Beurer PM 16 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Beurer PM 16. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Beurer
  • Product: Sporthorloge
  • Model/naam: PM 16
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Deens, Pools, Turks, Grieks, Indonesisch, Russisch

Inhoudsopgave

Pagina: 236
2
NEDERLANDS
Geachte klant,
We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardi-
ge en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk,
lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, massage en lucht.
Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toeganke-
lijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht.
Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team
1. Algemene aanwijzingen
INGEBRUIKNAME: Als u de klok wilt activeren vanuit de transportmodus, houdt u een willekeurige knop
ten minste 5 seconden ingedrukt.
LET OP:
Met deze hartslagmeter zonder borstband kunt u uw hartslag controleren en een op uw trainingsdoel
afgestemde trainingszone met boven- en ondergrens instellen. De hartslag wordt ECG-nauwkeurig
bepaald en weergegeven zonder dat u een lastige borstband hoeft te dragen. Bevestig de hartslagme-
ter gewoon rond uw pols en raak met uw vinger respectievelijk duim de sensor aan de voorkant van de
meter aan. Door een meting van de vingersensor via arm, bovenlichaam, andere arm naar de sensor op
de achterkant van de hartslagmeter kan uw hartslag binnen enkele seconden ECG-nauwkeurig worden
bepaald. Hierdoor is deze hartslagmeter met name geschikt voor personen die geen borstband kunnen
of willen dragen en voor sporten zoals wandelen of walking.
Pagina: 237
3
Deze hartslagmeter beschikt tevens over een tijdfunctie, stopwatch, wekfunctie en aftellende tijdmeter.
2. Belangrijke aanwijzingen
– Deze hartslagmeter is alleen bedoeld voor privégebruik en niet voor medisch gebruik.
– Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, vibraties en schokken.
– Reinig het apparaat met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen!
– U dient te batterijen te laten vervangen in een speciaalzaak (CR2032 3V lithiumbatterij).
– Lege batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Lever de batterijen bij een dienovereenkomstige verza-
melplaats of bij een winkel in.
– Probeer nooit het apparaat zelf te repareren. In geval van reclamaties dient u contact op te nemen met
uw dealer of het servicepunt. Laat voor de reclamatie de batterijen vervangen. Wanneer u het apparaat
hebt geopend of onjuist hebt gebruikt, vervalt de garantie.
– Houd er bij risicovolle sporten rekening mee dat het dragen van de hartslagmeter tot een extra risico
op letsel kan leiden.
– Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend
op de in deze gebruikshandleiding aangegeven wijze. Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabri-
kant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik.
– Voor het gebruik dient u te controleren of het apparaat geen zichtbare schade vertoont. Bij twijfelgevallen,
gebruik het apparaat niet en neem contact op met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
– Deze hartslagmeter is waterdicht (50 m) en is dus geschikt voor tijdens het zwemmen. Tijdens het
zwemmen mag u echter geen toetsen indrukken, dus ook geen hartslagmeting uitvoeren.
– Voorkom contact met zonnecrème of soortgelijke producten, omdat deze de opdruk of zelfs de kunst-
stofdelen kunnen beschadigen.
Pagina: 238
4
– Informeer bij uw trainer of behandelend arts naar uw waarden met betrekking tot de bovenste en
onderste trainingshartfrequentie en de duur en frequentie van de training. Op deze manier realiseert u
optimale trainingsresultaten.
– LET OP: Personen met hart- en circulatieaandoeningen of dragers van pacemakers mogen deze hart-
slagmeter alleen na ruggespraak met hun arts gebruiken.
3. Wetenswaardigheden
Deze hartslagmeter dient ter registratie van de hartslag bij de mens.
Door de verschillende instelmogelijkheden kunt u uw individuele trainingsprogramma ondersteunen en
uw hartslag controleren. U dient uw hartslag tijdens de training te controleren, omdat u uw hart op deze
manier kunt beschermen tegen een mogelijke overbelasting en tegelijkertijd een optimaal trainingseffect
kunt behalen. De tabel bevat informatie over de trainingszone die bij u past.
