Bosch Activa 60 Plus BBS 6004 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Activa 60 Plus BBS 6004. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: Activa 60 Plus BBS 6004
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Roemeens, Turks, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 23
it
Figura
 Aprire il coperchio.
 Smaltire il vecchio microfiltro igiene e
inserirne uno nuovo.
 Chiudere il coperchio
dell’apparecchio.
Manutenzione
 Prima di pulire l’aspirapolvere, è
necessario disattivarlo e staccare la
spina.
 L’aspirapolvere e gli accessori in
plastica possono essere puliti con un
normale detergente per la plastica.
! Non utilizzare strumenti abrasivi,
vetro o detergenti universali.
Non immergere mai l’aspirapolvere
nell’acqua.
 Se necessario, il vano di raccolta
dello sporco può essere pulito con un
altro aspirapolvere o, semplicemente,
con un panno / pennello asciutto.
Con riserva di modifiche tecniche.
17
Beschrijving van het apparaat
Onderdelen en extra toebehoren
1 Omschakelbaar vloermondstuk*
2 Zuigbuis*
3 Telescoopbuis*
4 Vergrendelknop / schuifmof*
5 Handgreep van de slang*
6 Zuigslang
7 Bekledingsmondstuk*
8 Mondstuk voor kieren*
9 Mondstuk voor harde vloeren*
10 Elektriciteitssnoer
11 Snoertoets
12 Inductieregelaar voor het instellen
van het vermogen
13 Aan/uit toets
14 Parkeerhulp
15 Micro-hygiënefilter als
motorbeveiligingsfilter
16 Uitschakelhulp (aan de onderkant
van het apparaat)
17 Filterzak
18 Apparaatdeksel
19 Filtervervangen-indicatie
*afhankelijk van de uitvoering
A Verpakking van reservefilters BBZ6AF1
Inhoud: 5 filterzakken met sluiting
1 micro-hygiënefilter
B Textielfilter (duurzaam filter) BBZ10TFG
Recyclebaar filter met klittenband.
C HEPA-filter BBZ8SF1
Extra filter voor schonere uitblaaslucht.
Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn.
Jaarlijks vervangen.
D TURBO-UNIVERSAL
®
-borstel
voor bekleding BBZ42TB
Borstelen en zuigen in één keer van gestoffeer-
de meubelen, matrassen, autostoelen, enz. Met
name geschikt voor het opzuigen van haren. De
rolborstel wordt aangedreven door de zuig-
stroom van de stofzuiger.
Geen elektrische aansluiting vereist.
Een draadopnemer (1) en polijstinzetstuk (2)
kunnen zonodig worden verkregen bij de klan-
tenservice.
E TURBO-UNIVERSAL
®
-borstel
voor vloeren BBZ28TB
Kortpolige tapijten en vaste vloerbedekking,
resp. alle vloerbedekkingen, in één keer bor-
stelen en zuigen. Met name geschikt voor het
opzuigen van haren. De rolborstel wordt aan-
gedreven door de zuigstroom van de stofzui-
ger.
Geen elektrische aansluiting vereist.
F ACCUMATIC
®
-borstel BBZ37AB
Kortpolige tapijten en vaste voerbedekking,
resp. alle vloerbedekkingen, in één handeling
borstelen en zuigen. Richt de tapijtpool op en
verzorgt deze. Met name geschikt voor het
opzuigen van haren.
Geen elektrische aansluiting vereist.
G Mondstuk voor harde vloeren BBZ20HD
Voor het zuigen van gladde vloeren (parket,
tegels, terracotta, enz.)
2
1
1
Pagina: 24
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan
derden de gebruiksaanwijzing erbij
voegen.
Gebruik volgens de
voorschriften
Deze stofzuiger is alleen voor
huishoudelijk en niet voor zakelijk
gebruik bestemd.
De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals
aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die ontstaat wanneer
het apparaat niet volgens de
voorschriften of op een verkeerde
manier wordt gebruikt.
Volg daarom beslist de volgende
aanwijzingen op!
De stofzuiger mag alleen maar worden
gebruikt met:
 originele filterzakken
 originele onderdelen, -accessoires of
extra toebehoren
De stofzuiger is niet geschikt voor:
 het schoonzuigen van mensen of
dieren
 het opzuigen van:
– insecten
– substanties die schadelijk voor de
gezondheid, heet of gloeiend zijn, of
scherpe randen hebben.
