Bosch AHM 30 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch AHM 30. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grasmaaier
  • Model/naam: AHM 30
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 21
EURO • Printed in England • BA F 016 L69 768 • AHM 30/38 • NL • OSW 02/01
Nederlands - 1
F016 L69 768 • TMS • 12.00
Lees de volgende voorschriften zorgvuldig.
Maai nooit dicht in de buurt van personen, in het bij-
zonder kinderen, of huisdieren. Loop altijd rustig,
nooit te snel.
Gebruik de gazonmaaier niet op blote voeten of met
sandalen.
Controleer het te maaien oppervlak zorgvuldig en
verwijder alle voorwerpen die door de machine kun-
nen worden weggeslingerd.
Loop behoedzaam op een helling. Maai niet op bij-
zonder steile hellingen.
Controleer of alle moeren, bouten en schroeven
vastzitten om er zeker van te zijn dat de gazon-
maaier zich in een veilige gebruikstoestand bevindt.
Vervang versleten of beschadigde delen veiligheids-
halve.
Voorkom bij het instellen van de machine dat voeten
of handen tussen de bewegende messen en de
vaste delen van de machine worden vastgeklemd.
Kooimaaier AHM 30 AHM 38 AHM 30C AHM 38C
Bestelnummer 0 600 886 001 0 600 886 101 0 600 886 002 0 600 886 102
Mesbreedte 30 cm 38 cm 30 cm 38 cm
Aantal messen 4 4 5 5
Maaihoogte 12 – 40 mm 12 – 40 mm 15 – 43 mm 15 – 43 mm
Gewicht 5,6 kg 7,3 kg 5,8 kg 7,5 kg
Dit product is bestemd voor het maaien van gazons
(uitsluitend particulier gebruik).
Dit handboek bevat voorschriften over de juiste
montage en het veilig gebruik van uw machine. Het
is belangrijk dat u deze voorschriften zorgvuldig
leest.
De machine weegt in compleet gemonteerde toe-
stand ongeveer 5,6 kg - 7,5 kg. Vraag indien nodig
hulp om de machine uit de verpakking te nemen.
Let op de scherpe messen wanneer u de gazon-
maaier naar het gazon draagt.
Neem de gazonmaaier voorzichtig uit de verpak-
king. Controleer of de volgende delen compleet zijn:
– Gazonmaaier
– Greeponderstuk
– Greepbovenstuk
– 2 Middenstukken
– 6 Moeren
– 6 Schroeven
– Gebruiksaanwijzing
Neem contact op met uw leverancier wanneer onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.
Bevestig het greeponderstuk 1 aan de maaier.
Bevestig het greepbovenstuk 2 aan de midden-
stukken 3 en vervolgens aan het greeponder-
stuk.
Veiligheidsvoorschriften
Technische gegevens
Gebruik volgens bestemming
Inleiding
Meegeleverd
Montage
A
B
F016 L69 768.book Seite 1 Dienstag, 20. Februar 2001 11:44 11
Pagina: 22
EURO • Printed in England • BA F 016 L69 768 • AHM 30/38 • NL • OSW 02/01
Nederlands - 2
F016 L69 768 • TMS • 12.00
Grofinstelling:
Bevestig de geleidingen 4 in een van de drie stan-
den: I grote hoogte voor ongelijkmatig gazon, II ge-
middelde hoogte voor normaal gazon of III lage
hoogte voor vlak gazon. Eenmalig instellen van de
standen is voldoende. De fijninstelling kunt u zowel
bij lang als bij kort gras gebruiken.
Verander de hoogte als volgt:
1. Verwijder de vleugelmoeren 5 en de schroeven.
2. Verplaats de schroeven volgens de maaihoogte
op de gewenste stand.
3. Draai de vleugelmoeren 5 weer vast.
Fijninstelling (X):
Draai de vleugelmoeren 5 aan beide zijden van de
maaier los. Verschuif beide geleidingen 4 gelijkma-
tig op de gewenste maaihoogte.
U bereikt optimale maairesultaten wanneer u vanaf
de rand van het gazon met maaien begint en verder
maait. Keer aan het einde van de baan om en over-
lap de voorafgaande baan licht.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit zodat u verzekerd bent
van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer de gazonmaaier regelmatig op zichtbare
gebreken zoals losse of beschadigde messen, losse
verbindingen en versleten of beschadigde delen.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoorzie-
ningen niet beschadigd zijn en juist zijn aange-