Uw maximale hartfrequentie daalt naarmate u ouder wordt. De trainingshartslag is daarom altijd afhanke-
lijk van de maximale hartfrequentie. Voor de bepaling van de maximale hartfrequentie geldt de volgende
vuistregel:
Voor mannen: 220 - leeftijd= maximale hartfrequentie
Voor vrouwen: 226 - leeftijd= maximale hartfrequentie
Pagina: 239
5
Het volgende voorbeeld geldt voor een 40-jarige man: 220 - 40 = 180
Gezondheidszone Vetverbrandings-
zone
Fitnesszone Duurtraining Anaerobe training
Aandeel max.
hartfrequentie
50–60% 60–70% 70–80% 80–90% 90–100%
Effect Versterking van het
hart- en vatenstel-
sel
Het lichaam
verbrandt procen-
tueel de meeste
calorieën uit vet.
Traint hart- en vaat-
stelsel, verbetert de
conditie.
Verbetert hart-long-
functie. Optimaal
voor verbetering
van basisconditie.
Verbetert tempo-
hardheid en
verhoogt de basis-
snelheid.
Zorgt voor een ge-
richte overbelasting
van de spieren.
Hoog letselrisico
voor recreatieve
sporters, bij ziekte:
gevaarlijk voor het
hart.
Voor wie
geschikt?
Ideaal voor
beginners
Gewichtscontrole,
-verlies
Recreatieve
sporters
Ambitieuze recre-
atieve sporters,
wedstrijdsporters
Alleen wedstrijd-
sporters
Training Regeneratieve
training
Fitnesstraining Duurtraining Basisconditie-
training
Pagina: 240
6
4. Omschrijving van het hartslagmeter
Achteraanzicht van de hartslagmeter
Reset-toets
Start/stop-toets
Display
MODE-toets
Lichttoets “LIGHT”
Sensor
Vingersensortoets
Vooraanzicht van de hartslagmeter
5. Toetsfuncties
MODE
– Wisselen van de afzonderlijke modi
– Ingedrukt houden: naar de instelmodus gaan
– Selectie (in instelmodus)
– Ingedrukt houden: de instelmodus verlaten
Pagina: 241
7
START/STOP
– Display tijd-/datumweergave
– Start/stop (in stopwatch- en aftelmodus)
– Alarm aan/uit (wekfunctiemodus)
– Instelwaarden verhogen
➔
(in instelmodus)
RESET
– Uursignaal aan/uit (wekfunctiemodus)
– Terugzetten van stopwatch en aftellende timer
– Instelwaarden verlagen
➔
(in instelmodus)
LIGHT
Achtergrondverlichting van de display gedurende ca. 3 seconden
6. Modusoverzicht
Functiemodi
Tijdmodus Alarmmodus Wekfunctie-
modus
Stopwatch-
modus
Aftelmodus
t%FBG[POEFSMŦLFGVODUJFNPEJTFMFDUFFSUVNFUEF.0%&UPFUT
Pagina: 242
8
7. Tijdmodus
Tijd- en datumweergave
t%SVLPQEFTUBSUTUPQUPFUTPNUFXJTTFMFOUVTTFOUŦEFOEBUVN-
weergave.
t%FEBUVNXFFSHBWFTDIBLFMUOBTFDPOEFOBVUPNBUJTDIPWFS
naar de tijdweergave als er geen andere toets wordt ingedrukt.
t#ŦEFVVSTXFFSHBWF	[JF
XPSEUEFUXFFEFEBHIFMGUEPPSFFOi1wJOIFUMJOLFSEJTQMBZHFEFFMUF
weergegeven.