– vochtige of vloeibare stoffen
– licht ontvlambare of explosieve
stoffen en gassen.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de erkende
regels van de techniek en de
desbetreffende veiligheidsbepalingen.
We bevestigen dat het apparaat voldoet
aan de volgende Europese richtlijnen:
89/336/EWG (gewijzigd door RL
91/263/EWG, 92/31/EWG en
93/68/EWG). 73/23/EWG (gewijzigd door
RL 93/68/EWG).
 De stofzuiger alleen volgens het
typeplaatje aansluiten en in gebruik
nemen.
 Nooit zuigen zonder filterzak.
=> Het apparaat kan worden
beschadigd!
 Kinderen mogen de stofzuiger alleen
onder toezicht gebruiken.
 Zuig niet met de handgreep, het
mondstuk en de buis in de nabijheid
van het hoofd
=> Er bestaat gevaar voor letsel!
 Het elektriciteitssnoer niet voor het
dragen/ transporteren van de
stofzuiger gebruiken.
 Bij gebruik van meerdere uren achter
elkaar het elektriciteitssnoer volledig
uittrekken.
 Niet aan het elektriciteitssnoer trekken
maar de stekker uit het stopcontact
halen om het apparaat van de stroom
af te sluiten.
 Het elektriciteitssnoer niet over
scherpe randen trekken en niet
bekneld laten raken.
 Vòòr alle werkzaamheden aan de
stofzuiger en de accessoires de
stekker uit het stopcontact halen.
 De stofzuiger niet in gebruik nemen
als hij beschadigd is. In geval zich een
storing voordoet de stekker uit het
stopcontact halen.
nl
 Alleen de hiertoe bevoegde
klantenservice mag reparaties aan de
stofzuiger uitvoeren en onderdelen
vervangen.
 De stofzuiger beschermen tegen
externe weersomstandigheden,
vochtigheid en warmtebronnen.
 Het apparaat uitschakelen wanneer
het niet wordt gebruikt.
 Oude apparaten onmiddellijk
onbruikbaar maken en daarna op een
verantwoorde wijze afvoeren.
 Uit veiligheidsoverwegingen is de
stofzuiger voorzien van een
beveiliging tegen oververhitting.
Mocht er een blokkering optreden en
het apparaat te heet worden, dan
wordt het automatisch uitgeschakeld.
Trek de stekker uit het stopcontact en
controleer of het mondstuk, de
zuigbuis of de slang niet verstopt zijn
en of het filter vervangen moet
worden.
Nadat de storing is opgeheven dient u
het apparaat minstens 1 uur te laten
afkoelen. Hierna kan het weer worden
gebruikt.
Instructies voor recycling
 Verpakking
De verpakking beschermt de
stofzuiger tegen beschadiging tijdens
het transport.
Deze bestaat uit milieuvriendelijk
materiaal en is daarom recyclebaar.
Breng verpakkingsmateriaal dat u niet
meer nodig heeft naar een
afvalverzamelplaats.
 Oude apparaten
Oude apparaten bevatten vaak nog
waardevol materiaal.
Geef daarom uw oude apparaat voor
hergebruik af aan uw handelaar of een
recyclecentrum.
Informatie over actuele methoden van
afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw
handelaar of uw gemeente.
! Let op
Als de zekering in de meterkast bij het
inschakelen van het apparaat wordt
geactiveerd, dan kan dit worden
veroorzaakt doordat er tegelijkertijd
meerdere elektrische apparaten met
hoge aansluitwaarde op hetzelfde
stroomcircuit zijn aangesloten.
Het in werking treden van de zekering
kan worden voorkomen door, alvorens
het apparaat in te schakelen, de
laagste vermogensstand in te stellen
en pas daarna een hogere
vermogensstand te kiezen.
Pagina: 25
nl
Gelieve de pagina’s met afbeeldingen
uit te klappen!
De stofzuiger in gebruik nemen
Afbeelding
a) Aansluitstuk van de zuigslang in de
zuigopening klikken.
b) Bij het verwijderen van de zuigslang
op de arrêteernok drukken en de
slang eruit trekken.
