. Apparaten met Aqua-Stop hoeven tijdens het bedrijf niet bewaakt te worden resp. door het
sluiten van de waterkraan te worden geborgd.
Alleen voor het geval van een langere afwezigheid uit uw woning, bijv. een vakantie van
meerdere weken, moet de waterkraan worden gesloten.
Wasautomaat
Inhoud blz.
ʋ Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Ondergrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Onder-/inbouw van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Slang- en leidinglengten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Transportbeveiligingen verwijderen . . . . . . . . . . . . 3
ʋ Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/4
ʋ Horizontaal stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Transport, bijv. bij verhuizing . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Servicedienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ Aqua-Stop-Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Plaatsingshandleiding
Wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding in bedrijf nemen!
Houd ook de afzonderlijke gebruikershandleiding aan.
Bewaar alle documentatie voor later gebruik of eventuele volgende eigenaar.
nl
Pagina: 2
1
Veiligheidsinstructies
– De wasautomaat is zwaar – Voorzichtig bij het tillen.
– Opgelet: Bevroren slangen kunnen scheuren/barsten.De wasautomaat niet in ruimtes
plaatsen waar het kan vriezen en/of buiten.
– De wasautomaat kan beschadigen. Niet aan uitstekende onderdelen (bijv. vuldeur,
afdekplaat, Bedieningspaneel of deur bij decormodellen) optillen.
– Naast de hier vermelde instructies kunnen bijzondere voorschriften gelden van het
verantwoordelijke water- en elektriciteitsbedrijf.
– In twijfelgevallen laten aansluiten door een vakman.
– Slangen en leidingen zo leggen dat er geen struikelgevaar optreedt.
Ondergrond
– De stabiliteit is belangrijk, zodat de machine niet gaat "wandelen"!
– De ondergrond moet stevig en vlak zijn.
– Niet geschikt voor zachte ondergrond/vloerbedekking.
Bij het plaatsen op een sokkel
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsoog* bevestigen.
* Bestelnr. WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0
Bij het plaatsen op een vloer op houten balken
– Wasautomaat zo veel mogelijk in een hoek plaatsen.
– Watervaste houten plaat (min. 30 dik) op de vloer schroeven.
– Apparaatvoeten van de wasautomaat absoluut met bevestigingsoog* bevestigen.
* Bestelnr. zie hierboven
Bij het opstellen op een ergolade*
– * Bestelnr. WMZ20490, WZ20490
Onder-/inbouw van het apparaat
– Onder-/inbouw voor het aansluiten op de stroomvoorziening.
Inbouw in een keukenblok (onder- of inbouw)
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
– De wasmachine uitsluitend onder een doorlopende, met naastgelegen kasten vast
verbonden werkblad plaatsen.
Onderbouw
Elektrocutiegevaar!
– In plaats van de apparaat-afdekplaat absoluut een plaatafdekking installeren*.
* Bestelnr. WMZ20331, WZ20331
– Nisbreedte van 60 cm noodzakelijk.
2
Leveringsomvang afhankelijk van het model
Extra nodig bij de aansluiting:
– 1 slangenklem Ø 24-40 mm (vakhandel) voor het aansluiten op een sifon
a Blz. 4; wateraansluiting.
Benodigd gereedschap:
– Waterpas voor het horizontaal stellen.
– Steeksleutel
SW13: voor het losdraaien van de transportborgingena blz. 3 en
SW17: voor het stellen van de apparaatvoetena blz. 5.
Slang- en leidinglengten afhankelijk van model
Linkszijdige aansluiting of Rechtszijdige aansluiting
Verkrijgbaar bij vakhandel / klantenservice:
– Verlenging voor Aqua-Stop- resp. koudwatertoevoerslang (ca. 2,50 m).
Bestelnr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
– Langere toevoerslang (ca. 2,20 m) voor model standaard.
Aansluitkabel
Waterafvoer
Watertoevoer
Bochtstuk
voor het fixeren
van de afvoerslang
Afdekkingen
AquaäStop Warmwater
AquaäSecure &
Standard
~ 145 cm
~ 100 cm
~ 100 cm
~ 135 cm
~ 145 cm
min.
60
cm
max.
100
cm
~ 90 cm
De vochtigheid in de trommel wordt
geregeld door de eindcontrole.
Pagina: 3
3
Transportborgingen verwijderen
– Voor het eerste gebruik absoluut de transportborgingen volledig
verwijderen en voor later transport bewaren.
– Bij later transport de transportborgingen absoluut weer inbouwen -
dit voorkomt beschadiging van de machine a blz. 6.
– Schroeven en bussen bijelkaar bewaren.
1. Slangen uit de houder nemen.
2. Alle 4 schroeven van de transportbeveiliging verwijderen.
3. De bussen volledig verwijderen, daarbij de aansluitkabel uit de
houders nemen (afhankelijk van model).