Instellen van tijd en datum
t%SVLEF.0%&UPFUTTFDPOEFOJOPNOBBSEFJOTUFMNPEVTUFHBBO%FTFDPOEFOXFFSHBWFCFHJOUUF
knipperen. U kunt de seconden met de start/stop- of de reset-toets op nul terugzetten.
t4FMFDUFFSNFUEF.0%&UPFUTEFHFHFWFOT	NJOVVU
VVS
KBBS
NBBOE
EBUVN
EJFVXJMUJOTUFMMFO
t;PESBEFDŦGFSTLOJQQFSFO
LVOUVEFXBBSEFNFUEFTUBSUTUPQUPFUTPGEFSFTFUUPFUTJOTUFMMFO
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, worden de waarden snel doorlopen. Met de MODE-toets beves-
tigt u de invoer en gaat u naar de volgende instelling.
t"MTEFNBBOEEBHXFFSHBWFPGEFEBHNBBOEXFFSHBWFLOJQQFSU
LVOUVNFUEFTUBSUTUPQPGSFTFU
toets tussen de Europese datumnotatie – dag-maand (d-symbool verschijnt) of de Amerikaanse datum-
notatie – maand-dag (m-symbool verschijnt) kiezen.
t"MTIFUPGVVSTTZNCPPMLOJQQFSU
LVOUVNFUEFTUBSUTUPQUPFUTPGEFSFTFUUPFUTUVTTFOEF
12- of 24-uursweergave kiezen.
t"MTIFUXPPSEi#FFQwPQEFEJTQMBZLOJQQFSU
LVOUVNFUEFTUBSUTUPQUPFUTPGEFSFTFUUPFUTUVTTFO
bevestigingssignaal aan (on) of uit (off) kiezen. Bij een ingeschakeld bevestigingssignaal wordt bij elke
toetsaanslag een korte pieptoon afgegeven.
Tijdmodus Datumweergave
8 seconden
Pagina: 243
9
t/BEBUVBMMFHFHFWFOTIFCUJOHFTUFME
IPVEUVEF.0%&UPFUTTFDPOEFOJOHFESVLUPNEFJOTUFM
modus te verlaten.
t*OEJFOCJOOFOTFDPOEFOHFFOUPFUTJOEFJOTUFMNPEVTXPSEUJOHFESVLU
TDIBLFMUEFIBSUTMBHNFUFS
automatisch over op de tijdweergave.
8. Hartslagmeting
t#FWFTUJHEFIBSUTMBHNFUFSPNVXQPMT
t-FHFFOWJOHFSPQEFTFOTPSFOMBBUEF[FNJOJNBBMTFDPOEFOMJHHFO$POUSPMFFSPGEF
sensor aan de achterkant van de behuizing contact maakt met uw huid. Er verschijnt
eerst “---”.
t/BUPUTFDPOEFOXPSEUEFIBSUGSFRVFOUJFXFFSHFHFWFO
t"MTIFUBMBSNWPPSEFIBSUGSFRVFOUJFJTJOHFTDIBLFME
XPSEUUFWFOTEFSFMBUJFWFIBSUTMBHXFFSHFHFWFO
t8BOOFFSEFHFNFUFOIBSUTMBHPOEFSEFPOEFSHSFOTMJHU
XPSEUEJUEPPSFFOi-wXFFSHFHFWFO&FO
waarde die hoger is dan de bovengrens wordt door een “H” weergegeven.
t8BOOFFSJOEFBMBSNNPEVTIFUEPPSMFFGUŦEFOHFTMBDIUCFQBBMEFIBSUGSFRVFOUJFCFSFJLOJFUJTHF-
wijzigd, wordt uw hartfrequentie op het fitnessgerelateerde intensiteitsniveau, 65% tot 85% van de
maximale hartslag, grafisch weergegeven.
tTFDPOEFOOBEBUVEFUPFUTIFCUMPTHFMBUFO
TDIBLFMUEFIBSUTMBHNFUFSXFFSPWFSOBBSEFMBBUTUFHF-
bruikte modus.
Opmerkingen en tips
1.De hartslagmeting is in elke functiemodus mogelijk.
2.Op de achterkant van de behuizing zit een sensor. De sensor moet permanent en stevig contact met
uw huid maken.
3.Meet uw hartslag niet onder water.