Afbeelding
a) De handgreep en de zuigbuis in elkaar
steken.
b) De handgreep en telescoopbuis in
elkaar steken.
Afbeelding
Het vloermondstuk en de zuigbuis /
telescoopbuis in elkaar steken.
Afbeelding
a) De zuigbuizen in elkaar steken.
b) Door de verstelknop / schuifmof in de
richting van de pijl te schuiven de
telescoopbuis ontgrendelen en de
gewenste lengte instellen.
*afhankelijk van de uitvoering
4*
3
2*
1
Afbeelding
De stekker van het elektriciteitssnoer
vastpakken, het snoer tot de
gewenste lengte uittrekken en de
stekker in het stopcontact steken.
Afbeelding
De stofzuiger door middel van de
aan-/ uitknop in- of uitschakelen.
Afbeelding
De zuigkracht instellen door aan de
vermogensregelaar te draaien.
Zuigen
Afbeelding
Vloermondstuk instellen:
 tapijt en vaste
vloerbedekking =>
 gladde vloeren =>
Afbeelding
Zuigen met accessoires
(naar behoefte op de handgreep of de
zuigbuis plaatsen).
a) Mondstuk voor kieren
Voor het reinigen van kieren en
hoeken.
b) Bekledingsmondstuk
Voor het reinigen van gestoffeerde
meubels, gordijnen, enz.
d) Mondstuk voor harde vloeren
Voor het reinigen van harde
vloerbedekking (tegels, parket, enz.)
Afbeelding
Kleine toebehoren die u niet nodig
heeft, kunnen in het apparaatdeksel
worden ondergebracht.
10
9*
8
7
6
5
nl
Afbeelding
Bij korte zuigpauzes kunt u de
parkeerhulp aan de achterkant van
het apparaat gebruiken.
De haak op het vloermondstuk in de
uitsparing aan de achterzijde van het
apparaat schuiven.
Na het werk
Afbeelding
De stekker uit het stopcontact halen.
Om het elektriciteitssnoer
automatisch op te rollen op de
snoertoets drukken.
Afbeelding
Voor het uitschakelen / transporteren
van het apparaat kunt u de
uitschakelhulp aan de onderzijde van
het apparaat gebruiken.
Het apparaat rechtop neerzetten. De
haak op het vloermondstuk in de
uitsparing aan de onderkant van het
apparaat schuiven.
13
12
11 Vervangen van de filter
Filterzak vervangen
Afbeelding
De Filtervervangen-indicatie in het
deksel is geheel in het geel
weergegeven.
Afbeelding
Het deksel openen door in de richting
van de pijl op de sluithendel te
drukken.
Afbeelding
a) Sluit de stofzak af door aan de
sluitstrip te trekken en verwijder hem.
b) De nieuwe stofzak tot aan de aanslag
in de houder schuiven.
! Attentie: het deksel sluit alleen
wanneer de stofzak is geplaatst.
Na het opzuigen van fijne
stofdeeltjes (zoals gips en cement),
het motorfilter schoonmaken en
eventueel het microfilter vervangen.
Micro-hygiënefilter vervangen
(Vervalt bij apparaten die uitgerust zijn
met een HEPA filter).
Wanneer vervang ik dit: bij elke nieuwe
verpakking met papieren reservefilters.
Afbeelding
 Deksel openen.
 De oude micro-hygiënefilter
verwijderen en een nieuwe plaatsen.
 Apparaatdeksel sluiten
17
16
15
14
Pagina: 70
IT Italy, Italia
BSH Elettrodomestici SpA
Via. M. Nizzoli 1
20147 MILANO MI
+39 (02) 41336 1
+39 (02) 41336 610
Numero verde 800.829120
KZ Kazakhstan
Kombitechnozentr Ltd.
Shewchenko 147B
0480096 Almaty
3272 689898
3273 682652
LB Libanon
Teheni, Hana & Co.
P.O.Box 11-4043
90449 JDEIDE
+961 (1) 255211
+961 (1) 257359
Info@Teheni-Hana.com
LT Lithuania
Ogmios Pulsas Ltd.