4. Afdekkingen plaatsen.
Wateraansluiting afhankelijk van model
– Elektrocutiegevaar! AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat
elektrische afsluiter).
– Om lekkage of waterschade te voorkomen de instructies in dit hoofdstuk absoluut
aanhouden!
– Opgelet: Wasautomaat uitsluitend met koud drinkwater (bij modellen voor warmwater:
maximale temperatuur 60 °C) gebruiken.
– Niet op de mengkraan van een drukloos warmwatertoestel aansluiten.
– Alleen met de meegeleverde of in de geautoriseerde vakhandel verkregen toevoerslang
gebruiken, geen gebruikt exemplaar!
– In twijfelgevallen laten aansluiten door een vakman.
4
Wateraansluiting afhankelijk van model
Q Watertoevoer
Opgelet: Toevoerslang niet knikken, afknijpen, wijzigen of doorsnijden
(Stabiliteit is dan niet langer gewaarborgd).
Optimale waterdruk in waterleidingnet: 200ä1000 kPa (2ä10 bar)
– Bij opengedraaide waterkraan stroomt er tenminste 10 l/min.
(1-2 bar: 6 l/min; bij 1 bar kunnen de verbruikswaarden afwijken).
– Bij een hogere waterdruk reduceerventiel inbouwen.
Aansluiting op waterkraan: Aansluiting op apparaat:
Aquaästop, Aqua-Secure Standard
bij Aqua-Stop niet nodig,
vast geïnstalleerd;
Aqua-Secure, standaard
1. Afhankelijk van model: Watertoevoerslang (slangen) op een waterkraan (waterkranen)
3/4" = 26,4 mm en op apparaat aansluiten.
Opgelet: Koppelingen uitsluitend handvast aandraaien.
2. Waterkraan (kranen) voorzichtig openen en daarbij de lekdichtheid van de aansluitpunten
controleren.
Opgelet: Schroefkoppelingen staan onder waterleidingdruk.
Aansluiting bij model warmwater:
COLD – koudwater
HOT – warmwater max. 60 °C (rot)
Indien er geen warmwateraansluiting
beschikbaar is:
– alleen de koudwatertoevoerslang
aansluiten en
– de warmwateraansluiting op het
apparaat afdekken om deze te
beschermen tegen verontreiniging.
Q Waterafvoer
Opgelet: Afvoerslang niet knikken of in de lengte uitrekken.
Hoogteverschil tussen ondergrond en afvoer:
min. 60 cm - max. 100 cm
Afvoer in wastafel:
Opgelet: Afvoerslang goed vastzetten.
Opgelet: De afvoerstop mag de afvoer van de wastafel niet afsluiten.
Controleer bij het afpompen of het water snel genoeg wegloopt. Het
uiteinde van de afvoerslang mag niet in het afgepompte water steken!
Gevaar dat water weer in de wasautomaat wordt teruggezogen!
Afvoer in een sifon:
Opgelet: De aansluitplek moet met een slangenklem,
Ø 24-40 mm (vakhandel) worden geborgd.
max.
90°
max.
90°
Pagina: 4
5
Fabrikant a Gebruikershandleiding
Horizontaal stellen
Sterke geluidsvorming, trillingen en "wandelen" kunnen het gevolg zijn van het niet correct
horizontaal stellen!
Wasautomaat met waterpas horizontaal stellen
1. Contramoer met steeksleutel linksom losdraaien.
2. Hoogte door het draaien aan de apparaatvoet wijzigen.
Opgelet: Alle vier apparaatvoeten moeten vast op de bodem staan.
De wasautomaat mag niet wankelen!
Horizontale stand van de wasautomaat met waterpas controleren,
eventueel corrigeren.
3. Contramoer tegen de behuizing vastdraaien.
De voet daarbij vasthouden en in de hoogte niet verstellen.
Opgelet: de contramoeren van alle vier de apparaatvoeten moeten vast
tegen de behuizing zijn geschroefd!
Elektrische aansluiting
ʑ De wasautomaat uitsluitend aansluiten op wisselstroom via een volgens de
voorschriften geïnstalleerde stopcontact met randaarde.
ʑ Netspanning en spanningswaarde op de wasautomaat (typeplaatje apparaat)
moeten overeenkomen.
ʑ Aansluitwaarden alsmede de benodigde zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.
ʑ Zorg er voor dat:
– netstekker en stopcontact in elkaar passen,
– de leidingdiameter voldoende is,
– het aardingssysteem volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
ʑ Vervangen van de aansluitkabel (indien nodig) uitsluitend door vakkundige
elektromonteur.
Vervangende aansluitkabel is verkrijgbaar bij de Servicedienst.
ʑ Geen stekkerdozen en verlengsnoeren gebruiken.