Pagina: 244
10
4.Reinig de achterkant regelmatig met een vochtige doek.
5.Gebruik geen huidcrème als u een hartslagmeting wilt uitvoeren.
6.Reinig uw huid en vingers met zeep voor een betere overdracht van het signaal.
7.Bij een zeer droge of dikke huid kan er sprake zijn van problemen bij de signaaloverdracht.
8.Bevochtig uw vingertoppen of gebruik een geleidende crème.
9.Verdraai of buig uw pols niet tijdens de meting.
9. Alarmfunctie voor de hartfrequentie
U kunt een trainingszone met boven- en ondergrens voor uw hartslag invoeren. Bij een hartslagmeting
wordt u via een dubbele pieptoon geïnformeerd dat u buiten de ingestelde trainingszone zit en kunt u uw
training dienovereenkomstig intensiveren of verminderen. Hiermee kunt u uw vastgestelde trainings-
doelen beter realiseren.
9.1 Trainingsgrenzen instellen
U hebt hiervoor twee mogelijkheden:
1.Geef uw leeftijd en geslacht op en de boven- en ondergrens voor het fitnessgerelateerde prestatie-
bereik van 65% tot 85% van de maximale hartslag wordt automatisch berekend. De grafische staaf-
weergave wordt geactiveerd als de aangegeven hartslagwaarden niet worden gewijzigd.
2.Bepaal de boven- en ondergrens voor de hartslag aan de hand van de gegevens in het hoofdstuk
“Wetenswaardigheden” of vraag uw trainer of arts. Wanneer u de hartslagwaarden zelf invoert, is de
grafische staafweergave niet actief.
t6CFWJOEU[JDIJOEFBMBSNNPEVT
Pagina: 245
11
t%SVLEF.0%&UPFUTTFDPOEFOJOPNOBBSEFJOTUFMNPEVTUFHBBO%FMFFGUŦEi"HFw
begint te knipperen. Nu kunt u uw leeftijd met de start/stop-toets en de reset-toets instellen.
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, worden de waarden snel doorlopen. Met de MODE-
toets bevestigt u de invoer en gaat u naar de volgende instelling.
t)FUHFTMBDIUCFHJOUUFLOJQQFSFO4FMFDUFFSIFUHFTMBDIUi.w	NBO
FOi'w	WSPVX
NFUEF
start/stop-toets en de reset-toets. Bevestig door op MODE te drukken.
t6LVOUOVEFBBOHFHFWFOXBBSEFNFUEF.0%&UPFUTCFWFTUJHFOPGEFHFXFOTUFIBSUTMBH
met de start/stop- en de reset-toets instellen.
t(BWPPSEFPOEFSHSFOTOFU[PUFXFSL
t/BEBUVBMMFHFHFWFOTIFCUJOHFTUFME
IPVEUVEF.0%&UPFUTTFDPOEFOMBOHJOHFESVLU
om de instelmodus te verlaten. Indien binnen 60 seconden geen toets in de instelmodus
wordt ingedrukt, schakelt de hartslagmeter automatisch over op de tijdweergave.
9.2 Alarm activeren
t4DIBLFMNFU.0%&PWFSOBBSEFBMBSNNPEVT
t"MTEFBMBSNGVODUJFWPPSEFIBSUTMBHBMJTHFBDUJWFFSEFOEFCFSFLFOEFIBSUTMBHHSFO[FOOBEFJOWPFS
van leeftijd en geslacht niet zijn gewijzigd, verschijnen afwisselend om de 2 seconden
Pagina: 246
12
– de trainingsbovengrens,
– de trainingsondergrens en
– de leeftijd en het geslacht.