bracht. Voer voor het gebruik eventueel noodzake-
lijke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit.
Wanneer de gazonmaaier ondanks zorgvuldige pro-
ductie- en testprocédés toch defect raakt, moet de
reparatie door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen worden uitge-
voerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het bestelnummer van
10 cijfers van de machine.
De messen moeten worden bijgesteld wanneer het
gras niet meer netjes en gelijkmatig wordt gemaaid.
Draai beide instelknoppen 7 in kleine stappen met
de wijzers van de klok mee tot de spilmessen 6 licht
over het onderste mes 8 strijken.
Opmerking: De messen werken als een schaar.
Grasbak AHM 30/38C....................0 600 886 060
Grasbak AHM 30/38C....................0 600 886 160
Maak de buitenkant van de gazonmaaier grondig
schoon met een zachte borstel en een doek. Ge-
bruik geen water en geen oplos- of polijstmiddelen.
Verwijder vastzittend gras en vuil volledig.
Leg de gazonmaaier op zijn zijkant en maak de mes-
sen schoon. Verwijder samengeperst gras met een
stuk hout of plastic.
Bewaar de grasmaaier op een droge plaats. Plaats
geen andere voorwerpen op de machine.
Voor Bosch-gereedschap geven wij garantie vol-
gens de wettelijk geldende bepalingen (rekening of
pakbon geldt als bewijs). Schade die terug te voeren
is op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeel-
kundig gebruik is van garantie uitgesloten.
Schade die door materiaal- of fabricagefouten ont-
staan is, wordt gratis door levering van onderdelen
of reparatie verholpen.
Reparaties kunnen alleen voor garantie in aanmer-
king komen wanneer het desbetreffende gereed-
schap in volledig gemonteerde staat wordt afgege-
ven of gezonden aan een erkende Bosch service-
werkplaats of de importeur.
Gelijktijdig dient vermeld te worden dat aanspraak
op garantie wordt gemaakt. Het volledig ingevulde
garantiebewijs moet worden overgelegd.
Maaihoogte instellen
Maaien
Onderhoud
C
D
D
E
Instelling van de messen
Toebehoren
Na het maaien. Machine
opbergen
Garantie
F016 L69 768.book Seite 2 Dienstag, 20. Februar 2001 11:44 11
Pagina: 23
EURO • Printed in England • BA F 016 L69 768 • AHM 30/38 • NL • OSW 02/01
Nederlands - 3
F016 L69 768 • TMS • 12.00
Bij de fabricage van de machine zijn milieutechnisch
verantwoorde methoden toegepast.
Terugwinnen van grondstoffen in plaats van het
weggooien van afval
Machine, toebehoren en verpakking moeten worden
gesorteerd voor een voor het milieu verantwoorde
recycling.
Deze gebruiksaanwijzing is vervaardigd van chloor-
vrij gebleekt kringlooppapier.
De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per soort
te kunnen recyclen.
Nederland
Robert Bosch B.V.
Postbus 502
NL-2132 AM Hoofddorp
Neptunusstraat 71
NL-2132 JP Hoofddorp
✆ ..................................................... +31 (0)23 / 56 56 620
Fax ..................................................... +31 (0)23 / 56 56 611
E-Mail: Gereedschappen@nl.bosch.com
België
Robert Bosch N.V.
After Sales Service Gereedschappen
Henri Genessestraat 1
BE-1070 Brussel
✆ ........................................................ +32 (0)2 / 525.50 29
Fax ........................................................ +32 (0)2 / 525.54.30
✆ Service conseil client........... +32 (0)2 / 525.53.07
E-Mail: Outillage.Gereedschappen@be.bosch.com
Wijzigingen voorbehouden
Milieubescherming Klantenservice
F016 L69 768.book Seite 3 Dienstag, 20. Februar 2001 11:44 11

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch AHM 30.

Stel een vraag over de Bosch AHM 30

Heb je een vraag over de Bosch AHM 30 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch AHM 30. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch AHM 30 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.