ʑ Wanneer een aardlekschakelaar wordt gebruikt, alleen een type met dit teken
gebruiken: ‡.c
Alleen dit teken garandeert dat aan de momenteel geldende voorschriften wordt voldaan.
ʑ Netstekker:
– niet met vochtige handen in het stopcontact steken of er uit halen.
– alleen aan de stekker, niet aan de leiding uit het stopcontact trekken.
– nooit tijdens het bedrijf er uit trekken.
max.
10
mm
9301
/
9000546755
9000546755
6
Transport, bijv. bij verhuizing
Voordat de wasautomaat wordt getransporteerd:
1. Waterkraan sluiten.
2. Resterend water afpompen aGebruikershandleiding; Onderhoud – pomp.
3. Waterdruk in toevoerslang afbouwen aGebruikershandleiding; Onderhoud– Zeef in
toevoerslang.
4. Wasautomaat loskoppelen van het elektriciteitsnet.
5. Slang verwijderen.
Transportbeveiligingen voorbereiden en inbouwen:
1.
2.
Alle afdekkingen verwijderen en bewaren.
Alle Transportbeveiligingen plaatsen. Daarbij
de bochten van de slanghouders steeds naar
binnen richten. Aansluitkabel in de houders
klemmen. Schroeven vast aandraaien.
Na het transporteren absoluut Transportbeveiligingen verwijderen a blz. 3!
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt:
2 liter water in compartiment II doen en programma Afpompen starten.
Technische gegevens
ʑ Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte) 60 x 55 x 85 cm
ʑ Gewicht 66 – 73 kg afhankelijk van model
ʑ Voedingsaansluiting Nominale spanning 220-240 V, 50 Hz
Nominale stroom 10 A
Nominaal vermogen 2300 W
ʑ Waterdruk 200-1000 kPa (2-10 bar)
1.
2.
Pagina: 5
7
Servicedienst
ʑ Kunt u de storing niet zelf verhelpen (a Gebruikershandleiding; Wat te doen wanneer ...),
neem dan contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een geschikte oplossing, ook
om onnodige bezoeken van een monteur te voorkomen.
ʑ De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde klantendienst vindt u in de
Gebruikershandleiding; blz. 1 resp. in de Servicedienst-index (afhankelijk van model).
ʑ Geef aan de servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat door.
Typenummer Fabricagenummer
Het typeplaatje met deze informatie vindt u:
aan de binnenkant van de vuldeur van de
geopende serviceklep* en op de achterkant van
het apparaat*.
*afh. van het model
ʑ Vertrouw op de deskundigheid van de fabrikant. Neem contact met ons op.
Zo waarborgt u dat de reparatie wordt uitgevoerd door getrainde servicemonteurs, die
beschikken over originele reserve-onderdelen.
Aqua-Stop-Garantie alleen voor apparaten met Aqua-Stop
Naast de aansprakelijkheid van de verkoper die voortvloeit uit de koopovereenkomst en
naast onze garantie op de apparaten, bieden wij schadeloosstelling onder de volgende
condities:
1. Mocht door een storing van ons Aqua-Stop-systeem waterschade worden veroorzaakt, dan
vergoeden wij schade van privégebruikers.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. De vereiste voor het aanspraak maken op de garantie is dat het apparaat Aqua-Stop
deskundig volgens onze handleiding is geplaatst en aangesloten; dit omvat ook de originele
Aqua-Stop-verlenging (originele accessoire).
Onze garantie omvat niet defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aqua-Stop-aansluiting
op de waterkraan.
4. Apparaten met Aqua-Stop hoeven tijdens het bedrijf niet bewaakt te worden resp. door het
sluiten van de waterkraan te worden geborgd.
Alleen voor het geval van een langere afwezigheid uit uw woning, bijv. een vakantie van
meerdere weken, moet de waterkraan worden gesloten.
Wasautomaat
Inhoud blz.
ʋ Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Ondergrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Onder-/inbouw van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . 1
ʋ Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Slang- en leidinglengten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Transportbeveiligingen verwijderen . . . . . . . . . . . . 3
ʋ Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/4
ʋ Horizontaal stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ʋ Transport, bijv. bij verhuizing . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Servicedienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ Aqua-Stop-Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Plaatsingshandleiding
Wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding in bedrijf nemen!
Houd ook de afzonderlijke gebruikershandleiding aan.
Bewaar alle documentatie voor later gebruik of eventuele volgende eigenaar.
nl

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Avantixx 8 VarioPerfect WAQ28494.

Stel een vraag over de Bosch Avantixx 8 VarioPerfect WAQ28494

Heb je een vraag over de Bosch Avantixx 8 VarioPerfect WAQ28494 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Avantixx 8 VarioPerfect WAQ28494. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Avantixx 8 VarioPerfect WAQ28494 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.