Als de hartslaggrenswaarden direct zijn ingevoerd, wisselt de weergave alleen tussen trainings-
boven- en trainingsondergrens.
t"MTEFBMBSNGVODUJFWPPSEFIBSUTMBHJTVJUHFTDIBLFMEuWFSTDIŦOUiwFOiP'wPQEFEJTQMBZ
t%SVLPQEFTUBSUTUPQUPFUTPNEFBMBSNGVODUJFWPPSEFIBSUTMBHJOPGVJUUFTDIBLFMFO
Bij een geactiveerde alarmfunctie worden tijdens de hartslagmeting de volgende alarmen geactiveerd:
t)BSUGSFRVFOUJFMJHUCJOOFOEFJOHFTUFMEFUSBJOJOHT[POF IBSUTMBHNFUFSQJFQUÏÏOLFFS
t)BSUGSFRVFOUJFMJHUCPWFOEFJOHFTUFMEFUSBJOJOHT[POF 
IBSUTMBHNFUFSQJFQUUXFFLFFS
i)wFO
bereikte hartfrequentie knippert.
t)BSUGSFRVFOUJFMJHUPOEFSEFJOHFTUFMEFUSBJOJOHT[POF 
IBSUTMBHNFUFSQJFQUUXFFLFFS
i-wFO
bereikte hartfrequentie knippert.
Pagina: 247
13
10. Wekfunctiemodus
t)FUuursignaal schakelt u in de wekfunctiemodus met de reset-toets in en uit. Wanneer
het uursignaal is geactiveerd, verschijnt het belsymbool op de display en wordt er elk
vol uur een signaaltoon afgegeven.
t%Fwekker schakelt u in de wekfunctiemodus met de start/stop-toets in en uit. Als de
wekker is geactiveerd, verschijnt er een symbool en wordt op de opgegeven tijd gedu-
rende 30 seconden een alarm afgegeven. Druk op een willekeurige toets (m.u.v. Light)
om het alarm uit te schakelen.
Alarmtijd instellen
t6CFWJOEU[JDIJOEF8FLGVODUJFNPEVT
t%SVLEF.0%&UPFUTTFDPOEFOJOPNOBBSEFJOTUFMNPEVTUFHBBO
t%FVVSXFFSHBWFCFHJOUUFLOJQQFSFO/VLVOUVEFVSFONFUEFTUBSUTUPQUPFUTFOEFSFTFU
toets instellen. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, worden de waarden snel doorlopen.
t.FUEF.0%&UPFUTCFWFTUJHUVEFJOWPFSFOHBBUVOBBSEFWPMHFOEFJOTUFMMJOH(FFGEF
minuten op dezelfde manier op.
t/BEBUVBMMFHFHFWFOTIFCUJOHFTUFME
IPVEUVEF.0%&UPFUTTFDPOEFOMBOHJOHFESVLUPN
de instelmodus te verlaten. Indien binnen 60 seconden geen toets in de instelmodus wordt
ingedrukt, schakelt de hartslagmeter automatisch over op de tijdweergave.
Pagina: 248
14
11. Stopwatchmodus
t6CFWJOEU[JDIJOEFTUPQXBUDINPEVT
t0NEFTUPQXBUDIUFTUBSUFO
ESVLUVPQEFTUBSUTUPQUPFUT%FXFFSHBWFi$)3wCFHJOUPQ
de display te knipperen.
t6LVOUEFTUPQXBUDIPQFMLHFXFOTUNPNFOUTUPQQFOEPPSPQOJFVXPQEFTUBSUTUPQUPFUT
te drukken. De verlopen tijd wordt weergegeven.
t6LVOUEFUŦEPQFMLHFXFOTUNPNFOUWJBEFTUBSUTUPQUPFUTXFFSMBUFOEPPSMPQFO
t.FUEFSFTFUUPFUTLVOUVEFXFFSHBWFJOHFTUPQUFTUBOEPQOVMUFSVH[FUUFO
t%FNBYJNBMFMPPQUŦECFESBBHUVVS
NJOVUFOFOTFDPOEFO8BOOFFSEF[FUŦEXPSEUPWFS
schreden, begint de teller weer bij 0 uur, 0 minuten en 0 seconden.