P. Luksio Str. 23
2600 Vilnius
+370 (5) 274 1750
+370 (5) 274 1760
pulsas@ogmios.lt
LU Luxembourg
BSH Service
20, Rue des Peupliers
2328 Luxembourg-Hamm
+352 4384 3507
+352 4384 3525
LV Latvia
Latintertehservice
72 Buluju street, house 2.
1067 Riga
+371 (7) 44 2114
+371 (7) 47 3300
latinter@latinter.lv
MK Macedonia
„RIMEKO SG“
Londonska 19
1000 Skopje
+389 (2) 377 144
MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
+356 21 442334
+356 21 488656
customercare@oxfordhouse.com.mt
NL Netherlands
BSH Huishoud-elektro B.V
Keienbergweg 97
1101 DA Amsterdam Zuidoost
+31 (20) 430 3 430
+31 (20) 430 3 445
www.bosch-huishoudelijke-
apparaten.nl/
NO Norway
BSH Husholdningsapparater A.S.
Grensesvingen 9
0661 Oslo
+47 22 660600
+47 22 660551
www.bosch-hvitevarer.com
NZ New Zealand
Robert Bosch Australia Pty.Ltd
New Zealand Branch
14-16 Constellation Drive
1310 Mairangi Bay Auckland
+64 (9) 4786158
+64 (9) 4782914
Terry.Druce@nz.bosch.com
PL Poland
BSH Ssrzet Gospodarstwan
Domowego
Al. Jerozolimskie 183
02222 Warszawa
´0801 191 534
(022) 5727729
Serwis.fabryczny@bshg.com
PT Portugal
BSH P Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo no 15
2795-619 Carnaxide
21 4250 781
21 4250 701
RO Romania
BSH Electrocasnice srl
B-dul Ficusului nr.42,corp B, et.3,
sect. 1
71544 Bucuresti, Romania
Tel: (01) 203 9748
Fax: (01) 203 9731
RU Russia
OOO "BSH Bytowaja Technika"
Werkskundendienst
Malaja Kaluschskaja 19
119071 Moskau
Hotline: +7 (095) 737 2961
MOK-KDVKDRZ@BSHG.COM
SE Sweden, Sverige
BSH Hushallsapparater AB
Gardsvägen 10 A
16929 Solna
+46 (8) 7341310
+46 (8) 7341321
SG Singapore
BSH Home Appliances (SEA) Pte.
Ltd.
38C-38D Jalan Pemimpin
577180 Singapore
+65 (2) 3505 000
+65 (2) 3505 050
www.bosch-homeappliances.com
SK Slovakia
Technoservice Bratislava, spol. s.r.o.
Mlynárovicová 17
82103 Bratislava
+421 (7) 556 3749
+421 (7) 556 3749
SL Slowenia
BSH Hi_ni aparati,d.o.o.
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
(03) 8398 222
(03) 8398 203
Informacije.servis@bshg.com
TR Turkey
BSH PEG Beyaz Esya Servis A.S.
Cemal Sahir Sok. No. 26-28
80470 Mecidiyeköy - Istanbul
+90 212 275 47 75
+90 212 275 55 04
www.boschevaletleri.com
TW Taiwan
Achelis Taiwan Co., Ltd.
6th floor, No 2. Sec.3
Min Sheng E. Road
Taipei
+886 (2) 2321 6222
+886 8862 2397 1235
www.achelis.com.tw
VN Vietnam
T&C Co., Ltd
34 Ngu Truong To St.
Ba Dinh District
Hanoi
+84 (4) 8230407
+84 (4) 8437873
siemens-hcm@bdvn.vnd.net
YU Yugoslavia
SZR Specijaelektro
III Bulevar 34, Blok 23
11070 Novi Beograd
+381 (11) 147110
+381 (11) 139689
Info-Line: +381 (11) 138 552
spec.el@EUnet.yu
ZA South Africa
BSH-SA
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand - Johannesburg
+27 (11) 265 7800
+27 (11) 265 7867
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelser
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
GR Oρι Eγγυ	σεως
Για την συσκευ

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Activa 60 Plus BBS 6004.

Stel een vraag over de Bosch Activa 60 Plus BBS 6004

Heb je een vraag over de Bosch Activa 60 Plus BBS 6004 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Activa 60 Plus BBS 6004. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Activa 60 Plus BBS 6004 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.