12. Aftelmodus
Instellen van de afteltijd
t6CFWJOEU[JDIJOEFBGUFMNPEVT
t%SVLEF.0%&UPFUTTFDPOEFOJOPNOBBSEFJOTUFMNPEVTUFHBBO%FVVSXFFSHBWF
begint te knipperen. Nu kunt u de uren met de start/stop-toets en de reset-toets instellen.
Pagina: 249
15
t.FUEF.0%&UPFUTCFWFTUJHUVEFJOWPFS(FFGEFNJOVUFOFOTFDPOEFO
op dezelfde manier op. De maximale tijd bedraagt 99 uur, 59 minuten en
59 seconden.
t/BEBUVBMMFHFHFWFOTIFCUJOHFTUFME
IPVEUVEF.0%&UPFUTTFDPOEFOMBOH
ingedrukt om de instelmodus te verlaten. Indien binnen 60 seconden geen toets in de instelmodus
wordt ingedrukt, schakelt de hartslagmeter automatisch over op de tijdweergave.
Aftelmodus gebruiken
t%SVLFFOLFFSPQEFTUBSUTUPQUPFUTPNIFUBGUFMMFOUFTUBSUFO%FSFTUFSFOEFUŦEXPSEUQFSNBOFOUPQ
de display weergegeven.
t0NIFUBGUFMMFOUFPOEFSCSFLFO
ESVLUVPQEFTUBSUTUPQUPFUT
t"MTVIFUBGUFMMFOXJMUUFSVH[FUUFOPQEFJOHFTUFMEFUŦE
ESVLUVJOEFHFTUPQUFTUBOEPQEFSFTFUUPFUT
t6LVOUOVFFOOJFVXFUŦEJOTUFMMFO
t*OEFMBBUTUFTFDPOEFOWPPSEBUIFUBGUFMMFOBnPPQU
XPSEUFFOTJHOBBMUPPOBGHFHFWFOWPPSFMLF
resterende seconde. Wanneer de nul is bereikt, wordt er gedurende 10 seconden een signaaltoon
afgegeven.
t%SVLPQFFOXJMMFLFVSJHFUPFUT	NVW-JHIU
PNEFTJHOBBMUPPOVJUUFTDIBLFMFO
13. Verhelpen van storingen
1. Droge huid
t(FCSVJLFFOHFMFJEFOEFDSÒNFPGCFWPDIUJHVXWJOHFSTFOQPMT
2. De vinger maakt geen goed contact met de sensor
t%FWJOHFS	OJFUBMMFFOEFWJOHFSUPQQFO
NPFUQMBUFOTUFWJHPQEFTFOTPSMJHHFOFOEFNFUFSNPFUSPOE
de pols bevestigd zijn.
3. Harige armen
t(FCSVJLFFOHFMFJEFOEFDSÒNFPQVXQPMT
Pagina: 250
16
4. Hartritmestoornissen
t*OEFSHFMŦLFHFWBMMFOJTFFODPSSFDUFIBSUTMBHNFUJOHFSHMBTUJHFO[ŦOPOSFHFMNBUJHFNFFUUŦEFOUF
verwachten.
14. Batterij en verwijdering
Er wordt een lithiumbatterij van het type CR2032 meegeleverd die al in het product is geplaatst. De
levensduur van de batterij bedraagt ca. 30 maanden.
De batterij van de hartslagmeter mag alleen door een vakman (bij elke winkel waar horloge-
batterijen worden vervangen) worden vervangen. Anders vervalt de garantie.
Lege batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer ze bij uw elektrohandelaar of uw
plaatselijk afvalpunt. U bent hiertoe wettelijk verplicht.
Aanwijzing: Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:
Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.
Verwijder het apparaat conform Verordening 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Als u vragen hebt,
neemt u contact op met de verantwoordelijke voor afvalverwijdering in uw gemeente.
Pb Cd Hg
PM15-16-0311_NL
Vergissingen
en
veranderingen
voorbehouden

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Beurer PM 16.

Stel een vraag over de Beurer PM 16

Heb je een vraag over de Beurer PM 16 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Beurer PM 16. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Beurer PM 16 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.